Podporujeme-RSS

Mikrokurz laboratórnych zručností v Ústave anorganickej chémie SAV

SAV.sk - pred 2 hod 37 min
Nie každá škola má chemické laboratóriá, kde by si žiaci mohli overiť tajomstvá vedy aj praxou, a nie všetci žiaci majú príležitosť, aby im asistovali vedci zo SAV. V Ústave anorganickej chémie SAV sa podujali otvoriť svoje laboratórne priestory a pomôcť žiakom pri odbornom dovzdelávaní v rámci populárno-náučnej akcie s názvom Mikrokurz laboratórnych zručností zameranej na laboratórne experimentovanie. Koncom januára k nim ako prví v rámci tejto spolupráce ...
Kategórie: Podporujeme

Slovak Investment Holding a Slovenská sporiteľňa založili spoločný podnik na podporu dostupného nájomného bývania

PRservis.sk - pred 4 hod 37 min

27.2.2020 - Spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH), Social Financing SK (dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne) a Nadácia Slovenskej sporiteľne podpísali zmluvnú dokumentáciu o vzniku spoločného podniku Dostupný Domov. Ten má pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva dostať sa k primeranému bývaniu, ktoré je predpokladom uspokojovania ďalších životných potrieb.

Prostredníctvom dostupného bývania zvýši zamestnanosť, zamestnateľnosť a mobilitu pracovnej sily, respektíve poskytne zlepšené podmienky bývania obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.

Spoločnosť Dostupný Domov j. s. a. vzniká ako investícia za rovnakých trhových podmienok pre všetkých investorov so zámerom dospieť v dlhodobom horizonte k ekonomicky udržateľnej ziskovej prevádzke. V pilotnej fáze akcionári do projektu investujú takmer 10 miliónov eur. V prípade osvedčenia udržateľnosti modelu sa celková investícia navýši.

Dostupný Domov umožní bývať znevýhodneným osobám a sociálne menej zvýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré by inak nemali možnosť získať bývanie za komerčných trhových podmienok. Podnik bude zabezpečovať aj podporu vo forme sociálnej služby pre cieľové skupiny. Ide o podnik sociálneho dosahu, do ktorého SIH investuje v rámci podpory aktivít sociálnej ekonomiky prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje.

"Spoločnosť Dostupný Domov je inovatívny projekt, ktorý smeruje k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Hlavným cieľom aktivít spoločnosti je zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu pre znevýhodnené osoby alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny, pričom viac ako 50 % z akýchkoľvek prípadných ziskov bude spoločnosť reinvestovať do týchto  aktivít. Bezpečné a trvalé bývanie je v mnohých prípadoch nevyhnutnou podmienkou pre získanie a udržanie zamestnania, respektíve pre integráciu znevýhodnených skupín, ako sú marginalizované rómske komunity," priblížil Ivan Lesay, generálny riaditeľ SIH.

Social Financing SK je dcérskou spoločnosťou Slovenskej sporiteľne, ktorá vznikla s cieľom podporovať aktivity s pozitívnym sociálnym dopadom.

 "Sme radi, že vďaka spolupráci s našim partnerom môžeme priprieť k zlepšeniu dostupnosti nájomného bývania pre ľudí na Slovensku. Ako zodpovedná banka chceme aj naďalej zvyšovať  kvalitu života a prosperitu vo všetkých regiónoch. Budeme radi, ak tento inovatívny projekt inšpiruje aj ostatných," uviedol Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

SIH pripravuje v oblasti podpory aktivít sociálnej ekonomiky na Slovensku aj ďalšie finančné nástroje.

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa je s 2,2 mil. klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov klientov, v počte pobočiek a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 250 pobočkách a v 8 regionálnych firemných centrách v rámci Slovenska. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru. Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chce dosahovať kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nový veľvyslanec Helénskej republiky na Slovensku J. E. Georgios Dimitriadis navštívil SAV

SAV.sk - pred 6 hod 30 min
Dňa 26. 02. 2020 predseda SAV prof. Šajgalík prijal veľvyslanca Helénskej republiky J. E. Georgiosa Dimitriadisa, ktorý zahájil svoju diplomatickú misiu na Slovensku koncom roka 2019. Jeho snahou je nadviazanie spolupráce medzi SAV a gréckymi univerzitami v Aténach a Solúne. Stretnutia sa zúčastnil aj popredsedu SAV pre zahraničné styky Dr. Gálik. V úvode stretnutia predseda SAV vyzdvihol dôležité míľniky grécko-slovenskej spolupráce. Ústavy SAV spolu s gréckymi partnerskými inštitúciami sú riešiteľmi ...
Kategórie: Podporujeme

Odišla RNDr. Zdena Ruiselová, CSc.

SAV.sk - pred 7 hod 13 min
Vo veku 72 rokov nás 26. februára po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustila bývalá pracovníčka Ústavu experimentálnej psychológie SAV RNDr. Zdena Ruiselová, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 4. marca o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu. RNDr. Zdena RUISELOVÁ, CSc., sa narodila 25. januára 1948. Vyštudovala odbor biofyzika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a neskôr po absolvovaní študijného pobytu v Ústave experimentálnej psychológie SAV si rozšírila ...
Kategórie: Podporujeme

Oslávte 25. výročie Revalidu a vyhrajte zájazd do Švajčiarska

PRservis.sk - pred 7 hod 37 min

27.2.2020 - Nenechajte si ujsť jedinečnú šancu vyhrať víkendový pobyt snov pre dve osoby v štvorhviezdičkovom švajčiarskom hoteli a množstvo iných skvelých cien.

Túžite spoznať nádherné Švajčiarsko alebo vyhrať ďalšie lákavé ceny?  Tak sa zapojte do súťaže a oslávte spolu s nami 25. výročie značky Revalid.

Hlavná cena

Objavte krásy Švajčiarska a vyhrajte nezabudnuteľný víkend pre dve osoby do Švajčiarska! Vybrať si môžete medzi relaxačným pobytom v úchvatných švajčiarskych Alpách, kultúrnou metropolou Zürich alebo výletom do malebného mesta Luzern! Cena zahŕňa ubytovanie na dve noci v štvorhviezdičkovom hoteli, spiatočnú letenku a švajčiarsky cestovný lístok.

 Ďalšie lákavé ceny

100 prémiových sád vlasovej kozmetiky. Sady obsahujú šampón, kondicionér a vlasovú masku Revalid. Presne to, čo vaše vlasy potrebujú.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Navštívte stránku www.revalid.sk/25svajciarsko a vložte váš Revalid® kód z obalu kozmetického prípravku Revalid. Po odoslaní súťažného formulára ste v hre!

Súťažiť môžete do 31.03.2020. Šancu vyhrať má každý, kto sa zapojí do súťaže, má viac ako 18 rokov a je občan Slovenskej republiky.

Ďalšie pravidlá a podmienky súťaže 25 rokov Revalid nájdete na stránke www.revalid.sk/25svajciarsko/.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Odborníci pokračujú v analýze plastového odpadu z Dunaja

SAV.sk - pred 7 hod 46 min
Ústav polymérov SAV usporiadal v utorok 25. 2. 2020 stretnutie zainteresovaných strán Interreg projektu ,,PlasticFreeDanube - Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja", na ktorom odborníci predstavili dosiahnuté čiastkové výsledky jednotlivých aktivít. Plastové ľahké a stabilné materiály sa zaradili medzi látky vážne ohrozujúce životné prostredie a stali sa globálnym problémom. Plastový odpad v morskom ekosystéme je veľkou environmentálnou záťažou a rieky sú považované za jeden z hlavných ...
Kategórie: Podporujeme

ZSSK opäť dosiahla vyrovnané hospodárenie a rekordné tržby z prepravy cestujúcich

PRservis.sk - pred 8 hod 37 min

27.2.2020 -
Efektivita ZSSK medziročne stúpa už piaty rok
Počet platiacich cestujúcich i tržby narástli

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už druhý rok po sebe negeneruje stratu a v roku 2019 opäť dosiahla vyrovnaný hospodársky výsledok, tentokrát vo výške 28-tisíc €.

ZSSK tiež v roku 2019 stúpol počet cestujúcich vo všetkých kategóriách i tržby z cestovného (pozri tabuľku nižšie).

Rastie aj efektivita práce v ZSSK, keď výkon vlakokilometer/zamestnanec stúpol od roku 2016 o 11,34 % a tržby na jeden kilometer stúpli až o 17,70 %.

 "Sme radi, že sme aj tento rok dokázali, že cieľavedomé plánovanie a dosahovanie efektívnych výsledkov je možné aj v štátnej spoločnosti," hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. "Vždy sme si hovorili, že študentom, prijímateľom bezplatnej prepravy, ukážeme krásy cesty vlakom. Neskôr, keď si nájdu prácu, už nám ostanú verní, hoci si za lístok budú musieť zaplatiť. Darí sa nám to a počet platiacich cestujúcich nám spolu s tržbami (cena lístkov sa nemenila od roku 2011) utešene rastie," dodáva Hlubocký.

ZSSK v roku 2019 hospodárila so sumou 444 miliónov € (z čoho 291 miliónov € pokryla štátna objednávka na výkony vo verejnom záujme). Najväčším výdavkom v rozpočte ZSSK boli v roku 2019 náklady na mzdy a súvisiace odvody jej 5 832 zamestnancov (123 miliónov €), odpisy hnuteľného a nehnuteľného majetku (109 miliónov €), náklady na nákup trakčnej elektrickej energie a nafty (56 miliónov € – trakčná elektrina je nakupovaná výlučne od ŽSR) a poplatok pre ŽSR za používanie koľají – dopravnú cestu (vyše 50 miliónov €).

"Náklady, najmä personálne, nám strmo stúpajú každým rokom. Za ich zvyšovaním je rast miezd, keď si so stúpajúcou efektivitou musíme na stále konkurenčnejšom trhu zvyšovaním platov udržať tých najlepších ľudí, ale i opatrenia vlády, ktoré priniesli zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov. Preto, nech voľby dopadnú akokoľvek, politici si budú musieť uvedomiť, že ak chceme udržať nastolené tempo modernizácie, nebudeme sa môcť spoliehať iba na eurofondy a udržiavanie statusu quo, pretože by to dlho nevydržalo. Železnice, nielen osobná preprava, dnes potrebujú výrazné investície a impulz od štátu porovnateľný so zavedením bezplatnej prepravy," dodáva generálny riaditeľ ZSSK.

Fakty:

Od roku 2014 ZSSK neustále stúpa počet cestujúcich (aj platiacich) a dnes ZSSK zažíva rekordné tržby aj bez zvyšovania cien cestovného.
Rozbehla sa najväčšia modernizačná akcia v dejinách ZSSK.
Po mnohých rokoch ZSSK dosiahla vyrovnané hospodárenie a už negeneruje stratu.
Efektivita sa zlepšila, lebo hoci spoločnosť prepravuje o desiatky miliónov ľudí viac a vypravuje o desiatky tisíc vlakov viac ako v roku 2014, počet zamestnancov nenarástol.
Ekologický prínos nárastu cestujúcich vo vlaku je obrovský a už dnes slovenskému životnému prostrediu šetrí desiatky miliónov ton škodlivých emisií.

"Slovenské osobné vlaky sú dnes využívané a obľúbené ako už dávno nie. Naše spoločné – nespochybniteľne úspešné – úsilie o ich modernizáciu a tiež modernizáciu ich infraštruktúry však musí byť podporené vytvorením všeobecne akceptovanej stratégie dlhodobého rozvoja slovenských železníc. Inak to bude naďalej iba potácanie sa od jedného eurofondového projektu k ďalšiemu, od jednej hádky o ročný rozpočet na prevádzku osobnej železničnej dopravy k druhej," uzatvára Hlubocký.

Ako pracuje ZSSK (2014 – 2019)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Hospodársky výsledok (tis. €)
-6 379
-5 889
-5 152
-4 045
6
28

Osobokm/zamestnanec
428 692
517 944
539 116
631 708
649 166
686 511

Cestujúci/zamestnanec
8 096
9 628
11 075
12 176
12 559
13 264

Tržby z prepravy (tis. €)
89 615
70 218
69 299
80 733
84 330
89 429

Tržby z prepravy/vlakokilometre
2,91
2,20
2,20
2,47
2,51
2,59

Celkový počet prepravených cestujúcich
47 287 894
57 274 910
65 605 732
72 473 077
73 807 854
77 356 524

Platiaci cestujúci
44 573 553
32 657 833
38 923 731
45 720 762
46 514 947
47 798 224

Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu
2 714 341
24 617 077
26 682 001
26 752 315
27 292 907
29 558 300

Cestujúci vlakmi InterCity
647 294
314 634
24 709
705 684
791 695
817 958

Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu
1 147
1 808
2 036
2 472
2 702
3 189

Celkový počet vypravených vlakov
516 279
524 343
529 550
526 944
544 364
555 124

Vlakokilometre
30 791 181
31 855 984
31 477 066
32 640 950
33 649 149
34 503 178

Osobokilometre
2 503 987 902
3 081 246 834
3 193 721 688
3 759 923 848
3 815 146 560
4 003 730 560

Zamestnanci
5 841
5 949
5 924
5 952
5 877
5 832

Priemerná mzda
912,58
956,25
990,50
1 038,22
1 117,64
1 232,74

Medziročný nárast mzdy
2,92 %
4,79 %
3,58 %
4,82 %
7,65 %
10,30 %

Inflácia
-0,1 %
-0,3 %
-0,5 %
1,4 %
2,5 %
 2,9 %

Hospodársky výsledok za rok 2019 vychádza z predbežných neauditovaných výsledkov.

Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 384 mil. eur:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak)  projekt EÚ

celkový objem: 160 miliónov eur
predpokladané dodanie: 2020 – 2022
nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak)  projekt EÚ

celkový objem: 77 miliónov eur
predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (6 ks DMJ je už v prevádzke)
nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň  projekt EÚ

celkový objem: 38,8 milióna eur
predpokladané dodanie: 2021 – 2022
nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks)  vlastné zdroje

celkový objem: 66,8 milióna eur
predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (23 ks nových vozňov je už v prevádzke)
nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz  vlastné zdroje

celkový objem: 37,8 milióna eur
predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (24 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks)  vlastné zdroje

celkový objem: 3,9 milióna eur
predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (35 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Poznámka: aktuálne tiež prebieha súťaž na 52 nových a rekonštruovaných vozňov, ktoré budú v rokoch 2021 – 2023 nasadené na určené regionálne trate Slovenska, predovšetkým v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií nájdete tu -> https://www.zssk.sk/aktuality/na-vychodnom-slovensku-pribudne-52-modernych-voznov-za-65-mil-eur/.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

AAA AUTO naberá desiatky ľudí, tento rok majú firme pomôcť predať 90 000 áut

PRservis.sk - pred 9 hod 37 min

27.2.2020 - Sieť autocentier hľadá predajcov, automechanikov, vodičov aj špecialistov zákazníckej linky.

Sieť autocentier AAA AUTO v súčasnosti hľadá zamestnancov na 170 pracovných pozícií. Do konca roka 2020 sa pritom chystá prijať približne 200 nových zamestnancov. Zvyšovanie počtu pracovných síl súvisí s tohtoročným cieľom spoločnosti predať minimálne 90 000 automobilov v štyroch krajinách.

"Časť pracovníkov hľadáme dlhodobo, ďalších potrebujeme prijať kvôli expanzii spoločnosti. Potrebujeme dostatočné personálne zdroje, ktoré nám umožnia ďalej zvýšiť ročný objem predaných vozidiel. Cieľ pre tento rok je minimálne 90 000 predaných automobilov," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO.

V súčasnosti spoločnosť hľadá 20 zamestnancov na Slovensku, 80 v Českej republike, 30 v Poľsku a 43 v Maďarsku. "Ide o rôzne pracovné pozície naprieč celou firmou, od operátorov call centra, predajcov automobilov, až po automechanikov či vodičov. Hľadáme aj špičkových kandidátov na pozíciu výkupného technika, čo je momentálne jedna z najdôležitejších pozícií v našom odbore," uviedla Karolína Topolová s tým, že plný zoznam pracovných pozícií ponúkaných v Slovenskej republike je možné nájsť na stránke spoločnosti na odkaze: https://kariera.aaaauto.sk/positions-list

Za posledných desať rokov vzrástol počet pracovníkov siete AAA AUTO o viac ako dvojnásobok. V roku 2010 dosahoval necelých 1300 zamestnancov, v súčasnosti je to približne 3000 zamestnancov. Momentálne tak pripadá na jedného zamestnanca spoločnosti zhruba 29 predaných automobilov ročne.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: Hubert víno - 8.49

Zlacnene.sk - pred 11 hod 22 min
Kategórie: Podporujeme

Slávnostné uvedenie knihy Svet nie je malý, ale je čoraz menší

SAV.sk - 26. február 2020
Tandem renomovaných vedcov, fyzik a nanotechnológ Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. a astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. vydali publikáciu s názvom Svet nie je malý, ale je čoraz menší. Verejnosti ju slávnostne predstavili v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave. Kniha je napísaná formou literatúry faktu s výraznými stopami vedeckej práce. Je kronikou putovania za novými poznatkami a javmi, medzi ktorými majú centrálne postavenie zatmenia Slnka. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

BioHub Slovakia vám pomôže pri písaní ERC grantov

SAV.sk - 26. február 2020
Európska výskumná rada (ERC) podporuje excelentných výskumníkov a excelentné projekty. Chceme, aby slovenskí výskumníci so svojimi projektami boli medzi nimi! V rámci BioHub Slovakia (projekt MZ SR), inkubátora zameraného na podporu vývoja a inovácií v oblasti life science, biomedicíny a zdravia, organizujeme workshop zameraný na písanie ERC grantov. Kapacita je 50 ľudí, preto si treba rezervovať miesto čo najskôr. Kedy a kde? 20. marca 2020, 10:30-15:30, Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná komparatistická konferencia o národných a postnárodných rámcoch v európskych literatúrach

SAV.sk - 26. február 2020
V dňoch 12. – 13. februára 2020 sa v Ústave svetovej literatúry SAV v spolupráci s Česko-slovenskou asociáciou porovnávacej vedy konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach. Išlo o druhé stretnutie slovenských komparatistov združených v tejto asociácii, ktorá pôsobí pri Ústave svetovej literatúry SAV a je členskou organizáciou Medzinárodnej asociácie porovnávacej literárnej vedy (AILC/ICLA). Literárna ...
Kategórie: Podporujeme

Fantasy séria Temná veža pokračuje. Susannina pieseň

PRservis.sk - 26. február 2020

26.2.2020 - Šiesty, predposledný diel úžasnej série, prepája postupne jednotlivé svety, spája nitky a blíži sa veľké finále. Fantasy séria Temná veža z pera Stephena Kinga pokračuje – v slovenčine vyšiel šiesty diel Susannina pieseň.
Hrdinovia nášho ka-tet síce dokázali poraziť vlky z Cally, ale vzápätí ich postihne nová katastrofa. Telo Susannah Deanovej ovládla démonka Mia a jej smrteľnú podobu chce zneužiť na vynosenie démonického dieťaťa. Mia ukradla čiernu Trinástku a cez stratené dvere prešla do New Yorku v roku 1999, aby tam porodila potomka zrodeného z dvoch matiek a dvoch otcov. Z neho má vyrásť Rolandova nemesis.

Roland a Eddie sa rozhodnú využiť pomoc manniov, cestovateľov v čase, a vybrať sa za Susannah. Otec Callahan s Jakom dostanú za úlohu nájsť Calvina Towera, majiteľa prázdnej parcely, na ktorej rastie magická ruža – a tú treba za každú cenu zachrániť. Bez ohľadu na ich úmysly však ka má pre nich úplne iné plány. Jake, Callahan a chlapcov spoločník brumbo sa prenesú do New Yorku za Susannah a Eddie s Rolandom skončia v East Stonehame v štáte Maine, kde ich privíta Eddieho starý nepriateľ gangster Balazar.

Pištoľník s mladým spoločníkom však nemusia čeliť iba guľkám. Onedlho ich totiž čaká stretnutie s ich stvoriteľom, mladým autorom románu Prekliatie Salemu.

Susannina pieseň je zaujímavá z pohľadu jednej scény, v ktorej sa do príbehu vloží samotný autor Stephen King. Celá kniha je akýmsi pokusom o vysvetlenie, ako celá sága Temná veža funguje, kam smeruje a čo ňou chcel povedať. V danej scéne ukazuje svoju rolu v príbehu – že nie je jeho vládcom, ale len služobníkom. Rozprávačom, cez ktorého hovorí Roland, Gan, múzy...

Začítajte sa do knihy Susannina pieseň, ktorá vyšla vo vydavateľstve Ikar:

"Ako dlho mágia zostane?"
Na Rolandovu otázku spočiatku nikto neodpovedal, preto sa opýtal znova a tentoraz sa cez obývaciu izbu na fare pozeral na miesto, kde sedeli manni Henchick s Cantabom, ktorý sa oženil s jednou z mnohých Henchickových vnučiek. Muži sa držali za ruky, ako je u manniov zvykom. Starší v ten deň prišiel o vnučku, ale či trúchlil, to sa z jeho kamennej, vyrovnanej tváre nedalo vyčítať.
Vedľa Rolanda sedel tichý a príšerne bledý Eddie Dean. Za ruku nikoho nedržal. Na zemi pri ňom sedel so skríženými nohami Jake Chambers a do lona si posadil Ráta. Roland čosi také v živote nevidel a neveril by, že billy-brumbo to chlapcovi dovolí. Eddie aj Jake boli zafŕkaní krvou. Tá na Jakovej košeli patrila jeho priateľovi Bennymu Slightmanovi. Krv na Eddieho košeli Margaret Eisenhartovej, kedysi Margaret z Červenej cesty, stratenej vnučke starého patriarchu. Eddie s Jakom vyzerali rovnako unavene, ako sa Roland cítil, ale bol si takmer istý, že dnes v noci si neoddýchnu. Z diaľky z mesta k nim doliehalo burácanie ohňostrojov, spev a huriavk oslavy.
Tu sa neoslavovalo. Benny a Margaret zomreli a Susannah zmizla.
"Henchick, odpovedzte mi, na kolenách prosím: ako dlho mágia zostane?"
Starec si neprítomne pohladil bradu. "Pištoľník – Roland –, to nedokážem odhadnúť. Mágia dverí v jaskyni je nad moje sily, ako iste vedia."
"Povedzte mi, čo si myslíte. Čo vám napovedajú vaše vedomosti."
Eddie zdvihol ruky. Boli špinavé, pod nechtami mu zasychala krv a triasli sa. "Hovorte, Henchick," požiadal pokorným a bezmocným hlasom, aký Roland ešte nepočul. "Hovorte, na kolenách prosím."
Rosalita, všestranná gazdiná otca Callahana, priniesla tácku. Ležali na nej šálky a karafa s pariacou sa kávou. Aspoň ona si našla čas prezliecť sa z krvavých, zaprášených džínsov a košele do domácich šiat, hoci v očiach sa jej stále zračila hrôza. Hľadeli jej z tváre ako malé zvieratká z brloha. Bez slova naliala kávu a rozdala šálky. Roland si jednu vzal a neuniklo mu, že všetkej krvi sa predsa len nezbavila. Na chrbte pravej ruky jej zostala červená šmuha. Margaretina, alebo Bennyho? Roland to nevedel. Ani mu na tom veľmi nezáležalo. Vlky porazili. Možno sa do Cally Bryn Sturgis vrátia, možno nie. Rozhodne o tom ka. Ich starosť je Susannah Deanová, ktorá zmizla po boji a zobrala so sebou čiernu Trinástku.
Henchick sa opýtal: "Pýtate sa na kaven?"
Roland prikývol. "Tak, otec. Na zotrvačnosť mágie."
Otec Callahan si zobral šálku kávy, kývol Rosalite a roztržito sa usmial, ale nepoďakoval. Od návratu z jaskyne takmer neprehovoril. Na kolenách mu ležala kniha Prekliatie Salemu od autora, o ktorom nikdy nepočul. Svoj román vyhlasoval za dielo fikcie, ibaže on, Donald Callahan, v ňom vystupoval. Žil v meste, o ktorom kniha rozprávala, a podieľal sa na udalostiach, ktoré opisovala. Pozrel sa na zadnú stranu obálky aj na záložku. Zmocnila sa ho podivná istota, že z autorovej fotografie sa naňho bude pozerať iná verzia jeho vlastnej tváre (s najväčšou pravdepodobnosťou ako vyzeral v roku 1975, keď sa spomínané udalosti odohrali), lenže podobizeň chýbala a informácia o spisovateľovi bola veľmi stručná. Žije v štáte Maine. Je ženatý. Predtým už napísal inú knihu, a ak sa dá veriť citátom na zadnej strane obálky, stretla sa s veľmi dobrým ohlasom.
"Čím silnejšia mágia, tým dlhšie zotrvá," povedal Cantab a spýtavo sa pozrel na Henchicka.
"Tak," starec súhlasil. "Mágia aj kúzla sú jedno a odvíjajú sa odzadu." Odmlčal sa. "Z minulosti, vieme."
"Dvere sa otvorili do mnohých miest a mnohých časov vo svete, z ktorého prišli moji priatelia," povedal Roland. "Mňa zaujímajú iba posledné dve miesta. Dá sa to?"
Čakali, kým to Henchick s Cantabom zvážia. Manniovia sú skvelí cestovatelia. Ak by niekto vedel alebo dokázal urobiť, čo Roland žiada – čo chcú všetci –, budú to títo ľudia.
Cantab sa úctivo naklonil k starému mužovi, dinh Cally Červená cesta. Niečo mi pošepkal. Henchick ho počúval s bezvýraznou tvárou, potom Cantabovi hrčovitou stareckou rukou obrátil hlavu a tiež mu niečo pošepkal.
Eddie sa zamrvil a Roland cítil, že je pripravený explodovať – možno začne kričať. Položil mu na plece ruku a Eddie sa utíšil. Aspoň nateraz.
Tichá porada pokračovala asi päť minút, kým ostatní čakali. Zvuky oslavy v diaľke na Rolanda sťažka doliehali; len Boh vie, ako sa musel cítiť Eddie.
Napokon Henchick potľapkal Cantaba po líci a obrátil sa k Rolandovi.
"Domnievame sa, že je to možné," povedal.
"Vďaka Bohu," zamrmlal Eddie. A potom hlasnejšie: "Vďaka Bohu! Poďme hore. Stretneme sa s vami na Východnej ceste..."
Obaja bradatí muži krútili hlavami, Henchick s akousi strohou ľútosťou, Cantab takmer s výrazom hrôzy.
"Potme do Jaskyne hlasov nepôjdeme," povedal Henchick.
"Musíme!" vybuchol Eddie. "Nerozumiete tomu! Nejde iba o to, ako dlho mágia zotrvá, je to aj otázka času na druhej strane! Za dverami plynie rýchlejšie a nedá sa zastaviť. Kristepane, Susannah možno v tejto chvíli rodí, a ak je to nejaké kanibalské..."
"Počúvajte ma, mladý muž," oslovil ho Henchick, "veľmi pozorne ma počúvajte, na kolenách prosím. Deň je takmer na konci."
Mal pravdu. Roland si nepamätal, že by mu nejaký deň tak rýchlo pretiekol pomedzi prsty. Skoro ráno, krátko po úsvite, bojovali s vlkmi, potom na ceste oslavovali víťazstvo a oplakávali straty (ktoré boli neuveriteľne malé, ako sa ukázalo). Len čo zistili, že Susannah je preč, vyšli k jaskyni, kde pochopili, čo sa stalo. Kým sa vrátili na bojisko na Východnej ceste, prešlo poludnie. Väčšina obyvateľov mesta odišla, triumfálne si odviedli zachránené deti domov. Henchick pomerne ochotne pristal na dišputu, ale kým prišli na faru, slnko bolo na nesprávnej strane oblohy.
Napokon si v noci predsa len odpočinieme, pomyslel si Roland, no nevedel, či sa má tešiť, alebo byť sklamaný. Spánok by sa mu zišiel, aspoň tým si bol istý.
"Počúvam a rozumiem," odvetil Eddie, lenže Roland mal ruku stále na jeho pleci a cítil, že mladší muž sa trasie.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Chceš nový život? Konečne sa rozhodni!

PRservis.sk - 26. február 2020

26.2.2020 - Zaujímavé postavy, napínavý dej a skvelý štýl. Taká je Katarína Gillerová, jedna z najobľúbenejších slovenských autoriek. Doteraz napísala 18 kníh a mnohé staršie sú vypredané a tak vychádzajú v novom, krajšom vydaní. Tak je to aj s jej deviatym príbehom Konečne sa rozhodni.

Natália pracuje už dlhé roky v požičovni svadobných šiat a v súkromnom živote stojí pred závažným rozhodnutím. Vydala sa za Laca, idiota, ktorý nemá pre ňu milého slovka. "Večer, keď som vyšla nahá z kúpeľne, si ma Laco prezeral kritickým pohľadom a posmešne sa ma opýtal, či som jedla droždie, keď som tak nakysla..."Mala dvadsaťšesť a jej dcérka Natálka tri roky. Laco jej s ničím nepomôže a chce ešte ďalšie dieťa, hoci nemá na Natálku čas. Chce totiž syna...

Keď už to vyzerá, že stopercentne vie, ako ďalej, zrazu objaví mail od iného muža, s ktorým ju spájajú nielen krásne spomienky, ale z jej strany i beznádejná snaha o spoločnú budúcnosť.
Teraz sa situácia obracia v Natáliin prospech, hoci ona považuje tento vzťah za navždy ukončený. Preto v spomienkach prehodnocuje celý doterajší život a hľadanie šťastia u svojich "osudových" mužov.
Pre ktorého z nich sa napokon rozhodne?

Príbeh Konečne sa rozhodni sa odohráva v dvoch časových líniách, na ktorých striedanie si musíte trošku zvyknúť, ale potom to plynie a vy prežívate všetko spolu s hlavnou hrdinkou. Nemá to ľahké, ani zďaleka. Život ju ťažko skúša. Nielen Laco, ale ani jeho rodina ju nemá rada – švagriná, či svokra ju urážajú, zhadzujú.
Napriek tomu je Natália vzorná mama, skvelá kamoška, ktorá má však smolu na mužov. A možno práve teraz, keď je v najlepších rokoch, ju konečne stretne šťastie...

Začítajte sa do knihy Konečne sa rozhodni z vydavateľstva Slovenský spisovateľ:

T A J O M S T V O  M A I L U

Sedela som sklonená nad zoznamom, ktorý som si v rýchlosti napísala ráno na papier, a kontrolovala som, či som splnila všetky jeho body. Dnešný deň bol mimoriadne rušný a teraz, o siedmej večer, som konečne chcela vypnúť počítač, zhasnúť vzadu svetlá a zavrieť dvere svojho pracoviska. Svetlo zvonku prenikalo dovnútra v šikmých vejárovitých lúčoch a mne sa zdalo, že ma chcú zlákať von, do teplého piatkového podvečera. Vyjasnilo sa len nedávno, cez deň bolo väčšinou pod mrakom.
Zahľadela som sa cez sklá výkladu do ulice so zvláštnym pocitom nervozity v žalúdku. Vedela som, že dnes sa niečo stane, dnes budem musieť...
"Mami?" vytrhla ma z myšlienok dcéra, čakajúca pri dverách s rukou na kľučke. "Už vieš, čo urobíš?"
Vedela som. Aspoň som si to myslela.
Prikývla som. "Asi áno."
"Už si sa rozhodla?" spýtala sa a v očiach sa jej zračila pochybnosť."Zatiaľ to nechajme tak," usmiala som sa. "Nechcem sa unáhliť."
"Vždy si vedela, čo chceš," uprene sa na mňa zahľadela, "a najmä, čo nechceš. Len v poslednom čase váhaš, akoby si to ani nebola ty."
Bože! Keby si ty, dieťa moje, vedelo, aké ťažké rozhodnutia som v živote musela spraviť. A bolestivé. A koľko nocí som prebdela v slzách a pochybnostiach, či som urobila správne. Lebo niekedy, keď sa zachováte správne, bolí to do zošalenia.
"Natálka, neskôr zistíš aj ty, že nie je všetko v živote buď — alebo. Medzi čiernou a bielou existujú aj sivé odtiene."
"Buď niekoho máš rada, alebo ho nemáš rada, nie je to tak?" odmietla moje poučenie. Spodnú peru odula rovnako ako v detstve. Až ma pichlo pri srdci. Obraz toho malého strapatého dievčatka s odutou perou a nenávisťou v očiach sa na sekundu zjavil predo mnou ako živý.
Hneď som túto predstavu odohnala.
"V osemnástich to tak vyzerá," usmiala som sa. "Bodaj by ti to vydržalo aspoň do sedemdesiatky."
"Mami, nezdá sa ti, že všetko komplikuješ?"
"A tebe sa nezdá všetko príliš jednoduché?"
"Som zvedavá, či v tvojom veku budem ako ty. Dúfam, že mňa taká katastrofa nepostihne," povedala ironicky. Vzápätí zmizla za dverami, stratila sa z miestnosti tak rýchlo ako pred chvíľou moja predstava malého dievčatka.
Pokrútila som hlavou, pozerajúc na dvere, akoby tam ešte bola. Bodaj by bol osud k tebe zhovievavejší, ako bol ku mne. Bodaj by si nemusela čeliť ničomu takému ako kedysi ja. Vzdychla som si a pohľadom som uviazla v obrovskom zrkadle nášho salóna. Po oboch stranách sa v ňom odrážal dlhý rad svadobných šiat, zavesených na kovovom stojane ako nadýchané labute. Zahľadela som sa na osobu, ktorú by som mala poznať: vek štyridsaťdva, rozvedená, blond vlasy s ofinou, zelené oči. Postava ako-tak ujde, treba poriadne cvičiť, a najmä pravidelne. A tá idealistka, čo práve odišla, moja dcéra, je ako vietor, ťažko ho chytíš do dlane.
Predstavila som si, ako sa mi pred chvíľou nakláňala ponad plece a čierne vlasy jej padali na plecia k mojim plavým. Nikto by netipoval, že sme matka a dcéra. Aj oči má čierne, po otcovi, ale ten úsmev, ten je môj.
Z myšlienok ma zrazu vyrušil zvuk zvončeka nad vstupnými dverami. Odtrhla som pohľad od postavy v zrkadle a preniesla ho na postavu ženy, ktorá práve vošla.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

UNICEF: Slovenky v akcii pre bábätká. Mamy spravia pre záchranu svojho dieťatka čokoľvek

PRservis.sk - 25. február 2020

25.2.2020 - Predčasne narodený chlapček Hassan sa drží prsta svojej mamičky Iftikhar na jednotke intenzívnej starostlivosti materského centra Al Sabeen v Sana'a v  Jemene. Hassan sa narodil priamo do prebiehajúcej humanitárnej krízy a jeho rodičom sa len zázrakom podarilo za dramatických okolností utiecť z oblasti zasiahnutej bojmi a dostať sa do mesta Sana´a. Dlho spávali v autobuse, v ktorom pricestovali, až kým si Iftikhar uvedomila, že čaká dieťatko. Predala svoje zlaté náušnice, aby si s manželom mohli prenajať aspoň malú izbičku, ktorá by im poskytla pocit bezpečia. Ich situácia však bola zúfalá a nemali dostatok peňazí na jedlo. Iftikhar musela denne prejsť dlhé vzdialenosti, aby sa dostala k vode. Jedného dňa jej náhle prišlo nevoľno a predčasne porodila dieťatko, ktoré bojovalo o život. Zúfalí rodičia vyhľadali pomoc v materskom centre v Sana'a, a chlapček Hassan teraz dostáva všetku potrebnú starostlivosť na záchranu jeho života.

Mamička vkladá všetky svoje nádeje do práce kvalifikovaného personálu centra a hovorí: "Predtým, ako som otehotnela, som sa každý deň modlila za dieťatko, veľmi som si ho priala. Keď som zistila, že moje prosby boli vypočuté, zalial ma pocit nevýslovného šťastia a celý svet bol môj. Teraz mám synčeka, musí sa zotaviť a odísť domov s nami."

Viac ako štyri roky ozbrojeného konfliktu znamenali v Jemene kolaps všetkých verejných služieb. Najviac trpiacimi skupinami sú tí najslabší a najzraniteľnejší. Bábätká patria medzi najohrozenejšie. V dôsledku utrpenia, podvýživy a stresu mamičiek sa dnes v Jemene rodí množstvo detí predčasne. Tie šťastnejšie mamičky sa dostanú do neonatálnych centier, ktoré fungujú len vďaka obrovskej obetavosti a vytrvalosti zdravotníckych pracovníkov. Títo často pracujú v provizórnych podmienkach za minimálnu odmenu alebo mnoho mesiacov aj bez nej.  Materské centrum Al Sabeen je skutočným svetielkom nádeje pre predčasne narodené bábätká a ich mamičky. Tisíce ľudí sem denne prichádzajú so svojimi bábätkami a hľadajú pomoc. Aj vďaka UNICEFu toto a ďalšie materské centrá po celom Jemene môžu fungovať.  UNICEF zabezpečuje dodávky elektriny, liekov, medicínskeho vybavenia a potrieb pre bábätká.

UNICEF môže pomáhať pri zachovaní fungovania materských centier len vďaka Vašej podpore. Veríme, že napriek mnohým problémom, ktoré v tejto kríze musíme prekonávať, sa nám spolu podarí zachrániť životy čo najväčšiemu počtu bábätiek a umožníť im tak čo najlepší štart do života.

Už Vašich 10 EUR môže zachrániť život 2 bábätiek.
2,5 milióna bábätiek ročne zomiera z príčin, ktorým sa dá predísť.
Pomôžme spolu bábätkám, ktorých život je ohrozený.
Kliknite na: 
www.unicef.sk/slovenkyvakcii

UNICEF

UNICEF je jednou z  najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

Činnosť UNICEF je financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov.

UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie - je jediným fondom OSN, ktorý nie je a ani nikdy nebol financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša práca na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pripravte sa na príchod jari jednoducho, doprajte si horčík

PRservis.sk - 25. február 2020

25.2.2020 - Dlhé zimné dni, oslabená imunita, menej pestrá strava – to všetko sa podpíše na našom tele počas zimy. Jar už však nie je ďaleko. Na to, aby náš organizmus zvládol túto zmenu, musí fungovať stopercentne. K tomu pomôže aj horčík.

Horčík je druhým najviac zastúpeným prvkom v bunkách. Pôsobí ako kofaktor enzymatických procesov, ktoré ovplyvňujú energetický metabolizmus, syntézu bielkovín a nukleových kyselín, detoxikáciu organizmu, ako aj látkovú premenu iných minerálnych prvkov, ako sú vápnik alebo draslík.

Dostatočný príjem horčíka prispieva k fyzickej a psychickej pohode: horčík pomáha k sústredeniu, pomáha lepšie zvládnuť únavu či stres a pomáha predchádzať kŕčom[1].

Počas zimy funguje naše telo akoby v úspornom režime. Menej slnečných lúčov, krátke dni, ako aj zhon z konca a stres zo začiatku roka spôsobujú, že sme mnohokrát bez energie, unavení a bez chuti. Okrem ovocia a zeleniny by sme nemali zabúdať ani na prísun minerálov. Kľúčovým v tomto období je najmä horčík, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou asi 300 dôležitých procesov v našom tele. Jeho príjem pre človeka je preto nenahraditeľný.

Ako náhle hladina horčíka klesne, dostaví sa bolesť hlavy, celková únava, nesústredenosť, svalové kŕče a vyššia náklonnosť k stresu. Aj pred príchodom jari je preto zvýšený príjem horčíka priam nutnosťou.

Okrem fyzicky a psychicky náročných situácií sa vyšší príjem horčíka odporúča aj vtedy, keď je organizmus oslabený chorobou či zvýšenou teplotou. Na jeho každodenné dopĺňanie je preto potrebné myslieť nepretržite.

Horčík sa vstrebáva v tenkom čreve. Preto je jeho dopĺňanie stravou veľmi dôležité. Bohaté zásoby horčíka sa nachádzajú napríklad v strukovinách, čerstvej listovej zelenine, orechoch, morských rybách či banánoch. Minerálne látky sa z vody do organizmu vstrebávajú lepšie, ako napríklad z potravín alebo z doplnkov výživy. Ideálnym zdrojom pre príjem horčíka je preto pitie minerálnych vôd. Minerálna voda je prirodzeným a dobre dostupným zdrojom minerálov (teda aj horčíka), ktoré dokáže telo efektívne zužitkovať.

Pre každodenný pitný režim sú najvhodnejšie tzv. stredne-mineralizované minerálne vody s nižšou hladinou sodíka. Stredne-mineralizovaná minerálna voda Magnesia má unikátne zloženie, pretože je bohatá na prírodný horčík a zároveň obsahuje málo sodíka. Obsahuje 170 mg horčíka v jednom litri, čo je 45% dennej odporúčanej dennej dávky horčíka a len minimálne množstvo sodíka (6,17 mg/l). To predstavuje v jednej 1,5l fľaši len 0,4% odporúčaného príjmu soli na osobu.

Aj keď sú dnes dni ešte studené, mnohí sa už pripravujú na športové aktivity. V chladných dňoch sa však menej potíme a zabúdame na dôležitosť tekutín a pitného režimu. Dehydratácia tela je počas takýchto dní menej evidentná, no neznamená to, že sa telo má dobre.

Ak si chcete spestriť pitný režim aj počas chladných dní, doprajte si výnimočné spojenie prírodného horčíka a skutočnej šťavy z červeného ovocia. Magnesiu RED, ktorá dokonale osvieži vaše telo i myseľ si môžete vychutnať v piatich obľúbených verziách, s príchuťou maliny, jahody, brusnice, grapefruitu a granátového jablka. Doprajte si dôležité minerály a skvelú chuť bez výčitiek svedomia - Magnesia RED neobsahuje konzervačné látky ani umelé farbivá a sladidlá.

Magnesia môže byť súčasťou každodenného pitného režimu. Skúste si ju každý deň dať v práci na stôl a popíjať z nej počas celého dňa. Jar privítate s úsmevom.

Viac informácií nájdete na www.magnesia.sk.

[1] Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov
Horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
Horčík prispieva k správnej funkcii psychiky
Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Mladí vedci SAV hovoria k veci

SAV.sk - 25. február 2020
Koncom februára sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční už po druhý raz Science Slam Slovenskej akadémie vied. Sedem mladých vedcov a vedkýň bude v stredu 26.2. v čase od 18.00 – 21.00 verejnosti vysvetľovať, prečo porozumieť vede „nie je žiadna veda“. Ide o predstavenie vedeckých disciplín naprieč ústavmi Slovenskej akadémie vied s jedným cieľom: zrozumiteľne, pútavo a odľahčene predstaviť vedu z perspektívy mladých ľudí, ktorí sa jej zapálene venujú. Science Slam SAV chce osloviť širokú ...
Kategórie: Podporujeme

Letecké opravovne Trenčín (LOTN) úspešne ukončili opravu ďalšieho afganského vrtuľníka

PRservis.sk - 25. február 2020

25.2.2020 - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) sú pripravené odovzdať afganským vzdušným silám ďalší vrtuľník typu Mi-17V-5 po generálnej oprave.  Jedná sa o vrtuľník, ktorý bol v LOTN opravovaný na základe existujúceho rámcového kontraktu s agentúrou NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

V LOTN vykonali generálnu opravu tohto vrtuľníka Mi-17V-5 spojenú s opravou ťažkého bojového poškodenia.  V histórii trenčianskych opravovní to bola zatiaľ najzložitejšia oprava takéhoto typu vôbec. Na základe nálezového Aktu a následných technických odporúčaní od autorsko-konštrukčnej kancelárie a pôvodného výrobcu uvedeného typu vrtuľníka, ruskej spoločnosti MVZ Milja, boli vymenené tri nosné prepážky trupu.  V procese opravy bola pilotná kabína úplne oddelená od nákladovej kabíny, aby mohli byť vykonané potrebné opravárenské úkony.  Len činnosti spojené s ťažkou opravou si vyžiadali tri mesiace práce predtým, ako mohli byť realizované nadväzujúce aktivity v rámci generálnej opravy, spätnej montáže a funkčných skúšok vrtuľníka.  Vrtuľník následne úspešne absolvoval skúšobný zálet, ktorý vykonali skúsení testovací piloti a v súčasnej dobe prebieha preberacie konanie a kontrola zo strany zákazníka.  Následne bude vrtuľník pripravený na prevoz, naložený a pod vedením NSPA transportovaný do Afganistanu.  V priebehu celej opravy zamestnanci LOTN preukázali vysokú odbornosť a mnohoročné skúsenosti s opravami a generálnymi opravami tohoto typu vrtuľníkov, čo viedlo k spokojnosti amerického gestora tohto programu.

LOTN získali kontrakt na generálne opravy vrtuľníkov typu Mi-17V-5 v roku 2016 vďaka úspechu vo verejnej medzinárodnej súťaži agentúry NSPA.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Uplynie 10 rokov od pádu a nálezu meteoritu Košice

SAV.sk - 25. február 2020
28. februára si pripomenieme nevšednú astronomickú udalosť – 10. výročie pádu meteoritu Košice, ktorý bol viac ako 1000 krát jasnejší ako Mesiac v splne. V tento deň nepracovali fotografické kamery Európskej bolidnej siete v Starej Lesnej a v Modre pre vysokú oblačnosť a dážď. Meteorit ale zaznamenali detektory jasu oblohy na bolidových staniciach v Českej republike a v Rakúsku a pomohli určiť čas, trvanie a približnú jasnosť bolidu. „Na základe záznamov z dvoch bezpečnostných kamier v Maďarsku ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky