Pozvánka pre učiteľov na konferenciu OSSConf 2012

Logo konferencie OSSConf 2012, zdroj: SOIT

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) organizuje v Žiline v rámci konferencie OSSConf 2012 špecializovaný deň pre učiteľov, kde odznie viacero prednášok o využití otvoreného softvéru na školách, pričom si bude možné aj všeličo vyskúšať.

V rámci dňa organizujeme aj diskusiu o možnostiach použitia otvoreného softvéru na školách a o novovytvorenej knižnici edukačných materiálov na webovom sídle SOSpreskoly.org. Jej základom sú práce, ktoré vznikli v rámci ĎVUI (ďalšieho vzdelávania učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika). Keďže k prisľúbenému zverejneniu zo strany vedenia ĎVUI nedošlo, so zverejňovaním sme začali sami, aby tieto a ďalšie užitočné práce nezostali zabudnuté v zásuvkách.

Učiteľský deň sa uskutoční v stredu 4. júla 2012. Záujemcovia z radov pedagógov môžu na základe vyplnenej žiadosti získať nielen oficiálnu pozvánku ale aj finančný príspevok na maximálne 2 noci ubytovania. Počet podporených účastníkov je určený výškou sponzorských príspevkov, ktoré sa nám podarilo získať.

Na internetovej stránke konferencie OSSConf 2012 je už k dispozícii predbežný program. Určite prídite, ak vás uvedené témy zaujali a radi by ste sa dozvedeli niečo nové a užitočné, alebo by ste sa chceli podeliť so svojimi skúsenosťami. Nakoľko sa konferencia koná už o pár týždňov, prihlášku vyplňte najlepšie do 18. júna.

Za SOIT s pozdravom,
Michal Kaukič a Miloš Šrámek