Protest Gorila II.

Logo protestu Gorila, zdroj: protestgorila.skPriatelia, v posledných dňoch sa objavili útoky na organizátorov PROTEST GORILA, ktorých cieľom je dehonestovať a bagatelizovať naše ciele a myšlienky a zároveň odpútať pozornosť od skutočných problémov. My sa však nedáme zastrašiť a odradiť, ale naďalej zotrváme v našich postojoch, pretože sme presvedčení o správnosti a nevyhnutností zmien v našej korupciou zvrátenej spoločnosti.

Týmto chceme vyjadriť našu podporu proti dohode ACTA, ktorá je len ďalším zasahovaním do ľudských práv a ktorej cieľom je obmedzovať slobodu prejavu na internete, pretože najväčším problémom je to, že internet je momentálne jediný komunikačný kanál, ktorý je zaručuje slobodu slova a prejavu. Požadujeme, aby vláda SR odmietla podpísanie takejto dohody, ktorá je namierená proti bežným občanom.

Zároveň vyjadrujeme podporu hnutiu ANONYMOUS, ktoré útokmi na stránky vlády, finančných skupín atď, poukazuje na politicko-finančné skupiny, ktoré rozkrádajú to, čo sme budovali desaťročia.

Protest bude v nasledujúcich mestách:

Žilina ,Trasa: Námestie A. Hlinku- M.R Štefánika-1. Mája-Moyzesová-D-Dlabača- J.Reka-Čepel-Na brane- Bottová-Marianske námestie, Piatok 3.2.2012

Zvolen,Námestie SNP, Piatok 3.2.2012

Trenčín, Piatok Mierové námeste, Piatok 3.2.2012

Košice, Piatok Dolná Brána, Hlavná Ulica, Piatok 3.2.2012

Prešov, pred budovou Mestského úradu na Hlavnej ulici (pri kostole), Piatok 3.2.2012

Nitra, Piatok Svätoplukové námestie Piatok 3.2.2012

Základné požiadavky – Protest Gorila:

1. Okamžité zbavenie mlčanlivosti všetkých zodpovedných orgánov a osôb, ktoré môžu objasniť kauzu
2. Odstúpenie dotknutých osôb - predstaviteľov strán z politických funkcií a kandidátok
3. Okamžite zrušiť zákon o predčasných voľbách, ktoré sa majú konať 10.3.2012 a posunúť termín konania volieb na September 2012 z dôvodu podozrenia zo závažnej trestnej činnosti kandidátov politických strán
4. Začať trestné stíhanie z podozrenia z trestného činu zosnovania zločineckej skupiny za účelom páchania finančných podvodov a ovplyvňovanie politických predstaviteľov
5. Predbežné opatrenie na zákaz nakladania s majetkom do ukončenia vyšetrovania, ako politických funkcionárov, tak aj podnikateľov a podnikateľských skupín
6. Dôkladné prešetrenie celej Kauzy Gorila
7. Prešetrenie všetkých doterajších káuz
8. Zrušenie priestupkovej a trestnoprávnej imunity všetkých politických predstaviteľov a schválenie zákona o trestnoprávnej zodpovednosti aj pre právnické osoby
9. Zníženie kvóra pre petície a vyhlásenie referenda
10. Pravidelné informovanie vlády verejnosti (jedenkrát ročne) v špeciálnom vestníku o bilancii štátnych prostriedkov, o hospodárení s nimi, zhodnotenie roka - s porovnaním: stav financií štátnych prostriedkov na začiatku roka a na konci roka.

Zdroj článku: 
Sekcia: