Samospráva

Podpora výstavby cyklomosta

Humenne.sk - 13. jún 2021

Neformálne stretnutie primátora so štátnym tajomníkom MIRI.

Kategórie: Samospráva

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné počas letných prázdnin 2021

Humenne.sk - 11. jún 2021


Júl August 1.7.-30.7.2021 2.8.-31.8.2021 1. MŠ Dargovských hrdinov 1. MŠ Partizánska spádové školy: spádové školy: MŠ Partizánska, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Podskalka MŠ Štefánikova, MŠ Podskalka 2. MŠ Osloboditeľov 2. MŠ Družstevná spádové školy: spádové školy: MŠ Tyršova, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Kudlovská, MŠ Družstevná MŠ Mierová, MŠ Kudlovská, MŠ Lesná   3. MŠ Třebíčska   spádové školy:   MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Osloboditeľov, MŠ Tyršova

Prevádzka na všetkých MŠ začína 02. septembra 2021.

Kategórie: Samospráva

OČKOVANIE má prestávku, sobota a nedeľa voľná

Humenne.sk - 11. jún 2021

Menej registrovaných, lebo od Veľkej noci ubehlo desať týždňov.

Kategórie: Samospráva

Pamiatky

Humenne.sk - 11. jún 2021

Renesančný kaštieľ, kostoly a chrámy v meste Humenné.

Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia kotolne energobloku ĽN a výmena rozvodov

StaraLubovna.sk - 11. jún 2021
Zákazka pozostáva zo stavebných úprav, rekonštrukcie vykurovania a elektroinštalácie v zmysle a rozsahu stanovenom na základe projektovej dokumentácie, ktorá predstavuje Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
Kategórie: Samospráva

Nominácia do Rady partnerstva PSK

Humenne.sk - 11. jún 2021

Prvé tohtoročné zasadnutie Kooperačnej rady UMR Humenné aj o postupe prác a aktivít s tvorbou Integrovanej územnej stratégie 2021 – 2027.

Kategórie: Samospráva

Nominácia do Rady partnerstva PSK

Humenne.sk - 11. jún 2021

Prvé tohtoročné zasadnutie Kooperačnej rady UMR Humenné aj o postupe prác a aktivít s tvorbou Integrovanej územnej stratégie 2021 – 2027.

Kategórie: Samospráva

Výsledky hospodárenia mesta k 31.05.2021

Humenne.sk - 11. jún 2021


Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021 *.pdf

Kategórie: Samospráva

Mobiliár - Základnej umeleckej škoily Jána Melkoviča

StaraLubovna.sk - 11. jún 2021
Zákazka pozostáva zo stavebných a terénnych úprav a navrhovaných zariadení mobiliára.
Kategórie: Samospráva

Kalvária

Humenne.sk - 11. jún 2021
Kategórie: Samospráva

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA spoznal adeptov

Humenne.sk - 11. jún 2021

Menovanie členov MPM Humenné v septembri 2021

Kategórie: Samospráva

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA spoznal adeptov

Humenne.sk - 11. jún 2021

Menovanie členov MPM Humenné v septembri 2021

Kategórie: Samospráva

Pozor, hrozia požiare! V lesoch platí až do odvolania zákaz zakladať oheň

Banm.sk - 11. jún 2021
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy až do odvolania vyhlásil na území Bratislavy - na lesných pozemkoch a v ich okolí (v ochrannom p...
Kategórie: Samospráva

Posledná šanca splniť si povinnosť! Sčítať sa dá už len do nedele 13. júna, pomôžeme vám s tým aj cez víkend

Banm.sk - 11. jún 2021
40 800! Presne toľko Novomešťanov sa sčítalo do tejto chvíle. Splnili si včas svoju zákonnú povinnosť, vyhli sa tak zbytočným následným nepríjemnos...
Kategórie: Samospráva

Stránky