SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 25 s

Hostia z Royal Society v SAV

19. január 2018
Hoci išlo len o poldňovú návštevu, nebolo to len zdvorilostné stretnutie. Vo štvrtok 18. januára 2018 privítali aj na pôde SAV čelní predstavitelia SAV profesora Charlesa Hostia z Royal Society v SAV britského chemika, ministra zahraničných vecí kráľovskej spoločnosti (Royal Society) Veľkej Británie. Britská učená spoločnosť na podporu vied bola  založená už v roku 1660 v Londýne. O dva roky neskôr ju potvrdil kráľ Karol II. a britská kráľovná je aj dnes jej patrónkou. Návšteva prof. Richarda Catlowa ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenie odborníčky SAV v hydrológii

19. január 2018
Vo štvrtok 18. januára sa Hydrologický ústav SAV naplnil priam prietokom úprimných poďakovaní. Smerom k jubilantke RNDr. Pavle Pekárovej, DrSc. aj opačne od nej ku všetkým, ktorí jej prišli zablahoželať. Vrátane podpredsedu SAV za 1. oddelenie RNDr. Pavla Simana, PhD., ktorý odovzdal zanietenej odborníčke Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Doktorka Pavla Pekárová pracuje celú svoju kariéru už od roku 1982 v Ústave hydrológie SAV. Po skončení štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte ...
Kategórie: Podporujeme

Za Ing. Karolom Baborom, PhD.

18. január 2018
Dňa 29. decembra 2017, niekoľko mesiacov pred dovŕšením svojej deväťdesiatky, nás navždy opustil Ing. Karol Babor, PhD., dlhoročný pracovník Chemického ústavu SAV, jeden z pamätníkov jeho zakladania a počiatkov ešte v prvej budove ústavu na Mlynských Nivách. Odchod Ing. Babora bol i v tomto požehnanom veku prekvapením, pretože žil príkladne, veľmi zdravo a skromne až asketicky a nebyť zranení po náhodnom páde zo schodov, mohli sme sa aj naďalej stretávať počas jeho návštev nášho ústavu. Do posledných chvíľ prejavoval záujem o dianí ...
Kategórie: Podporujeme

Za Andrejom Šalakom, priekopníkom práškovej metalurgie na Slovensku

18. január 2018
Rodina, priatelia aj spolupracovníci sa v týchro dňoch rozlúčili s vynikajúcim odborníkom a vzácnym priateľom Ing. Andrejom Šalakom, ktorý skonal 6. januára 2018. Ing. Andrej Šalak, DrSc. sa narodil 20. októbra 1924 v Kamenici nad Cirochou. Po absolvovaní Vysokej školy strojního a elektrotechnického inžinýrství ČVUT v Prahe bol zamestnaný na viacerých pracoviskách v rámci bývalej ČSSR. Od roku 1958 pôsobil v Laboratóriu hutníckej technológie SAV v Košiciach ako vedúci oddelenia pre výskum ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko výboru Snemu SAV k zloženiu Predsedníctva APVV

17. január 2018
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 29. novembra 2017 prerokovala a schválila návrh ministerky školstva, vedy, výskumu a športu na nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Predkladacia správa tohto návrhu, vychádzajúc zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, uvádza, že 12 z 13 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa však výrazne zvýšil podiel odborníkov, ...
Kategórie: Podporujeme

Petržalská super škola: Malé víťazstvá nad rakovinou

17. január 2018
Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete. „Je chorobou buniek, preto tu bude stále. Dôležité pre lekárov a vedcov je – zistiť, ako sa dá liečiť,“ aj takto zdôvodnila tému ďalšej prednášky v rámci Petržalskej super školy jedna z prednášajúcich Mgr. Erika Ďuriníková, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Spolu s kolegyňou Mgr. Svetlanou Miklíkovou, PhD. petržalským siedmakom v utorok 16. januára v bratislavskom Zrkadlovom háji hovorili o ľudskom ...
Kategórie: Podporujeme

Podujatia k oslavám štátnosti Česka a Slovenska plánujú akadémie spoločne

17. január 2018
Historici, filozofi, právnici či etnológovia – vedci z rôznych výskumných oblastí sa pripravujú na oslavy výročia rozdelenia Československa, ale aj na pripomenutie ďalších významných výročí. Téma spoločných projektov bola predmetom diskusie pri stretnutí predstaviteľov Slovenskej akadémie vied a Akadémie vied Českej republiky v Prahe. „Jedným z najvýznamnejších plánovaných podujatí je konferencia Československo v premenách Európy 20. storočia. Je potešujúce, že ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel Jozef Bžoch, literárny kritik, esejista a prekladateľ

15. január 2018
Popredný slovenský literárny kritik, esejista a prekladateľ Jozef Bžoch zomrel vo štvrtok 11. januára 2018 vo veku 91 rokov. Narodil sa  25. novembra 1926 v obci Závod, na Filozofickej fakulte UK vyštudoval slovenčinu a francúzštinu, už počas štúdií pracoval ako redaktor. Pôsobil v kultúrnych rubrikách denníkov (Práca začiatkom päťdesiatych rokov, Národná obroda po Novembri 1989), v literárnych časopisoch Kultúrny život a Slovenské pohľady (1952 – 1963). V rokoch 1964 – 1972 pracoval v Ústave slovenskej literatúry ...
Kategórie: Podporujeme

Ako sa archív mení v čase

15. január 2018
Špecializované a servisné organizácie SAV na záver vlaňajšieho roka absolvovali pravidelné hodnotenia svojej činnosti. Závery hodnotiacich komisií konštatovali, že všetky špecializované a servisné organizácie akadémie spĺňajú kritériá hodnotenia, a tak získali osvedčenia vyhovujúcich organizácií. Táto skutočnosť je impulzom priniesť profily jednotlivých organizácií. Ústredný archív SAV predstavujeme formou rozhovoru s jeho riaditeľkou Mgr. Jana Gubášovou Baherníkovou a zástupkyňou ...
Kategórie: Podporujeme

Filharmonici s ľudovkou v Košiciach očarili akademikov

12. január 2018
Umelecký zážitok z tradičného novoročného koncertu SAV mohli tento rok zažiť ako prví akademici v Košiciach.V stredu 10. januára 2018 sa v Dome umenia uskutočnil už 19. koncert – tentoraz raritný, keď symfonický orchester zahral s ľudovou hudbou. V programe pod názvom Ľudovka pod kupolou sa v rámci unikátneho projektu stretli na pódiu orchester Štátnej filharmónie Košice s ľudovou hudbou Folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec. „V súčasnosti je medzižánrový presah hudobných štýlov mimoriadne obľúbený. ...
Kategórie: Podporujeme

Akadémie podpísali Dohodu o vedeckej spolupráci

11. január 2018
Predstavitelia Slovenskej akadémie vied a Akadémie vied Českej republiky dnes 11. januára v Prahe podpísali Dohodu o vedeckej spolupráci, ktorá na najbližšie mesiace garantuje participáciu na spoločných projektoch vedeckých pracovníkov.  „Význam tohto stretnutia je veľký a táto tradícia má už 25 rokov, pretože vznikla hneď po rozdelení Československa. Naše spoločné stretnutia dávajú jasne najavo, že akadémie mali k sebe vždy blízko, veľmi úzko spolupracujú, a to všetko sa odráža ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV v Rádiu Aktual aj o fondoch aj vedeckej práci

11. január 2018
Zrušenie výzvy na čerpanie eurofondov na dlhodobý a strategický výskum nepovažuje predseda SAV za šťastné riešenie, no ešte väčšou chybou je, že doteraz nebola vyhlásená nová výzva. Vedci sa tak dostávajú do časového stresu s čerpaním prostriedkov. Uviedol to v Talkshow Zuzany Martinákovej v Rádiu Aktual predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Pomohlo to však zadefinovaniu pojmu dlhodobý a strategický výskum, čo sme doteraz na Slovensku ani na univerzitnej, ani na akademickej pôde nepoznali, zdôraznil. Predstavitelia ...
Kategórie: Podporujeme

Botanici a biológia na Tilgnerke a v Maduniciach

5. január 2018
Dlhoročná neformálna spolupráca vedeckých pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, zameraná na podporu vyučovania prírodopisu, biológie a predmetov úzko s nimi súvisiacich v Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave, je založená na vzájomnej potrebe rozvíjať vzťah mladých ľudí k prírode, mať úctu ku všetkému živému, a tak aj k sebe samým. Žiaci a študenti majú príležitosť stretnúť, vidieť a počuť „skutočného vedca“, spoznávať, čo je vedecká práca. Vedeckí pracovníci ...
Kategórie: Podporujeme

Rozlúčili sme sa s RNDr. Annou Kubinskou, CSc.

4. január 2018
Na konci uplynulého roka sme sa rozlúčili s našou bývalou dlhoročnou kolegyňou, pracovníčkou Botanického ústavu SAV (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV) RNDr. Annou Kubinskou, CSc. (*26. júla 1949 – †23. decembra 2017) Na Slovensku patrila k úzkemu okruhu špecialistov, ktorí sa venujú problematike diverzity, chorológie a ochrany machorastov. Rodáčka z Levíc začala pracovať na Oddelení geobotaniky v roku 1972, hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne ...
Kategórie: Podporujeme

Obavy z "digitálneho temného veku"

4. január 2018
Vedci varujú, že možno vytvárame "digitálny temný vek". Už prednedávnom na jednej zo SAVinci kaviarní v Bratislave upozorňoval Domenico Pangallo z Ústavu molekulárnej biológie SAV, že úplná digitalizácia nie je všeliekom na záchranu historických dokumentov, preto treba vymýšľať a zdokonaľovať techniky na záchranu pamiatok. „Zdigitalizujeme a odhodíme originál?!“ pýtal sa vtedy. Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie spomínaného ústavu ponúka aj riešenie na záchranu ...
Kategórie: Podporujeme

Evu Majkovú vymenovali za riaditeľku Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

29. december 2017
Predsedníctvo SAV vymenovalo RNDr. Evu Majkovú, DrSc. za riaditeľku Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, s účinnosťou  od 1. januára 2018. Zo životopisu RNDr. Evy Majkovej, DrSc.: Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK  (1972) nastúpila do Fyzikálneho ústavu SAV, kde pôsobí dodnes. V roku 1996, po návrate z Francúzska,  založila Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr, ktoré viedla do novembra 2017. V rokoch 1999 –  2007 bola riaditeľkou Fyzikálneho ústavu SAV, v rokoch  2009 –  2017 podpredsedníčkou SAV pre výskum. ...
Kategórie: Podporujeme

Fyzika nie je strašiak ani pre škôlkarov

27. december 2017
Fyzika ani matematika nemusí byť pre deti strašiakom. Rozhodujúce je, kto a ako v nich kladný vzťah vytvára. Začať možno už v materských školách, a práve v nich pôsobiace učiteľky mali možnosť absolvovať kontinuálne kreditové vzdelávanie v odbore Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania: Pastelková fyzika. Záverečná prezentácia a pohovor sa v predvianočom období uskutočnil v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku. V tomto roku sa na kurze zúčastnilo desať učiteliek materských škôl z celého ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci sa chcú zo zahraničia vrátiť

22. december 2017
V Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa v piatok 22. decembra  stretli desiatky slovenských aj zahraničných vedcov, ktorí pôsobia na prestížnych zahraničných pracoviskách, alebo vedecky pracujú v domácich podmienkach. Akadémia vied zorganizovala spolu s platformou zijemvedu.sk predvianočné stretnutie, na ktorom sa diskutovalo ako vytvoriť podmienky vedcom na to, aby zo Slovenska neodchádzali a ako vytvoriť priestor tým, ktorí sa chcú vrátiť domov. „Slovenská akadémia vied úspešne bojuje proti odlivu mozgov do ...
Kategórie: Podporujeme

Lúčime sa s RNDr. Ivanom Pišútom, DrSc.

21. december 2017
RNDr. Ivan Pišút, DrSc.  (*13. marca 1935 – †14. decembra 2017) „Ak čakáte vzrušujúci dobrodružný alebo vedecko-fantastický príbeh s dejom plynúcim ani horská riava, prestaňte čítať a odložte knihu späť na poličku. Aspoň mi nebudete zazlievať, že som vás vodil za nos, a ušetríte si čas. Ak sa chcete dozvedieť čosi o dosť veľkej, ale málo známej skupine, ak chcete počuť, ako ju vedci s veľkým úsilím už viac ako dvesto rokov skúmajú a nútia vydať ľudstvu čo najviac úžitku, pokračujte“. Toto je Úvod, čiže ...
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV riešil prípravu základných dokumentov SAV v podmienkach v. v. i.

20. december 2017
Na riadnom rokovaní Snemu SAV, najvyššieho samosprávneho orgánu Slovenskej akadémie vied, dňa 19. decembra 2017 si jeho členovia vypočuli informácie o aktuálnej situácii v SAV od predsedu SAV; Snem SAV schválil s pripomienkami Zásady ročného hodnotenia organizácií SAV (hodnotenie zohľadňuje výsledky akreditácie a výkonových parametrov), schválil Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV na rok 2018 (platné do 30. 6. 2018). Predseda Snemu SAV ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky