V piatok 25. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční 11. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov s medzinárodnou účasťou.

RSS čítačka

Oznam

Cachtice.sk - pred 20 min 32 s
Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na zariadení, z ktorého sa hlásia oznamy do miestneho rozhlasu sa oznamy nezverejňujú hlásením. Ďakujeme za pochopenie
Kategórie: Samospráva

Výstava Amonity Slovenska v Piešťanoch

SAV.sk - 23. máj 2018
Až do 8. júla potrvá zaujímavá výstava Amonity Slovenska – I. časť, ktorú v utorok slávnostne otvorili vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera (Vila Dr. Lisku, Štefánikova 1) v Piešťanoch. „Zbierka vznikala od 90. rokov, mojimi vlastnými zbermi, výmenami alebo kúpou. Podstatná bola vždy presná lokalizácia nálezu. Neskôr po neoficiálnom založení Geoklubu Piešťany sa postupne pridali aj jeho ďalší členovia, Zdenko Michálik, Vlado Oprenčák, Zdenko Sčasný a Tomáš Fuksi, ktorí ...
Kategórie: Podporujeme

Slovinskí študenti na návšteve Ústavu hudobnej vedy SAV

SAV.sk - 23. máj 2018
V utorok 15. mája 2018 navštívili študenti Katedry muzikológie Univerzity v Ľubľane Ústav hudobnej vedy SAV. Pracovníci Oddelenia hudobnej histórie pripravili pre pedagógov a študentov najväčšej slovinskej univerzity prezentáciu aktuálnych výskumov, riešených projektov a publikovaných výstupov. Zahraničnú návštevu iniciovala slovinská strana, ktorá má záujem o aktívnu spoluprácu v medzinárodnom výskumnom priestore v oblasti muzikológie. Za slovenskú stranu priebeh prezentácie a prijatie ...
Kategórie: Podporujeme

Ľubor Illek na Jarnej ITAPA 2018: GDPR je víťazstvo právnikov nad informatikmi

PRservis.sk - 23. máj 2018

BRATISLAVA 23. mája 2018

Nová digitálna líderka Martina Slabejová začína zavádzať nové prístupy do riadenia slovenskej informatizácie
Prezident ITAS Emil Fitoš vidí nedostatočnú schopnosť samotného IT sektora preniesť tieto trendy do implementácie projektov
Ľubor Illek zo Slovensko.Digital považuje GDPR za výhru právnikov nad informatikmi.
Milan Ftáčnik zo SISp: kľúčovou bude osveta, lebo GDPR účinné od 25.5. sa týka všetkých, a ľudia majú málo informácií
Podľa Denisy Žilákovej bude ÚPVII systematicky podporovať rozvoj inteligentných miest, sú na to pripravené aj financie. Sú pripravené aj mestá?
Malá IT komunita na Slovensku predstavuje možný odborný problém aj konflikt záujmov

Okrúhlym diskusným stolom slovenských eGov lídrov o kľúčových problémoch (nielen) eGovernmentu vyvrcholila včera podvečer konferencia Jarná ITAPA. Témami bol nový spôsob prípravy projektov, aktuálna GDPR, realita konceptu smart cities na Slovensku, bezpečnostné hrozby, či konflikt záujmov našej IT komunity.

Ako prvú hodnotili lídri informatizácie schopnosť Slovenska zachytávať svetové trendy v strategickom riadení informatizácie. Martina Slabejová a Denisa Žiláková z ÚPVII uviedli niekoľko príkladov, ako sa ÚPVII snaží zaviesť nové prístupy do riadenia, napríklad spoluprácu s expertmi z UK, spoločné hodnotenia s OECD a EK, či vytvorenie behaviorálnej kancelárie. Emil Fitoš z IT Asociácie Slovenska však vidí nedostatočnú schopnosť samotného IT sektora preniesť tieto trendy do implementácie projektov.

Koncept hodnoty za peniaze a nový spôsob prípravy IT projektov vnímajú všetci panelisti pozitívne, avšak viacerí upozornili na to, že zatiaľ sme len v štádiu príprav, a tak reálny dopad na kvalitu sa ukáže až pri obstarávaní a realizácii projektov. Milan Ištván z Partnerstiev pre Prosperitu však už teraz vidí pozitívum v tom, že rezorty čelia omnoho väčšej dôslednosti pri kontrole samotných zámerov a musia mať veľmi dobre pripravené argumenty pre ich prijatie.

Väčšina hostí sa tiež pozitívne stavia k iniciatíve Red Flags, teda nezávislého hodnotenia kvality projektov, ktorú prinieslo Slovensko.digital. Denisa Žiláková poukázala na to, že systém Red Flags sa využíva štandardne aj na EÚ úrovni, kedy neznamená nevyhnutne zastavenie projektu, ale skôr signalizuje jeho významné riziká a zameriava pozornosť na jeho slabé miesta. Ľubor Illek zo Slovensko.Digital reagoval na pripomienky k subjektívnosti hodnotenia a informoval, že Slovensko.Digital sa cieľavedomo snaží tento koncept zlepšovať a meniť spôsob hodnotenia tak, aby sa miera subjektivity hodnotiteľa čo najviac znížila. Martina Slabejová ocenila Red Flags ako dobrú spätnú väzbu odbornej komunity k projektom.

Diskusia sa rozpútala okolo aktuálnej témy GDPR. Milan Ftáčnik zo Slovenskej informatickej spoločnosti vyzdvihol potrebu ochrany osobných údajov, no zdôraznil, že kľúčovou bude osveta voči širokej verejnosti o tom, ako si svoje údaje chrániť. V súčasnosti podľa neho majú o tom ľudia len veľmi málo informácií. Emil Fitoš zase poukázal na nízku pripravenosť celej spoločnosti, pretože GDPR sa netýka len IT firiem, ale všetkých firiem, organizácií, inštitúcií, aj tých najmenších. Upozornil, že náročnosť zavádzania GDPR zvyšuje právna komplexnosť a tiež nejasné formulácie priamo v zákone. Ľubor Illek považuje GDPR za výhru právnikov nad informatikmi.

Panelisti diskutovali aj o koncepte smart cities a zamýšľali sa, či nejde len o ďalší prázdny pojem, ktorý spôsobí nepremyslený nákup riešení s označením „smart“. Denisa Žiláková však uviedla, že Úrad podpredsedu pre investície a informatizáciu intenzívne pripravuje systematický prístup k tejto téme a výslovne požaduje zahrnutie konceptu smart city do informatizačných projektov. Jej slová potvrdila a doplnila aj Martina Slabejová, ktorá uviedla konkrétne príklady projektov – napr. „Wifi pre Teba“ na vytvorenie hotspotov v mestách a obciach, dobudovanie broadband infraštruktúry a ďalšie. Emil Fitoš však vyslovil obavu z pripravenosti a dostatku odborných kapacít na úrovni samospráv, ktoré by boli schopné takéto projekty vo väčšom rozsahu realizovať.

Medzi diskutované témy sa dostala aj otázka pripravenosti Slovenska na bezpečnostné hrozby. Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu upresnil, že index kybernetickej bezpečnosti NCSI, kde sa Slovensko ocitlo na vrchole rebríčka, neznamená mieru pripravenosti krajiny, ale hodnotí skôr zlepšenie krajiny v porovnaní s predošlým obdobím. Dobré výsledky Slovenska teda znamenajú zlepšenie v tejto oblasti. Zároveň však uviedol, že bezpečnosť v kybernetickom priestore nie je možné chrániť centrálne. Štát má pod palcom sotva 2% z celkovej premávky na slovenskom internete, zvyšok predstavuje priestor, kde je zodpovednosť na pleciach tak poskytovateľov elektronických služieb, ako aj každého bežného používateľa. Viacerí panelisti sa taktiež zhodli v tom, že osveta a vzdelávanie sú v tejto oblasti kľúčové a potrebné.

Pozornosť sa v závere diskusie stočila k IT komunite na Slovensku. Diskutéri čelili otázke, či je „malá veľkosť“ IT komunity na Slovensku, kde „každý každého pozná“, skôr výhodou alebo prekážkou v podobe konfliktu záujmov. Milan Ftáčnik poznamenal, že nevidí problém vo veľkosti komunity, ale skôr v tom, aby bolo možné ustrážiť verejný záujem. Ľubor Illek však uviedol, že nejde len o konflikt záujmov, ale malá komunita predstavuje aj odborný problém. Poukázal na príklady projektov s veľmi nízkou kvalitou dodávaných informačných systémov, ktorá bola spôsobená nedostatkom kvalitných programátorov. Zaujímavý postreh uviedol Rastislav Janota, ktorý ocenil prínos komunity pri tvorbe zákona o kybernetickej bezpečnosti, avšak nie IT komunity, ale odbornej komunity zloženej z predstaviteľov finančného sektora a ďalších inštitúcií, ktorých sa táto téma dotýkala.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Ľubor Illek na Jarnej ITAPA 2018: GDPR je víťazstvo právnikov nad informatikmi

The post Ľubor Illek na Jarnej ITAPA 2018: GDPR je víťazstvo právnikov nad informatikmi appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Mestský park na Kmeťovom námestí dostáva novú podobu

PRservis.sk - 23. máj 2018

BRATISLAVA 23. mája 2018 – V bratislavskom Starom meste pribudne ďalšia revitalizovaná zelená plocha. Obľúbené miesto susedských stretnutí, rokmi zanedbaný mestský park na Kmeťovom námestí, práve prechádza kompletnou obnovou. Už začiatkom leta bude opäť slúžiť miestnym obyvateľom každého veku.

V mestskom parku medzi ulicami Bernolákova a Wilsonova sa minulý týždeň začali udržiavacie práce, smerujúce k jeho obnove. V spolupráci s mestskou časťou Staré mesto a jej starostom Radoslavom Števčíkom sa do verejnoprospešnej aktivity pustil developer Corwin, ktorý sídli neďaleko v Blumental Offices. „Je pre nás úplne prirodzené ísť do projektu obnovy zelenej plochy, keďže z vlastnej skúsenosti so zelenými strechami na každej našej stavbe vieme, aká je zeleň v meste dôležitá. Nielen z estetického hľadiska, ale najmä kvôli udržateľnej klíme a ochladzovaní okolia v prašnom a prehriatom mestskom prostredí,“ hovorí Marián Hlavačka, predseda predstavenstva spoločnosti Corwin.

Návrh na revitalizáciu z dielne krajinných architektov Guldan architects zahŕňa rekonštrukciu chodníkov, výsadbu, sadové úpravy a osadenie mobiliáru v podobe lavičiek, košov,  ale aj detského ihriska a šachového stola pre turnaje v parku. Obnova parčíku je spoločným projektom staviteľov a starostu Mestskej časti Staré mesto Radoslava Števčíka, ktorý ich na spoluprácu oslovil. „Som rád, že za môjho pôsobenia ako starostu sa naštartovala aktívna spolupráca samosprávy s investormi, ktorým záleží na kvalitnejšom verejnom priestore,“ hovorí Radoslav Števčík.

Kmeťovo námestie je mestský park s historickým významom. Pomenovanie dostal po Andrejovi Kmeťovi, významnom slovenskom archeológovi, botanikovi a etnografovi, ktorý má v parku osadený pamätník. Plocha v súčasnosti nespĺňa spoločenskú a estetickú funkciu mestského parku, v ktorom sa stromy miešajú s krovinami a náletovými drevinami. Miesto znehodnocujú aj časté pobyty neprispôsobivých občanov. Koncept revitalizácie rešpektuje súčasnú kompozíciu územia, ktorá patrí do centrálnej mestskej zóny s historickým významom. Návrh z toho dôvodu prechádzal konzultáciami s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu.

Na konci približne mesiac a pol trvajúcich prác má byť podľa developera príjemný komunitný priestor na relax a stretávanie sa obyvateľov a návštevníkov okolitých obytných budov pri voľnočasových aktivitách. „Táto stará bratislavská štvrť nás prijala s našimi stavebnými aktivitami, preto my ako dobrí susedia chceme pomôcť lokalite, aby dostala späť svoju krásnu tvár, ktorou bola známa v minulosti. Parčík je jednou z našich akcií v prospech mesta a dar miestnym obyvateľom,“ dodáva Marián Hlavačka.

