SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 19 min 54 s

Za PhDr. Karolom Kollárom, CSc. (1948-2018)

pred 9 hod 31 min
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás po krátkej, no ťažkej chorobe dňa 14. júla 2018 opustil náš kolega a priateľ PhDr. Karol Kollár, CSc., zástupca riaditeľa (od roku 2002) a tajomník Filozofického ústavu SAV (od roku 1990). Bol absolventom štúdia sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovníkom Slovenskej akadémie vied a vtedy ešte Ústavu filozofie a sociológie sa stal v roku 1978. Prešiel všetkými formatívnymi stupňami vedeckého rastu. Jeho bádateľským poľom sa postupne stali dejiny ...
Kategórie: Podporujeme

Zvolensky: SASPRO mi dalo slobodu rozhodovania sa

pred 9 hod 46 min
Zsofia Zvolensky je Maďarka „od Balatonu“. Priezvisko má síce slovenské, „neprechyľované“, no ako mi hneď na úvod povedala, po slovensky nevie. No i tak sa so Zsofi hovorilo o jej práci príjemne. Po anglicko-maďarsko-slovensky. Ako sama povedala, „moja slovenčina je ako tvoja maďarčina“. Snažili sme sa obe. Veď už samotný názov práce Zsofie Zvolensky NAMES – Vlastné mená: Prečo zastávať presupozičný prístup? nie je jednoduchý. Zsofia Zvolensky sa už počas stredoškolského štúdia dostala v rámci výmenných ...
Kategórie: Podporujeme

Ako vysvetliť nekompatibilitu meraní

16. júl 2018
Viete vysvetliť kvantový výskum teenagerovi? Takto sa začína výzva vedeckého časopisu Quantum. Zaujala aj mladého slovenského doktoranda z Matematického ústavu SAV Martina Plávalu. Počas svojho výskumného pobytu vo Fínsku sa zapojil do projektu, ktorý urobil z austrálskych stredoškolákov odborných hodnotiteľov vedeckých článkov. Pri posudzovaní článkov žiaci simulovali tzv. peer-review, čo je štandardná forma hodnotenia článkov vo vedeckých časopisoch. Podmienkou však bolo, aby bol článok napísaný zrozumiteľne. ...
Kategórie: Podporujeme

Hrozí kolaps SAV...

13. júl 2018
Vážnosť a naliehavosť situácie okolo destabilizácie SAV v súvislosti s chýbajúcou registráciou organizácií SAV v rámci transformácie na verejno-výskumné inštitúcie iniciovali v piatok 13. júla zvolanie porady riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácii SAV v Bratislave. Okrem iného sa riešilo usmernenie pre urýchlenú prípravu vnútorných predpisov, informácie a metodické pokyny pre prípravu mandátnej zmluvy členov Dozorných rád a ich zverejnenie ako aj návrh postupu pre sfunkčnenie ...
Kategórie: Podporujeme

Čaká nás najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí

13. júl 2018
Po trojročnej prestávke budeme mať možnosť opäť uvidieť úplné zatmenie Mesiaca, a to v piatok večer 27. júla. A nebude to hocijaké zatmenie, ale najdlhšie úplné zatmenie Mesiaca v tomto storočí, pretože fáza úplného zatmenia potrvá takmer 104 minút. Len pre porovnanie, to pred tromi rokmi trvalo iba 73 minút. Mimoriadna dĺžka zatmenia je daná tým, že Mesiac bude prechádzať veľmi blízko stredu tieňa (tzv. umbry) Zeme. V prípade priaznivého počasia bude možné jeho celý priebeh pozorovať aj na Slovensku. Časové údaje o zatmení sú ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Rady Učenej spoločnosti Slovenska k súčasnej situácii s transformáciou SAV

13. júl 2018
Vedecká komunita na Slovensku pozitívne vnímala rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda formulovala v svojom programovom vyhlásení: „Bude zavŕšený proces prípravy zákona o verejných výskumných inštitúciách a následne sa uskutoční transformácia SAV, ktorá spolu s vysokými školami tvorí základ výskumného potenciálu SR.“ Súčasná situácia však znepokojuje nielen vedeckú komunitu. Vedci akadémie, vedenie akadémie a vedenia ústavov sa v súčasnej situácii ...
Kategórie: Podporujeme

Hrady a zámky vo Vede SK

13. júl 2018
Viete, ktorý zámok u nás patrí k najnavštevovanejším v strednej Európe? Alebo prečo boli ženy tak často objektom intríg na zámkoch v neskorom stredoveku? Mnohé zámky a hrady sú aj u nás skvostnými kultúrnymi pamiatkami, na mnohé sa už takmer zabudlo. Všetky sú však opradené vlastnou históriou. Najmä o nej bude najnovšia Veda SK v Rádiu Slovensko už v sobotu 14. Júla od 22.20 do 24.00 hodiny. Pozvanie tentoraz prijali PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. a Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. z Historického ...
Kategórie: Podporujeme

Kniha o pavúkoch Slovenska

12. júl 2018
Niekto sa ich štíti, niekto dokonca bojí, no nájdu sa aj takí, ktorí sa im venujú priam náruživo takmer celý život. Pavúky, presnejšie pavúky Slovenska sú témou knihy Petra Gajdoša, Ľudmily Černeckej, Valeriána Franca a Anny Šestákovej, ktorú budú prezentovať a uvádzať do života 23. júla o 13.00 hodine v Malom kongresovom centre VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave.   Knihu – Pavúky Slovenska - uvedie do života vedúci Zastúpenia európskej komisie na Slovensku doc. RNDr. Ladislav Mika, PhD. za ...
Kategórie: Podporujeme

In memoriam PhDr. Vojtech Dangl, CSc.

11. júl 2018
Nie je to tak dávno,  čo sme sa v Historickom ústave SAV lúčili s doktorom Vojtechom Danglom pred jeho odchodom na dovolenku a netušili sme, že sa lúčime naposledy a navždy. Doktor Vojtech Dangl zomrel 8. júla 2018 vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým PhDr. Vojtechom Danglom, CSc. sa bude konať 12. júla 2018 o 14:30 v bratislavskom krematóriu. Vojtech Dangl sa narodil 15. apríla 1937 v Šahách. Po skončení štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, odbor história - filozofia, pracoval v  Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1962 – 1965) ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko k obštrukciám voči transformácii SAV

9. júl 2018
Národná rada Slovenskej republiky dňa 7. septembra 2017 schválila zákon č. 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon sa pripravoval niekoľko rokov, nebol to jednoduchý proces, napokon sa však podarilo zákon prijať v podobe, s akou v plnej miere SAV súhlasila.  Podľa ods. 1 § 21a zákona č. 243/2017 Z. z. sa všetky organizácie akadémie existujúce k 30. júnu 2018 stali od 1. júla 2018 verejnými výskumnými inštitúciami. Vedenie akadémie pripravilo transformáciu svojich organizácií ...
Kategórie: Podporujeme

Vďaka aplikácií VISITOR môže robiť vedu aj verejnosť

6. júl 2018
Sú všade okolo nás, rastú popri cestách, v okolí našich záhrad, žijú v našich riekach a úspešne sa vedia šíriť aj v prirodzených ekosystémoch. Nepôvodné rastliny a živočíchy, ktoré sa k nám dostali z iných krajín či kontinentov, predstavujú v dobe veľkého presunu tovarov a osôb rastúci problém. Vedci zo Slovenskej akadémie vied vyvinuli špeciálnu aplikáciu VISITOR, ktorá mapuje nebezpečné druhy. Do tohto výskumu sa môže zapojiť aj verejnosť. „Voľne ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenie špičkových publikácií autorov SAV

5. júl 2018
Súčasťou odovzdávania výročných Cien SAV 3. júla na zámku v Smoleniciach bolo aj oceňovanie autorov SAV, ktorým sa vďaka vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. Týmito oceneniami, ktoré odovzdával oceneným ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci skúmajú možnosti biologickej regulácie lykožrúta smrekového

4. júl 2018
Lykožrút smrekový (Ips typographus) patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších škodcov ihličnatých lesov na Slovensku. Vynikajúce podmienky pre jeho rozvoj po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách v roku 2004 mali za následok premnoženie a následné šírenie populácií lykožrúta, v dôsledku čoho došlo k dramaticky rozsiahlemu usychaniu smrekov v postihnutých lokalitách. Snaha o reguláciu početnosti lykožrúta sa uberá viacerými smermi. Jedným z nich je vývoj biologických metód s využitím ...
Kategórie: Podporujeme

Ceny SAV v Smoleniciach

3. júl 2018
V pôsobivom prostredí Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa v utorok 3. júla popoludní uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností, ktoré výraznou mierou výsledkami svojich prác prispeli v roku 2017 k zvyšovaniu vedeckého kreditu SAV. Na odovzdávaní výročných Cien SAV za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýáskumnej práce sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Oľga Nachtmnanová a ďalší ...
Kategórie: Podporujeme

In memoriam RNDr. Darina Slameňová, DrSc.

3. júl 2018
Vo veku 79 rokov nás dňa 27. júna opustila RNDr. Darina Slameňová, DrSc., dlhoročná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorá celý svoj profesionálny život zasvätila vedeckému bádaniu. Ťažiskom jej vedeckej práce bola problematika chemickej karcinogenézy a genetickej toxikológie. Stala sa priekopníčkou v etablovaní a štandardizácii in vitro metodických postupov, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri vyhľadávaní potenciálnych mutagénov a karcinogénov v životnom ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná konferencia o ageizme

2. júl 2018
Nie je to nič príjemné, ale stáva sa to bežne. Dostanete domov reklamný katalóg, napríklad s ponukou oblečenia pre staršie dámy a máte ešte len sotva rok dva po štyridsiatke... prípadne pred päťdesiatkou. „Najskôr ma to zarmútilo, zranilo, rozčúlilo,“ priznáva Maria Ekströmová, jedna z účastníčok konferencie „Towards a World for all Ages“, ktorá sa uskutočnila 29. júna v Bratislave. Spoluorganizoval ju Ústav etnológie SAV v rámci vyvrcholenia projektu: „COST Action ...
Kategórie: Podporujeme

Vyhlásenie Akadémií vied krajín V4 k návrhu dodatku k zákonu o Maďarskej akadémii vied

2. júl 2018
Predsedovia akadémií vied krajín V4 vydali vyhlásenie, v ktorom podporujú požiadavku Maďarskej akadémie vied stiahnuť návrh dodatku k zákonu o Maďarskej akadémii vied z rokovania parlamentu a prehodnotiť návrh zákona o štátnom rozpočte Maďarskej republiky na rok 2019. V dokumente podpísanom predsedom Poľskej akadémie vied Jerzym Duszyńskym, predsedníčkou Akadémie vied Českej republiky Evou Zažímalovou a predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom sa zdôrazňuje, že navrhované zmeny znamenajú ohrozenie autonómie Maďarskej akadémie vied, ...
Kategórie: Podporujeme

Mladá nádej slovenskej vedy

29. jún 2018
Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa stretli s najúspešnejšími víťazmi študentských stredoškolských olympiád. Šikovní žiaci, ktorých akadémia pozvala do Kongresového centra Smolenického zámku, vyhrali v tomto školskom roku najskôr národné kolá a potom sa dostali na medzinárodné súťaže. Mnohí reprezentovali Slovensko s tým, že sa domov vrátili s medailami. SAV pre nich zorganizovala dvojdňovú konferenciu s názvom Mladá nádej slovenskej vedy. Dvadsaťpäť stredoškolákov prednášalo ...
Kategórie: Podporujeme

Memorandum o porozumení medzi SAV a indonézskou univerzitou

29. jún 2018
Za prítomnosti veľvyslankyne Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso Asmady podpísali v piatok 29. júna na pôde Slovenskej akadémie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a rektor Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonézia, Dr. Arif Satria Memorandum o porozumení. Na slávnostnom akte boli prítomný aj vedecký sekretár SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. a Ing. Ján Barančík, PhD., vedúci odboru medzinárodnej spolupráce SAV. „Memorandum je len prvý krok, našu spoluprácu budeme postupne konkretizovať, usmerníme do ďalších ...
Kategórie: Podporujeme

Ukrajinka Oleksandra Ivanová skúma v SAV fyzikálne vlastností komét

28. jún 2018
Mgr. Oleksandra Viktorovna Ivanová, PhD. je usmievavá Ukrajinka, ktorá v rámci programu SASPRO pracuje na Slovensku od roku 2016. Tomu predchádzali tri projekty v rámci SAIA. SASPRO projektu s dlhým a komplikovaným názvom Skúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamicky nových komét v širokom intervale heliocentrických vzdialeností sa venuje v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej a spoluprácu s kolegami si nevie vynachváliť. A pätnásť minút po lese z domu do práce... „Jediné, čo stretneš, sú medvede,“ ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky