Výzva pre autorov príspevkov na konferenciu Enviro-i-Fórum 2012

Logo 8. ročníka konferencie Enviro-i-FórumV dňoch 12. a 13. júna 2012 sa tradične v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční 8. ročník konferencie Enviro-i-Fórum, ktoré je odborným stretnutím k problematike environmentálnej informatiky a informáciám o životnom prostredí.

Enviro-i-Fórum 2012 organizujú Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Tematické okruhy konferencie:

  • Medzinárodné aktivity koordinujúce budovanie a prepájanie informačných systémov životného prostredia v Európe (SEIS, SENSE, INSPIRE, GMES, GEOSS)
  • Národná infraštruktúra pre priestorové informácie
  • Využitie informačných komunikačných technológií pri implementácii environmentálnej legislatívy
  • Informatizácia verejnej správy
  • Zverejňovanie a dostupnosť informácií o životnom prostredí
  • GIS a územné plánovanie
  • Geoinformačné technológie a aplikácie GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny
  • Vybrané projekty realizované z európskych finančných zdrojov

V prípade záujmu o aktívne vystúpenie v programe konferencie je potrebné poslať prihlášku príspevku (referát a poster) s rozšírenou anotáciou v rozsahu 1/2 A4 až 1 A4 na miroslava.petrikova@sazp.sk do 27. apríla 2012. O zaradení resp. nezaradení príspevku (nebude honorovaný) do programu podujatia budú autori informovaní. Dĺžka vystúpenia je stanovená na 15 min. vrátane diskusie.

Každý účastník (vrátane hostí, prednášajúcich, obchodných a mediálnych partnerov) je povinný sa zaregistrovať osobne cez on-line prihlášku. Vložné (plná suma 35 Eur) zahŕňa zborník prezentácií, občerstvenie počas podujatia a spoločenský večer. Prezentácia diskusného príspevku nevylučuje povinnosť uhradenia účastníckeho poplatku.

Veríme, že využijete možnosť prezentovať pracovné výsledky na poli environmentálnej informatiky a svojou odbornosťou prispejete ku kvalitnému programu konferencie Enviro-i-Fórum 2012.

Za programový a organizačný výbor
Bc. Miroslava Petriková

Sekcia: 
Lokalizácia: