SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 45 s

Pracovné stretnutie k projektu záchrany flóry Karpát

24. júl 2017
V prvej polovici júla organizoval Botanický ústav Centra biodiverzity a biológie rastlín SAV v spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew pracovné stretnutie „Conserving the Endemic Flora of the Carpathian Region“ v Rumunsku (Cluj-Napoca). Cieľom stretnutia bolo zaúčanie nových členov celosvetového projektu Millenium Seed Bank Partnership z Rumunska a Ukrajiny. Výsledkom viac ako 10-ročnej spolupráce Botanického ústavu s Kew je aj tento nasledujúci projekt ktorý bude prebiehať počas troch rokov. Koordinátorom projektu je Botanický ústav SAV, financovaný je zo zdrojov ...
Kategórie: Podporujeme

Predsedníctvo SAV riešilo odvolania

22. júl 2017
Triezve zhodnotenie prípadných faktických chýb ale aj potvrdenie prínosu a významu akreditácií ústavov SAV medzináronými panelmi expertov bolo kľúčovým výstupom mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 20. júla v Bratislave. Na úvod rokovanie riešilo Návrh na vymenovanie doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc., Dr. techn., do funkcie riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV aj požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu na rok 2017. Zaoberalo sa aj možnosťami predĺženia projektov SASPRO a ďalšími aktuálnymi ...
Kategórie: Podporujeme

Prezident SR navštívil SAV

19. júl 2017
Prezident SR Andrej Kiska v stredu 19. júla navštívil Slovenskú akadémiu vied. Na Ústave polymérov, ktorý obstál v medzinárodnom hodnotení ako najlepší spolu s Ústavom etnológie, si pozrel Laboratórium kompozitných materiálov, XPS laboratórium či Laboratórium pre výskum biomateriálov. Činnosť týchto výskumných pracovísk mu predstavil riaditeľ ústavu Igor Lacík, členka predsedníctva SAV Mária Omastová, ale aj študentská osobnosť roka Veronika Némethová. „V praxi tu vidieť, ...
Kategórie: Podporujeme

Zjazd chemikov v septembri

18. júl 2017
Vo Vysokých Tatrách v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci sa uskutoční od 11. do 15. septembra v poradí už 69. Zjazd chemikov, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. História chemických zjazdov sa začala písať v roku 1980, kedy sa v Prahe konal „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův". Od tohto zjazdu už uplynulo niekoľko desaťročí a v posledných rokoch sa zjazdy chemikov striedavo konajú v Čechách a na Slovensku pod záštitou Chemických spoločností. Kým v Čechách sa zjazdy konajú ...
Kategórie: Podporujeme

Sympózium o sacharidoch

17. júl 2017
Viac ako sedemdesiat vedcov a doktorandov zo šestnástich krajín piatich kontinentov privítali koncom júna organizátori v Smoleniciach na medzinárodnej konferencii 14 sup id="yiv4704208345yui_3_16_0_ym19_1_1500017650277_85613" th /sup Bratislava Symposium on Saccharides „Glycochemistry for biology and medicine“. Ide o pravidelné stretnutie vedeckých pracovníkov pracujúcich v oblasti výskumu sacharidov, ktoré organizuje Chemický ústav SAV pravidelne od roku 1978. Účastníci ocenili vysokú vedeckú úroveň konferencie, ku ktorej svojimi prednáškami ...
Kategórie: Podporujeme

Výnimočná monografia z edície Flóra Slovenska

14. júl 2017
Jednu z tohtoročných cien SAV získal kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4. Publikácia je súčasťou edície Flóra Slovenska, ktorá zahŕňa vydávanie knižných monografií s najnovšími vedeckými poznatkami o flóre Západných Karpát, priľahlých častí Východných Karpát a Panónie na území Slovenska. Kniha má 778 strán, vrátane 92 mapových príloh, 79 obrázkových tabúľ, nechýba anglická ...
Kategórie: Podporujeme

Žalostné spevy nahrádzajú Rómovia slaďákmi

14. júl 2017
Kedysi slúžili ako ventil na emócie, dnes sa z rómskych osád vytrácajú. Phurikane giľa – starodávne piesne alebo Čorikane giľa – piesne o chudobe vypovedali o bolestiach, trápení, či prehreškoch z minulosti. Láska k tancu v tomto starodávnom žánri ustupuje spevu, ktorý vždy prichádzal spontánne v spojení s ťažkými životnými udalosťami. „Jedna stará žena z Varhaňoviec nám spievala o udalostiach z obdobia vojny. Mama ju poslala v zime a v snehu na vodu k lesnej studničke, ona si ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Parazitologického ústavu SAV

13. júl 2017
Vedenie Parazitologického ústavu SAV v Košiciach sa dištancuje od  internetového príspevku "http://morenews.pro/rndr/Medicina_Detoxic_SK/?utm_campaign=SK+detoxic+%28taboola%29&esub=-4A25sMQKBJgL1GgTR5OmXAAJhkgEAArkaAts2As41AgYBAQAEcoqZ4gA&utm_content=new4&utm_source=taboola&p=12588&utm_medium=disqus-widget-safetylevel20longtail06&rid=-4AAAAAAACYZIAAAAAAAAEjCDn4AA" title="Slovenský blog pre odborníkov medicíny" Ústa nie sú zdroj zápachu z úst , nestotožňuje sa s jeho vedeckými argumentmi, predkladanými teóriami a hypotézami, ani s navrhovanou terapiou. Obsah príspevku ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko k problému financovania dlhodobého strategického výskumu SR

12. júl 2017
My, rektori výskumných univerzít: Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a predseda Slovenskej akadémie vied, sme sa obrátili na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so situáciou pri nakladaní s finančnými ...
Kategórie: Podporujeme

Veda, nebola pôvodne moja vízia

12. júl 2017
Mladá vedecká osobnosť Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu SAV tvrdí, že len vytrvalá snaha nestačí. Veci treba nechať plynúť a život sa vyberie tým správnym smerom. Ten jeho sa upriamil k úspechu. V máji si v rámci oceňovania Vedec roka prevzal cenu za výskum a popularizáciu aplikácie nanoštruktúr pre medicínsku diagnostiku rôznych ochorení. Tomáš Bertók pochádza z Bratislavy a študoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko v najbližších desaťročiach

11. júl 2017
Každý štvrtý Slovák vraj verí, že demokraciu by mala nahradiť diktatúra. Rast nominálnych miezd na západnom Slovensku by mal na budúci rok stúpnuť na 4,8% percenta. Slovensko sa posúva na prvé priečky ekonomického rastu v Európskej únií. Týmito prognózami sa v sobotu 1. júla začala na Rádiu Slovensko relácia Veda.SK. Každú štvrtú sobotu dostávajú vedci z oblasti spoločenských či prírodných vied možnosť vyjadrovať sa k témam, ktoré zaujímajú našu spoločnosť. Hosťom ...
Kategórie: Podporujeme

Animal Physiology 2017

11. júl 2017
Najnovšie vedecké poznatky z oblasti fyziológie zvierat a výživy, reprodukčnej fyziológie a genetiky boli nosnými témami medzinárodnej konferencie „Animal Physiology 2017“, ktorú zorganizoval košický Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v závere júna v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej.  Konferencia bola prvýkrát organizovaná ako súčasť spojenia štyroch vedecko-výskumných inštitúcií z troch krajín v strednej Európe. Za Slovensko sú partnermi Ústav fyziológie hospodárskych ...
Kategórie: Podporujeme

Rozdeľovanie financií na vedu a výskum spochybnené

11. júl 2017
Ako  to v živote chodí, často ide o peniaze.  Slovenské médiá priniesli v pondelok 10 . júla informácie o rozdeľovaní takmer 300 miliónov eur na dlhodobý a strategický výskum a vývoj. Veľké slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied však z týchto peňazí nemajú dostať nič. Rektori veľkých slovenských aj predseda SAV preto napísali ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi list a žiadajú ho, aby výsledky anuloval. "Možno práve tu je ten správny čas a priestor, aby ste v súlade s opatreniami ...
Kategórie: Podporujeme

Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie

10. júl 2017
 Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) organizuje 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa koná od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule. Mottom kongresu aj valného zhromaždenia je Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie, medzi plenárnymi prednášateľmi na kongrese sú traja nositelia Nobelovej ceny za chémiu - prof. A. Yonath, prof. R. Hubert a prof. J. Stodart. Program Valného zhromaždenia je zameraný predovšetkým na zhodnotenie minulých aktivít a návrhy ...
Kategórie: Podporujeme

Odišiel historik najnovších slovenských dejín

10. júl 2017
  Historický ústav SAV sa s hlbokým smútkom lúči s PhDr. Jozefom Žatkuliakom, CSc., ktorý po ťažkej chorobe zomrel dňa 7. júla vo veku 62 rokov. Slovenská historiografia spolu s vedeckou a kultúrnou verejnosťou v ňom stráca odborníka, ktorý ako jeden z prvých začal vedecky spracovávať obdobie 80. a 90. rokov slovenských dejín a venoval sa mu až do posledných dní svojho života. Jozef Žatkuliak bol celým svojím odborným pôsobením spätý s Historickým ústavom SAV, kam prišiel v roku 1979 ako interný ...
Kategórie: Podporujeme

Môže delikatesa z rýb ohroziť zdravie?

10. júl 2017
„Jedzte ryby!“ odporúčajú nám lekári spolu s odborníkmi venujúcimi sa zdravej výžive. Parazitológovia sú opatrnejší. Vedia, že niektoré ryby pri určitých podmienkach môžu byť pre človeka zdrojom nákazy. Aktuálne sa možnému riziku venuje projekt na tému Novo sa objavujúce rybami prenášané zoonózy: zdravotné riziká spojené s konzumáciou rýb. Projekt  Bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Ministry of Science and Technology Taiwan na roky 2017 – 2019 je zameraný ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás Jozef Orlický

7. júl 2017
S hlbokým zármutkom si vám dovoľujeme oznámiť, že v tomto týždni nás navždy opustil náš kolega, učiteľ, ale predovšetkým priateľ RNDr. Jozef Orlický, CSc. vo veku nedožitých 73 rokov. Jozef Orlický celý svoj profesionálny život zasvätil vede na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (predtým CFV SAV) a stal sa uznávaným odborníkom v oblasti výskumu transportu iónov cez biologické membrány s využitím biofyzikálnych a biochemických metód. Na našom pracovisku bol protagonistom ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia Animal Physiology spája vedcov a inšpiruje mladých

7. júl 2017
Najnovšie vedecké poznatky z oblasti fyziológie zvierat a výživy, reprodukčnej fyziológie a genetiky boli nosnými témami medzinárodnej konferencie Animal Physiology 2017, ktorú zorganizoval košický Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v závere júna v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej.  Konferencia  po  prvýkrát spojila štyri vedecko-výskumné inštitúcie z troch krajín v strednej Európe: za Slovensko Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach a Oddelenie fyziológie ...
Kategórie: Podporujeme

Seminár o modelovaní ekologickej konektivity

6. júl 2017
Koncom júna sa v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej konalo zaujímavé medzinárodné podujatie. Bolo zamerané na modelovanie konektivity pohraničného územia Slovenska a Poľska z hľadiska pohybu veľkých šeliem. Na podujatí vystúpili experti z oblastí výskumu konektivity územia, diaľkového prieskumu Zeme a modelovania zmien krajiny ako aj zástupcovia národných parkov, ktoré sa v danej oblasti nachádzajú. Prezentovali výsledky prechádzajúcich ale aj prebiehajúcich projektov. Osobitne z oblasti monitorovania lesnej zveri (najmä ...
Kategórie: Podporujeme

Observatórium otvára v lete dvere...

6. júl 2017
Podobne ako vlani aj tento rok Astronomický ústav SAV a Ústav experimentálnej fyziky SAV organizujú dni otvorených dverí na Observatóriu Lomnický štít pre verejnosť. Dvere Observatória na Lomnickom štíte sa otvoria štyrikrát v čase od 9:30 do 16:00 hod. počas prázdnin vždy v sobotu v termínoch: 15. júl 2017 22. júl 2017 12. august 2017 19. august 2017 Vstup do priestorov Observatória na Lomnickom štíte je zdarma (návštevníci si však musia sami uhradiť cestu lanovkou). V rámci ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky