SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 4 min 58 s

Vyšla 52. epizóda Vedeckého podcastu SAV

24. marec 2023
Hosťom 52. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol mechanochemik, em Vedec roka 2018 v kategórii /em em Mladý vedecký pracovník /em em Matej Baláž z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., v Košiciach. Vo svojej vedeckej práci sa venuje nielen metódam spracovania rôznych druhov odpadu, ale napríklad aj využitiu mechanochémie pri príprave nanomateriálov. Svojou prácou doslova žije a ako hovorí, nebráni mu to aj v noci vstať a zapísať si nejaký poznatok. Prácu si tak nosí aj domov a časť svojho domova má aj v práci. Pracuje ...
Kategórie: Podporujeme

Webinár: Granty mobility pre slovenských doktorandov v CEFRES

23. marec 2023
V stredu 29. marca 2023 od 10.00 do 11.00 hod. sa uskutoční "https://us02web.zoom.us/j/86875669714?pwd=UXNhWENnWlF5UzMvUUl3eXhEVk9DQT09" online informatívny webinár otázok a odpovedí pre všetkých, ktorí sa chcú uchádzať o granty 2023 Slovak PhD Mobility Grants v CEFRES. Webinár je určený pre študentov 2. a vyššieho ročníka doktorandského štúdia v SAV alebo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Okruhy webinára: 1. Predstavenie Centra pre výskum humanitných ...
Kategórie: Podporujeme

Veda a umenie – naša energia

23. marec 2023
Slovenská chemická spoločnosť a Ústav polymérov SAV, v. v. i., srdečne pozývajú na 24. ročník benefičného koncertu k pocte akademika Otta Wichterleho, vynálezcu kontaktnej šošovky. Koncert sa uskutoční 25. marca 2023 o 17.30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. V programe účinkujú Terézia Kružliaková, Lenka Máčiková, Štefan Kocán, Teo Gertler, ZUŠ Františka Jílka Brno, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím ...
Kategórie: Podporujeme

SAV pozýva do Lučenca na prednášku o vode

23. marec 2023
Ústrednou témou tretej popularizačnej prednášky z cyklu VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! bude voda, environmentálne záťaže, ktoré ju znehodnocujú, a nové, na Slovensku vyvinuté efektívne metódy jej čistenia. V utorok 28. marca 2023 o 17.00 hod. sa v Mestskom múzeu v Lučenci s prednáškou Voda nad zlato a či zlato vo vode? predstaví doktorka Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., (ÚGt SAV, v. v. i.) v Košiciach. Doktorka Bártová pracuje na oddelení minerálnych ...
Kategórie: Podporujeme

Veda v CENTRE: Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra

22. marec 2023
Čitateľská gramotnosť na Slovensku dlhodobo upadá a mladí ľudia majú čoraz väčšie problémy s porozumením čítaného textu. Čiastočne za to môžu donedávna uplatňované učebné spôsoby, ale aj rýchly nástup nových technológií, ktoré výrazne menia mediálny a verejný priestor. Človek, ktorý sa v týchto technológiách neorientuje dostatočne, prichádza k množstvu obsahu, ktorý nedokáže pochopiť správne, alebo ho tento obsah zámerne vystavuje dezinformáciám. O príčinách ...
Kategórie: Podporujeme

O cenu Fénix – kultúrna pamiatka roka súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

22. marec 2023
Do 16. ročníka súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR sa zapojilo aj ďalšie pracovisko SAV – Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., vo Zvolene. Verejnosť pozná Arborétum Mlyňany predovšetkým vďaka unikátnej zbierke drevín, ktorú začal budovať ešte v roku 1892 zakladateľ Arboréta Mlyňany Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi nad obcou Vieska nad Žitavou. Súčasne s budovaním zbierok sa začala aj výstavba ...
Kategórie: Podporujeme

SAV sa predstavila na Dňoch ESA na Slovensku

22. marec 2023
Vo štvrtok 16. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnil prvý Deň ESA na Slovensku. Cieľom konferencie bolo spropagovať a vysvetliť význam pridruženého členstva Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) pre širšiu odbornú verejnosť. Slovenská akadémia vied má významnú rolu v slovenskom vesmírnom výskume, preto na tomto podujatí nemohla chýbať.  Konferenciu otvoril Ján Horecký – minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Josef Aschbacher – ...
Kategórie: Podporujeme

Tvary aerosólových častíc výrazne ovplyvňujú svetelný smog

21. marec 2023
Výskumníci zo Slovenskej akadémie vied vo svojej novej štúdii ukázali, že tvary aerosólových častíc v ovzduší výrazne ovplyvňujú svetelné znečistenie. Získané výsledky uplatnili pri vývoji nového a presnejšieho modelu určeného na predpovedanie úrovne svetelného smogu. Kľúčovou výhodou modelu je jeho úzke prepojenie na vlastnosti atmosféry a morfológiu častíc emitovaných z okolitých zdrojov znečistenia. Štúdiu vedcov zo Slovenska uverejnil mimoriadne prestížny vedecký ...
Kategórie: Podporujeme

Observatórium na Skalnatom plese sa uchádza o ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka

17. marec 2023
Astronomický ústav SAV, v. v. i., sa po komplexnej oprave strechy observatória na Skalnatom plese rozhodol ukončenú stavbu prihlásiť do 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, ktoré pri jej organizovaní spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia ...
Kategórie: Podporujeme

ÚESA SAV, v. v. i., sa podieľal na príprave celovečerného dokumentárneho filmu Šťastný človek

17. marec 2023
Na medzinárodnom festivale Jeden svět od 22. marca do 2. apríla 2023 v súťaži českých dokumentov špeciálne predstavia celovečerný dokumentárny film Sone G. Lutherovej, vedeckej pracovníčky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie (ÚESA) SAV, v. v. i., Šťastný človek (Azyl production, HBO MAX, Company F). Ústav je partnerským pracoviskom projektu. Soňa G. Lutherová sa ako vizuálna antropologička dlhodobo venuje réžii dokumentárnych filmov. Šťastný ...
Kategórie: Podporujeme

Prof. Mária Bátorová predstavila svoju novú monografiu Interdisciplinarita a komparastika v literárnej vede

17. marec 2023
Vo vydavateľstve SAV Veda vyšla koncom roka 2022 nová dvojjazyčná, slovensko-anglická monografia prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., Kontexty a komparatistika v literárnej vede. (Model interpretácie alternatívneho umenia). Autorka ju predstavila v pondelok 13. marca 2023 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave, vedecké komentáre pri tejto príležitosti predniesli prof. PhDr.Tatiana Sedová, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i, prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., z Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Kongresy a konferencie na zámku vystriedala sladká hravá veda

15. marec 2023
Chemické experimenty, výroba slonej pasty a dúhových motýľov, zázračná továreň na cukríky, ale aj zaujímavosti zo života na zámkoch a hradoch v ranom novoveku. Aj to boli aktivity, ktoré v sobotu 4. marca 2023 prilákali do priestorov Kongresového centra SAV Smolenický zámok (KC SAV) množstvo zvedavých detí a ich rodičov. Podujatie Sladká hravá veda zorganizovalo KC SAV Smolenický zámok v spolupráci s Chemickým ústavom SAV, v. v. i., Ústavom polymérov SAV, v. v. i., ...
Kategórie: Podporujeme

Nová webová stránka Kancelárie na podporu EÚ projektov

15. marec 2023
Kancelária na podporu EÚ projektov pripravila novú webovú stránku  "https://euprojects.sav.sk/" euprojects.sav.sk , kde môžete nájsť pomoc od prvotnej idey pre váš projekt, pomoc s prípravou návrhu konkrétneho projektu či samotnú administratívnu podporu už realizovaného projektu. Kancelária taktiež organizuje informačné a vzdelávacie akcie a prináša priestor pre networking – pomoc s hľadaním partnerov. Či už máte nápad pre projekt európskeho formátu alebo sa daný projekt už realizuje, určite sa oplatí ...
Kategórie: Podporujeme

Prezentácia vedkýň Seal of Excellence

15. marec 2023
V utorok 14. marca sa v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., uskutočnila z iniciatívy podpredsedníčky pre zahraničné styky SAV Mgr. Zuzany Panczovej, PhD., a odboru medzinárodnej spolupráce SAV prezentácia projektov Horizont 2020 v programe Marie Skłodovska-Curie Actions: Individual Fellowships (MSCA). Svoje projekty odprezentovali tri excelentné vedkyne. Seal of Excellence, známku excelentnosti za kvalitu, udeľuje Európska komisia projektovým návrhom v programe Horizont Europa (predtým Horizont 2020). Ide o návrhy, ktoré síce spĺňali všetky prísne kritériá ...
Kategórie: Podporujeme

Aperitív o bratislavskom spolku YMCA

14. marec 2023
Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na ďalšiu prednášku semináru "https://www.history.sav.sk/index.php?id=prednasky-a-seminare" Aperitív , ktorý bude vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.30 h. Príspevok s názvom "https://www.history.sav.sk peritiv peritiv-pozvanka-mar23-krajcir.pdf" Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951. Súčasný stav poznania a možnosti ďalšieho výskumu  na ňom prednesie Lukáš Krajčír z Historického ústavu SAV, v. v. ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na webinár o autorskom práve

14. marec 2023
Kancelária pre transfer technológií SAV pozýva na webinár – Autorské právo, ktorý sa bude konať 29. marca 2023 o 9.00 – 11.30 hod.  Webinár sa bude venovať týmto témam: - ochrana autorstva, - dielo, druhy diel a autorstvo, - vznik a obsah autorského práva, - zamestnanecké dielo, dielo na objednávku, spoločné dielo, - komerčné využitie autorských ...
Kategórie: Podporujeme

Súťaž pre deti k Dňu zeme: Na krajine nám záleží

14. marec 2023
V súvislosti s blížiacim sa Dňom zeme, ktorý sa už tradične oslavuje na celom svete 22. apríla, organizuje ako aj po minulé roky Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) SAV, v. v. i., obľúbenú súťaž pre deti. Tento rok je na tému Na krajine nám záleží. „Téma tohtoročnej súťaže vychádza z predmetu výskumu ÚKE SAV, v. v. i., ktorým je krajina, jej zložky, javy a procesy prebiehajúce v krajine,  pričom cieľom je zabezpečiť jej trvalo udržateľnéý rozvoj. Pevne veríme, že ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na kurzy pre doktorandov SAV

14. marec 2023
Kancelária pre transfer technológií SAV pozýva doktorandov SAV na kurzy z oblasti transferu technológií a podnikania, ktoré sa budú konať 28. a 29. marca 2023 v priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, v. v. i., (1. poschodie, blok B, č. dv. 2.56). Program 28. marca 9.00 – 12.30 hod. Základy ochrany duševného vlastníctva Kurz ponúkne prehľad o základoch duševného ...
Kategórie: Podporujeme

Nový inovatívny spôsob čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov

10. marec 2023
Vedecký kolektív z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (ÚEF SAV, v. v. i.) v Košiciach vyvinul novú unikátnu metódu čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov. Existujúce spôsoby čistenia tieto druhy kontaminantov neodstraňovali. Novovyvinutý proces využíva ako jediné rozpúšťadlo vodu prípadne lacné modifikátory pH v malých množstvách a dosahuje mimoriadne dobré výsledky. V súčasnosti neexistuje metóda priamo zameraná na čistenie ...
Kategórie: Podporujeme

Veda pre modernú diabetológiu

10. marec 2023
Ústav polymérov SAV, v. v. i., dlhodobo pracuje na téme liečby cukrovky formou transplantácie pankreatických ostrovčekov chránených pred imunitným systémom enkapsuláciou v polymérnej membráne. Súčasťou týchto aktivít je komunikácia s komunitou diabetických pacientov. Ing. Igor Lacík, DrSc., a Mgr. Zuzana Kroneková, PhD., boli čestnými hosťami narodeninovej oslavy Občianskeho združenia KlauDIA, ktoré sa konalo v Nitre v utorok 7. marca 2023. Igor Lacík predniesol prednášku na tému Veda pre modernú diabetológiu, ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky