PRservis.sk

Subscribe to kanál správ PRservis.sk
tlačové správy, vyhlásenia a oznamy
Aktualizácie: pred 13 min 3 s

Sodastream je opäť bližšie k zákazníkom. Kúpiť sa dá už aj v predajniach BILLA

29. november 2023

29.11.2023 - V predajniach BILLA si zákazníci môžu zakúpiť už aj sortiment SodaStream a vymeniť originálne bombičky. Spoluprácou BILLA rozšírila svoje portfólio udržateľného tovaru, SodaStream dostupnosť svojich výrobkov a služieb.

Od novembra pribudol k viac než 1000 autorizovaným predajcom SodaStream nový partner. V sieti potravín BILLA si zákazníci môžu spolu s bežným nákupom zakúpiť aj prístroj SodaStream, fľaše a príchute. Dostupné sú aj originálne bombičky a ich výmena.

Prístroj, príchute a príslušenstvo SodaStream si už zákazníci môžu kúpiť aj v predajniach BILLA.

"V snahe byť čo najbližšie k zákazníkom neustále rozširujeme sieť maloobchodných predajní, kde je možné zakúpiť prístroj a príslušenstvo SodaStream. Zároveň skvalitňujeme služby, ku ktorým patrí v prvom rade výmena bombičiek. Spoločnosť BILLA so svojimi predajňami po celom Slovensku poskytuje ďalšiu možnosť, ako sa naši zákazníci dostanú k značke SodaStream ešte jednoduchšie," vysvetľuje country manažér SodaStream pre Slovensko Attila Forgon.

Rozhodnutie rozšíriť sortiment o vymeniteľné originálne bombičky SodaStream zdôvodňuje Tomáš Kačala z oddelenia category managementu spoločnosti BILLA: "Naša spoločnosť sa intenzívne zasadzuje o zodpovedný prístup k životnému prostrediu a hľadá možnosti ako ponúknuť svojim zákazníkom udržateľný sortiment. Veríme, že zákazníci budú vnímať ponuku sortimentu tejto značky a možnosť výmeny originálnych bombičiek v našich predajniach pozitívne. Od konca novembra spúšťame výmenu bombičiek a predaj sortimentu SodaStream vo všetkých našich filiálkach."

Ponuka produktov sa v jednotlivých predajniach BILLA môže mierne líšiť v závislosti od kapacitných možností predajne, výmena bombičiek prebieha pri pokladniach.

Stojany so sortimentom SodaStream sú prispôsobené možnostiam jednotlivých predajní BILLA.

Zoznam predajní BILLA so sortimentom SodaStream nájdete aj na stránke www.sodastream.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Cesta k efektívnosti: Automobilové opravovne MV SR vstupujú do éry digitálnej transformácie dokumentácie

29. november 2023

29.11.2023 - Do portfólia akciovej spoločnosti Automobilových opravovní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (AOMV SR) patrí aj služba digitalizácie, v rámci ktorej poskytuje komplexné služby pre štátnu a verejnú správu. Svojim klientom ponúka riešenia na mieru, vrátane vývoja príslušných softvérov.

Oddelenie digitalizácie AOMV SR pomáha štátnym inštitúciám a organizáciám efektívne znižovať náklady spojené s fyzickým archivovaním dokumentov a zabezpečuje bezpečné uchovávanie dát v elektronickej forme. "Dokumenty sú uložené na serveroch, čím sa okamžite stávajú prístupnými pre všetkých oprávnených používateľov. Práca s digitálnymi údajmi sa výrazne zjednodušuje, čo minimalizuje čas strávený hľadaním konkrétnych informácii," vysvetľuje Martin Vavrinec z oddelenia digitalizácie, AOMV SR.

Digitalizácia údajov a dokumentov má významný prínos pre pracoviská zdravotnej starostlivosti, advokátske kancelárie, štátne archívy, úrady či iné organizácie. Online prístup k dôležitým záznamom výrazne uľahčuje uchovávanie zmlúv a dôležitých informácií o zamestnancoch a klientoch spoločnosti.

V rámci procesu digitalizácie využíva AOMV SR moderné a profesionálne rýchlostné skenery pre neviazané dokumenty, pričom využíva technológiu čiarových kódov na vytvorenie adresárovej štruktúry podľa individuálnych požiadaviek klienta. Pre digitalizáciu viazaných dokumentov sa využívajú ploché skenery, ako napríklad pri notárskych zápisniciach, a pre skenovanie kníh a archívnych materiálov sa používajú knižné skenery. Všetky tieto skenery sú vybavené technológiami, ktoré chránia integritu dokumentov a minimalizujú riziko ich poškodenia.

Vývoj aplikácií

V rámci AOMV SR boli vyvinuté softvérové programy s cieľom optimalizovať postprodukciu naskenovaných dokumentov. Každý z týchto programov bol vytvorený na špecifický účel, či už ide o zápis a editáciu metadát, konverziu grafických a iných formátov, softvér pre optické rozpoznávanie znakov (OCR) alebo iné nástroje na spracovanie naskenovaných dokumentov. "Pri práci s citlivými informáciami využívame vlastný softvér, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre tento účel. Tento nástroj nám automatizuje anonymizáciu údajov, pričom vyhľadáva reťazce ktoré majú byť "začiernené" podľa presne definovaných kľúčov. Samozrejme, operátor vždy disponuje aj možnosťou manuálnej korekcie," objasňuje Lukáš Huňara, predseda predstavenstva AOMV SR.

Na postprodukciu dokumentov využíva oddelenie profesionálne softvérové riešenia, ako i ďalšie vlastné softvéry vyvíjané a prispôsobované vývojármi podľa konkrétnych požiadaviek klientov. Martin Vavrinec vysvetľuje: "Postup a metodika sa vždy odvíjajú od konkrétneho projektu a klienta. Na zvýšenie efektivity využívame vlastné softvéry a skripty. Zároveň sa opierame o technológiu čiarových kódov a softvér ScanGate, ktoré výrazne urýchľujú a zjednodušujú proces spracovania. Treba zdôrazniť, že každý projekt je unikátny, a preto je k efektívnemu fungovaniu kľúčové správne nastavenie všetkých procesov, k čomu nám slúži tzv. pilotný projekt. Tento postup zahŕňa naskenovanie a spracovanie malej vzorky dokumentov z plánovaného projektu podľa dohodnutých požiadaviek, ktoré nám slúži ako referenčný bod pre "ostrý" projekt. Konkrétne metodiky a postupy tvoria súčasť know-how našej spoločnosti."

Digitalizácia dokumentov na kľúč

V rámci AOMV SR boli zdigitalizované dokumenty pre rôzne ústredné orgány štátnej a verenej správy, napríklad pre Slovenský národný archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, štátne archívy na Slovensku, Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a viaceré Okresné úrady v sídle kraja. "Náš tím neustále sleduje aktuálne trendy v obore, vďaka čomu dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky klientov a ponúknuť vždy najlepšie riešenia. Digitalizáciu dokumentov prispôsobujeme konkrétnym potrebám klienta bez ohľadu na veľkosť organizácie či rozsah projektu." dodáva Lukáš Huňara.

Budúcnosť patrí digitalizácii

Digitalizácia hrá významnú úlohu vo vývoji spoločnosti, v poskytovaní moderných, efektívnych riešení pre rôzne odvetvia. V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je softvér neoddeliteľnou súčasťou rastu a konkurencieschopnosti každej modernej spoločnosti. Vďaka inovatívnym prístupom v oblasti digitalizácie prispievajú Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR k zlepšeniu efektívnosti a kvality služieb v štátnom sektore, čím posúva digitálnu éru na novú úroveň.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pestovatelia a dodávatelia zeleniny a ovocia sa stretnú na celoslovenskej konferencii, podporuje ju Kaufland

29. november 2023

29.11.2023 - Zástupcovia slovenských pestovateľov ovocia a zeleniny a obchodníkov sa spolu s odborníkmi z Čiech aj Maďarska v dňoch 29.- 30. novembra 2023 stretávajú na konferencii, ktorú ako partner podporuje Kaufland.

Financovanie, ekologické pestovanie, závlahové systémy, využívanie obalov v poľnohospodárstve či vplyv klimatických zmien na budúcnosť pestovania ovocia a zeleniny, aj tieto témy sú programom podujatia v Mojmírovciach, ktorého hlavným partnerom je Kaufland.

"S mnohými slovenskými pestovateľmi a dodávateľmi spolupracujeme už vyše dvadsať rokov a sú pre nás dôležitými partnermi. Záleží nám na korektných vzťahoch, aj na tom, aby mali vytvorené čo najlepšie podmienky na pestovanie svojej produkcie, lebo len tak zákazníkom môžeme ponúkať široký výber slovenského ovocia a zeleniny," vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva, že partnerstvo takéhoto podujatia je pre obchodný reťazec prirodzeným pokračovaním nastaveného trendu v podpore slovenského poľnohospodárstva.

Konferenciu Budúcnosť slovenského zeleninárstva a zemiakarstva - Budúcnosť slovenského ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku, ktorá sa pravidelne koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aj tento rok v Mojmírovciach organizuje Zemiakarský a zeleninársky zväz SR, jej hlavným dlhoročným partnerom je Kaufland.

"Slovensko zatiaľ nie je v produkcii ovocia a zeleniny sebestačné," konštatuje predseda zväzu Jozef Šumichrast. Dokonca aj pri takej tradičnej plodine, akou je mrkva, naši poľnohospodári dosahujú sebestačnosť len na 55 percent. "Situácia je lepšia v ponuke cibule, kde jej pestovatelia dokážu pokryť požiadavky spotrebiteľov na 94 percent a aj pri skleníkových paradajkách je priestor na dosiahnutie plnej sebestačnosti. Na našom trhu chýbajú najmä tie druhy plodín, ktoré sú na pestovanie náročnejšie, vyžadujú si veľké investície alebo viac ručnej práce, čo je príklad papriky alebo šalátov. Každý poľnohospodár však pre svoju úrodu potrebuje predovšetkým odbyt a keďže až 80 percent slovenského ovocia a zeleniny nakupujú zákazníci v reťazcoch, Kaufland je pre nás dôležitým obchodným partnerom."

Podpore domácej produkcie venuje reťazec veľkú pozornosť. Svoj sortiment sa snaží pokryť predovšetkým z lokálnych zdrojov a ponuku slovenského ovocia a zeleniny pravidelne rozširuje. Okrem spolupráce s najväčšími pestovateľmi vyhľadáva aj nových dodávateľov. Prostredníctvom článkov pravidelne informuje verejnosť o aktuálnych novinkách či problémoch poľnohospodárov a zároveň je dlhoročným partnerom medzinárodného kurzu Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny, ktorý sa na Slovensku organizuje pod záštitou Schémy OECD pre uplatňovanie noriem kvality pre ovocie a zeleninu (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Počas minulého roka Kaufland ponúkol svojim zákazníkom vyše 51 tisíc ton ovocia a zeleniny z lokálnej produkcie, pričom napríklad v sortimente zemiakov dve tretiny predaja pochádzali zo Slovenska. Aktuálne až 50 percent zeleniny a ovocia mierneho pásma, ktoré spotrebitelia nájdu v regáloch reťazca, vypestovali domáci dodávatelia.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Prieskum: Digitálnymi nástrojmi na riadenie vzťahov so zákazníkmi si pomáha len 9 percent firiem

29. november 2023

29.11.2023 - Doba informatizácie a digitalizácie zvýšila požiadavky na rýchlosť reakcie voči požiadavkám trhu a od zákazníkov. Podľa IT odborníčky bez patričných nástrojov je prakticky nemožné udržať si miesto na trhu, prípadne sa posúvať ďalej. CRM systémy, ktoré zahŕňajú rôzne možnosti starostlivosti o zákazníka, sa v plnej miere využívajú len v 9 percentách slovenských firiem.

CRM systémy primárne zahŕňajú rôzne spôsoby starostlivosti o zákazníka. Firmám pomáhajú v krátkom čase riadiť, automatizovať a kontrolovať vzťahy s veľkým počtom zákazníkov. Pri práci so zákazníkmi sa však podľa výsledkov prieskumu spoločnosti Seyfor nevyužívajú až v 56 percentách firiem. V plnej miere ich využíva len 9 percent firiem. V 16 percentách firiem ich zamestnanci využívajú s tým, že nepoznajú všetky ich funkcie a benefity.

Podľa odborníčky na CRM systémy zo spoločnosti Seyfor, Dity Sirotovej, by si firmy mali uvedomiť, že tieto systémy prinášajú štruktúrovaný prístup k potenciálnym aj existujúcim zákazníkom: "Pri správnom využívaní poskytujú firmám údaje, na základe ktorých sa vedia rozhodovať pri plánovaní svojich marketingových aktivít, ale aj dôležitých biznisových krokov. Vedia odhaliť preferencie zákazníkov v segmente, v ktorom daná spoločnosť podniká, vedia podporiť a predikovať životný cyklus výrobkov a poskytovaných služieb a podporiť inovácie. S prichádzajúcimi možnosťami nástrojov umelej inteligencie môžu v spolupráci s jedinečným ľudským faktorom posunúť komunikáciu so zákazníkmi na novú úroveň."

Sirotová ďalej dopĺňa: "Naša doba informatizácie a digitalizácie neuveriteľne zvýšila požiadavky na rýchlosť reakcie voči požiadavkám trhu a zákazníkov. Bez patričných nástrojov je prakticky nemožné si udržať miesto na trhu, prípadne sa posúvať ďalej a hľadať nové možnosti poskytovania služieb a tovarov.

Respondenti v prieskume odpovedali, že CRM systémy používajú hlavne na analýzu a správu dát (30 percent), na dokumentáciu (26 percent), správu kontaktov (24 percent), služby zákazníkom a zlepšenie vzťahov s nimi (23 percent). Pri hodnotení benefitov CRM systémov v prieskume najviac rezonovali nasledovné: zlepšená komunikácia (37 percent), centralizované informácie (27 percent) či lepšia spokojnosť na strane zákazníkov (26 percent).

Aj CRM ako digitálne systémy vyvolávajú na strane používateľov isté obavy. Na prvom mieste sa tradične umiestňuje obava z nedostatočnej ochrany osobných údajov a riziko úniku dát. Deklarovalo to tak 24 percent respondentov. Ako riziko tiež vyhodnotili nedostatočnú flexibilitu prispôsobiť CRM systém presne potrebám firmy (23 percent) a tiež nesprávnosť údajov v systéme, ak ich zamestnanci nebudú pravidelne aktualizovať (22 percent). Časť respondentov (20 percent) ich hodnotí negatívne aj z dôvodu vysokých nákladov na implementáciu a aktualizáciu.

Odborníčka D. Sirotvá dôvodí: "Bezpečnosť je téma, ktorá je na stole už dávno. Firmám radím, aby využívali platformy a riešenia, ktoré sú preukázateľne chránené. Ruka v ruke s bezpečnosťou CRM systémov ide aj procesné nastavenie vo firmách. Kedysi sme hovorili, že 90 percent únikov informácií pochádza zo zneužitia získaných informácií vlastnými zamestnancami, ktorí odchádzajú. Toto riziko tu stále je a je potrebné ho eliminovať primárne organizačnými opatreniami." D. Sirotová nevidí obavu z vysokých nákladov na implementáciu: "Väčšina poskytovateľov CRM riešení ich dnes poskytuje takým spôsobom, aby šetrila firmám náklady, a preto ich poskytujú komfortne ako mesačný prenájom.

Poznámka: Uvádzané dáta sú z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý prebiehal v dňoch 1.9. až 6.9.2023. Autorom prieskumu je agentúra MNFORCE. Prieskum prebiehal na reprezentatívnej vzorke 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

O spoločnosti SEYFOR

Seyfor Slovensko, a.s. sa radí k veľkým európskym dodávateľom ICT riešení, v Českej republike je najväčším výrobcom účtovných, ERP a mzdových a personálnych systémov. Spoločnosť má vyše 1 700 zamestnancov a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. V roku 2023 očakáva spoločnosť opäť 30% rast a obrat tesne pod 163 miliónov eur. Seyfor, ktorý predtým vystupoval pod značkou Solitea, uskutočnil v posledných rokoch desiatky významných akvizícií IT firiem. Viac informácií nájdete na www.seyfor.com.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Lieky si môžete vybrať aj v zahraničí. Union radí ako postupovať pri žiadosti o preplatenie

29. november 2023

29.11.2023 - Nestihli ste si vybrať liek pred cestou do zahraničia, alebo je váš liek na Slovensku dočasne nedostupný? Union zdravotná poisťovňa potvrdzuje, že podľa platnej legislatívy si poistenci a poistenky môžu zakúpiť liek v členských štátoch Európskej únie. Liek im bude preplatený, ak je hradený z verejného zdravotného poistenia na základe Zoznamu kategorizovaných liekov MZ SR.

"So žiadosťami o preplatenie liekov, ktoré si poistenci zakúpili v zahraničí, sa v Union zdravotnej poisťovni stretávame. Poistencom je preplatená suma vo výške ako je hradená na Slovensku podľa Kategorizačného zoznamu liekov MZ SR," uvádza hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. "Komplexný prehľad o tom, ako je treba postupovať, nájdu poistenci na našej webstránke (Plánujete ošetrenie v zahraničí | Union.sk ), v prípade otázok nás samozrejme môžu kontaktovať."

Ako je potrebné postupovať pri kúpe liekov v zahraničí?

Lekársky recept je potrebné mať v papierovej forme a jeho kópiu si ponechať (elektronický recept v štátoch EÚ nie je akceptovaný
Je potrebné ponechať si doklad o zaplatení
Následne treba zaslať žiadosť o preplatenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti spolu s originálom dokladu o zaplatení a kópiu lekárskeho predpisu poštou na adresu poisťovne alebo priniesť na pobočku poisťovne do šiestich mesiacov od zakúpenia lieku v zahraničí.
Link na žiadosť o preplatenie je priamo na webstránke Unionu

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Sumou takmer 70 000 eur podporia zákazníci dm ďalšiu inštaláciu fotovoltických panelov v školských zariadeniach

29. november 2023

29.11.2023 - Už šiestykrát zmenila dm BLACK piatok na GIVING, keď sa rozhodla venovať 5 percent z celkového denného obratu v rámci e-shopu mojadm.sk, Mojej dm-App a všetkých dm filiálok počas svojej iniciatívy GIVING FRIDAY na podporu grantového programu Školy na zelenú, a to konkrétne inštaláciu fotovoltických panelov v školských zariadeniach, vďaka ktorým budú môcť školy fungovať udržateľnejšie. Na tento účel sa tak vďaka zákazníkom, ktorý v tento deň realizovali svoj nákup v dm, podarilo získať krásnych 69 453,85 eur. Celkovo sa vo všetkých dm krajinách podarilo vyzbierať až 726 000 eur.

Celkový obrat v dm filiálkach, v Mojej dm-App a cez e-shop dosiahol v tento deň sumu 1 389 077 eur, z ktorej 84 244 eur tvorili online nákupy a 1 304 833 eur nákupy v kamenných predajniach. To je o 18,5 percenta viac ako priemerný denný obrat v porovnaní s obchodným rokom 2022/23, ktorý činil 1 172 603 eur.

Pomáhať druhým namiesto "naháňania" sa za akciami a zľavami sa počas Giving Friday v dm podarilo. Vďaka zákazníckym nákupom venuje spoločnosť dm 5% z celkového denného obratu predajní, e-shopu mojadm.sk a Mojej dm-App na inštaláciu fotovoltických panelov v školských zariadeniach, vďaka ktorým budú môcť školy fungovať udržateľnejšie. "Celý rok sa v dm zameriavame na koncept dlhodobo výhodných cien, ktoré sú podľa nášho názoru pre zákazníkov oveľa atraktívnejšou ponukou ako jednorazové zľavy", opisuje koncept Vždy výhodne, počas ktorého zostávajú ceny nezmenené po dobu minimálne 4 mesiacov, Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm. Zároveň dodáva: "V mene dm sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v piatok 24. novembra rozhodli pomôcť nám pomáhať a svojím nákupom prispeli k tomu, aby sme prostredníctvom Nadačného fondu dm, vedenom v Nadácii Pontis, prerozdelili do programu Školy na zelenú takmer 70 000 eur."

Aj tento rok rástla výška priemerného nákupu

Celkový počet zákazníckych nákupov vo filiálkach, v Mojej dm-App a cez e-shop dosiahol v tento deň 90 322 nákupov, čo je o 19,2 percenta viac ako priemerný denný počet zákazníckych nákupov v dm, ktorý činil za posledný obchodný rok 75 787 nákupov.

V porovnaní s minulým rokom, keď bolo v tento deň realizovaných 83 995 nákupov, tak vzrástol počet nákupov 7,5% a minuloročná vyzbieraná 59 861,4 eur sa navýšila o 9 592,45 eur.

Najvyšší nákup v dm za viac ako 1 100 eur

Celkovo najvyšší nákup bol realizovaný v sume 1 101 eur v Košickom kraji, konkrétne v dm predajni v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Najvyšší nákup v e-shope bol v tento deň realizovaný v sume 518 eur.

dm {SPOLOČNE}

Vo svojej najväčšej iniciatíve pod názvom dm {spoločne} pokračuje spoločnosť dm drogerie markt už deviaty rok. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria nielen myšlienky dobrovoľníctva, ale zároveň pomáhajú zvyšovať záujem o filantropické aktivity a dobrovoľnícku prácu na Slovensku.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Elektrobicykle a zima? Krásne to k sebe pasuje, stačí sa o ne starať!

29. november 2023

29.11.2023 - S chladným počasím a skracujúcim sa denným svetlom mnohí cyklisti odtlačia elektrobicykel do pivnice a vymenia ho za iný dopravný prostriedok. Pokiaľ však dodržíte niekoľko základných pravidiel, môžete si jazdu na elektrobicykli užívať celú zimu.

Pripravte svoj elektrobicykel na chladné dni

Príprava elektrobicykla na zimnú sezónu sa podobá údržbe bežného bicykla. Pred zimou skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane prevodov, reťaze a brzdových doštičiek. Pokiaľ väčšinu roku jazdíte bez blatníkov, na obdobie od decembra do januára si ich určite nainštalujte. Jazda v premočenom oblečení je nepríjemná aj v lete, ale akonáhle teplota klesne k nule, mokro odspodu dokáže premeniť i obyčajnú rannú jazdu v utrpenie, ktoré vás zbaví pozitívnej motivácie na ďalšie dni.

Chráňte elektromotor

Na elektromotor nasaďte neoprénový kryt, ktorý ho ochráni pred agresívnou zmesou soli, blata a snehu. A ešte jedna rada: keď sa vydáte na jazdu na snehu, nezaraďujte režim turbo, ktorý má veľký točivý moment a mohol by viesť k nekontrolovateľnému pretáčaniu kolies na klzkom povrchu.

Akumulátor uchovávajte na teplom mieste

Batéria je citlivá na teploty a v chladnom počasí má tendenciu strácať svoju kapacitu až o pätinu. Nižšia kapacita má vplyv na dojazd, a tak skracuje vaše cesty. Odborníci preto odporúčajú uchovávať batériu na suchom a teplom mieste. Pokiaľ nemôžete mať elektrobicykel vo vykúrenej garáži alebo v pivnici, radšej batériu vyberte a uložte ju cez noc doma. Batéria by sa rovnako mala dobíjať iba pri izbovej teplote, na rám ju opäť môžete nacvaknúť až tesne pred jazdou. To isté platí, keď prídete do cieľa, napríklad do zamestnania alebo do školy, kde podľa ambasádora Bosch eBike Systems Richarda Gasperottiho radšej batériu odpojte a po dobu pobytu ju uchovajte u seba v taške.

A čo keď predsa len nechcete cez zimu jazdiť?

Pokiaľ plánujete na dlhšiu dobu prestať jazdiť na bicykli, mali by byť batéria a display uložené pri teplotách medzi 10° a 20° C v zbytkovej kapacite medzi 30 a 60 percentami. Na rozdiel od mnohých iných batérií nevyžadujú Bosch PowerPack dobíjanie pred prvou jazdou ani po dlhšej dobe nečinnosti.

Menej potu vďaka podpore motora

Pokiaľ ide o oblečenie, elektrocyklisti sa potia menej než bežní cyklisti, pretože im motor poskytuje podporu. Vďaka menšiemu poteniu je pravdepodobnejšie, že zostanete vo vyššom tepelnom komforte. Vlnené tričko, základná vrstva, nepremokavá bunda a nohavice vám spríjemnia jazdu. Vhodné je chrániť prednú časť tela, najmä hrudník. Nikdy nezabúdajte na helmu, pretože riziko pádu je na snehu alebo ľade omnoho vyššie.

Nezabúdajte piť

Aj keď pocit smädu nie je tak naliehavý ako v lete, budete sa dosť potiť a stratíte veľa vody. "Abyste zostali hydratovaný, môžete použiť izolované fľaše, ktoré sa zmestia do košíka na bicykel, ale ja by som osobne naplnil klasickú termosku teplým čajom a niesol si ju v ruksaku. V lete je skvelý camelbak, ale po chvíľke jazdy v teplotách pod nulou môže hadička zamrznúť a v tú chvíľu je celý systém úplne zbytočný."

Pedále, brzdy, svetlá! Technické tipy pre bezpečnú zimnú jazdu

"Ak ste sa rozhodli vyskúšať jazdu bicyklom na snehu, odporúčal by som nahradiť bežné pedále platformami, na ktoré sa pohodlne vojdú i mohutnejšie zimné topánky," hovorí Richard Gasperotti. Po skúsenostiach terénnych jazdcov pomôže k lepšej trakcii mierne zníženie tlaku v pneumatikách. Zvýšenú pozornosť venujte mazaniu reťaze, ktorá je vystavená pôsobnosti vlhkosti zo snehu a agresívnej soli z posypu ciest. Pozornosť venujte taktiež brzdám. Kotúče sa pokryjú snehom, ktorý sa po krátkej dobe nebrzdenia roztopí a zmení sa na ľad, čo má za následok zníženú účinnosť už v prvých okamžikoch vašeho brzdného úsilia. Tenkú vrstvu ľadu preto počas jazdy čas od času odstráňte ľahkým pribrzďovaním. Vzhľadom ku krátkym slnečným dňom je nutné myslieť na to, abyste mali pred každou jazdou dobité predné a zadné osvetlenie.

Ďaľšie informácie nájdete na Bosch eBike Systems

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Merali sme krvný tlak vo vlaku zdravia

29. november 2023

29.11.2023 - Hypertenzia ohrozuje aj mladšie ročníky. Ukázalo to ďalšie zo série podujatí na prevenciu a podporu zdravia v spoločenskom vozni Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Akcia na podporu kardiovaskulárneho zdravia sa uskutočnila od utorka 21. do piatka 24. novembra v spoločenskom vozni diaľkových vlakov Ex 609 (Bratislava hl. st. 13:27 – Košice 18:53) a Ex 602 (Košice 7:07 – Bratislava hl. st. 12:33), kde si mohli záujemcovia a záujemkyne nechať zmerať krvný tlak.

Pri stolíku dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa počas štyroch dní zastavilo 159 ľudí všetkých vekových skupín, pričom najmladší účastník mal 18 rokov a najstarší 77. Zvýšené hodnoty sa pritom objavovali už aj u dvadsiatnikov a tridsiatnikov. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie dlhodobo neliečený vysoký tlak krvi a teda aj potrebu, aby sa o svoje kardiovaskulárne zdravie zaujímali aj mladší ľudia.

"Ak majú mladší ľudia neliečený vysoký krvný tlak, zvyšuje sa u nich hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Ak máte nejaký rizikový faktor pre diagnózu artériovej hypertenzie, žijete v strese, bolí vás hlava alebo máte tlak na hrudi, odmerajte si krvný tlak. Správne hodnoty krvného tlaku sú 120/80 mmHg, a v prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Môžete tak predísť ďalším zdravotným problémom," vyzýva Ing. Peter Kollárik, prezident a zakladajúci člen OZ Únia pre zdravšie srdce.

Neliečená alebo zle liečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu a srdcových chorôb, aterosklerózy a iných cievnych problémov, môže spôsobiť mŕtvicu, poškodiť obličky a viesť k ich zlyhaniu, môže tiež spôsobiť retinopatiu a ďalšie problémy s očami, u mužov môže viesť k erektilnej dysfunkcii a vysoký krvný tlak je spojený aj so zvyšovaním rizika demencie a Alzheimerovej choroby.

"Artériová hypertenzia je chronické nebolestivé ochorenie a práve preto, že je nebolestivé, často sa diagnostikuje neskoro, až pri vzniku nejakej komplikácie. Súčasné trendy ukazujú, že ňou trpia aj mladší pacienti. Spozornieť by mali najmä tí, ktorí majú niektorý z týchto rizikových faktorov: stres, obezita, fajčenie, pozitívna rodinná anamnéza alebo prekonané srdcovocievne ochorenie," upozorňuje MUDr. Ivana Šóošová, PhD, FESC, správkyňa Slovenskej nadácie srdca s tým, že každý by si mal aspoň raz za rok zmerať krvný tlak. "Ak nemáte doma tlakomer, môžete tak spraviť, napríklad na návšteve rodičov alebo iných príbuzných. Získate tak predstavu, ako na tom ste," radí tiež lekárka.

Motivácie cestujúcich, ktorí si nechali zmerať tlak počas cesty vlakom, boli rôzne. Niektorí tak podľa vlastných slov urobili len zo zvedavosti, iní si chceli overiť, či aj vo vlaku bude ich tlak rovnaký, ako zvyknú mať inokedy, ďalší využili príležitosť zistiť zadarmo svoj stav na nezvyčajnom mieste. Boli medzi nimi ľudia, ktorí sa už liečia na hypertenziu a zaujímalo ich, či ich liečba funguje, takí, ktorí majú vysoký tlak v rodine a chceli vedieť, či sú ním ohrození aj oni a tiež takí, ktorí sa svoje hodnoty dozvedeli úplne po prvý raz.

"Choroby srdca a ciev sú nielen najčastejšou príčinou úmrtí, ale patria aj k najvážnejším príčinám pracovnej neschopnosti a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Meranie krvného tlaku a poznanie jeho hodnôt je dôležitou súčasťou prevencie komplikácií. Už dávno neplatí, že vysoký krvný tlak sa týka len starších ročníkov. Naopak, evidujeme čoraz viac akútnych kardiovaskulárnych príhod u mladších ročníkov. Aj preto sme privítali možnosť stretnúť sa s ľuďmi aj vo vlaku. Túto formu prepravy využívajú všetky vekové kategórie a naozaj je veľmi dôležité informovať verejnosť o tom, ako môžu pomerne jednoduchými krokmi zachrániť srdce sebe a možno svojim rodičom alebo známym,” doplnila MUDr. Ivana Šóošová.

Záujem o preventívnu akciu hodnotia organizátori pozitívne a veľmi privítali ochotu partnera - ZSSK, zriadiť pre tento účel tzv. vlak zdravia. Záujem o akciu je znamením, že ľudom nie je ľahostajné ich zdravie.

"Únia pre zdravšie srdce poukazuje na fakt, aká je osveta a prevencia dôležitá v každej spoločnosti. Veľmi sa tešíme, že sme mohli byť aj my súčasťou "zdravého" projektu s názvom VLAK ZDRAVIA a umožnili tak našim cestujúcim zmerať si krvný tlak či vyplniť anketu o zdravom životnom štýle,” uviedol Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

OZ Únia pre zdravšie srdce odštartovala svoje pôsobenie 16. 12. 2013 s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia našich občanov - teda našich rodičov, súrodencov, detí, blízkych aj vzdialených príbuzných, priateľov a známych. Podnetom pre vznik občianskeho združenia, sú najmä nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.

Bližšie informácie o nadácii a jej aktivitách nájdete na webe Slovenská nadácia srdca alebo Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Poliklinika Bezručova rozšíri svoje služby a pribudne aj bezbariérový prístup

29. november 2023

29.11.2023 - Keď sa minulý rok otvorili brány zrekonštruovanej polikliniky v krásnej historickej budove na Bezručovej ulici, potešil sa nejeden obyvateľ Starého mesta či Bratislavy. Moderné medicínske centrum za krátky čas navštívili tisícky pacientov a už sa avizuje jeho rozširovanie o ďalšie priestory a pracoviská. Priorita zostáva rovnaká. Nájsť na jednom mieste všetko potrebné, a to v najvyššej kvalite.

"Poliklinika Bezručova ma za sebou úspešný štart, keď v nej rok a pol od jej otvorenia pôsobí už 28 lekárov v 16 špecializáciách a spolu sa staráme o takmer 20 tisíc dispenzarizovaných a kapitovaných pacientov, vysvetľuje prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova.

Spokojnosť vybavených pacientov, či tisícok ďalších, ktorí polikliniku navštívili kvôli konzultácii, potvrdzujú ich vysoké recenzné hodnotenia. Aj to bol jeden z motorov pre ďalšie plánovanie jej rozvoja. Po novom by sa mali pacienti mali do budovy dostať jednoduchšie a nájsť by tu mali aj dôležité zobrazovacie služby.

"Poliklinika budúci rok plánuje ďalšie investície, a to predovšetkým do vybudovania bezbariérového prístupu do historickej budovy a rozšírenia služieb o Diagnostické centrum a nové operačné sály pre jednodňovú chirurgiu. Diagnostické centrum by tak doplnilo veľmi potrebné zobrazovacie služby pre našich pacientov, ako je röntgenová diagnostika, mamografie a ďalšie zobrazovacie metódy. Pacienti tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné zdravotné služby v najvyššom štandarde," dodáva profesor Hlavatý.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Jedna z najväčších firemných nadácií darovala dosiaľ 12 miliónov eur, aby zlepšila životy ľudí na Slovensku

28. november 2023

28.11.2023 -
Nadácia Volkswagen Slovakia už 15 rokov pomáha jednotlivcom i komunitám vytvárať lepšie podmienky pre život
Zmysluplné prepájanie firemného, občianskeho a verejného sektora v strategických témach
Viac ako 2 000 projektov po celom Slovensku, podpora znevýhodnených, technického vzdelávania a inovatívnej výučby nemčiny

Najväčšia firma na Slovensku, Volkswagen Slovakia, už 15 rokov podporuje prostredníctvom svojej firemnej nadácie oblasti, ktoré stoja často na okraji záujmu. Školám, nemocniciam, detským domovom (centrám pre deti a rodiny), domovom sociálnych služieb, azylovým domom, neziskovým organizáciám pomáhajúcim znevýhodneným a núdznym a mnohým ďalším subjektom podala pomocnú ruku vo forme financií i vecnej podpory. Tento týždeň oslavuje 15. výročie a pri tejto príležitosti venovala symbolických 15 000 eur na obnovu Prüger-Wallnerovej záhrady v Bratislave.

"Spoločnosť Volkswagen Slovakia je už vyše 30 rokov spoľahlivým zamestnávateľom tisícok ľudí. Rovnako dôležitá je pre nás aj naša zodpovednosť ku krajine a k spoločnosti, v ktorej podnikáme. Znamená to pre nás byť partnerom regiónu a miestnych komunít, zlepšovať životy ľudí, obzvlášť, ak sa ocitnú v ťažkej životnej situácii," uviedol Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a člen správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia.

V priebehu 15 rokov existencie podporila Nadácia Volkswagen Slovakia viac ako 2 000 verejnoprospešných projektov vo všetkých kútoch Slovenska celkovou sumou viac ako 12 000 000 eur. Zároveň darovala desiatky automobilov detským domovom a neziskovým organizáciám a ďalšie desiatky vozidiel zapožičala dobročinným subjektom. Slovenským nemocniciam zakúpila špičkové diagnostické prístroje v celkovej hodnote viac ako 100 000 eur.

Angažovaní zamestnanci z výrobného závodu

Neoddeliteľnou súčasťou nadácie sú zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú v jej pravidelných aktivitách, ale ochotne poskytnú pomoc aj v krízových situáciách. V materiálnych zbierkach vyzbierali spoločne 17 000 kg oblečenia, obuvi a hračiek, ktoré nadácia prerozdelila prostredníctvom záslužných neziskových organizácií ľudom v núdzi po celom Slovensku. Spolu so zamestnancami automobilky pomáhala taktiež počas pandémie Covidu, aj po vypuknutí vojny na Ukrajine. Finančne, materiálne, ale aj prostredníctvom dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorým neboli ľahostajné osudy miliónov ľudí zasiahnutých vojnou a pod záštitou Nadácie Volkswagen Slovakia, odišli pomáhať dňami a nocami odídencom priamo na hranice a neskôr sa zapojili aj do dlhodobej pomoci v asistenčnom centre na Bottovej ulici v Bratislave.

Narodeninový dar na obnovu skleníka v Prüger-Wallnerovej záhrade

Nadácia Volkswagen Slovakia hľadala v duchu motta "Už 15 rokov rastieme spolu" projekt, kde by mohla v spolupráci s mestom Bratislava vytvoriť niečo dlhodobé, niečo pre ľudí a zároveň niečo, čo bude v súlade s jej témami a hodnotami. "Komunitný projekt Prügerka vytvára bezpečný priestor pre všetkých ľudí naprieč generáciami a kultúrami. Poskytuje miesto stretnutí rôznych iniciatív a organizácií venujúcich sa pomoci ľuďom so znevýhodnením, ľuďom z vylúčených komunít a inak zraniteľným skupinám obyvateľstva," vysvetlil Kai-Stefan Linnenkohl, člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia a predseda správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia. Podpora diverzity, tolerancie a inklúzie je zároveň jedna z kľúčových oblastí ako na pôde samotného podniku Volkswagen Slovakia, tak aj v projektoch nadácie.

Prüger-Wallnerova záhrada dnes slúži ako inkluzívny, bezpečný, medzigeneračný priestor prepájajúci rôzne komunity. Poskytuje svoje zázemie neziskovým organizáciám, organizuje kultúrne a komunitné podujatia aj festival udržateľnosti. Zároveň je miestom stretávania sa pre ľudí z rôznych znevýhodnených skupín, ako aj pre organizácie, ktoré s nimi pracujú. "Prügerka splnila všetky naše očakávania, je hmatateľným odrazom našich hodnôt a bude doslova rásť s nami. Narodeninový darček v podobe 15 000 eur bude využitý na obnovu prvého z troch historických skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade," prezradila Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia. Symbolický šek odovzdali Mestu Bratislava Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a zároveň člen správnej rady Nadácie, a Kai-Stefan Linnenkohl, člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia a zároveň predseda správnej rady Nadácie. "Pre Bratislavu je spolupráca so spoločensky zodpovednými firmami veľmi dôležitá. Umožňuje nám urobiť ešte viac pre kvalitu verejných priestorov a celkovo života v meste. Veľmi si ceníme tento dar a najmä dlhodobý záväzok Nadácie Volkswagen Slovakia postupne si adoptovať všetky 3 historické skleníky a pomôcť tak zavŕšiť dlhoročnú snahu mesta o obnovenie Prüger-Wallnerovej záhrady ako dôležitého zeleného verejného priestoru v Bratislave," uzatvára za mesto Bratislava zástupca riaditeľa magistrátu Michal Radosa.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

4 detské knihy plné rozprávok, dobrodružstva a čarovnej atmosféry

28. november 2023

28.11.2023 - Vianoce bez detských kníh by neboli Vianocami. Máme pre vás 4 nádherné tipy – z toho až 3 od slovenských autorov, s krásnymi ilustráciami a v peknej grafickej úprave. Inšpirujte sa, všetky nájdete v kníhkupectvách po celom Slovensku.

Malá princezná

V sérii Ilustrovaná svetová klasika už vyšli nádherné knihy ako Tajná záhrada, Rozprávky spod Černičia, Guliverove cesty, či Robinsom Crusoe.
Teraz pribudlo úžasné vydanie nesmrteľného klasického príbehu o sile odhodlania a fantázie – Malá princezná. Pre deti od 9 rokov.

Malá Sara je výnimočne inteligentná a privilegovaná študentka Výberového lýcea pre mladé dámy pani Minchinovej, ktorá si majetok Sárinho otca cení oveľa viac než vedomosti a milú povahu svojej zverenkyne, a potajme na dievča žiarli. Obe, hoci každú z iného dôvodu, zdrví nečakaná správa o jeho smrti.

Sara, ktorú majetok a otcovo rozmaznávanie nikdy nepoznačili a zostávala vždy skromná, sa zrazu ocitne v novej situácií – žije vykázaná v podkroví a pracuje ako slúžka. Ani bieda, útlak, hlad či zlé zaobchádzanie ju však nezlomia a vďaka fantázii a priateľstvu odolá aj tým najťažším skúškam v živote dieťaťa.

Čarovný príbeh, v ktorom si zamilujete malú Sáru, pretože je plná odhodlania nevzdávať sa za žiadnych okolností, k čomu jej dopomáha jej bohatá fantázia. Práve vďaka nej prekonáva aj najťažšie momenty vo svojom živote.
Maliar Graham Rust vdýchol príbehu jedinečnú dobovú atmosféru viktoriánskeho Anglicka.

Stromkáči

Pre deti od sedem rokov máme pekný tip na slovenskú knižku, ktorá je dobrodružná aj poučná zároveň. Pre deti, ktoré majú rady svet zvierat. Volá sa Stromkáči a autorom je Roman Brat, výborný prozaik a prekladateľ. Deti milujú jeho knižky, získal za ne viaceré ocenenia a určite vás zaujmú aj Stromkáči.

Do lesa vtrhnú s pílami pajkovia, ako nazývajú zvieratká ľudí, a ničia ho. Zvieratká sú zhrozené a vypukne panika. Starý jazvec zvolá poradu a zvieratká sa dohodnú, že budú vzdorovať. Že to nenechajú len tak... Kuna, ďateľ, sova a ďalší sú odhodlaní svoj domov zachrániť. Zabudnú, že si občas lezú na nervy, a zomknú sa v jeden tím. Od tej chvíle sú stromkáči!

Začnú sa svorne schádzať u jazveca a aby neriešili iba pajkov, dohodnú sa, že si každý večer vyrozprávajú jeden príbeh na rozveselenie. Trochu napínavý... trochu žartovný. Ako prvá sa prihlási včela Sisa a po nej sa osmelia ostatní. Týmito príbehmi si nielen krátia čas pri strážení lesa, ale zároveň sa povzbudzujú v súboji so silným protivníkom. Zbaviť sa pajkov totiž vôbec nebude ľahké, a tak im pri tom držme prsty.

"Tento príbeh je predovšetkým humorný a dramatický," hovorí autor Roman Brat. "Rúbanie lesa a ohrozenie stromu, kde žijú moji hrdinovia je síce vážny problém, no iba rámcuje smutno-smiešne rozprávanie pre deti. Je to však aj upozornenie na to, ako rúbeme lesy a predávame drevo do zahraničia. Mnohé krajiny si lesy šetria. Radšej nakupujú drevnú hmotu od bláznov, ktorým ide o chvíľkové finančné potešenie."

Takže dobrodružstvo, zábava a k tomu trošku poučenia. Navyše veľmi pekné, výstižné sú ilustrácie Juraja Martišku, ktoré vystihujú charaktery zvieracích hrdinov, celkovú atmosféru a mnohým deťom vyčaria úsmev na tvári.

Dievča z Myrty

Ďalšia kniha od slovenského autora. Ľudovít Petraško je germanista, spisovateľ, prekladateľ a z nemeckých rozprávok vybral nádherné príbehy, ktoré prerozprával a vyšli pod názvom Dievča z Myrty. Sú určené deťom od osem-deväť rokov, sú to ľudové rozprávky, ktoré patria k európskemu kultúrnemu dedičstvu.

Je tam 13 rozprávok ako Zlatý kľúčik od bratov Grimmovcov, Anička a Gašparko, Škriatkovia, Rozprávka o Bystrohlávkovi, Hostina na rozlúčku a samozrejme Rozprávka o myrtovej dievčine z pera Clemensa Brentana.

Sú to klasické rozprávky, v ktorých dobro víťazí a každému sa po zásluhe dostane odplaty: princom milované dievča vystúpi z myrty, pán Arnold s rodinou sa vďaka duchom nemusia sťahovať, sedliakov Pejko sa dočká vyslobodenia. Dejú sa tam nezvyčajné veci, dobrodružstvá a každý príbeh nesie nejaký odkaz.
Knihu Dievča z myrty krásne ilustrovala slovenská výtvarníčka Katarína Smetanová.

Rozprávky Pavla Dobšinského

Rozprávky Pavla Dobšinského vyšli v špeciálnej verzii. Mnoho generácií slovenských detí vďačí Pavlovi Dobšinskému za príbehy, v ktorých statoční šuhaji víťazia nad strigôňmi a drakmi, ľúbezné dievčiny pomáhajú svojim milým v núdzi a chudobní rodičia majú v synoch i dcérach bohatstvo, aké kráľom chýba.

Má cez 260 strán a nájdete v nej 26 rozprávok – schválne, či niektorú nebudete poznať: tak napríklad Zakliata hora, Loktibrada, Lomidrevo alebo Valibuk, Zlatovláska, Mahuliena Zlatá Panna, Jelenček, či Zlatá priadka.
V rozprávkových krajinách sa dejú nevídané, neslýchané zázraky: pecúch Janko vzlietne na striebornom tátošíkovi ponad hory, kováčova žena povije dievčatko so zlatou hviezdou na čele. Lomidrevo pošibe medené jabĺčko a hneď z neho vyrastie zámok.
"Pán Boh daj šťastia," zdravia sa jeho hrdinovia a zlým silám odolávajú najmä múdrosťou a dobrotou srdca. A tak sa im napokon dostane zaslúženej odmeny, zvonec odzvoní šťastný koniec a my sa môžeme radovať spolu s nimi.

Vladimír Král vytvoril unikátne ilustrácie, ktoré perfektne sedia na Dobšinského príbehy. Graficky celú knihu upravil Marek Kianička – kniha je s prebalom, vo vysokej polygrafickej kvalite. Takáto kniha je skvelým darčekom alebo zberateľským kúskom pre milovníkov slovenských rozprávok.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Držte sa svojich detí, aby ste ich nestratili!

28. november 2023

28.11.2023 - Ak chceme vychovávať naše deti, musíme ich získať späť. Mnohým deťom dnes rovesníci prakticky nahradili rodičov: namiesto toho, aby preberali hodnoty zo svojej rodiny, dominantnú úlohu pri formovaní identity a pravidiel správania zohrávajú kamaráti, spolužiaci – dokonca aj videohry a sociálne médiá.

Táto situácia však zďaleka nie je prirodzená a môže byť nebezpečná, pretože narúša súdržnosť rodiny, zasahuje do zdravého vývoja a podporuje nepriateľskú a sexualizovanú kultúru mládeže. Deti sa nakoniec stávajú konformné, úzkostlivé a odcudzené.

V knihe Držte sa svojich detí uznávaný lekár a autor bestsellerov Gabor Maté spája svoje sily s Gordonom Neufeldom, PhD, psychológom, ktorý preniká do podstaty komplexného rodičovstva. Spoločne poukazujú na príčiny tohto rozpadu a ponúkajú praktické rady, ako sa k svojim deťom "znovu pripútať", dať deťom pocit bezpečia a porozumenia a získať späť ich vernosť a lásku.

Litánie rodičovských nárekov sú dnes už bežné: "Zdá sa, že dnešné deti nemajú taký rešpekt pred autoritou, aký sme mali my, keď sme boli deti. Nedokážem svoje dieťa prinútiť, aby si urobilo domáce úlohy, ustlalo posteľ, urobilo domáce práce, upratalo izbu."

Práve v období dospievania našich detí, práve vtedy, keď toho musia zvládnuť viac ako kedykoľvek predtým a práve vtedy, keď naša fyzická prevaha nad nimi začína slabnúť, nám moc vychovávať uniká z rúk.

"Nezameriavame sa na to, čo by mali rodičia robiť, ale na to, kým musia byť pre svoje deti. Ponúkame návod pre pochopenie dieťaťa, jeho vývoja a tiež prekážok, ktoré dnes stoja v ceste zdravému vývoju našich detí. Z tohto pochopenia a z úprimnej oddanosti, ktorú rodičia vnášajú do úlohy výchovy detí, vznikne spontánna a milosrdná múdrosť, ktorá je zdrojom úspešného rodičovstva," tvrdia autori.

Autori nám ukazujú, ako strácame kontakt s našimi deťmi a ako táto strata podkopáva ich vývoj a ohrozuje samotnú štruktúru spoločnosti. A čo je najdôležitejšie, prostredníctvom konkrétnych príkladov a jasných návrhov ponúkajú rodičom praktickú pomoc, aby mohli plniť svoje inštinktívne úlohy.

Tajomstvo výchovy nespočíva v tom, čo rodič robí, ale skôr v tom, kým rodič pre dieťa je. Keď dieťa vyhľadáva kontakt a blízkosť s nami, dokážeme oveľa lepšie plniť svoju funkciu vychovávateľa, utešiteľa, sprievodcu, vzoru, učiteľa alebo kouča. Pre dieťa, ktoré je na nás silne naviazané, sme jeho základňou, z ktorej sa môže vydať do sveta, jeho útočiskom, kam sa môže vrátiť, jeho zdrojom inšpirácie.

GORDON NEUFELD, PhD., je klinický psychológ so sídlom vo Vancouveri, medzinárodne uznávaný ako popredný odborník na vývoj detí. Jeho Neufeldov inštitút poskytuje množstvo kurzov, ktoré vytvoril pre rodičov a pedagógov, a pomáha profesionálom na viacerých kontinentoch. Je uznávaný pre svoju jedinečnú schopnosť odhaliť kľúč k zdanlivo zložitým problémom výchovy a vzdelávania detí.

Dr. GABOR MATÉ je lekár a autor bestsellerov Keď telo povie nie, Rozptýlená myseľ, V ríši hladných duchov a Mýtus normálnosti: Trauma, choroby a uzdravovanie v toxickej kultúre. Je vyhľadávanou autoritou v oblasti stresu, zdravia mysle a tela, ADHD, rodičovstva a závislostí, intenzívne cestuje a oslovuje zdravotnícky personál, učiteľov a laické publikum v Severnej Amerike i na medzinárodnej úrovni.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Čaká nás dobrý ročník?

28. november 2023

28.11.2023 - Ako to už býva, počasie, choroby a lesná zver či škorce sa s vinohradníkmi nemaznajú. Veru málokto si uvedomuje náročnosť tejto práce a neistotu výsledku. Ak k tomu navyše pridáme vlažný postoj zo strany štátu, je to prinajmenšom rizikový biznis. Tento rok si veru vinohradníci pochvaľovať nebudú, avšak vinári naopak áno a vyhliadky na kvalitu nového ročníka sú naozaj viac než pozitívne. Aj vo vinárstve Matyšák veria, že ročník 2023 bude patriť k tým najlepším za poslednú dekádu, no cesta k nemu je ako vždy kľukatá a náročná.

Robiť víno na Slovensku je v posledných rokoch čoraz ťažšie. Rastúce náklady, postupný úbytok vinohradov či pretlak lacných zahraničných vín v sieťach sú len jedny z viacerých faktorov, ktoré sťažujú slovenským vinárom biznis. I napriek týmto prekážkam je však túžba každý rok priniesť na trh výnimočné vína a potešiť milovníkov vína vo vinárstve Matyšák silnejšia. Nešlo by to však bez dlhodobej spolupráce so špičkovými slovenskými vinohradníkmi. "Kvalita hrozna je pre nás nesmierne dôležitá. Do značnej miery od toho pochopiteľne závisí aj výsledná kvalita nášho vína. My však našťastie máme dvorné vinohrady v Malokarpatskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, takže máme vždy záruku kvality, široké portfólio odrôd a tým pádom aj možnosť výberu. Keď máte k dispozícii napríklad Sauvignon z Karpát aj z juhu, viete si pre tú prémiovú líniu vybrať pochopiteľne ten lepší. A to je obrovská výhoda", objasňuje hlavný enológ a výrobný riaditeľ v jednej osobe Jaro Žák. Zažité klišé, že vinár musí mať svoje vinohrady, teda očividne stráca na význame. Naopak, je to podľa neho ich silná stránka. "S niektorými vinohradníkmi spolupracujeme už viac ako 20 rokov. Fungujeme viac menej už na kamarátskej báze, všetko spolu dôkladne konzultujeme, vysádzajú pre nás nové odrody. My máme istotu kvalitnej suroviny a oni zase majú istotu príjmu a fairovej spolupráce. Pre obe strany je to win-win", dodáva Žák.

Málo hrozna, no o to kvalitnejšie

Aká bola teda tohtoročná kampaň? Pre mnohých vinohradníkov jedna z najhorších, keďže boli od začiatku skúšaní chorobami, hlavne perenospórou, no aj ten, kto choroby zvládol, mal celkovo menej hrozna. "Naši vinohradníci našťastie zvládli choroby, ale mali tak či tak menej úrody. Problém mimo chorôb bol ten, že bolo menej kvetných púčikov, čo vyústilo do nižšej úrody - hrozna bolo menej zhruba o 35%. Minulý rok sme mali zase oproti priemeru o 20% viac hrozna. Je to nevyspytateľné. Na druhej strane, má to aj pozitívny efekt - tým, že bolo menej strapcov, tak tie čo boli, boli o to silnejšie a vyzreli veľmi dobre. Bola dostatočná zásoba dažďa, bolo v podstate normálne leto ako kedysi, tým pádom bol dostatok kyselín v hrozne a vďaka dobrému záveru leta a krásnej teplej jeseni bolo aj dostatočne vyzreté s krásnymi cukornatosťami", vysvetľuje Žák. Kampaň bola podľa neho pokojná s výsledkom takmer 2 mil. kg výlučne slovenského hrozna od svojich dvorných vinohradníkov, čo predstavuje zhruba o tretinu menej oproti minulému roku. Na problém s tzv. diferenciáciou si sťažuje aj ich dvorný vinohradník Richard Soják z Hlohovca: "Úroda sa zakladá cca od polky júna do polky júla. Vplyv počasia a poveternostných podmienok je kľúčový. Žiaľ násada z minulého roku bola nižšia - jedná sa o tzv. diferenciáciu kvetných púčikov. Minulý rok neprebehla ako mala a bola nižšia úroda, vytvorilo sa menej kvetenstva, namiesto 3 strapcov boli 2...tento rok tým trpelo veľa odrôd. Napr. staré Sauvignony mi dali podstatne menej, aj keď na prvý pohľad tam to hrozno bolo."

Aké vína na nás čakajú?

Hrozna bolo teda síce menej, ale zato o to kvalitnejšie. A to sa samozrejme pretavilo do výsledného produktu - vína. Síce vína ešte zrejú a niektoré aj dlhšie budú, no indície sú už teraz jasné. "Vína sú šťavnaté, ovocné, plné, jaderné, nie sú postavené na prázdnom cukri. Krásne sa ukazujú odrody ako Irsai Oliver, Müller Thurgau, Pesecká leánka, aj rizlingy. Celkovo biele odrody sú veľmi pekné. Taktiež aj ružové vína, resp. červené vyzerajú veľmi dobre. Naozaj sa ukazuje, že by to mohol byť veľmi dobrý ročník. Možno je ešte skoro hovoriť, ale prirovnal by som ho aj k ročníku 2021, ktorý bol vskutku výnimočný a azda najlepší za poslednú dekádu", zhodnotil Jaro Žák.

"Máme aj vína vhodné na vyzrievanie v agátových sudoch metódou sur-lie (miešanie vína zo zdravými kvasničnými kalmi - pozn. redakcie). V agátovom dreve nám leží Silvánske zelené, Veltlínske zelené aj Rizling rýnsky z Mužle. Veľmi pekný je aj Dunaj a Cabernet Franc z Modrán. Taktiež musím spomenúť aj Muškát žltý z východu, ktorý pôjde do Momenta Asti. Hádam tam ani nie je zlé víno", skromne a s úsmevom dodal Žák.

Chýba väčší patriotizmus

I napriek tomu, že na Slovensku vieme vyrábať skvelé vína, ktoré získavajú ocenenia aj v zahraničí, nie sme až takí patrioti ako by si slovenskí vinári želali. Tomuto určite nepomáhajú ani obchodné reťazce, ktoré majú často dohodnuté obrovské objemy s veľkými svetovými producentami vína a tlačia v letákoch práve to ich víno za nízke ceny. Pričom by sa o ich kvalite veľa krát dalo polemizovať. "Chceli by sme, aby si ľudia viac vážili to, čo sa skrýva v jednej fľaši slovenského vína. Je za tým celoročná ťažká práca vo vinohradoch a v pivnici. A často vám to pokazí jednoducho počasie. Neviete si nakúpiť suroviny kedykoľvek chcete a uvariť za 6 týždňov ležiak ako pri pive. Na dobré víno čakáte niekedy aj roky. A väčšine ľuďom je aj tak dať 7-8 eur za fľašu dobrého vína veľa. Vo Francúzsku by sme si za obdobnú kvalitu mohli pýtať desaťnásobok, ale tu sa musíme samozrejme prispôsobiť slovenskému trhu", poťažkal si Žák.

Oáza pre gurmánov

Aj keď vína z produkcie vinárstva Matyšák kúpite aj v supermarketoch, svoje najlepšie vína predáva vinárstvo prostredníctvom siete vlastných predajní Matyšák shop a klasických vinoték. Tých pod hlavičkou Matyšák shop na štýl moderných bottle shopov je na Slovensku dnes už okolo dvadsať. V ponuke tak nájdete okrem Matyšákovej produkcie aj kvalitné svetové destiláty či remeselné delikatesy. Head someliér vinárstva Matyšák Erik Dorušinec si výber pochvaľuje. "Dnes ponúkame najširší sortiment produktov zo všetkých slovenských vinárstiev. Nájdete tu naozaj skvosty v podobe vín s medailami z Paríža, Madridu, Brusselu či Japonska. V národnom salóne vín SR patrí naše vinárstvo každoročne medzi rekordérov. Máme tu napríklad aj oceňovaný sekt, ktorý získal v azda najrešpektovanejšej svetovej súťaži v Paríži Vinalies Internationales pred dvoma rokmi pre Slovensko historické zlato. Je si naozaj z čoho vyberať a nemusíte tu minúť majland", uzatvára Dorušinec.

Zoznam Matyšák shopov, vinoték a eshop nájdete na www.vinomatysak.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stierací žreb do detského sveta nepatrí

27. november 2023

27.11.2023 - Národná lotériová spoločnosť TIPOS sa zapojila do tohtoročnej medzinárodnej kampane GIFT RESPONSIBLY – ZODPOVEDNÉ DAROVANIE, do ktorej sa každoročne pridávajú viaceré lotériové spoločnosti, ako aj organizácie mimo hazardného priemyslu z celého sveta. Kampaň má vzdelávací charakter a jej cieľom je informovať o rizikách darovania stieracích žrebov deťom.

Stierací žreb nie je detský svet

Stieracie žreby patria medzi obľúbené drobné darčeky, ktorými môžeme urobiť radosť svojim najbližším. Ak by ste však premýšľali nad tým, že by mohli urobiť radosť aj deťom, mali by ste spozornieť. Žreby do rúk detí rozhodne nepatria, keďže tie vyhodnocujú riziko inak ako dospelí a existuje tak vyššie riziko vzniku závislosti. "Ak ich dospelý daruje dieťaťu, častokrát si neuvedomuje súvisiace riziká. Výskumy totiž ukazujú, že predčasné zapojenie detí do hazardných hier, vrátane stieracích žrebov, môže v neskoršom veku zvýšiť riziko vzniku problému s nadmerným hraním hazardných hier. Preto zvážte, aké darčeky darujete deťom," uviedla Adriana Podobová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS. "Stieracie žreby sú skvelým darčekom – ale len pre dospelých," uzavrela Podobová.

Spoločnosť TIPOS sa zapojila do kampane GIFT RESPONSIBLY – ZODPOVEDNÉ DAROVANIE v rámci stratégie podpory zodpovedného hrania. Jedným z cieľov zodpovedného hrania je zvyšovať povedomie o preventívnych opatreniach a informovať o možných rizikách súvisiacich s hraním hazardných hier. "Spoločnosť TIPOS si uvedomuje, že deti a mladiství sú najviac ohrozenou skupinou z pohľadu hazardných hier. Napriek tomu, že predaj lotériových produktov je na Slovensku povolený až od 18 rokov, môžu sa aj oni prostredníctvom dospelých dostať k takejto forme zábavy. TIPOS preto realizuje viaceré opatrenia s cieľom ochrany detí a mladistvých, vzdeláva predajcov o princípoch zodpovedného hrania a dbá na označenie predajnej siete, ako aj marketingovej komunikácie minimálne symbolom "18+", vysvetlila Podobová a dodala, že aktuálnou kampaňou chce TIPOS apelovať hlavne na rodičov. "Je spoločensky žiadúce, aby rodičia neumožňovali deťom prísť do kontaktu s hazardom podobne ako s alkoholom, či s inými potenciálne návykovými látkami a činnosťami."

TIPOS – líder v oblasti zodpovedného hrania na Slovensku

Cieľom spoločnosti TIPOS je prevádzkovať svoje hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň sa však spoločnosť snaží o vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívneho sociálneho dopadu hazardných hier na jednotlivca a celú spoločnosť.

V rámci stratégie zodpovedného hrania TIPOS spolupracuje aj s odbornými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie a liečby hráčov, u ktorých boli identifikované problémy s hraním hazardných hier. Na webovej stránke spoločnosti, v sekcii Zodpovedné hranie, nájdu hráči okrem iného aj informácie o nástrojoch a zásadách zodpovedného hrania, ktorých dodržiavanie pomôže udržať hranie vždy pod kontrolou.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Materská spoločnosť značiek Baxi a De Dietrich – BDR Thermea investuje na východe Slovenska viac ako 60 miliónov do výroby zelených technológií na vykurovanie a chladenie a vytvorí 750 nových pracovných miest

27. november 2023

27.11.2023 -
BDR Thermea Group, známa na Slovensku hlavne pod značkami Baxi a De Dietrich, investuje na Slovensku do nového výrobného závodu na tepelné čerpadlá a zásobníky teplej úžitkovej vody pre domácnosti viac ako 60 miliónov eur.
750 zamestnancov nájde uplatnenie nielen vo výrobe zelených riešení v oblasti vykurovania a chladenia, ale aj vo výskume a vývoji.
Závod s rozlohou približne 30 000 m2 bude mať výrobnú kapacitu 150 000 tepelných čerpadiel a 300 000 zásobníkov na vodu ročne.

Spoločnosť BDR Thermea Group investuje na Slovensku do moderného závodu, ktorý sa bude primárne venovať výrobe tepelných čerpadiel a zásobníkov na vodu z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. Výstavba nového závodu sa dnes oficiálne začala v priestoroch priemyselného a logistického parku Ferovopark vo Vranove nad Topľou. Vďaka investícii v hodnote viac ako 60 miliónov eur v ňom nájde uplatnenie 750 zamestnancov a bude hrať dôležitú úlohu v dekarbonizácii vykurovania v Európe.

BDR Thermea je globálnou spoločnosťou, ktorá vyvíja a dodáva inovatívne a energeticky účinné produkty a služby v oblasti vykurovania a chladenia. Svojimi riešeniami sa snaží zmierniť dopady klimatickej krízy vďaka inteligentným riešeniam tepelného komfortu s takmer nulovou uhlíkovou stopou pre majiteľov a obyvateľov domov a budov. K jej doterajším trinástim výrobným závodom v rôznych krajinách sveta koncom roka 2024 pribudnú aj novobudované kapacity na východe Slovenska.

"Nový výrobný závod podčiarkuje ambície spoločnosti dostať sa bližšie k svojim zákazníkom na rastúcich trhoch," hovorí Ronald de Putter, Group Operations Director v BDR Thermea Group. "V nadchádzajúcich rokoch očakávame výrazný nárast dopytu po tepelných čerpadlách a súvisiacich produktoch, pričom sa bude prechádzať od konvenčných kotlov k tepelným čerpadlám. Preto je tento nový závod na Slovensku dôležitý nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre energetickú transformáciu v Európe, samozrejme, vrátane samotného Slovenska."

Udržateľná výroba aj výstavba

Nový výrobný závod s rozlohou približne 30 000 m2 bude mať výrobnú kapacitu 150 000 tepelných čerpadiel a 300 000 zásobníkov na vodu ročne.

Moderné výrobné linky budú mať vysokú mieru automatizácie a projekt závodu počíta s investíciami do najmodernejších a energeticky najúčinnejších strojov a zariadení.

"Na Slovensku patríme so značkou Baxi k lídrom na trhu s plynovými kotlami a vďaka značke De Dietrich sme rozšírili naše kompetencie aj o sortiment tepelných čerpadiel. Teším sa, že práve nové produktové rady tepelných čerpadiel spolu s vonkajšími jednotkami a špičkovými zásobníkmi teplej úžitkovej vody budeme vyrábať od budúceho roku vo Vranove nad Topľou a budeme tak môcť našim klientom doma, ale aj po celej Európe ponúknuť nový sortiment z nášho nového závodu," upresňuje Tomáš Ďurenec, Branch director BDR Thermea Slovakia.

"Sme radi, že nám dala spoločnosť BDR Thermea dôveru vybudovať v našom priemyselnom a logistickom parku trojpodlažnú budovu najvyššieho štandardu, ktorej súčasťou budú aj udržateľné materiály, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá. Našou ambíciou je získať certifikát BREEAM Excellent," hovorí Jakub Soták, konateľ priemyselného a logistického parku Ferovopark.

Zmysluplná práca a uplatnenie pre ľudí z regiónu

V novom výrobnom závode sa začnú inštalovať prvé moderné linky už v priebehu budúceho roka a s náborom prvých pozícií sa začne počas prvého štvrťroka. BDR Thermea postupne vytvorí 750 nových pracovných miest pre rôzne profesie predovšetkým vo výrobe, v údržbe, logistike, zásobovaní, ale aj vo výskume a vývoji. Okrem bezpečného a moderného pracovného prostredia môžu záujemcovia rátať aj s ďalšími benefitmi, ktoré im budú predstavené počas náborového procesu.

O spoločnosti BDR Thermea Group

Spoločnosť BDR Thermea Group je popredným výrobcom inteligentných riešení vnútornej klímy pre domácnosti a komerčné použitie. Spoločnosť zamestnáva viac ako 6 800 ľudí a pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Skupina BDR Thermea Group, ktorá v roku 2022 dosiahla obrat 2,2 miliardy EUR, poskytuje služby zákazníkom pod renomovanými značkami, ktoré patria k popredným na trhu vrátane značiek BAXI, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée a Baymak. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Apeldoorne v Holandsku.

Spoločnosť BDR Thermea Group pôsobí na Slovensku od roku 2005 so svojimi značkami Baxi a De Dietrich a svojim zákazníkom ponúka široké portfólio energeticky efektívnych riešení pre domácnosti a komerčné použitie.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pripravte si doma jedlo ako z reštaurácie! S konvektomatmi od Miele si doma vykúzlite dokonalý kulinársky zážitok

27. november 2023

27.11.2023 - Ak uvažujete o novom kuchynskom pomocníkovi, domáce konvektomaty, teda kombinované parné rúry, sú ideálnym adeptom. Kovektomaty sú multifunkčné prístroje, ktoré jedinečným spôsobom spájajú výhody rúry na pečenie a parnej rúry v jednom produkte. Okrem prípravy v pare a klasického pečenia s nimi dosiahnete perfektné výsledky aj pri grilovaní, kysnutí cesta, zaváraní, ohrievaní alebo sterilizovaní fliaš. Jemné ryby, šťavnaté kura, nadýchané pečivo alebo krehké koláče – nič z toho nie je pre konvektomat od Miele žiadny problém.

Prečo práve para?

Varenie v pare je pokladané za jeden z najzdravších spôsobov prípravy pokrmov. Suroviny sa pripravujú pri relatívne nízkych teplotách, a preto si zachovávajú cenné vitamíny a minerály. Súčasne nedochádza pri príprave v pare k priamemu kontaktu s vodou, preto si potraviny uchovajú svoju intenzívnu špecifickú chuť. Výhody prípravy pokrmov v pare potvrdzujú aj vedci – napr. obsah vitamínu C je pri potravinách pripravených v pare výrazne vyšší. Paprika pripravená v parnej rúre obsahuje dokonca rovnaké množstvo živín ako surová.

Princíp 3 v 1

Vďaka princípu 3 v 1 máte k dispozícii 3 prístroje v jednom spotrebiči. Aj v malej kuchyni môžete pripraviť lahodné pokrmy. Využite prevádzku rúry na pečenie pre chrumkavé pokrmy alebo funkciu varenia v pare, aby sa potraviny pripravovali rýchlo a šetrne.

Rovnako ako je to pri ostatných spotrebičoch Miele, aj konvektomaty Miele sú vyrobené z prvotriednych materiálov a vybavené množstvom vychytávok a užitočných funkcií. Ktoré sú to?*

Materiály a technológie

Mimoriadnu odolnosť a odolnosť voči korózii zabezpečuje nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou. Povrchová úprava PerfectClean zase disponuje jedinečnými nepriľnavými vlastnosťami pre ľahké čistenie. Stačí hubka a trocha umývacieho prostriedku a odolné nečistoty sú preč.

O čistenie už sa starať nemusíte

Pokiaľ sa nechcete čistením zaoberať vôbec, môžete ho úplne prenechať konvektomatu. Vďaka funkcii HydroClean sa totiž nerezový ohrevný priestor prístroja dôkladne vyčistí automaticky. Napenená zmes vody a inovatívneho čistiaceho prostriedku Miele HydroCleaner odmočí zvyšky jedál a uvoľní ich z povrchu. Poradí si dokonca aj s veľmi odolnými nečistotami. A vy si môžete užívať pohľad na žiarivo čistý priestor.

Komfort pri príprave

Automatická príprava menu umožňuje pripraviť naraz kompletné menu. Kombinovať môžete až tri rôzne potraviny a spoločne ich naraz pripravovať v pare. Teplotu, dobu prípravy a postup určuje prístroj. Na optimálny výsledok stačí už len suroviny v uvedený čas a v zadanom poradí vložiť do parnej rúry. Tak môžete jednoducho pripraviť kompletné menu v jednom procese prípravy a ušetriť kopu času.

Koľko času potrebuje chlieb a koľko zelenina? Pri pokrmoch pripravovaných rôznymi inteligentnými automatickými programami nemusíte voliť ani teplotu, ani celkový čas – váš prístroj to prevedie automaticky a tým vám uľahčí každý deň v kuchyni. Máte radi kurča skôr chrumkavejšie? U mnohých potravín je možné stupeň prípravy alebo stupeň zhnednutia individuálne nastaviť.

Po uplynutí doby prípravy sa pokrmy udržujú automaticky teplé až 15 minút bez straty kvality. Keď sa o pár minút oneskoríte, kvalite jedla to neuberie.

Posvieťte si na to!

Bezúdržbové a mimoriadne energeticky úsporné bodové LED svetlá BrilliantLight perfektne nasvietia ohrevný priestor. Aby ste mohli pečienku alebo zeleninovú prílohu v konvektomate kedykoľvek skontrolovať, zaisťujú kvalitné bodové LED svetlá optimálne nasvietenie ohrevného priestoru na niekoľkých úrovniach.

Pre tie najlepšie krehké a chrumkavé jedlá je tu funkcia Crisp. Napríklad hranolky alebo krokety sa pečú najlepšie v suchej klíme ohrevného priestoru, čo zaistí cielené zníženie vlhkosti ohrevného priestoru. Pomocou integrovaného bezdrôtového pokrmového teplomera môžete rybu alebo mäso pripraviť ľubovoľne a na stupeň presne meraním vnútornej teploty. Vďaka indikácii zostávajúceho času presne vidíte, ako dlho ešte príprava potrvá.

To zďaleka nie je všetko. A čo o konvektomatoch Miele hovorí uznávaný šéfkuchár a tiež ambasádor značky Miele, Zdeněk Pohlreich? Na to sa pozrite v tomto videu.

Potrebujete poradiť s výberom vhodného prístroja práve pre vašu domácnosť? Navštívte Miele Experience Center v Bratislave a bez obáv sa opýtajte expertov Miele. Vybrané prístroje si môžete kúpiť aj na e-shope Miele alebo u autorizovaných predajcov.

www.miele.sk

*Výbava závisí od modelu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Top projekty Ceny ITAPA 2023 – Víťazmi sú elektronický účet poistenca a HandCubeKeys

24. november 2023

24.11.2023 - Už poznáme víťazov Ceny ITAPA 2023.

Najlepším projektom kategórií "Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti" sa stal projekt z dielne Sociálnej poisťovne Elektronický účet poistenca (EUP), ktorý má ambíciu sprístupniť poistencom online, jednotné a užívateľsky príjemné informácie o ich poistných vzťahoch, t. j. zamestnaniach, odvodoch, konaniach a tiež prehľady vyplácaných dávok. Postupne poskytuje poistencovi možnosť spätne zasielať údaje a podklady Sociálnej poisťovni.

V druhej kategórii sa stal víťazom unikátny komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys, ktorej autorom je Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti o.z. Tento projekt najviac zaujal aj poslucháčov Rádia Slovensko, keďže zvíťazil aj v tejto kategórii. CENA ITAPA je prestížna súťaž najlepších projektov z oblasti digitalizácie, ktorá bola tento rok tvorcom odovzdaná po dvadsiatydruhýkrát.

Cena ITAPA 2023: kategória NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI

V oblasti elektronizácie služieb napreduje aj Sociálna poisťovňa. Výsledkom je prvá cena v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti za projekt Elektronický účet poistenca (EUP). Ide o moderné online riešenie, prostredníctvom ktorého Sociálna poisťovňa transparentne zobrazuje občanom údaje o ich konaniach, dávkach, odvodoch a vôbec sociálnom poistení ako takom a tí si ich môžu pohodlne z domu sledovať, kontrolovať a postupne s poisťovňou aj komunikovať. "Elektronický účet poistenca je takpovediac moje dieťa – s jeho myšlienkou som prišiel ešte, keď som pôsobil na pozícii riaditeľa sekcie IT. Spoločne s mojimi kolegami kontinuálne pracujeme na tom, aby sa idea online účtu, kde klientom transparentne sprístupňujeme informácie o ich sociálnom poistení, čoraz viac pretavila do reality. Počas tohto roka sa nám podarilo priniesť do EUP už 7 nových užitočných funkcionalít," uviedol Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Cieľom projektu je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Hlavnou ambíciou je, aby tak, ako pri využívaní elektronického bankovníctva už klient vôbec nemusel navštíviť banku, aby v budúcnosti vedel poistenec Sociálne poisťovne vyriešiť svoje situácie s nami tak, aby nebolo potrebné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne. Dodávateľom tohto projektu je Factory 4 Solutions a.s.

Na druhom mieste sa umiestnil taktiež projekt Sociálnej poisťovne – Rodičovský dôchodok, Cieľom projektu je s účinnosťou od 1.1.2023 zaviesť nový druh dôchodku – rodičovský dôchodok. Dôchodcom v dôchodkovom veku (poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku) bude vyplatený adresne ako podiel na zaplatených vymeriavacích základoch detí dôchodcu v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku. Autorom tohtp projektu je spoločnosť Eviden Slovakia, s.r.o.

Tretia priečka patrí projektu syngo Virtual Cockpit – Remote Scanning od spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia. Cieľom tohto projektu je transformovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a dosiahnutie vyššej úrovne štandardizácie a konzistentnosti diagnostiky. Umožnením vzdialeného prístupu pre expertov syngo Virtual Cockpit zvyšuje produktivitu zdravotníckych zariadení a umožňuje poskytovať najvyššiu možnú kvalitu starostlivosti aj v lokalitách a miestach, kde to nie je teraz možné.

Cena ITAPA 2023: kategória NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT

Víťazom tejto kategórie sa stal unikátny komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys z dielne Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti o.z Cieľom tohto projektu je vývoj, vyhotovenie a následná aplikácia do praxe unikátnej špeciálnej edukačnej pomôcky – komunikačno-edukačného systému HandCubeKeys a jeho novej softvérovej aplikácie HCK-komunikačný denník, ktorá slúži na rozvoj mimoriadne dôležitých oblastí v živote človeka. Je inkluzívneho charakteru, teda pre všetkých: od najmenších detí, až po seniorov či cudzincov a ľudí z marginalizovaných komunít. Najmä však pre tých, pre ktorých doposiaľ na trhu obdobné aplikácie neexistujú, a tými sú zdravotne znevýhodnení. "Pri dizajnovaní sme využili už vyvinutý unikátny systém drevených kociek HandCubeKeys, ktoré fungujú interaktívne a pomocou snímača prenášajú signál do aplikácie v PC a tiež jeho možnosti prepojenia na 3D hologram- zobrazenie v priestore. Bolo potrebné pomôcku rozšíriť o úplne nové softvérové moduly, ale aj o nové hardvérové súčasti, ktoré sú špecificky zamerané práve na oblasť verbálnej komunikácie a AAK a tiež pre zefektívnenie výučby a komunikácie aj svetelný systém - "multisenzorické" funkcie," objasnila autorka projektu Diana Gerbocová zo vzdelávacieho centra KRTKO. Tento projekt sa stal aj víťazom Ceny Rádia Slovensko, kde získal 1502 hlasov od poslucháčov.

O druhé miesto sa v tejto kategórii podelili s rovnakým počtom bodov dva projekty - Anonymizácia osobných údajov v súdnych rozhodnutiach pomocou AI, ktorej zadávateľom bolo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a projekt realizovali spoločnosti DITEC, a.s. a essential data, s. r. o. Projekt rýchliť proces anonymizácie súdnych spisov, zníži počet nesprávne anonymizovaných údajov a únikov citlivých údajov, ale aj zjednotí pravidlá a spôsob anonymizácie.

Druhým projektom na rovnakom mieste je Psychologické laboratórium VR neziskovej organizácie IPčko, ktorého cieľom je zatraktívnenie psychologickej pomoci, rozšírenie možnosti psychologickej pomoci a prepojenie moderných technológií s psychológiou 21. storočia, a to konkrétne aplikovaním virtuálnej reality do pomáhajúceho procesu pre ľudí s duševnými ťažkosťami.

Tretie miesto v najinovatívnejších projektoch obsadil projekt KRYPTON-PRO - Ultrasonic Leak Detector od spoločnosti SIAT s.r.o. Cieľom projektu je riešenie zníženia spotreby elektrickej energie pre množstvo výrobných podnikov, a nielen u nás ale aj v zahraničí. Detektor KRYPTON-PRO dokáže odhaliť v podniku o 70 % viac únikov stlačeného vzduchu, ktorý je nevyhnutné médium v každej fabrike. Firmy už takto dokázali identifikovať a ponížiť straty na energiách aj o 50 000€ ročne.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zážitok z adventných trhov: Vyberáme tie najkrajšie v Dolnom Rakúsku

24. november 2023

24.11.2023 - Príroda, uličky s pivničkami, zámky, hrady, ale aj námestia v dedinkách či mestách sú súčasťou adventu v Dolnom Rakúsku. Vybrali sme pre vás tie najoriginálnejšie adventné trhy, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, a zároveň prinášame niekoľko skvelých tipov na ďalšie miesta, ktoré stojí za to navštíviť počas čarovného adventného obdobia.

Advent v Puchbergu sa predstaví v romantickom osvietenom parku a popri krásnom jazere, na ktorom sa odrážajú tisícky vianočných svetielok. Svoju prácu tu budú v stánkoch prezentovať rôzni remeselníci – kováči, výrobcovia pletených košíkov a drevených výrobkov, drotári i mnohí ďalší. Rôzne pochúťky z Puchbergských podnikov budú ponúkať miestni majitelia gastro prevádzok. Trhy sa konajú 9. a 10. decembra, súčasťou je hudobný sprievod a v nedeľu o 16:30 hod. príde aj Mikuláš.

Mesto Baden pozýva od 18. novembra je vianočný trh "Advent v parku" opäť v znamení udržateľnosti. Týka sa to regionálnej gastronómie aj témy predchádzania vzniku odpadu. Mesto je populárne svojimi rímskymi kúpeľmi. Oddych počas uponáhľaného obdobia vo vodnej a saunovej krajine so 14 liečivými prameňmi a rôznymi bazénmi, ako je napríklad otvorený sírny bazén, vám dá zabudnúť na predvianočný stres. Ten je skvelý napríklad aj po romantickej zimnej túre, ktorá vedie údolím Helenental z Badenu do Allandu.

Adventný trh na zámku Rothschild vo Waidhofen an der Ybbs sa koná 8. – 10. decembra a má naozaj nádhernú atmosféru, pretože sa odohrávajú na moste a nádvorí zámku. Súčasťou trhov sú detské dielne, hudobný program, desiatky vystavovateľov so stánkami, lahodné jedlo a očarujúce prostredie. Tieto trhy majú prívlastok aj "Žiarivé Vianoce".

Ak by ste sa chceli cítiť ako uprostred diania skutočnej vianočnej rozprávky, navštívte tradičný vianočný trh na zámku Rosenburg. Trhy na tomto zámku sú považované za najromantickejšie vianočné trhy v celom Dolnom Rakúsku. Počas dvoch víkendov 2.-3. a 8.-10. decembra na vás čakajú stánky s regionálnymi predajcami, umelcami a remeselníkmi, ktorí predvedú svoje zručnosti vo vonkajších aj vnútorných priestoroch zámku Rosenburg. Špeciality z Waldviertlu patria ku skutočným gurmánskym zážitkom a treba ich ochutnať.

Cisárska adventná atmosféra na Dunaji v oblasti Wachau. Umenie, história a cisárska atmosféra spájajú dolnorakúske hrady na Dunaji. Našťastie sú záhrady a parky, a do istej miery aj areál, otvorené pre nás všetkých a sú dejiskom idylických a s láskou pripravených vianočných trhov, koncertov a podujatí počas rôznych adventných víkendov. Vianočné trhy na zámku Hof sú pozoruhodné výstavami na zámku, živým betlehemom a vianočnou stajňou. Regionálne remeslá, množstvo pochúťok a zábava pre malých aj veľkých sa ponúka aj na adventnom trhu v Grafeneggu alebo na adventnom trhu v benediktínskom opátstve Göttweig.

Schloss Hof - 18.11. - 17.12.
Grafenegg - 7. - 10.12.
Göttweig - 2. - 10.12.

Určite si nenechajte ujsť aspoň jednu adventnú prechádzku vinárskymi uličkami Weinviertelu. Či už exteriéri alebo interiéri pivničných uličiek v regióne Weinviertel sú atrakciou samy o sebe a dajú sa ideálne zakomponovať do prechádzky prírodou - vrátane ochutnávky vína. V advente sú dokonalou kulisou pre vianočný trh. Adventný trh v Retzi a Retzer Erlebniskeller naladia návštevníkov na Vianoce "pod zemou i nad zemou". Vinárska ulička Wolkersdorfer Kellergasse alebo najkrajšia pivničná "hora" v Rakúsku v meste Velm-Götzendorf sú očarujúce. Alebo najdlhšia vinárska ulička v Rakúsku v Hadrese. Prípadne vinárska ulička Loamgrui v Unterstinkenbrunne. Malé okná lisovní sú vyzdobené čečinou a sviečkami a pred nimi stoja slávnostné stoly obložené vínom a dobrotami. Otvorené dvere vás zavedú buď do umeleckých dielničiek, alebo k útulným posedeniam.

Ak máte radi okrem vianočných trhov aj prechádzky prírodou, návštevu adventného trhu v Zwettl od 8. do 10. decembra v oblasti Waldviertel je najlepšie spojiť so zimnou turistikou. Výborné miesto na začiatok vašej zimnej prechádzky je práve táto turistická dedina, ktorá ponúka perfektnú kulisu na výlety do prírody aj v chladnom období.

Čaro adventu v Dolnom Rakúsku môžete objaviť aj na ďalších podujatiach, ktoré nájdete na oficiálnej stránke https://www.dolne-rakusko.info/advent.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Temná pavučina tajomstiev na elitnej súkromnej škole…

24. november 2023

24.11.2023 - Tichý výkrik, Diabolské hry a Zmiznuté dievčatá.
Fenomenálny úspech. Predalo sa z nich vyše milióna výtlačkov. Angela Marsonsová je jednou z najčítanejších autoriek kriminálnych románov súčasnosti a jej knihy sa dlhodobo držia na popredných priečkach medzinárodných rebríčkov bestsellerov.
Teraz vyšla ôsma kniha série s názvom Elitný klub.

Keď tínedžerka Sadie Wintersová zoskočí zo školskej strechy, vyhlásia jej smrť za nešťastnú samovraždu problémového dievčaťa.

"Vyzerá to ako samovražda," pridal sa Bryant.
Áno, Kim musela uznať, že všetci mali pravdu. Napriek tomu jej pár vecí nedalo pokoj. Vŕtali jej hlavou počas neskorej prechádzky s Barneym a prebúdzala sa s nimi aj ráno.
V prvom rade jej ležal v žalúdku fakt, že si trinásťročné dievča vzalo život. Kim vedela, že sa to stáva, no vždy treba hľadať dôvod. Nemožno skutočnosť iba prijať a posunúť sa ďalej.
Z fyzického hľadiska jej nedávalo zmysel, prečo by Sadie skočila práve z toho miesta. Stačil rýchly pohľad nadol a videla by iba desivé čierne hroty. Musela by sa pri skoku odraziť dopredu, aby ich minula. Mohla sa posunúť o pár krokov do niektorej strany a spadla by na čistú zem.
Kim sa nepáčilo ani to, že na zemi nebol ohorok cigarety, ale ešte viac ju znepokojovala pokožka na líci bez zvyškov štrku. Tie nezrovnalosti samy osebe veľa neznamenali, no spolu už áno.

Potom však v tej istej škole nájdu telo mladého chlapca a detektívke Kim Stonovej je hneď jasné, že ani jedno z úmrtí nebolo len tragickou nehodou. Spolu s tímom začne rozpletať temnú pavučinu tajomstiev. Jedna z učiteliek možno má kľúč k pravde, ale vo chvíli, ked’ sa chystá prelomiť mlčanie, príde o život.

Ohrozené sú ďalšie deti, preto Kim musí zvážiť aj na pohľad nepredstaviteľnú možnosť. Čo ak má vraždy na svedomí iný žiak? Analyzovanie spôsobu myslenia detí, ktoré zabíjajú, ju privedie späť k protivníčke z minulosti, psychiatričke a sociopatke Alex Thornovej. Tá si kedysi dala za cieľ Kim zničiť.

Pri pátraní po vrahovi objaví Kim súvislosť medzi nedávnymi vraždami a prijímacím rituálom do školského spolku spred niekoľkých desaťročí. Záchrana nevinných životov má však svoju cenu – a tú najvyššiu možno zaplatí aj niekto z Kiminých najbližších.

Neuveriteľné, ako si dokáže Angela Marsonsová udržiavať latku tak vysoko a nepodliezať ju. Niektoré médiá dokonca napísali, že pri čítaní sa život naokolo zastaví, kým neprídete na poslednú stránku. Strhujúce, krvavé, nervydrásajúce čítanie. Jej Elitný klub je rovnako dobrý ako predošlé knihy a vo svete, aj na Slovensku či v Česku si získava čoraz viac fanúšikov.
Okrem zápletky vás bavia najmä postavy, v prvom rade dvojica Kim Stonová a Bryant. Ich kolegovia Stacey a Dawson. Či šéf forenzných technikov Keats.

No a finále knihy je absolútne dramatické, prichádza nečakaný zvrat a keď dočítate, pravdepodobne zostanete sedieť s otvorenými ústami. Možno aj so slzou v oku, pretože ten záver vás dostane.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Slávny lupič džentlmen Arsene Lupin v novej knihe s krásnou oriezkou

24. november 2023

24.11.2023 - Arsene Lupin má mnoho talentov. Je majstrom preoblečení. A behom chvíle môže byť niekým úplne iným...
Teraz vyšla kniha Lupinových dobrodružstiev v novom preklade profesora Štefana Povchaniča pod názvom Arsene Lupin. Lupič džentlmen. Autorom je francúzsky spisovateľ Maurice Leblanc.

Ide o výber príbehov, celkovo ich je 16 z pôvodných 20-tich noviel. Napríklad Kráľovnin náhrdelník, Záhadný cestujúci, Arsene Lupin vo väzení, Srdcová sedma, či Sherlock Holmes prichádza neskoro.

Už samotné zrodenie lupiča je zaujímavé.
Na začiatku bol Edgar Allan Poe a jeho rytier Auguste Dupin. Ten inšpiroval Conana Doyla, ktorý vytvoril postavu detektíva Sherlocka Holmesa. "Pripomínate mi Poeovho Dupina, vraví mu v jednom príbehu Watson. Nemyslel som si, že by takéto postavy mohlo existovať aj mimo románových príbehov."
Maurice Leblanc si uvedomoval, že musí vytvoriť postavu, ktorá bude schopná súperiť so slávnym anglickým detektívom, no súčasne by mala stelesňovať francúzsky esprit a ducha svojej doby. "Francúzsko v tom čase prežívalo dlhé obdobie mieru, ktoré nasledovalo po francúzsko-pruskej vojne v roku 1870 a trvalo do začiatku prvej svetovej vojny v roku 1914. Obdobie, ktoré historici nazvali la belle époque (Krásne časy)," vysvetľuje prekladateľ a znalec Francúzska Štefan Povchanič.
Postava Arsena Lupina sa zrodila v roku 1905 a to príbehom Ako Arsena Lupina zatkli – nájdete ju aj v tejto knihe.

Tak ako čitateľov na celom svete, aj vás určite budú baviť genialita a neuveriteľné kombinácie lupiča džentlmena, jeho šikovnosť, schopnosti, k tomu si pridajte zmysel pre iróniu a nečakané zvraty. Dostanete sériu, ktorú si zamilovali milióny čitateľov.

Vypočujte si úryvok.
Číta Kamil Mikulčík:

Toto slovenské vydanie je prekladom výberu vnučky autora Mauricea LeBlanca, ktorý vyšiel pod názvom Neobyčajné príhody Arsena Lupina v roku 2011. Príbehy nepolapiteľného Arsene Lupin. Lupič džentlmen sú plné nečakaných zvratov a hoci sú oveľa dynamickejšie než príbehy Sherlocka Holmesa či Hercula Poirota doteraz neboli súčasťou našej prekladovej literatúry. "Týmto vydaním chceme slovenskému čitateľovi priblížiť postavu, ktorej neuveriteľné dobrodružstvá už viac než jedno storočie pútajú pozornosť čitateľov na celom svete," dodáva skúsený prekladateľ.
Kniha vyšla s nádhernou oriezkou a predhovorom prekladateľa. Ilustrácie dodal Ján Kurinec a publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky