SPP – distribúcia upozorňuje na falošných plynárov

Zdroj: spp-distribucia.skSPP – distribúcia, a.s., upozorňuje všetkých obyvateľov, že sa na niektorých miestach Slovenska opäť objavili falošní plynári, respektíve falošní „odpočtári plynomerov“. Podozrivé osoby je potrebné okamžite nahlásiť na políciu (telefónne číslo 158).

Falošní plynári najmä v tomto jesennom období zneužívajú situáciu a vydávajú sa za odpočtárov SPP – distribúcia, a.s. S falošnými papiermi a vizitkou pripnutou na falošnej uniforme sa zameriavajú najmä na starších ľudí, od ktorých presvedčivo pod zámienkou vyúčtovania pýtajú preplatky.

SPP – distribúcia, a.s., preto upozorňuje odberateľov zemného plynu, že úlohou odpočtára je len fyzické odčítanie aktuálneho stavu plynomeru, prípadne jeho kontrola, nikdy nie vyberanie, či preplácanie hotovosti. Externí odpočtári nikdy nepožadujú predkladanie dokladov totožnosti od zákazníkov a sú povinní sa na ich požiadanie preukázať služobným preukazom firmy Index Nosluš a poverovacím listom SPP – distribúcia, a.s. Externí odpočtári vykonávajú počas celého roka tzv. cyklické odpočty stavu plynomerov *.

Externí odpočtári sú ľahko identifikovateľní v reflexnej veste s logom firmy Index Nosluš a s nadpisom odpočet plynu.

V prípade pochybností o konkrétnom odpočtárovi si zákazníci môžu overiť jeho totožnosť a oprávnenie na výkon odpočtu priamo u zmluvného dodávateľa Index Nosluš s.r.o. na telefónnom čísle 02/ 32 60 26 02 s celoslovenskou pôsobnosťou. Telefónne číslo je k dispozícii v pracovných dňoch od 7 h do 19 h.

SPP – distribúcia, a.s., odporúča podozrivé osoby bezodkladne nahlásiť na políciu (telefónne číslo 158), alebo na nepretržitú telefónnu službu Poruchová linka - plyn 0850 111 727.

SPP – distribúcia, a.s. zabezpečuje dva druhy odpočtov pre domácnosti a maloodberateľov – cyklické odpočty a mimoriadne odpočty stavu plynomerov. Cyklické odpočty sa vykonávajú v súvislosti s ročnou fakturáciou spotreby zemného plynu počas celého roka. Každý mesiac je odčítavaný stav plynomeru a fakturovaný odber zemného plynu len jednej časti zákazníkov, v rámci celého Slovenska sú odberatelia zaradení do 12 cyklov. Mimoriadne odpočty sa realizujú v súvislosti s plánovanými zmenami (nový cenník za dodávku zemného plynu pre domácnosti a maloodberateľov, zmena v legislatíve) v krátkom časovom horizonte.

SPP - distribúcia, a.s. začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). Spoločnosť zabezpečuje spoľahlivú a efektívnu distribúciu zemného plynu pre vyše 1,5 milióna odberateľov na Slovensku.

Zdroj článku: