Regionálne vodné konferencie o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí

Integrovaný plán manažmentu povodia Tiszy bol ukončený v roku 2010, zdroj: vuvh.skVo štvrtok 26. januára 2012 o 10.00 sa na Obecnom úrade v Kružlovej (okres Snina) uskutoční druhá zo série regionálnych vodných konferencií o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí.

Cieľom regionálnych konferencií je prezentovať dosiahnuté výsledky a skúsenosti starostov, zhotoviteľov i ľudí, ktorí získali prácu vďaka projektom. Výsledky prezentované na regionálnych fórach revitalizácie krajiny sa stanú námetom pre posilňovanie systémových opatrení, aby Slovensko v 21. storočí nebolo ohrozované extrémnymi povodňami či suchom, aby sme mali zdravú klímu i dostatok vody v ekosystémoch krajiny pre človeka, prírodu i krajinu. Zámerom je tiež, aby sa Slovensko stalo inšpiráciou pre iné krajiny Európy i sveta, ako chrániť svoje prírodné zdroje a zabezpečovať prosperitu v regiónoch prostredníctvom udržateľného manažmentu vody v krajine.

Vláda SR schválila Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 27. októbra 2010. Program podporuje finančne, odborne aj kapacitne.

Termíny regionálnych konferencií:

  • 19. januára Zemplínska konferencia – Choňkovce (okres Sobrance)
  • 26. januára Hornošarišská konferencia – Kružľová (okres Svidník)
  • 2. februára Toryská konferencia – Krivany (okres Sabinov)
  • 9. februára Spišská konferencia – Hranovnica (okres Poprad)
  • 16. februára Kysucko-Oravsko-Liptovská konferencia – Krasňany (okres Žilina)
  • 23. februára Gemersko-Novohradská konferencia – Hrnčiarske Zalužany (okres Rimavská Sobota)
  • 1. marca Národná vodná konferencia - Bratislava

Na regionálne konferencie sú pozvaní zástupcovia obcí, stavebných úradov, odborných inštitúcií a organizácií miestnej štátnej správy (obvodné úrady životného prostredia, pozemkové, lesné úrady, úrady práce a sociálnych vecí), ďalej správcovia lesov, polí, lúk i vodných tokov (farmári, lesníci, vodohospodári) a občianski aktivisti. Súčasťou regionálnych konferencií je aj obhliadka lokality s už zrealizovanými opatreniami.

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč

Zdroj článku: 
Sekcia: