SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 15 min 23 s

Medzinárodná informatická konferencia v Košiciach

17. júl 2019
b style="font-size: 12px;" Štyridsať odborníkov a študentov z trinástich krajín zavítalo do Košíc, aby prezentovali svoje vedecké príspevky na 21. medzinárodnej konferencii o popisnej zložitosti formálnych systémov (DCFS 2019,  i style="font-size: 12px;" International Conference on Descriptional Complexity of Formal Systems b style="font-size: 12px;" ).  Organizujú ju Matematický ústav SAV v spolupráci s Medzinárodnou federáciou pre spracovanie informácií (IFIP) a Slovenskou spoločnosťou pre umelú inteligenciu (SAIS). DCFS je významná ...
Kategórie: Podporujeme

Nastane čiastočné zatmenie Mesiaca

12. júl 2019
Mesiac bude vo fáze splnu, no väčšinu z neho neuvidíme. V noci 16. júla bude zo Slovenska viditeľné čiastočné zatmenie Mesiaca. „Mesiac vychádza 16. júla o 20.40 hod. Čiastočné zatmenie sa začne o 22,01 hod. Maximálna fáza zatmenia nastane o 23.31 a počas nej bude tieň Zeme zakrývať 65% mesačného kotúča. Mesiac vyjde z tieňa Zeme o 00.59 hod.,“ vysvetľuje docent Ján Svoreň, vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Už pri východe mesiaca budeme môcť pozorovať náš ...
Kategórie: Podporujeme

Lúčenie s Ing. Antonom Janitorom, PhD.

12. júl 2019
V utorok 9. júla 2019 zomrel vo veku 81 rokov popredný odborník v oblasti fytopatológie a mykológie Ing. Anton Janitor, PhD. Pochádzal z Malej Idy, v okrese Košice a od roku 1960 pracoval v Slovenskej akadémii vied, najskôr v Biologickom ústave, potom v Ústave experimentálnej biológie a ekológie a v Botanickom ústave v Bratislave. V rokoch 1998 – 2002 bol riaditeľom Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji. V rokoch 2004 – 2007 pracoval v Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave. Ing. Anton Janitor, PhD. začal ako prvý ...
Kategórie: Podporujeme

Letná škola mladých vedcov v SAV

11. júl 2019
To, že veda je zaujímavá, potrebná pre život a že je aj hybnou silou spoločnosti, vie snáď každý. All4Science o. z., ktoré vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca organizovaného niekoľkými Ústavmi SAV v spolupráci s pracovníkmi Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a s podporou nadácie ESET zorganizovali prvý ročník letnej školy mladých vedcov na pôde SAV. Cieľom je spoznať základné zákonitosti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie v praxi pri vedeckých pokusoch pri používaní ...
Kategórie: Podporujeme

Za Doc. Ing. Richardom Outratom, CSc.

10. júl 2019
Vo veku 88 rokov ukončil svoju životnú púť bývalý vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV doc. Ing. Richard Outrata, CSc. (27.6.1931 – 28.6.2019). Narodil sa na južnej Morave v dedine Velké Hostěrádky. Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1954 v odbore financie a úver na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V roku 2004 získal titul hosťujúci docent na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Jeho prvým pracoviskom bola Štátna banka československá, oblastný ústav pre Slovensko. ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenia SAV významným ekológom

10. júl 2019
S pribúdajúcimi rokmi sa čoraz viac vnárame do spomienok. Čím sú košatejšie, tým častejšie. Niekedy s nostalgiou, no ak pamäť aj radosť zo života „slúžia“, zväčša s úsmevom. Za plné priehrštie ich rozdávali aj dvaja významní slovenskí ekológovia, ktorých akadémia pri príležitosti ich životných jubileí v stredu 10. júla v Bratislave ocenila Zlatou medailou SAV a Medailou za podporu vedy SAV. Ako zdôraznil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, udeľovanie vyznamenaní SAV je nielen ocenením, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedec roka 2018 v košickej vedeckej kaviarni

4. júl 2019
Košické vedecké kaviarne uzavreli prvý polrok 2019 naozaj dôstojne. Pozvanie prijal vedec roka 2018 – prof. Vladimír Zeleňák, PhD., z Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. Počas takmer 10-ročného trvania kaviarní v Košiciach prijali pozvanie mnohí významní ľudia, prednášali riaditelia, členovia Predsedníctva SAV, prednostovia kliník, dokonca prezident (medzinárodnej vedeckej spoločnosti :) ), no vedec roka tu bol prvýkrát. Prof. Zeleňák mal v talóne viacero tém, ktoré mohol ponúknuť, vybral si tému ...
Kategórie: Podporujeme

SAV predstavila strategické dokumenty smerovania vedy v SR

4. júl 2019
„Slovensku už roky chýbajú dokumenty, ktoré by boli podkladom pre smerovanie vedy a výskumu v krajine. Nevieme, čo sú priority, čo štát potrebuje a čo by vedci mali pre krajinu robiť,“ uviedol dnes na tlačovej besede na úvod predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Spolu s predsedom Učenej spoločnosti Slovenska (USS) prof. Petrom Moczom a podpredsedom SAV pre vedu, výskum a vzdelávanie prof. Petrom Samuelym predstavili základné strategické dokumenty. Slovenská akadémia vied sa pri ich príprave spojila s univerzitami, priemyselným sektorom a s Učenou ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná konferencia JURASSICA XIV v Bratislave – úspechy a perspektívy

4. júl 2019
V dňoch 10. až 14. júna sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia Jurassica. Bolo to od roku 1999 štrnáste stretnutie vedcov akademických, univerzitných, rezortných, múzejníckych a ďalších inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom jurského obdobia. Poľsko-slovenská pracovná skupina pre jurské obdobie poverila usporiadaním konferencie slovenský tím zložený zo zástupcov Ústavu vied o Zemi SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorí konferenciu venovali životnému ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodný poradný výbor si vypočul Stratégiu SAV 2030

3. júl 2019
Po takmer roku sa dnes na pôde SAV stretli predstavitelia Slovenskej akadémie vied so zástupcami Medzinárodného poradného výboru (IAB) v zložení: prof. Marja Makarow, prof. Monica Ferraris, prof. Toivo Maimets a prof. Sijbolt Noorda. Prvou témou stretnutia bolo zhodnotenie činnosti SAV za uplynulý rok a predstavenie Stratégie SAV 2030. Na úvod predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zhodnotil uplynulý rok v živote akadémie, pričom osobitnú pozornosť venoval zmarenej transformácii ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie. Ocenil podpísanie Memoranda o spolupráci ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia TOXCON vo Vyhniach

3. júl 2019
V kongresovom centre hotela Sitno vo Vyhniach sa v dňoch 26. – 28. júna uskutočnila už 24. medzinárodná medziodborová toxikologická konferencia TOXCON. Jej organizovania sa tradične zhostil Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV v úzkej spolupráci so Slovenskou toxikologickou spoločnosťou SETOX. O úspešný priebeh konferencie sa významnou mierou zaslúžili firma MatTek In Vitro Life Science Laboratories, s. r. o., Bratislava, Slovakia a partnerská organizácia z Českej republiky, Sekcia toxikológie Českej spoločnosti ...
Kategórie: Podporujeme

V Smoleniciach udeľovali Ceny SAV

2. júl 2019
Slovenská akadémia vied si každoročne uctieva špičkových vedcov. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov a aj tento rok sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach zišli tí najlepší. Excelentní. Pozvanie na slávnostné udeľovanie cien prijali Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, Štefan Rozkopál, vedúci kancelárie prezidentky SR, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka rezortu školstva, ...
Kategórie: Podporujeme

StruBioMol – výnimočné centrum v ÚMB SAV

2. júl 2019
Výnimočné pracovisko, jedinečné na Slovensku. Tak sa dá charakterizovať vybudovanie pracoviska v rámci centra pre výskumné a výukové aktivity v štruktúrnej biológii pre biomedicínu a biotechnológie – StruBioMol. Ide o spoločný projekt Ústavu molekulárnej biológie SAV a Max Perutz Laboratories, University of Vienna. Ich prvé spoločné stretnutie sa konalo 28. júna na pôde ÚMB SAV. „Projekt je zameraný na zriadenie spoločného vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra štruktúrnej biológie ...
Kategórie: Podporujeme

SAV vystavuje model Európskeho slnečného ďalekohľadu

1. júl 2019
Model EST, Európskeho slnečného ďalekohľadu, ktorý predstavil riaditeľ Astronomického ústavu SAV a koordinátor projektu EST na Slovensku Mgr. Peter Gӧmӧry, PhD., na vedeckej kaviarni SAVinci, môžete teraz uvidieť v priestoroch vestibulu Auly SAV v areáli SAV v Bratislave na Patrónke. EST, Európsky slnečný ďalekohľad, je revolučný prístroj s priemerom primárneho zrkadla 4 m, určený na výskum nášho aktívneho Slnka s veľmi vysokým priestorovým rozlíšením. Najmodernejšie prístrojové vybavenie ďalekohľadu pomôže vedcom porozumieť magnetickým ...
Kategórie: Podporujeme

Nová európska norma pre denné osvetlenie v budovách

28. jún 2019
Denné osvetlenie je jedným z kľúčových faktorov určujúcich kvalitu vnútorného prostredia budov. Preferencia bývania v preslnených bytoch a pobyt v priestoroch dobre osvetlených denným svetlom je pre obyvateľov vítaná a zrejmá. Na tvorbe novej európskej normy pre denné osvetlenie v budovách sa významnou mierou podieľal Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Výskum javov v oblasti denného svetla a jeho dostupnosti v posledných desaťročiach výrazne pokročil. Koncept determinovania podmienok popisujúcich kritické svetelné ...
Kategórie: Podporujeme

ENLIVEN – Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

28. jún 2019
Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil 21. júna v Bratislave národnú diseminačnú aktivitu Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti? Ivana Studená z CSPV SAV predstavila hlavné výsledky projektu H2020 ENLIVEN, ktorý sa venuje výskumu bariér zapojenia zraniteľných, vylúčených a neaktívnych skupín obyvateľstva do vzdelávania dospelých, za CSPV SAV tím ...
Kategórie: Podporujeme

Peter Gömöry v SAVinci: O Slnku vieme dosť, no stále málo

27. jún 2019
Od najvyššieho božstva až po unikátne laboratórium fyzikálnych procesov. Taká je cesta Slnka, tejto našej hviezdy života, v ľudskom vnímaní. „Slnko je výnimočné a patrí mu špeciálne miesto medzi vesmírnymi objektmi,“ začal svoju prednášku v rámci vedeckej kaviarne SAVinci v priestoroch Konferenčnej sály vo Westend Plazza v Bratislave na Patrónke Mgr. Peter Gömöry, PhD., z Astronomického ústavu SAV. Vo svojom pútavom rozprávaní potvrdil, že hoci o tejto hviezde vieme v porovnaní s ostatnými ...
Kategórie: Podporujeme

Riziká pri exporte a ich analýzy

26. jún 2019
V Bratislave sa 24. a 25. júna 2019 konalo stretnutie a konferencia Country Risk Specialist Meeting (CRSM), ktoré je jediným svojho druhu na svete. Stretlo sa viac ako sedemdesiat expertov na analýzu rizík krajín z celého sveta, ktorých združuje Bernská únia – vedúca organizácia poisťovateľov úverov a investícií. Medzi pozvanými prednášajúcimi bol aj prof. Juraj Sipko z Ekonomického ústavu SAV, ktorý rozoberal nielen ekonomické trendy uplynulých rokov s vyústením do súčasnosti a blízkej budúcnosti, ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenská akadémia vied spustila dva nové grantové programy

26. jún 2019
Slovenská akadémia vied spustila v júni dva nové grantové programy – Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) a Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro). Výzvy na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu sú momentálne otvorené. Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) – ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na SAVinci: Slnko – hviezda života

25. jún 2019
Len pár dní po letnom slnovrate sa stretneme so Slnkom v najbližšej vedeckej kaviarni SAVinci. O našej najväčšej hviezde bude hovoriť v stredu o 18. h v novej Konferenčnej sále Westend Plazza v Bratislave na Patrónke Mgr. Peter Gomory, PhD., z Astronomického ústavu SAV. Porozpráva nielen o samotnom Slnku, ale aj o projekte výstavby veľkého európskeho slnečného ďalekohľadu EST. Zajtrajšia kaviareň SAVinci bude ojedinelá. Okrem nových priestorov sú pripravené aj sprievodné podujatia. Lahôdkou pre priaznivcov astronómie bude model európskeho ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky