SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 10 s

Sme súčasťou medzinárodnej vedy

28. marec 2017
         „Medzinárodný audit poukázal, že v slovenskej akadémii vied máme významných hráčov na európskej scéne aj v spoločenských a humanitných vedách“ – uznanlivo nielen pre Ústav etnológie SAV – hovorí  jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. Ústav etnológie SAV a Ústav polymérov SAV dosiahli najvyššie hodnotenie v medzinárodnom audite vedeckých ústavov v roku 2016, ich výskum podľa medzinárodného panelu hodnotiteľov  patrí k medzinárodnej ...
Kategórie: Podporujeme

Svetová špička ekosystémových služieb na zámku

28. marec 2017
Predposledný marcový týždeň sa v Smoleniciach stretla svetová špička z oblasti hodnotenia ekosystémových služieb. S cieľom záverečného hodnotenia výsledkov projektu 7 RP EÚ OpenNESS. Záverečného workshopu, ktorého hostiteľom bol Ústav krajinnej ekológie SAV sa zúčastnila takmer stovky expertov nielen z Európy ale aj z Argentíny a Indie. Projekt OpenNES bol zameraný na operacionalizáciu prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od konceptu k reálnym aplikáciám. Na riešení ...
Kategórie: Podporujeme

V Košiciach pôjde vajce na vandrovku

24. marec 2017
Je koniec mesiaca a verní priaznivci vedeckých brlohov a vedeckých kaviarní v Košiciach už vedia, že nastal čas, aby sa od vedcov dozvedeli opäť niečo nové a zaujímavé. Už v sobotu 25. marca o 14.00 hodine privíta vo Výmenníku na Ulici obrody v Košiciach návštevníkov Vedeckého brloha RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD. z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na prednáške „Chémia ľavou zadnou" ukáže deťom chémiu zblízka. Predvedie im ako ...
Kategórie: Podporujeme

Spoluautormi monografie o zmenách krajiny z vydavateľstva Springer sú aj vedci zo SAV

24. marec 2017
Monografia v rozsahu 10 kapitol je výsledkom spolupráce širokého medzinárodného interdisciplinárneho tímu vedcov z USA, Európy a Ruska. Gutman G., Radeloff V., editori (2017). Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. Springer, 247 strán. „Knižné dielo vyšlo vo vydavateľstve Springer začiatkom roka 2017. Poskytuje výsledky charakterizujúce rozsiahle zmeny krajiny, akých sme doteraz neboli svedkami. Tieto zmeny sú dôsledkom kolapsu socialistického systému vládnutia, vplývajúceho aj na vývoj ...
Kategórie: Podporujeme

Plaketa SAV Mariánovi Vajteršicovi

23. marec 2017
„Aby mohla akadémia žiť, potrebuje dorast,“  povedal okrem iného pri slávnostnom odovzdávaní Plakety SAV Jura Hronca ocenený RNDr. Marián Vajteršic, DrSc. Cenu za zásluhy v matematických vedách mu  vo štvrtok 23. marca na pôde SAV odovzdal podpredseda SAV Ing. Karol Fröhlich. RNDr. Marián Vajteršic, DrSc., narodený 31. mája 1951 v Nitre, prispel k rozvoju numerickej lineárnej algebry a paralelných výpočtov a algoritmov na Slovensku. Svojim vedeckým pôsobením, pedagogickou činnosťou a vedecko-organizačnými aktivitami ...
Kategórie: Podporujeme

Beliana má ôsmy zväzok

23. marec 2017
Vo štvrtok 23. marca popoludní sa v Malom kongresovom centre Veda na Štefánikovej ulici č.3 v Bratislave uskutoční prezentácia ôsmeho zväzku Beliany. Ešte predtým odovzdá najnovší zväzok encyklopédie predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. 8. zväzok najväčšej slovenskej encyklopédie Beliana, ktorý pripravil kolektívc autorov a redaktorov Encyklopedického ústavu SAV, prináša na 678 stranách viac ako 4 200 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí od hesla Kalhana (meno kašmírskeho ...
Kategórie: Podporujeme

Učená spoločnosť SAV prijala nových členov

23. marec 2017
Dňa 21. marca 2017  Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied volilo nových členov, ktorých navrhli vedecké radyústavov SAV i samotní členovia Učenej spoločnosti. Volebný proces pozostáva z viacerých krokov. Ešte pred volebným valným zhromaždením každý návrh anonymne hodnotenia piati vylosovaní členoviaUčenej spoločnosti, pričom do samotnej voľby v pléne Učenej spoločnosti postupujú iba návrhy, ktoré získajú nadlimitnú podporu podľa schváleného Volebného poriadku Učenej spolosnosti. Na samotnom valnom zhromaždení boli ...
Kategórie: Podporujeme

Prezentácia kníh a diskusia o živote na hradoch v novoveku

23. marec 2017
Dňa 16. marca 2017  sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnilo stretnutie a diskusia s vedeckými pracovníčkami Oddelenia novovekých dejín  Historického ústavu SAV. PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD. a Mgr. Anna Fundárková, PhD.predstavili v cykle Historia magistra 14 výsledky svojej práce v podobe nových  kníh, v ktorých sa zaoberajú viacerými témami z dejín každodennosti v ranom novoveku.  Vedeckí pracovníci vykonávajú výskum v oblasti hospodárskych, politických, ...
Kategórie: Podporujeme

Zlatá medaila SAV Dušanovi Čaplovičovi

22. marec 2017
Na návrh Archeologického ústavu SAV a Historického ústavu SAV udelila Slovenská akadémia vied Doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc. Zlatú medailu SAV. Najvyššie ocenenie akadémie si prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka v stredu 22. marca v Bratislave. V poďakovaní uviedol, že je doslova pupočnou šnúrou zviazaný po celý život s archeológiou aj so SAV. Spomínal na osobnosti, ktoré kreovali jeho záujem o poznávanie histórie, ďakoval najbližším a načrel aj do spomienok na svoje pôsobenie ...
Kategórie: Podporujeme

SAV vidí krízu v spoločenskej diskusii, odpovie výskumom

21. marec 2017
Slovenská akadémia vied odpovie na aktuálne spoločenské výzvy projektom Sociálnej analýzy Slovenska. Štúdia bude mapovať nedôveru občanov k tradičným demokratickým inštitúciám a mechanizmom, vzťah k masmédiám, ale aj správanie ľudí v digitálnom prostredí. Zároveň si všíma spôsoby argumentácie používané pri diskusii o verejných otázkach. Koordinátorom projektu je Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu. „Pôjde ...
Kategórie: Podporujeme

Modrotlač kandiduje na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

21. marec 2017
V pondelok 20. marca 2017 sa v sídle Ministerstva pre umenie, kultúru, ústavu a médiá Rakúskej republiky vo Viedni uskutočnilo slávnostné podpísanie spoločného nominačného spisu Rakúska, Česka, Nemecka, Maďarska a Slovenska k  prvku „Blaudruck / Modrotisk / Kékfestés / Modrotlač – resist block printing and indigo dyeing in Europe“  na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Jeho predkladateľom je Rakúsko. Prípravou nominačného spisu sa od roku 2015 zaoberala medzinárodná komisia zložená ...
Kategórie: Podporujeme

Ďalšie „dieťa“ Beliany

21. marec 2017
Vo štvrtok od 14.00 hodiny popoludní oficiálne vstúpi do sveta (nielen akademického) ďalší prírastok Beliany. Prezentácia v poradí ôsmeho zväzku Encyclopaedia Beliana sa uskutoční v priestoroch Malého kongresového centra vydavateľstva Veda za účasti čestných hostí, spoluautorov aj redaktorov diela. Okrem predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a ďalších členov Predsedníctva SAV uvedú dielo do života aj predseda redakčnej rady a iniciátor projektu prof. Štefan Luby a riaditeľka Encyklopedického ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Aj o šiestom vymieraní

21. marec 2017
Posledná prednáška v tomto školskom roku v rámci petržalskej Super školy mala viacero výnimočností. Asi tou naj z hľadiska rozsahu celého projektu bola skutočnosť, že kdesi v publiku sedel už 20 000-ci účastník prednášok. Super! Super projekt - zhodujú sa žiaci, učitelia, prednášajúci aj organizátori. Prednášajúcim bol tentoraz spoluzakladateľ projektu Mgr. Peter Vršanský, PhD. zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je zástupcom hneď jej troch ústavov – Fyzikálneho, Zoológie a Vied o Zemi. Témou ...
Kategórie: Podporujeme

Stretnutie s fínskymi partnermi projektu CEMEA

20. marec 2017
Na pôdu SAV prišli v pondelok 20. marca diskutovať partneri z fínskeho Výskumného technického centra (VTT). Slovenská akadémia vied získala totiž spolu s fínskymi partnermi v schéme Teaming tridsať miliónov eur na vybudovanie centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov. „Na stretnutí s partnermi z VTT sme si vyjasnili ďalšie možnosti spolupráce. Spočívajú v štrukturálnych fondoch, vo využití participácií na projekte, v ktorom bude Slovenská akadémia vied ako hlavný partner. Pozornosť sme venovali ...
Kategórie: Podporujeme

Stretnutie s fínskymi partnermi projektu CEMEA

20. marec 2017
Na pôdu SAV prišli v pondelok 20. marca diskutovať partneri z fínskeho Výskumného technického centra (VTT). Slovenská akadémia vied získala totiž spolu s fínskymi partnermi v schéme Teaming tridsať miliónov eur na vybudovanie centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov. „Na stretnutí s partnermi z VTT sme si vyjasnili ďalšie možnosti spolupráce. Spočívajú v štrukturálnych fondoch, vo využití participácií na projekte, v ktorom bude Slovenská akadémia vied ako hlavný partner. Pozornosť sme venovali ...
Kategórie: Podporujeme

Výročný seminár 3. Oddelenia vied SAV

20. marec 2017
V Malom kongresovom centre Veda na Štefánikovej ulici v Bratislave prebieha v pondelok 20. marca pod vedením podpredsedu SAV prof. Emila Višňovského výročný seminár vedeckých organizácií 3. Oddelenia vied SAV. Hodnotenie výsledkov vedeckých organizácií za rok 2016 vystrieda následné prerokovanie výsledkov akreditácie nezávislého medzinárodného panelu odborníkov s diskusiou nielen o kritériách hodnotenia, ale aj o výstupoch a odporúčaniach z neho. Význam medzinárodnej akreditácie ...
Kategórie: Podporujeme

V Smoleniciach vyvrcholil medzinárodný workshop

17. marec 2017
Odborníci z oblasti biomedicíny, nanomateriálov a materiálov diskutovali počas 4 dní na rôzne témy z oblasti prírodných vied. S prednáškami vystúpili poprední predstavitelia SAV z rôznych vedeckých odvetví, ale aj zástupcovia vedeckých či univerzitných inštitúcií zo Singapuru. „Konferencia bola z môjho pohľadu úspešná. Obidve strany našli možnosti, ako do budúcna spolupracovať. Jednou z nich je vzájomná výmena doktorandov. Zo začiatku by išlo o kratšie ...
Kategórie: Podporujeme

Budúcim učiteľom chýba kritické myslenie

17. marec 2017
Budúci učitelia veria v konšpiračné teórie v priemernej miere. Najčastejšie verili v konšpirácie týkajúce sa vlády, informačnej kontroly a nadbytočného predpisovania antibiotík. Vyplýva to z výskumu PhDr. Evy Ballovej Mikuškovej, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Výskum sa na vzorke 394 respondentov zameral na to, do akej miery podliehajú budúci učitelia konšpiračným presvedčeniam a či kognitívne schopnosti a sledovanie ...
Kategórie: Podporujeme

Detské mapy našich žiakov budú vystavené vo Washingtone

16. marec 2017
Geografický ústav SAV vyhlásil spolu s Kartografickou spoločnosťou SR celoslovenskú súťaž „Detská mapa sveta“. Žiaci prevažne z umeleckých škôl súťažia do konca marca v kreatívnom zobrazovaní sveta. Šesť najlepších máp sa dostane na celosvetovú výstavu v rámci najvýznamnejšej kartografickej konferencie vo Washingtone. Témou súťaže pre aktuálny rok je „Máme radi mapy (We love maps)“. Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňuje napríklad zrozumiteľné ...
Kategórie: Podporujeme

Ako sme pristáli na kométe

16. marec 2017
Aj niektorí zo siedmakov petržalských škôl sledovali aspoň trochu osud prvej kometárnej sondy Rosetta, ktorá svoju misiu ku kométe "https://sk.wikipedia.org/wiki/67/P_%C4%8Curjumov-Gerasimenko" title="67/P Čurjumov-Gerasimenko" 67/P Čurjumov-Gerasimenko skončila v septembri minulého roka. Dôkazom bolo nielen ´neslýchané ticho´ na ďalšej z prednášok petržalskej Super školy, ale po jej skončení aj množstvo pomerne odborných otázok a nie jedna slzička žiakov, keď si vypočuli aj pozreli osud sondy Rosetty a jej „kamoša“ Philaea, pristávacieho ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky