Trestné oznámenie pre hanobenie štátnych symbolov

Štátny znak Slovenskej republiky, zdroj: wikipedia.orgObčianske združenie SLOVAK TRADEMARK podáva trestné oznámenie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na nám neznámeho páchateľa, ktorý počas verejných protestov GORILA II. v piatok 3.2. 2012 pred Úradom vlády Slovenskej republiky pri vstupnej bráne udieral palicou do štátneho symbolu – štátneho znaku Slovenskej republiky. O predmetnom čine sme sa dozvedeli z televíznych správ, tento čin zaznamenali prítomné televízie, takže o tom existujú záznamy a bolo to verejne vysielané.

Občianske združenie SLOVAK TRADEMARK je toho názoru, že toto hanobenie štátnych symbolov pohoršilo aj iných občanov SR. Veríme, že toto hanobenie štátnych symbolov nebolo riadené organizátormi protestu GORILA II, ale bolo prejavom extrémistických prejavov výtržníctva neslušne správajúcich sa jednotlivcov, či jednotlivca. Nejde nám zvlášť o materiálne škody na zobrazení štátneho znaku SR na priečelí Úradu vlády SR, čo by mal svojím postupom riešiť samotný Úrad vlády SR, ale hanobením štátneho symbolu bol prejav a čin verejného udierania a poškodzovania štátneho znaku SR pred zrakom verejnosti.

Zhanobený štátny znak SR so zobrazením zvieraťa gorila symbolizujúce trojvršie a rozšúpaný banán ako strieborný dvojkríž, zdroj: facebook.comPovažujeme tento čin za hanobenie štátnych symbolov a hanobenie národa, na ktoré sa vzťahuje Ústava SR a Trestný zákon. Občianske združenie SLOVAK TRADEMARK  žiada, aby tento čin Generálna prokuratúra SR, podobne ako hanobenie štátnych symbolov zo strany poslanca NR SR Igora Matoviča lepením hanobiaceho štátneho znaku so zobrazením zvieraťa gorila symbolizujúce trojvršie a rozšúpaným banánom ako strieborným dvojkrížom na budovu Národnej rady SR dňa 20.1. 2012, preskúmala a riadne vyšetrila.

Za ostatné dva týždne je to už druhé hanobenie štátnych symbolov – štátneho znaku SR, ktoré bolo verejne zaznamenané a vysielané v celoštátnych televíziách a ďalších médiách. OZ SLOVAK TRADEMARK vidí priamy súvis medzi hanobením štátneho znaku SR Igora Matoviča a extrémistickými prejavmi výtržníctva a hanobenia štátnych symbolov počas protestu GORILA II, pretože svojím činom nepriamo Igor Matovič navádzal na takéto správanie. Okrem toho, medzi účastníkmi protestu GORILA II sa našli zobrazenia hanobiaceho štátneho znaku prezentovaného predtým Igorom Matovičom v zmysle Ústavy SR a Trestného zákona.

OZ SLOVAK TRADEMARK dostalo oznámenie od Generálnej prokuratúry SR, že trestné oznámenie na dosluhujúceho poslanca NR SR zo dňa 20.1. 2012 bolo zaslané z dôvodu príslušnosti na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre v Bratislave. Týmto žiadame Generálnu prokuratúru SR o dohľad tohto trestného oznámenia, aby došlo ku skutočnému vyšetreniu a nebolo ďalej poslané zo strany Krajskej prokuratúry nižším orgánom na ďalšie konanie.

Mgr. Rastislav Blaško
predseda SLOVAK TRADEMARK
Hroznová 19, 902 01 Pezinok

Zdroj článku: