Skončil sa 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

logo Festival vedy a techniky, zdroj: AMAVETV nedeľu 13. novembra sa ukončil týždeň, kedy sa vede a technike dožičilo viac pozornosti ako počas celého roka. Najmä tí, ktorí sa starajú o jej rozvoj a popularizáciu, mali za uplynulý týždeň svoju „žatvu“. Nielenže zbierali úrodu v ume mladých žiakov a študentov, ale prezentovali výsledky nádejných mladých vedcov pred širokou verejnosťou. Jedným z hlavných podujatí bol už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET.

Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavili svoje vedecké projekty v národnom finále v bratislavskej Inchebe. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Minister Peter Plavčan sa zúčastnil aj slávnostného vyhodnotenia výsledkov, čím prezentoval dôležitú úlohu vedy a výskumu v rozvoji vedomostnej spoločnosti. Vysoká úroveň prezentovaných vedeckých projektov žiakov formou posterov bola toho aj dôkazom.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vytvára priestor pre úspechy mladých stredoškolských vedátorov, budúcich vedcov a tým umožňuje ich osobnostný rast a budúci rozvoj. Dvadsaťšesťročné občianske združenie už 19 rokov podporuje súťažným festivalom žiakov a študentov z celého Slovenska ich snahu o sebarealizáciu vo vede. „Svojou činnosťou v kluboch po celom Slovensku prezentujeme možnosti, ktoré dnešný svet mladým ľuďom poskytuje a motivuje ich v budúcej kariére vo vede a technike. Vo svete vedy spoznávajú sami seba a postupne budú zveľaďovať našu spoločnosť“, zdôraznila na záver festivalu riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová, „a to najmä vďaka úsiliu svojich pedagógov, ktorí si popri školských povinnostiach nájdu čas ako dobrovoľníci a rozvíjajú v nadaných žiakoch talent, usilovným žiakom zas rozširujú ich poznanie v ďalšom – neformálnom vzdelávaní. Ich zásluhou sa mladá generácia presviedča o tom, že veda môže byť a je hrou, ak má svojich dobrovoľných ambasádorov".

Na celoslovenské finále postúpilo z krajských kôl 80 najlepších vedecko-technických prác v 11-tich kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo, Spoločenské vedy. Žiacke projekty hodnotila komisia zložená z dvadsiatich odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Najväčší „boj“ medzi účastníkmi bol o účasť na najprestížnejšej súťaži Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), ktorá sa koná v máji roku 2017 v Los Angeles, Californii. Od roku 2006 je AMAVET členom Society for Science & the Public, americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť, organizujúcu najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác prezentovaných formou posterovej prezentácie Intel ISEF, so sídlom vo Washingtone. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňuje približne 80 krajín. Za Slovensko môže na Intel ISEF vyslať žiakov jedine AMAVET, ktorý má výhradné právo na výber účastníkov našej krajiny, aby nás reprezentovali na vynikajúcej úrovni.

V kategórii Biológia získali najprestížnejšiu cenu Miriam Feretová a Samuel Smoter za spoločný projekt Prírodné éterické oleje v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor. Za kategóriu Medicína a zdravotníctvo pocestujú do Los Angeles Dominika Gáborová a Juraj Vasek za projekt Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S.

Postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 v Tallinne, Estónsku získali v kategórii Chémia Natália Bátorová a Eva Marasová za projekt Výroba a využitie biodegradovateľných plastov a v kategórii Fyzika a astronómia Miroslav Kurka za projekt Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry. V súťažnej kategóri Medicína a zdravotníctvo postupujú Lukáš Marcin a Adriána Pazdičová za projekt Farbenie a bielenie zubnej skloviny prírodnými látkami.

Postup na I-SWEEEP 2017 v Houstone, štáte Texas v USA a cenu Slovenských elektrární, a. s. v kategórii Energia a transport získali Adrián Páleš a Filip Tomáška za projekt RIDELO. V kategórii Environmentálne vedy bude v Houstone reprezentovať Peter Škripko projekt Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum.

Postup na MILSET Expo-Sciences International 2017 vo Fortaleza Brazílii získal v kategórii Biológia Filip Gomboš za projekt Populačná expanzia bobra vodného (Castor fiber) v povodí hornej Tople. Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruskej federácii získali v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo Richard Baláž a Richard Kováč za projekt Autonómny robot Fbot. Postup na Wetenschaps Expo Sciences 2017 v Bruseli, Belgicku si v kategórii Elektrina a mechanika odnáša Filip Farkaš za projekt Kvadrokoptéra. V kategórii Energia a transport Branislav Genčúr a Martin Petriga za projekt Termoelektrický generátor. Postup na Swiss Talent Forum 2017 v Thune, vo Švajčiarsku získal Peter Nociar za projekt Manažment, ochrana a údržba významného biotopu v kategórii Environmentálne vedy.

Tri súťažné projekty a ich autori boli ocenení Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave možnosťou prijatia na vysokoškolské štúdium bez prijímacích pohovorov. Podrobnejšie výsledky nájdete na www.festivalvedy.sk, kde sú uvedené aj veľmi dôležité informácie o subjektoch a donoroch, bez ktorých by sa takéto významné podujatie pre mládež nemohlo uskutočniť.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: