Registrácia na 13. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2022

Pozývame Vás na konferenciu iDEME 2022 (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá sa uskutoční v stredu 22. júna 2022 v bratislavskom hoteli NH GATE ONE. Jej organizátorom je občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a je venovaná informatizácii verejnej správy.

Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána ide už o 13. ročník konferencie a jej hlavnými témami budú inovácie v elektronických službách verejnej správy, kybernetická bezpečnosť, poskytovanie cloudových služieb, digitálne inovácie pre život a elektronické komunikácie. Úvodné vystúpenie na konferencii ku aktuálnym témam digitálnej transformácie verejnej správy bude mať Emil Fitoš, prezident IT Asociácia Slovenska (ITAS). Podľa Milana Ištvána cítiť záujem odbornej verejnosti na poskytovanie nielen inovatívnych, ale aj bezpečných elektronických služieb vo verejnom sektore. Špecifickou témou bude digitálna infraštruktúra, vrátane budovania optických a 5G sietí, ako aj agenda inteligentných miest a regiónov.

Program konferencie:

08:30 Registrácia účastníkov a ranná káva
09:00 Otvorenie – Milan Ištván, prezident PPP

Blok: eGovernment a bezpečnosť
09:05 Úvodné vystúpenie: Pohľad ITAS na aktuálny stav digitálnej transformácie verejnej správy, Emil Fitoš, prezident ITAS
09:20 Čo nového na Ministerstve informatizácie? Peter Kopáč, generálny riaditeľ sekcie ITVS, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR)
09:35 Ako si zlepšiť svoju prácu? Martin Blažek, Senior Industry Executive, Microsoft Slovakia
09:55 Bezpečný prístup k dátam a službám na základe identity, Milan Rášo, Systems Engineer, Cisco Slovensko
10:15 Efektívna obrana proti kybernetickým útokom s Fortinet Security Fabric, Zsolt Géczi, Regional manager sales, Fortinet
10:35 Aktuálne projekty a pripravované aktivity budovania informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, Martin Florián, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti, MIRRI SR
10:50 prestávka na kávu

Blok: Bezpečné a inovatívne služby
11:10 CyberSecurityPlatform, Martin Konečný, Information Security Manager, SYNCHRONIX, a. s.
11:25 Optimalizácia prístupu a predovšetkým zabezpečenie štátnych elektronických portálových služieb pomocou technológií F5, Jakub Šumpich, Territory Manager SEE, F5 Networks
11.40 Stop byrokracii, Andrej Kováčik, programový manažér, DXC Technology, Ivan Král, senior expert oddelenia dátovej kancelárie, sekcia ITVS, MIRRI SR
11:55 Moderné ERP pre verejnú správu ako cloudová služba, Dušan Kachaňák, Business Architect, SAP Slovensko
12:15 obed

Blok: Inovácie pre život
13:00 Ako pomáha veda a moderné technológie chrániť prírodu a biodiverzitu, Mariana Trstíková, PR manažérka, Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
13:20 Aktuálne projekty a výzvy v rezorte MŽP SR, Martin Déneši, generálny riaditeľ sekcie informatiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13:35 Aplikácia IoT technológií pre údržbu ciest a životné prostredie, Ondrej Svačina, Business Development Manager, SOFTEC
13:55 Digitálne inovácie pre mestá a obce, Rastislav Lichvár, Project Manager, Marek Mesároš, Key Account Manager, Asseco Central Europe
14:15 Národná koordinácia agendy inteligentných miest a regiónov, Juraj Hošták, riaditeľ odboru inovácií a smart agendy, MIRRI SR
14:30 prestávka na kávu

Blok: Komunikačná infraštruktúra
14:35 Výstavba sietí elektronických komunikácií a zmeny vyplývajúce z nového zákona o elektronických komunikáciách, Jana Dráčová, legislatívny expert, Fórum pre komunikačné technológie (CTF)
14:55 Riziká a príležitosti výstavby 5G sietí, Viliam Podhorský, odbor elektronických komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR)

15:10 Panelová diskusia o komunikačnej infraštruktúre

  • Jana Dráčová, CTF
  • Milan Ištván, PPP
  • Anton Jelenčiak, MIRRI SR
  • Viliam Podhorský, MDV SR
  • Ján Šebo, CTF

15:40 Tombola, Milan Ištván, prezident PPP
15:50 Čaša vína na záver

Konferenciu moderuje Katrin Lengyelová z TA3.

Striebornými partnermi iDEME 2022 sú spoločnosti CISCO Systems Slovakia, FORTINET, HUAWEI Technologies, Microsoft Slovakia a SOFTEC. Partnermi sú Asseco Central Europe, Fórum pre komunikačné technológie, DXC Technology, F5 Networks, SAP Slovensko a SYNCHRONIX. Sponzormi sú DITEC a klaster House of events inovations (HEI). Vystavovateľom je spoločnosť GOPAS SR. Mediálnymi partnermi sú AMAVET klub č. 962, NEXTECH, SITA Slovenská tlačová agentúra a TOUCHIT.

Registrácia na konferenciu je možná po vyplnení prihlasovacieho formulára.

Zdroj obrázkov: