StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 1 min 7 s

Upracme si svoje mesto

14. marec 2024
Kategórie: Samospráva

Zverejnenie cenovej ponuky - nebytový priestor na II. NP v objekte Domu kultúry

11. marec 2024
Zverejnenie cenovej ponuky v súlade §9aa ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov doručených v rámci Ponukového konania na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na II. NP v objekte Domu kultúry, Nám. gen. Štefánika 5 v Starej Ľubovni, vyhláseného od 30.01.2024 do 29.02.2024.
Kategórie: Samospráva

Platko

9. marec 2024
Kategórie: Samospráva

Viktor Gdovjak

1. marec 2024
Kategórie: Samospráva

Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa

1. marec 2024
Cieľom projektu je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde žijú obyvatelia MRK.
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška 590/24 SP

29. február 2024
Kategórie: Samospráva

VZN č. 2/2024

28. február 2024
Kategórie: Samospráva

VZN č. 1/2024

28. február 2024
Kategórie: Samospráva

Stránky