SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 2 min 2 s

Čo znamená byť gramotným v podmienkach súčasnej spoločnosti a ako to dosiahnuť?

pred 2 hod 35 min
Vyššie uvedená otázka, ktorú si výskumníci i vzdelávacie inštitúcie kladú už veľmi dávno, je aj napriek množstvu známych odpovedí stále vysoko aktuálna. Dôvodom sú spoločenské a kultúrne zmeny, ktoré gramotnosť ako spoločenský fenomén definujú, formujú a v ostatných dekádach tohto milénia aj mimoriadne dynamickým spôsobom menia.       Úroveň čitateľskej gramotnosti a podnetnosť rodinného prostredia p ...
Kategórie: Podporujeme

Kompozity nanocéria a uhlíkových enterosorbentov v liečbe akútneho ožiarenia

pred 2 hod 49 min
Dobré správy - výskum financovaný v rámci výzvy NATO Výskumná skupina z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach pod vedením Dr. Andreja Musatova, DrSc., získala finančnú podporu NATO projektu v rámci výzvy „NATO - Science for Peace and Security“. Projekt s názvom „Nové Kompozity Nanočastíc Oxidu Céria a Uhlíkových Enterosorbentov pre Liečbu Chorôb po Akútnom Ožiarení“ (projekt G5683) koordinuje Prof. Svitlana Lyubchyk z Associação ...
Kategórie: Podporujeme

Elena Mannová: Supermarket minulostí pritiahne viac klientov, láka zábavou, aférami...

10. júl 2020
Určite je pre autora príjemný pocit, ak je pri názvoch jeho diel nápis Vypredané. Historička PhDr. Elena Mannová, CSc., ho pri svojich doterajších knihách môže mať. Jej najnovšie dielo Minulosť ako supermarket? (reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska) si však pokojne ešte môžete „vložiť do košíka“. SAV jej za túto čerstvú monografiu – ktorá vraj monografiou ani nemala byť – udelila Cenu SAV za rok 2019. Texty v knihe vznikali v priebehu troch desaťročí – bez zámeru ...
Kategórie: Podporujeme

Meteorické roje v letných mesiacoch

10. júl 2020
Obloha plná padajúcich hviezd najviac teší nadšencov astronomických úkazov práve v lete. Počas teplých dovolenkových večerov, kedy máme viac príležitostí pozorovať oblohu, budú v činnosti 3 každoročne aktívne meteorické roje. Koncom júla budú mať maximum svojej aktivity meteorický roj Delta Aquaridy a Alfa Kaprikornidy. Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov. Materské teleso roja nie je známe. „Dráha Delta Aquaríd ...
Kategórie: Podporujeme

V Centre spoločných činností SAV sa diskutovalo o vzniku Národného superpočítačového centra

9. júl 2020
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marek Antal a generálny riaditeľ sekcie Digitálnej agendy Radoslava Repa navštívili v stredu 8. júla 2020 Centrum spoločných činností SAV. Súčasťou ich návštevy bola aj diskusia o vzniku Národného superpočítačového centra (NSC) v podmienkach Slovenskej republiky. span data-mce-style="line-height: 150%; color: black;" span data-mce-style="line-height: 150%; color: black; background: white;" Cieľom tohto projektu je ...
Kategórie: Podporujeme

Ženy to majú na trhu práce ťažšie

9. júl 2020
Je všeobecne známe, že ženy na Slovensku zarábajú asi o 20% menej ako muži. Popri rôznych faktoroch, ktoré do toho vstupujú, zostáva stále táto nerovnosť nevysvetlená. Bližšie sa na tento jav pozreli vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, pričom vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu pre ženy sú samozrejmosťou už na začiatku, pri prijímaní do zamestnania. „Konkrétne sme chceli zistiť, či budú v procese prijímania do zamestnania ženy hodnotené inak ako muži, aký ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodný deň videohier

8. júl 2020
Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko si k dnešnému Medzinárodnému dňu videohier pre vás pripravilo pár zaujímavostí o videohrách. V dnešnej dobe sú videohry neoddeliteľnou súčasťou života veľkej časti populácie. Málokto si však uvedomuje, koľko práce a námahy je za vytvorením jednej takejto hry. Viete kedy vznikla prvá videohra, či aké veľké bolo prvé herné zariadenie?  Za prvú videohru je považovaná umelá inteligencia ...
Kategórie: Podporujeme

Odporúčania k téme prístupu ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách a odstraňovaní štrukturálnych nerovností

3. júl 2020
Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s neziskovou organizáciou Rómsky inštitút realizovali výskum zameraný na dostupnosť kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry v rómskych osídleniach. Problematiku skúmali v kontexte výskytu infekčných ochorení a sociálnych nerovností medzi rómskou a nerómskou časťou populácie, ako aj medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Výsledky výskumu boli témou webinára, ...
Kategórie: Podporujeme

Košickí vedci sa podieľajú na vesmírnej misii k Jupiteru

3. júl 2020
Vesmírna sonda Rosetta na kométe 67P/Čurjumov – Gerasimenko ako historicky prvá už pristála a ňou získané dáta odborníci vyhodnocujú, spoločná misia Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Japonskej vesmírnej agentúry (JAXA) BepiColombo na Merkúr odštartovala v októbri 2018 a o dva roky je naplánovaný štart vesmírnej misie JUICE na Jupiter. Spoločné majú nielen to, že výrazne posunú znalosti ľudstva o vesmíre, ale aj to, že na všetkých troch majú podiel vedeckí ...
Kategórie: Podporujeme

Nová publikácia o dejinách epidémií ako reakcia na koronavírus

2. júl 2020
Archeológovia a historici zo Slovenskej akadémie vied prispievajú svojimi vedomosťami k boju proti prebiehajúcej pandémii ochorenia COVID-19. Výsledkom ich snaženia je nová vedecko-populárna publikácia Epidémie v dejinách. Obsahuje 35 textov od 24 autorov sumarizujúcich najväčšie epidémie, ktoré už ľudstvo dokázalo prekonať. Kniha čitateľom predstavuje najstaršie podoby moru a hepatitídy z čias praveku, samostatnú stať venuje vyčíňaniu čiernej smrti v stredoveku, popisuje aj epidémie cholery, ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV oslavuje 30 rokov

1. júl 2020
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV (ÚVSK SAV) vznikol 1. júla 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum, zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia. Hľadáme medzery poznania v tých oblastiach, ktoré sú spoločenskými problémami, snažíme sa ich zapĺňať a robíme to angažovane. Zameriavame sa na analýzu spoločenských, politických, medzigeneračných, ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazi súťaže Dňa Zeme

29. jún 2020
Ústav krajinnej ekológie SAV pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásil súťaž pre školské kolektívy a jednotlivcov na tému em Koronakríza ako šanca pre planétu Zem, /em em ako aj pre /em jednotlivcov o najkrajší list  em Ľudstvu od matky Zeme. /em em Do súťaže sa zapojili deti a žiaci nielen zo Slovenska, ale aj  zo zahraničia – Českej republiky a Talianska. /em Počas súťaže vznikli nielen krásne prezentácie, Listy od matky Zeme, ale aj báseň a kresbičky. Všetky práce boli naozaj krásne, kreatívne, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci SAV sa aktívne zapojili do čistenia brehov Dunaja

29. jún 2020
Vodohospodárska výstavba, š.p. pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja usporiadal v piatok 26. júna 2020 pravidelné čistenie brehov Dunaja. Do podujatia sa aktívne zapojili aj vedeckí pracovníci Ústavu polymérov SAV, ktorí popri zbere triedili plastový odpad. Ten sa stane súčasťou ich výskumu v rámci bilaterálneho projektu Interreg PlasticFreeDanube. „Vodohospodárska výstavba, š.p. je strategickým partnerom projektu a pravidelne ho podporujú rôznymi aktivitami. Sme radi, že nás opätovne prizvali ...
Kategórie: Podporujeme

Flood regime of rivers in the Danube River basin (Režim povodní v povodí rieky Dunaj)

29. jún 2020
Ešte koncom roku 2019 vyšla v Ústave hydrológie SAV v rámci Regionálnej spolupráce podunajských krajín (v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO) monografia Flood regime of rivers in the Danube River basin (Režim povodní v povodí rieky Dunaj). Na jej príprave spolupracovali hydrológovia z 11 krajín povodia Dunaja, v pondelok 29. júna ju autori pokrstili pri príležitosti Dňa Dunaja v Aule SAV na bratislavskej Patrónke. Súčasťu krstu bola aj slávnostná vernisáž výstavy Povodňové značky na Slovensku. p ...
Kategórie: Podporujeme

Symbol odporu: 70. rokov od justičnej vraždy Milady Horákovej

26. jún 2020
V sobotu 27. júna 2020 si pripomenieme smutné výročie. Výročie smrti Milady Horákovej, českej političky a právničky, ktorá bola odsúdená na smrť vo vykonštruovanom procese. p style="text-align: center;" em „Padám, padám ... tento boj jsem prohrála, odcházím čestně, miluji tuto zem, miluji tento lid ...  /em em budujte mu blahobyt.  /em em Odcházím bez nenávisti k vám ... přeji vám to, přeji vám ...“  /em p style="text-align: center;" Posledné slová Milady Horákovej.  Pred ...
Kategórie: Podporujeme

Príspevok poľnohospodárstva a miest budúcnosti k zachovaniu biodiverzity

26. jún 2020
Táto téma rezonovala v dňoch 11-12. mája 2020 počas web-kongresu „Visions for Transitions“, ktorý organizovala rakúska environmentálna organizácia GLOBAL 2000. Na kongrese odznelo 22 prednášok vedcov a odborníkov v oblasti poľnohospodárstva a ochrany biodiverzity z deviatich európskych krajín. Botanický ústav CBRB SAV sme reprezentovali témou „Karpatské bio-kultúrne dedičstvo: studnica múdrosti pre modernú ochranu prírody„ (Carpathian bio-cultural heritage: a well of wisdom for modern biodiversity conservation). ...
Kategórie: Podporujeme

Príspevok poľnohospodárstva a miest budúcnosti k zachovaniu biodiverzity

26. jún 2020
Táto téma rezonovala v dňoch 11-12. mája 2020 počas web-kongresu „Visions for Transitions“, ktorý organizovala rakúska environmentálna organizácia GLOBAL 2000. Na kongrese odznelo 22 prednášok vedcov a odborníkov v oblasti poľnohospodárstva a ochrany biodiverzity z deviatich európskych krajín. Botanický ústav CBRB SAV sme reprezentovali témou „Karpatské bio-kultúrne dedičstvo: studnica múdrosti pre modernú ochranu prírody„ (Carpathian bio-cultural heritage: a well of wisdom for modern biodiversity conservation). ...
Kategórie: Podporujeme

Cena Preveda pre Katarínu Bérešovú a Luciu Baďurovú

26. jún 2020
Cenu Preveda získali Katarína Bérešová a Lucia Baďurová. Udeľovanie ceny a vyhlásenie víťazných prác bolo vyvrcholením 12. ročníka interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov, ktorú pravidelne organizuje OZ Preveda. Katarína Bérešová je v prvom ročníku doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a svoju dizertačnú prácu vypracováva na oddelení rádiobiológie Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho ...
Kategórie: Podporujeme

Mená víťazov ceny Preveda spoznáme netradičným spôsobom

25. jún 2020
span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"; font-size: 14px; text-align: justify;" Už dnes sa dozvieme, kto si prevezme cenu Preveda. Vyhlásenie víťazných prác a udelenie tohto prestížneho ocenenia bude vyvrcholením XII. ročníka Konferencie Mladých Vedcov, ktorú organizuje OZ Preveda. span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open ...
Kategórie: Podporujeme

Prioritami klastra sú internacionalizácia vo vede a podpora slovenských vedcov

24. jún 2020
Tri najvýznamnejšie slovenské vedecké inštitúcie dnes zhodnotili spoluprácu, ktorá sa začala pred rokom podpísaním memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a rozvoja. Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) sú najvýznamnejšími vedeckými inštitúciami na Slovensku a svojím výskumným potenciálom vytvárajú väčšinu vedeckej produkcie celej krajiny. Na pôde UK sa dnes konalo ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky