Pozvánka na výstavu NULTÉ ROKY v Dome umenia

Výstava Nulté roky ponúka štyri kurátorské pohľady na umenie posledného desaťročia. Uplynulú dekádu a výtvarné dianie v nej symbolicky ohraničujú dva časové medzníky, ktoré odráža aj podnázov výstavy: založenie galérie Priestor for Contemporary Art (máj 1999), prvej súkromnej nekomerčnej galérie venujúcej sa súčasnému umeniu a odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka (február 2011), ktorým sa zavŕšil dobovo príznačný sled mocenských politických prejavov nasmerovaných na predstaviteľov jednej generácie slovenských kurátorov a výtvarných kritikov.

Názov výstavy: Nulté roky, Od Priestoru po Beskida, Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch

Kurátori výstavy: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová

Miesto a čas konania výstavy: Dom umenia (Nám. SNP 12) v Bratislave, vernisáž vo štvrtok 8. decembra 2011 o 18.00 hod., otvorené denne od 10.00 do 18.00 hod (okrem sviatkov a 30.-31.12.2011), v januári 2012: ut - pia od 10.00 do 18.00 hod (okrem sviatkov).

Cieľom výstavy je cez samostatné sondy – sekcie formulovať charakteristiky umenia daného obdobia, teda nie komplexne spracovať toto dianie. Ide o pokus zachytiť a upozorniť na určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť relatívnym. Výstava priznáva subjektívne prístupy a je zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervuje stav umenia, snaží sa inšpirovať ku kritickej reflexii výstavy a umenia tohto obdobia. Predchádzajúca, žilinská výstava bola skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov, ovplyvnených priestorovými možnosťami Považskej galérie umenia. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia prináša širšie zastúpenie umelcov, čo dokumentuje aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bude zároveň miestom prezentácie tohto katalógu a 9.12.2011 nasleduje odborná konferencia k umeniu sledovaného obdobia.

Projekt Nulté roky reflektuje podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odráža v typológii sekcií: pomenovanie kľúčových diel ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov (JČ), kritické čítanie obrazu (GG), autenticita v post-národnej dobe (RG), dielo ako skúsenosť a zážitok (MSP). Výstava prezentuje diela 32 autorov a autoriek v nad-generačnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky (edície periodík Profil, Dart, Flash Art Czech and Slovak edition, Vlna a Jazdec vydaných v nultých rokoch) a paralelná videosekcia.

Na realizácii výstavy Nulté roky, ako aj na príprave konferencie sa podieľa Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA so sídlom v Paríži (kurátori výstavy sú jej členmi). Výstava sa koná pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Tatiany Rosovej.

Účastníci konferencie 9. decembra 2011: Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová, Vladimír Beskid, Aurel Hrabušický, Pavlína Morganová (CZ), Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová

Organizátori: Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) v spolupráci s Mestskou galériou Rimavská Sobota, Galériou SPACE v Bratislave, Galériou Cypriána Majerníka (zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), Slovenskou sekciou AICA

Kooperujúce subjekty: FAICA, Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA, Centrum vizuálneho umenia Bratislava (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto)

Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR

Mediálni partneri: Jazdec, Flash Art, Czech & Slovak Edition

Zúčastnení autori: Štefan Balázs, Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Marko Blažo, Erik Binder, Binderfresh (Viktor Frešo & Erik Bindeř), Radovan Čerevka, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Ivan Csudai, Ladislav Čarný, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Richard Fajnor, Stano Filko, Eva Filová, Daniel Fischer, Zuzana Flimelová, Viktor Frešo, Květa Fulierová, Roman Galovský, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Peter Janáčik, Peter Kalmus,Juraj Kollár, Martin Kollár, Július Koller a Květa Fulierová, Marek Kvetan, Otis Laubert, Matúš Lányi, Stano Masár, Milan Mikula, Svätopluk Mikyta, Eva Moflárová, Monogramista T·D, Boris Németh, Ilona Németh, Miroslav Nicz, Lucia Nimcová, Roman Ondák, Igor Ondruš, Rastislav Podoba, Mikuláš Podprocký, Vladimír Popovič, Juraj Puchovský, Veronika Rónaiová, Jarmila Sabová-Džuppová, Dorota Sadovská, Ľuba Sajkalová, Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Adam Szentpétery, Erik Šille, Veronika Šramatyová, Ján Triaška, Emöke Vargová, Ján Vasilko, XYZ (Milan Tittel a Juraj Gavula), Dušan Zahoranský, Vlasta Źáková.

Videosekcia: Gabriela Binderová, Mira Gáberová, Mario Chromý a Mark Ther, Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Jaroslav Kyša, Michal Murin, Peter Rónai, Anabela Žigová

Zdroj článku: 
Sekcia: