Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 18 min 8 s

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

11. marec 2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a §12 ods. 2 písm. b) a f) a §48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie: Samospráva

Informácie týkajúce sa úpravy pracovného režimu úradov práce v rámci realizácie opatrení na predchádzanie šírenia coronavírusu

11. marec 2020

Vážení klienti,

v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s cieľom predísť šíreniu coronavírusu  spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Vás žiadame o dôkladné zváženie osobnej návštevy  úradu len v nevyhnutnom rozsahu.

          Na komunikáciu Vám odporúčame predovšetkým využitie e-mailovej komunikácie prostredníctvom stránky www.po@upsvr.gov.sk, alebo telefonicky na tel. č. 051 2440 999. Bližšie informácie, ako aj telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.upsvr.@gov.sk/po.

Za pochopenie ďakujeme.

Kategórie: Samospráva

Úroveň vytriedenia KO

27. február 2020

Kategórie: Samospráva

Plán udržateľnej mobility

29. január 2020

 

Kategórie: Samospráva

Prerušenie distribúcie elektriny

10. január 2020

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na zasadnutie OZ

22. november 2019

Kategórie: Samospráva

Oznam k voľbám do NRSR 20120

31. október 2019
ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU - Voľby do Národnej rady SR 2020

 

žiadosť o voľbu poštou:   

 obec@zlatabana.sk

žiadosť o vydanie  hlasovacieho preukazu:

obec@zlatabana.sk

 

 

Viac informácií na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Obec Zlatá Baňa

Kategórie: Samospráva

Oznam

8. október 2019

V dňoch od 08.10.2019 do 18.10.2019 sa nebudú na OcÚ overovať podpisy a listiny, ani sa nebudú preberať platby v hotovosti do pokladne z dôvodu PN pracovníčky OcÚ.

Kategórie: Samospráva

Oznam

13. september 2019

V dňoch 16. septembra 2019 až 20.septembra 2019

bude

obecný úrad

Z A T V O R E N Ý

z dôvodu čerpania dovolenky

Za pochopenie ďakujeme

Kategórie: Samospráva

Stránky