Sociálna poisťovňa: Žiadosť o ošetrovné nemusia rodičia podávať pred štrajkom učiteľov

logo Sociálnej poisťovne, zdroj: socpoist.skSociálna poisťovňa (SP) pripomína rodičom detí, ktorých školy budú od pondelka uzavreté pre štrajk učiteľov, že žiadosti o ošetrovné nemusia do pobočiek SP podávať pred štrajkom, na jeho začiatku alebo počas jeho trvania. Stačí, ak si nárok na túto dávku uplatnia v najbližších týždňoch a mesiacoch (podľa zákona si ho môžu uplatniť až počas troch rokov).

Predíde sa tým možným radom a dlhému čakaniu rodičov u detských lekárov, ktorí musia žiadosť potvrdiť. Ak si napriek tomu rodič chce uplatniť dávku v najbližšom výplatnom termíne, stačí, aby potrebné doklady doručil do pobočky Sociálnej poisťovne najneskôr do 5. decembra 2012. V záujme prevencie pred možným ochorením pripomíname, že rodičia v týchto prípadoch k lekárovi nemusia ísť so zdravým dieťaťom, pretože jeho vyšetrenie lekárom sa v tomto prípade nevyžaduje.

Na uplatnenie dávky ošetrovné budú pobočky Sociálnej poisťovne vyžadovať vyplnené dvojdielne tlačivo Žiadosť o ošetrovné. Musí byť potvrdené ošetrujúcim lekárom dieťaťa a doložené potvrdením od riaditeľa školy, ktorú dieťa navštevuje. V tomto potvrdení musí byť špecifikované, že riaditeľ školy udelil „riaditeľské voľno“ a obdobie (počet dní), na ktoré bolo udelené. Nárok na ošetrovné nemajú tí rodičia, ktorých deti boli počas štrajku umiestnené v detských kluboch a iných zariadeniach garantovanými obcami a mestami.

Pripomíname, že nárok na ošetrovné sa týka detí do veku 10 rokov a že pri starostlivosti o dieťa musí byť splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti. Nárok na dávku nevzniká, ak sa o dieťa počas štrajku stará starý rodič.

Zdroj článku: