SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 17 min 5 s

Po letnej pauze pokračujú vedecké kaviarne i brlohy

21. september 2018
Kúzelná fyzika, spektrometer Tatra v CERN-e i spoznávanie sveta robotom Cingom – to sú hlavné témy troch podujatí,  ktorými v réžii SAV pokračujú cykly na popularizáciu vedy. Po letnej pauze opäť budú vedecká kaviareň v Košiciach i vedecké brlohy pre deti v Piešťanoch a v Košiciach. Poprázdninový „odpal“ má ako prvý v novom školskom roku vedecký brloh v Piešťanoch. Už v sobotu 22. septembra o 9:00 hodine v nádherne zrekonštruovanej pamiatke – v Elektrárni. ...
Kategórie: Podporujeme

Open Access trendy

21. september 2018
Výnimočná osobnosť a aktuálna lákavá téma – to sú hlavné ťaháky pozvánky na seminár Open Access trendy, ktorý sa koná v Aule SAV v areáli SAV na Patrónke v piatok 21. septembra 2018 od 9:30 hod.. Hlavným hosťom je prezident Directory of Open Access Journals Lars Bjørnshauge, ktorý prijal pozvanie  na návštevu Bratislavy a vystúpi na seminári. Organizuje ho Matematický ústav SAV v spolupráci s CVTI SR a Ústrednou knižnicou SAV. Problematika verejného prístupu k vedeckým poznatkom je mimoriadne dôležitá ...
Kategórie: Podporujeme

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

19. september 2018
Okrem klasických stresorov, ktoré súvisia aj s priebehom tohtoročného počasia sa účastníci medzinárodnej konferencie vo Zvolene v dňoch 4. až 6. septembra 2018 venovali aj vplyvu rizikových a toxických látok na rastliny. Konferenciu otvorila RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. Na rastliny pôsobia abiotické, tiež biotické faktory, najmä antropogénne vplyvy. Choroby a škodcovia rastlín i nové druhy patogénnych organizmov. Hovorili o nich a prednášok a posterových prezentácií z českých ...
Kategórie: Podporujeme

Za profesorom Vladislavom Zikmundom

19. september 2018
Vo veku 93 rokov zomrel 15. septembra 2018 významný slovenský fyziológ a psychiater prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc. Ako zástupca externého riaditeľa a neskôr poverený vedením viedol v rokoch 1965 -1969 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.  Prof. Zikmund sa narodil 2. februátra 1925 v Žiline. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1951-1954 pracoval ako odborný asistent na Psychiatrickej klinike. Od roku 1954 - keď začal pracovať v Laboratóriu klinickej fyziológie vyššej ...
Kategórie: Podporujeme

Mikro a makro inšpirácie sociológie Georga Simmela

19. september 2018
V tomto roku si pripomíname 160 rokov od narodenia a 100 rokov od smrti jedného z najinšpiratívnejších sociológov, sociologického impresionistu Georga Simmela. Jeho tematicky nesmierne rozmanité, ale spôsobom uvažovania pritom pomerne jednotné dielo dokáže spájať abstraktné sociálne formy s každodennými javmi a zároveň zachytávať stále aktuálny ambivalentný charakter všetkých spoločenských javov. Na otázku, či platia aj v roku 2018 slová Zygmunta Baumana, že Simmel urobil už pred sto rokmi veci, ktoré sa všetci snažíme ...
Kategórie: Podporujeme

Verní SAV po celé desaťročia

19. september 2018
Život si kliesni cestu neraz rôznymi výmoľmi a úvraťami. Zhodou okolností v prípade troch aktuálne ocenených vedcov z druhého oddelenia vied SAV sa ich životy prepojili s celoživotnou prácou v akadémii. Na pôde Úradu SAV v Bratislave odovzdal 18. septembra predseda SAV prof. Pavol Šajgalík za prítomnosti podpredsedov SAV prof. Juraja Koppela a prof. Karola Marholda Medaily SAV za podporu vedy MVDr. Andrei Laukovej, CSc.,  Ing. Júliusovi Brtkovi, DrSc. a prof. MVDr. Štefanovi Faixovi, DrSc. Všetci traja pracujú ...
Kategórie: Podporujeme

Neurovývinové ochorenia a oxytocín

17. september 2018
V pondelok 10. septembra 2018 sa v priestoroch Virologického ústavu BMC SAV konala prednáška profesorky Françoise Muscatelli z Francúzskeho neurobiologického ústavu v Marseille – Institut de neurobiologie de la méditerranée. Zúčastnili sa na nej vedeckí pracovníci ústavov Biomedicínskeho centra SAV a mnoho záujemcov z akademického prostredia, ktorí sa zaoberajú výskumom mozgu, jeho vývinovými zmenami a nervovými ochoreniami. Profesorka Muscatelli sa v medicínskom výskume zaoberá neuropeptidom oxytocínom a jeho ...
Kategórie: Podporujeme

Školský parlamentný výbor vyzval ministerku na riešenie krízy v SAV

14. september 2018
Poslanci školského parlamentného výboru dnes vyzvali ministerku školstva, aby do 30 dní informovala o konkrétnych krokoch na vyriešenie krízovej situácie v SAV. Za uznesenie hlasovali všetci poslanci výboru. „Výbor národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport žiada ministerku školstva, aby do 30 dní po prijatí tohto uznesenia informovala výbor o tom, aké konkrétne kroky zrealizuje, aby sa vyriešila krízová situácia v SAV a zabezpečila sa právna istota tejto inštitúcie, a prijala riešenie, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh v Bratislave

14. september 2018
Ústav krajinnej ekológie SAV sa aj tento rok  zapojil do tretieho ročníka Vedeckého veľtrhu. Organizujú ho v púiatok 14. septembra: Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na námestí NC Eurovea v Bratislave. Jeho ústrednou myšlienkou je snaha ukázať deťom cestu k vede a technike. Program ÚKE SAV s názvom Objavujeme záhady živej a neživej prírody  oslovil deti každej vekovej kategórie. Pozorovanie pod mikroskopom, vedecké hry a súťaže a praktické ukážky ...
Kategórie: Podporujeme

Do hĺbky kvantového sveta

13. september 2018
Na jar sa ocitol v spoločnosti špičkových vedcov, ktorých vyhlásili za Vedcov roka SR 2017. RNDr. Daniela Reitznera, PhD. v kategórii Mladý vedecký pracovník. Ocenenie získal za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility. Tento teoretický fyzik má v pracovni za chrbtom tabuľu popísanú výpočtami, z ktorých laik neporozumie ani jednému riadku. Samostatný vedecký pracovník Fyzikálneho ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV spoluorganizoval tri medzinárodné vedecké podujatia

13. september 2018
V septembri 2014 sa konal 7. medzinárodný kongres patofyziológie v marockom Rabate. Za budúcu prezidentku Medzinárodnej spoločnosti patofyziológie pre obdobie 2018 – 2022 zvolili doc. RNDr. Oľgu Pecháňovú, DrSc., dnes generálnu riaditeľku Centra experimentálnej medicíny SAV. Zároveň ju výbor Spoločnosti poveril zorganizovať 8. medzinárodný kongres patofyziológie v roku 2018 v Bratislave. Bolo to významné ocenenie slovenskej fyziológie. Ako sme už na našom "http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7777" webe informovali , kongres ...
Kategórie: Podporujeme

Extrapolácie 2018

13. september 2018
Ústav informatiky SAV pripravuje na 19. septembra 2018 v aule SAV na Patrónke slávnostné kolokvium - Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku pri príležitosti 90-tych narodenín akademika Ivana Plandera v rámci celoslovenského podujatia Extrapolácie 2018. Na slávnostnbom kolokviu odznejú vedecké prednášky doc. Ing.Ladislava Hluchého, CSc., RNDr. Vladimíra Britaňáka, DrSc., prof. Štefana Lubyho, DrSc., Ing. Michala Štepanovského, PhD. a prof. Ing. Ivana Plandera, DrSc.   Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. je ...
Kategórie: Podporujeme

Pár slov po...

13. september 2018
V utorok, 11. septembra, po našom masívnom proteste pred Národnou radou SR prebehla v pléne parlamentu dramatická rozprava, ktorú sledovali aj predstavitelia SAV. V tejto rozprave všetci rečníci skonštatovali, že situácia s transformáciou Slovenskej akadémie vied sa veľmi skomplikovala. Bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná poslankyňa za stranu Most-Híd Lucia Žitňanská dôrazne upozornila, že schválenie novely o SAV povedie k právnemu chaosu. Skonštatovala, že kvôli právnej istote a kvôli tomu, aby sa SAV mohla transformovať pri zachovaní ...
Kategórie: Podporujeme

Noc výskumníkov 2018

12. september 2018
Výskumníci v nás - je ústredné motto v poradí už dvanásteho ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018, ktorý sa uskutoční v piatok 28. septembra. Podobne ako pri predchádzajúcich ročníkoch aj tentoraz za aktívnej účasti vedeckých pracovísk a vedcov zo SAV. Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizont 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie ...
Kategórie: Podporujeme

Vyjadrenie SAV k prijatiu novely o SAV

12. september 2018
„Slovenská akadémia vied si ctí zákon, a preto rešpektujeme včerajšie prelomenie veta prezidenta poslancami parlamentu. Ďalšie nevyhnutné kroky však teraz musí urobiť parlament tak, aby minimalizoval škody, ktoré z jeho včerajšieho rozhodnutia vyplývajú. Dnes je už nespochybniteľné, že túto novelu treba novelizovať, pretože postup, ktorý nám ukladá, nie je možné v praxi vykonať. Neposkytuje základ pre dokončenie transformácie. Jednoduchou novelizáciou je ešte stále možné dosiahnuť, aby sa transformácia ...
Kategórie: Podporujeme

Poslanci NR SR rozhodli

11. september 2018
Inštitúcie Slovenskej akadémie vied (SAV) zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou. Rozhodli o tom v utorok poslanci Národnej rady SR 76 hlasmi, čím prelomili veto prezidenta Andreja Kisku k zákonu o vysokých školách. Jeho súčasťou je aj novela zákona o SAV. Stručná správa TASR obrazne posúva SAV na začiatok svojej cesty k transformácii. V tomnto smere nepomohlo ani protestné zhromaždenie zamestnancov a podporovateľov SAV v utorok na poludnie pred NR SR.
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko SAV

11. september 2018
Slovenská akadémia vied reaguje na stanovisko Generálnej prokuratúry, ktoré v utorok 11. septembra zverejnilo Ministerstvo školstva, vedfy, výskumu a športu SR: Stanovisko SAV: „Vítame upozornenie Generálnej prokuratúry adresované Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu („MŠVVaŠ“), ktoré potvrdilo, že MŠVVaŠ v procese registrácie viacnásobne porušilo základné práva SAV. Popri prieťahoch v konaní o registrácii VVI, porušilo základné princípy dobrej správy, ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenie pre film Zatopené

11. september 2018
Dokumentárny film Zatopené, ktorého námet, scenár a réžiu vypracovala Soňa G. Lutherová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., získal výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017 v kategórii FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMÉDIÁ – INTERNET. Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty siedmy raz spomedzi 159 nominačných návrhov prestížne ceny ...
Kategórie: Podporujeme

Nová kniha popredného slovenského arabistu

10. september 2018
Blízky východ v medzivojnovom období je v centre záujmu slovenského arabistu-historika prof. Karola Sorbyho, DrSc., pracovníka Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. v novej publikácii, ktorá sleduje región tak z hľadiska vnútorného politického a spoločenského vývoja v jednotlivých krajinách, ako aj z hľadiska jeho miesta v medzinárodnej politike. Všíma si aj tvoriace sa nové medziarabské vzťahy a snahy Arabov o zjednotenie. Korene mnohých dnešných medzinárodných problémov možno nájsť práve v udalostiach sledovaného obdobia. Predkladaná ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR

10. september 2018
SAV dostala stanovisko Generálnej prokuratúry SR, z ktorého vyplývajú zistené prieťahy v konaní ministerstva. Zo stanoviska citujeme: "V nadväznosti na Váš podnet z 19. júla 2018 doplnený listom zo 6. augusta 2018 a Váš list 21. augusta 2018 oznamujem, že Generálna prokuratúra SR po preskúmaní zákonnosti postupu ministerstva v konaní o návrhoch SAV na zápis do registra verejných výskumných inštitúcií a to v súvislosti s aplikáciou paragrafu 21a zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box