Výzva Matovičovi na odstúpenie z kandidatúry na poslanca parlamentu

Logo občianskeho združenia SLOVAK TRADEMARKObčianske združenie SLOVAK TRADEMARK vyzvalo dňa 12. februára 2012 končiaceho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Igora Matoviča na vzdanie sa kandidatúry na poslanca vo voľbách do NR SR, aby tak čelil trestnému oznámeniu pre hanobenie štátnych symbolov.

Igor Matovič sa ho dopustil tým, že 20. januára tohto roku verejne a za účastí médií nalepil na budovu NR SR veľkorozmerné zobrazenie znevažujúce štátny znak SR so zobrazením časti trupu zvieraťa gorila a banánu s ovisnutými šupkami, zjavne graficky pripomínajúce tvar štátneho znaku SR.

Hanobiteľ štátneho znaku Igor Matovič kandidatúrou na poslanca sa snaží uniknúť pred spravodlivosťou s cieľom skryť sa za trestnoprávnu imunitu poslanca parlamentu. OZ SLOVAK TRADEMARK dostalo v piatok 10. februára vyrozumenie o tom, že trestné oznámenie pre hanobenie štátnych symbolov, podané 20. januára 2012, bolo postúpené z dôvodu príslušnosti na ďalšie šetrenie Okresnej prokuratúre Bratislava I.

Vyzývame ministra vnútra Daniela Lipšica a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby sa ako predstavitelia vrcholného orgánu výkonnej moci chrániaci právo a spravodlivosť, vyjadrili k hanobeniu štátnych symbolov zo strany dosluhujúceho poslanca Igora Matoviča. Rovnako tak oboch predstaviteľov silových rezortov žiadame o vyjadrenie k obdobnému hanobeniu štátnych symbolov počas protestu Gorila 2, na ktorom neznámy páchateľ hanobil štátny znak SR na vstupnej bráne udieraním palicou. Aj v tomto prípade OZ SLOVAK TRADEMARK podalo trestné oznámenie pre hanobenie štátnych symbolov.

Kladieme si otázku, prečo v prípade hanobenia štátnych symbolov SR oficiálni predstavitelia štátu – parlamentu a vlády mlčia, nekonajú, čím si v tejto záležitosti neplnia svoje ústavné povinnosti? Prečo v tak citlivej otázke ako je hanobenie štátnych symbolov SR je takouto nečinnosťou predstaviteľov vrcholného orgánu štátnej moci prinútené konať občianske združenie. Týmto vyjadrujeme sklamanie a znechutenie z pasivity v ochrane štátnych symbolov zo strany predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci.

Občianske združenie SLOVAK TRADEMARK má v náplni činnosti podporu aktivít v oblasti duševného vlastníctva ako aj zachovanie kultúrnych hodnôt na území SR. Štátny znak SR preto považujeme za duševné vlastníctvo všetkých občanov SR a slovenského národa. Na tomto mieste musíme pripomenúť historické tradície národného symbolu a štátneho znaku SR. Akékoľvek hanobenie a zosmiešňovanie, či už zo strany poslanca Igora Matoviča alebo neznámeho páchateľa pred Úradom vlády SR, je hanobením všetkých, ktorí za tento symbol v minulosti bojovali a umierali. Rovnako tak hanobia reprezentantov Slovenska súčasnosti, ktorí priniesli titul majstrov sveta v hokeji pred desiatimi rokmi, či reprezentantov v iných športoch, vo vede a kultúre. Hanobenie štátnych symbolov je hanobením každého občana SR.

Nemôžeme zostať v pasivite, zostať hluchí a slepí, ak niekto zo zlovôle, v snahe vytĺkať politický kapitál krátko pred parlamentnými voľbami hanobí štátny znak SR.

Žiadame zvyšných kandidátov na rozpadajúcej sa volebnej kandidátke hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), aby zaujali stanovisko k hanobeniu štátneho znaku SR svojho kvázilídra Igora Matoviča. Vyzývame kandidátov OĽaNO, aby sa vzdali kandidatúry na poslancov parlamentu v prípade, že sa kandidatúry na poslanca NR SR nevzdá sám Igor Matovič.

Právny výklad k hanobeniu štátnych symbolov SR zo strany poslanca NR SR
Na horeuvedený akt poslanca Igora Matoviča ako verejného činiteľa by sa mohol aplikovať za hanobenie štátneho symbolu, čo sa môže vykladať aj ako hanobenie národa, § 423, odstavec 1, 2b Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., na základe ktorého verejnému činiteľovi za spáchanie trestného činu hanobenia národa (v tomto prípade štátnych symbolov, ktoré sú späté s identitou národa) možno udeliť trest odňatia slobody na dva až päť rokov. V uvedenom prípade by sa mohol aplikovať aj §364 1b výtržníctva za hanobenie štátneho symbolu, za ktorý je sadzba odňatia slobody šesť mesiacov až tri roky. (presné znenie Výtržníctvo - §361, odst. 1b: Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že hanobí štátny symbol.)

K štátnym symbolom a zvlášť k štátnemu znaku sa viaže Ústava SR v článkoch 8 a 9, na ktorú nadväzuje Zákon NR SR o štátnych symboloch a ich používaní č. 63/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje aj vyobrazenie štátneho znaku a spôsoby jeho používania. Na prvom mieste v článku §3, čl. 1a sa ako prvá inštitúcia uvádza NR SR. Poslanec Igor Matovič hrubo zhanobil nielen štátny znak SR, ale aj budovu zákonodarného zboru vyvesením takéhoto hanobiaceho zobrazenia štátneho znaku. K zodpovednosti za používanie a porušenie povinností sa viaže §14 uvedeného zákona.

Pripomíname, že Igor Matovič sa zložením sľubu poslanca NR SR verejne zaviazal dodržiavať Ústavu SR a všetky zákony, tým skôr vnímame toto hrubé porušenie zákonných noriem ako neospravedlniteľné.

Za takmer dvadsať rokov existencie sa na Slovensku nestal podobný závažný skutok hanobenia štátnych symbolov zo strany ústavného činiteľa. Žiadny politik sa doteraz kvôli získavaniu pozornosti médií a preferencií v predvolebnom boji neznížil k takým praktikám, ktoré by hanobili národ a jeho štátne symboly. Ak chcú takouto formou bojovať voči iným politickým, tak si môžu vylepovať hanobiace karikatúry konkurenčných politických strán a hnutí, za čo by im však mohli hroziť žaloby v občiansko-súdnych sporoch.

Žiadny občan, nie to politik ako verejný činiteľ, tobôž nie poslanec najvyššieho zákonodarného orgánu, si nesmie dovoliť za žiadnych okolností hanobiť štátne symboly nalepovaním ich karikatúr na ústavou určené štátne budovy.

OZ SLOVAK TRADEMARK žiada médiá, aby sa uvedenej problematike venovali v kontexte porušovania Ústavy SR a zákonov.

Mgr. Rastislav Blaško
predseda OZ SLOVAK TRADEMARK
Hroznová 19, 902 01 Pezinok

Zdroj článku: