Služby na portáli PROMOSPRAVY.sk

Ponúkame nasledovné služby na PROMO portáli: blogy, tlačové správy, PR články, fotky, videá, pozvánky na podujatia napr. s programom, plagátom, prezentáciou či iným dokumentom na stiahnutie.

Členovia AMAVET klubu č. 962 platia ročný členský príspevok. Od donorov príjímame finančné a vecné dary. S partnermi máme dohodnuté ďalšie formy spolupráce, napr. mediálnu kampaň, vzájomnú výmenu linkov a bannerov alebo zobrazenie RSS odkazov.

Blogy – člen klubu sa zaregistruje a môže písať svoj blog

Tlačové správy, pozvánky a prezentácie – pre donorov a partnerov

Tri formy PR článkov pre donorov

PR1 článok

  • záujemca dodá hotový text v slovenčine do 200 slov, logo firmy/webu, 1 kľúčové slovo a 1 fotka (min. šírka 640 pixelov, rozlíšenie 300 dpi)
  • redakcia portálu pridá 1 odkaz na web/kľúčové slovo, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje PR článok

PR2 článok

  • záujemca dodá hotový text v slovenčine do 500 slov, logo firmy/webu, max. 3 kľúčové slová a max. 3 fotky
  • záujemca môže pripojiť aj 1 odkaz na video
  • redakcia portálu pridá 3 odkazy na web/kľúčové slová, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje PR článok

PR3 článok

  • redakcia pripraví za záujemcu text v slovenčine do 500 slov na základe jeho informácií a odporúčaných internetových zdrojov
  • záujemca dodá logo firmy/webu a redakcia sa s ním dohodne na počte kľúčových slov, fotiek, odkazov na videá a kľúčové slová
  • redakcia urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a pripraví návrh PR článku
  • záujemca odsúhlasí návrh PR článku
  • redakcia publikuje PR článok

Odkaz na PR článok rozšírime aj cez naše sociálne siete.

Vaše podklady na uverejnenie a doplňujúce otázky nám prosím adresujte cez kontaktný formulár.

Dodané texty a fotky od záujemcov nesmú obsahovať vulgarizmy, hlásanie fašizmu a komunizmu, prvky rasizmu, antisemitizmu, sexizmu, xenofóbie, homofóbie a ďalších foriem diskriminácie. Príspevky nesmú porušovať autorské práva a byť v rozpore s platnou legislatívou SR.
Prevádzkovateľ portálu, občianske združenie AMAVET klub č. 962, nezodpovedá za služby alebo produkty záujemcu.