Program konferencie iDEME Bratislava 2016

Pozývame Vás v pondelok 27. júna na konferenciu o informatizácii verejnej správy iDEME Bratislava 2016 (Informatizácia až po dediny a mestá). Ide už o 9. ročník podujatia, ktorého sa tradične zúčastňuje takmer 200 návštevníkov predovšetkým z verejného sektora.

Konferenciu iDEME organizuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu v spolupráci s Ministerstvom financií SR a záštitu nad ňou prevzal podpredseda vlády SR pre investície a Digitálny líder SR Peter Pellegrini. Jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.

Program konferencie:

08:00 Registrácia účastníkov a ranná káva
09:00 Otvorenie – Milan Ištván, prezident PPP
09:15 Úvodný príhovor – Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR

Blok: eGOVERNMENT
09:30 NKIVS a jej dopady na samosprávu – Lucia Fábryová, vedúca oddelenia architektúry eGovernmentu, sekcia informatizácie spoločnosti, MF SR
09:50 Kontrola NKÚ SR aj v oblasti IT? – Ľubica Gazdová, generálna riaditeľka sekcie hospodárskych odvetví a európskych fondov, NKÚ SR
10:10 Textová analytika – všetci o nej počuli, nikto ju nevidel - Katarína Frühwaldová, biznis konzultantka, SAS Slovakia, s.r.o.
10:30 Prestávka na kávu
10:50 Register priestorových informácií (RPI) – Dalibor Král, projektový manažér, SEVITECH, a.s.
11:10 Cloud Service Provisioner – Tomáš Orieščik, Software Development director, Aliter Technologies, a.s.
11:30 Kybernetická bezpečnosť a štát – Ján Hochmann, riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti, NBÚ SR
11:50 Kľúčové pohľady na kybernetickú bezpečnosť – Tomáš Hlavsa, Cyber Security Expert, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
12:10 Obed

Blok: BROADBAND
13:00 Broadband a Prioritná os 7 OPII – Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia programov informatizácie spoločnosti, MF SR, Šimon Mičunek, riaditeľ odboru, NASES
13:30 Broadband a Program rozvoja vidieka – Karolina Tichá, odbor rozvoja vidieka a LEADER, MPRV SR
13:50 Broadband a slovenské obce – Miroslav Tomčo, starosta obce Ruská Voľa nad Popradom
14:10 Broadband Competence Offices – Vladimír Murín, VÚS, n.o., Banská Bystrica
14:35 Prestávka na kávu

15:00 PANELOVÁ DISKUSIA na tému Aktuálne výzvy pre slovenský eGovernment – moderuje Milan Ištván, prezident PPP

Účastníci diskusie:

  • Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR
  • Mário Lelovský, prezident ITAS
  • Milan Ftáčnik, predseda SISp
  • Rastislav Janota, generálny riaditeľ NASES
  • Peter Dostál, CEO, Aliter Technologies, a.s.
  • Emil Fitoš, CEO, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

16:15 Záverečné slovo organizátorov a žrebovanie tomboly – Milan Ištván, prezident PPP

Striebornými partnermi iDEME 2016 sú spoločnosti Aliter Technologies, a.s., Atos IT Solutions and Services, s.r.o., partnermi sú SAS Slovakia, s.r.o. a SEVITECH, a.s. Sponzormi sú AXASOFT, a.s., Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o., QBSW, a.s. a CORA GEO, s.r.o. Vystavovať bude firma GOPAS SR, a.s.

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie, potom prosím vyplňte on-line formulár.