Výstava Bratislava – protipovodňová ochrana

Nábrežie Dunaja, zdroj: Zdroj: SVP, š.p. OZ BratislavaVýstava o protipovodňovej ochrane Bratislavy, ktorá dokumentuje priebeh a výsledky najväčšej investičnej akcie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., sa koná od 11. do 21. marca 2013 v átriu Ministerstva životného prostredia SR.

Pozn.: Ministerstvo životného prostredia SR ukončilo výstavu už dňa 20.3.2013 o 11:00.