SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 1 min 17 s

Zástupcovia európskych taxonomických inštitúcií združených v CETAF v Bratislave

pred 11 min 35 s
Príprava výskumnej agendy CETAF, prezentácia stanoviska k rámcovému programu Horizon Europe, ako aj workshop na tému Vízia CETAF pre taxonomický a systematický výskum v roku 2030 boli cieľom 44. zasadnutia valného zhromaždenia Konzorcia európskych taxonomických inštitúcií CETAF ( "http://www.cetaf.org" Consortium of European Taxonomic Facilities ). Konalo sa 14. – 15. novembra 2018 v areáli SAV v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom viac ako 60 riaditeľov a zástupcov inštitúcií, ktoré spravujú prírodovedné zbierky. Okrem zbierok je spoločným menovateľom ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Rady Učenej spoločnosti Slovenska k plagiátorstvu

pred 49 min 27 s
Plagiátorstvo je použitie výsledkov a myšlienok iných ľudí bez adekvátnej referencie na ich pôvod. Je teda porušením práv pôvodného autora. Plagiátorstvo v akademickom svete je zo strany autora plagiátu neetický pokus o uplatnenie klamstva v svoj prospech podvodným predstieraním pôvodnosti výsledku na tému výskumnej, vedeckej alebo kvalifikačnej práce, alebo v navrhovaní a vykonávaní výskumu. Z pohľadu plagiátora ide o vedomé podvodné konanie kvôli kariére ...
Kategórie: Podporujeme

Astronomickí olympionici naďalej patria do svetovej ligy

17. november 2018
Keď začiatkom novembra odlietala do Číny pätica najlepších slovenských mladých astronómov na 12. medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), vedúci výpravy RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, v duchu skrýval obavy. Budú sa – tak ako doteraz každý rok – vracať s medailou, keď sú v skupine až štyria nováčikovia? „Na olympiáde sa zúčastnilo vyše dvesto študentov z 39 krajín a my sme zostali aj tento rok v prvej lige ...
Kategórie: Podporujeme

Nová definícia základných jednotiek SI

16. november 2018
Dnes, 16. novembra od 11. h Generálna konferencia pre váhy a miery prijíma nové definície základných jednotiek SI. Priamy prenos zo zasadnutia Generálnej konferencie pre váhy a miery (CGPM) môžete sledovať "https://www.youtube.com/thebipm" TU .  Na tomto zasadnutí sa očakáva, že CGPM odsúhlasí rezolúciu revidujúcu definície medzinárodnej sústavy jednotiek SI, ktorá je založená na jednotkách sekunda, meter, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela (základné jednotky SI). Delegácia Slovenskej republiky na základe poverenia ministra ...
Kategórie: Podporujeme

Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

16. november 2018
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu – 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia, ktorá sa uskutoční 21. a 22. novembra vo Faustovej sieni Starej radnice v Bratislave, má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe. Od 10. januára 1853 začala vo Viedni ...
Kategórie: Podporujeme

Tréningová škola „Genetika, epigenetika a neurobiológia poškodzujúceho správania“

15. november 2018
V dňoch 12. – 14. novembra 2018 bolo Centrum biovied SAV hostiteľom tréningovej školy „Genetika, epigenetika a neurobiológia poškodzujúceho správania“. Tréningová škola je súčasťou projektu COST „Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc“ ( "http://www.grouphousenet.eu/" GroupHouseNet , 2016-2020) a uskutočnila sa v hoteli Mercure v Bratislave. Počas troch dní si 35 účastníkov, predovšetkým doktorandov a postdoktorandov, ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko a demokracia

15. november 2018
Žiť v demokraticky spravovanej krajine je dôležité pre 74 % obyvateľov Slovenska. K najzákladnejším charakteristikám demokracie podľa obyvateľov Slovenska patria slobodné voľby (69 %), rovnaké práva mužov a žien (67 %), podpora v nezamestnanosti (61 %) a občianske práva, ktoré chránia pre útlakom štátu (59 %). Vyplýva to z výskumu európskych hodnôt. Jeho výsledky zverejnil Sociologický ústav SAV pri príležitosti Dňa boja za slobody a demokraciu, ktorý si pripomíname v sobotu 17. novembra. Podľa zistení na Slovensku je značná nejednota v názore, ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná konferencia archivárov

14. november 2018
V aule Slovenskej akadémie vied sa v dňoch 14. a 15. novembra koná medzinárodná konferencia na tému „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“  - prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska. Záštitu nad podujatím, ktoré sa koná  pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku, prevzal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, László Bukovszky. Konferenciu organizuje Centrum spoločenských činností ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav hydrológie SAV oslávil 65. výročie svojho založenia

14. november 2018
Slávnostným seminárom, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia univerzít a výskumných pracovísk podobného zamerania zo Slovenska aj zahraničia, si pracovníci Ústavu hydrológie SAV pripomenuli 7. novembra 65. výročie založenia tejto organizácie. Predseda Vedeckej rady ÚH SAV RNDr. Pavol Miklánek, CSc., privítal všetkých hostí a odovzdal slovo riaditeľke ÚH SAV Ing. Yvette Velískovej, PhD., ktorá vo svojej prezentácii previedla prítomných nielen históriou organizácie, ale aj jej súčasným životom. Spomenula, že voda je unikátna ...
Kategórie: Podporujeme

Ochrana pred neviditeľným nepriateľom

13. november 2018
Minulosť zachránená pre budúcnosť. Ak ste sa už niekedy zamysleli nad tým, čo znamená slovné spojenie kultúrne dedičstvo, určite ste si hneď vybavili niečo, na čo ste patrične pyšní. Tieto vzácne poklady, ktoré nám tu zanechali šikovné ruky našich predkov, ako napríklad písomné dokumenty, fotografie či rôzne umelecké diela potrebujú našu ochranu pred neviditeľným nepriateľom. A ako sa proti nemu dá bojovať? Na túto otázku žiaci z niekoľkých slovenských gymnázií (Gymnázií na Šrobárovej a  Poštovej ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenská literárna teória v srbčine

13. november 2018
Dňa 12. novembra 2018 sa v zasadacích priestoroch Ústavu svetovej literatúry SAV uskutočnila prezentácia antológie slovenskej literárnej vedy, ktorú vydal v Belehrade v srbskom jazyku slovensko-srbský literárny historik profesor Michal Harpáň. Publikácia Modeli i diskurzi nauke o književnosti (Literárnovedné modely a diskurzy) predstavuje prierez literárnej teórie, ako ju od 60. rokov minulého storočia vypestovali tri generácie slovenských literárnych vedcov počínajúc Mikulášom Bakošom, Norou Krausovou, Oskárom Čepanom, Stanislavom ...
Kategórie: Podporujeme

Ústavy na východe ponúkli pestrú mozaiku vedy

13. november 2018
V Košiciach trvá Týždeň vedy a techniky v rozpore so svojím názvom týždne dva. Dôvod je jednoduchý – propagátori vedy a organizátori z jednotlivých ústavov pripravili také množstvo podujatí, že sa do piatich pracovných dní nezmestili. Kto by bol chcel obsiahnuť celú bohatú ponuku, musel by mať krídla a občas sa rozdvojiť. Po štarte v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach (písali sme o ňom podrobnejšie "https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7927" TU ...
Kategórie: Podporujeme

Zvíťazili účastníci aj organizátori

13. november 2018
Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť prezentáciou najlepších žiackych vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska ...
Kategórie: Podporujeme

Divadelné obrazy Jána Zavarského

12. november 2018
V utorok 20. novembra 2018 od 10. h sa uskutoční v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave konferencia o tvorbe scénografa, konceptualistu, výtvarného umelca a pedagóga profesora Jána Zavarského (1948). Deväť referentov sa zameria na jeho scénografickú a pedagogickú prácu z pohľadu divadelných historikov, kritikov, tvorcov a študentov. Aktivity dnes už 70-ročného výtvarníka a formovateľa slovenského divadla sú veľmi široké a plodné. Tvoril pre rôzne divadlá doma i v zahraničí, ...
Kategórie: Podporujeme

Asymetria kultúrneho transferu

12. november 2018
Ústav svetovej literatúry SAV srdečne pozýva na prednášku Andrása Kappanyosa z Centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Budapešť) s názvom Asymetria kultúrneho transferu (The Asymmetry of Cultural Transfer). Prednáška sa uskutoční 14. novembra o 10. h v zasadačke ÚSvL SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave. András Kappanyos je vedúci oddelenia Literárnovedného ústav CHV Maďarskej akadémie vied.  span title="In addition, he teaches literary history and theory as a professor at the University of Miskolc." Okrem toho vyučuje literárnu históriu a teóriu ...
Kategórie: Podporujeme

Súťaž: zVEDAvec roka

12. november 2018
Platforma Žijem vedu tohto roku vyhlásila cenu, ktorá je pilotným projektom. Jej cieľom je hlavne spopularizovať slovenskú vedu. Cena sa volá Zvedavec roka, je určená pre študentov doktorandského štúdia na Slovensku a má pomôcť v rozvíjaní ich vedeckej kariéry a zároveň umožniť svojim členom aktívne sa zapojiť do rozhodovania o víťazovi. Víťaz si odnesie 1000 eur. „Je to veľmi jednoduché, stačí nám poslať krátky profil do 6. decembra a profil je v hre,“ hovorí Dominka Truban z iniciatívy Žijem vedu. Bližšie info "https://zijemvedu.sk/zvedavec-roka/" TU  a ...
Kategórie: Podporujeme

Český preklad monografie slovenských autorov vyšiel vo vydavateľstve Academia

12. november 2018
Vo štvrtok dňa 8. novembra 2018 sa v priestoroch vydavateľstva a kníhkupectva Academia na Václavskom námestí v Prahe uskutočnila prezentácia kolektívnej vedeckej monografie slovenských autorov Slovensko – evropský příběh (Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss a kol.). Podujatie otvoril riaditeľ vydavateľstva Jiří Padevět, známy český spisovateľ. Následne jeden zo zostavovateľov a autorov publikácie Peter Weiss, veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe pohovoril o genéze knihy, poďakoval všetkým pracovníkom vydavateľstva za spoluprácu, ...
Kategórie: Podporujeme

Klamstvá a ľudský mozog

11. november 2018
Človek nastúpi na plošinu pripevnenú k vysokej budove, tá ho vyvezie a vedci sledujú jeho reakcie. Silnejšie povahy výťah nenechajú zastaviť ani v pätnástich metroch, tie citlivejšie na výšku – reagujú už v piatich. Ale všetko je bezpečné. Ide totiž len o ukážku toho, ako sa ľudský mozog nechá oklamať virtuálnou realitou. Človek – napriek tomu, že na sebe cíti tie špeciálne okuliare, ktoré sa o ilúziu starajú, a napriek tomu, že dobre vie, že stojí v zasadačke ...
Kategórie: Podporujeme

Posterový deň a DOD na Ústave hydrológie SAV

10. november 2018
V priestoroch Ústavu hydrológie v areáli SAV na Patrónke sa 7. novembra 2018 konal už 25. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deň a Deň otvorených dverí na tému Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. Výročnej konferencie sa zúčastnilo 65 domácich a zahraničných vedcov z rôznych výskumných inštitúcií. Prednášky, ktoré tento rok prezentovali Dr. Gábor Milics zo Széchenyi István University v Győri (Maďarsko) a Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, ...
Kategórie: Podporujeme

Super škola: Zásnubné správanie živočíchov

10. november 2018
Vznik a formy svadobných rituálov vrátane kanibalizmu rôznych článkonožcov a trošku o stavovcoch (spolupráca medzi pohlaviami, možné vykorisťovanie jedného pohlavia v prospech toho druhého) bola druhá téma v tomto školskom v rámci projektu Petržalská super škola. Žiakom 7. ročníka základných škôl v Petržalke sa prihováral doc. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Ústavu zoológie SAV. Okrem toho žiaci dostali informácie o správaní sa živočíchov a človeka, o formách prirodzenej komunikácie, ako vplývajú parazity ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box