SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 57 s

Odovzdanie prihlášok L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede sa posúva na neurčito

pred 0 sekúnd
Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia, ktoré platia v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa organizátor súťaže L´Oréal Slovensko spolu s partnermi projektu L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede rozhodol odovzdanie prihlášok posunúť na neurčito. Svoje projekty tak môžu vedkyne aj naďalej prihlasovať pomocou platformy  span id="OBJ_PREFIX_DWT453_com_zimbra_url" role="link" "http://www.forwomeninscience.com/" span id="OBJ_PREFIX_DWT435_com_zimbra_url" role="link" www.forwomeninscience.com .  Termín ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci skúmajú dôsledky aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

27. marec 2020
Šíriaci sa COVID-19 zasahuje do všetkých sfér života. Mení sa spôsob života, budú sa meniť nálady v spoločnosti, ako aj nároky, ktoré obyvatelia kladú na prácu organizácií aj firiem. Mapovať aktuálne meniacu sa situáciu na Slovensku a hľadať odpovede na to, ako sa do života ľudí premietajú nariadenia hygienikov, prerušenie vyučovania, zastavenie výroby pri veľkých zamestnávateľoch alebo ako zmenený režim mení spolunažívanie rodín, je cieľom série výskumov, na ktorých sa ...
Kategórie: Podporujeme

Na čo slúžia rýchlotesty

27. marec 2020
Detekcia infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 sa v súčasnosti na Slovensku realizuje pomocou metódy RT-PCR, ktorá vďaka vysokej citlivosti dokáže zachytiť prítomnosť vírusovej RNA v steroch z nosohltana ešte predtým, ako sa rozvinú symptómy ochorenia a je účinná aj pre identifikáciu bezpríznakových nosičov vírusu. RT-PCR test je zlatým štandardom diagnostiky vírusových infekcií, ktorý si však vyžaduje vhodne vybavené laboratórium a personál s expertízou v technikách molekulárnej ...
Kategórie: Podporujeme

Zasadnutie krízového štábu SAV

25. marec 2020
Dňa 25. marca sa na Úrade SAV stretli predstavitelia Slovenskej akadémie vied, ktorí diskutovali o ďalšom postupe v rámci opatrení súvisiacich s koronavírusom. Pozvanie na toto stretnutie prijal štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis; v politickej strane, ktorá ho do pozície štátneho tajomníka nominovala, je expertom pre vedu a výskum. Štátny tajomník na stretnutí prisľúbil súčinnosť pri ...
Kategórie: Podporujeme

Physical Review B oslavuje päťdesiatiny výberom svojich najvýznamnejších článkov

24. marec 2020
Prvý je od Petra Markoša z Bratislavy Americký časopis Physical Review patrí medzi najrenomovanejšie fyzikálne časopisy sveta. Je tiež nepochybne najväčším fórom fyzikov. Začal vychádzať v roku 1893 a kontinuálne pokračuje v publikovaní najdôležitejších vedeckých výsledkov v tejto disciplíne doposiaľ. Keďže sa svetová fyzika prudko rozrástla, v roku 1970 sa rozhodla Americká fyzikálna spoločnosť, ktorá časopis vydáva, rozdeliť ho do viacerých sekcií, ktoré vychádzajú ako ...
Kategórie: Podporujeme

Zemetrasenie v Záhrebe pocítili aj na Slovensku

24. marec 2020
V nedeľu 22. marca o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo zhruba 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, stanovené v Európskom seizmologickom centre CSEM-EMSC na základe údajov zo seizmických staníc (vrátane slovenských), má hodnotu Mw=5,4. Po tomto zemetrasení nasledoval podobne silný otras o 7:01 SEČ, ktorého magnitúdo bolo 5,0. Okrem spomenutých zaznamenali v tejto oblasti počas nasledujúcich ...
Kategórie: Podporujeme

Gruzínsko je otvorené nadviazaniu spolupráce so SAV

23. marec 2020
Začiatkom mesiaca, 9. marca navštívila SAV šesťčlenná delegácia Shota Rustaveliho národnej vedeckej nadácie (SRNSFG) zložená z prof. Dr. Zviada Gabisoniu, generálneho riaditeľa SRNSFG, prof. Jabu Samushiu, zástupcu generálneho riaditeľa SRNSFG, pána Levana Tlashadzeho z kancelárie medzinárodných vzťahov a fundraisingu, dvoch zástupcov z oddelenia vedy a jedného zástupcu z kancelárie vedeckej komunikácie. Hostí prijal Dr. Dušan Gálik, podpredseda SAV pre zahraničné styky, pričom na stretnutí ...
Kategórie: Podporujeme

Ústredná knižnica SAV služby naďalej poskytuje

23. marec 2020
"http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/" Ústredná knižnica SAV aktuálne neposkytuje analógové knižničné služby „kamennej“ knižnice. Zamestnanci SAV však môžu naďalej využívať (a to aj mimo svojich pracovísk, teda mimo IP adries SAV) elektronické  knižnično-informačné služby. Ide o nasledovné služby: ul li style="text-align: justify;" online licencované/platené elektronické informačné zdroje (vedecké databázy) "http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/" http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/ sú po úroveň plného textu ...
Kategórie: Podporujeme

Interaktívna konferencia mladých vedcov

23. marec 2020
Vedci pod hlavičkou Občianskeho združenia Preveda spustili už XII. ročník unikátnej online interaktívnej konferencie určenej prevažne pre mladých vedcov. Platformu na prezentáciu výsledkov vedeckých štúdii a výmenu poznatkov prinášajú v čase, keď majú mnohí z vedcov a študentov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 obmedzené možnosti prezentovať svoje vedecké práce.  Organizátori konferencie sú presvedčení, že práve veda a poznanie sú ...
Kategórie: Podporujeme

Lesy a biodiverzita ako téma Medzinárodného dňa lesov 2020

21. marec 2020
Lesy sú biologicky najviac diverzifikovanými ekosystémami na Zemi,  sú domovom viac ako 80 % druhov rastlín, živočíchov, hmyzu, húb, baktérií a vyskytuje sa v nich viac než 60 000 druhov drevín.  Lesy plnia nezastupiteľnú funkciu pri zachovaní biodiverzity, ktorá prináša ľudskej spoločnosti nenahraditeľné hodnoty nielen ekologického, ale i ekonomického charakteru a je priamo predpokladom zachovania života na Zemi. Genetická diverzita pomáha lesom vyrovnať sa s klimatickou zmenou a inými hrozbami. To sú niektoré z kľúčových ...
Kategórie: Podporujeme

SAV radí ako na konšpirácie, pseudovedu a hoaxy v čase koronavírusu

20. marec 2020
Vedci z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV sa dlhodobo zaoberajú konšpiráciami, pseudovedeckými presvedčeniami a inými epistemicky nepodloženými presvedčeniami. Táto téma sa stáva aktuálnou aj v čase pandémie koronavírusu. „Z našich výskumov sa ukazuje, že ľudia majú najväčší príklon ku konšpiráciám a pseudovedeckým presvedčeniam, ktoré súvisia so zdravím. Je to preto, lebo tieto presvedčenia ...
Kategórie: Podporujeme

Každodenný život v čase karantény

19. marec 2020
Rozšírenie epidémie koronavírusu bezprecedentne zasiahlo do života ľudí na Slovensku. Súčasná situácia neohrozuje len naše zdravie, ale ovplyvňuje a mení aj naše sociálne vzťahy, pracovné návyky, každodennosť. Ľudia zaujímajú rozličné stratégie, ako sa so zmenenými životnými okolnosťami vyrovnať. Tím vedkýň  "http://www.uesa.sav.sk" Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV  v týchto dňoch realizuje pilotný antropologický výskum o živote ...
Kategórie: Podporujeme

Ako sa v SAV testuje koronavírus

19. marec 2020
Vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV sa začína testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Používa sa metóda real-time RT-PCR, ktorá je založená na technikách molekulárnej biológie. Pomocou tejto metódy sa zisťuje prítomnosť vírusovej RNA, ktorá obsahuje genetickú informáciu vírusu. Protokol odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou bol vyvinutý vo Virologickom ústave univerzitnej kliniky Charité v Berlíne, ...
Kategórie: Podporujeme

Usmernenie organizáciám SAV v súvislosti s epidémiou COVID-19

19. marec 2020
V súvislosti so šíriacim sa  vírusom SAS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, Vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12. marca 2020 mimoriadnu situáciu. Ústredný krízový štáb SR následne prijal viaceré prísne opatrenia, vrátane uzatvorenia všetkých škôl, ako aj predškolských a školských zariadení, predbežne na obdobie nasledujúcich dvoch týždňov, t. j. od 16. marca do 27. marca 2020. Všetky opatrenia na zabránenie šírenia infekcie majú priame dôsledky aj na pracovnú činnosť ...
Kategórie: Podporujeme

Vedcom SAV sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2

19. marec 2020
Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2. „K tomuto úspechu prišlo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Národné referenčné centrum pre chrípku pod vedením Mgr. Edity Staroňovej, PhD. ústretovo poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov, ...
Kategórie: Podporujeme

Prístup do databázy GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network)

18. marec 2020
Ústredná knižnica SAV v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou BDM CEE Electronic Sources ponúka aktuálne skúšobný prístup do databázy GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network). Informačný zdroj GIDEON Informatics, Inc. je komplexná databáza globálnych infekčných chorôb. Tento jedinečný zdroj pokrýva všetky infekčné choroby v každej krajine sveta. Databáza sa aktualizuje denne s informáciami o najnovších ohniskách, a preto môže byť ...
Kategórie: Podporujeme

SAV sa pripravuje pomôcť štátu testovať vzorky

13. marec 2020
Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa v týchto chvíľach intenzívne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že v tejto mimoriadnej situácii presmeruje časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktorú rutinne využíva vo výskume, pre potreby navýšenia testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva. V tejto chvíli sa vedci pripravujú na to, aby čo najviac zvýšili svoje kapacitné možnosti s cieľom dosiahnuť ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko SAV

12. marec 2020
Slovenská akadémia vied si dovoľuje informovať verejnosť, že Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa v súčasnosti intenzívne pripravuje na testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 a že túto činnosť bude vykonávať výlučne v koordinácii s Úradom verejného zdravotníctva SR.  Žiadame občanov, aby v žiadnom prípade neposielali vzorky na testovanie individuálne priamo na pracovisko Virologického ústavu BMC SAV. Upozorňujeme, že vzorky musia byť odobraté výhradne príslušným ...
Kategórie: Podporujeme

Spolupráca SAV a Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri výskume inváznych rastlín

12. marec 2020
Pracovníci Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV riešia viacero projektov zameraných na výskum inváznych rastlín na Slovensku a v zahraničí. Cieľom je spoznanie morfologickej a cytologickej variability inváznych rastlín, ich rozšírenia, ekologických nárokov a vplyvov na životné prostredie. Výsledkom bude nielen upresnenie morfologických opisov a biologických vlastností inváznych rastlín, vrátane prípravy inovovaných určovacích kľúčov na ich rozlišovanie, ale aj ...
Kategórie: Podporujeme

Hodnoty a identita v hlavných mestách Višegrádu

12. marec 2020
Otázky hodnôt a identity patria v súčasnosti k veľmi reflektovaným témam. Do veľkej miery je to reakcia na spoločenské a ekonomické pohyby a zmeny, ku ktorým dochádza na lokálnej, ale aj na globálnej úrovni. K takýmto výskumom možno zaradiť aj výskum Hodnoty a identita v hlavných mestách Višegrádu, ktorý v rámci výskumnej schémy Visegrad Fund rieši spolu s partnermi z krajín V4 Sociologický ústav SAV. Podľa názvu je zrejmé, že v centre pozornosti sú ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky