Roznava.sk

Subscribe to kanál správ Roznava.sk
Aktualizácie: pred 15 min 28 s

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

24. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Podmo na tanec...

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Podmo na tanec...

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Podmo na tanec...

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Odchytený pes

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Odchytený pes

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Odchytený pes

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o zasadnutí komisie MZ

24. november 2014
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o zasadnutí komisie MZ

24. november 2014
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Kategórie: Samospráva

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2014

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2014

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2014

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o začatí pripomienkových konaní - VZN

24. november 2014
Návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta Rožňava...
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o začatí pripomienkových konaní - VZN

24. november 2014
Návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta Rožňava...
Kategórie: Samospráva

Hodina deťom

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Hodina deťom

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Hodina deťom

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Stránky