SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 49 s

Med a jeho tajomstvá

17. máj 2019
Med je najstarším sladidlom ľudstva. Med a jeho tajomstvá – to je téma Vedy SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko v sobotu 18. mája večer. V dôsledku hokejových MS a kampaní pred voľbami do Európskeho parlamentu sa Veda.SK začína až po 23. hodine. Jej hosťom bude Ing. Juraj Majtán, PhD., samostatný vedecký pracovník Ústavu molekulárnej biológie SAV. Hovoriť bude o tom, čím sú včely fascinujúce. Napríklad na výrobu 1 kg medu vraj treba zozbierať nektár z najmenej troch miliónov kvetov. Dokážu vylietavať za zbieraním ...
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV schválil koncepciu vednej politiky SAV

17. máj 2019
Zasadanie Snemu SAV vo štvrtok 16. mája 2019 bolo venované viacerým pre SAV dôležitým témam. Zazneli informácie o aktuálnej situácii SAV a o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019, ktoré ktoré členom snemu a prítomným hosťom podali predseda SAV P. Šajgalík a podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu J. Koppel. Snem v doplňovacích voľbách zvolil prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave za členov do Vedeckej rady SAV. Snem schválil s pripomienkami ...
Kategórie: Podporujeme

Mladí vedci cestovali za žiakmi po celom Slovensku

17. máj 2019
Slovenská akadémia vied úspešne ukončila pre tento školský rok projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Už druhý rok cestovali mladí vedci do všetkých regiónov krajiny, aby žiakom oživili vyučovanie, ale najmä, priblížili vedu a prácu vedcov. V tomto školskom roku odučili mladí vedci a vedkyne takmer 50 hodín na základných a stredných školách. Poslednú roadshow v tomto školskom roku nasmerovali vedci z akadémie vied do Púchova, Považskej Bystrice a Bytče. „Ja som prednášal o československom ...
Kategórie: Podporujeme

Nové knihy z vydavateľstva Slovart GTG

16. máj 2019
Ústredná knižnica SAV pozýva aj tento rok na výstavu nových odborných publikácií vydavateľstva Slovart GTG, ktoré čakajú na návštevníkov od 9. do 30. mája od 9. do 17.h priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej  Bratislava (na prízemí). Ako informovala Katarína Hrnčiarová z Ústrednej knižnice SAV, z predošlých výstav si vedeckí pracovníci, knihovníci a zamestnanci ústavov SAV vždy vybrali. Publikácie je možné zapísať a žiadať do knižničného fondu UK SAV. Vybrané publikácie, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedec roka 2018 je V. Zeleňák, mladý vedecký pracovník je M. Baláž zo SAV

13. máj 2019
V  Zrkadlovej sieni v bratislavskom Primaciálnom paláci dnes vyhlásili laureátov ocenenia Vedec roka 2018. Za Vedca roka vyhlásili doc. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Titul Mladý vedecký pracovník si odniesol RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.  V kategórii Inovátor roka ocenili prof. Ing. Jána Piteľa, PhD., z Fakuty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Technológom roka 2018 sa stal Ing. ...
Kategórie: Podporujeme

Už 23. stredoeurópsky študentský seminár s výstavou EXPO

13. máj 2019
Posledné aprílové dni patrili v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach výskumu a inováciam v oblasti visual computing. CESCG (Central European Seminar on Computer Graphics), jeden z najvýznamnejších študentských vedeckých seminárov organizovaných vo forme a na úrovni svetových vedeckých konferencií sa konal už po 23.-krát. V jeho prvý deň ho sprevádzala už štvrtýkrát aj výstava CESCG EXPO, ktorej autorom je Martin Ilčík a jeho tím spoluorganizátorov s podporou Slovenskej informatickej spoločnosti a v spolupráci s Matematickým ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku profesora Yuriho Gogotsiho

13. máj 2019
V stredu 29. mája 2019 od 10.00 h v Aule SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava sa uskutoční prednáška významného svetového vedca profesora Yuryho Gogotsiho o nových typoch 2D materiálov. Je to prvá prednáška z cyklu pozvaných významných svetových vedeckých kapacít, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied spolu s Učenou spoločnosťou Slovenska. Profesor Gogotsi predstaví nový typ anorganických 2D materiálov, bude hovoriť o ich použití pre skladovanie energie, v optoelektronike, plazmonike, tienení elektromagnetickej ...
Kategórie: Podporujeme

Výskum ku Deň matiek: V akých rodinných konšteláciách žijú na Slovensku matky

10. máj 2019
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV uskutočnil reprezentatívny prieskum v rámci realizácie výskumného projektu VEGA Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie. Údaje o slovenskej populácií zbieral na vzorke 1010 respondentov – rodičov detí vo veku 3 až 12 rokov. Prieskum uskutočnila agentúra Focus v čase od  31. októbra do 18. novembra 2018. Z analýzy získaných údajov vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré ponúkajú náhľad do súčasného stavu rodičovstva/materstva ...
Kategórie: Podporujeme

Kórejsko-slovenská spolupráca na Ústave vied o Zemi SAV

10. máj 2019
Začiatkom mája navštívil Ústav vied o Zemi SAV Dr. Keewook Yi z Kórejskej republiky, aby sa zúčastnil terénnych prác zameraných na odber a rekognoskáciu vzoriek určených na precízne datovanie v jeho laboratóriu. Vo svojej prednáške 7. mája predstavil možnosti materiálového a geovedného výskumu na Kórejskom ústave základného výskumu (KBSI – Korea Basic Science Institute), ktorý v Kórei plní podobné poslanie ako Slovenská akadémia vied. Ide o pracovisko základného výskumu ...
Kategórie: Podporujeme

Nájdi v sebe vedca: Pokusy doslova na vlastnej koži

9. máj 2019
Začiatkom apríla sa pod taktovkou občianskeho združenia All4Science konala populárno-náučná akcia Nájdi v sebe vedca zameraná na školákov piateho až ôsmeho ročníka zo ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 z Bratislavy. Žiaci ôsmeho ročníka navštívili Chemický ústav SAV, ktorý sa do tohto projektu zapája každoročne, a Ústav anorganickej chémie SAV, ktorý žiakov na svoje pôde privítal prvýkrát. Na záver akcie odchádzali žiaci nadšení z experimentov aj rôznych zaujímavých informácií. Cieľom ...
Kategórie: Podporujeme

Možnosti a realita „smart“ regiónov

8. máj 2019
Vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR, a.s. v Prahe vyšla nová monografia (dvoch z trojice autorov z Ekonomického ústavu SAV) - Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita. Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a prof. RNDr. Ranáta Stehlíková, CSc. sa v nej zameriavajú na súčasnú realitu slovenských regiónov a ich potenciál vo vzťahu k smart koncepciám. Postupná premena miest a regiónov na „smart“ mestá a regióny, ako aj efektívne využívanie „smart“ riešení, ktoré ...
Kategórie: Podporujeme

Prvá kvapka hélia v Košiciach má päťdesiat

6. máj 2019
„Najchladnejší“ seminár vo vedeckom svete sa konal v aule Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v Parku Angelinum pri príležitosti 50. výročia prvého skvapalnenia hélia v Košiciach. Zúčastnili sa na ňom totiž odborníci, ktorí sa venujú fyzike nízkych teplôt. S ideou orientovať výskum na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ aj do oblasti štúdia látok pri nízkych a veľmi nízkych teplotách prišiel prof. RNDr. Vladimír Hajko, jej spoluzakladateľ a prvý dekan. Výskum pri teplotách ...
Kategórie: Podporujeme

Vo finále astronomickej olympiády dominovali Košičania

3. máj 2019
Trinástka tentoraz priniesla šťastie. Konkrétne mladým astronómom a astrofyzikom z Košíc, ktorí sa zapojili do Astronomickej olympiády v SR. V kategórii stredných škôl ich postúpilo do finále až sedem (celkove bolo 18 účastníkov). Nielen postúpili, ale v 13. ročníku AO, ktorý sa konal v Žiari nad Hronom, obsadili prvé tri miesta. Túto zaujímavú aktivitu pre žiakov základných a stredných škôl organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Rok čo rok deti a mládež so záujmom ...
Kategórie: Podporujeme

Geovedný výskum v Himalájach

2. máj 2019
Himaláje sú otvorenou knihou histórie Zeme. Nikde inde na našej planéte nie je možné študovať takú dynamiku geologických javov ako práve tam. Jedným zo základných postulátov v geológii je princíp aktualizmu. Hovorí, že geologické procesy, ktoré sa v minulosti Zeme odohrali, sú rovnaké ako dnešné procesy. Preto ak chceme v našich pohoriach hľadať a študovať napr. aktívne zlomové zóny, čo je jeden z cieľov projektu APVV 16-0146 WECAFARE (Western Carpathians Faults Research), potom je komparácia prejavov aktívnych geologických ...
Kategórie: Podporujeme

Sympózium Socioekonomické a psychologické aspekty dôchodku

2. máj 2019
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV zorganizovalo 29. apríla v zasadačke Pavilónu spoločenských vied v Bratislave na Patrónke sympózium o problematike dôchodku. Pôvodne zamýšľanú prezentáciu výsledkov výskumného projektu VEGA Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok, ktorý rieši Ústav experimentálnej psychológie, obohatili svojimi vstupmi aj pracovníci ďalších organizačných zložiek centra – z Prognostického ústavu a Spoločenskovedného ústavu SAV. Sympózium otvorili ...
Kategórie: Podporujeme

Na vedcov SAV boli zvedavé stovky návštevníkov festivalu IXPO

30. apríl 2019
Osemnásť vedcov zo Slovenskej akadémie vied zaujalo návštevníkov najväčšieho technologického festivalu IXPO 2019 (26.-28.4. v Bratislave) natoľko, že SAV stage sa zaradil medzi najnavštevovanejšie miesta s najväčším záujmom. Diskusie vedcov si prišli pozrieť stovky divákov, ktorí sa aktívne zapájali kladením otázok. Široká verejnosť sa s vedcami rozprávala aj po skončení diskusií. Vedci sa prihovárali všetkým vekovým kategóriám, pričom svoje debaty oživili zaujímavými videami, fotografiami či ...
Kategórie: Podporujeme

Ďalšie podujatie v rámci Green Week2019

30. apríl 2019
V utorok 29. apríla v rámci Európskej iniciatívy Green Week2019 sa uskutočnilo podujatie s názvom Význam vegetácie pri zvyšovaní kvality ovzdušia a životného prostredia veľkých miest. Organizátorom podujatia bol Ústav krajinnej ekológie SAV so sídlom v Bratislave. Podujatie sa konalo v materskej škôlke na Macharovej ulici 1. Do akcie sa zapojilo okolo 40 detí predškolského veku. Súťažili v tvorbe projektov s environmentálnou tematikou. Cieľom podujatia bolo cez príklady a hravou formou učiť deti zodpovednosť za stav svojho životného ...
Kategórie: Podporujeme

Klaus von Klitzing v SAV

30. apríl 2019
Po pondelkovej prednáške na STU sa nositeľ Nobelovej ceny profesor Klaus von Klitzing v utorok stretol v Bratislave s vedcami SAV. Nemecký fyzik, známy objavom kvantového Hallovho javu, pôsobil po celý čas bezprostredne a srdečne. „O získanie Nobelovej ceny za fyziku som nikdy neuvažoval. Vedu nerobíte kvôli následným oceneniam...“  Spoločne s predsedom SAV profesorom Pavlom Šajgalíkom a ďalšími vedcami sa zamýšľal nad možnosťami, podmienkami a aspektami, ktoré vedú k úspechu v oblasti vedeckého výskumu. V prvej ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia Life Science Innovation Day 2019

30. apríl 2019
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a podporou Vedeckého parku UK organizuje druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.   Na jednom mieste 22. mája sa stretnú verejné vedecko-výskumné inštitúcie, univerzity, start-upy, súkromné spoločnosti a lídri, ktorí sú aktívni ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodné sympózium o krajinnoekologickom výskume

28. apríl 2019
Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV organizovali v dňoch 23. až 26. apríla v Kongresovom centre Smolenice SAV 18. medzinárodné sympózium o krajinnoekologickom výskume “Krajinná diverzita a biodiverzita”. Tieto sympózia majú už dlhoročnú tradíciu. Konajú sa od roku 1967. Tentokrát sa medzinárodného sympózia zúčastnilo 92 odborníkov z oblasti ekológických a biologických vied z rôznych krajín sveta ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky