Výzva na zmenu volebného zákona v počte volebných obvodov

Logo občianskeho združenia SLOVAK TRADEMARKObčianske združenie SLOVAK TRADEMARK vyzýva vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady SR na zmenu volebného zákona v počte volebných obvodov. Pripomíname, že súčasný stav je neblahým dedičstvom účelovej novely volebného zákona z roku 1998, v ktorej okrem iných zmien nastala zmena zo štyroch volebných obvodov na jeden volebný obvod.

Slovensko sa musí očistiť od posledných pozostatkov „autokratizmu deväťdesiatych rokov“. Javí sa, že jeden volebný obvod vyhovuje iba politickým špičkám a straníckym centrálam, ktoré boli zvolené do parlamentu od víťazstva na „autokratickou formou vládnutia“ v roku 1998.

Občianske združenie SLOVAK TRADEMARK navrhuje malou novelou zákona upraviť počet volebných obvodov pre voľby do Národnej rady SR z jedného na osem, čím by kopírovali krajské administratívne členenie. Táto zmena by bola jasným signálom prehĺbenia demokratickej decentralizácie, pretože do tvorby volebnej kandidátky by viac zasahovali regióny, či už stranícke a voličské. Znamenalo by to, že každá strana musí postaviť regionálnych volebných lídrov, ktorí by tak priamo čelili konfrontácii s voličmi a najmä prezentácii volebných programov a sľubov.

OZ SLOVAK TRADEMARK zašle list s návrhom na zmenu volebného zákona do NR SR v počte obvodov z jedného na osem predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi.

V prípade, že do konca februára vláda SR sa nebude týmto návrhom zaoberať a ani parlament nezačne rokovať o zmene volebného zákona a nezmení sa počet volebných obvodov, OZ SLOVAK TRADEMARK spustí celoštátnu petíciu za účelom zmeny volebného zákona v počte volebných obvodov z jedného na osem pre voľby do NR SR.

Mgr. Rastislav Blaško
predseda OZ SLOVAK TRADEMARK
9.12. 2012, Pezinok

Zdroj článku: