4. ročník konferencie Otvorený softvér vo vede, vzdelávaní a v IT riešeniach

SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 44 s

Science-fiction a súčasnosť v médiách

pred 4 hod 21 min
Ľudstvo vraj pozná len päť percent z toho, čo nás čaká už o päťdesiat rokov. Možno nadsadené tvrdenie, možno naopak. V každom prípade ilustruje dynamickú éru rozvoja ľudstva, umelej inteligencie aj technologický a vedecký progres. Aj o tom bol v Smoleniciach mediálny seminár s prednáškou prof. Petra Sýkoru o vede, o science-fiction a o ich zrkadlení v médiách.   Na časovo veľkej ploche sa účastníci seminára zoznamovali s rôznymi podobami science-fiction, ktorá dokáže inšpirovať vedcov a naopak ...
Kategórie: Podporujeme

Formuje sa Centrum digitálnych humanitných vied?

22. máj 2017
Idea aj potreba sú v zhode. Slovensko v súčasnosti už bytostne potrebuje Centrum Digital Humanities. V Európe sú už samozrejmosťou nielen vo vyspelých krajinách, najviac ich je v Nemecku, v krajinách Beneluxu a v Anglicku, ale realizujú ich aj okolité krajiny V4. Absencia Centra digitálnych humanitných vied v našich podmienkach, poslanie projektu a idea jeho realizácie boli hlavnou témou seminára predstaviteľov ústavov tretieho oddelenia SAV v pondelok 22. mája v Bratislave. Pri prezentácii sa skloňovalo najmä osem funkcií ...
Kategórie: Podporujeme

Vážne témy aj konkrétne aktivity SAV

21. máj 2017
V piatok 19. mája 2017 navštívila Slovenskú akadémiu vied štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Štátnu tajomníčku prijal predseda SAV Pavol Šajgalík za prítomnosti podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Karola Fröhlicha, podpredsedu SAV pre 2. oddelenie vied Karola Marholda, zástupcu podpredsedu SAV pre 3. oddelenie vied Miroslava Morovicsa a vedeckého sekretára SAV Dušana Gálika. Predseda, podpredsedovia a vedecký sekretár predstavili výskumnú činnosť ...
Kategórie: Podporujeme

Nielen o dejinách armády z nezvyčajného uhla pohľadu historikov

18. máj 2017
Historičky Gabriela Dudeková a Elena Mannová z Historického ústavu SAV pripravili na vydanie v Spoločnosti Pro História rozsiahlu vyše 500 stranovú kolektívnu tematickú monografiu Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Knihu dedikujú historikovi Vojtechovi Danglovi ako poctu jeho celoživotnému zameraniu na vojenskú históriu. Kniha má ambíciu osloviť nielen odborníkov, ale aj široké čitateľské publikum. Editorky sústredili texty od 21 autorov. Je to signál, že o bádateľský ...
Kategórie: Podporujeme

Simon Smith, štipendista programu Marie Skłodowska-Curie Fellowship v Sociologickom ústave SAV, prezentoval svoju publikáciu

18. máj 2017
Britský sociológ Simon Smith predstavil svoju knihu s názvom Discussing the News: The Uneasy Alliance of Participatory Journalists and the Critical Public, ktorú vydalo vydavateľstvo Palgrave. Simon Smith pôsobil ako štipendista programu Marie Skłodowska-Curie Fellowship v Sociologickom ústave SAV od mája 2013 a do decembra 2015. Skúmal diskurzívne praktiky, ktoré sa uplatňujú pod článkami novín na internete, praktiky administrovania týchto príspevkov a vplyv týchto javov na premeny novinárstva.   Práve tento výskum, uskutočnený v redakciách denníkov ...
Kategórie: Podporujeme

Je fajn, ak spolužiak má mamu vedkyňu

17. máj 2017
V ústavoch Slovenskej akadémie vied pracuje veľa otcov i mám, ktorí ochotne radia svojim školopovinným deťom pri domácich úlohách. V Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach sa mamy – vedkyne rozhodli pomôcť aj spolužiakom svojich potomkov a zorganizovali premiérové otvorené hodiny prvouky. S nápadom zasvätiť zvedavé deti do tajov vedy prišli Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. a jej kolegyňa Ing. Erika Múdra, PhD. Dali hlavy dohromady a pripravili scenár nového zábavno-vzdelávacieho ...
Kategórie: Podporujeme

Memorandum o spolupráci v oblasti biodiverzity, ekológie a životného prostredia

17. máj 2017
Predstavitelia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – minister životného prostredia Ing. László Sólymos, a Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV – riaditeľka Mgr. Anna Guttová, PhD., podpísali dňa 28. apríla 2017 Memorandum o spolupráci.   Obe zúčastnené strany si uvedomujú nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou. Majú záujem prehĺbiť spoluprácu a angažovať sa v oblasti vzájomnej spolupráce pri riešení problematiky biodiverzity, ekológie a životného prostredia, ...
Kategórie: Podporujeme

Diskusia o rodovej rovnosti v práve

17. máj 2017
em Ústav štátu a práva /em em SAV /em  spolu s mimovládnou organizáciou Občan, demokracia a zodpovednosť pripravuje prezentáciu  span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';" knihy  Barbary Havelkovej Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu. Prezentácia s diskusiou sa koná dňa 17. mája od 14.00 do 16.00 hod. v zasadačke SAV na Klemensovej 19  v Bratislave (5. poschodie). em Publikácia Barbary Havelkovej vyšla v anglickom jazyku vo vydavateľstve  právnickej ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci roka 2016 aj zo SAV

16. máj 2017
Už od roku 1997 sa pravidelne udeľuje ocenenie osobností vedy a techniky s názvom Vedec roka SR. V utorok 16. mája slávnostne vyhlásili v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave laureátov už dvadsiateho ročníka tohto významného ocenenia. Aj jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky organizovali Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských ...
Kategórie: Podporujeme

Prognostický ústav SAV najlepší v rankingu

16. máj 2017
V najnovšom čísle týždenníka TREND č. 19/2017 uverejnili článok „Neučiace sa Slovensko“ autorov Pavla Ciaiana, Jána Pokrivčáka, Drahoslava Lančariča, ktorí hodnotili úroveň ekonomických fakúlt a ústavov SAV podľa  publikačnej činnosti. Na základe publikácií a citácií zostavili autori rankingy ekonomických fakúlt, katedier a dokonca aj ekonómov. V rankingu fakúlt a ústavov SAV sa zaradili medzi najlepšie Prognostický ústav SAV, Národohospodárská fakulta EU a Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU. Publikačná činnosť ...
Kategórie: Podporujeme

ÚKE SAV na NATUR EXPO BRNO

16. máj 2017
Ústav krajinnej ekológie SAV sa zúčastnil na veľtrhu NATUR EXPO BRNO, ktorý sa konal v  dňoch 11. – 14. 5. 2017 v priestoroch výstaviska Brno. Hlavným organizátorom veľtrhu NATUR EXPO BRNO s podtitulom Veľtrh udržateľného života v krajine boli Veľtrhy Brno, a.s.   Na  spoluorganizácii sa podieľalo viac ako 17 partnerov. Jedným z nich bol aj Ústav krajinnej ekológie SAV. Hlavnou témou veľtrhu v roku 2017 bola Voda v krajine. NATUR EXPO BRNO 2017 sa zameriaval predovšetkým na udržanie vody v krajine, ochranu pôdy, rozvoj vidieckej ...
Kategórie: Podporujeme

Ukončiť vojnu – medzinárodná konferencia otvorená aj pre verejnosť

15. máj 2017
Francúzsko-česko-slovenskej komisia historikov pri Historickom ústave SAV pripravila konferenciu s názvom Ukončiť vojnu v dňoch 18. – 19. mája 2017 v Auditóriu Maximum Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, 2. poschodie. Konferencia má podtitul Od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu a bohatý program tém a hostí zo Slovenska, Čiech, Poľska a Francúzska. (Viac v priloženej pozvánke.) Konferenciu otvorí francúzsky veľvyslanec na Slovensku J. E. pán Christophe Léonzi. Michal Kšiňan z Historického ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

V Piešťanoch o ionizujúcom žiarení aj o matematickej Červenej čiapočke

15. máj 2017
Tohtoročné rozšírenie vedeckých kaviarní a vedeckých brlohov aj do Piešťan sa ukázalo ako výborný ťah. Národná kultúrna pamiatka Elektrárňa v čase vedeckých popularizačných podujatí doslova praská vo švíkoch.  Pre obyvateľov Piešťan i kúpeľných hostí, ktorí tvoria značnú časť publika, je na utorok 16. mája o 17:30 hodine pripravená Vedecká kaviareň s MUDr. Karolom Jutkom z  Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. V prednáške na tému ...
Kategórie: Podporujeme

Fascinujúca výstava Veda fotogenická

12. máj 2017
Fotografia zachytáva zlomok života ale môže zaznamenať aj celé dejiny. Dobrá fotografia je však nielen svedectvom, dokumentom, spomienkou, ale aj emóciou, zážitkom a môže byť aj umením… A vôbec to nemusí byť len fotografia umeleckého diela, krásnej ženy alebo rozliateho slnka v prírode. Slovenská akadémia vied v spolupráci s Akadémiou vied Českej republiky pripravila v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave výstavu Veda fotogenická. Je výstupom pozoruhodného projektu, ktorý každoročne organizuje Stredisko spoločných ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav informatiky SAV organizuje 23. mája 2017 pracovné stretnutie Research Data Alliance (RDA)

12. máj 2017
Vedcom, členom výskumných komunít, tvorcom politík a zástancom otvorenej vedy je určená séria stretnutí v Európe, ktoré  organizuje Research Data Alliance. Dňa 23. mája 2017 pracovné stretnutie Research Data Alliance organizuje Ústav informatiky SAV v svojom sídle. Registracia na podujatie je do 16. mája 2017. Táto udalosť je zameraná na oslovenie slovenských výskumných komunít, výskumníkov vo všeobecnosti, ľudí tvoriacich pravidlá otvoreného prístupu k dátam, podporovateľov otvorenej vedy a na zapojenie šampiónov ...
Kategórie: Podporujeme

Výstava - Veda fotogenická

11. máj 2017
Slovenská akadémia vied v spolupráci s Akadémiou vied Českej republiky pripravila v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave výstavu Veda fotogenická. Je výstupom pozoruhodného projektu, ktorý každoročne organizuje Stredisko spoločných činností AV ČR v spolupráci s fórom Veda žije! V rámci tohto projektu prebieha súťaž fotografií, ktoré sú rôznym spôsobom spojené s vedeckou činnosťou a výskumom, alebo priamo z neho vychádzajú. Ide o prezentáciu unikátnych záberov, ktoré súvisia ...
Kategórie: Podporujeme

Veda.SK s historikmi o výročí konca druhej svetovej vojny

10. máj 2017
Európa si v uplynulých dňoch pripomenula výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Tejto „bolestivej“ téme sa venovali aj vedci Slovenskej akadémie vied, v sobotu  6. mája  v Rádiu Slovensko. Ďalšie vydanie publicistických diskusií v rámci cyklu Veda.SK obohatili svojimi vedomosťami PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. Ján Hlavinka, PhD., obaja z Historického ústavu SAV. Relácia sa niesla v duchu témy „Ako sa prekrúca história? resp. - Vojnové traumy a ich dôsledky. Druhá svetová vojna pripravila o život milióny ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia IWAF-10 so špičkou svetovej mikropaleontológie

10. máj 2017
V dňoch 19. až 23. 4. 2017 sa v  Kongresovom centre SAV v  Smoleniciach uskutočnila Medzinárodná konferencia o  aglutinovaných foraminiferách („Tenth International Workshop on Agglutinated Foraminifera – IWAF-10“). Bolo to od roku 1981 v poradí už desiate svetové stretnutie výskumníkov v odbore aglutinovaných foraminifer (dierkavcov), ktoré tvoria jednu z  hlavných bentických foriem organizmov v hlbokooceánskych i plytkomorských, riečnych  estuáriových a deltových  biotopoch v  súčasnosti i v sedimentárnych ...
Kategórie: Podporujeme

Literárnovedné kolokvium na počesť rumunistky Libuše Vajdovej

9. máj 2017
Transdisciplinárne presahy literárnej vedy bol názov kolokvia, ktoré usporiadal Ústav svetovej literatúry SAV dňa 3. mája 2017 na počesť PhDr. Libuše Vajdovej, CSc. pri príležitosti jej životného jubilea. Na podujatí vystúpili spolupracovníci Libuše Vajdovej z Čiech a zo Slovenska (prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., PhDr. Libuše Valentová, CSc., doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D., doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr. Eva Kenderessy, PhD.). S cieľom oživiť a pripomenúť ...
Kategórie: Podporujeme

Dejepisná olympiády podnecuje kontextuálne vnímanie života a spoločenských procesov

6. máj 2017
K vzdelávacím aktivitám, dotvárajúcim profil vedeckých organizácií SAV patrí aj podpora a odborná garancia súťaží a olympiád žiakov a študentov. Celoštátne kolo deviatej Dejepisnej olympiády sa konalo v dňoch 3. – 5. mája 2017 v Trenčianskych Tepliciach. Predsedníčkou hodnotiacej komisie bola PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. a členkou komisie PhDr. Daniela Kodajová, PhD., obe z Historického ústavu SAV. S ďalšími kolegyňami a kolegami univerzitnej a pedagogickej obce sú odbornými garantmi súťažných úloh a posudzovateľmi ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box