Pozvánka na seminár Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo

Ústav práva duševného vlastníctva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave organizuje v stredu 21. mája 2014 v Bratislave vedecký seminár na tému Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo s podtitulom: Ako podporiť kultúru, vzdelanie, vedu a priemysel na Slovensku?

Nosnými témami seminára, ktorý je výsledkom realizácie projektu VEGA – Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti, budú:

  • Autorské právo ako katalyzátor kultúry na Slovensku
  • Podpora otvorených zdrojov vzdelávania
  • Transfer technológií a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu – hľadanie rovnováhy
  • Licencie Creative Commons 4.0 (CC-BY, CC-BY-ND, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND, CC-BY-SA) a ich využitie v kreatívnom priemysle

Podujatie sa uskutoční v Malom kongresovom centre VEDA na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave. Program začne o 09:30 a skončí panelovou diskusiou o 14:30.

Ak máte záujem o bezplatnú účasť na vedeckom seminári, potom sa prosím zaregistrujte.

Zdroj článku: