O portáli PROMOSPRAVY.sk

Portál PROMOSPRAVY.sk prevádzkuje AMAVET klub č. 962.

Pripravujeme históriu vzniku portálu.