Zaži spolu s AMAVET klubom č. 962 ukážkové stretnutie rečníckeho klubu Toastmasters na konferencii Junior Internet!

Srdcová arytmia je epidémiou tohto storočia

Pri príležitosti Svetového dňa náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP), ktorý bol stanovený na 29. október, renomované odborné lekárske spoločnosti vystavili dnes v priestoroch nákupného centra EUROVEA nadrozmerný model srdca, prostredníctvom ktorého bol zahájený projekt na zvýšenie povedomia o problémoch srdcových arytmií a ich úzkom vzťahu k riziku mozgovej porážky. Návštevníci a široká verejnosť sa tak mohli nielen dozvedieť, ako má srdce správne fungovať, ale aj aké sú najčastejšie poruchy srdcového rytmu. Maketa srdca má rozmery 4,5m x 4,5m x 6m a je vyhotovená ako nafukovací model s možnosťou vnútornej prehliadky.

Nesprávna /nedokonalá činnosť srdca
Fibrilácia predsiení je najčastejšou srdcovou poruchou rytmu – arytmiou. Odborníci varujú, že ide o srdcovocievnu epidémiu tohto storočia. Podľa ich odhadov má na Slovensku toto ochorenie asi 150 000 ľudí. „Ide o chronické ochorenie srdca, ktoré je spojené s rizikom závažných komplikácií. Záludnosť fibrilácie predsiení spočíva v tom, že mení prúdenie krvi v srdci, to sa nesťahuje pravidelne ale relatívne chaoticky,. Dôsledkom toho krv stagnuje, stojí v dutinách srdca a tým sa zvyšuje riziko vytvárania zrazenín, ktoré môžu spolu s krvou putovať krvným obehom do jednotlivých častí tela – obličiek, nôh ale aj do mozgu. Najhorším dôsledkom fibrilácie predsiení je cievna mozgová príhoda (porážka), ktorá môže skončiť fatálne,“ vysvetľuje problematiku Prof. Róbert Hatala, predseda Slovenskej asociácie srdcových arytmií a prednosta NÚSCH v Bratislave. Problémom diagnostiky fibrilácie predsiení je, že má veľmi rôznorodé prejavy a cca 60-70% postihnutých týmto ochorením nepociťuje žiadne ťažkosti.

Fibrilácia predsiení – arytmia starnúcej populácie
Až 84% pacientov so srdcovou arytmiou je starších ako 65 rokov. Podľa epidemiologických štúdií je ale až 25% riziko fibrilácie predsiení u človeka, ktorý sa dožije štyridsiatky. Existuje predpoklad, že v dôsledku starnutia populácie a epidémie obezity, sa počet pacientov s fibriláciou predsiení zvýši 2-3 násobne v horizonte najbližších 40 rokov. Paralelne s tým sa zvyšuje riziko výskytu cievnej mozgovej príhody, ktoré je u týchto pacientov 6x vyššie než u bežnej populácie.

Prevencia a liečba
Zdravý životný štýl a prevencia sú predpokladom dobrého zdravotného stavu človeka. V prípade diagnostikovania fibrilácie predsiení nastupuje liečba, ktorá je dlhodobého charakteru a vyžaduje si dobrú kooperáciu pacienta a lekára s pravidelnými kontrolami. „Rovnako dôležitá je súčasná liečba rizikových faktorov ako cukrovka, vysoký krvný tlak či srdcové zlyhávanie. Dobrá informovanosť a znalosti pacienta sú kľúčové pre úspech liečby, elimináciu komplikácií a minimalizáciu nežiadúcich účinkov,“ uvádza Doc. Eva Goncalvesová, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Zdroj článku: 
Sekcia: