SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 21 s

Železo v Bojnej ukryli do pece

pred 3 hod 26 min
Archeológom sa počas výskumu na nálezisku Bojná v okrese Topoľčany podarilo objaviť cenný železný „poklad“. Slovanskí obyvatelia tohto regiónu si ho na začiatku 10. storočia ukryli do kamennej pece. Železo bolo v tom období veľmi hodnotným kovom, železné sekerovité hrivny sa používali ako platidlo. em „Prekvapujúci nález pozostával z 36 hrivien, zubadla z konského postroja, dvoch kľúčov od slovanského obydlia a ďalších železných predmetov,“ /em povedal pre agentúru SITA vedúci výskumu v Bojnej PhDr. Karol Pieta, DrSc. z Archeologického ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenení vinári z Vína SAV si prevzali ceny

pred 4 hod 52 min
Slovenská akadémia vied chce touto súťažou propagovať víno ako kultúrny nápoj, odznelo na slávnostnom odovzdávaní cien 1. ročníka súťaže Víno SAV v pondelok 25. septembra v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda v Bratislave. Po minuloročnom nultom, skúšobnom ročníku sa tento rok šlo naostro a úspešne. Ako zdôraznil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík: „...dúfame, že okrem označenia Víno SAV bude táto cena prinášať vinárom aj osoh do budúca.“ Odborná porota, zložená zo zástupcov ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenský kozmický výskum jubiluje

pred 4 hod 59 min
Uplynulo už 40 rokov, keď bol 24. septembra 1977 na orbitu Zeme vyslaný vedecký satelit Interkozmos-17 a na jeho palube prvá automatická vedecká aparatúra SK-1, skonštruovaná na Slovensku. Odvtedy sa vedci a inžinieri z košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV podieľali na dvadsiatke vesmírnych misií viacerých kozmických agentúr, či už s kozmickou technikou skonštruovanou výhradne v ich laboratóriách, alebo s významným podielom na spoločných aparatúrach so zahraničnými partnermi. Dnes už možno hovoriť o košickej tradícii ...
Kategórie: Podporujeme

Za Jánom Sirackým

24. september 2017
Najbližší, rodina, priatelia, lekárska aj vedecká komunita sa v pondelok 25. septembra rozlúčia so zosnulým MUDr. Jánom Sirackým, DrSc, ktorý bol zamestnancom Ústavu experimentálnej onkológie, na ktorom okrem vedeckej činnosti pracoval aj ako jazykový korektor v časopise Neoplasma. MUDr. Ján Siracký, DrSc, FRSC  začal po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1950 pracovať na gynekologickom oddelení Onkologického ústavu v Bratislave. Okrem práce klinického gynekológa sa venoval aj výskumnej činnosti zameranej na včasnú ...
Kategórie: Podporujeme

Zemetrasenia a tajomstvá Zeme vo vede SK

23. september 2017
Kedysi ľudia verili, že zemetrasenia privoláva hnev bohov. V celej histórii našej planéty, rovnako ako dnes, sú to však prírodné katastrofy často s nesmierne tragickými následkami. Čo vyvoláva zemetrasenia? Ako ich predvídať? Nakoľko môžu ohroziť našu krajinu? Aké sú tajomstvá zeme? Aj na tieto otázky budú odpovedať vo Vede SK v sobotu od 22.20 hod. v Rádiu Slovensko RNDr. Ján Madarás, PhD. - zástupca riaditela Ústavu Vied o zemi SAV a doc. RNDr. Jozef Hók, CSc. - z Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej ...
Kategórie: Podporujeme

Ako a kde hľadať korene extrémizmu?

22. september 2017
p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm" font face="Times New Roman, serif" font size="3" style="font-size: 12pt" Ústav politických vied SAV ako výsledky svojho bádania v cykle Osobnosti slovenskej politiky tradične prináša monografie pre spoločenské využitie, prevažne určené odbornému publiku. V súčasnosti smeruje svoje úsilie – rozšírené o spoločensky naliehavé témy – do celoštátneho projektu seminárov, cielene určených pre pedagógov, ich žiakov a študentov. /font /font p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm"   p align="left" lang="zxx" ...
Kategórie: Podporujeme

Chay Wai Chuen v SAV

22. september 2017
Rozvíjanie obojstranne výhodnej spolupráce, výmenné pobyty študentov a hľadanie ďalších prienikov vo výskumných projektoch – to všetko sa skloňovalo v piatok 22. septembra na návšteve ambasádora Singapúru pre Slovenskú republiku jeho excelencie Chay Wai Chuen v Slovenskej akadémii vied. Spolupráca s Agentúrou pre vedu, technológie a výskum (A*STAR) ako aj s ďalšími vedeckými inštitúciami Singapúru má konkrétne kontúry aj prvé výsledky, čo spoločne konštatovali obe strany. ...
Kategórie: Podporujeme

Memorandum o porozumení v Berkeley

22. september 2017
Nové možnosti pre najtalentovanejších mladých vedcov a doktorandov zo Slovenska otvára podpísanie Memoranda o porozumení medzi Žilinskou univerzitou a Kalifornskou univerzitou v Berkeley. Od budúce roka sa aj pre slovenských študentov otvárajú brány jednej z najprestížnejších univerzít na svete. "Náš záujem je spolupracovať hlavne v oblasti informačných technológií s dôrazom na inteligentné dopravné systémy," povedal prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity ...
Kategórie: Podporujeme

V Košiciach to vysvetlia - na veľkosti záleží

21. september 2017
Po letných prázdninách a dovolenkách nabiehajú na zaužívaný rytmus aj aktivity v rámci popularizácie vedy v Košiciach. Prvý poprázdninový vedecký brloh sa uskutoční v sobotu 23. septembra a vedecká kaviareň v stredu 27. septembra 2017. Pre deti vo veku 6 až 15 rokov pripravila mentorka vedeckých brlohov RNDr. Mária Zentková, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach spolu s tímom SPOTs zábavné Hry s fyzikou. O lektorstvo požiadala svojho kolegu z ústavu RNDr. Matúša Mihálika, ...
Kategórie: Podporujeme

O rozprávkovej komore a otcovi slovenskej rozprávky

21. september 2017
Revúca rozšírila miesta, kde sa realizuje cyklus vedeckých kaviarní. Úvodnú prednášku organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej v spolupráci s Múzeom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a Quirinus, o.z. Prvá prednáška z uvedeného cyklu sa uskutočnila počas týždňa osláv 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej 14. septembra v podkroví pôvodnej budovy Prvého slovenského gymnázia, kde v súčasnosti sídli múzeum. Počas ...
Kategórie: Podporujeme

Nanoskopia v Slovenskej akadémii vied

21. september 2017
V týchto dňoch sa uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii. Workshop sme zorganizovali v Pavilóne lekárskych vied na pôde Centra biovied SAV, ktoré v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV získalo v rámci projektu štruktúrnych  fondov EÚ (Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení, ITMS: 26230120006) super-rozlišujúci mikroskop  "http://www.umfg.sav.sk/ovsb/laboratories/laboratorium-sted-mikroskopie/" LEICA ...
Kategórie: Podporujeme

Špičkoví mechanochemici po rokoch v Košiciach

20. september 2017
Medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) mala premiéru v roku 1993 v Košiciach a po 24 rokoch sa tam vrátila. Deviaty ročník medzinárodnej konferencie INCOME 2017 sa konal počas prvého septembrového týždňa v Aule ústavov SAV i v pavilóne materiálových vied PROMATECH na Watsonovej ulici v Košiciach. Organizátormi boli Medzinárodná mechanochemická asociácia (International Mechanochemical Association) pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú ...
Kategórie: Podporujeme

Extrapolácie 2017

20. september 2017
V dňoch 25. septembra až 31. októbra 2017 sa uskutoční ďalší ročník  podujatia na propagáciu histórie, súčasnosti a budúcnosti IT na Slovensku. Prvýkrát sa podujatie Extrapolácie konalo v Košicich v roku 2015. V rámci tohto podujatia bola v  Slovenskom technickom múzeu v Košiciach otvorená Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Uskutočnili sa viaceré motivačné prednášky na ktorých sa podieľali košické univerzity, súkromné firmy, ako aj ústavy SAV. V roku ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav krajinnej ekológie SAV na Vedeckom veľtrhu 2017

19. september 2017
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV sa zapojili do druhého ročníka Vedeckého veľtrhu, ktorý organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Na  zábavno-interaktívnom podujatím ktoré sa konalo na námestí Eurovey v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 40 organizácií, ktoré pre návštevníkov pripravili bohatý a pútavý program. Cieľom Veľtrhu, rovnako ako aj pracovníkov ÚKE SAV, bolo prezentovať „vedu“ hravou ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh zaujal množstvo žiakov a študentov

18. september 2017
Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely DrSc. otvoril 14. septembra druhý ročník Vedeckého veľtrhu. Podujatie, ktoré hravou formou približuje vedu deťom a mládeži, organizuje občianske združenie Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vystavovateľmi boli vysokoškolské fakulty, ústavy SAV, stredné odborné školy, ale napríklad aj vedecké krúžky, technologické firmy a ďalšie subjekty. Patrónom aktivity je predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. spolu ...
Kategórie: Podporujeme

Lucia Kučerová laureátkou L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

14. september 2017
Slovenskými laureátkami L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede sa v 1. ročníku projektu stali Mgr. Lucia Kučerová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Ocenenie prevzali v stredu 13. septembra na slávnostnom večeri v Bratislave. Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, jedenásť sa prebojovalo do finále. Svoje projekty prezentovali pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov ...
Kategórie: Podporujeme

Oprašovanie pokladov v Revúcej

13. september 2017
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Múzeom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a Quirinus, o.z., pripravilo na štvrtok 14. septembra  vedeckú kaviareň. Mgr. Jana Pácalová, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry SAV bude od 16.30 hod. v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej „oprašovať poklady“ zaprášenej reussovskej komory plnej rozprávok. Vedecké kaviarne v Revúcej sa pripájajú do tradície organizovania vedeckých kaviarní v Košiciach a v Bratislave. ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh sa začne diskusiou za okrúhlym stolom

13. september 2017
Námestie NC Eurovea v Bratislave sa už zajtra 14. Septembra stane dejiskom druhého ročníka Vedeckého veľtrhu. Podujatie otvorí diskusia za okrúhlym stolom.  Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je určený najmä pre deti a mládež školského veku (6-18 rokov), no zaujímavý je aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť. Program veľtrhu je zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mládeže ...
Kategórie: Podporujeme

Doktorandi pod lupou - s pochvalou aj kritikou

13. september 2017
Už po dvanástykrát sa v Košiciach konal dvojdňový seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku. Na príprave a priebehu podujatia sa opätovne podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Cieľom seminára je poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v ústnej ...
Kategórie: Podporujeme

Martina Lubyová ministerkou školstva SR

13. september 2017
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes členku Predsedníctva SAV Martinu Lubyovú za novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR. Martina Lubyová chce pokračovať v začatej školskej reforme a čo najskôr vyriešiť problém pri eurofondoch v oblasti vedy a výskumu. Uviedla to po dnešnom menovaní v prezidentskom paláci. „Momentálne by som sa chcela zamerať na intenzívny kontakt s Bruselom. Ísť do Bruselu, možno už budúci týždeň, stretnúť sa tam s kompetentnými ľuďmi a zistiť priamo na mieste, čo nám vyčítajú, ako ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky