RSS čítačka

ZSSK spúšťa nový web

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 -
Nový responzívny web ZSSK prináša mnohé technologické vylepšenia
Webová stránka prináša automatické informácie o otváracích hodinách aj aktuálne informácie o polohe a meškaní vlaku

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa po predchádzajúcom verejnom testovaní do ostrej prevádzky novú internetovú stránku www.zssk.sk. Web je zostavený podľa dizajn manuálu národného dopravcu, prináša mnohé technologické vylepšenia, je responzívny a v neposlednom rade ním ZSSK odštartovala integrácie s inými systémami, ktoré budú pokračovať aj v ďalších fázach rozvoja stránky.

Nová stránka je postavená na redakčnom systéme (CMS) Wordpress, ktorý bol komplexne prepracovaný na mieru podľa požiadaviek a kritérií ZSSK. "Interne sme si urobili hĺbkovú analýzu na základe niekoľkých nástrojov (Google Analytics, Google Search Console, SEO Frog, SEO Moz, Alexa Tools), ktorá nám ukázala, ako sa užívateľ na stránke pohybuje, čo hľadá a pod akými kľúčovými slovami. Rovnako sme sa dozvedeli, ktoré stránky sú pre neho atraktívne a strávi na nich viac času a ktoré sú naopak neatraktívne. Analýza nám následne ukázala, ako je potrebné zmeniť užívateľské rozhranie, poprípade kde zlúčiť alebo úplne odstrániť nevyužívané informácie pre cestujúcich," prezradil Radoslav Štefánek, člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ZSSK.

Nový web prináša niekoľko vylepšení, jednoduchšiu orientáciu, štandardizované a pohodlnejšie vyhľadávanie. "Kým starý web vyhľadával iba presne zadané frázy z názvu článku, nový web dokáže intuitívne vyhľadávať v ktorejkoľvek časti webu, čo podstatne zjednoduší a zrýchli vyhľadávanie a orientáciu na stránke," upresnila Alena Mižiková, vedúca tímu rozvoja a správy webovej stránky.

Najväčšiu časť pristupujúcich na web zssk.sk tvoria v súčasnosti ženy vo veku od 25 do 35 rokov a bolo nevyhnutné prispôsobiť jeho užívateľské rozhranie novým požiadavkám trhu. "V súčasnosti takmer 60 % návštevníkov pristupuje na stránku z mobilných zariadení. V tomto smere bolo nevyhnutnosťou prispôsobiť sa požiadavkám užívateľov a zresponzívniť jeho rozhranie pre všetky typy zariadení. Niekomu sa môže zdať nový web až priveľmi vzdušný, no sledovali sme tým nielen optimalizáciu na mobilné zariadenia, ale rovnako aj súčasné trendy web dizajnu V tejto oblasti sme sa spojili počas tvorby stránky aj so zástupcami slabozrakých a nevidiacich, aby sme prispôsobili stránku čítačom obrazoviek pre túto skupinu cestujúcich," uviedol Milan Hric, riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK.

V súčasnosti navštívi stránku zssk.sk približne 650-tisíc unikátnych užívateľov mesačne, pre ktorých sú podľa štatistík najdôležitejšie informácie o vlakoch InterCity, o preprave bicyklov, zvierat a batožín, respektíve o bezplatnej preprave študentov. "Nový web v súčasnosti prináša automatické informácie o otváracích hodinách, ktoré bolo potrebné doteraz zapracovávať ručne niekoľkokrát za deň. Cestujúci sa na novej stránke dozvedia aj aktuálne informácie o polohe a meškaní vlaku a do budúcna túto funkcionalitu rozšírime aj o možnosť samoobslužného vygenerovania potvrdenia o meškaní vlaku," doplnil Hric.

Nový web je plne prevádzkovaný na IT infraštruktúre ZSSK tak, aby jeho prevádzka bola bezpečná a web mohol čerpať dáta z prevádzkových a predajných informačných systémov a zároveň neohrozoval ich bezpečnosť. "Napriek tomu, že neexistuje 100-percentná ochrana pred možnými hrozbami, napadnutie webu nijakým spôsobom neohrozí prevádzku ostatných informačných systémov ZSSK. Nasadenie webu bolo pripravené tak, aby bolo do budúcnosti možné rozširovať integráciu na ostatné interné informačné systémy, čím by sa minimalizovali manuálne aktualizované údaje na webe a zvyšoval sa komfort poskytnutých údajov pre cestujúcich o službách ZSSK a jazde vlaku," prezradil Ivo Zlámal, vedúci oddelenia bezpečnosti ICT a podporných prevádzkových IS.

ZSSK pristúpilo aj k zmene preferencie domény, pričom www.zssk.sk sa stala hlavnou doménou, no užívatelia môžu naďalej používať aj doménu www.slovakrail.sk. V rámci zjednodušenia orientácie národný dopravca prispôsobil aj domény pre prístup do predajného systému IKVC (predaj.zssk.sk) a do zákazníckeho konta (konto.zssk.sk).

Jedným z hlavných cieľov nového webu je dostať cestujúcich k všetkým potrebným informáciám na 3 kliknutia. "V tomto duchu by sme chceli pokračovať aj v ďalšom rozvoji webu, pričom ho vnímame ako živý organizmus, ktorý sa bude neustále rozvíjať a zlepšovať a následne bude vedieť automaticky detekovať zvyklosti zákazníkov a reflektovať na ich požiadavky. Do budúcnosti počítame s tým, že na stránke budú automatizované plánované a aktuálne radenia vlakov, výluky, služby na staniciach, aktualizácia zmlúv, objednávok a faktúr cez systém SAP a spôsob zverejňovania verejného obstarávania. Samozrejme, budeme radi, ak nám zákazníci budú prinášať konštruktívnu spätnú väzbu. Pre tento účel sme zriadili e-mailovú schránku na zákaznícke podnety web.podnety@slovakrail.sk," dodal Hric.

Konečná cena nového webu ZSSK je podstatne nižšia, ako bolo pôvodne plánované (pôvodná cena = 121 000 €), čo potvrdil aj Milan Hric: "Aj vzhľadom na to, že nie všetky plánované integrácie bolo možné počas vývoja implementovať, a to hlavne z dôvodu nepripravenosti systémov zo strany ZSSK, konečná cena finálneho riešenia bola po dohode oboch strán znížená na 82 500 €."

Publikácia nového webu si vyžaduje krátkodobé obmedzenie predajných služieb a výpadky starého webu www.slovakrail.sk. Práce sa začnú v piatok 22. 11. 2019 o 17:00, predpokladané ukončenie bude o 21:00 v rovnaký deň.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

COOP Jednota si pripomenula 150. výročie spotrebného družstevníctva

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 - Už jeden a pol storočia existujú na Slovensku spotrebné družstvá. Pôvodne sa zrodili z myšlienky vzájomnej pomoci, no nakoniec prekonali všetky spoločenské aj politické nástrahy. Nezlomili ich dve svetové vojny, zmena režimu ani konkurencia zahraničných reťazcov. Toto jubileum si COOP Jednota pripomenula slávnostnou konferenciou, kde predstavila novú publikáciu mapujúcu pôsobenie spotrebných družstiev na Slovensku.

Na slávnostnej konferencii si zástupcovia jednotlivých družstiev COOP Jednoty spolu s pozvanými hosťami zo Slovenska a zahraničia pripomenuli význam a dôležitosť spotrebného družstevníctva doma aj vo svete.

Družstvá začali vznikať v 19. storočí ako reakcia individuálnych výrobcov na vtedajšie nepriaznivé ekonomické a sociálne podmienky. Prvé družstvo na svete založili anglickí tkáči v decembri 1844 v meste Rochdale a o tri mesiace neskôr, vo februári 1845 vznikol Gazdovský spolok, prvé úverové družstvo. Založil ho Samuel Jurkovič v Sobotišti ako vôbec prvé družstvo v kontinentálnej Európe. Postupne začali vznikať po celom svete aj spotrebné družstvá potravné, bytové, pohrebnícke, rybárske či poisťovacie. "Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu, založil v Revúcej Samuel Ormis pred 150 rokmi v roku 1869. Jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní potravín pre členov za prijateľné ceny. V stanovách pamätal na to, aby členmi mohli byť aj chudobní želiari, výšku členského podielu preto určil na päť zlatých," spomenul v príhovore Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko. Družstvo malo prenajatú obchodnú miestnosť za dvanásť zlatých ročne. Investíciám sa vyhýbalo, bálo sa zadĺženia. Obilie, ktorým zásobovalo svojich členov a nečlenov nakupovalo v Miškolci, dovážať ho muselo na vozoch, pretože v tom čase v Muránskej doline ešte nebola železnica. Naraz nakúpili aj desať vozov žita a keďže nemali dostatočné priestory na skladovanie, urýchlene ho rozpredali.

Najväčší nárast družstiev nastal v rokoch 1945 – 1948, keď ich bolo na Slovensku približne 3 000 a celkovo mali 800 000 členov. Od roku 1950 vznikajú spotrebné družstvá Jednota s pôsobnosťou na vidieku, v roku 1968 vzniká Slovenský zväz spotrebných družstiev ako riadiaci orgán a družstevný obchod vstupuje do miest. COOP Jednota Slovensko funguje ako spotrebné družstvo od roku 2002.

Počas celej svojej existencie družstvá dokazovali veľký prínos pre spoločnosť. Základné princípy družstevníctva, sociálne cítenie, dobrovoľnosť, vzájomnosť či slušné podmienky podnikania presadzuje COOP Jednota dodnes. "Družstevníctvo na Slovensku prechádzalo chudobnejšími, svetlejšími a aj temnejšími obdobiami. Základným poslaním však vždy zostávalo slúžiť svojim členom a pomáhať ich ekonomickému a spoločenskému rozvoju. Súčasne bolo vždy prvoradé prispievať k rozvoju vidieka a jednotlivých regiónov našej krajiny. Táto úloha zostala aj v súčasnosti a COOP Jednota ju chce plniť aj v budúcnosti," uviedol Ján  Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Atraktívna publikácia a 150 rokov spotrebných družstiev za 4 minúty

Pri príležitosti jubilea pripravila COOP Jednota Slovensko publikáciu mapujúcu vznik a vývin spotrebného družstevníctva od čias Samuela Jurkoviča až po súčasnosť. Knihu doplnenú o množstvo dobových fotografií plánuje venovať knižniciam a Ekonomickej univerzite na vzdelávacie účely. "Vnímame to ako súčasť nášho zodpovedného podnikania. Aby mali študenti k dispozícii materiál, ktorý môžu využiť napríklad pri príprave bakalárskych či diplomových prác, nakoľko je téma obchodu medzi žiakmi stále veľmi populárna. Zároveň chceme, aby sa dostala aj k verejnosti, preto sme ju zverejnili na našej webovej stránke, kde si ju môže v prípade záujmu každý bezplatne prelistovať," prezradil generálny riaditeľ Ján Bilinský.

V štvorminútovom videu je zrozumiteľne vysvetlené ako a prečo spotrebné družstvá na Slovensku vznikli, v čom spočíval ich prínos pre spoločnosť a prečo sú svetovým ekonomickým fenoménom. "Najmä mladí ľudia považujú družstvá za dinosaury bývalej doby, nie je to však pravda. Vo vyspelých štátoch ako Nemecko, Veľká Británia či severské krajiny zastávajú v národnom hospodárstve významné miesto. Napokon, ani Slovensko nie je výnimkou. COOP Jednota ako najväčšia maloobchodná sieť zamestnáva viac než 14 tisíc ľudí a prostredníctvom viac ako 2 000 predajní zabezpečuje potraviny aj do tých najmenších obcí v krajine. Teda do lokalít, ktoré pre nízku rentabilnosť zahraničné reťazce obchádzajú," vysvetlil generálny riaditeľ Ján Bilinský.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

SAVinci: Mozog ako na dlani

SAV.sk - 22. november 2019
Čo všetko dokáže? Ľudský mozog je vraj najzložitejšou štruktúrou vesmíru. V hlave máme priemerne 15 až 33 miliárd neurónov, ktoré spolu komunikujú a vytvárajú sieť informácií. Aké sú princípy fungovania tejto jeden a polkilovej časti ľudského tela, prečo nás občas mozog klame, čo všetko človek má a môže vďaka jeho „práci“, sa dozviete na ďalšej prednáške SAVinci. O mozgu ako na dlani budú hovoriť RNDr. Barbora Cimrová, PhD., a RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., z Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

2 dôležité znaky, ktoré má spoľahlivé online kasíno

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 - Ak patríte k milovníkom kasínových hier, dnešná doba vám žičí. Vyberať si môžete nielen z kamenných kasín, ale i internetových stránok, ktoré ponúkajú možnosť zahrať si hazardné hry. Ako si však vybrať spoľahlivé kasíno?

Slovenskí hráči online kasínových hier si dnes môžu vyberať z množstva rôznych ponúk.  Stránky, ktoré ponúkajú možnosť zahrať si napríklad online hrací automat, ruletu, blackjack, alebo zatipovať si, a pritom získať lákavé výhry, je veľmi veľa a každý mesiac pribúdajú. No nie všetky sú aj spoľahlivé a schopné vyplatiť vám vašu výhru. Tieto tipy vám prezradia, že ide o spoľahlivé kasíno.

Online kasíno musí mať platnú licenciu

V prvom rade by internetový prevádzkovateľ takýchto hier mal mať platnú licenciu od uznávanej jurisdikcie, akými sú napríklad Malta, Spojené kráľovstvo a Curacao. Ak má online kasíno platnú licenciu, znamená to, že férovosť hier je kontrolovaná a preverovaná. Tým sa zabezpečí, že kasína dokážu pokryť svoje prevádzkové náklady a výhry hráčov

Napríklad  JackpotCity online kasíno je zabehnutá a rešpektovaná stránka, ktorá ponúka obrovský výber z viac ako 400 vzrušujúcich kasínových hier. Skvelá hrateľnosť, veľkorysé bonusy a nepretržitá herná akcia. Skutočné peniaze je možné získať už pri samotnej registrácii. Vstupný bonus na tejto stránke predstavuje 1 600 eur.

Nerušená online hra bez vírusov

Ďalším znamením, že vaša stránka pre online kasínové hry je spoľahlivá, je fakt, že používa bezpečný a vynikajúci softvér, vďaka ktorému vám nehrozia žiadne nepríjemnosti počas hry v podobe zavírenia alebo pomalého načítania stránky.

Hry na stránke JackpotCity online kasino  sú vytvorené spoločnosťou Microgaming, lídrom v online kasínovom softvéry. Naviac  vďaka najmodernejším technológiám si môžete naplno užiť ničím nerušené vzrušenie z online kasínovej zábavy.

190134

Kategórie: Podporujeme

Nové poznatky o psychike a liečbe pacientov s chronickými ochoreniami

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 - S chronickými zápalovými ochoreniami bojujú na Slovensku desiatky tisíc ľudí, v takmer všetkých vekových kategóriách. Zápalové autoimunitné ochorenia ako Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, reumatoidná artritída, juvenilná reumatoidná artritída, spondyalrtritídy, hidradenitída, či psoriáza, to všetko sú ochorenia, ktoré výrazne ovplyvňujú aj kvalitu života človeka. Na psychike pacientov sa výrazne podpisujú neustále meniace sa fázy ich ochorenia, kedy sa akútne prejavy striedajú s obdobiami miernejších prejavov a opätovným vzplanutím choroby.

Každý, komu diagnostikovali vážne chronické zápalové ochorenie si kladie otázku, ako žiť s mojím ochorením spokojný život? Účinná liečba si vyžaduje komplexný prístup. Aj preto vznikla kniha "Chronická onemocnění léčba změní", na ktorej sa autorsky podieľali českí a slovenskí odborníci: Laura Janáčková, Želmíra Macejová, Mária Šimaljaková a Ladislav Kužela.

"Nebezpečenstvo pri chronických zápalových ochoreniach spočíva nielen v počiatočnom pomalom rozvoji zmien, ale v dôsledku týchto chorôb môže dôjsť až k postupnému vyhasínaniu niektorých funkcií. Bohužiaľ chronické autoimunitné ochorenia stále patria do kategórie vážnych, nevyliečiteľných ochorení. Rozvoj ochorení však už vieme spomaliť a pomocou účinnej liečby ovládnuť niektoré klinické prejavy týchto ochorení", hovorí Laura Janáčková, expertka na psychológiu ťažko chorých a onkologických pacientov, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou bolesti, somatopsychikou a vplyvom chronických ochorení na osobné vzťahy.

Psychológia prijatia ochorenia

Väčšina pacientov očakáva od lekárov, že keď ich chorobu pomenujú, pomôžu im vyliečiť sa. Vo chvíli keď sa dozvedia, že budú s chorobu žiť až do konca života a musia sa naučiť zvládať nepríjemné prejavy ako je bolesť, svrbenie, únava, hnačka, rôzne prejavy zápalu na koži, či postupná  deformácia končatín vedúca k zhoršeniu hybnosti, nastáva sklamanie a prejaví sa celý rad psychických reakcií ako stres, úzkosť, snaha o vytesnenie a presviedčania sa "že to nebude také hrozné", až po racionalizáciu, teda získavanie všetkých dostupných informácií o chorobe. Túto fázu často sprevádzajú pokusy striedania lekárov, či hľadanie pomoci u samozvaných liečiteľov. Tieto dlhodobé snahy však pacientov vyčerpávajú a prinášajú so sebou následne fázu psychického rozkladu a lability.

"Každý pacient sa potrebuje čo najskôr dostať do štádia prijatia choroby a zmieriť sa s tým, že návštevy lekárov, vyšetrenia, lieky a obmedzenia činností, ktoré boli pre nich samozrejmosťou sa stávajú už neoddeliteľnou súčasťou ich životov," spresňuje Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Liečba s vysokými nárokmi na pacienta aj lekára

Tak, ako v prípade iných ochorení, aj pri zápalových autoimunitných ochoreniach hrá dôležitú úlohu čas. "Vzhľadom na príznaky chronických ochorení sa však často v praxi stretávame s tým, že lekári si počiatočné prejavy, napríklad bolesti, príznaky podobné alergiám, či opakované črevné problémy nespoja s nástupom chronickej choroby. Liečba ochorení spočíva najmä v podávaní protizápalových liekov ako sú kortikoidy, imunosupresíva, antibiotiká, či antihistaminiká.

Ako najúčinnejšia sa v súčasnosti javí tzv. biologická liečba, ktorá cielene tlmí imunitní systém a minimalizuje poškodenie zostávajúcich zdravých buniek," definuje možnosti liečby Želmíra Macejová, prezidentka Slovenskej reumatologickej spoločnosti a prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Biologická liečba vychádza z využitia látok, ktoré zdravé ľudské telo samo produkuje. "Výroba týchto liekov je zložitá. Vo výsledku však sú schopné obmedziť nežiaduci zápal a napraviť problematickú imunitnú reakciu podporením správnych procesov," dodáva Želmíra Macejová. Aj táto forma liečby však má svoje špecifiká, na ktoré musí lekár prihliadať.

Vzťah lekár - pacient a fakty o placebo a nocebo efekte pri liečbe chronických ochorení

Zásadný vplyv na priebeh liečby u pacienta s chronickým ochorením má kvalita vzťahu medzi lekárom a pacientom, hĺbka ich dôvery a dobrá komunikácia. Funguje tzv. "placebo efekt", ktorý výrazne vplýva na samouzdravovaciu schopnosť organizmu. "Ak pacient verí svojmu lekárovi, medicínskym postupom, terapiám a účinkom liečby, môže dôjsť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Hovoríme o MAC efekte, teda efekte významu a kontextu, ktorý je tvorený napríklad tzv. "haló efektom", spôsobom aplikácie, farbou a vzhľadom liečiva, správami o kladných výsledkoch, cenou lieku a vierou lekára vo výsledný efekt," odkrýva psychologické poznatky liečby Laura Janáčková.

Samotná sila placebo efektu vychádza s psychosociálneho kontextu, ktorý dokáže meniť chemické a neurofyziologické pochody v mozgu. Účinok lieku je tak výsledkom interakcie psychosociálneho a farmakologického pôsobenia.

"Rovnako však existuje aj tzv. nocebo efekt. V praxi nastáva napríklad vtedy, ak si prečítame o nežiaducich účinkoch liečby, podvedome ich začneme očakávať a oni sa skutočne dostavia. Práve v rámci biologickej liečby je tento efekt viditeľný. Pacienti pri zmene biologických liekov z rôznych dôvodov (dostupnosť/cena atď.) reagujú na zmenený liek negatívne, aj keď u nich neboli zaznamenané dôkazy o negatívnom účinku v hodnotách markerov, RTG zmenách, výsledkoch endoskopických vyšetrení a pod." potvrdzuje Laura Janáčková. Na základe vyššie uvedených je preto veľmi dôležité, aby k zmene biologickej liečby dochádzalo z medicínskych nie ekonomických dôvodov, na základe rozhodnutia lekára so súhlasom pacienta.

Zvládanie chronických zápalových ochorení po psychickej stránke umožňujú aj nové postupy v oblasti tzv. kognitívno – behaviorálnych terapií. Ide o osvojenie si účinných techník relaxácie, či rôzne formy autogénnych tréningov. "Pomáhajú minimalizovať bolesť, odstraňovať nespavosť, obavy, úzkosť, depresie a strach pacientov. Tieto pocity sú prirodzené a vyplývajú z negatívnych zmien v kvalite života pacientov. Sú to napríklad obavy zo straty dôstojnosti, či sociálnej odpudivosti pri zhoršujúcich sa viditeľných prejavoch ochorení, ale aj pocity smútku. Nové techniky pomáhajú nielen pacientom, ale aj ich blízkym a je možné ich zapojiť do spoločných rodinných terapií, ktoré posilňujú kvalitu vzájomných vzťahov a umožňujú spoločne zvládať neľahké chvíle spoločného života," uzatvára Laura Janáčková.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Chladný vzduch sťažuje život chronickým pacientom a ohrozuje aj zdravé pľúca

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 - So zimnými a chladnými mesiacmi sa spájajú rôzne infekcie, ktoré následne spôsobujú zvýšený výskyt respiračných ochorení. V prípade chronických pacientov s CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) či astmou, môže už prechladnutie pacienta destabilizovať a existuje riziko, že sa tým zhoršia aj symptómy jeho ochorenia. K častým komplikáciám pacientov s CHOCHP  patria práve infekcie dýchacieho systému v zimných mesiacoch.

Zima preverí imunitu, ale aj odolnosť pľúc

Tretia novembrová streda každoročne patrí Svetovému dňu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Výdych aj nádych sú pre pacientov čoraz náročnejšie. Svetová zdravotnícka organizácia WHO predpokladá, že v roku 2030 sa CHOCHP stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Primárnou príčinou CHOCHP je tabakový dym, ale aj vdychovanie škodlivín a rozrastajúce sa priemyselné zóny. November je zároveň aj Mesiac povedomia o pľúcach, počas ktorého by sme si mali uvedomiť, že pre kvalitný a plnohodnotný život potrebujeme nielen zdravé srdce, ale aj našu respiračnú sústavu. Okrem CHOCHP totiž vo svete, ale aj na Slovensku stúpa počet pacientov s ochoreniami ako astma či fibrózy pľúc.

V súčasnosti je na Slovensku možné mnohé z respiračných ochorení kompenzovať a manažovať vďaka účinnej liečbe, ktorá pacientom prináša úľavu od príznakov a bráni rozvinutiu ochorenia. V zimných mesiacoch však môžu práve rôzne infekcie dýchacieho (respiračného) systému, virózy či chrípky skomplikovať zdravotný stav pacientov a v niektorých prípadoch ich aj destabilizovať.

CHOCHP berie dych

CHOCHP postihuje celosvetovo viac než 250 miliónov pacientov. Najčastejšie postihuje fajčiarov nad 40 rokov. Zmeny na pľúcach a hustý hlien v dýchacích cestách, bránia kyslíku dostať sa do alveol, v ktorých prebieha výmena kyslíka s oxidom uhličitým. Ako CHOCHP postupuje, človek začne pociťovať problémy – najprv kašeľ, ktorým sa dýchacie cesty snažia zbaviť hlienu, neskôr aj problémy s dýchaním, najmä pri námahe. Závažnou komplikáciou CHOCHP sú exacerbácie – akútne prepuknutie alebo zhoršenie príznakov ochorenia, ktoré si často vyžaduje hospitalizáciu a záchrannú liečbu. "Pri každej exacerbácii dochádza k nezvratnému poškodeniu pľúcneho tkaniva a k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu, čo zhoršuje aj celkové vyhliadky pacienta," približuje MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia.

Správna liečba pomáha zmierniť príznaky a spomaliť zhoršovanie CHOCHP. Bez liečby je CHOCHP všeobecne progresívne ochorenie a jeho zhoršovanie spôsobuje, že pacienti sa zadýchavajú počas každodenných aktivít ako chodenie po schodoch či dokonca obliekanie. Pri CHOCHP je základom liečby rozširovanie dýchacích ciest pomocou liečiv redukujúcich napätie hladkého svalstva, ale aj protizápalové lieky. "Na udržanie priechodnosti dýchacích ciest počas výdychu sa využívajú inhalačné brochodilatanciá, ktoré majú rýchly nástup účinky a minimum vedľajších účinkov. Moderná liečba poskytuje pacientom aj kombinovanú liečbu s inhalačným kortikoidom, ktorý má protizápalový účinok," dopĺňa MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH. Súčasťou komplexnej liečby je aj pravidelná dychová rehabilitácia či domáca oxygenoterapia.

Chladné mesiace a počas nich aj rozšírené infekcie môžu atakovať nielen pacientov s CHOCHP, ale aj s inými chronickými ochoreniami. Hovoríme najmä o astme či rôznych typoch pľúcnych fibróz. Astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest. Prejavuje sa dýchacími ťažkosťami, pískavým dychom, dráždivým kašľom a dlhodobo pretrvávajúcou nádchou. Na jej vzniku sa podieľajú aj genetické faktory či silné dráždivé chemické látky. Zápal má pôvod v alergickej odpovedi na vonkajší podnet. Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) je zriedkavým ochorením a trpia ním na Slovensku desiatky pacientov. U ľudí s IPF, tkanivo okolo jemných vzduchových vačkov a okolo krvných ciev zhrubne, stvrdne a zjazví sa. IPF sa časom zhoršuje, jazvenie hrubne a šíri sa, pľúca strácajú schopnosť prenášať kyslík do krvného riečiska. K orgánom sa tak nedostáva toľko kyslíka, koľko by potrebovali.

Infekcie môžu zdravie skomplikovať

Infekcie dýchacích ciest sú jedny z najčastejších ochorení človeka, ktoré sa vyskytujú najmä v zimných mesiacoch. Aby sme sa mohli pred nimi účinne chrániť a udržať si tak zdravé pľúca, je dôležité dodržiavať niekoľko zásad. "V období epidémií je kľúčové vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí. Ďalšími preventívnymi zásadami by malo byť pravidelné umývanie rúk, ústna hygiena, preventívne prehliadky, fyzická aktivita či dychová rehabilitácia. Chrániť sa pred infekciami môžeme aj prostredníctvom účinnej vakcinácie proti chrípke a pneumokokom," vysvetľuje MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.

Účinná liečba chronických ochorení, akými nepochybne CHOCHP či astma sú, dokáže zmierniť príznaky ochorenia, znížiť frekvenciu a závažnosť vzplanutí choroby, zlepšiť celkový zdravotný stav a zvýšiť toleranciu fyzickej záťaže, čím zároveň zvyšuje kvalitu života pacienta. Je však dôležité povedať, že CHOCHP je nevyliečiteľné ochorenie, s ktorým sa môžu spájať aj psychické problémy najmä úzkosť a depresia. Riziko je najvyššie v čase potvrdenia diagnózy a v skorých štádiách choroby. Človek s chronickým ochorením, ktorý navyše trpí duševnými problémami môže mať sklony aj ku sociálnej izolácii.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Vicemajster EUHL Gladiators porazil nováčika zo Zlína

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 - Sezóna 2019/2020 sa začala i pre minuloročného finalistu Európskej univerzitne hokejovej ligy, univerzitný tím Gladiators Trenčín.  Vo svojom úvodnom zápase aktuálnej sezóny Gladiators privítali na domácom ľade staronového účastníka EUHL - tím reprezentujúci univerzitu Tomáša Baťu – UTB Zlín.  Toto mužstvo pôsobilo v EUHL v prvých dvoch ročníkoch jej existencie.  Po štyroch rokoch sa univerzita rozhodla opätovne zapojiť do medzinárodného hokejového zápolenia univerzitných tímov.  Hokejový tím UTB Zlín je aj po odohratí svojich troch zápasov EUHL stále bez bodu.  Najbližšie sa pokúsia zabojovať o prvé body v prebiehajúcej sezóne 25. novembra na ľade historicky najúspešnejšieho tímu v EUHL - UK Praha.  Hokejový tím UMB Banská Bystrica naďalej kráča v prebiehajúcej sezóne na víťaznej vlne, keď ani v piatom zápase nenašli premožiteľa a na domácom ľade porazili univerzitný tím Hokiklub Budapešť a upevnili si tak  pozíciu lídra súťaže.  Podrobnejšie informácie, štatistiky o dueloch nájdete článku.

UTB ZĹIN - UMB Hockey Team Banská Bystrica – 1:8 (0:3, 1:3, 0:2)  160 divákov

Góly: Novodomec 3, Čepišák, Studený, Mendel, Švarc, Janák, - Humplík

Brankári: Kašpárek -  47zákrokov,  82,9% úspešnosť, – Boško 27 zákrokov, 96,4% úspešnosť.

UMB Hockey Team Banská Bystrica – HOKIKLUB Budapest 7:3 (2.1, 2:2, 3:0) - 387 divákov

Góly:   Novodomec 2 ,Rybár 2, Adamčik, Mendel, Čepišák – Manninen 3.

Brankári: Gašparovič - 22 zákrokov, 86,4% úspešnosť , Gadacsi- 53 zákrokov, 86,7 úspešnosť

Gladiators Trenčín  – UTB Zlín 7:1  (0:0, 1:0, 6:1) - 370 divákov

Góly: Stańo 2, Trudman 2, Habšuda,Škvarka, Savara, - Stiksa

Brankári: Dušák – 28 zákrokov, 96,4% úspešnosť, Chovanec – 37 zákrokov, 81,1% úspešnosť,

Program najbližších zápasov:

22.11. 19:30 Gladiators  Trenčín -Sapientia U23 (ROM)

24.11. 15:50 Hokiklub Budapest (HUN) – Sapientia U23 (ROM)

25.11. 13:00 Sapientia U23 (ROM) -  15:50 Hokiklub Budapest (HUN)

25.11. 17:30 UK Praha – UTB Zlín

26.11. 17:30 UMB Banska Bystrica – Sapientia U23 (ROM)

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

<p>Komunitná nadácia mesta Humenné,

Humenne.sk - 22. november 2019

Komunitná nadácia mesta Humenné, Komisia životného prostredia a verejnej zelene a mesto Humenné vyhlasujú etapovú súťaž ZELENÁ ŠKOLA MESTA, ktorá je určená pre základné školy na území mesta Humenné.

Kategórie: Samospráva

Výpočtová kapacita siete takmer ihneď

PRservis.sk - 22. november 2019

22.11.2019 - Schneider Electric zaisťuje svojim partnerom maximálne zjednodušenú voľbu počítačov nevyhnutných na tvorbu infraštruktúry siete. Môžu tiež využiť hotové a kompletné dátové mikrostrediská.

Digitálna transformácia, ktorá má za cieľ zlepšenie výkonnosti a výsledkov, spôsobuje nárast dopytu po programoch fungujúcich s maximálnym výkonom. Patria k nim o. i. aplikácie Internetu vecí (IoT), ktoré zhromažďujú dáta z rôznych snímačov a zariadení. Rôzne odbory od výroby, cez distribúciu napájania, riadenia prevádzky až po maloobchodný predaj, lekársku starostlivosť a dokonca vzdelávanie, využívajú tieto technológie na zvyšovanie spokojnosti odberateľov výrobkov a služieb. Ich využitie znižuje náklady, zvyšuje bezpečnosť a funkčnosť, a tiež kvalitu obsluhy koncových používateľov.

IoT často vyžaduje vysokú priepustnosť siete, nízku latenciu a spoľahlivosť, čo vyžaduje nasadenie riešení využívajúcich výpočtovú kapacitu siete.

Je potrebné budovať mosty

Kapacita siete prepája koncového odberateľa obsahu, aplikácií a dát s centrálnou infraštruktúrou, ktorá má najčastejšie podobu cloudu. Avšak môže to byť tiež firemné dátové stredisko.

"Tento prístup bude získavať na význame vzhľadom na obmedzenia spojené s priepustnosťou sietí a oneskoreniami v prenose. Nesmieme tiež zabúdať na úpravy, ktoré zakazujú posielanie určitých dát do cloudu. Odstránenie tohto druhu prekážok vyžaduje budovanie mostov, ktorých funkciu plní infraštruktúrai siete," hovorí Ján Bohuš, District Manager – Secure Power v Schneider Electric.

Výrobca pomáha integrátorom dodávať optimálne riešenia pre kapacitu siete. Predinštalované zostavy uľahčujú život tak predajcom, ako aj zákazníkom. Často sa stáva, že firmy, ktoré sa snažia získať tento typ infraštruktúry, nemajú nástroje potrebné na jeho obsluhu.

"Napríklad obchodná sieť chce nainštalovať v každej prevádzke rovnaký, neveľký IT systém. Najlepším variantom je potom zavedenie vopred pripraveného riešenia, s ktorého spustením si poradí dokonca osoba s malými technickými znalosťami," tvrdí Ján Bohuš.

Aj jednoduchšie, aj výhodnejšie…

Schneider Electric poskytuje na partnerskom portáli nástroj Local Edge Configurator. Predajca tak získava prístup k hotovým zostavám optimalizovaným pre daný prípad. Konfigurátor konsoliduje informácie o komponentoch infraštruktúry siete a dátových mikrostredísk, čím umožňuje – prostredníctvom algoritmov založených na vopred daných pravidlách – presne konfigurovať systémy. LEC využíva tak knižnice produktov Schneider Electric, ako aj iných výrobcov (dodávajúcich servery a dátové úložiská, sieťové vybavenie, konvergentné a hyperkonvergentné riešenia). Vďaka tomu si je možné naplánovať a zvoliť kompletný IT systém (so skriňami, chladením, distribúciou energie, ochranou napájania a sledovaním prostredia).

Využitie LEC prináša predajcovi aj dodatočný zisk. Pokiaľ použije tento nástroj, získa automaticky projektové ocenenie – výhodnejšie podmienky v porovnaní s maržou z predaja jednotlivých produktov.

Čím ďalej, tým väčšia ponuka dátových mikrostredísk

Dátové mikrostredisko je kompletné a bezpečné prostredie, ktoré sa skladá zo všetkých súčastí požadovaných aplikáciami na spracovanie a uchovanie dát a komunikácie. Spravidla sa vojde do jednej skrine vybavenej nevyhnutným napájaním, chladením a monitoringom. Systém je zostavený a plne preskúšaný v závode výrobcu.

Portfólio spoločnosti Schneider Electric pre dátové mikrostrediská zahŕňa mnoho produktov, čo umožňuje zvoliť riešenie na mieru zákazníka, ktoré je najlepšie prispôsobené jeho potrebám. Môžu to byť aj ekonomické dátové mikrostrediská na využitie v tradičných IT prostrediach. V ponuke sa nachádzajú tiež zvukotesné a estetické prvky vhodné do kancelárskych miestností. Sú tu aj zabezpečené, tesné systémy s aktívnym chladením určené pre priemyselné prostredia a infraštruktúra integrovaná v ohňovzdornom kontajneri, odolnom proti poveternostným podmienkam.

Výrobca teraz prináša ďalšie inovačné riešenie – ako prvý na trhu ponúka model veľkosti 6U na namontovanie na stenu (úspora miesta), navrhnutý na spúšťanie väčších serverov obsluhujúcich aplikácie výpočtovej kapacity na okraji siete.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

<p>Koľko lásky sa zmestí do škatule od

Humenne.sk - 22. november 2019

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? Takto znela výzva charitatívneho projektu, ktorú žiaci z 5.B triedy ZŠ Pugačevova s nadšením prijali a splnili.

Kategórie: Samospráva

<p><strong>Prostredníctvom poskytnutého

Humenne.sk - 22. november 2019

Prostredníctvom poskytnutého finančného príspevku Komunitnej nadácií mesta Humenné zrealizovala Gréckokatolícka charita Prešov, Sociálne centrum Humenné projekt ,,TOPÁNKA".

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zlatabana.sk - 22. november 2019

Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok

Banm.sk - 22. november 2019
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu: pracovník/čka do denného centra seniorov (...
Kategórie: Samospráva

Šesť akadémií vied vytvára spoločnú platformu

SAV.sk - 21. november 2019
V dňoch 14. – 15. novembra 2019 sa vo Viedni konalo stretnutie predstaviteľov akadémií vied z regiónu Vyšehradskej štvorky, ku ktorým sa pripojili aj kolegovia z Rakúska a Slovinska. Účastníci rokovaní ocenili vzájomnú spoluprácu, zhodnotili situáciu v oblasti vedy a výskumu v jednotlivých krajinách a dohodli sa na ďalšom  spoločnom postupe. „Jedným zo záverov tohto rokovania je konštatovanie, že minimálne krajiny V4 nie sú dostatočne úspešné pri získavaní projektov v rámci ...
Kategórie: Podporujeme

LANXESS v Sieni slávy Automotive Innovation Awards združenia SPE

PRservis.sk - 21. november 2019

21.11.2019 - Hlavnú cenu Siene slávy 2019 získala prvá hybridná konštrukcia prednej časti šasi z plastu a kovu, využívajúca strojársky plast LANXESS Durethan®.

Prvá hybridná konštrukcia prednej časti šasi z plastu a kovu, vyrobená spoločnosťou LANXESS s využitím vysoko funkčného plastu Durethan, bola použitá vo vozidle Ford Focus v roku 1999. Teraz získala hlavnú cenu v automobilovej inovačnej sieni slávy 2019, ktorú vyhlasuje automobilová divízia združenia Society of Plastics Engineers (SPE). Spoločnosť LANXESS prevzala ocenenie v rámci 49. výročného udeľovania cien Automotive Innovation Awards združenia SPE v centre Burton Manor v Livonii v Michigane.

"Je mi veľkou cťou prijať túto cenu, o ktorú sa uchádzajú automobiloví odborníci s tými najkreatívnejšími a najinteligentnejšími výrobkami," uviedol Jose Chirino, technický riaditeľ pre Severnú a Južnú Ameriku z obchodnej jednotky High Performance Materials spoločnosti LANXESS. "Hybridná technológia kombinujúca plasty a kovy spoločnosti LANXESS sa od svojho vynájdenia pred takmer 30 rokmi stala zavedenou a dôležitou metódou ľahkej stavby dielov od konštrukcií predných častí šasi až po brzdové pedále. V spoločnosti LANXESS túto technológiu využívame a ďalej rozvíjame aj v súčasnosti," dodáva Jose Chirino.

Konštrukcia prednej časti šasi z plastu a kovu spoločnosť LANXESS navrhla a vyrobila z polyamidovej živice LANXESS Durethan BKV30H 2.0 (tepelne stabilizovaná PA6 s 30 % obsahom skla) s oceľovou výstuhou. V porovnaní s oceľovou konštrukciou umožnil hybridný diel znížiť hmotnosť o 40 % a nákladov o 30 %. Vďaka kombinácii obrovskej konštrukčnej slobody a nízkej hustoty materiálu PA6, vyplneného sklenenými vláknami s pevnosťou, tuhosťou a nízkou tepelnou rozťažnosťou kovov, umožňuje technológia LANXESS PMH vyrábať ľahšie diely s vyššou únosnosťou a väčšou torznou tuhosťou ako otvorené plechové profily. Materiál prináša aj vyššiu presnosť vo výrobe a použití a umožňuje vyššiu integráciu funkčných prvkov.

Aby mohol automobilový plastový alebo kompozitný diel vstúpiť do Siene slávy združenia SPE, musí byť určitým spôsobom nepretržite využívaný po dobu najmenej 15 rokov a všeobecne uplatňovaný v automobilovom priemysle. Hybridná konštrukcia z plastu a kovu spoločnosti LANXESS je úspešne používaná vo viac ako 70 aplikáciách. Po celom svete bolo s využitím tejto technológie vyrobených viac než 70 miliónov dielov.

Okrem spoločnosti LANXESS, ako dodávateľa materiálu, sa na vývoji prednej časti šasi z PMH podieľali spoločnosti Ford Motor Company (OEM), Visteon (dodávateľ systému a výrobca / spracovateľ výliskov) a Misslbeck (výrobca nástrojov).

Program Automotive Innovation Awards združenia SPE je najstaršie a najvýznamnejšie ocenenie na svete v odboroch automobilového priemyslu a priemyslu plastov. Nomináciu na Najinovatívnejšie využitie plastov predkladajú každý rok desiatky tímov z radov výrobcov OEM, priamych dodávateľov a výrobcov polymérov. O týchto oceneniach rozhodne každý rok viac ako 800 špecialistov OEM, manažérov z radov výrobcov automobilov a plastov a zástupcov médií.

Profil spoločnosti LANXESS

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Všetky tlačové informácie firmy LANXESS, ako aj fotodokumentácia, video a audio materiál sa nachádza na http://press.lanxess.com/. Ďalšie informácie o produktoch spoločnosti LANXESS sa nachádzajú v internetovom magazíne http://webmagazine.lanxess.com.

Sledovať aktivity spoločnosti LANXESS možno na sociálnych sieťach Twitter, Facebook, Linkedin a YouTube:

http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Jozef Vajda: „Nová Neuerova detektívka ma opäť nesklamala.“

PRservis.sk - 21. november 2019

21.11.2019 - Príbeh o dedičstve, ktoré vyzeralo na prvý pohľad, akoby ste vyhrali jackpot...a pritom sa na pozadí odohrávalo čosi celkom iné.
V novinke Prekliate dedičstvo sledujeme, ako to napohľad šťastné dedičstvo tvorí zbierka historických bankoviek. Sú naozaj také cenné, aby sa pre ne vraždilo?!
"Nová Neuerova detektívka ma opäť nesklamala. Nechýba ponurá atmosféra, napínavé vyšetrovanie a šiesty zmysel inšpektora Ledeckého," pochvaľuje si herec Jozef Vajda.

V starom byte hneď vedľa železničnej trate, kde sa život a čas meria prejazdmi vlakov, začínajú kriminalisti pod vedením vrchného inšpektora Petra Ledeckého vyšetrovanie vraždy. Ako už veľakrát aj teraz hľadajú stopy, zisťujú fakty, odhadujú motívy, formulujú vyšetrovacie verzie. Ich rady v predvianočnom čase decimuje epidémia chrípky, ktorá pripúta vrchného komisára Ledeckého pevne na stoličku, a tak sa popri zastupovaní svojho chorého šéfa nevie plne venovať pátraniu.

Na prvý pohľad to neprekáža, veď všímaví susedia poskytnú dostatok dôveryhodných svedectiev a dôkazov. Ohraničený svet zberateľov bankoviek vydá svojho podozrivého a poskytnuté dôkazy ho presvedčivo usvedčujú. Navyše o jeho vine svedčí aj detektor lži!
Je to však naozaj tak?
Sedí vrah za mrežami leopoldovskej väznice alebo behá na slobode?
A kde je stratená časť historických bankoviek?

Ledeckého šiesty zmysel pochybuje a núti ho hľadať nové odpovede. Detektívi sú presvedčení, že ich už nič nemôže prekvapiť, ale tragikomický záver pátrania ich presvedčí o opaku.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta herec Boris Farkaš:

Prekliate dedičstvo je piata detektívka v poradí a hoci ich môžete čítať od ktorejkoľvek, napokon ich zhltnete všetky. Neuer totiž vie písať, vždy vystavia premyslený krimipríbeh a jeho postavy sú plastické. Obľúbite si ich, prežívate s nimi pády aj vzostupy. Výborná znalosť kriminalistickej práce dodáva príbehom autenticitu a v tejto novinke sa dokonca pozrieme do leopoldovskej väznice.

Dedičstvo totiž máva najrôznejšie podoby.
Môže priniesť nečakané zlepšenie finančnej situácie, ale aj ďalšiu smrť a nešťastie.
Smrť svojmu novému majiteľovi, nešťastie jeho blízkym či jeho vrahovi.

Václav Neuer je bývalý vyšetrovateľ a doteraz mu vyšli úspešné knihy Krkavčí súd, Vražda s pridanou hodnotou, Nenapravený omyl, Tiene minulosti a najnovšie Prekliate dedičstvo.

Začítajte sa do novinky Prekliate dedičstvo:

Komisár Peter Ledecký stál uprostred rozhádzanej obývacej izby a pozeral na mŕtvolu starého muža ležiacu na dlážke. Zamyslený, navonok bez akýchkoľvek emócií, prehraboval sa v ešte stále mokrých vlasoch.
Bol len pár blokov odtiaľto, keď ho vysielačkou vyrozumel operačný, no aj tak mu trvalo vyše hodiny, než sem dorazil. Krátka prehánka s pár centimetrami prvého tohtoročného snehu bohato stačila na to, aby takmer kompletne paralyzovala dopravu v celom meste. Zvyšných sto metrov úzkou ulicou hore musel prejsť pešo.
Bolo tu tesno. Starý vlhký malometrážny byt bol cítiť typickou starinou a pre tých, čo to dokázali identifikovať, aj krvou. Ešte pomerne čerstvou s typicky sladkastou vôňou a zvláštne kovovou príchuťou.
Dvaja kriminalistickí technici v bielych jednoúčelových sterilných overaloch s označením bratislavského krajského policajného riaditeľstva na chrbtoch zatiaľ ešte len hľadali najvhodnejšie miesto, kde by zložili svoje objemné kufre. Tretí z nich bol v civile a vystačil si len s návlekmi na topánkach a chirurgickými rukavicami. S fotoaparátom v rukách sa snažil zachytiť čo možno najlepší detail vypáčeného sekretára.
Niekde na medziposchodí začul vyšetrovateľa.
Vzdychol. Už teraz si v malej izbe začínali navzájom zavadzať. Snažil sa ešte aspoň na chvíľu nevnímať všetok ruch naokolo. Pohľadom sa zastavil na tmavočervenej škvrne vsakujúcej do hrubého koberca. Na okrajoch už začala zasychať. O kus ďalej ležala prázdna nábojnica. Aj z miesta, kde stál, dokázal určiť kaliber, no napriek tomu podišiel bližšie, aby sa presvedčil. Nemýlil sa. Sedem, šesťdesiatpäť Browning.
"Z môjho hľadiska je to, myslím, celkom jasné," vyrušil ho lekár.
Takmer zvedavo si ho obzrel.
Bol nový, v ústave súdneho lekárstva ešte len začínal, ale už sa s ním stretol. Mohol mať okolo tridsiatky, no aj tak sa pri pohľade naňho nevedel ubrániť myšlienke, že je na svoju prácu primladý. Márne sa pokúšal spomenúť si na jeho meno.
"Príčinou smrti je strelné poranenie v oblasti hrudníka," skonštatoval.
Pristúpili bližšie a obaja sa zohli nad telom. Bolo pol tretej poobede, ale pre zatiahnutú oblohu sem z ulice dopadalo len málo svetla.
"Strela ostala v tele. S najväčšou pravdepodobnosťou zasiahla priamo srdce, možno aortu," ukazoval. "Uvidíme na pitve, ale v každom prípade to nemení nič na veci, že by tomu starkému nepomohol ani ten najvčasnejší a najkvalifikovanejší lekársky zákrok."
Detektív prikývol. Všetko bolo zrejmé. "Kedy?" opýtal sa.
Lekár sa vzpriamil, založil si ruky vbok a chvíľu rozmýšľal. "Doobeda. Nie dlhšie ako tri hodiny," zrátal a hneď pokračoval. "Bol na mieste mŕtvy. Jedna rana a koniec. Žiadne iné poranenie som nenašiel."
"Takže profík?" ozval sa im za chrbtom vyšetrovateľ.
Ledecký sa otočil od mŕtveho starčeka k mohutnému chlapíkovi v sivom kabáte, hnedom obleku a s otrasnou, ledabolo uviazanou svietivo oranžovou kravatou.
"Nemyslím si," odpovedal mu namiesto pozdravu.
Poznali sa a pracovali spolu už dlho. Major Chovanec. Pracant, bystrý, svedomitý dlhoročný policajt. Keby však na svete existovala krajina, v ktorej by trestali nevkus, vyfasoval by za svoje viazanky nepochybne doživotie.
"Ja len, že trafiť niekoho prvou ranou priamo do srdca..."
"... nie je z nejakých dvoch-troch metrov zasa až také ťažké," skočil mu do reči.
Nemal rád predčasné závery. O profesionálnych vrahoch a nájomných pištoľníkoch zabíjajúcich podľa akéhosi nepísaného rituálu podsvetia jednou dobre mierenou ranou do srdca už vôbec nie. Podobné úvahy mohli byť podľa neho dobré akurát tak pre novinárov.
"Aj priemerný, dokonca celkom neskúsený strelec dokáže pri troche šťastia z takej krátkej vzdialenosti trafiť človeka tam, kde je vlastne najhrubší," povedal Ledecký a na chvíľku sa odmlčal. "Mohol, ale možno vôbec nemusel vedieť v podobných veciach chodiť. " Ukázal na podlahu. "Navyše, tá nábojnica, čo tu po sebe nechal..."
Chovanec pokrčil plecami a od teoretických úvah prešiel radšej k organizačným veciam. "Okrem pár operatívcov, čo ešte behajú po bytovke a zháňajú svedkov, som všetkých z okresu poslal preč. Preberie si to krajský výjazd. Čo sa týka kvalifikácie, je to vražda ako vyšitá."
Ledecký postrehol jeho zachrípnutý hlas. Očividne sa uňho ozývala choroba.
"A isto budem mať pravdu aj v tom," pokračoval Chovanec a kývol hlavou k vypáčenému sekretáru, "keď poviem, že lúpežná."
Čo sa týkalo procesného hľadiska, nebolo so skúseným vyšetrovateľom o čom polemizovať. "Kedy sa doňho pustíte?" obrátil sa opäť na lekára.
Mladý súdniar sa pozrel na hodinky. "Ešte dnes, ak mi ho čím skôr dáte priviezť."
"Fajn," povedal Ledecký. "Pošlem za vami technika. Zaistí mikrostopy spod nechtov a hlavne tú guľku, čo je v ňom."
"Mám čakať aj na niekoho od vás?"
"Odo mňa nie," odpovedal detektív za kriminalistov.
"Od nás niekoho pošlem," rozhodol Chovanec. Účasť vyšetrovateľa na pitve sa obísť nedala.
"Tak potom o nejakú hodinku a pol u mňa na Antolskej, " ukončil rozhovor lekár.
Rozlúčili sa. Chovanec mlčky pozeral na prácu technikov a Ledecký len sťažka potláčal chuť na cigaretu.
Po niekoľkých minútach prerušil ticho vyšetrovateľ. "Podľa všetkého išiel po tomto," pristúpil k sekretáru. Na zemi pod ním ležala bankovka. "Vidíš?" zafučal, ako sa k nej zohol.
Ledecký sa nemýlil. Naozaj bol prechladnutý.
"A tam je ešte jedna."
Aj on si čupol. Neboli to eurá, ani doláre. Zapozeral sa dôkladnejšie. "Staré československé koruny?"
Chovanec prikývol. "Hej vyzerá to tak, a zrejme ich tu bolo dosť."
Tá bližšie k nim bola ešte predfebruárová z roku štyridsaťsedem, druhú, socialistickú dvadsaťkorunáčku s jednookým Jánom Žižkom na lícnej strane, si Ledecký ešte sám pamätal.
S najväčšou opatrnosťou, pomáhajúc si pri tom ceruzkou, pootvoril vypáčené dvierka. Vnútri ležali poprehadzované albumy podobné tým, v ktorých filatelisti opatrujú poštové známky. Bankovky, čo našli na zemi, vypadli nepochybne z niektorého z nich.
"Päť," zrátal ich.
"A tam sú tiež."
V najspodnejšom regáli boli ďalšie. O niečo menšie, s menej zdobeným obalom, ale zato starostlivo zarovnané.
"Tie však páchateľa príliš nezaujímali," detektív kývol na technika v ochrannom obleku.
Pristúpil k nim, vytiahol jeden z albumov a otvoril ho. Bankovky rôznych veľkostí a farieb, jedna vedľa druhej, každá zastrčená v tenučkej fólii.
"Ani sa ich nedotkol."
"Podľa všetkého nie," pripustil Ledecký.
"Akoby celkom presne vedel, po čom ide."

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

O seminár doktorandov v Košiciach bol enormný záujem

SAV.sk - 21. november 2019
Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, sa v dňoch 14. a 15. novembra 2019 konal v Košiciach už po štrnástykrát.    Na príprave a priebehu podujatia sa opätovne podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavný organizátor Dušan Fabian z ÚFHZ CBV SAV charakterizoval jeho cieľ ako možnosť poskytnúť ...
Kategórie: Podporujeme

Fascinujúci príbeh pôrodníčky z koncentračného tábora

PRservis.sk - 21. november 2019

21.11.2019 - "Prečo by som mala riskovať všetko, čo už aj tak viselo na vlásku, pre niekoho, kto sa spolčoval – kto spával – s človekom s rukami začiernenými smrťou, zodpovedným za všetko moje nešťastie? Môžem povedať nie. Môžem nechať Evu, nech sama čelí následkom. Neocitla by sa predsa v nebezpečenstve. Možno by už viac nebola velebenou princeznou, no určite by jej nik neublížil. Neskončila by mŕtva..."

Príbeh pôrodníčky vás šokuje, dojme, ale tiež nabije nádejou, že nie vždy sa musí všetko zlé aj zle skončiť. Toto rozprávanie vás vtiahne do zákulisia nacistických stratégií zosnovaných v sídle Berghof, kde sa v dusnom ovzduší vojny zúriacej všade navôkol nečakane rodí nie len nový život, ale aj láska.

Anke je väzenkyňa v koncentračnom tábore, kde pomáha pri pôrodoch v tom najkrutejšom prostredí. Napriek nepredstaviteľným podmienkam však rodičky vďaka Ankiným schopnostiam prežijú, a tak sú čoskoro pripravené znova otročiť pre ríšu.

To neujde gestapu, ktoré Anke jedného dňa oznámi, že sa bude ako pôrodná asistentka starať o samotnú Evu Braunovú.
Anke čoskoro čelí mučivej dileme: má priviesť na svet potomka diabla, ktorý jej rodinu a vlasť pripravil o nádej na budúcnosť, alebo sa bude držať svojich morálnych zásad a pomôže nevinnému novorodencovi?

Autorka Mandy Robotham sama pracuje ako pôrodná asistentka, získala titul z kreatívneho písania a Príbeh pôrodníčky je jej prvotina. Podľa ohlasov médií i čitateľov veľmi vydarená. "Vždy ma fascinovala vojnová história a zrod nového života je mojou veľkou vášňou," vysvetľuje Mandy. "Práve kombinácia týchto dvoch vecí mi vnukla nápad. Písanie o skutočných postavách ako Hitler a Eva Braunová, ktoré v ľuďoch aj po ôsmych desaťročiach vyvolávajú silné emócie, podrobilo skúške aj môj vlastný morálny kompas."

Začítajte sa do novinky Príbeh pôrodníčky:

Irena bola okamžite pri vedomí a začínala panikáriť. "Je v poriadku? Prečo neplače?"
"Ešte je v šoku, Irena. Daj mu čas," uisťovala som ju, zatiaľ čo mne samej stúpal adrenalín a v duchu som si opakovala: No tak, dieťatko, dýchaj. Urob to pre ňu. No tak! Fúkala som mu do vystrašenej tváre a potichu sa mu prihovárala: "Hej, maličký, zaplač nám trošku, no tak."
Po ďalšom horlivom šúchaní zakašľal, zalapal po dychu a odrazu sa poobzeral okolo seba s naširoko otvorenými očami.
Okamžite som ho podala Irene a pritisla jej ho na telo.
Pôrod z nej urobil najteplejšiu plochu v miestnosti a chlapček začal pri jej dotyku mrnkať. Nebol to zdravý hlasný plač, no akýkoľvek zvuk znamenal, že dýcha. Bol nažive. Prvý raz za posledných pár mesiacov sa na Ireninej tvári objavil výraz absolútnej spokojnosti.
"Ahoj, drobček," zašepkala, "aký si ty krásny chlapček. Aký si len šikovný." Po dvoch dievčatách konečne porodila chlapca, po ktorom jej manžel tak veľmi túžil. Všetci v baraku si mysleli to isté, no nik sa to neodvážil vysloviť nahlas. Neexistovala veľká šanca, že sa čo i len jedno z Ireniných detí dožije dospelosti, no ani živej duši by nenapadlo prasknúť bublinu šťastia, ktorá ju v tej chvíli obklopovala.
S Rosou sme bez slova zaujali svoje pozície. Ona ostala s Irenou a s novorodencom, ktorého sa snažila zabaliť do každej dostupnej prikrývky, a ja som zatiaľ dávala pozor na prúd krvi valiaci sa na handru, na ktorej ležala Irena. Doteraz bolo všetko v poriadku. Odkedy som začala pracovať ako pôrodná asistentka, placenty mi spôsobovali viac starostí ako ktorékoľvek dieťa. Vyčerpanie mohlo spôsobiť, že telo sa úplne uzatvorilo a odmietlo placentu vypudiť. Na čele a krku sa mi začínali tvoriť kvapôčky potu. Ak v tomto štádiu umrú žena aj dieťa, bude to znamenať, že matka príroda skutočne nemá dušu.
A napriek tomu sa nakoniec objavila, tak ako vždy, istá stálica v tomto nepeknom, neustále sa meniacom svete. Irenine črty zaplavené hormónmi čistej lásky sa pri ďalšej prichádzajúcej kontrakcii skrivili. Po dvoch potlačeniach dopadla na handru malá bledá placenta. Dieťa z tohto motora poháňajúceho tehotenstvo vysalo aj poslednú kvapku tuku, a tak z neho ostala len vyžmýkaná handra, ku ktorej bola pripevnená tenká šnúra. Dobre živené Nemky, ktoré jedli celých deväť mesiacov výdatnú stravu, mávali hrubé pupočné šnúry skrúcajúce sa do krvavočerveného tkaniva. Odkedy som prišla do tábora, videla som len úbohé rodičky.
Keď som sa uistila, že placenta vyšla von celá – akýkoľvek zvyšok by mohol spôsobiť smrteľnú infekciu –, otvorili sme dvere na baraku a zahodili ju čo najďalej od vchodu. Okamžite sa ozvalo škrabanie potkanov – medzi nimi aj zopár takmer takých veľkých ako mačky –, ktoré sa snažili čo najrýchlejšie dostať cez otvory na stenách baraku, aby sa im ušiel čo najväčší kus čerstvého mäsa. Pred niekoľkými mesiacmi sa ženy hádali o tom, či je dobré takto potkany kŕmiť, keďže výdatná strava im pomáhala rásť. No tieto tvory v honbe za potravou nič nezastavilo. Ak nemali čo jesť, začali obhrýzať končatiny žien, ktoré boli príliš choré na to, aby sa dokázali pohnúť, alebo tých, ktoré si už viac neuvedomovali, čo sa s nimi deje. Ak ich niečo zabavilo alebo zasýtilo, mohli sme si na chvíľu oddýchnuť od ich  neustáleho dobiedzania.
Nenávidela som hlodavce, no súčasne som obdivovala ich schopnosť prežiť. Zvieratá či ľudia, všetci sme sa jednoducho snažili o to isté.
S Rosou sme poriadili okolo Ireny, ktorá si užívala kontakt pokožky dieťaťa s tou svojou. Aj tak sme ho nemali do čoho obliecť. Nenásytne sa prisával na vychudnutý prsník, jeho malé líca vyťahovali z takmer vyschnutej kože všetko, čo mohli. Hormóny, ktoré sa počas dojčenia vytvárali, spôsobovali Irene v unavenom bruchu ďalšie kŕče, no bolo vidieť, že si to skoro užíva. Rosa uvarila z odložených lístkov žihľavový čaj a z Ireninej tváre takmer hodinu vyžarovalo nefalšované šťastie. No ako tma postupne ustupovala a cez štrbiny v stenách baraku začalo prenikať denné svetlo, atmosféra v miestnosti zhustla. Irena a dieťa mali pre seba presne vymedzený čas.
Niektoré zo žien pristúpili bližšie, obkolesili posteľ a začali si pohmkávať prvé tóny piesne, ktorou vítali dieťa na tomto svete. Za normálnych okolností by priniesli darčeky, jedlo a kvety. Tu však okrem iskričky lásky ukrytej v najvzdialenejšom kúte ich sŕdc a nádeje, ktorej občas dovolili zahorieť, nemali nič. Mnohé z nich sa museli so svojimi deťmi rozlúčiť a bolestivo túžili po vôni mokrých detských hlavičiek, súrodencoch, neteriach či synovcoch. Každá z nich v sebe ukrývala túžbu. Keďže tu nebol žiadny rabín, jedna zo žien dieťa požehnala a spoločne ho prijali medzi seba. Matka dala chlapcovi meno Jonas po jeho otcovi a usmiala sa, pretože teraz sa z neho stala súčasť dejín.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Sushi, hovädzie teriyaki s ryžou i zemiakovo-gaštanový krém: ZSSK testuje nové menu a služby

PRservis.sk - 21. november 2019

21.11.2019 - Aj v reštauračnom vozni sa môžete cítiť ako v modernej trendovej reštaurácii. Reštauračné služby v diaľkových vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa tešia veľkej obľube. Spoločne so svojím partnerom spoločnosťou Wagon Slovakia Košice (WGS), ktorý reštauračné vozne prevádzkuje, sa národný dopravca rozhodol ich ponuku zmodernizovať a zatraktívniť. Do pilotnej prevádzky sa tak dostáva prvý reštauračný vozeň, ktorý okrem absolútne nového jedálneho lístka prináša celkom nový moderný koncept služieb.

Deň na cestách môžete odštartovať čerstvými raňajkami v podobe klasickej praženice, kompletnými anglickými raňajkami či dokonca vločkami s bielym jogurtom a so sezónnym ovocím. K tomu si môžete dopriať výborné talianske espreso alebo 100 % džús. Ak máte chuť na hlavné jedlo, skúste tekvicové rizoto s parmezánom, hovädzie teriyaki alebo čerstvý šalát s kozím syrom. Prosíte si len polievku? Veríme, že vás poteší ázijská Pho-Bo, zemiakovo gaštanový krém alebo tradičná fazuľová.

Okrem "prekopaného" menu prichádza aj mobilbar s kompletne novým vybavením, ktorý vás obslúži priamo na mieste, kde sedíte. Cestujúci si z neho môžu objednať nielen rôzne pochutiny, ale aj sýtejšie jedlá, napríklad sushi či americký BBQ hotdog a, samozrejme, nápoje vrátane obligátneho čerstvo pripraveného presíčka.

"V rámci inovácií sme sa rozhodli priniesť do reštauračných vozňov novinky inšpirované svetovou gastronómiou. Štandard stravovacích služieb vo vlakoch tak chceme posunúť na vyššiu úroveň a navrhnutými zmenami zvýšiť komfort pre cestujúcu verejnosť. V prípade zavedených zmien je pre cestujúcich atraktívna najmä novinka, a to ponuka snack menu v celom vlaku, nielen v reštauračnom vozni. Keďže sme v testovacej fáze, našou snahou je novo poskytnuté služby doladiť čo najlepšie, preto budeme vďační, ak nám dajú cestujúci spätnú väzbu," približuje Alžbeta Gajdošová Keruľová, hovorkyňa WGS.

Inovované menu a nové služby nájdete každý deň vo vlaku IC 44/45, ktorý vychádza z Košíc o 07:11 a smeruje do Viedne cez Bratislavu. Spiatočnú cestu môžete v novom reštauráku absolvovať o 14:42 z Viedne, s odchodom z Bratislavy o 16:06 a s príchodom do Košíc o 20:42.

"Verím, že sa tento test nášmu partnerovi osvedčí. Naše IC vlaky využíva čoraz viac ľudí a ich ekonomika sa stále zlepšuje. Verím, že tento rok už budú štátom nedotované vlaky ZSSK v zisku a vďaka našim partnerom budeme môcť nové menu ponúknuť aj v ostatných IC-čkach," hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Služby i menu sú stále v testovacej prevádzke a neustále sa dolaďujú. ZSSK i WGS preto cestujúcich vyzývajú, aby po otestovaní napísali svoje pozitívne, prípadne i kritickejšie postrehy na emailovú adresu gr@wgske.sk.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky