PRservis.sk

Subscribe to kanál správ PRservis.sk
tlačové správy, vyhlásenia a oznamy
Aktualizácie: pred 9 min 38 s

MF SR: Komentár IFP: Analytický pohľad na práve schválený rozpočet

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) –

Ponúkame analytický pohľad na práve schválený rozpočet. Pozreli sme sa naň optikou scenára nezmenených politík. Celkovú výšku konsolidačných opatrení v porovnaní s týmto scenárom odhadujeme v roku 2013 na 3,3 percenta HDP. Schválený rozpočet obsahuje výdavkové opatrenia vo výške 1,2 percent HDP a príjmové opatrenia vo výške 2,4 percenta HDP. Veľkosť konsolidácie v roku 2011 vrátane záväzkov prevzatých z prechádzajúcich rokov odhadujeme na 2,5 percenta HDP.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8387

Martin Filko
riaditeľ
Inštitút finančnej politiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

Kategórie: Podporujeme

V Spojených štátoch vrcholí technologická udalosť roka

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra – Mesto Austin, v americkom štáte Texas, je hostiteľom Dell World 2012. Konferenciu o kľúčových technológiách a riešeniach pre biznis v 21. storočí otvorili v utorok prezident spoločnosti Michael Dell a bývalý prezident Spojených štátov amerických Bill Clinton. Najdôležitejšie momenty je možné sledovať aj cez internet.

Služba Dell World: Live Online prenáša atmosféru konferencie do celého sveta. Tohtoročný Dell World 2012 prináša nové výzvy pre IT profesionálov, inšpirácie a technologické riešenia pre široké spektrum užívateľov informačných technológií. Dell World: Live Online umožňuje pripojiť sa ku konferencii a sledovať diskusie o kľúčových témach, reportáže a rozhovory priamo v centre diania Austin Convention Center.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Elektronickú faktúru už využíva desaťtisíce zákazníkov UPC

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra – Na elektronickú faktúru, ktorá je doručovaná zákazníkom bezplatne do emailovej schránky, prešli už desaťtisíce užívateľov služieb spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA. Takzvanú e-faktúru, ktorú s cieľom ochrany životného prostredia preferuje stále viac zákazníkov, bude spoločnosť UPC štandardne zasielať od 1. januára 2013. V ponuke bude naďalej aj možnosť doručovania faktúry alebo poštového peňažného poukazu v papierovej forme, ktorá bude od 1.1.2013 spoplatnená cenou 1 Euro vrátane DPH. Na rozdiel od nej, elektronická faktúra je bezplatná, a zákazník ju dostane do ním zvolenej emailovej schránky.

Elektronická faktúra sa od januára budúceho roku stane štandardou službou pre všetkých zákazníkov, ktorým ušetrí drahocenný čas, uľahčí spôsob platby a kontrolu úhrad, a zároveň zlepší prehľad o platbách. Službu zasielania elektronickej faktúry bude spoločnosť UPC poskytovať bezplatne, na zákazníkovi je len výber emailovej adresy, na ktorú si želá elektronickú faktúru dostávať. Elektronická faktúra je zároveň daňovým dokladom v súlade so zákonom o DPH, a na žiadosť zákazníka môže byť zabezpečená heslom.

Hlavnou výhodou elektronickej faktúry je, že šetrí a ochraňuje životné prostredie. Kým zasielanie papierovej faktúry vyžaduje vysokú spotrebu papiera, na ktorom je vytlačená, ale tiež obálok, tonerov a energie na tlač, balenie a distribúciu, zasielanie faktúr elektronickou formou spotrebu papiera a energie výrazne znižuje. Elektronická faktúra sa tak stáva preto aj prejavom spoločenskej zodpovednosti, vďaka ktorej spoločnosť a jej zákazníci spoločnými silami prispievajú k ochrane nášho životného prostredia.

Užívatelia služieb UPC BROADBAND SLOVAKIA môžu na úhradu platieb za poskytované služby využívať viacero spôsobov. Najjednoduchšie je využitie internetbankingu, alebo zriadenie trvalého prevodného príkazu. K dispozícii je taktiež možnosť zriadenia automatického inkasa, keď je fakturovaná suma inkasovaná priamo z bankového účtu zákazníka. Pri všetkých spôsoboch platby je dôležité správne uviesť variabilný symbol (číslo zmluvy), ktorý je nevyhnutný na identifikáciu platby.

Podrobnejšie informácie o bezplatnej službe zasielania elektronickej faktúry spoločnosť UPC rada poskytne na Infolinke 02 594 22 222, ako aj na zákazníckych strediskách. Viac informácií záujemcovia získajú aj na webe UPC v sekcii http://www.upc.sk/helpdesk/faktury-a-vyuctovanie/

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

Kategórie: Podporujeme

Spravodajstvo TV Markíza opäť profesionálne zlyhalo

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra – V stredu 12. decembra 2012 vláda SR schválila transakčné dokumenty k zmene vlastníckych pomerov v spoločnosti Slovak Gas Holding, čím umožnila predaj vládou M. Dzurindu v roku 2001 sprivatizovaného 49 %-ného podielu spoločnosti SPP, a.s. Vláda SR si týmto rozhodnutím a rokovaniami, ktoré mu predchádzali, fakticky vytvorila priestor a možnosť významne posilniť svoje postavenie a vplyv v SPP. Dosiahla to napriek tomu, že to nebola ona, kto predával svoj podiel, a preto mala len obmedzené možnosti, ako do operácie vstúpiť a už vôbec nemala možnosť ovplyvniť, komu súkromní vlastníci odpredajú svoj podiel, ktorý získali v trestuhodnej privatizácii vlády M. Dzurindu.
Napriek týmto zásadným obmedzeniam vláda SR získala možnosť zvýšiť svoj podiel v materskej spoločnosti SPP z 51 % na 100 %, čím získa bezvýhradný vplyv na návrhy cien plynu pre domácnosti a firmy na Slovensku a vylúči tak do budúcnosti riziko rôznych arbitráží so spoluvlastníkom spoločnosti. Rovnako v rokovaniach s budúcim, súkromnými vlastníkmi menšinového podielu vybraným vlastníkom dosiahla, že bude mať garanciu vyplatenia 300 miliónov eur dividend ročne po dobu štyroch rokov. V dcérskych spoločnostiach Eustream a SPP Distribúcia zostane stav nezmenený: teda štát tu bude mať prostredníctvom SPP 51 %-ný podiel a nový súkromný partner 49 %-ný podiel v spoločnostiach; manažérska kontrola ostane v rukách nového spolumajiteľa.
Toto je fakticky stav, ktorý vyrokovala a schválila vláda SR a v súčte znamená významné posilnenie pozície štátu v SPP a to napriek obmedzeným možnostiam, ktoré vláda v tejto zmene vlastníckej štruktúry mala.
Úplne iný obraz tejto udalosti však ponúkol verejnosti redaktor Televíznych Novín TV Markíza T. Velecký vo svojom včerajšom spravodajskom príspevku, v ktorom skreslil reálne skutočnosti, zamlčal podstatné okolnosti alebo vyslovene klamal a prakticky svojím “spravodajstvom” úplne prebral opozičnú rétoriku v tejto téme. Príspevok uviedol klamstvom o “uzavretí obchodu” vládou SR, pričom je zrejmé, že nie vláda SR, ale súkromní vlastníci predávali svoj podiel. Taktiež už v úvode aj titulkom príspevku vytvoril obraz o tom, akoby vláda SR vpustila “finančných žralokov” do SPP, kým základným faktom je, že nie vláda vyberala, ale súkromný vlastník predával. Následne redaktor odignoroval skutočnosti dokladajúce možnosť zásadného posilnenia vplyvu štátu v podniku, vyhnutie sa možným budúcim arbitrážam či garanciu 300 mil. príjmov z dividend, a naopak – prebral kritický pohľad opozície, prevažne tých strán, ktoré boli pri trestuhodnej privatizácii podniku v roku 2001. Svoj príspevok ako taký postavil na strate vplyvu štátu na údajne najlukratívnejšie dcérskej spoločnosti SPP, zatiaľ čo skutočnosť je taká, že v tejto oblasti sa na dnešnom stave vplyvu štátu nič nemení.
Vzhľadom na to, že ostatné médiá tému priniesli vo veľmi vecnej rovine, neporovnateľne objektívnejšej ako menovaný redaktor, vyvstáva pre nás otázka, na koho objednávku alebo s akými motívmi takto redaktor konal.
Vzhľadom na opakované neobjektívne, tendenčné až lživé spravodajstvo menovaného redaktora podáva Úrad vlády SR tri jeho príspevky, vrátane tohto včerajšieho na tému SPP na preverenie Radou pre vysielanie a retransmisiu.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;nr

Kategórie: Podporujeme

IBM dokončila akvizíciu spoločnosti Kenexa

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra – Spoločnosť IBM (NYSE: IBM) oznámila uzatvorenie akvizície spoločnosti Kenexa. Prebratie softvérovej firmy Kenexa posilní vedúcu pozíciu IBM v sociálnom podnikaní. IBM získala softvérovú spoločnosť za 1,3 miliardy dolárov.

Kenexa je popredným poskytovateľom riešení pre nábor zamestnancov a služieb pre HR. Poskytuje nástroje pre motiváciu zamestnancov a zvyšovanie efektivity práce. Prináša jedinečnú kombináciu cloudovej technológie a poradenských služieb, ktoré integrujú ľudí a procesy v podnikoch a poskytuje riešenia, ktoré umožňujú efektívnejšie zapojiť pracovníkov do činnosti firiem.

Kenexa dopĺňa stratégiu IBM, ktorá smeruje k prinášaniu relevantných dát a odborných znalostí vedúcim pracovníkom v podnikoch. “Vyššie vzdelanostná úroveň zamestnancov vo firmách im umožní zavádzať inovácie a prinášať na trh rýchlejšie nové produkty a služby. Vedie tiež k zlepšovaniu služieb zákazníkom a zvyšovaniu predaja vďaka budovaniu nových zručností, ktoré umožnia spojiť odborníkov vo firmách s relevantnými zákazníkmi,” hovorí šéf sociálneho podnikania v IBM Alistair Rennie. “Kombinácia špičkových riešení Kenexy v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vedúceho postavenia IBM v oblasti biznis analytiky a sociálneho podnikania umožňuje IBM pomôcť svojim klientom pri vytváraní výnosov zo sociálneho podnikania a vedie k ich väčšej konkurencieschopnosti na trhu,” dodáva Alistair Rennie.

Softvérová spoločnosť Kenexa je lídrom v oblasti cloudových aplikácií pre riadenie ľudských zdrojov vo firmách a v outsourcingu náboru zamestnancov. V súčasnosti má 8900 zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane finančných služieb, farmaceutického priemyslu či maloobchodu. Medzi jej klientov patrí vyše polovica spoločností umiestnených v rebríčku Fortune 500, najväčších firiem v Spojených štátoch amerických.

Akvizícia spoločnosti Kenexa dopĺňa vedúce postavenie IBM v oblasti sociálneho podnikania a biznis služieb pre HR. Analytická spoločnosť IDC označila IBM tretí rok za sebou za celosvetovú jednotku medzi dodávateľmi softvéru pre sociálne podnikanie. Približne 2800 zamestnancov Kenexy v 21 krajinách sveta prejde do spoločnosti IBM, ktorá bude v súlade so svojou stratégiou pokračovať v podpore pre klientov Kenexy a bude zdokonaľovať jej technológie. Zároveň týmto podnikom ponúkne možnosť využívať všetky výhody širokého portfólia produktov spoločnosti IBM.

O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva vyše 430 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Pivovarnícky komunitný projekt s rekordným počtom hlasov

13. december 2012

VEĽKÝ ŠARIŠ 12. decembra – Do charitatívneho programu Občianska voľba Pivovaru ŠARIŠ, ktorý vyhlasuje Komunitná nadácia Veľký Šariš, sa v tomto roku zapojil rekordný počet obyvateľov Slovenska. Tí hlasovali za víťazné projekty mimovládnych organizácií z okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou a Bardejov a o tom, ktoré z nich získajú finančný grant na aktivity, ktoré by mali zaujímavou formou prispieť k tomu, aby sa zlepšila kvalita života na východnom Slovensku.
Hodnotiaca komisia vyhlásila sedem víťazných projektov charitatívneho programu Občianska voľba Pivovaru ŠARIŠ. O tom, že takýto program má silný ohlas a pomáha poukázať na to, čo trápi alebo zaujíma všetkých, ktorí chcú zmeniť východné Slovensko na lepšie miesto pre prácu aj oddych, svedčí aj 18 419 zaslaných hlasov. Tie poslali občania projektom mimovládnych organizácií, a to po prvýkrát aj v internetovom hlasovaní. „Je to niečo úžasné, koľko hlasov nám prišlo, je to rekord v histórii Občianskej voľby“ povedala správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš Mgr. Štefánia Lenzová. Už po deviaty raz zakladateľ a partner projektu, spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. venuje najúspešnejším projektom grant vo výške 16 600 EUR. Dovedna, vrátane tohto ročníka Občianskej voľby Pivovaru ŠARIŠ, sa podarilo prerozdeliť 192 817 eur na pomoc a podporu východoslovenského regiónu.
V tomto roku priniesol grantový program po prvý raz aj novú tému, ktorou je zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov, a to v kontexte témy nevhodnosti požívania alkoholu neplnoletými, pri jazde vozidlom a vplyvu alkoholu na tehotné ženy. Manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti Pivovary Topvar Miriam Šramová k tejto novinke uviedla: „Téma alkoholu a prevencie je neustále aktuálna, preto sa snažíme aj formou grantov podporiť zaujímavé projekty. Našim cieľom nie je iba finančná pomoc, ale aj podpora osvetovej činnosti v oblasti zodpovedného pitia alkoholu.“ Jej slová potvrdzuje aj to, že hneď na druhom mieste je medzi najúspešnejšími projektmi práve jeden s touto novou témou. „Z rozmanitosti podporených projektov vidieť, že Východniarom, a určite nielen im, mimoriadne záleží na tom, ako vyrastajú ich deti, aké je životné prostredie okolo nich a na zdravom životnom štýle. Tento ročník bol výnimočný tým, že aj Občianska voľba sa rebrandovala, zdigitalizovala a pritiahla rekordný počet hlasujúcich.“ dodala Miriam Šramová.
Grantový program Občianska voľba Pivovaru ŠARIŠ každoročne prebieha v úzkej spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš už od roku 2004. Dokázal si získať pevné miesto medzi aktivitami, ktoré významne pomáhajú zlepšiť kvalitu života v regióne východného Slovenska a o jeho význame svedčí aj každoročný vysoký záujem obyvateľov zapojiť sa do hlasovania o víťazných projektoch.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

JOKER neodolal magickému dátumu

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra – Uplynulá streda mala magický dátum, 12. 12. 2012. Ktovie, koľkí z hráčov, ktorí v ten deň uzavreli stávku v hre LOTO spolu s doplnkovou hrou JOKER, sa spoľahli na „mágiu“ čísiel. Isté je, že jeden z nich vyhral jokerový jackpot vo výške 184 312 eur. „Tento šťastný hráč uzatvoril prostredníctvom SMS správy stávku na jeden náhodný tip v hre LOTO a zvolil si aj doplnkovú hru JOKER. Za stávku zaplatil 1,05 eura,“ informoval hovorca spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Rastislav Čépe.

Hovorca ďalej uviedol, že ide o 15. tohtoročný jackpot, ktorý padol v hre JOKER. „Zároveň možno uviesť, že je to druhá najvyššia tohtoročná výhra v doplnkovej hre. V rebríčku jokerových výhier kraľuje jackpot z 5. februára s hodnotou 203 709 eur. Na treťom mieste je výhra 156 343 eur z 29. júla,“ pripomenul Čépe.

JOKER je doplnková hra k číselným lotériám LOTO a LOTO 5 z 35. Je to stávka na šesťčíslie uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky, ktoré vytvorí generátor náhodných čísel. Výhra v hre JOKER je dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného potvrdenia o uzatvorení stávky v časti JOKER, pri ktorom je vyznačená možnosť „áno“.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. prijíma stávky na číselné lotérie LOTO, JOKER, LOTO 5 z 35, KENO 10 a EUROMILIÓNY okrem štandardných zberných miest aj prostredníctvom internetu cez stránku www.tipos.sk, ako aj prostredníctvom SMS správ zaslaním bezplatnej prázdnej SMS správy na číslo 3333.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Stanovisko ministerstva k vydaniu pamätnej dvojeurovej mince

13. december 2012

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) –

Ministerstvo financií víta schválenie návrhu dvojeurovej mince so symbolikou
príchodu misie Konštantína a Metoda na veľkú Moravu aj so symbolmi svätožiare a
kríža v Rade EÚ.

MF SR je presvedčené, že budúca slovenská pamätná dvojeurová minca s Konštantínom a
Metodom bude vhodným doplnením širokej palety európskych mincí a zároveň bude
reprezentovať prítomnosť Slovenska v eurozóne.

Národná banka Slovenska predložila 23. novembra pôvodný návrh, aj s kresťanskými
symbolmi, na posúdenie členským štátom a Európskej komisii a tento návrh, po
schvaľovacej procedúre v príslušných inštitúciách EÚ a za aktívnej pôsobnosti
zástupcov MF SR v procese schvaľovania, našiel jednohlasnú podporu vo všetkých
členských štátoch eurozóny.

V zmysle schvaľovacej procedúry bol návrh slovenskej pamätnej mince schválený
začiatkom decembra 2012 v Rade EÚ.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

mo

Kategórie: Podporujeme

Slováci kupujú lieky aj ako vianočný darček

12. december 2012

BRATISLAVA 12. decembra – Podľa prieskumu realizovaného v decembri 2012 by až 62 % Slovákov kúpilo svojim blízkym ako vianočný darček lieky. Alarmujúcim je najmä fakt, že až 59 % Slovákov by buď kúpilo, alebo by zvažovalo nákup liekov na predpis cez internet. Opatrnosť je v takýchto prípadoch viac ako na mieste. Internet je totiž hlavným zdrojom objednávok falošných liekov, ktorých konzumácia môže vážne poškodiť zdravie.

Lieky si nájdu svoje miesto aj pod vianočným stromčekom
Zdravie našich blízkych je pre nás dôležité. Potvrdzuje to aj fakt, že lieky ako vianočný darček by kúpilo až 62 % Slovákov, pričom pozitívny postoj majú k takýmto darčekom najmä ženy (68 %). Ukázali to výsledky prieskumu realizovaného v decembri 2012 spoločnosťou TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov. Pod vianočným stromčekom sa najčastejšie objavujú doplnky výživy na posilnenie imunity (82 %), rôzne vitamíny a minerály (75 %), či lieky na skoncovanie s fajčením (18 %).

Pri nákupe liekov cez internet nie sme dostatočne opatrní
V hektickom predvianočnom období sa internet stal neoceniteľným pomocníkom pri zháňaní darčekov. Vedia to aj falšovatelia liekov, ktorí so svojimi ponukami na „zázračné“ prípravky nepoľavujú ani v tomto období. Slovákov na nákupe cez internetové obchody láka najmä pohodlnosť nákupu (64 %), šetrenie času (60 %) a nižšie ceny (57 %). Ukazuje sa však, že pri nákupe liekov cez internet stále nie sme dostatočne obozretní. Neodradí nás napríklad to, že lieky ponúkané v rôznych e-shopoch sú výlučne na lekársky predpis. Lieky, ktoré by sa bez predchádzajúceho vyšetrenia lekárom nemali k pacientovi dostať, by si na internete kúpilo až 13 % respondentov, pričom ich nákup pre seba a svojich blízkych by zvažovalo 46 % respondentov.

„Opatrnosť pri nákupe liekov cez internet je mimoriadne dôležitá. Každá ponuka na zakúpenie lieku na lekársky predpis je nelegálna. Na Slovensku sa tieto lieky dajú kúpiť len v kamenných lekárňach,“ upozorňuje PharmDr. Peter Stanko, člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory a liekový analytik pre ADC ČÍSELNÍK. „Kúpou liekov viazaných na predpis cez internet sa spotrebitelia vystavujú veľkému riziku, že sa im do rúk namiesto pravého lieku dostane falzifikát. Pri nedodržaní základných bezpečnostných pravidiel sa tak ľahko môže stať, že niekto z ich blízkych môže skončiť s vážnymi zdravotnými problémami v nemocnici,“ dodáva PharmDr. Peter Stanko.

Ako sa nedať nachytať
Rozpoznať falošný liek od pravého je na prvý pohľad takmer nemožné. O to dôležitejšie je naučiť sa ich nákupu predchádzať. Ako sa vyhnúť falzifikátom liekov a rozoznať podozrivé ponuky, naučí návštevníkov stránky www.falosnelieky.sk aplikácia Fake detector. Návštevníci nájdu na stránke aj dôležité informácie o tom, ako nakupovať lieky cez internet bezpečne či poradňu liekového analytika.

Zaujímajú sa Slováci o dôveryhodnosť stránky, z ktorej nakupujú? Hoci 90 % respondentov uviedlo, že pri nákupe liekov cez internet si overujú dôveryhodnosť, až 15 % si vôbec neoveruje konkrétnu adresu obchodu a 25 % neodradí ani ponuka liekov na lekársky predpis. Nákup tovaru cez internet má svoje úskalia, no v prípade nákupu liekov ide o mimoriadne veľké riziko. V stávke je totiž to najcennejšie čo máme – zdravie nás a našich blízkych.

Zdroj: TNS Slovakia, december 2012

Kampaň Falošné lieky
Kampaň prebieha od roku 2011 a k pôvodným partnerom, ktorými boli v minulom roku spoločnosť Pfizer, Sekcia colná Finančnej správy SR a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, sa v boji proti falošným liekom tohto roku pripojili Slovenská lekárnická komora, Úrad priemyselného vlastníctva SR, ADC číselník a Národné toxikologické informačné centrum. Viac informácií o rizikách spojených s predajom falošných liekov nájdete na www.falosnelieky.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

BASF je hlavný dodávateľ pre Peugeot Citroën

12. december 2012

BRATISLAVA 12. decembra – Spoločnosť BASF Coatings získala titul „hlavný dodávateľ lakov“ od automobilky PSA Peugeot Citroën. Uznanie je výsledkom iniciatívy „Dokonalosť v dodávateľských vzťahov“. Jean-Baptiste Formery, riaditeľ nákupu automobilových dielov PSA Peugeot Citroën, odovzdal vyznamenanie Oliverovi Homolleovi, prezidentovi Business Center West a prezidentovi BASF Francúzsko.

Okrem 13 strategických dodávateľov identifikoval PSA Peugeot Citroën i hlavných dodávateľov, ktorí sú medzinárodne aktívni a stanovujú štandardy vo svojich oblastiach. PSA Peugeot Citroën chce z prepracovaných dodávateľských vzťahov učiniť svoju konkurenčnú výhodu. Spoločnosť BASF bola vybraná na základe svojej vysokej kvality, spoľahlivosti, technickej kompetencie a všestrannosti. Okrem toho BASF disponuje podrobnými expertízami rozličných náterov a technologických postupov, rovnako ako aj kratšími lakovacími procesmi. Plní tak všetky požiadavky PSA.

BASF Coatings je súčasťou BASF Group, ktorá je celosvetovo najväčším dodávateľom chemických materiálov pre automobilky a je považovaná v celom výrobnom reťazci vozidiel za spoľahlivého a kompetentného partnera. Dodáva všetko od technických plastov, polyuretánov, špeciálnych pien, lakov, palivových prísad, až ku katalyzátorom, batériám, pigmentom, chemikáliám pre kožu a textílie, alebo chladiacim a brzdným zmesiam. Spektrum produktov BASF pre využitie v automobilovom priemysle je skutočne široké.

O BASF Coatings
BASF Coatings vyvíja, produkuje a predáva vysoko cenený sortiment inovačných automobilových a priemyslových lakov, rovnako ako aj architektonické nátery. V roku 2011 dosiahla spoločnosť BASF Coatings obrat 2,8 miliardy euro. V oblasti lakov patrí k celosvetovým lídrom a disponuje silným postavením na trhoch v Európe, Severnej a Južnej Amerike a v regióne Ázia – Pacifik. Viac o BASF Coatings možno nájsť na: www.basf-coatings.com. Zákaznícky časopis BASF Coatings je k stiahnutiu na stránke: www.coatingspartner.com.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku ko
ncu roka 2011 zamestnávala 111 000 ľudí a v roku 2011 vykázala tržby vo výške 73,5 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2011 mala spoločnosť BASF na Slovensku 182 zamestnancov a v roku 2011 dosiahla obrat vo výške 112 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

MF SR: IFP – Efektívnosť zdravotníctva a zdravotných poisťovní

12. december 2012

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) –

Naša dnes zverejnená štúdia skúma efektívnosť slovenského zdravotníctva a zdravotných poisťovní. Jeho výsledky sa v pomere k vstupom po zohľadnení viacerých významných faktorov prepadli v rokoch 2004 až 2007 z priemernej na jednu z najhorších úrovní v OECD. Po čiastočnom očistení o rozdiely v štruktúre poistencov má štátna zdravotná poisťovňa vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť než súkromné poisťovne. Nie je jednoznačné, či sú príčinou nepopísané rozdiely v štruktúre poistencov, nepozorované rozdiely v kvalite a množstve starostlivosti, alebo rozdiely v efektívnosti. Súkromné poisťovne získavali v minulosti ekonomicky neprimerané zisky (ekonomické renty). Nedávna reforma prerozdeľovania poistného ich značnú časť odstraňuje.

Štúdiu nájdete na tejto linke:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8386

Jej najdôležitejšie závery:

Naša analýza poukázala na zlý a zhoršujúci sa stav slovenského zdravotníctva. Naše zdravotníctvo dosahuje – aj po zohľadnení viacerých dôležitých faktorov – jedny z najhorších výsledkov vo vyspelých krajinách. Efektívnosť, ktorá do polovice predchádzajúcej dekády stagnovala okolo priemeru OECD, sa začala výrazne prepadávať. Pokles efektívnosti bol spôsobený predovšetkým nárastom reálnych výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktorý sa na rozdiel od napríklad Českej republiky neodrazil v zlepšených výsledkoch. Druhým dôležitým dôvodom mohli byť niektoré vládne politiky v období 2003 – 2005. V súčasnosti dosahuje Slovensko spolu s Maďarskom najhoršie výsledky v celej OECD.
Nepodarilo sa nám s istotou identifikovať všetky rozdiely v minulých a súčasných politikách, ktoré spôsobili, že sa významný nárast peňazí v zdravotníctve nepremietol do zlepšeného zdravia ľudí. Z faktorov, ktoré naše dáta umožnili analyzovať, mohli zohrať negatívnu úlohu vyššie upravené náklady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a vysoké ekonomicky neprimerané zisky (ekonomické renty) najmä súkromných poisťovní. Na systémovej úrovni sú najpravdepodobnejšími negatívnymi faktormi napríklad vysoké výdavky na lieky, vysoký podiel hotovostných doplatkov pacientov a zlá manažérska a medicínska situácia v nemocniciach.

Podľa našej analýzy majú na systémovej úrovni na zdravie obyvateľstva najvýraznejší pozitívny vplyv výdavky na zdravotníctvo. Vo významnej miere, a negatívne, naň vplývajú aj spoločenské faktory – spotreba alkoholu, nerovnosť príjmov a historické členstvo vo východnom bloku. Ďalšie ukazovatele sú štatisticky nevýznamné. Zdravie zlepšuje vzdelanie obyvateľstva. Vysoká úroveň korupcie v zdravotníctve a systém viacerých poisťovní majú naopak negatívny

Ekonomický efekt všetkých vplyvov na zdravie sme odhadovali na dátach 34 krajín OECD od roku 1960 do súčasnosti. Štatisticky sme otestovali význam uvedených vplyvov na očakávanú dĺžku života, dojčenskú úmrtnosť, spokojnosť so službami v zdravotníctve (EHCI) a odvrátiteľnú úmrtnosť. Vzhľadom na výrazne horšiu dostupnosť dát však boli vzorky dát pre vzdelanie, doplatky, korupciu a počet poisťovní relatívne menšie, pre výsledky merané EHCI a odvrátiteľnou úmrtnosťou dokonca veľmi malé, čo nám zabránilo vyslovovať o nich silné závery.

Po očistení zdravotného stavu obyvateľstva o najvýznamnejšie vplyvy, ktoré zdravotníctvo nedokáže ovplyvniť, sme vyhodnotili jeho efektívnosť. Do roku 2003 sme v medzinárodnom porovnaní dosahovali priemernú efektívnosť. Od roku 2004 do roku 2007 sa situácia výrazne zhoršovala. Na porovnanie, miera efektívnosti v Českej republike sa vtedy naopak mierne zlepšila. V súčasnosti žijeme kvôli neefektívnosti spolu s Maďarskom o tri roky kratšie než Česi, a o dva roky zaostávame za priemerom vyspelých krajín. Medzi všetkými sledovanými krajinami sme medzi rokmi 1997 a 2010 zaznamenali najväčší prepad. Z OECD sú na tom najhoršie Spojené štáty americké, ktoré oproti priemeru strácajú kvôli neefektívnosti viac ako tri roky života. Najefektívnejšou krajinou je Japonsko, a najúspešnejším „skokanom“ v efektivite Južná Kórea.

Na uvedené hodnotenie efektívnosti sme použili model očakávanej dĺžky života, ktorý bral do úvahy výdavky na zdravotníctvo, spotrebu alkoholu, nerovnosť bohatstva a postsocialistickú minulosť krajiny. Tieto faktory sa v prvej časti analýzy potvrdili ako najvýznamnejšie, a zvnútra zdravotníctva ich je takmer nemožné ovplyvniť. Ak sú výsledky niektorej krajiny lepšie, než by predpovedal model, jej zdravotníctvo je efektívnejšie. Ak sú horšie, ako v prípade Slovenska, krajina v efektívnosti zaostáva.

Pre zdravie dôležité faktory aj vývoj efektívnosti boli zhruba potvrdené aj testovaním časovo oneskoreného vplyvu zdravotníckych výdavkov a regresie rozdielov vo vstupoch a výstupoch.

Najväčšie zdroje neefektívnosti slovenského zdravotníctva sa podľa nášho názoru dajú hľadať u zdravotných poisťovní, v nemocniciach a v liekoch. Pre dôkladné posúdenie efektívnosti nemocníc a liekov sú zatiaľ pre nás limitujúce dátové obmedzenia, a v oblasti liekovej politiky boli už v minulosti vykonané pozitívne reformy[1]. V oblasti zdravotného poistenia sme mali k dispozícii detailné individuálne údaje, a systém má podľa nás výrazné rezervy v efektívnosti. Preto sa sústreďujeme práve na jeho analýzu. Z nej vyplynulo, že VšZP má vyššie náklady na liečbu pacientov ako dve súkromné poisťovne. Tieto rozdiely pravdepodobne nie sú spôsobené výlučne nekorigovanými rozdielmi v chorobnosti ich poistencov. Ale aj nepozorovanými rozdielmi v kvalite a množstve uhrádzanej starostlivosti medzi poisťovňami, alebo v ich nákladovej efektívnosti.

Otvorenou otázkou zostáva z medzinárodného pohľadu vysoký zisk súkromných zdravotných poisťovní. V uplynulých piatich rokoch dosiahol v priemere 10,4 percenta výnosov, oproti napríklad 0,8 percentu[2] v Holandsku. Zdravotné poisťovne sú, vďaka oligopolnému postaveniu na trhu a charakteristikám regulačného prostredia[3], schopné získavať príjmy nad rámec zisku v konkurenčnom prostredí, tzv. ekonomické renty[4]. Z nepresného prerozdeľovania takto podľa nášho odhadu v roku 2010 získala Dôvera 20,2 milióna eura a Union 9,6 milióna eur. VšZP stratila ich súčet, 29,8 milióna eur[5]. Podstatnú časť z nami identifikovaných rent odstráni nová metodika prerozdeľovania poistného, ktorá platí od júna 2012.
Súčasná právna úprava zdravotných poisťovní upravuje nakladanie so ziskom, no neupravuje nakladanie s inými prostriedkami zdravotných poisťovní ako je zisk z ich hlavnej činnosti. Ako príklad je možné uviesť vyplácanie záväzkov akcionárom Dôvery vo výške 125 miliónov eur v roku 2010 a 180 miliónov eur v roku 2011. Budúce pokusy o prísnejšiu reguláciu by mohli byť komplikované takými aktivitami zdravotných poisťovní, ktoré by neboli pokryté ani novou právnou úpravou.

Naopak, nepotvrdili sa významné rozdiely medzi poisťovňami v prevádzkových nákladoch.

Martin Filko
riaditeľ
Inštitút finančnej politiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

Kategórie: Podporujeme

Henkel a Ceresit partnermi európskeho hokejového turnaja

11. december 2012

BRATISLAVA 11. decembra – Už tento štvrtok sa stane Bratislava hlavným hokejovým mestom Európy. Spolu s Viedňou bude hostiť záverečnú fázu najprestížnejšej európskej klubovej súťaže Red Bulls Salute – European Trophy Finals 2012. Slovensko bude reprezentovať jediný zástupca HC Slovan Bratislava. Na Slovensko zavíta European Trophy Finals aj vďaka podpore spoločnosti Henkel, ktorá je oficiálny prémiový sponzor súťaže.

Zimný štadión Ondreja Nepelu bude od 13. do 16. decembra dejiskom vyvrcholenia prestížnej európskej klubovej súťaže Red Bulls Salute – European Trophy Finals 2012. Fanúšikovia tak budú mať šancu zhliadnuť štyri kvalitné finálové zápasy. Na ľade sa okrem nášho zástupcu predstaví šesť klubov – švédsky tím Färjestad BK, víťaz Západnej divízie a štvrťfinálový súper HC Slovana; Lule Hockey, ktorý suverénne zvíťazil v Severnej divízii; Eisbären Berlin, víťaz súťaže z roku 2010; ďalej HV 71 Jönköping, víťaz Južnej divízie; úradujúci švédsky majster Brynäs IF Gävle a Tappara Tampere, najlepšie mužstvo Východnej divízie. Chýbať nebude ani značka Ceresit, ktorá je dlhodobým podporovateľom slovenského extraligového hokeja. Bratislava tak opäť ožije kvalitným európskym hokejom!

Stavebná chémia Ceresit je synonymom kvality a spoľahlivosti. Zahŕňa široké spektrum výrobkov s uplatnením v prakticky všetkých typoch realizovaných stavieb. Značka Ceresit sa už dlhodobo spája s hokejom. Už tradične bude aj oficiálnym sponzorom MS v hokeji 2013, ktoré budú spoločne hostiť severské štáty Švédsko a Fínsko.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Tradičný večierok CBA Slovakia vo veľkom štýle

11. december 2012

BRATISLAVA 11. decembra – Zamestnanci a manažment firmy CBA Slovakia počas tradičnej vianočnej party bilancovali rok 2012 a vyhlasovali zamestnancov roka. Podujatie moderoval známy zabávač Jožo Pročko.

„Radi by sme prekonali ďalší mýtus, a síce, že aj rýdzo slovenská spoločnosť môže mať dobrý a zábavný vianočný večierok pre svojich zamestnancov, a to aj bez zahraničných sponzorov. Rozhodli sme sa osvedčený model večierka obohatiť o atraktívne zábavné prvky,“ komentoval udalosť Vladimír Kocúrek viceprezident CBA Slovakia a zdôraznil: „Máme za sebou takmer celý kalendárny rok, ktorý bol mimoriadne náročný, plný neštandardných vplyvov, no aj napriek tomu, sa nám podarilo obstáť na domácom retailovom trhu a zvýšiť tak obrat i zisk. Chceme prinášať retailové inovácie a ďalej vytvárať ojedinelé a zákaznícky úspešné koncepty. Tento rok sme napríklad s úspechom nasadili pojazdný FEST Market CBA na rôzne hudobné festivaly. Projekt, má už aj vlastnú komunitu v sociálnej sieti Facebook. CBA Slovakia je jedným z najväčších zamestnávateľov na strednom Slovensku, zamestnávame 2 400 pracovníkov a aj napriek kríze plánujeme ďalej expandovať.“

Vianočný večierok bol svojrázny a pre mnohých nezabudnuteľný. O zábavu sa postarali skvelý moderátor a lokálpatriot Jožo Pročko, v kombinácii s DJom a živou cigánskou kapelou Šukárovci. V uvoľnenej atmosfére viacerí napäto čakali na vyhlásenie troch zamestnancov roka 2012. Aj za účasti majiteľov firmy sa nimi stali Ondrej Malatinec, Peter Boháč a Zoltán Pál. Zmysel pre recesiu a nadhľad, ale zároveň i veľkú profesionalitu preukázal organizačný tím, ktorý zabezpečil okrem štýlovej reštaurácie Biela Labuť v lučeneckom mestskom parku pri jazere, bohatého programu aj profesionálnu vešticu pre tých, ktorí predsa len neverili v blížiaci sa koniec sveta a chceli vedieť čosi o svojej budúcnosti.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Štatistický úrad SR zmení web z roku 2005

10. december 2012

BRATISLAVA 10. decembra – Nový internetový portál Štatistického úradu SR bude sprístupnený verejnosti v apríli 2013 a poskytne používateľom nové funkcionality, logicky usporiadaný obsah a prehľadne štruktúrované informácie.

„Nová brána“ k štatistickým informáciám v podobe webovej stránky je súčasťou komplexnej inovácie informačného systému úradu, ktorú realizuje v rámci projektu „Elektronické služby Štatistického úradu SR“.

Portál je koncipovaný tak, aby spĺňal nielen požiadavky príslušnej legislatívy upravujúcej požiadavky pre portály organizácií verejnej správy, ale zohľadnil aj názory verejnosti vyjadrené v prieskume spokojnosti v roku 2011. V ňom užívatelia vyjadrili nespokojnosť hlavne s neprehľadnou štruktúrou webu, zložitým vyhľadávaním informácií, zlou čitateľnosťou písma, slabým zvýraznením aktualít, či s príliš fádnou a nezaujímavou grafikou.

Ambíciou úradu je sprístupniť verejnosti portál s prehľadne usporiadaným obsahom do jasných blokov, ktorý zrýchli dostupnosť hľadaných informácií a uľahčí orientáciu užívateľov. Tomu je podriadené jeho grafické, obsahové aj technologické riešenie.

Portál bude, na rozdiel od súčasnosti, postavený na technologicky kompatibilnom prostredí, čoho prínosom bude technická integrácia všetkých produktov a služieb. Nový portál bude postavený na technológiách IBM a Java. Prostredníctvom riešenia IBM Cognos bude zabezpečená jedna konsolidovaná verejná databáza (jeden zdroj údajov), jednoduchý reporting podľa oblastí, analytický nástroj pre prácu s dátami, štatistické funkcie, časové rady. Toto riešenie umožní priamy export údajov do rôznych formátov, napr. excelu, csv, xml, či pdf.

Projekt „Elektronické služby Štatistického úradu SR“ je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie (Operačný program Informatizácia spoločnosti) a je súčasťou národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Víťazi obstarávania pre prepojenie plynovodov sú už známi

10. december 2012

BRATISLAVA 10. decembra – Spoločnosť Eustream, prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete plynu, vybrala víťazov verejného obstarávania potrubného materiálu a prác na vybudovanie slovensko-maďarského plynovodného prepojenia.

Víťazom tendra na zabezpečenie prác súvisiacich s výstavbou slovenskej časti slovensko-maďarského prepojenia sa stala spoločnosť BMS BOJNANSKÝ, s r.o. Hlavnými dodávateľmi potrubného materiálu sa stali: ThyssenKrupp Mannex GmbH, Nemecko, GASPIPE, s.r.o., Slovensko, Metinvest International SA, Švajčiarsko a RMA Kehl GmbH, Nemecko.

Začiatok prác na vybudovanie prepojovacieho VTL plynovodu DN 800 Slovenská republika–Maďarsko je naplánovaný na marec 2013.

„Sme opäť o krok bližšie k vybudovaniu slovensko-maďarského plynovodu. Verím, že i naďalej všetko pôjde podľa plánu a na komerčnú prepravu budeme pripravení do konca roku 2014“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Jean-Luc Rupp.

Medzištátne prepojenie prepravných sústav Slovenskej republiky a Maďarska je prioritou nielen pre Eustream a jeho maďarského partnera, ale aj pre národné vlády a Európsku komisiu. 115 kilometrov dlhé potrubie (z ktorých 20 kilometrov povedie cez slovenské územie), bude spolu s kompresorovou stanicou, ktorá má byť vybudovaná na maďarskej strane celkovo stáť približne 160 miliónov eur. Plánovaná finančná podpora v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR) je 30 miliónov eur.

SK/HU prepojenie – Plánovaný obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 5 miliárd kubických metrov bude mať dĺžku približne 115 kilometrov (z toho 95 kilometrov na území Maďarska a 20 kilometrov na slovenskom území). Plynovodné prepojenie spojí vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva aj v zabezpečení prístupu krajiny k plánovaným južným plynovým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sieťam. Projekt by mohol prispieť k európskej energetickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás.

Eustream (www.eustream.sk) je prevádzkovateľ prepravnej siete Slovenska a prepravca zemného plynu s prepravnou kapacitou viac ako 90 miliárd m3/rok a s celkovou dĺžkou prepravného systému 2 270 km. Eustream garantuje prístup do slovenského prepravného systému transparentným a nediskriminujúcim spôsobom a zabezpečuje komplexné služby v oblasti prepravy zemného plynu. K jeho obchodným partnerom patria medzinárodné energetické spoločnosti.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Čerpanie fondov k 30.11.2012

10. december 2012

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) – Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2012.
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=542

tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

mo

Kategórie: Podporujeme

MH SR: Slovensko bude stavať elektráreň v Jakarte

10. december 2012

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) –

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvorí v indonézskej Jakarte už 7. slovensko-indonézske obchodné fórum. Cieľom pracovnej cesty do Indonézskej republiky je hľadanie ďalších možností rozvoja vzájomnej ekonomickej a obchodnej spolupráce s akcentom na sektor energetiky. K tomu by malo prispieť aj otvorenie zastúpenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Jakarte.

Slovensko – indonézske obchodné fórum je okrem prezentácie slovenských a indonézskych energetických spoločnosti zamerané na hľadanie spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti. „Zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska patrí medzi hlavné strategické ciele programového vyhlásenia vlády, ako aj pripravovanej energetickej politiky Slovenskej republiky. Na ich dosiahnutie boli stanovené priority, ako sú napr. diverzifikácia energetických zdrojov a prepravných trás, zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a zvyšovanie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Všetky opatrenia sa však musia realizovať s prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa i životného prostredia, aby bola zabezpečená trvalo-udržateľná energetika i ekonomika Slovenska“, pripomenul v tejto súvislosti minister T. Malatinský. Na fóre sa očakáva podpis viacerých zmluvných dokumentov, osobitne obchodnej dohody na výstavbu vodnej elektrárne 2×60 MW na ostrove Batam medzi slovenskou firmou Istroenergo Levice a indonézskym partnerom a memoranda o porozumení týkajúceho sa výstavby elektrárne 2×300 MW vrátane rozvodnej siete. Projekt zabezpečí prepojenie elektrickej siete medzi indonézskym ostrovom Batam a Singapurom.

Šéf slovenského rezortu hospodárstva bude diskutovať o možnostiach lepšej spolupráce s ministrom – koordinátorom pre ekonomické záležitosti Indonézie Hatta Rajasom. „Slovensko má trvalý záujem na pokračovaní štandardných, partnerských a transparentných bilaterálnych vzťahov s Indonéziou a je pripravené spolupracovať aj v oblasti energetického sektora. Tu by som zdôraznil predovšetkým oblasti výstavby elektrární, ťažobného priemyslu a jadrovej energetiky. Treba však podporiť rokovania slovenských a indonézskych obchodných partnerov i pri ďalších významných spoločných aktivitách v energetike ako je napríklad ťažba uhlia“, povedal minister T. Malatinský. Naplánované sú aj stretnutia s predstaviteľmi Indonézskej voľnej obchodnej zóny na Batame, ako aj so zástupcami priemyselnej skupiny Kabil Industrial Estate.

Komunikačné oddelenie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

dn

Kategórie: Podporujeme

Nie sú prsia ako prsia

10. december 2012

BRATISLAVA 10. decembra – Silikónové implantáty sú na ústupe. Čoraz viac žien si uvedomuje, že väčšie prsia je možné získať aj bez skalpela a umelých „vypchávok“. Narkóza, jazvy, bolesti, dlhá rekonvalescencia, problematické hojenie rán, zápal, možnosť odmietnutia implantátov ako cudzieho predmetu v tele, to všetko je reálne. Preto už mnohé ženy navštívili bratislavskú kliniku modernej liposukcie MedicomVIP pod vedením MUDr. Martina Šimkanina. Táto ako prvá na Slovensku priniesla najvyšší štandard v plastickej a estetickej chirurgii, tumescenčnú liposukciu a zväčšovanie prsníkov vlastnými kmeňovými a tukovými bunkami.

Mnohé kliniky ponúkajú svojim klientkam plnší dekolt vďaka tejto pokrokovej metóde, no v skutočnosti im do tela vpravujú iba tukové bunky. Nemajú totiž potrebné vybavenie na extrahovanie a spracovanie telu vlastných kmeňových buniek. Práve tie sú dôležitou súčasťou výplňového materiálu. A to pre ich schopnosť vlastnej regenerácie a opravy poškodených buniek a tkanív. Bez použitia špeciálne spracovaných kmeňových buniek je zväčšovanie prsníkov iba presúvaním tuku z bokov, stehien alebo brucha do prsníkov, avšak iba na dobu určitú, bez trvalého efektu. Na rozdiel od takýchto kliník, MedicomVIP už od svojho založenia klientkam aplikuje výlučne zmes tukových buniek s kmeňovými bunkami.

Klientke je najprv tumescenčnou liposukciou z problémových partií odobratý tuk. Prvé vpichy ihlou, kedy sa do podkožia vstrekuje tumescenčná tekutina s anestetikami, môžu byť pre niektoré klientky mierne bolestivé. Následne ošetrená oblasť znecitlivie, na dotyk je chladná a samozrejme zväčší svoj objem, keďže je do nej aplikovaný tumescenčný roztok, ktorý rozpustí prebytočný tuk určený na odsatie. Samotnú liposukciu klientka však vôbec necíti, ide o bezbolestný zákrok. Liposukciou získaný materiál je laboratórne spracovaný, čím sa získajú extrahované kmeňové bunky a tukové tkanivo, ktoré je zbavené zápalových buniek, väzivových vlákien, krviniek a balastných látok. Tento jedinečný materiál, určený na aplikáciu do prsníkov, ktorý sa stane ich prirodzenou súčasťou. Celý priebeh zákroku, tumescenčná liposukcia aj samotná aplikácia kmeňových a tukových buniek, je ambulantný iba s použitím lokálnej anestézie, na liposukciu sú použité veľmi tenké kanyly a na implantáciu buniek injekčná ihla. Toto je jednou z mnohých výhod oproti iným metódam, že síce ide o invazívny zákrok, no nie je to štandardná operácia s narkózou, jazvami, hospitalizáciou, dlhou a v niektorých prípadoch aj bolestivou rekonvalescenciou.

Príprava na liposukciu trvá 30 – 60 min., samotná liposukcia približne rovnako dlho, extrakcia kmeňových buniek a spracovanie tukového tkaniva do 45 minút, implantácia buniek približne 20 – 30 minút. Toto časové rozpätie je v závislosti od množstva odsávaného tukového tkaniva a od objemu zväčšenia. Klientka z kliniky odchádza v špeciálnej elastickej bielizni ušitej na mieru, ktorú je nevyhnutné nosiť najmenej 14 dní po liposukcii. Špeciálne podprsenka nie je nutná, nakoľko do prsníkov bol použitý iba telu vlastný materiál a nie umelá výplň, ktorú je nevyhnutné podopierať a stabilizovať. Úplné zotavenie po liposukcii trvá niekoľko dní a prebieha bez obmedzenia akýchkoľvek bežných činností. Väčšiu telesnú záťaž, šport, cvičenie v posilňovni atď. je vhodné začať až 2-3 týždne po zákroku, pričom je vhodné zaťažovať telo postupne. Taktiež je nevyhnutné presne podľa pokynov lekára ošetrovať oblasti, kde bol odsávaný tuk. Po tumescenčnej liposukcii sa môžu tvoriť podkožné
hematómy, modriny, čo je úplne prirodzené. Tieto je vhodné po niekoľkých dňoch ošetrovať gélom alebo krémom s heparínom, ktorý napomáha urýchleniu hojenia týchto modrín.

Zväčšenie prsníkov vlastnými kmeňovými a tukovými bunkami podstúpi vo svete niekoľko tisíc žien ročne, ktoré chcú mať prsia aj po ich zväčšení prirodzené a ich vlastné, nie umelé. Doteraz nebol zaznamenaný žiadny nežiaduci vplyv kmeňových buniek na organizmus.

Tumescenčná liposukcia a zväčšenie prsníkov vlastnými kmeňovými a tukovými bunkami sú jasným a presvedčivým dôkazom toho, že známe „pre krásu sa musí trpieť“ už dávno neplatí.

O tumescenčnej liposukcii a využití kmeňových buniek v plastickej a estetickej chirurgii sa viac dočítate na stránke www.medicomvip.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

Kategórie: Podporujeme

P. Schutz v komentári o sneme Smeru – sociálna demokracia klame

10. december 2012

BRATISLAVA 10. decembra – Že komentátori denníka SME nie sú priaznivcami strany SMER – sociálna demokracia je úplne v poriadku a pochopiteľné je aj to, že im prekáža fakt, že SMER-SD je na rozdiel od rozvrátenej pravice stabilná, skonsolidovaná politická strana, ktorá nezaťažuje verejnosť svojimi vnútornými problémami a tak sa môže naplno venovať riadeniu krajiny.
Čo v poriadku nie je, je keď vo svojich príspevkoch dokázateľne klamú, ako P. Schutz v príspevku “One man show” v dnešnom vydaní denníka. Ak aj opomenieme zavádzanie autora o tom, že na sneme strany SMER-SD neprebehla diskusia, keď v diskusii vystúpilo viacero predstaviteľov strany a hostí snemu, a rovnako opomenieme hrubé urážanie účastníkov snemu a hostí, významných predstaviteľov akademického a ekonomického života krajiny, pejoratívnymi označeniami, opomenúť nemôžeme dokázateľné klamstvo v závere príspevku. To sa týka tvrdenia, že nominantov strany na posty predsedov vyšších územných celkov v budúcoročných regionálnych voľbách snem nevolil. Skutočnosť je totiž taká, že nominácie kandidátov na predsedov VÚC delegáti strany schválili v oficiálnom uznesení snemu. Túto skutočnosť si bude môcť ktokoľvek v najbližšom čase overiť na internetovej stránke strany.

Strana SMER – sociálna demokracia z tohto dôvodu využíva zákonnú možnosť žiadosti o uverejnenie opravy nepravdivej informácie, uverejnenej denníkom SME.

Monika Počátková
hovorkyňa strany SMER – sociálna demokracia

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Stanovisko k výsledku arbitráže so spoločnosťou Achmea

9. december 2012

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) –

Ministerstvo financií SR v súčasnosti analyzuje rozsudok, ktorý podľa názoru Ministerstva financií SR nie je platný a vykonateľný a v najbližšej dobe sa vyjadrí o ďalšom postupe Slovenskej republiky v tomto arbitrážnom konaní. Arbitrážne konanie sa riadi nemeckým právnym poriadkom. V zmysle nemeckých právnych predpisov upravujúcich arbitrážne konanie je účastník arbitrážneho konania oprávnený podať odvolanie v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia zo zákonne vymenovaných dôvodov.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že súbežne s arbitrážnym konaním k meritu sporu prebieha aj súdny prieskum právomoci tohto arbitrážneho tribunálu – odvolanie voči rozhodnutiu, v ktorom si arbitrážny tribunál potvrdil svoju právomoc rozhodovať tento spor. Toto odvolacie konanie prebieha pred nemeckými súdmi. Slovenská republika v odvolaní tvrdí, že arbitrážny tribunál nemôže odvodzovať svoju právomoc na základe bilaterálnej investičnej dohody, ktorá je v rozpore s právom Európskej únie a ktorá sa stala vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie neplatnou, resp. neaplikovateľnou. Konflikt medzi bilaterálnou investičnou dohodou a právom Európskej únie zastáva aj Európska komisia.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

me

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box