Protipovodňovými opatreniami sa snažíme vrátiť fungovanie krajiny a prírody k normálu

Adrián Gužo sa vyjadruje k programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny ako starosta obce Kružlová, zdroj foto: vlada.gov.skPredsedníčka vlády SR Iveta Radičová prijala v utorok 31. januára 2012 zástupcov občianskej iniciatívy na podporu projektov vládneho Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí. Občianska iniciatíva vznikla na podporu 3. projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny a dôvodom bol tlak lobistických skupín na zastavenie projektov prevencie pred povodňami.

Tieto protipovodňové opatrenia nenahrádzajú iné dôležité opatrenia, ale ich vhodne dopĺňajú. Na poškodených územiach sa vďaka nim snažíme vrátiť fungovanie krajiny a prírody k normálu,“ zdôraznila I. Radičová.

Za starostov, zhotoviteľov, odborných garantov, vodných majstrov, robotníkov a ďalších zainteresovaných občanov Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny sa na stretnutí s premiérkou zúčastnili títo zástupcovia občianskej iniciatívy:

 • starosta obce Snežnica (okres Kysucké Nové Mesto) Ján Pokrívka
 • starostka obce Prenčov (okres Banská Štiavnica) Alena Ciglanová
 • starosta obce Krivany (okres Sabinov) Ján Šejirman
 • starosta obce Kružlová (okres Svidník) Adrián Gužo
 • starostka obce Matysová (okres Stará Ľubovňa) Iveta Kundrátová
 • starosta obce Roztoky (okres Svidník) Martin Jurkovič
 • starosta obce Rovné (okres Svidník) Stanislav Viravec

Zástupcovia občianskej iniciatívy odovzdali predsedníčke vlády podpisy 6619 občanov na podporu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí. Občania takto podporili konkrétne riešenia protipovodňovej ochrany priamo v obciach. Program a jeho projekty prinášajú nielen verejnoprospešný úžitok, ale aj prácu nezamestnaným a chránia životné prostredie.

Starostovia tlmočili premiérke vlastné skúsenosti s protipovodňovými prácami. Vyzdvihli pritom nielen pomoc krajine, ale aj ľuďom. Prácu pri stavaní protipovodňových zábran našli nielen dlhodobo nezamestnaní, ale aj živnostníci bez práce. Podľa osobných skúseností starostov (ich vyjadrenia na videu) títo občania vďaka práci znovu nadobudli zmysel života a sebadôveru.

O návrh tretieho realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky mala včera 1. februára 2012 rokovať vláda SR, no materiál nebol zaradený do programu.

Občianska iniciatíva na podporu projektov vládneho Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny

"Znepokojuje nás vyvíjanie sústavného tlaku lobistických skupín na vládu Ivety Radičovej, aby zastavila podporu i realizáciu projektov prevencie pred povodňami Od štartu Prvého realizačného projektu v marci minulého roku sledujeme permanentné spochybňovanie efektívností i účelnosti využívania verejných zdrojov a intenzívne mediálne tlaky, aby sa projekty revitalizácie krajiny zastavili.

My, občania obcí. v ktorých sa projekty programu realizujú, sme dostali príležitosť niesť svoju časť zodpovednosti za revitalizáciu našej krajiny. Uvedomujeme si že podstatnou časťou ochrany našich životov i majetku pred povodňami je oprava dlhodobo zanedbávaných poškodených častí chotárov obcí, v ktorých žijeme, a nie spracovávanie ďalších rozsiahlych teoretických štúdií, či posudzovanie vplyvu zrealizovaných opatrení na životné prostredie. Každý zadržaný kubík dažďovej vody nás chráni nielen pred povodňami a suchom, ale prináša aj nový život v prírode, keďže zlepšuje diverzitu fauny a flóry Nechápeme, prečo odborníci potrebujú túto samozrejmosť posudzovať. Sme presvedčení, že peniaze na protipovodňovú ochranu patria do terénu a nie do nových posudkov, analýz a štúdií.

Za posledných 9 mesiacov sme pri realizácii projektov pochopili, že tento vládny program, ktorý je finančne podporovaný aj z našich daní, je nastavený efektívne, bez možného zneužívania finančných zdrojov. Projekty prinášajú nielen verejnoprospešný úžitok, ale aj prácu nezamestnaným Títo naši spoluobčania tak opätovne nadobúdajú dôstojnosť i sebavedomie, že môžu byť spoločnosti prospešní. Okrem zvýšenej bezpečnosti nám tak projekty tohto vládneho programu vracajú nádej na lepší a dôstojnejší život v našich obciach. Kiež by podobných projektov bolo viac.

Chápeme odborné kruhy. Sú zvyknuté na niekoľkoročné procesné prípravy projektov a majú pocit, že to tak má byť naďalej. Realita je však neúprosná – povodne prichádzajú čoraz častejšie a rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. Nemôžeme preto strácať čas teoretizovaním a dlhodobou predraženou prípravou opatrení v čase hospodárskej recesie. Systém a spôsob podpory revitalizačných projektov, ktorý Vláda SR schválila, je unikátny a umožňuje jednoducho a bez byrokratických prieťahov realizovať množstvo opatrení priamo v teréne. Kritikov vyzývame, aby sa prišli do terénu presvedčiť, že revitalizačné projekty sú realizované zodpovedne.

My, starostovia, zhotovitelia, odborní garanti, vodní majstri, robotníci s ďalší zainteresovaní občania, nesieme zodpovednosť za realizáciu projektov tohto vládneho programu. Svojim podpisom sa zaväzujeme, že každé euro z verejných zdrojov vložené do tohto vládneho programu bude efektívne využité a že projekty programu revitalizácie krajiny budeme naďalej realizovať s plnou zodpovednosťou, vážnosťou a čo najväčšou efektívnosťou.

Chceme sa, vážená pani premiérka a členovia Vlády SR, touto cestou poďakovať za doterajšiu podporu programu revitalizácie krajiny. Súčasne vyslovujeme presvedčenie, že v poradí tretí balík realizačných opatrení programu revitalizácie krajiny schválite Aby práce na projektoch mohli pokračovať ešte pred príchodom možných jarných a letných lokálnych povodní".

Iniciátori tejto občianskej iniciatívy:

 • Ján Pokrivka, OÚ Snežnica 17, 02 332 Snežnica
 • Alena Ciglánová. OÚ Prenčov č.300, 969 73 Prenčov
 • Ján Šejirman OÚ Krivany Záhradná 46, 082 71 Krivany
 • Adrián Gužo, OÚ Kružľová, Kružľová 8, 09 002 Kružľová

V Snežnici, dňa 23.1.2012

Zdroj článku: