SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 53 s

Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie na AMAVETe 2017

pred 2 hod 22 min
História Festivalu vedy a techniky AMAVET mu dáva právom postavenie jedného z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Jubilejný, dvadsiaty ročník festivalu v INCHEBA EXPO v Bratislave to aj potvrdil. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác dosahuje medzinárodné parametre.  Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Najúspešnejší ...
Kategórie: Podporujeme

Ak ste zdraví, pridajte sa k darcom krvi

pred 2 hod 48 min
Dvakrát v roku v Košiciach spolu darujú krv „akademici“, ich známi a rodinní príslušníci. Jesenný  mobilný odber sa bude konať v utorok 21. novembra 2017 v priestoroch Neurobiologického ústav SAV v Košiciach. „Mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR príde za darcami priamo na pracovisko, čo je výhodou takýchto odberov. Pracoviská SAV sú v Košiciach síce na viacerých miestach, ale nie je neprekonateľná prekážka. My sme prispôsobili tejto vysoko ...
Kategórie: Podporujeme

Migrácia - Fenomén doby vo Vede.SK

18. november 2017
Podľa odhadov medzinárodných organizácii (OSN a IOM) sa vo svete v roku 2000 nachádzalo 150 miliónov migrantov, dnes okolo 232 miliónov. V roku 2000 bol každý 35. človek migrantom dnes sa toto číslo zmenšilo na každého 33. Najviac žije v Európe (70 miliónov), v Ázii (61 miliónov) a Severnej Amerike (50 miliónov). Každým rokom sa počet mograntov vo svete zvyšuje. Prečo? Je to jeden z fenoménov našej doby? Na tému migrácie zo Slovenska, do Slovenska ale aj v rámci našej krajiny sa budú vo Vede SK v sobotu 18. novembra od 22.20 hodiny v Rádiu Slovensmo rozprávať Mgr. ...
Kategórie: Podporujeme

Zlaté roky v slovenskom divadle

17. november 2017
Hneď na úvod môže nastať polemika. Ktoré roky boli či ešte aj sú pre slovenské divadelníctvo zlaté? A ktoré naopak problémové? Odborníci pripúšťajú diskusie aj na tieto témy, no konferenciu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave nazvali jasne: Zlaté šesťdesiate (roky) v slovenskom divadle. Konferenciu pripravili v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave v rámci projektu 100 rokov Slovenského národného divadla a spolu so spoluorganizátorom Divadelnou fakultou VŠMU ju organizátori ...
Kategórie: Podporujeme

Zlaté roky v slovenskom divadle

17. november 2017
Hneď na úvod môže nastať polemika. Ktoré roky boli či ešte aj sú pre slovenské divadelníctvo zlaté? A ktoré naopak problémové? Odborníci pripúšťajú diskusie aj na tieto témy, no konferenciu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave nazvali jasne: Zlaté šesťdesiate (roky) v slovenskom divadle. Konferenciu pripravili v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave v rámci projektu 100 rokov Slovenského národného divadla a spolu so spoluorganizátorom Divadelnou fakultou VŠMU ju organizátori ...
Kategórie: Podporujeme

Vrátia sa mladí astrofyzici opäť s medailou?

16. november 2017
Doteraz desať olympiád, desať účastí slovenskej reprezentácie a zakaždým návrat s medailami. Dodržia mladí slovenskí astronómovia a astrofyzici tradíciu aj na 11. Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), ktorá odštartovala 12. novembra 2017 v Phukete v Thajsku? V slovenskej výprave, ktorú vedie RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, sú prví piati najúspešnejší riešitelia v celoslovenskom finále Astronomickej ...
Kategórie: Podporujeme

24. Medzinárodný posterový deň na Ústave hydrológie SAV

16. november 2017
V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav hydrológie SAV  zorganizoval ôsmeho novembra 2017 v poradí už 24. Medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Na konferencii sa zúčastnilo 72 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi účastníkmi boli hlavne zástupcovia akademickej obce ale aj súkromného sektoru. „Systém ...
Kategórie: Podporujeme

Stolové hory v stratenom svete

15. november 2017
Stratený svet, ak si požičiame názov diela A. C. Doyla, alebo „iný svet“, alebo aj „svet vo svete“... A možno ďalšie názvy majú stolové hory, tepuy, ktoré s nachádzajú na juhu Venzuely. Nevytvárajú samostatné hrebene, ako sme zvyknutý z našich zemepisných šírok, vystupujú strmo nad tropický prales a ich ploché „vrcholy“ vyčnievajú z hmly a oblakov. Vyvolávajú tak praveký obraz, ktorý asi opísal spomínaný Doyle v knihe Stratený svet. Začal svoje rozprávanie na ďalšej ...
Kategórie: Podporujeme

Veda netradične aj AMAVET opäť zaujali

15. november 2017
V Týždni vedy a techniky ani v tomto roku nechýbal už tradičný Festival vedy a techniky. V priestoroch Incheba EXPO sa zišlo viac ako 250 mladých ľudí s projektmi z celého Slovenska. Jubilejný 20. ročník festivalu prináša tento rok zaujímavé študentské práce žiakov základných a stredných škôl, ktoré dosahujú vysokú úroveň. Komisia zložená z odborníkov vyberá každoročne z množstva projektov tie najzaujímavejšie a autori následne získavajú zaujímavé ...
Kategórie: Podporujeme

1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

15. november 2017
V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave uskutoční 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré usporiadajú Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ďalšími partnermi. Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ...
Kategórie: Podporujeme

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

15. november 2017
Ekonomický ústav SAV organizuje v spolupráci s Ústavom ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu k prezentácii vedeckej monografie: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky - krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 23. novermbra 2017 od 9.00 hodiny v priestoroch Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Na konferencii predstavia autorov vedeckej monografie a doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. načrtne aj vývoj globálneho outputu a obchodu a cien primárnych komodít. Riaditeľ ...
Kategórie: Podporujeme

Nové kométy, obdobie disentu aj nanoliečivá

14. november 2017
Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahraničných výskumníkov, ktorí reprezentujú krajiny z rôznych kútov sveta. Práve táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia. Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV sa po desiatich rokoch ...
Kategórie: Podporujeme

Ekológovia diskutovali o zelenej infraštruktúre

14. november 2017
Zelená infraštruktúra – pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 v Kongresovom centre SAV Smolenice v rámci Týždňa vedy a techniky konala konferencia, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE). Aj tento ročník sa odborný program podujatia niesol v duchu osloviť čo najširšiu verejnosť s krajinno-ekologickou tematikou.   Ústav krajinnej ekológie SAV má oblasť svojho záujmu a výskumu veľmi širokú. Či už spomenieme integrovaný manažment krajiny, udržateľný rozvoj, hodnotenie kvality životného prostredia, revitalizáciu ...
Kategórie: Podporujeme

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

14. november 2017
Pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 uskutočnil teoretický seminár, ktorý organizovala sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV. Napriek piatkovému termínu bola zasadačka Filozofického ústavu na Klemensovej 19 nabitá poslucháčmi, ktorých prilákala téma rovnako ako bádatelia zvučných mien, ktorí o nej prišli diskutovať.   Seminár otvorila predsedníčka sekcie sociologickej teórie a emeritná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV Dilbar Alieva. V referáte ...
Kategórie: Podporujeme

Aj genetici v Nitre propagovali vedu

13. november 2017
K propagácií vedy pre školskú mládež a širokú verejnosť prispel aj Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV v Nitre, ktorý svoje priestory otvoril pre verejnosť v stredu 8. novembra. Okrem pravidelných návštev študentov vysokých škôl (toho roku z UCM v Trnave a UKF a SPU v Nitre), to boli predovšetkým žiaci nitrianskych základných škôl, ktoré každoročne využívajú možnosť doplniť školské hodiny biológie praktickými ukážkami laboratórnych postupov a prístrojového ...
Kategórie: Podporujeme

Na vedeckom brlohu vyrábali múku na "zrnotierke"

13. november 2017
Natrieskaný výmenník na Ulici obrody v Košiciach bol v sobotu 11. novembra plný histórie. A to poriadne vzdialenej -  vrátili sme sa do doby kamennej. Vďaka Archeologickému ústavu SAV, presnejšie oddeleniu pre výskum východného Slovenka, ktoré sa takýmto spôsobom rozhodlo zavŕšiť Týždeň vedy a techniky v Košiciach.  Hoci organizátori pripravili vedecký brloh v Košiciach o dva týždne skôr ako obvykle (býva poslednú sobotu v mesiaci), na účasti to nebolo badať. Pozvánka na facebooku i cez osobné ...
Kategórie: Podporujeme

Všadeprítomné polyméry

13. november 2017
Krátke prednášky o práci ústavu. Prehliadka jeho laboratórií. Zábavné a poučné ukážky toho, čo možno s polymérmi robiť. Pred záverom Týždňa vedy a techniky - vo štvrtok 8. novembra - privítali v bratislavskom Ústave polymérov SAV vysokoškolákov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity a stredoškolákov z Gymnázia školských bratov, Strednej odbornej školy polygrafickej a Gymnázia Bílikova. Aby si návštevníci urobili predstavu, priblížila ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí a tureckí vedci robia spolu na významných projektoch

12. november 2017
Biochémia, neurobiológia, farmakológia či fyzika – aj na týchto oblastiach spoločne pracujú vedci Slovenskej akadémie vied s odborníkmi z Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka (TUBITAK). 28 spoločných projektov sa aj vďaka tejto spolupráci stalo súčasťou schém COST, Horizont 2020 či UNESCO a našiel sa tak spôsob ich efektívneho financovania. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík dnes s tureckými partnermi podpísal Memorandum o spolupráci na ďalší rok, ktorý prinesie výzvy na dva nové ...
Kategórie: Podporujeme

Intímny svet ako impulz k bádateľským témam

10. november 2017
Interdisciplinárna vedecká konferencia Sexuality sa konala 9. a 10. novembra 2017 v Bratislave. Jej usporiadateľom bol Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a hostiteľom Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.   10. ročník konferencie mal podtitul Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík a mala štyri pozvané prednášky, niekoľko konferenčných vystúpení formou prednášky, sympózia a okrúhleho stola v podaní vedeckých pracovníkov Ústavu výskumu sociálnej komunikácie ...
Kategórie: Podporujeme

V Biomedicínskom centre je Veda hrou

9. november 2017
„Ste vo veku, keď viete byť interaktívni a akční, a keď vás môže veľa vecí ovplyvniť pri výbere kam ďalej,“ privítal na Dni otvorených dverí v Biomedicínskom centre SAV (BMC SAV) žiakov rôznych vekových kategórií  Ing. Roman Bohovič, PhD., biológ, ktorý sa zároveň priznal, že za to, čím je, vďačí učiteľke. „Práve vo vašom veku mi ukázala čaro tejto vedy a baví ma to doteraz. Ak vás niečo baví, robte to ďalej,“ odporúčal žiakom. Tohtoročný deň otvorených dverí v BMC 8. novembra sa niesol ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky