SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 17 min 9 s

Leto sme strávili inak, no nehodnotíme to negatívne

pred 6 hod 28 min
Ochorenie COVID-19 zmenilo spôsob, akým obyvatelia Slovenska prežívali letné mesiace. Až 80 percent opýtaných v kontinuálnom prieskume Ako sa máte Slovensko? uviedlo, že pandémia ovplyvnila spôsob, akým bežne trávia leto. Tesná polovica respondentov (51 percent) však prázdninové mesiace hodnotí pozitívne. Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná ...
Kategórie: Podporujeme

Ceny a prémie Literárneho fondu získali aj vedci SAV

pred 7 hod 22 min
V snahe vytvárať vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel a oceňovať významné výsledky tvorivej činnosti v tejto oblasti udelil aj tento rok výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru v piatich kategóriách. Medzi ocenenými sú aj tentoraz vedci zo Slovenskej akadémie vied. Prvé miesto v prémii za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné ...
Kategórie: Podporujeme

CVTI SR digitalizuje a sprístupňuje diela SAV

29. september 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci realizácie medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) digitalizuje obchodne nedostupné diela vydané Slovenskou akadémiou vied. Medzi prvými zapojenými ústavmi sú Geografický ústav SAV a Ústav merania SAV. Pre Geografický ústav SAV CVTI SR zdigitalizovalo 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov. Pre Ústav ...
Kategórie: Podporujeme

Piaty ročník konferencie Centra spoločenských a psychologických vied SAV a päť rokov centra

29. september 2020
Každoročné stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. septembra. V nadväznosti na prijaté opatrenia a preventívne odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pôvodne plánované stretnutie presunulo z Kongresového centra SAV v Smoleniciach do on-line priestoru. Vedeckí pracovníci a pracovníčky troch organizačných zložiek CSPV, Ústavu experimentálnej psychológie (ÚeP), Spoločenskovedného ústavu v Košiciach ...
Kategórie: Podporujeme

Košická vedecká kaviareň 29. septembra sa ruší

28. september 2020
Košická vedecká kaviareň o významných vedeckých počinoch na území dnešného Slovenska plánovaná na utorok 29. septembra sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie ruší. Septembrovú kaviareň určite zrealizujeme v inom termíne, potvrdil Ján Gálik, organizátor podujatia. „Do konca roka máme naplánované ďalšie atraktívne kaviarne, dúfame, že situácia nebude natoľko riziková, aby sme ich v záujme zdravia účastníkov nemuseli zrušiť ...
Kategórie: Podporujeme

CETAF a jeho 63 inštitúcií súčasťou Globálnej koalície Európskej komisie “United for #Biodiversity"

28. september 2020
Konzorcium európskych taxonomických inštitúcií CETAF a jeho inštitúcie, medzi ktoré patrí aj Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, sa pripojilo ku Globálnej koalícii "United for Biodersity". "https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm" Koalícia  začala svoju činnosť počas Svetového dňa ochrany prírody (World Wildlife Day) 3. marca 2020. Cieľom komunikačnej kampane koalície je zvyšovanie povedomia pred kľúčovou Konferenciou zmluvných strán Dohovoru ...
Kategórie: Podporujeme

Certifikát o absolvovaní externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 pre BMC SAV

25. september 2020
Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hneď na začiatku pandémie dobrovoľne ponúklo svoje odborné aj technické kapacity a zapojilo sa do rutinného testovania na SARS-CoV-2. Bol to vtedy bezprecedentný krok, ktorý stál BMC SAV veľa úsilia, ale ukázal sa ako správny. Rutinné testovanie pokračuje až doteraz, pričom sa používajú slovenské PCR testy, na ktorých vývoji a hlavne validácii sa stále pracuje. V lete sa testovaciemu tímu naskytla príležitosť zúčastniť sa externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 ...
Kategórie: Podporujeme

Rozprávky budú pre deti pútavejšie aj vďaka vedcom SAV

25. september 2020
Výskumníci z Ústavu informatiky SAV vyvinuli aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok. Na začiatku bol nápad vydavateľstva inspira publishing, ktoré sa rozhodlo podporiť čítanie rozprávok deťom rodičmi a zatraktívniť ho. Nová aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou. S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru, ktorý bude ...
Kategórie: Podporujeme

Online SAVinci s RNDr. Tatianou Betákovou, DrSc.: Načo nám je očkovanie

25. september 2020
Nepochybne je témou roka koronavírus, témou jesene bude s ním súvisiace očkovanie. Jeseň totiž nebude len chrípková. Vírusy chrípky a nový koronavírus SARS-CoV-2 patria k významným ľudským patogénom. Oba vírusy patria medzi respiračné vírusy, kým však chrípka má niekoľko typických príznakov (vysoká horúčka, bolesť svalov, únava a pod.), COVID-19 má až 98 symptómov. O rozdieloch v šírení vírusov, priebehu ochorenia, mutovaní ...
Kategórie: Podporujeme

Obavy nám silnejú, zatiaľ čo opatrnosť klesá

24. september 2020
    S narastajúcim počtom pozitívne testovaných prípadov na ochorenie COVID-19 na Slovensku narastajú aj obavy obyvateľov Slovenska. Zatiaľ čo v máji sa cítilo ohrozených 20 percent opýtaných, v septembri to bolo 27 percent. Napriek klesajúcej opatrnosti hrozbu epidémie koronavírusu neberie slovenská verejnosť ani po pol roku na ľahkú váhu. Tieto závery prináša septembrová vlna kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý mapuje situáciu na Slovensku od marca tohto roku. Prieskum vznikol z iniciatívy ...
Kategórie: Podporujeme

Srdcový červ Dirofilaria immitis znepokojuje parazitológov

24. september 2020
Komáre nás v tomto mokro-teplom roku poriadne vytrápili. V niektorých obciach dokonca uvažovali o vyhlásení mimoriadneho stavu. Komáre okrem toho, že spôsobujú svrbivé štípance, prenášajú mnohé nebezpečné choroby. Napríklad aj dirofiláriózu, ktorú skúmajú vedci z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Dirofilárióza je choroba spôsobená parazitujúcimi vlasovcami (Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens) z čeľade Onchocercidae. Postihuje ...
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV schválil Harmonogram volieb Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

24. september 2020
Vo štvrtok 24. septembra sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie zasadnutie Snemu SAV, na ktorom jeho členovia schválili Harmonogram volieb Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025. Po kontrole uznesení vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii SAV predseda akadémie Pavol Šajgalík. Vo svojom vystúpení referoval aj o možnom prísune finančných prostriedkov v rámci Národného integrovaného reformného plánu, ktorý ráta s rozvojom v oblasti vedy a výskumu. p ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci a rezort školstva vytvorili program reforiem v oblasti vedy a výskumu

24. september 2020
Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV), hodnotenie grantových projektov, financovanie, hodnotenie tvorivej činnosti, ale aj talenty a ľudské zdroje sú základnými okruhmi, ktorými sa zaoberá program reforiem v oblasti vedy a výskumu na podklade programového vyhlásenia vlády (PVV). Vo štvrtok ho predstavil štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis spolu s viacerým odborníkmi v oblasti vedy a výskumu. „Sme na začiatku volebného obdobia nielen vlády, ale aj nového programovacieho ...
Kategórie: Podporujeme

Počítačové algoritmy, ktoré pomáhajú deťom

24. september 2020
Otázkou, nakoľko je možné, aby počítačový algoritmus zo vzorky písma odhalil, či dieťa môže byť dysgrafické, sa aktuálne zaoberajú PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV a doc. Ing. Peter Drotár, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tento výskum sa realizuje v rámci grantov APVV Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu a VEGA Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký brloh na vandrovke v košickej botanickej záhrade

24. september 2020
Organizátori košických vedeckých brlohov pre deti sa pokúsia naštartovať mesačný rytmus obľúbenej formy popularizácie vedy už v sobotu 26. septembra. Vedecký brloh sa o 14. hodine vyberie na vandrovku do Botanickej záhrady Univerzity J. P. Šafárika na Mánesovej 23 za neobyčajnými príbehmi rastlín. „Zvolili sme formu vandrovky, aby sme neboli v uzavretom priestore, ale čím viac rozptýlení v prírode. Vhodné prostredie a ochotu sme našli v najväčšej botanickej záhrade ...
Kategórie: Podporujeme

Hudobná topografia na Slovensku a v strednej Európe v premenách storočí

23. september 2020
Muzikológovia zo štyroch krajín (Poľsko, Česko, Rakúsko, Slovensko) sa stretli 17. a 18. septembra 2020 v Svätom Jure na medzinárodnej konferencii Musical Topography in Slovakia and Central Europe in the Course of Centuries/Hudobná topografia na Slovensku a v strednej Európe v premenách storočí. Konferencia sa uskutočnila pod organizačnou gesciou Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied ako štvrté podujatie v cykle konferencií Musicologica historica. Predmetom rokovania bola problematika hudobnej topografie, ktorá patrí v muzikológii ...
Kategórie: Podporujeme

Keď sa veda spojí s umením

23. september 2020
span style="text-align: justify;" Netradičné spojenie vedy s umením vzniklo spoluprácou Ústavu orientalistiky SAV a Slovenského národného divadla, pri príležitosti uvedenia novej inscenácie opery Aida od Giuseppe Verdiho. Dej tejto opery je zasadený do faraónskeho obdobia starovekého Egypta. Projekt zahŕňajúci odbornú spoluprácu a propagačné aktivity vznikol z iniciatívy Dr. Veroniky Verešovej, archeologičky z Ústavu orientalistiky SAV a režiséra pripravovanej opery Prof. Pavla Smolíka. V rámci neho pripravil Ústav ...
Kategórie: Podporujeme

V košickej vedeckej kaviarni o významných vedeckých počinoch na území Slovenska

22. september 2020
Po vynútenej prestávke pokračujú v Košiciach vedecké kaviarne. Najbližšia sa koná v zmenenom dni – v utorok – 29. septembra v Kulturfabrik Tabačka na Gorkého ul. 2. Organizátor vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia mení aj miestnosť, tento raz to bude vo väčšej, divadelnej sále.   O významných vedeckých počinoch na území dnešného Slovenska príde porozprávať Mgr. Martin Venhart, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. V rámci ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla druhá epizóda Vedeckého podcastu SAV

21. september 2020
Po dvoch týždňoch je tu nový diel Vedeckého podcastu SAV. Moderátorka Lucia Molnár Satinská v ňom privítala riaditeľku Ústavu slovenskej literatúry SAV Mgr. Ivanu Taranenkovú, PhD. Vedeckou špecializáciou Ivany Taranenkovej je slovenská literatúra 19. storočia a táto téma sa niesla celou epizódou. „Treba si uvedomiť, že 19. storočie je pre slovenskú kultúru momentom zrodu. Tam akoby kultúra explodovala. Keď si človek číta romantickú poéziu, tak si musí uvedomiť, že je to práve v literatúre, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci z Biomedicínskeho centra SAV napredujú vo výskume nového koronavírusu

21. september 2020
Vedcom z Biomedicínskeho centra SAV sa pomocou elektrónovej mikroskopie podarilo vizualizovať vírusové častice nového koronavírusu SARS-CoV-2 izolované zo slovenských pacientov s COVID-19. Nielen vedeckej komunite, ale aj širokej verejnosti sa tak naskytá unikátny pohľad na „slovenský“ vírus, ktorý je už niekoľko mesiacov stredobodom pozornosti a bezpochyby novodobou „mediálnou“ hviezdou. Získané obrazové dáta sa v súčasnosti analyzujú s cieľom detailného pochopenia jednotlivých krokov interakcie vírusu s infikovanými ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky