Poštová známka s motívom empírového divadla v Hlohovci

Poštová známka s motívom empírového divadla v Hlohovci, zdroj: posta.skSlovenská pošta, a. s. vydala 25. januára poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci“ v nominálnej hodnote 0,90 €. Motívom poštovej známky je detail interiérovej, maliarskej výzdoby divadla – putti (nahé dieťa podobné anjelikovi) nesúci atribúty divadelnej hry, ktorý sa nachádza vo vlyse nad javiskom divadla v sprievode patrónky umenia Minervy.

Poštová známka s rozmermi 22 × 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vyjde na tlačových listoch so 100 známkami. Známku vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Súčasne s poštovou známkou vydáva Slovenská pošta obálku prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom 25.1.2013 a domicilom mesta Hlohovec. Prítlačou FDC je koláž centrálnej vstupnej časti divadla – portikového rizalitu s viacerými putti, prevzatými z reliéfu pod erdődyovským erbom na fasáde budovy. Obrazový motív FDC pečiatky predstavuje kvetinový veniec s prekríženým šípom a tulcom prevzatý z atiky portiku.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka, pod autora oceľorytiny poštovej známky sa podpísal doc. Martin Činovský, ArtD. a autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň TAB, s r.o. Poštová známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 25.1.2013 až do odvolania.

V priestoroch hotela Jeleň na Námestí sv. Michala v Hlohovci bude v čase od 15:30 do 17:00 zriadená príležitostná poštová priehradka pošty Hlohovec 1. Poštová filatelistická služba (ďalej POFIS) pripravila príležitostnú poštovú pečiatku, ktorá sa bude v deň akcie a ešte ďalších 7 dní po skončení (pozn. do 1.2.2013) používať na pošte v Hlohovci. Po danom termíne bude k dispozícii v predajni POFIS na Námestí slobody 27 v Bratislave.

Empírové divadlo v Hlohovci
Túto jedinú zachovanú stavbu súkromného šľachtického divadla na Slovensku dal v roku 1802 postaviť gróf Jozef Erdődy s manželkou Alžbetou Mayer kvôli návšteve cisára Františka II. Empírová stavba stojí v anglickej zámockej záhrade, pôsobí komorne a má rozmery 30 × 12 metrov. Neznámy architekt dbal na jej súmernosť a striedmosť. Využil vtedy obľúbené prvky – stredový portikový rizalit s plastickou výzdobou sústredenou do tympanonu, na atiku a vlys. Nad vchodmi sú erdődyovské erby, na iných miestach zase reliéfy kvetinových vencov s prekríženým šípom a tulcom a reliéfy masiek, medzi nimi sa vyníma latinský nápis „Sestrám Thálii [múza komédie] a Melpoméne [múza tragédie] priateľ múz G(róf) J(ozef) E(rdődy) 1802“.

Námetom šiestich reliéfov sú putti (nahé dieťatká podobné anjelikom) – rozmerom dlhšie symbolizujú hudbu a kratšie štyri ročné obdobia. Reliéfy sa pripisujú českému sochárovi Filipovi Jakubovi Prokopovi, ktorý pracoval pre Erdődyovcov, trnavskému sochárovi Ioannesovi Rosovi, pretože tri sú signované „I. R.“ alebo talianskemu umelcovi Pietrovi Travagliovi, zaangažovanému do úprav zámku. Uvedený operný libretista a scénograf, pôsobiaci u Esterházyovcov v Eisenstadte, je zrejme autorom plánov celého divadla, ktoré stavali domáci majstri pod vedením Šimona Lehnera.

Dispozične jednoduchý interiér pre približne 130 návštevníkov dotvárajú iluzívne maľby kazetového stropu s rozetami a portika nad javiskom. Oživujú ich vázy s kyticami, medailóny s antickými portrétmi a putti, ktorí v nebeskej kupole šantia s fanfárami a girlandou červených ruží, azda ako počas antických osláv, venovaných divadlu. Nad javiskom tvoria sprievod na počesť patrónky umenia Minervy, stvárnenej v strede. Jeden z nich, nesúci atribúty divadelnej hry, bol vybraný na poštovú známku. Prítlač FDC tvorí pohľad na ústredný portikový rizalit dekorovaný putti z reliéfu pod erdődyovským erbom a na pečiatke je kvetinový veniec s prekríženým šípom a tulcom prevzatý z atiky portiku.

Gróf Jozef Erdődy bol veľkým mecénom umenia. Joseph Haydn pre neho skomponoval Opus 76 a Ludwig van Beethoven ho tu navštívil počas svojho pobytu v Dolnej Krupej a Piešťanoch.

Zdroj článku: