SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 18 min 55 s

Ceny SAV sú ocenením za významné výsledky

22. jún 2017
V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna od 11.00 hodiny uskutočnilo slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Akadémia udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia. Jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny za vedecko-výskumnú činnosť, aj za popularizáciu vedy.  Za prítomnosti predstaviteľov NRSR, MŠVVaŠ a ďalších ...
Kategórie: Podporujeme

informačná platforma Danube Compass víta aj záujemcov z verejnosti

22. jún 2017
Ústav etnológie SAV ako riešiteľ ​európskeho projektu v rámci Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 s názvom  "http://www.uet.sav.sk/?q=sk/dunajska-informacna-platforma-pre-ekonomicku-integraciu-migrantov" Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP1-1-183-4.1) pripravil informačný seminár na tému  Medzinárodná online informačná platforma Danube Compass: ako uľahčiť migrantom začlenenie na pracovný trh v krajinách Podunajského regiónu.   Na seminári vystúpia členovia projektového ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná konferencia BYPoS pre mladých polymérnych vedcov úspešne za nami

22. jún 2017
V dňoch 12. – 16. júna 2017 sa v hoteli Glamour v atraktívnom prostredí Zemplínskej Šíravy konala v poradí už siedma konferencia pod názvom BYPoS (Bratislava Young Polymer Scientists workshop).  Sú to pravidelné stretnutia mladých vedeckých pracovníkov, ktoré sa konajú od  roku 2007. BYPoS je orientovaný na oblasť makromolekulovej chémie a poskytuje ideálnu možnosť mladým začínajúcim vedcom odprezentovať a diskutovať ich výsledky v medzináronom kolektíve. Cieľom organizátorov tejto akcie je poskytnúť mladým ...
Kategórie: Podporujeme

Ekonomické krízy v monografii Daniela Dujavu

21. jún 2017
Prečo máme ekonomické krízy? Sú prejavom zlyhania samotnej ekonómie? Pýtal sa okrem iného v utorok 19.6. na odbornej prezentácii autor úspešnej publikácie Ekonomické krízy a ekonomická veda – Daniel Dujava. Seminár kvedeckej monografii Ing. Daniela Dujavu, PhD. pripravil Ekonomický ústav SAV v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave. Jeho riaditeľ prof. Juraj Sipko ho uviedol naznačením príčinných súvislostí vývoja ekonomických kríz v kontexte finančných kríz. Daniel Dujava sa pred odborným publikom zamýšľal ...
Kategórie: Podporujeme

Výročné Ceny SAV vo štvrtok

20. jún 2017
V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna 2017 od 11.00 hodiny popoludní uskutoční slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Ceny SAV budú laureátom odovzdávať predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a podpredsedovia SAV za jednotlivé oddelenia RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. a RNDr. Miroslav Morovics, CSc. Ocenenia sa udeľujú ...
Kategórie: Podporujeme

Sympózium neurobiológov v Košiciach

20. jún 2017
Aplikácii výsledkov výskumu v terapii a klinickej praxi je venované 8. medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii, ktoré sa koná v Košiciach v dňoch 18. – 21. júna 2017. Zúčastňuje sa na ňom 80 odborníkov z 11 krajín. Na sympóziu sa experti z Belgicka, Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Talianska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie venujú výskumu nervového systému a rôznym formám jeho poškodenia nedokrvením (mozgové príhody), mechanickým ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

20. jún 2017
Aké roky čakajú Slovenskú akadémiu vied? Prečo sa oplatí všimnúť si všeobecné odporúčania hodnotiteľov? Čo inšpiruje vedkyňu roka? Čo všetko znamená spojenie štyroch ústavov do jedného centra. A ako sa darí riešiť financovanie Aurela? Aj týmto témam sa venuje nové, v poradí tretie tohtoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV. Ako sa v nasledujúcich rokoch zmení Slovenská akadémia vied? Čo ponúka akreditácia pre budúcnosť? Ako by mohla pokračovať stabilizačná ...
Kategórie: Podporujeme

Deťom odhalia finty DNA i tekutého dusíka

19. jún 2017
V Piešťanoch i Košiciach sú v oblasti popularizácie vedy na tento týždeň pripravené dve hodnotné podujatia – vedecká kaviareň a vedecký brloh. V kúpeľnom meste v utorok 20. júna o 17. hodine v národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa Piešťany  odhalí tajomstvá DNA doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Autor vyše stovky odborných článkov dlhé roky pôsobil v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, aktuálne je vedúcim Katedry mikrobiológie a riaditeľom Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Najväčšia koncentrácia inovátorov – 29. septembra v Bratislave

19. jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou prináša na Slovensko jedinečné podujatie – FALLING WALLS LAB. Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. ...
Kategórie: Podporujeme

Ekonomické krízy a ekonomická veda

18. jún 2017
Ekonomický ústav SAV pripravil na 20. júna 2017 od 9.30 hodinydiskusiu k vedeckej monografii Daniela Dujavu: Ekonomické krízy a ekonomická veda. Podujatie sa uskutoční v utorok v Malom kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej ulici číslo 3 v Bratislave. Moderátorom diskusie bude riaditeľ Ekonomického ústavu SAV prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Kategórie: Podporujeme

SAV rieši potreby obyvateľov

16. jún 2017
Bratislavský samosprávny kraj spoločne so Slovenskou akadémiou vied a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského majú pripravený projektový zámer na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže vrakunskej skládky. Keď sa totiž skládka iba zakonzervuje, nikto sa už nedozvie, čo sa v zemi skrýva. „Bratislavská župa má na základe plánu Hospodárskeho sociálneho rozvoja v rámci metropolitnej stratégie tri kľúčové body. Prvý je životné prostredie, potom je doprava a potom sociálna inklúzia. ...
Kategórie: Podporujeme

Poslanci rumunského parlamentu na pôde SAV

16. jún 2017
Predseda SAV Pavol Šajgalík, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport Ľubomír Petrák a vedecký sekretár SAV Dušan Gálik prijali na pôde Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií SAV zahraničnú delegáciu výboru rumunského parlamentu. V úvode stretnutia predseda SAV privítal zahraničnú delegáciu a predstavil činnosť SAV, štruktúru a zameranie najväčšej slovenskej výskumnej inštitúcie. Pozornosť upriamil na zákon ...
Kategórie: Podporujeme

Poslanci rumunského parlamentu na pôde SAV

16. jún 2017
p style="margin: 0px;" Predseda SAV Pavol Šajgalík, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport Ľubomír Petrák a vedecký sekretár SAV Dušan Gálik prijali na pôde Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií SAV zahraničnú delegáciu výboru rumunského parlamentu. p style="margin: 0px;"   p style="margin: 0px;" V úvode stretnutia predseda SAV privítal zahraničnú delegáciu a predstavil činnosť SAV, štruktúru a zameranie najväčšej slovenskej ...
Kategórie: Podporujeme

Výskum v zoologickej biológii a etológii sa z Ivánky presunul na Patrónku

14. jún 2017
Na slávnostnom otvorení nových pracovísk, laboratórií a zverinca Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, ktoré je súčasťou Centra biovied SAV, sa v utorok 13. júna 2017 zúčastnil aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Milá slávnosť sa konala ako poďakovanie všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii sťahovania tohto pracoviska do areálu SAV na Patrónke z jeho doterajšieho sídla v Ivánke pri Dunaji. Riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied ...
Kategórie: Podporujeme

Mladí vedci i umelci predviedli svoje majstrovstvo

14. jún 2017
Významné podujatie s prepojením mladých vedcov a umelcov prekročilo prah dospelosti. V košickom Dome umenia sa konal už osemnásty koncert Mladí mladým – umelci vedcom. Filozofia spájania vedy s umením má v Slovenskej akadémii vied pevné tradície – jednak vo forme novoročných koncertov v Bratislave a Košiciach a v metropole východu aj prepojením ukážok schopností vo výskumných laboratóriách, resp. na koncertnom pódiu. Spravidla druhý júnový týždeň sa v Košiciach stretávajú ...
Kategórie: Podporujeme

Dni poľa s vedeckou účasťou

13. jún 2017
Po šiestykrát v júni otvorili Celoslovenské dni poľa. Je to úspešná poľnohospodárska výstava, ktorá sa realizuje v teréne pod holým nebom, na poliach chotára Dvory nad Žitavou. Výstavu pravidelne organizuje spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov a Družstvom v Dvoroch nad Žitavou.  Tohtoročné Celoslovenské dni poľa sa  konali  6. – 7. júna 2017 pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý sa osobne spolu s ministerkou  pôdohospodárstva ...
Kategórie: Podporujeme

Biochémia a genetika živočíchov na Patrónke

12. jún 2017
Biochémia a genetika živočíchov na Patrónke Na utorok 13. júna popoludní od 14.00 hodiny je naplánované slávnostné otvorenie Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV na Patrónke. Po dvanástich rokoch prvej iniciácie sa presťahoval z Ivanky pri Dunaji. Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV vznikol v roku 1990 po osamostatnení detašovaného pracoviska Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice, ktoré existovalo v Ivanke pri Dunaji od roku 1969. Počas prvých rokov samostatnej existencie ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazi projektu Veda má budúcnosť

10. jún 2017
Inováciu, praktický význam, schopnosť pracovať v tíme a prezentovať svoju prácu takmer na vedeckej úrovni – to všetko ukázali žiaci stredných škôl, ktorí sa v piatok 9. júna predstavili so svojimi najlepšími projektmi v rámci programu Veda má budúcnosť. SAV je odborným garantom projektu. „Projekt Veda má budúcnosť má svoj význam pre obe strany. Mnohí žiaci videli niektoré profesie po prvý raz, mnohí sa nadchli a azda sa k nám vrátia ako budúci vedci. Tí, ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazi projektu Veda má budúcnosť

10. jún 2017
Inováciu, praktický význam, schopnosť pracovať v tíme a prezentovať svoju prácu takmer na vedeckej úrovni – to všetko ukázali žiaci stredných škôl, ktorí sa v piatok 9. júna predstavili so svojimi najlepšími projektmi v rámci programu Veda má budúcnosť. SAV je odborným garantom projektu. „Projekt Veda má budúcnosť má svoj význam pre obe strany. Mnohí žiaci videli niektoré profesie po prvý raz, mnohí sa nadchli a azda sa k nám vrátia ako budúci vedci. Tí, ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazi projektu Veda má budúcnosť

10. jún 2017
Inováciu, praktický význam, schopnosť pracovať v tíme a prezentovať svoju prácu takmer na vedeckej úrovni – to všetko ukázali žiaci stredných škôl, ktorí sa v piatok 9. júna predstavili so svojimi najlepšími projektmi v rámci programu Veda má budúcnosť. SAV je odborným garantom projektu. „Projekt Veda má budúcnosť má svoj význam pre obe strany. Mnohí žiaci videli niektoré profesie po prvý raz, mnohí sa nadchli a azda sa k nám vrátia ako budúci vedci. Tí, ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky