Program konferencie OSSConf2013

Od 2. do 4. júla sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) koná 5. ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach (OSSConf). V programe odznie 40 príspevkov, ktoré sú rozdelené do sekcií (vedecká, všeobecná, vývojárska, TeX, OpenGIS) a z nich dve sú pozvané prednášky o tvorbe nestatických elektronických dokumentov a zabezpečení súkromia na smartphone telefónoch. Na konferencii sa vyhlásia výsledky súťaže o Cenu SOIT, budú prebiehať dva semináre (pre učiteľov o Inkscape a Linuxe, mapovanie v OpenStreetMap) a otvorená diskusia o OpenData, uskutoční sa aj spoločný výlet účastníkov na Kysuce.

Konferenciu OSSConf 2013 organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) pod záštitou dekana FRI UNIZA prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. Sponzormi 5. ročníka odborného podujatia sú Slovenská informatická spoločnosťRed Hat Czech s.r.o., Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., DRU a.s. a medzi partnermi sa nachádza aj Propagačný portál PROMOSPRAVY.sk. V článku na GEOINFORMATIKA.sk môžete nájsť abstrakty príspevkov zo sekcie OpenGIS. Účasť na konferencii je bez poplatkov.

Program OSSConf2013

Utorok 2. júl 2013

09:30 Otvorenie a príhovor prodekana pre vedu a výskum FRI UNIZA doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. (miestnosť C9)

09:45 Michal Žilinčár: OSS v podnikových riešeniach, predstavenie ADempiere ERP & CRM

Vedecká sekcia, moderuje Peter Czimmermann (miestnosť C6)

 • 10:20 Ján Boháčik: Risk estimation of heart failure patients using Weka
 • 10:40 Michal Chovanec: Meranie dynamiky šípu
 • 11:00 Miroslav Kvaššay: Algoritmus pre nájdenie všetkých minimálnych rezov v teórii spoľahlivosti, založený na logickom diferenciálnom počte
 • 11:20 Marian Kováč: Redis
 • 11:40 Jozef Kostolný: Logging Tool – The Log4j
 • 12:00 Roman Hajtmánek: Heuristické algoritmy pre maticové rovnomerné rozvrhy

Všeobecná sekcia, moderuje Aleš Kozubík (miestnosť C9)

 • 10:20 Martin Šechný: Operačný systém GNU/Linux vo vyučovaní na strednej škole
 • 10:40 Pavel Stříž: Stahování přes python-selenium
 • 11:00 Jiří Rybička: Informace o antiplagiátorském projektu
 • 11:20 Pavol Rusnák: Bitcoin – ako a prečo vlastne funguje?
 • 11:40 Miroslav Biňas: Skúsenosti s nasadením systému na správu verzií do procesu odovzdávania a vyhodnocovania študentských programátorských zadaní

12:30 Obed

14:00 Pozvaná prednáška Pavol Lupták: Ako zabezpečiť súkromie na smartphone telefónoch (miestnosť C9)

14:45 Prestávka

Vývojárska sekcia – prvý blok, moderuje Michal Kaukič (miestnosť C9)

 • 15:00 Michal Klačko: Android - všeličo
 • 15:30 Martin Strbačka:  Datovka: Android aplikace pro obsluhu datových schránek

16:00 Prestávka

 • 16:15 Marek Vavruša: Knot DNS a bezpečnost
 • 16:45 Katarína Ďurechová: Projekty CZ.NIC
 • 17:15 Slavko Fedorík: Debian a slovenčina

17:45 Vyhlásenie výsledkov súťaže o Cenu SOIT za najlepšiu študentskú prácu o OSS

Streda 3. júl 2013

09:00 Pozvaná prednáška Robert Mařík: PDFLaTeX a tvorba nestatických elektronických dokumentů (miestnosť C9)

09:45 Prestávka

Vývojárska sekcia – druhý blok, moderuje Michal Kaukič (miestnosť C9)

 • 10:00 Jiří Eischmann: Novinky ve Fedoře 19
 • 10:30 Lubomir Rintel: Reverse engineering – ovládač do jadra Linux pre neznáme zariadenie
 • 11:30 Peter Tomašovič: Blender a 3d modely pre aplikácie

Sekcia TeX – prvý blok, moderuje Rudolf Blaško (miestnosť C6)

 • 10:00 Aleš Kozubík: Chemická sadzba s balíčkom ChemFig
 • 10:15 Pavel Stříž, Tibor Menyhért: Zkušenosti s pluginem WP-QuickLaTeX
 • 10:30 Jiří Rybička: Sazba not v systému MusiXTeX
 • 10:45 Pavel Stříž, Terezka Hůlková: Představení programu MuseScore

11:00 Prestávka

Sekcia TeX – druhý blok, moderuje Aleš Kozubík (miestnosť C6)

 • 11:15 Pavel Stříž, Kristýnka Hůlková: Týdenní dovolená v zemi tangramů
 • 11:30 Rudolf Blaško: Cykly vo formáte LaTeX
 • 11:45 Pavel Stříž: Jak se TeXista mezi divadelními ochotníky neztratí

12:00 Obed

12:45 Spoločný výlet (Slovenský orloj, historická lesná železnička Vychylovka)

Štvrtok 4. júl 2013

Seminár pre učiteľov o Inkscape, vedie Peter Štrba (počítačové laboratórium A12 od 09:00 do 12:00)

 • predstavenie Inkscapu
 • ukážka hotových prác žiakov
 • prebratie jednotlivých nástrojov
 • predstavenie pracovných listov pre Inkscape
 • vypracovanie jednoduchej úlohy podľa učebnice k Inkscapu
 • ilúzia priestorového telesa

Seminár pre učiteľov o GNU/Linux vo vyučovaní, vedie Martin Šechný (počítačové laboratórium A12 od 13:00 do 15:00)

Sekcia OpenGIS – prvý blok, moderuje Miloslav Ofúkaný (miestnosť C9)

 • 09:00 Miloslav Ofúkaný: Od hromadnej pripomienky ku QGIS-u
 • 09:20 Peter Tomašovič: 3D modelovanie geografických objektov v Blenderi
 • 09:40 Juraj Kisztner: Monitorovacie systémy v spojení s GIS
 • 10:00 Martin Budaj: Mapové znaky v jazyku MetaPost
 • 10:20 Martin Tesař: Vyhledávač tras pro mtbmap.cz
 • 10:40 Kateřina Růžičková: Využití GRASS GIS ve výuce
 • 11:00 Jan Růžička: Podpora hodnocení biocenter

11:20 Prestávka

11:30 Panelová diskusia s prednášateľmi prvého a druhého bloku OpenGIS, moderuje Miloslav Ofúkaný (miestnosť C9)

12:00 Obed

Sekcia OpenGIS – druhý blok, moderuje Miloslav Ofúkaný (miestnosť C9)

 • 13:00 Matúš Čupka: Aktívne občianstvo v mapách
 • 13:30 Michal Klačko: TrashOut
 • 14:00 Michal Páleník: Freemap Slovakia a OpenStreetMap v rokoch 2012 a 2013
 • 14:30 Jaroslav Piroh: Využitie platformy Google Earth pre propagáciu regiónov

15:15 Prestávka

Otvorená diskusia všetkých účastníkov, moderuje Miloslav Ofúkaný (miestnosť C9 od 15:30 do 16:30)

 • Mapové služby orgánov verejnej správy
 • OpenGeoData
 • Sprístupnenie údajov katastra nehnuteľností formou OpenData
 • Vzdelávanie učiteľov v oblasti OpenGIS

Seminár Mapovanie v praxi: OpenStreetMap, vedie Michal Páleník (miestnosť C9 od 16:30 do 18:30)

Lokalizácia: