SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 32 s

Deň architektúry v Trenčianskych Tepliciach

30. september 2013
Trenčianske Teplice sa stali súčasťou prestížneho architektonického festivalu ,,Deň architektúry”. Podujatie, na ktorom architekti a historici bezplatne sprevádzajú širokú verejnosť po dobrej architektúre, sa už tretí rok koná v desiatkach českých miest a postupne sa rozširuje aj smerom na Slovensko. Prvú októbrovú sobotu, 5. októbra,  sa Trenčianske Teplice budú prezentovať svojou svetovou architektúrou v spoločnosti miest ako Praha, Brno, Piešťany alebo Londýn.
Kategórie: Podporujeme

Noc výskumníkov videli tisícky ľudí

28. september 2013
V piatich mestách Slovenska vyšli vedci v piatok 27. septembra do priestorov obchodných centier, múzeí, kultúrnych zariadení i na verejné priestranstvá, aby populárnou formou predstavili verejnosti výsledky svojej práce.
Kategórie: Podporujeme

Zlatá Incheba parazitológom a zoológom

27. september 2013
Na  13. ročníku medzinárodnej  výstavy zdravotníctva  SLOVMEDICA v dňoch 26.- 28.9.2013 v Inchebe mali svoje zastúpenie aj ústavy SAV - Ústav zoológie SAV, Parazitologický ústav SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV,  Chemický ústav SAV, Ústav polymérov SAV a Arborétum Mlyňany SAV.
Kategórie: Podporujeme

Tlačová konferencia k Noci výskumníkov

26. september 2013
Poodhaliť „ľudskú tvár“ vedy a výskumníkov a ukázať na príkladoch, ako môže byť kariéra výskumníka atraktívna a vzrušujúca. To je cieľom  Noci výskumníkov (Researchers´ Night), celoeurópskeho projektu, ktorý sa koná každoročne v posledný septembrový piatok vo všetkých krajinách Európskej únie. Tlačovej konferencie k tomuto populárnemu podujatiu 26. septembra 2013 v priestoroch Magistrátu hlavného mesta Bratislavy sa zúčastnili zástupcovia organizátorov a ďalších partnerov projektu: Mgr. Roderik Klinda, poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,  prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. za Slovenskú akadémiu vied, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek a Mgr. Andrea Putalová z Centra vedecko-technických informácií. Hlavné mesto SR Bratislavu zastupoval riaditeľ kancelárie primátora Ing. Ľubomír Andrassy a Slovenskú organizáciu pre výskumné a vývojové aktivity jej riaditeľ, Daniel Straka.
Kategórie: Podporujeme

Café Európa o slovenskej vede

26. september 2013
Ako financovať vedu? Nie sú vedecké pracoviská zbytočne roztrieštené a prostriedky delené medzi Slovenskú akadémiu vied a univerzity? Čo s únikom mozgov a ako prilákať vedcov späť na Slovensko? Tieto a ďalšie otázky boli témou diskusie v Café Európa, ktorej sa v stredu 25. septembra zúčastnil predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a Peter Celec, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Kategórie: Podporujeme

Záujem doktorandov atakuje možnosti organizátorov

25. september 2013
V dňoch 10. a 11. septembra sa v Košiciach už po ôsmykrát konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu.  Hlavným cieľom seminára je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne a potom aj v písomnej podobe v zborníku.  
Kategórie: Podporujeme

SVET VEDY na BestFM

24. september 2013
Od februára 2013 rádio Best FM vysiela pravidelnú reláciu Svet vedy (premiéra a 2 reprízy). V prvej časti rozprával Pavol Šajgalík, ktorý v júni nastúpil do Predsedníctva SAV. Druhým hosťom  redaktorky Nory Gubkovej bol predseda SAV Jaromír Pastorek. Treťou časťou bola debata s  Igorom Lacíkom.
Kategórie: Podporujeme

Mladý vedec SAV hlavným autorom štúdie v PNAS

24. september 2013
PharmDr. Tomáš Majtán, PhD.,  z Ústavu moleklárnej biológie je autorom štúdie v Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA ( "http://www.pnas.org/" http://www.pnas.org/ ).
Kategórie: Podporujeme

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí III.

24. september 2013
V dňoch 16. - 18. septembra 2013 sa priestoroch Smolenického zámku konala v poradí už tretia medzinárodná interdisciplinárne orientovaná konferencia Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Obsah podnázvu konferencie “Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu“ aktuálne rezonoval v jednotlivých plenárnych vystúpeniach. Na konferencii vystúpil prezident SR Ivan Gašparovič a účastníkov konferencie pozdravil radca veľvyslanca RF Oleg Vaščenko. Konferencia sa konala pod záštitou prezidenta SR a veľvyslanca RF na Slovensku. Tradične sa konferencia uskutočňuje v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a s finančnou podporou ZSE-Eon a.s.
Kategórie: Podporujeme

Noc výskumníkov už tento piatok

23. september 2013
Slovenská akadémia vied je už po siedmy raz jedným z organizátorov akcie Festival vedy - Noc výskumníkov, ktorá je projektom Siedmeho rámcového programu EÚ v schéme People.
Kategórie: Podporujeme

60. výročie Ústavu štátu a práva SAV

23. september 2013
Sebauvedomenie právnej vedy. Pod týmto názvom zhrnul svoju šesťdesiatročnú vedeckú činnosť  Ústav štátu a práva SAV. Vedeckú konferenciu k 60. výročiu jeho vzniku v Malom kongresovom centre VEDY 18. septembra poctili svojou prítomnosťou aj predseda SAV Jaromír Pastorek, jej bývalý predseda Štefan Luby, podpredsedníčka SAV pre 3. oddelenie vied Dagmar Podmaková, či dekani právnických fakúlt. Konferenciu viedla Oľga Ovečková, predsedníčka vedeckej rady ústavu.
Kategórie: Podporujeme

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012

20. september 2013
19. septembra 2013 v zrkadlovej sieni Zichyho paláca v Bratislave strong Literárny  fond ocenil /strong autorov vedeckej a odbornej literatúry.
Kategórie: Podporujeme

Jubilejná 25. stredoslovenská ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou

20. september 2013
Vo Zvolene sa 5. septembra 2013 v jubilejnom 25. ročníku konala konferencia českých a slovenských ornitológov na tému „Aplikovaná ornitológia“. Zúčastnilo sa jej viac ako 110 odborníkov od nemeckej po ukrajinskú hranicu, a to z rozličných pracovísk školstva a vedy, viacerých univerzít a inštitúcii SAV a AV ČR, ochrany prírody, mimovládnych environmentálnych organizácii a podujatie podporili aj viacerí kvalitní amatérski ornitológovia.
Kategórie: Podporujeme

Stretnutie slovenských a českých chemikov

17. september 2013
Najväčšia koncentrácia slovenských a českých chemikov bola od 9. do 12. septembra 2013 v oblasti Tatranských Matliarov. Viac ako 400 skúsených aj mladých chemických odborníkov sa zúčastnilo 65. zjazdu chemikov, ktorý sa koná každý rok, striedavo na Slovensku a v Českej republike. Hlavným organizátorom tohtoročného stretnutia bola Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.
Kategórie: Podporujeme

Odišiel Milan Zemko

17. september 2013
*  7. júla 1944 Čierny Balog, † 13. septembra 2013 Bratislava
Kategórie: Podporujeme

Regionálna sociálna mapa je hotová

13. september 2013
Záverečným štvordňovým workshopom v dňoch 5.- 9. septembra v Košiciach vrcholil slovensko-maďarský cezhraničný projekt Regionálna sociálna mapa REGSOM (Regionális Szociális Mappa – REGSZOM), ktorý od minulého roku prebiehal v Košickom samosprávnom kraji a v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.
Kategórie: Podporujeme

SAV ocenila osobnosti pri príležitosti svojho 60. výročia

11. september 2013
Slovenská akadémia vied ocenila v stredu 11. septembra 2013 osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj a dlhoročných pracovníkov. Jej predseda Jaromír Pastorek na odovzdávaní v Smoleniciach okrem iného povedal, že „ďakuje všetkým, ktorí tvoria a tvorili akademickú obec, vedcom za ich rozvíjanie vedy, za ambície, ktoré nevzdali a za nadšenie, ktoré prenášajú na svojich nasledovníkov“.
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná cena SAV prof. Tachiaosovi

6. september 2013
Emeritného profesora Antoniusa – Emiliusa N. Tachiaosa 6. septembra 2013 ocenila Slovenská akadémia vied Medzinárodnou cenou SAV za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre.  Grécky vedec si ocenenie prevzal z rúk predsedu SAV Jaromíra Pastoreka v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Kategórie: Podporujeme

PhDr. Jozef Kiss, CSc. (28. 04. 1944 – 03. 09. 2013)

6. september 2013
Dňa 3. septembra 2013 zomrel Jozef Kiss., dlhoročný vedecký pracovník Ústavu politických vied SAV. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 10. septembra 2013 o 13. 15 hod. v bratislavskom Krematóriu.
Kategórie: Podporujeme

Konferencia EUROFILLERS 2013

3. september 2013
10. výročná konferencia  EUROFILLERS  2013 sa konala v Bratislavskom hoteli Park Inn Danube od 25. do 29. augusta 2013. Zameranie a rozsah konferencie o plnivách prešli významnými zmenami od roku 1995, kedy bol usporiadaný prvý kongres EUROFILLERS. Každé dva roky sa schádzajú odborníci z oblasti plnív a polymérnych kompozitov, aby prezentovali rad úplne nových myšlienok a konceptov vo vývoji polymérnych kompozitov. Hlavnými organizátormi tohto podujatia boli Ing. Mária Omastová, DrSc. a prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. z  Ústavu polymérov SAV.
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box