Týždeň vedy a techniky 2011

Zdroj: sav.skSlovenská akadémia vied Vás pozýva 4. novembra 2011 o 9:00 do budovy SAV na Štefánikovej ulici 49 (zasadačka č. 11) na tlačovú besedu.

V rámci Týždňa vedy a techniky 2011 a Medzinárodného roka chémie predstavíme najnovšie výsledky chemických ústavov SAV. Na stretnutie sa tešia: Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc (členka Predsedníctva SAV), Ing . Miroslav Kóoš, DrSc (riaditeľ Chemického  ústavu SAV).

Najnovšie výsledky výskumov: v Realizačnom oddelení Chemického ústavu SAV sa na základe výsledkov základného výskumu vyrába široký sortiment vzácnych sacharidov. Tieto dodáva na zahraničný trh, niektoré ako jediný producent na svete.

Týždeň  vedy a techniky 2011 - Prednášky, besedy, výstavy, dni otvorených dverí pre  študentov a širokú verejnosť v ústavoch a organizáciách SAV v Bratislave, Košiciach Nitre, Zvolene, Tatranskej Lomnici a inde.

S pozdravom
Soňa Koželová, Tlačový odbor SAV

Zdroj článku: 
Sekcia: 

Facebook Comments Box