Návrh parku počíta s návštevníkmi všetkých vekových kategórií, od detí s rodičmi,  cez študentov a seniorov, no myslí aj na ľudí s postihnutím, pre ktorých budú vstupy do parku vytvorené v bezbariérovej úprave. Existujúce chodníky nahradia mlatové, detské ihrisko bude zasadené medzi stromami a živým plotom. K zrevitalizovaným živým plotom pribudnú aj kvetinové záhony s trvalkami. Podľa slov developera, ďalším podobným projektom pre rozvoj života v štvrti bude aj novovybudované námestie Mateja Korvína medzi ulicou Radlinského a administratívnou budovou Blumental Offices.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Mestský park na Kmeťovom námestí dostáva novú podobu

 

The post Mestský park na Kmeťovom námestí dostáva novú podobu appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Banco Casino Bratislava potvrdilo tradíciu. Uskutoční sa 3 ročník Slovak Series Of Poker

PRservis.sk - 23. máj 2018

BRATISLAVA 23. mája 2018 – Zažiť neopakovateľný adrenalín, vyskúšať si svoje analytické myslenie či schopnosť ovládať sa a vyhrať poriadny balík peňazí.  To všetko budú mať možnosť zažiť na vlastnej koži nadšenci pokru už v najbližších dňoch. Jedno z najväčších bratislavských kasín Banco Casino totiž opäť otvára svoje brány a pre priaznivcov najpopulárnejšej kartovej hry poker chystá zaujímavé turnaje.

Za malý vklad možnosť lákavej výhry

Už zajtra, v dňoch od  24. 5. do 27. 5., štartuje v priestoroch Banco Casino prvý z pripravovaných turnajov, a to Banco Casino Classic, ktorý by si nemal nechať ujsť žiadny nadšenec pre pokrovú hru. Každý účastník má totiž možnosť za vstupné iba 77 € získať lákavú výhru. Májový turnaj garantuje, že si TOP hráči medzi sebou prerozdelia  sumu 30,000€, pričom samotný víťaz si prilepší minimálne o 7,000€. Viac informácií o evente: http://www.bancocasino.sk/poker/events/305/koniec-maja-prinesie-turnajovu-bombu-iba-za-77-classic-s-gtd-30-000

3. ročník Slovak Series Of Poker sa chystá prekonať predchádzajúce

Ďalšia vynikajúca správa pre pokrových hráčov. Výnimočná atmosféra ako na majstrovstvách sveta v pokri v Las Vegas opäť na Slovensku! Banco Casino pripravuje v poradí už 3.ročník slovenskej obdoby série turnajov World Series of Poker (WSOP), a to Slovak Series Of Poker (SSOP). Tento najväčší pokrový festival sa začína 25. 6., potrvá do 9. 7. a rozdajú sa závratné sumy!  Počas hlavného podujatia je garantovaných neuveriteľných 200,000€, čo je druhá až takto vysoká  garancia v histórii Slovenska.

Na prázdno neodídu ani hráči, ktorí sa Main Eventu nezúčastnia

Hráči, ktorí zasadnú za pokrové stoly, si okrem napínavých a nezabudnuteľných momentov môžu  odniesť  závratné sumy . Počas 16 dní tohto pokrového sviatku , ktorý každý rok priláka aj pokrových nadšencov z ďalekých kútov sveta, sa rozdá viac ako 300,000€. V hre bude až sedem zlatých náramkov, ktoré sú už tretím rokom symbolom tohto unikátneho eventu. Viac sa dozviete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/324/third-edition-slovak-series-of-poker-with-main-event-200-000-gtd-25th-of-june-until-9th-of-july

Banco Casino Bratislava bude pomáhať tým, čo to potrebujú

Okrem priaznivcov pokru chce jedno z najväčších bratislavských kasín potešiť aj tých, čo to potrebujú najviac. V dňoch 1.2. júna organizuje charitatívny víkend, počas ktorého sa budú konať turnaje, kde budú mať možnosť návštevníci kasína prispieť  ľubovoľnou čiastkou na dobrú vec. Výťažok zo vstupného plus príspevky od hostí a kasína poputujú do starostlivých rúk občianskeho združenia Fantázia Detí, ktoré pomáha deťom z detských domovov.

Banco Casino Bratislava

Adresa: Hodžovo námestie 2, Bratislava

Otvorené 24/7

Recepcia: +421 252 624 378

Turnajový manager: +421 905 209 209

Cash game manager: +421 908 024 024

Banco Casino Instagram: instagram.com/bancocasinoBA/
Facebookový profil Banco Casino: facebook.com/bancocasinobratislava
Web stránka: http://www.bancocasino.sk/web/
Youtube kanál Banco Casino:
https://www.youtube.com/channel/UCOH53SoepKWsQ4kMGiOU7Xw

The post Banco Casino Bratislava potvrdilo tradíciu. Uskutoční sa 3 ročník Slovak Series Of Poker appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

ASB GALA 2018 – slávnostné odovzdanie ocenení v stavebníctve

PRservis.sk - 23. máj 2018

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 22. mája 2018 už 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

BRATISLAVA 23. mája 2018 – Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 22. mája 2018 už 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2018 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,

ASB Developer roka,

ASB Stavebná firma roka.

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti.

Slávnostný večer sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2018 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hana Holišová. Foto: Martin Matula, Miro Pochyba Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali: ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva

Ing. arch. Juraj Šujan

ASB Developer roka 2018

HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.

ASB Stavebná firma roka 2018

INGSTEEL, spol. s r. o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk: ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva

Ing. arch. Juraj Benetin

ASB Developer roka

HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.

ASB Stavebná firma

Skanska SK, a. s.

Moderátor večera Michal Kovačič a riaditeľ vydavateľstva JAGA Peter Halász. Foto: Martin Matula, Miro Pochyba

Už po štvrtýkrát bola udelená aj Špeciálna cena. Vydavateľstvo JAGA a nominačná komisia sa v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva či rozvoja miest a obcí tento rok rozhodli udeliť Špeciálnu cenu Nadácii Nová Cvernovka za významnú a aktívnu činnosť v kultúrno-spoločenskom dianí v hlavnom meste SR, ako aj za vytvorenie nového kultúrneho a kreatívneho centra v Bratislave. Je to aj ocenenie tejto nadácie za úsilie o lepšie mesto a spoločnosť, za záchranu kultúrneho dedičstva a za zodpovednosť v environmentálnych otázkach. Nová Cvernovka sídli v budove bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici, ktorú umelci získali do 25-ročného nájmu od Bratislavského samosprávneho kraja. V týchto priestoroch plánujú členovia uvedenej nadácie uskutočňovať umeleckú, vzdelávaciu a zábavnú činnosť. V centre sa budú striedať prednášky, diskusie, koncerty, divadelné, literárne, výstavné a iné aktivity či festivaly.

ASB GALA večer 2018 sa konal v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave a jeho slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala česká speváčka Hana Holišová. Oficiálnu časť večera moderoval Michal Kovačič.

Zuzana Koporcová

The post ASB GALA 2018 – slávnostné odovzdanie ocenení v stavebníctve appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Haladej Ján, Jakubany 263

Jakubany.sk - 23. máj 2018
Kategórie: Samospráva

Otvorený list

PRservis.sk - 23. máj 2018

LEVICE 23. mája 2018 – Vážená pani ministerka zdravotníctva,
obraciame sa na Vás s nádejou v podporu spravodlivého a férového vyriešenia problému týkajúceho sa schválenia podmienenej úhrady lieku Doudopa.

S veľkým sklamaním a znepokojením pozorne sledujeme proces schvaľovania lieku, ktorý je pre nás, pacientov s nevyliečiteľnou Parkinsonovou chorobou, jediným vhodným prostriedkom pre udržanie kvality života na prijateľnej úrovni.

Súčasné kroky zo strany MZ SR, Kategorizačnej komisie a Kategorizačnej rady, však vytvárajú priestor pre otázniky, kto, s akým cieľom a v záujme koho, na Slovensku rozhoduje o úhradách liekov z verejného zdravotného poistenia, na ktoré sa všetci povinne skladáme.

Zároveň dnes existuje oprávnená obava, že liek nebude zaradený do systému v plánovanom termíne 1.júl 2018, tak, ako to bolo zo strany MZ SR verejne deklarované.

I. Zaradenie lieku so zníženým limitom úhrad

Prvým mementom bolo odporučenie zo strany Kategorizačnej komisie (zo dňa 26.3.2018) o zaradení lieku Duodopa do kategorizačného zoznamu liekov, avšak s podmienkou zásadného zníženie limitov úhrad (z 2 786 160 EUR/ročne na 2 200 000 EUR/ročne), ktoré stále vnímame ako neprijateľné.

Na Slovensku každoročne pomaly stúpa počet pacientov, ktorí sú na tento liek odkázaní a znížený limit by nevytváral žiaden finančný vankúš pre liečbu nových pacientov a de facto zmrazil systém úhrad, a to až na 3 roky. Nevieme z akých výpočtov vychádzalo MZ SR, keďže limit stanovený MZ SR už dnes nepokrýva aktuálne liečených pacientov.

II. Nepravdivé verejné tvrdenia

Vo verejne dostupnej námietke výrobcu lieku v súvislosti s napadnutím nezákonného určenia osobitného spôsobu úhrady lieku zo strany MZ SR je definovaný presný výpočet úhrady

(2 786 160 EUR/ročne). S jej výškou sa následne stotožnili aj všetky tri zdravotné poisťovne.

Rovnako výrobca v námietke napadol tiež návrh, ktorý by obmedzil výber lieku v mieste bydliska pacienta, z ktorejkoľvek lekárne, len na jedno z vybraných špecializovaných centier (BA, KE, Martin). Otázka spomínaných centier mala byť podľa našich informácií riešená len v súvislosti s indikáciou liečby pacientov a nebolo úmyslom výrobcu zasahovať do možnosti miesta výberu lieku.

V tomto smere preto vnímame zavádzanie verejnosti zo strany MZ SR, ktoré ústami svojej hovorkyne,  Zuzany Eliášovej, v reportáži pre TV Markíza, dňa 21.4.2018,  uviedlo, že: „Čo sa týka aplikácie v uvedených troch centrách, tie pokrývajú celé Slovensko a určil si ich výrobca daného lieku.“

Zároveň v rovnakej reportáži hovorkyňa uviedla, že: „Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku, teda farmaceutická firma, má možnosť uzavrieť so zdravotnou poisťovňou zmluvu o takzvanej zľave. Tým pádom môže byť odliečených pacientov ešte viac.“ (Z. Eliášová, TV Markíza, 21.4.2018)

Podľa informácií z verejne dostupnej žiadosti výrobcu je pritom zrejmé, že výrobca oklieštenie aplikácie nepožadoval a od samotného vstupu lieku na slovenský trh poskytuje bezodplatne a z vlastnej iniciatívy, príslušenstvo  na otestovanie účinnosti lieku, nevyhnutnú pumpu s príslušenstvom, vrátane nákladov na servis, kalibráciu, likvidáciu a tiež odborné zaškolenia a preškolenia personálu.  V roku 2017 v spolupráci s VŠZP výrobca poskytol zľavy pre všetkých pacientov, pričom časť z nás, pacienti s dvojitým dávkovaním, sme mali liek Duodopa za polovičnú cenu.

III. Rozhodnutie Kategorizačnej rady vracia problém na začiatok

Dňa 4.5.2018 zasadla v uvedenej veci podanej námietky Kategorizačná rada, ktorá „odporučila ministrovi zdravotníctva, aby sa námietke vyhovelo a napadnuté prvostupňové rozhodnutie MZ SR zo dňa 3.4.2018 sa zrušilo“.

Vec sa však opätovne vrátila Kategorizačnej komisii na nové konanie, čím sa celý proces opätovne predlžuje.

Vážená pani ministerka, pri nástupe do funkcie ste dali verejný prísľub, že „prioritou ministerstva zdravotníctva aj naďalej zostáva, aby sa zdroje z verejného zdravotného poistenia používali férovo a efektívne pre všetkých a pacienti nemuseli byť odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či výnimku schváli alebo nie“.

Veríme, že aj v tomto konkrétnom prípade, svoj prísľub dodržíte a vytvoríte prostredie, ktoré nám vytvorí právnu a psychickú istotu, že po plánovanom júlovom termíne už nebudeme musieť bojovať okrem choroby, ktorá môže postihnúť kohokoľvek, v nečakanej chvíli, aj so zbytočnými legislatívnymi bariérami, ktoré v tejto chvíli nemôžeme vnímať inak, ako presadzovanie nám neznámych individuálnych záujmov, bez ohľadu na názory odborníkov a súhlasné stanoviská zdravotných poisťovní.

S pozdravom.

V Leviciach, 15.5.2018
Katarína Félixová
Predsedníčka SPS

The post Otvorený list appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Deň školy a rodiny

Jakubany.sk - 23. máj 2018
ZŠ s MŠ Jakubany srdečne pozýva na 8. ročník Dňa školy a rodiny, ktorý sa uskutoční dňa 27. 05. 2018 (t.j. nedeľa) od 13:30 hod. v areáli školy. Pripravený je bohatý kultúrny program , detské súťaže, maľovanie na tvár alebo aj občerstvenie.
Kategórie: Samospráva

V ďalšej modernizácii sa inšpirujeme u Britov a Fínov

ITAPA - 23. máj 2018
Slovensko sa čoraz väčšmi inšpiruje aj zahraničím, konkrétne skúsenosťami organizácie The Behavioral Insights Team. Tá vo Veľkej Británii aktuálne ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko má novú digitálnu líderku - JARNÁ ITAPA 2018

ITAPA - 23. máj 2018
Dokážete si ešte vôbec predstaviť, že by ste si diaľničnú známku už dnes nevedeli kúpiť online? Ešte pred tromi rokmi to bola na Slovensku realita,...
Kategórie: Podporujeme

Kniha pre vaše zdravie

PRservis.sk - 23. máj 2018

BRATISLAVA 23. mája 2018 – Často je nazývaná „matkou medicíny“. Z ajurvédy vychádza klasická západná medicína. Rovnako alternatívne smery medicíny vrátane čínskej medicíny, homeopatie, akupunktúry, plastickej chirurgie. Uznávaný český lekár David Frej o nej napísal knihu Ajurvéda.

Prináša v nej zrozumiteľne a jednoducho popísané základy, ktoré tvoria systém ajurvédy. Ponúka praktické tipy, ako si predĺžiť život a dožiť sa vysokého veku v zdraví. Zoznamuje nás s princípmi zdravia, so základmi harmonickej stravy, najznámejšími bylinami, dozviete sa o detoxikácii a omladení organizmu a spoznáte jednoduché meditačné a dychové cviky.

Prehľadne napísaná kniha s mnohými príkladmi dokazuje, že Ajurvéda so svojím niekoľko tisícročným medicínskym systémom, prináša praktické princípy aj pre súčasnú dobu a každý z nás ich môže jednoducho uplatniť vo svojom živote.

Pozrite si VIDEO rozhovor s MUDr. Davidom Frejom:

Ajurvéda svojim komplexným a celostným prístupom posudzuje každého jedinca veľmi individuálne, s ohľadom na jeho konkrétne životné podmienky, nielen podľa ochorenia. V knihe Ajurvéda David Frej popisuje 4 princípy zdravia, základy harmonickej stravy a detoxikáciu i omladenie tela.
„Zmeniť svoje zlé zvyky a pracovať na sebe nie je, samozrejme, vôbec jednoduché. Znamená to nájsť si čas zaoberať sa svojím zdravím, snažiť sa zmeniť nesprávnu životosprávu, a tým sa zbaviť toxických látok, ktoré sa v nás počas života nahromadili,“ tvrdí David Frej.

Keď sa po prvýkrát zoznámil s ajurvédskou medicínou, zaujala ho kombinácia preventívnej liečebnej metódy a zistenia, že človek môže byť tak veľmi psychicky chorý, že uňho prepukne choroba, ktorá sa prejaví na fyzickej úrovni (zápal, nádor a podobne) a naopak. Súčasná západná medicína (hlavne pri chronických ochoreniach) len potláča príznaky, ale nelieči príčinu a k pacientom má veľmi neosobný vzťah. Ako poznamenal jeden ajurvédsky mudrc: „Lekár, ktorý nenašiel cestu k srdcu svojho pacienta, nemôže byť dobrým lekárom.“

Prehľad princípov nesprávneho stravovania

Nejedzte vyprážané pokrmy, umelé tuky (margaríny) a konzervované potraviny, ktoré majú veľa negatívnej energie.
Nejedzte pred 7. hodinou ráno alebo po 19. hodine večer.
Pri jedle nekombinujte príliš veľa potravín.
Pocit ťažkosti po jedle, pálenie záhy, tráviace ťažkosti a únava znamenajú nesprávne jedlo, oslabené trávenie alebo konzumáciu jedla narýchlo či v nevhodnú dobu.
Nejedzte, pokiaľ nie ste hladní (pokiaľ ste jedli predchádzajúci večer neskoro, neraňajkujte). Nejedzte príliš ľahké jedlá na poludnie.
Tiež nejedzte, ak ste rozhnevaní, v depresii, pred a po cvičení alebo po väčšej fyzickej aktivite a pod.
Obmedzte potravu pri úpornej zápche.
Pri jedle nečítajte a nezaoberajte sa inými činnosťami.
Ovocie nekombinujte s iným jedlom.
Studené a ľadové nápoje nepite, sú škodlivé.
Neprejedajte sa – jedzte menšie množstvá jedla. Prejedanie vytvára toxíny.
Nejedzte po cvičení, sexe, kúpeli.

Veľa tipov a rád nájdete v novej knihe Ajurvéda.

Milan Buno, literárny publicista

The post Kniha pre vaše zdravie appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Oddanosť, ktorá zdolá všetky prekážky!

PRservis.sk - 23. máj 2018

Očarujúci a precítený príbeh o nádeji, láske a oddanosti, ktorá zdolá všetky prekážky. Psia cesta je voľné pokračovanie príbehu verného psieho kamaráta z Cameronovho bestsellera Psia duša/Psie poslanie. Ten sa v roku 2017 dočkal aj filmového stvárnenia v réžii Lasseho Hallstrӧma. A úspech mala kniha aj film, pretože oslovili milióny ľudí na celom svete svojím nádherným, citlivým a láskavým príbehom o štvornohých chlpáčoch.

BRATISLAVA 23. mája 2018 – Očarujúci a precítený príbeh o nádeji, láske a oddanosti, ktorá zdolá všetky prekážky. Psia cesta je voľné pokračovanie príbehu verného psieho kamaráta z Cameronovho bestsellera Psia duša/Psie poslanie. Ten sa v roku 2017 dočkal aj filmového stvárnenia v réžii Lasseho Hallstrӧma. A úspech mala kniha aj film, pretože oslovili milióny ľudí na celom svete svojím nádherným, citlivým a láskavým príbehom o štvornohých chlpáčoch.

Kamoš, teraz už starý pes dožívajúci na Farme, nachádza po smrti svojho „chlapca“ Ethana nový zmysel života, keď zachraňuje život jeho malej vnučke Clarity. Po svojom skone a prevtelení do kríženky Molly oddane bdie nad dospievajúcou Clarity, ktorá čelí psychickému týraniu matky a bývalého priateľa s násilnými sklonmi.

Po Mollinej tragickej smrti Kamoš, tentoraz v tele temperamentného a nebojácneho kríženca yorkshira a čivavy Maxa, verne sprevádza mladú Clarity v najproblémovejšom období jej života.

Kamošova reinkarnačná púť vrcholí v tele bígla Tobyho, ktorý v kláštornom hospici v role terapeutického psa poskytuje útechu umierajúcim.

Vypočujte si AUDIO úryvok.
Z knihy číta herec Alfréd Swan:

„Hneď prvý týždeň, čo splnila kniha Psie poslanie kritériá na jej zaradenie, vyskočila na zoznamy bestsellerov a udržala sa na nich celých devätnásť týždňov!“ spomína si Bruce Cameron na svoj prvý hit.
„Na takéto zoznamy sa knihy nedostávajú cez úplatky, i keď sa už o to niekto dozaista pokúsil. Aby sa kniha stala bestsellerom, ľudia ju musia kupovať vo veľkom. V prípade knihy Psie poslanie sa nazbieral dostatočný počet ľudí, ktorí jej dali šancu – až napokon množstvo jej exemplárov predaných cez knižnú distribúciu dosiahlo úctyhodné rozmery.“
Preto napísal Cameron pokračovanie v podobe knihy Psia cesta. „Venujem ju všetkým ľuďom, ktorí sa všemožne snažia zachrániť zvieratá, čo sa cítia v tomto svete stratené, odchovať ich a pomáhať im,“ píše v úvode príbehu.

Začítajte sa do novinky Psia cesta:

Keď sme vošli do chladnej miestnosti a zdvihli ma na kovové lôžko, plieskal som oň chvostom a chvel sa od radosti. Tú veterinárku som mal veľmi rád. Volala sa doktorka Debová. Dotýkala sa ma nesmierne jemnými rukami. Prsty jej voňali hlavne od mydla, ale ja som na jej rukávoch vždy zachytil aj pach iných mačiek a psov. Dovolil som jej prehmatať mi boľavú nohu. Vôbec to nebolelo. Keď to odo mňa chcela doktorka Debová, postavil som sa a potom som trpezlivo ležal v malej miestnosti s Hannah. Veterinárka vošla dnu a prisadla si k Hannah na taburetku. „Nemám pre vás dobré správy,“ ozvala sa doktorka Debová.
„Och,“ zareagovala na jej slová Hannah. Pocítil som, ako ju náhle zaplavil smútok, a vzhliadol som k nej so sympatiou. Nikdy predtým nebola u doktorky Debovej smutná, a tak som si nebol istý, čo sa deje.
„Mohli by sme mu tú nohu amputovať, ale takýmto veľkým psom sa bez zadnej nohy zvyčajne nevodí dobre. A nie je nijaká záruka, že rakovina už nemetastázovala – možno by sme mu len znepríjemnili ten krátky čas, čo mu ešte zostáva. Keby to bolo len na mne, podávala by som mu v tomto štádiu lieky na utlmenie bolesti. Už má jedenásť, však?“
„Je z útulku, takže to nevieme naisto. Ale áno, zhruba toľko,“ odvetila Hannah. „Má to už dlho?“
„Viete, hovorí sa, že labradory sa dožívajú v priemere dvanásť a pol roka, ale mala som už prípady, keď sa dožili oveľa dlhšie. Nechcem tým naznačiť, že už má život na krajíčku. Navyše sa stáva, že u starších psov nádory rastú oveľa pomalšie. To je ďalší faktor na zváženie, ak by sme uvažovali o amputácii.“
„Kamoš bol vždy veľmi aktívny. Neviem si vôbec predstaviť, že by prišiel o jednu nohu,“ povedala Hannah.
Pri zvuku môjho mena som pokrútil chvostom.
„Si taký dobrý pes, Kamoš,“ zamrmlala doktorka Debová. Zavrel som oči a oprel sa o ňu, keď ma škrabkala za ušami. „Dajme mu hneď teraz niečo proti bolesti. Prah bolesti u labradorov je posunutý, znášajú ju naozaj dobre.“
Po príchode domov som dostal zvlášť štedrú nádielku mäsa a syra. Potom som pocítil ospalosť, tak som zaliezol na obvyklé miesto v obývačke a prepadol hlbokému spánku.
V to leto som sa cítil lepšie, keď som mal zadnú nohu zdvihnutú zo zeme a pri pohybe prenášal váhu na ostatné tri, a tak som to aj robil. Najlepšie som sa cítil v rybníku. Voda ma príjemne chladila a nadľahčovala. Vrátila sa odcestovaná Rachel. Boli s ňou aj všetky jej deti a občas sa zastavili aj Cindine deti. Všetci ma štedro zahrňovali pozornosťou, ako keby som bol šteňaťom. Veľmi rád som ležal na zemi, keď mi dve malé Cindine dcérky viazali stužky do kožucha, malými rúčkami ma pri tom chlácholivo hladili. Neskôr som tie stužky zožral.
Hannah mi dávala kopu špeciálnych dobrôt. Veľa som podriemkaval. Vedel som, že starnem, lebo som často mával stuhnuté svaly a zrak mi neslúžil ako kedysi. Bol som však veľmi šťastný. Zbožňoval som vôňu zošúvereného lístia padajúceho na zem a suchú vôňu Hannahiných kvetov, keď skrehli na stonkách.
„Kamoš opäť naháňa zajkov,“ začul som raz počas spánku Hannah. Zobudil som sa na zvuk svojho mena. Bol som dezorientovaný a chvíľu mi trvalo, kým som si spomenul, kde som. Prisnil sa mi živý sen o tom, ako Clarity padla z doku, ale v tom sne som nebol zlým psom. Bol tam Ethan, stál po kolená vo vode. „Pašák,“ povedal mi a ja som cítil, že je rád, že som bdel nad Clarity. Keď sa vráti na Farmu, opäť ju budem varovať. Tak by to predsa odo mňa chcel Ethan.
Ethanov pach sa z Farmy pomaly vytrácal, ale ja som ešte vždy na niektorých miestach cítil jeho prítomnosť. Občas som zašiel do jeho spálne. Len som tam tak stál a zdalo sa mi, že je tam – spí alebo sedí vo svojom kresle a pozoruje ma. Z tohto pocitu som čerpal útechu. A začas sa mi vybavilo, ako na mňa volá Clarity: „Kamo.“ Hoci som vedel, že jej matka Gloria sa o ňu zrejme dobre stará, vždy som pri pomyslení na Clarity pocítil trochu úzkosť. Dúfal som, že sa čoskoro vráti na Farmu, aby som sa mohol na vlastné oči presvedčiť, že je v poriadku.
Zavládlo studené počasie a ja som chodil von čoraz menej. Keď som sa potreboval vyprázdniť, vybral som si najbližší strom a vybavil som si to tam. Kvočal som, lebo som už nedokázal riadne zdvihnúť nohu. Hannah ma sprevádzala v každom počasí.
Sneh v tú zimu bol paráda. Nadľahčoval ma rovnako ako voda a pocitovo bol ešte chladivejší a príjemnejší. Často som sa doň postavil a zatvoril oči. Bolo mi tak fajn, že by som tam rovno zaspal.
Pachuť v ústach sa nestrácala, i keď niekedy bola silná a inokedy som na ňu úplne zabudol. Bolesť v nohe bola rovnaká, hoci niektoré dni som precitol z driemot na ostrú, bodavú bolesť, čo mi vyrazila dych.
Jeden deň som vstal a hľadel von oknom na topiaci sa sneh, no vôbec som nemal chuť ísť von hrať sa, hoci predtým som miloval, keď z vlhkej, blatistej zeme začala vykúkať nová trávička. Hannah ma pozorovala. „Okej, Kamoš. Okej,“ povedala.
V ten deň ma prišli pozrieť všetky deti. Maznali sa so mnou a prihovárali sa mi. Ležal som na podlahe a stenal od rozkoše zo všetkej tej pozornosti a toľkých malých rúčok na mojom tele, čo ma hladili a maznali sa so mnou. Niektoré z detí boli smutné, iné zasa pôsobili unudene, no všetky tak či tak sedeli so mnou na podlahe, až kým sa nemuseli poberať.
„Si dobrý psík, Kamoš.“
„Budeš mi veľmi chýbať, Kamoš.“
„Veľmi ťa ľúbim, Kamoš.“
Vždy, keď som začul svoje meno, zakýval som chvostom.
Tú noc som nespal v posteli pri Hannah. Bolo totiž super zostať ležať na svojom miestočku na podlahe a spomínať na všetky tie detské dotyky.
Nasledujúce ráno som sa zobudil presne vtedy, keď sa na oblohe objavili zore. Horko-ťažko som sa postavil na nohy a dokrivkal k Hannahinej posteli. Zobudila sa, keď som zdvihol hlavu a s ťažkým povzdychom ju pritisol k nej na paplón. Prerývane som dýchal.
Mal som prudké bolesti v bruchu a hrdle a noha sa mi chvela od tupej bolesti.
Nevedel som síce, či to pochopí, ale vytrvalo som jej hľadel do očí a snažil som sa jej dať najavo, čo od nej potrebujem. Vedel som, že táto skvelá žena, Ethanova družka, ktorá nás oboch tak veľmi milovala, ma nesklame.
„Och, Kamoš. Hovoríš mi, že nastal tvoj čas,“ povedala smutne. „Dobre teda, Kamoš, dobre.“
Vonku som odkríval k stromu na potrebu. Potom som len stál a obzeral si Farmu vo svetle vychádzajúceho slnka, ktoré všetko navôkol sfarbilo do oranžova a zlata. Z odkvapov kvapkala voda. Šíril sa z nej číry chlad. Zem pod mojimi nohami bola vlhká. Onedlho z nej vypučia kvety a tráva. Tesne pod povrchom rozvoniavajúceho blata som zavetril novú zeleň. Bol taký nádherný deň!
Len tak-tak som sa dovliekol k autu, ale keď Hannah otvorila zadné dvere, odignoroval som ich a neohrabane som sa vytáčal do boku, až kým som ňufákom nemieril k predným dverám. Pousmiala sa, otvorila ich a nadvihla mi zadok, aby mi pomohla dnu.
Náležalo mi predsa predné sedadlo!
Sedel som a vyzeral von. Vo vzduchu sa vznášal prísľub teplejších vetríkov. V najhustejšom poraste ešte presvital sneh, ale na dvore, kde sme sa kedysi hrávali s Ethanom, kde sme sa spolu váľali a klbčili, sa sneh už stratil. Zdalo sa, že v tom okamihu počujem, ako mi Ethan hovorí, že som dobrý pes. Pri spomienke na jeho hlas som chvostom plesol o zem.
Cestou k doktorke Debovej sa ma Hannah často dotýkala. Keď sa mi prihovárala, zaplavil ma smútok, ktorý bolo cítiť z jej hlasu, a ja som lízal ruku, ktorá ma hladkala.
„Och, Kamoš,“ vyšlo z nej. Pokýval som chvostom.
„Vždy, keď na teba pozriem, spomeniem si na Ethana. Kamoš, si skvelý pes. Bol si mu spoločníkom, jeho osobným priateľom. Jeho psom. A priviedol si ma späť k nemu, Kamoš. Viem, že tomu nerozumieš, ale keď si sa zjavil na prahu mojich dverí, znova sme sa s Ethanom zblížili. Tvojou zásluhou. Bolo to… nijaký pes by neurobil viac pre svojich najdrahších, Kamoš.“
Obšťastňovalo ma, že počujem Hannah opakovať dokola Ethanovo meno.
„Si ten najlepší pes, Kamoš. Naozaj, skutočne dobrý pes. Dobrý psík.“ Kýval som chvostom nad tým, že som dobrý pes.
Keď sme dorazili k doktorke Debovej, zostal som sedieť, aj keď Hannah otvorila dvere na mojej strane. Vedel som, že je absolútne nemožné, aby som zoskočil, určite nie s takou nohou. Skrúšene som na ňu pozrel.
„Nuž čo, Kamoš. Počkaj teda tu.“
Hannah zatvorila dvere a odišla. O zopár minút vyšla k autu doktorka Debová s mužom, ktorého som jakživ nevidel. Mužove ruky bolo cítiť mačacinou a príjemným mäsovým pachom. Spolu s doktorkou Debovou ma odniesli do budovy. Všemožne som sa snažil zahnať bolesť, ktorá ma pri tom zaplavila, no vyrazilo mi to dych. Uložili ma na kovové lôžko. Priveľmi to bolelo, aby som kýval chvostom, a tak som len naň zložil hlavu a rozvalil sa tam. Jeho kovový povrch ma príjemne chladil.
„Si taký dobrý pes, dobrý psíček,“ šepkala mi Hannah.
Vedel som, že to už dlho nepotrvá. Upriamil som na ňu všetku pozornosť. Usmievala sa a plakala zároveň. Doktorka Debová ma hladkala. Cítil som, ako mi prstami nahmatala kožný záhyb na krku.
Pristihol som sa, ako myslím na maličkú Clarity. Dúfal som, že onedlho si nájde iného psa, čo na ňu dohliadne. Každý potrebuje psa, ale Clarity dvojnásobne.
Volal som sa Kamoš. Predtým Ellie a ešte predtým Bailey a ešte predtým Toby. Bol som dobrý pes, čo miloval svojho chlapca Ethana a staral sa o jeho deti. Ľúbil som jeho družku Hannah. Vedel som, že teraz sa už znova nenarodím, tak to má byť. Učinil som všetko, čo má pes na tomto svete vykonať.
Hannah ma naďalej zahŕňala láskou. Medzi prstami doktorky Debovej som pocítil jemné bodnutie. Bolesť v nohe takmer okamžite ustúpila. Zaplavil ma obrovský pokoj; fantastická, hrejivá, lahodiaca vlna, ktorá ma nadnášala ako voda v rybníku. Dotyk Hannahiných rúk sa postupne strácal, a keď ma odnášala voda preč, pociťoval som naozajstné šťastie.
(4)
Keď sa mi tieto obrazy začali rozplývať pred zakaleným zrakom, odrazu som sa na všetko rozpomenul. V jednom okamihu som bol novonarodeným šteňaťom s jediným cieľom či zmyslom existencie: dostať sa k maminmu mliečku, a v ďalšom som už bol Kamoš, stále ešte šteňa. Súbežne sa mi povybavovali všetky ostatné razy, keď som bol v minulých životoch šteňaťom.
Mama mala kučeravú, krátku a tmavú srsť. Aj ja som mal tmavé labky – prinajmenšom tú ich časť, na ktorú som dovidel čerstvo otvorenými očami – hebučkú srsť som však nemal ani trochu kučeravú. Všetci moji súrodenci boli rovnako tmavo sfarbení, hoci ako sme sa tam miesili, cítil som, že iba jeden z nich má rovnakú srsť ako ja. Ostatní boli totiž kučeraví ako naša mama.
Vedel som, že zrak sa mi čoskoro rozjasní. Pochyboval som však, že mi to nejako pomôže pochopiť, prečo som zasa šteňaťom. Vždy som skalopevne veril, že mám dôležité poslanie, kvôli ktorému sa neustále prevteľujem. Všetko, čo som sa kedy naučil, smerovalo k tomu, aby som pomáhal svojmu chlapcovi Ethanovi, a ja som vskutku stál po jeho boku a sprevádzal ho počas posledných rokov jeho života. A to som považoval za zmysel svojho života.
A čo teraz? To sa mám donekonečna prerodzovať? Môže mať vari pes viac ako jedno poslanie? Ako je to možné?
Všetky šteniatka spali spolu v jednej veľkej škatuli. Keď mi spevneli labky, pustil som sa skúmať okolie. Bolo to také vzrušujúce, ako len škatuľa môže byť. Občas som počul kohosi schádzať po schodoch a potom sa nad škatuľou skláňala rozmazaná postava, ktorá k nám prehovárala mužským či ženským hlasom. Podľa spôsobu, akým moja mama krútila chvostom, som vedel, že títo ľudia sa o ňu starajú a majú ju radi.
Zanedlho som aj uvidel, že sú to naozaj muž a žena, ako som predpokladal – presnejšie povedané, Muž a Žena.
Raz Muž priniesol priateľa, ktorý pri úsmeve ukazoval zuby. Hlavu nemal zarastenú, iba okolie úst.
„Sú také roztomilé,“ vyhlásil holohlavý muž so zarastenými ústami. „Šesť šteniatok, to je hodná kôpka trusu.“
„Vezmeš si jedno?“ zareagoval na to Muž.
Ustrnul som, keď som pocítil, ako po mne siahajú veľké ručiská a chytajú ma. Ani som sa nehol, keď ma ten muž so srsťou na ústach zdvihol a skúmavo si ma prezeral. Máličko ma totiž vyľakal.
„Toto jedno je iné ako ostatné,“ skonštatoval muž, ktorý ma držal. Dych mu bolo silno cítiť po masle a cukre, a tak som trochu olízal závan z jeho úst.
„Nie, táto sučka má bračeka, ktorý sa jej podobá. Neviem naisto, čo sa stalo – Bella a samec, čo ju nakryl, sú obaja čistokrvné pudle registrované v Americkom kynologickom zväze. Jedno ich šteňa však celkom určite nevyzerá ako pudel. Napadlo nám, že jedno popoludnie sme zabudli zavrieť zadné dvierka. Možno Bella vybehla von. Alebo nejaký iný samec sa dostal cez plot,“ vysvetľoval Muž.
„Počkať, je také niečo vôbec možné? Dvaja rôzni otcovia v tom istom vrhu?“

Milan Buno, literárny publicista

The post Oddanosť, ktorá zdolá všetky prekážky! appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box