SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 14 min 57 s

„Hviezdne“ zážitky môžete spojiť s relaxačným pobytom

pred 4 hod 55 min
Už túto sobotu 20. júla 2024 otvorí Astronomický ústav SAV, v. v. i., svoje observatóriá verejnosti. Deň otvorených dverí na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte si môžete doplniť víkendovým pobytom v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej. Dni plné zážitkov a vesmírnych objavov tak spojíte s ubytovaním a výhľadom na Vysoké Tatry, vynikajúcou kuchyňou, relaxom a regeneráciou. Vo vysokohorských observatóriách na Skalnatom Plese aj Lomnickom štíte budete ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci Ústavu vied o Zemi SAV vysvetľujú príčiny náhlych povodní a bahnotokov

16. júl 2024
Výrazná väčšina územia Slovenska má hornatý reliéf, viazaný na pestrú geologickú skladbu priepustných aj nepriepustných horninových komplexov. Zberné povodia lokálnych potokov a riek nie sú plošne rozsiahle, ale geomorfologická členitosť územia, horninové podložie v kombinácii s výdatnými lokálnymi zrážkami vie spôsobiť pustošivé povodne, bahnotoky až kamenno-bahenné prúdy (mury). Vedci Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., vzhľadom na aktuálne udalosti upozorňujú, že tieto ...
Kategórie: Podporujeme

Bezbariérový vstup do Hotela Academia v Starej Lesnej

16. júl 2024
Kongresové centrum SAV ACADEMIA v Starej Lesnej je pripravené vychádzať v ústrety každej skupine návštevníkov. A hoci aj vo Vysokých Tatrách je neobvykle teplejšie, s našimi veľhorami „za chrbtom“ sú teploty znesiteľnejšie. K doterajším novinkám pribudol bezbariérový vstup do hotela a upravená hotelová dvojlôžková izba s balkónom pre hostí so špeciálnymi potrebami.    Hoteloví hostia, ktorí sú odkázaní ...
Kategórie: Podporujeme

V Košiciach aj Bratislave sa začala Letná škola mladých vedcov

15. júl 2024
V pondelok 15. júla 2024 otvorili v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave obľúbený prázdninový popularizačný projekt Slovenskej akadémie vied (SAV) Letnú školu mladých vedcov. Letná škola sa v tomto roku rozšírila a deti nadšené pre vedu sa stretnú v laboratóriách SAV nielen v Bratislave, ale po prvýkrát aj v Košiciach, a to na Ústave materiálového výskumu SAV, v. v. i. Mladé vedecké talenty budú až do piatka 19. júla v oboch mestách ...
Kategórie: Podporujeme

Leišmanióza psov môže byť nechceným suvenírom z dovolenky

15. júl 2024
Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Majitelia psov, ktorí s nimi cestujú do zahraničia, by však mali byť pred každou cestou obozretní a uvedomiť si možné zdravotné riziká spojené s dovolenkou s domácim miláčikom. Parazitológovia zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú na výskyt prípadov závažného parazitárneho ochorenia – leišmaniózy na Slovensku, ktorú si psy prinášajú hlavne z krajín južnej Európy. V priebehu posledných desiatich ...
Kategórie: Podporujeme

Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici môže byť o niečo mladšia, než sa predpokladalo

13. júl 2024
Predrománska rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici predstavuje významnú pamiatku stredoeurópskej včasnostredovekej sakrálnej architektúry. Vďaka jej dobre zachovanému stavu je hodnotným predmetom archeologického a konzervátorského výskumu. V roku 2021 boli publikované výsledky analýzy rádio-karbónových dát získaných počas reštauračných prác vedených súkromnou spoločnosťou v rokoch 2009 – 2016. Autori tohto výskumu dospeli k zaujímavému záveru, že ...
Kategórie: Podporujeme

Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov: Kocka je zároveň symbolom jednoduchosti a zložitosti, hovorí Ernő Rubik

13. júl 2024
Kto by nepoznal Rubikovu kocku. No tých, ktorí ju dokážu poctivo poskladať, je už o značné percento menej. Dokážete to? Ako Rubikova kocka vznikla a čo jej existencia spôsobila? Dnes 13. júla si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. Rubikova kocka, známa aj ako magická kocka, je mechanický hlavolam, ktorý vynašiel maďarský sochár a profesor architektúry Ernő Rubik v roku 1974. Tento fascinujúci hlavolam sa stal jedným z najpopulárnejších a najrozšírenejších na svete, a to nielen ako ...
Kategórie: Podporujeme

Nepodložené presvedčenia ohrozujú verejné zdravie

10. júl 2024
V uplynulých rokoch pozorujeme rýchle šírenie nepodložených presvedčení, čo predstavuje významné riziká pri dodržiavaní nariadení odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou. Nepodložené presvedčenia zahŕňajú široké spektrum iracionálnych, paranormálnych, konšpiračných a pseudovedeckých predstáv, ktoré sú v rozpore s vedecky overenými názormi. Obzvlášť znepokojujúcim aspektom je ich potenciál podkopať verejné zdravie, napríklad očkovacie a preventívne programy. „V ...
Kategórie: Podporujeme

Prvá slovenská vedkyňa sa stala členkou špičkovej organizácie EMBO

9. júl 2024
Profesorku Silviu Pastorekovú, generálnu riaditeľku Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., zvolili ako prvú zástupkyňu slovenskej vedeckej obce do významnej medzinárodnej organizácie v oblasti vied o živej prírode EMBO, ktorej členmi je alebo bolo takmer sto laureátov Nobelovej ceny. Členstvo v tomto zoskupení je ocenením excelentného výskumu a výnimočných výsledkov v oblasti vied o živej prírode. Za nových členov EMBO tento rok zvolili 120 vedcov a vedkýň z 37 krajín Európy a ďalších štátov. Nominovali a volili ...
Kategórie: Podporujeme

Senzory vyrobené z kuchynského bioodpadu

8. júl 2024
Agropotravinársky priemysel produkuje obrovské množstvá bioodpadu, ktorý vzniká pri produkcii a spracovaní vo výrobnom reťazci a následne aj v gastro priemysle a v domácnostiach. Vedci zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity prichádzajú s výskumom, ktorého podstata spočíva vo využití kuchynského odpadu v (bio)senzorických aplikáciách pre účely včasnej detekcie civilizačných chorôb. Aplikáciou rôznych fyzikálnych a chemických úprav a aktivačných metód ...
Kategórie: Podporujeme

CERN oslávil 70. výročie

8. júl 2024
Európska organizácia pre jadrový výskum, známa aj ako CERN, oslavuje v roku 2024 70. výročie založenia. Táto organizácia vznikla vďaka úsiliu viacerých vedcov s cieľom vybudovať v povojnovej Európe špičkové pracovisko pre základný výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Vďaka infraštruktúre CERN-u boli dosiahnuté mnohé vedecké objavy, ocenené aj Nobelovou cenou. Je to zároveň miesto, odkiaľ pochádzajú viaceré technické vynálezy, ktoré sú dnes už našou každodennou súčasťou – napríklad ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodný online kurz Perspektívy Kórejského polostrova v čase Studenej vojny

8. júl 2024
Ústav orientalistiky SAV, v.v.i. organizoval od 27. 2. 2024 do 26. 6. 2024 medzinárodný online kurz s názvom Perspectives on the Korean Peninsula during the Cold War (Perspektívy Kórejského polostrova v čase Studenej vojny) pre študentov univerzít na Slovensku a v zahraničí. Kurz sa realizoval v rámci medzinárodného programu Korean Studies Grant 2024: Educational and Cultural program (Grant kórejských štúdií 2024: Vzdelávací a kultúrny program) a finančne ho zastrešila Akadémia kórejských štúdií ...
Kategórie: Podporujeme

Navštívte vysokohorské observatóriá Astronomického ústavu SAV

8. júl 2024
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. v Tatranskej Lomnici organizuje v dňoch 20. júla 2024 a 10. augusta 2024 Dni otvorených dverí na vysokohorských observatóriách na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte. Všetkých záujemcov pozývame na návštevu observatórií Slovenskej akadémie vied. Využite jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s prácou astronómov. Súčasťou prehliadky na Skalnatom Plese je návšteva kupoly s najväčším slovenským ...
Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku po parlamentných voľbách rastie prozápadná geopolitická orientácia

8. júl 2024
Na Slovensku sa najväčšia časť (46,4 %) respondentov prieskumu Ako sa máte, Slovensko? prikláňa k prozápadnej geopolitickej orientácii. Usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom preferuje 39,5 % respondentov. Prozápadná geopolitická orientácia na Slovensku za posledný rok narástla a v porovnaní s výskumom spred desiatich rokov je dokonca takmer dvojnásobná. Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku už od roku 2020. Prieskumy iniciuje ...
Kategórie: Podporujeme

Viete, odkiaľ máme slovo obchendovať?

7. júl 2024
Sedemnásť rokov trval výskum, výsledkom ktorého bol prvý Stručný etymologický slovník slovenčiny. Jeho autorom je popredný slovenský lingvista, etymológ PhDr. Ľubor Králik, DrSc., z Jazykovedného  ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Slovník vyšiel v roku 2015 a stal sa doslova bestsellerom. Za dielo získal Ľubor Králik v roku 2016 Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii literatúra a v neposlednom rade Cenu SAV za rok 2016. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,  a ...
Kategórie: Podporujeme

Trnava hostila Víkend so SAV

4. júl 2024
Piatok a sobota 21. a 22. júna 2024 boli v Trnave vyhradené poznaniu, vzdelávaniu a vede. Podujatím Víkend so SAV vedci zo Slovenskej akadémie vied už tradične pootvorili verejnosti dvere do svojich pomyselných pracovní a laboratórií. Ako uviedol predseda SAV prof. Pavol Šajgalík: „Je nesmierne dôležité prinášať vedu aj do regiónov, kde je takýto kontakt vzácny a veľmi potrebný. Preto sa tento rok Víkend so SAV posunul z hlavného mesta do blízkej Trnavy. Sme ...
Kategórie: Podporujeme

Opäť vychádza nadčasová monografia o Slovenskom národnom povstaní

4. júl 2024
Publikovanie vedeckej práce po desaťročiach bez toho, aby sa na jej obsahu čokoľvek zmenilo, je vždy mimoriadnou udalosťou. Dokazuje to, že dielo je kvalitné a stále aktuálne. Všetkým záujemcom o Slovenské národné povstanie (SNP) sa vďaka vydavateľstvu N Press, s. r. o., dostáva do rúk monografia zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Jozefa Jablonického Povstanie bez legiend, ktorá vyšla prvýkrát v roku 1990. Kniha sa od polovice novembra 1988 šírila v samizdatovej verzii. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Energetická chudoba je problém, ktorý potrebuje urgentné riešenia

4. júl 2024
Energetická chudoba je charakterizovaná stavom, keď si domácnosť nemôže dovoliť udržiavať vo svojom bývaní vhodnú teplotu. Na Slovensku, ako v jednej z mála európskych krajín, sa už v súčasnosti nepriaznivá situácia viacej zhoršuje. Domácnosti, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na udržanie vhodnej teploty v interiéri, používajú na vykurovanie aj nevhodné materiály ako odpad, čím spôsobujú emisie škodlivých látok do ovzdušia. Vedci zo Slovenskej akadémie vied predstavujú štúdiu ...
Kategórie: Podporujeme

Archeológovia SAV pozývajú do nového unikátneho múzea

3. júl 2024
Pred pár dňami bolo v najväčšom a najnavštevovanejšom archeologickom skanzene Českej republiky slávnostne otvorené nové unikátne múzeum – Klenotnica Veľkej Moravy. Ide o výsledok spoločného slovensko-českého projektu v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20 s názvom Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy. „V rekordne krátkom čase sa nám podarilo vybudovať pod úrovňou terénu archeoskanzenu moderné múzeum s najvýkonnejšími zabezpečovacími ...
Kategórie: Podporujeme

Biblické preklady zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV: Dar pre pápeža

3. júl 2024
Pri svojej návšteve začiatkom júna 2024 Ad limina apostolorum slovenskí biskupi darovali pápežovi Františkovi nové preklady Jánovho a Lukášovho evanjelia a List Rimanom. Preklady pripravili postupne od roku 2017 v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, v. v. i., v rámci riešenia projektov APVV. "https://www.postoj.sk/157321/knihy-ktore-dostal-aj-papez-frantisek" Vyšli vo vydavateľstve Postoj Media . Tento rok je to už druhý dar pre pápeža Františka z pracoviska Slavistického ústavu Jána ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky