RSS čítačka

PELLEGRINI: Slovensko je prepojené integrovanou sieťou informačno-poradenských centier

PRservis.sk - pred 1 hod 40 min

BRATISLAVA 20. februára - 

Slovensko je prepojené integrovanou sieťou informačno-poradenských centier

Banská Bystrica, 20. február 2017 – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko dnes slávnostne otvorili informačno-poradenské centrum (IPC) v Banskej Bystrici, ktoré je siedmym miestom v rámci Slovenska, kde je poskytované bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov.

„Záleží nám na rozvoji regiónov Slovenska. Práve efektívne využívanie eurofondov k nemu prispieva. Som veľmi rád, že sa nám za uplynulé mesiace podarilo zvýšiť čerpanie o viac ako 550 miliónov EUR, čo je pri percentuálnom porovnaní nárast o takmer o 300%. V porovnaní 28 krajín EÚ sme ku koncu roku 2016 v čerpaní stúpli o 4 miesta,“ povedal na otvorení podpredseda vlády Peter Pellegrini. „Vyhlásených už bolo 193 výziev a vyzvaní v objeme 9 miliárd EUR, vyčerpali sme vyše 800 miliónov EU. A dnes sme práve v srdci Slovenska – v Banskej Bystrici – zavŕšili proces budovania integrovaných poradenských centier. Vzhľadom na situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v záujme vyjdenia v ústrety občanom banskobystrického kraja sme našli riešenie v spolupráci s krajským mestom. Verím, že bude impulzom k sociálno-ekonomickému rastu a rozvoju regiónu, nárastu počtu projektov, ktoré naplnia konkrétne potreby ľudí v kraji“, zdôraznil Pellegrini.

V informačno-poradenských centrách (IPC) v siedmych krajských mestách sa môžu potencionálni žiadatelia obracať na vyškolených odborníkov, ktorí poskytujú kvalifikované informácie o eurofondoch a pomáhajú im pri príprave projektových zámerov alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

„Projekt Informačno-poradenského centra považujeme za užitočný, preto sme vyšli v ústrety požiadavke jeho zriadenia v rámci mestského úradu. Vytvorili sme priestorové kapacity a podmienky na to, aby mohol plnohodnotne fungovať a poskytovať služby celému banskobystrickému regiónu.

Ide o jedno z posledných programovacích období na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Pre mestá a obce je nesmierne dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie, aby stihli pripraviť dobré projekty a využili možnosti na získanie eurofondov v maximálne miere. Záleží nám nielen na rozvoji Banskej Bystrice a prímestskej zóny, ale aj celého regiónu. Preto sme sa rozhodli suplovať pozíciu kraja a iniciovať myšlienku spracovania plánu udržateľnej mobility nielen pre mesto, ale celý kraj,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Sieť IPC posilňuje plnenie úlohy štátu ako hlavného poradcu a podporovateľa občanov, podnikateľov, zástupcov tretieho sektora, starostov atď. v celom procese čerpania fondov. Pracovníci IPC pomáhajú aktívnym bezplatným poradenstvom orientovať sa ľuďom v náročnom systéme európskych štrukturálnych a investičných fondov, čím zvyšujú ich šance na úspech pri získavaní finančných príspevkov na realizáciu ich projektov v jednotlivých regiónoch. Vďaka IPC je možné priamo v regiónoch získať aktuálne, presné a ucelené informácie, čo pomôže podporiť vyššiu miere čerpania a efektívnejšiu implementáciu v programovom období 2014 – 2020.      

Doterajších šesť IPC bolo zriadených v priebehu druhého polroka 2016, počas ktorého každé IPC získalo do databázy približne 150 záujemcov a ich počet neustále narastá. Pracovníci poskytujú informácie osobne, prostredníctvom emailu ale aj telefonicky. IPC v rámci svojej činnosti organizujú školenia a vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov napr. o verejnom obstarávaní, k jednotlivým vyhláseným výzvam a pod. Spolupracujú taktiež s regionálnymi kontaktnými bodmi jednotlivých operačných programov (napr. INTERREG), informačnými strediskami (napr. Europe Direct), regionálnymi združeniami ZMOSu apod. Otázky žiadateľov sa doposiaľ najčastejšie týkali možností financovania ich podnikateľských zámerov (služby, kultúry, vzdelávania apod.), spôsobu prípravy projektov a ich následnej realizácie, informácií  o jednotlivých operačných programoch atď.

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Komunikačný odbor 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Fašiangová zábava už tento piatok

Hnusta.sk - pred 2 hod 34 min

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na zábavu so živou hudbou.
Zábava sa začne už o 16:00 hod. pred Domom kultúry veselým sprievodom v maskách, ktorý spestrí vystúpenie Detského folklórneho súboru Zrkadielko. Zábava pokračuje o 17:00 hod. vystúpením Donských kozákov vo veľkej sále Domu kultúry a pokračuje bujarou zábavou v spoločenskej sále.
Tu si budete môcť zakúpiť zabíjačkové dobroty, ktoré pre nás pripraví reštaurácia Koliba.
Zábava bude ukončená o 24:00 hod., kedy spoločne odprevadíme basu na jej 40-dňový odpočinok.
Na zábave nám zahrá dychová a ľudová hudba mesta Hnúšťa, vystúpi ženská spevácka skupina Skaliny a mužská spevácka skupina Húžva.
Tešíme sa na Vás :)

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Tip: SEDACIA SÚPRAVA - 299.00

Zlacnene.sk - pred 2 hod 53 min
Kategórie: Podporujeme

Záverečný turnaj v hokeji

Hnusta.sk - 19. február 2017

V sobotu 18. februára sa na novozrekonštruovanom zimnom štadióne v Revúcej za účasti štyroch tímov z RHAL uskutočnil záverečný turnaj v ľadovom hokeji. Turnaj bol predčasným vyvrcholením 4. ročníka Rimavskej hokejovej amatérskej ligy, v ktorej sa neodohrali všetky zápasy, z dôvodu uzavretia zimného štadióna v Rimavskej Sobote z technických príčin. Týmto pádom sa odohralo len 9 z celkových 14 kôl. Turnaja sa zúčastnili tímy MHK Revúca, Gladiators Hnúšťa, Supi Klenovec a zložený tím, ktorý pozostával z hráčov Hornets a Kokavy nad Rimavicou.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

TAEKWONDO KLUB HNÚŠŤA NA FALCON CUPE 2017

Hnusta.sk - 19. február 2017

Dňa 11.02.2017 sa v Rimavskej Sobote stretli taekwondisti z celého Slovenska, kde sa konal Falcon Cup 2017 - I. Kolo slovenskej ligy v kategórii zápas.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

V SAVinci o svetovej banke semien

SAV.sk - 19. február 2017
Projekt Millenium Seed Bank – budovanie svetovej banky semien je témou prvej tohtoročnej vedeckej kaviarne SAVinci v stredu 22. februára o 17. h v Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA na Štefánikovej 3 v Bratislave. O podiele Slovenska na budovaní svetovej banky bude hovoriť Ing. Jaromír Kučera, PhD. z Centra biológie rastlín a biodioverzity SAV. Ide o najväčší svetový projekt ex situ záchrany rastlín. Je zameraný na druhy rastlín ohrozených vyhynutím a na druhy rastlín, ktoré budú najviac potrebné v budúcnosti. ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecká kaviareň v Košiciach o virtuálnej realite

SAV.sk - 19. február 2017
Mnohým sa občas pojmy ako virtuálna realita, počítačová grafika, zmiešaná alebo rozšírená realita, pletú a často si ich zamieňame. Ten, kto chce mať vo veci jasno, môže využiť skvelú príležitosť a prísť v stredu 22. februára 2017 o 18. hodine do kinosály Tabačky na Gorkého ulici 2 v Košiciach. Témou februárovej vedeckej  kaviarne totiž bude virtuálna realita a jej  technológie. Odpovede na mnohé otázky dá doc. Ing. Branislav Sobota, PhD., vedúci Laboratória počítačovej grafiky - LIRKIS na Fakulte elektrotechniky ...
Kategórie: Podporujeme

MF SR: Minister financií Peter Kažimír poslal predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi list

PRservis.sk - 17. február 2017

BRATISLAVA 17. februára -

Minister financií Peter Kažimír poslal predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi list, v ktorom reagoval na vyjadrenia predstaviteľov SOPK o výške daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku.

Z listu vyberáme:

Vážený pán Mihók

Dovoľte, aby som touto cestou reagoval na Vaše vyjadrenia, ktoré zazneli na konferencii SOPK v Bratislave. Predstavitelia SOPK uviedli, že „výška daňového-odvodového zaťaženia patrí medzi najvyššie v rámci Európskej únie. To znamená, že tým pádom zvyšujeme zlú pozíciu Slovenska voči svojim konkurentom, čím znižujeme ich konkurenčnú pozíciu.” Toto tvrdenie však nemá reálne základy a je v ostrom kontraste s realitou. Ako minister financií zásadne nesúhlasím s takýmito vyjadreniami, ktoré zavádzajú verejnosť. Chcem Vám preto uviesť reálne fakty o porovnaní výšky daňovo-odvodového zaťaženia v EÚ. Porovnanie je založené na verejne dostupných zdrojoch údajov z Eurostatu a OECD a nestoja na subjektívnom vnímaní skutočnosti, tak ako bola prezentovaná predstaviteľmi SOPK.

V rámci EÚ je podiel vybraných daní a odvodov na výkone ekonomiky v SR výrazne pod priemerom EÚ. Na základe tohto ukazovateľa má SR šieste najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ.Obzvlášť v porovnaní s krajinami V4 a Rakúskom má SR najnižší podiel daní a odvodDaňové a odvodové zaťaženie práce zamestnanca s priemernou mzdou merané prostredníctvom daňového klinu sa nachádza na úrovni priemeru EÚ.Daňové a odvodové zaťaženie práce nízkopríjmového zamestnanca (zarábajúceho 50% priemernej mzdy) merané prostredníctvom daňového klinu je najnižšie v rámci V4 a aj pod úrovňou priemeru EU.Efektívne zdanenie dividend na Slovensku patrí medzi najnižšie v rámci krajín EÚ. Maximálne zdanenie (32,9 %) v roku 2016 dosiahli len príjemcovia dividend do výšky maximálneho vymeriavacieho základu (MVZ, v roku 2016 zodpovedal príjmu 51 460 eur).Zavedenie zrážkovej dane vo výške 7 % od roku 2017 znížilo efektívne zdanenie dividend na najnižšiu úroveň v regióne V4 a spôsobilo zníženie zaťaženia u drvivej väčšiny príjemcov dividend v SR (98,4 %) z tuzemska. Na základe distribúcie vyplatených dividend za rok 2015 práve 98,4 % vyplatených dividend bolo v objeme nižšom než hodnota maximálneho vymeriavacieho základu.Verím, že uvedené fakty Vás presvedčili o tom, aká je realita a skutočnosť a budú viesť k tomu, aby zo strany SOPK k podobným nekorektným vyjadreniam nedochádzalo.

List bol zaslaný na adresu SOPK.

Alexandra Gogová

Riaditeľka Tlačového odboru, Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Hostia a témy víkendových diskusných relácií

PRservis.sk - 17. február 2017

BRATISLAVA 17. februára –
Sobotné dialógy (sobota 18. 2. o 12:10 v Rádiu Slovensko)

Hostia:
Róbert Ondrejcsák (Most-Híd), štátny tajomník Ministerstva obrany SR
Ľubomír Galko (SaS), bývalý minister obrany, poslanec NR SR
Okruhy diskusie:
- bezpečnostná situácia, príprava novej Obrannej stratégie;
- nástup nového amerického prezidenta do funkcie, prvé rokovania ministrov NATO s ministrom obrany USA;
- financovanie Ozbrojených síl SR;
- zistenia NKÚ o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami armády.
Relácia bola prednahrávaná, moderuje Branislav Dobšinský.

O 5 minút 12 (nedeľa 19. 2. o 11:55 na Jednotke)

Hostia:
Ľubomír Jahnátek (Smer-SD), poslanec NR SR, bývalý minister hospodárstva SR
Jaroslav Paška (SNS), poslanec NR SR, prvý podpredseda strany
Karol Galek (SaS), poslanec NR SR, tímlíder strany pre energetiku
Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), poslanec NR SR, líder hnutia
Témy:
- Mimoriadna schôdza NR SR pre chaos okolo cien energií a jej priebeh;
- Zmeny v oblasti energetiky.
Moderuje Martin Strižinec.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

mt;mb

Kategórie: Podporujeme

Fenomenálne Millennium pokračuje!

PRservis.sk - 17. február 2017

BRATISLAVA 17. februára 2017 – Stieg Larsson a jeho Millennium odštartovalo pred rokmi vlnu severskej detektívky, ktorá sa valí po celom svete a doslova zvalcovala aj Slovensko. Už niekoľko rokov si aj slovenskí čitatelia vychutnávajú severské krimi a máme pre nich úžasnú správu:

Séria Millennium pokračuje novou časťou. Po troch knihách Stiega Larssona, napísal pokračovanie David Lagercrantz (4.diel Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti) a dnes zverejnili agenti spisovateľa, že sa už píše 5.diel.

Svetová premiéra bude 7. septembra 2017 a vtedy vyjde aj na Slovensku. Vydavateľstvo Ikar už zverejnilo názov novej knihy:

Trilógia Millennium sa stala svetovým fenoménom. Úspechu svojho diela sa však Stieg Larsson nedožil, pretože niekoľko mesiacov pred vydaním prvej knihy zomrel na infarkt. Štvrtú časť s názvom Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti teda napísal uznávaný švédsky novinár a spisovateľ David Lagercrantz. O príbeh ho požiadali otec a brat Stiega Larssona. Svojej úlohy sa zhostil bravúrne – voľné pokračovanie série s Lisbeth Salanderovou a Mikaelom Blomkvistom malo veľký svetový úspech.
A teraz je jasné, že ich dobrodružstvo bude pokračovať.

V pokračovaní s názvom Muž, ktorý prenasledoval svoj tieň je obľúbená hrdinka Lisbeth Salanderová za mrežami a všemožne sa snaží vyhnúť konfliktom s ostatnými väzenkyňami. Keď Lisbeth chráni mladú ženu z Bangladéša zo susednej cely, okamžite ju napadne vodkyňa väzenského gangu Benito.

Holger Palmgren navštívi Lisbeth vo väzení a ukáže jej dokumenty, ktoré vrhajú nové svetlo na jej boľavú minulosť, keď bola ako dieťa zneužívaná.

Lisbeth požiada svojho známeho, priateľa a novinára Mikaela Blomkvista, aby jej pomohol s pátraním po dávno zabudnutej pravde. Ich stopy vedú k Leovi Mannheimerovi, partnerovi finančného makléra Alfreda Ogrena.
Ako mladý finančník súvisí s Lisbethinou minulosťou?
A vyrovná sa Lisbeth s eskalujúcou hrozbou Benitinho gangu?

V piatej časti Millennia ponúka David Lagercrantz opäť premyslený a mimoriadne napínavý príbeh o zneužití autority a o tom, ako Lisbeth stále bojuje s tieňmi minulosti.

Viac mrazivých príbehov z drsného severu
nájdete na www.severskekrimi.sk.

David Lagercrantz

Úspešný novinár a spisovateľ. Debutoval v roku 1997 knihou o výstupe švédskeho dobrodruha Görana Kroppa na Mount Everest.

Spoločným menovateľom jeho kníh sú výnimoční ľudia, ktorí sa rozhodli kráčať v živote vlastnou cestou.

Výnimkou nie je ani jeho posledný román Syndafall i Wimslow (2009), ktorý zožal pochvalné kritiky. Rozpráva príbeh britského špióna Alana Turinga, ktorý prelomil nemecký kód Enigma.

Jeho najúspešnejšou knihou je biografia Zlatana Ibrahimoviča, ktorá sa zaradila medzi najväčšie švédske bestsellery posledných rokov. Kniha s názvom Som Zlatan (Jag är Zlatan) vyšla v roku 2011 a bola nominovaná na ocenenia Augustpriset a William Hill Sports Book of the Year. Predáva sa v miliónových nákladoch po celom svete.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

tk

Kategórie: Podporujeme

Oznámenie o uložení zásielky

Hnusta.sk - 17. február 2017
Platí do:  04.03.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Lucia Belicová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Najvyššie položená fontána bude v rezidenciách Grand Koliba

PRservis.sk - 17. február 2017

Bratislava, 15. februára 2017 – Na Kolibe vzniká najvyššie položený rezidenčný projekt Grand Koliba rezidencie, ktorý bude disponovať niekoľkými prvenstvami. Obyvatelia sa môžu tešiť na bezpečné a prestížne bývanie v súkromí na pozemku s rozlohou 25 tisíc m2. Exkluzivitu projektu dotvorí synergia lokality Koliba spoločne s najmodernejšími technológiami. Park, oddychová zóna s rozlohou 13 tisíc m2 a s panoramatickým výhľadom na Bratislavu. Dominantou parku bude originálna bronzová fontána, ktorá má ambíciu stať sa novým symbolom mesta.

Adresa na Kolibe je známkou prestíže. Adresa v rezidenciách Grand Koliba bude navyše symbolom bezpečnosti, modernej funkčnosti a exkluzivity. Ide o najvyššie položenú novostavbu v lokalite Koliba, ktorá ponúkne 181 bytov v štyroch nízkopodlažných bytových domoch. Ich majiteľom zaručí nielen blízkosť prírody či centra mesta, ale ponúkne i panoramatické výhľady na Malé Karpaty a Bratislavu.

Obyvatelia Grand Koliba sú na prvom mieste
Väčšiu časť pozemku Grand Koliba rezidencie bude tvoriť privátny park s vlastnou fontánou. Zelená plocha na takmer 13 tisíc m2 je jedinečná a výrazne odlišuje projekt od tých, ktoré sú dnes na trhu. V parku budú mať obyvatelia rezidencií relaxačnú terasu s ležadlami, oddychové trávnaté zóny, detské ihriská a športovisko. Ďalším benefitom v rámci rezidencií bude sadová úprava, chodníky s moderným mobiliárom a verejné osvetlenie s dômyselným systémom bez svetelného smogu.

„Najvyššie položená otvorená vodná plocha v Bratislave s fontánou v tvare nadrozmernej žaby sa stane srdcom i symbolom rezidencií Grand Koliba, ktorú budú môcť počas horúcich letných dní využívať obyvatelia a ich návštevy. Náladové osvetlenie fontány dotvorí ideálnu atmosféru pre večerné prechádzky. V areáli bude k dispozícii 70 lavičiek a ležadiel, z ktorých vás ani jedno neukráti o nádherný výhľad na mesto a Malé Karpaty,“ doplnil Michal Mrník, zástupca investora Grand Koliba.

Žaba je mnohovýznamovým symbolom
Už v starovekom Egypte žaba symbolizovala nový život, hojnosť a šťastie. V kombinácii s vodou vytvorí synergiu, ktorá udržuje jasnú myseľ a regeneráciu nového života. Autorom bronzovej fontány v podobe žaby je uznávaný slovenský sochár Mgr. arch. Martin Pala.

Komfortné bývanie s výhodnými cenami
V rezidenciách Grand Koliba je veľkou devízou priestor v bytoch a aj v celom areáli. Ponuka bytov s výmerami od 60 m2 po vyše 150 m2, sa od začiatku predpredaja v júli 2016 stretla s veľkým záujmom klientov. Za pol roka sa predalo vyše 60 % bytov.

„Obchodná politika a financovanie sú veľmi výhodné. Aktuálne ponukové ceny vrátane DPH začínajú na 154 900 € u 2 a 2,5-izb. bytov a 214 900 € u 3 a 3,5-izb. bytov. Ceny 4 a 4,5-izb. bytov sa pohybujú od 264 900 €. Pre lokalitu Koliby sú ceny viac než zaujímavé. Navyše, iba pri kúpe vysnívaného bývania v Grand Koliba môžu záujemcovia získať špeciálne zvýhodnené podmienky prostredníctvom hypoték s garanciou výšky úveru až do 100 % z ceny bytu a s úrokom o 0,2 % nižším, ako by kupujúci získal v inom projekte. Ponukové ceny bytov a maximálne výhodnú ponuku hypoúveru môžu záujemcovia využiť len do 28. 2. 2017,“ uviedol Norbert Hrnčiar, manažér predaja z maklérskej kancelárie PonukaByvania.sk.

Moderné technológie – jednoduchšie bývanie
Komfort obyvateľov rezidencií zabezpečia inovatívne technologické riešenia a prvotriedne vybavenie. Napríklad všetky byty počítajú so stropným chladením a kúrením v kombinácii s podlahovým kúrením. Veľkoplošné hliníkové okná byty presvetlia a dodajú im energiu.
Predaj bytov zastrešuje výhradný predajca projektu, maklérska kancelária PonukaByvania.sk. Rezidencie Grand Koliba, ako prvý developerský projekt na Slovensku, obchodníci klientom predstavujú pomocou najmodernejšej interaktívnej virtuálnej reality s technológiou real-time. Záujemcovia sa tak môžu pohybovať v rámci vymodelovaného bytu a celého areálu, ktoré zodpovedajú reálnym architektonickým návrhom.

Do bytu sa dostanete suchou nohou
Dostatočný počet parkovacích státí v suteréne bytových domov ponúkne obyvateľom pohodlie za každého počasia. Samozrejmosťou v rámci bezpečnosti bude moderný systém video vrátnika.

Ďalšou devízou rezidencií Grand Koliba je bezproblémové napojenie na mestskú hromadnú dopravu. Do centra mesta sa obyvatelia dostanú za 2 minúty, a to vďaka vybudovaným prístupovým cestám. Cez Sliačsku ulicu s napojením na Račiansku ulicu, Pioniersku alebo Podkolibskú.

Výstavba rezidencií Grand Koliba na Tupého ulici na Kolibe oficiálne odštartovala na konci minulého roka. Generálnym zhotoviteľom projektu je spoločnosť PSJ Hydrotranzit, a.s. Odhadovaný termín výstavby a okolia rezidencií je 22 mesiacov.

Podrobné informácie o projekte nájdete na www.grandkoliba.sk a Youtube.

O projekte Grand Koliba rezidencie
Grand Koliba rezidencie vyrastá v tichej a prominentnej lokalite Koliba – Vtáčnik nad mestom s nádhernými výhľadmi na panorámu Bratislavy. Ponúka komfort rodinného domu v modernom mestskom bývaní. Štyri nízkopodlažné rezidencie Grand Koliba rátajú s prvotriednym technologickým vybavením. Veľkou devízou je priestor. Sú tu dobré dispozičné riešenia presvetlených bytov, každý z nich má priestrannú terasu či predzáhradku. Projekt je výnimočný vďaka zeleným upraveným plochám s rozlohou až 13 tisíc m2. Obyvatelia budú mať k dispozícii privátny park, veľkú relaxačnú terasu s ležadlami s výhľadom na panorámu mesta, oddychové zóny na posedenie či piknik v tráve, detské ihrisko a v neposlednom rade aj najvyššie položenú fontánu v Bratislave. A vďaka miestu, kde sa rezidencie Grand Koliba budujú, sú odvšadiaľ nádherné výhľady na mesto a Malé Karpaty.

Technologickým partnerom projektu je spoločnosť NAY.
Finančným partnerom projektu Grand Koliba rezidencií je spoločnosť Tatra banka, a. s. Generálnym dodávateľom stavby rezidencií Grand Koliba rezidencie je spoločnosť PSJ Hydrotranzit, a.s. Predajcom projektu je maklérska kancelária PonukaByvania.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

xa

Kategórie: Podporujeme

Stránky