Prejav zástupcu FAO na celoslovenskej konferencii Dostatok vody a potravín

Svetový deň vody 2012: Voda a bezpečnosť potravín (World water day 2012: Water and Food Security), zdroj: shmu.skVo štvrtok 22. marca 2012 sa pri príležitosti Svetového dňa vody koná v banskobystrickom hoteli DIXON celoslovenská konferencia na tému Dostatok vody a potravín.

Dátum 22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Oslavovať sa začal až v 1993 v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň realizovali konkrétne aktivity (konferencie, okrúhle stoly, semináre, výstavy apod.) pre podporu informovanosti verejnosti o nenahraditeľnom význame vody, ochrane jej zdrojov a uplatňovaní odporúčaní Agendy 21. Svetový deň vody 2012 má motto Voda a bezpečnosť potravín (Water and Food Security).

Odborným garantom podujatia v Banskej Bystrici je Ing. Dušan Čerešnák, generálny riaditeľ Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky (MŽP SR). V predsedníctve konferencie sú:

 • Ing. József Nagy - minister ŽP SR
 • Ing. Zsolt Simon - minister pôdohospodárstva SR
 • MUDr. Ivan Uhliarik - minister zdravotníctva SR
 • Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica (SVP)
 • Mgr. Peter Gogola - primátor mesta Banská Bystrica
 • Ing. Ján Munkáči - predseda Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH)
 • Ing. Jozef Tarič - predseda Správnej rady Asociácie vodárenských spoločností (AVS)
 • Ing. Michal Demeš - zástupca regionálneho úradu FAO (Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) pre Európu a Strednú Áziu
 • Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. - predseda Slovenského národného komitétu Medzinárodnej organizácie pre vodu (SNK IWA)

Medzi organizačno-technickými garantami sa nachádzajú: Ing. Mária Richnovská (ZZVH), Ing. Miloš Dian (AVS), Ing. Viliam Višacký, CSc. (Výskumný ústav vodného hospodárstva - VÚVH), Ing. Peter Brieda (Sekcia vôd MŽP SR). Akciu bude moderovať Ing. Ján Munkáči (ZZVH).

Program XVII. celoslovenskej konferencie k Svetovému dňu vody 2012

10:00 - 12:45

 • slávnostné otvorenie konferencie
 • príhovor ministra ŽP SR
 • prejav zástupcu FAO na tému Dostatok vody a potravín
 • prejav ministra pôdohospodárstva SR
 • prejav ministra zdravotníctva SR
 • prejav predsedu AVS
 • prejav predsedu ZZVH
 • prejav zástupcu SNK IWA
 • prejav zástupcu Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej Republiky (AČE SR)
 • odovzdanie ďakovných listov a čestných uznaní ministra ŽP pracovníkom z oblasti vodného hospodárstva
 • odmenenie mladých autorov troch najlepších výtvarných prác v rámci súťaže "Po kvapkách"

12:45 - 14:00

 • prestávka na obed
 • výmena skúseností v rámci voľnej diskusie

14:00 - 16:00 prezentácie

16:00 - 16:30

 • ukončenie oficiálnej časti
Sekcia: