Srdcová arytmia je epidémiou tohto storočia

Pri príležitosti Svetového dňa náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP), ktorý bol stanovený na 29. október, renomované odborné lekárske spoločnosti vystavili dnes v priestoroch nákupného centra EUROVEA nadrozmerný model srdca, prostredníctvom ktorého bol zahájený projekt na zvýšenie povedomia o problémoch srdcových arytmií a ich úzkom vzťahu k riziku mozgovej porážky. Návštevníci a široká verejnosť sa tak mohli nielen dozvedieť, ako má srdce správne fungovať, ale aj aké sú najčastejšie poruchy srdcového rytmu. Maketa srdca má rozmery 4,5m x 4,5m x 6m a je vyhotovená ako nafukovací model s možnosťou vnútornej prehliadky.

Nesprávna /nedokonalá činnosť srdca
Fibrilácia predsiení je najčastejšou srdcovou poruchou rytmu – arytmiou. Odborníci varujú, že ide o srdcovocievnu epidémiu tohto storočia. Podľa ich odhadov má na Slovensku toto ochorenie asi 150 000 ľudí. „Ide o chronické ochorenie srdca, ktoré je spojené s rizikom závažných komplikácií. Záludnosť fibrilácie predsiení spočíva v tom, že mení prúdenie krvi v srdci, to sa nesťahuje pravidelne ale relatívne chaoticky,. Dôsledkom toho krv stagnuje, stojí v dutinách srdca a tým sa zvyšuje riziko vytvárania zrazenín, ktoré môžu spolu s krvou putovať krvným obehom do jednotlivých častí tela – obličiek, nôh ale aj do mozgu. Najhorším dôsledkom fibrilácie predsiení je cievna mozgová príhoda (porážka), ktorá môže skončiť fatálne,“ vysvetľuje problematiku Prof. Róbert Hatala, predseda Slovenskej asociácie srdcových arytmií a prednosta NÚSCH v Bratislave. Problémom diagnostiky fibrilácie predsiení je, že má veľmi rôznorodé prejavy a cca 60-70% postihnutých týmto ochorením nepociťuje žiadne ťažkosti.

Fibrilácia predsiení – arytmia starnúcej populácie
Až 84% pacientov so srdcovou arytmiou je starších ako 65 rokov. Podľa epidemiologických štúdií je ale až 25% riziko fibrilácie predsiení u človeka, ktorý sa dožije štyridsiatky. Existuje predpoklad, že v dôsledku starnutia populácie a epidémie obezity, sa počet pacientov s fibriláciou predsiení zvýši 2-3 násobne v horizonte najbližších 40 rokov. Paralelne s tým sa zvyšuje riziko výskytu cievnej mozgovej príhody, ktoré je u týchto pacientov 6x vyššie než u bežnej populácie.

Prevencia a liečba
Zdravý životný štýl a prevencia sú predpokladom dobrého zdravotného stavu človeka. V prípade diagnostikovania fibrilácie predsiení nastupuje liečba, ktorá je dlhodobého charakteru a vyžaduje si dobrú kooperáciu pacienta a lekára s pravidelnými kontrolami. „Rovnako dôležitá je súčasná liečba rizikových faktorov ako cukrovka, vysoký krvný tlak či srdcové zlyhávanie. Dobrá informovanosť a znalosti pacienta sú kľúčové pre úspech liečby, elimináciu komplikácií a minimalizáciu nežiadúcich účinkov,“ uvádza Doc. Eva Goncalvesová, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Zdroj článku: 
Sekcia: