Samospráva

Slovenská pošta - OZNAM

Jakubany.sk - 23. marec 2023
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov: dňa 27. 03. 2023 (t.j. pondelok) otvorená až od 08:30 hod. a dňa 28. 03. 2023 (t.j utorok) bude celý deň zatvorená.
Kategórie: Samospráva

Zmena času zo zimného na letný - 26. 03. 2023

Jakubany.sk - 23. marec 2023
Aj v roku 2023 dôjde k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 26. 3. 2023 (t.j. nedeľa).
Kategórie: Samospráva

ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

Jakubany.sk - 23. marec 2023
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jakubanoch oznamuje, že dňa 04. 04. 2023 (t.j. utorok) v čase od 12:00 do 16:00 hod. v priestoroch ZŠ na 2. poschodí sa uskutoční zápis do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024. Zápisu do 1. ročníka sa musia povinne zúčastniť všetky deti, ktoré k 31.8.2023 dovŕšia vek 6 rokov a deti, ktoré v tomto školskom roku pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní (mali odklad povinnej školskej dochádzky VIAC na webovej stránke ZŠ s MŠ Jakubany.
Kategórie: Samospráva

HaZZ Stará Ľubovňa - opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Jakubany.sk - 23. marec 2023
HaZZ v Starej Ľubovni upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania trávy, zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, na zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako aj na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
Kategórie: Samospráva

EKO podnik VPS vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Banm.sk - 23. marec 2023
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 832 90  Bratisla  vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uz...
Kategórie: Samospráva

Verejnosť môže ešte 10 dní pripomienkovať kultúrny život

Banm.sk - 22. marec 2023
Do konca marca môžu všetci obyvatelia bratislavského Nového Mesta vyplniť anonymný dotazník, v ktorom môžu vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnos...
Kategórie: Samospráva

Stránky