Tlačová konferencia občianskych aktivistov k zákonom o katastri, geodézii a kartografii

Ilustračný obrázok, zdroj: obcianskyparlament.skZástupcovia Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, Inštitútu zamestnanosti, komunity GEOINFORMATIKA.sk a združenia Freemap Slovakia pozývajú verejnosť a zástupcov médií na zajtrajšiu tlačovú konferenciu, aby predstavili svoje pripomienky k zákonu o katastri nehnuteľností a k zákonu o geodézii a kartografii ešte pred ukončením medzirezortného pripomienkového konania.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) dňa 14. marca 2014 zverejnil na Portáli právnych predpisov dva návrhy zákonov:

Medzirezortné pripomienkové konanie končí dňa 3. apríla 2014.

V rámci katastrálneho zákona navrhujeme zrušiť povinnosť podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že všetky skutočnosti potrebné pre zostavenie daňového priznania uvádzajú povinné osoby už pri registrácii nehnuteľnosti, nie je potrebné ich opätovné oznamovanie formou daňového priznania. Verejný sektor by registráciou na katastri získané údaje mal vedieť zdieľať, informačné systémy by sa mali prepojiť, tak ako diktuje reforma ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa). Odbúraním zbytočného vykazovania zmizne potenciál vzniku podlžností voči verejnému sektoru a tým pádom klesne riziko exekúcií.

Cez pripomienky k zákonu o geodézii a kartografii sa snažíme upraviť pravidlá používania údajov z terénneho zberu a mapových diel. Žiadame dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najmä častí o opakovanom používaní informácií. Verejné sprístupnenie strojovo spracovateľných údajov (open data) zlepší a sprehľadní podnikateľské prostredie najmä pre malých podnikateľov a zvýši sa tým zamestnanosť.

Tlačová konferencia sa uskutoční v piatok 28. marca 2014 o 10:30 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave.

Občianski aktivisti publikovali hromadnú pripomienku k zákonom o katastri, geodézii a kartografii. Podpíšte ju prosím do štvrtka 3. apríla 2014, aby mohli získať aspoň 500 podporovateľov a mali tak možnosť dostať sa do rozporového konania s ÚGKK SR.

Autori pripomienok a organizátori tlačovej konferencie: