Podporujeme-RSS

Jubilejný novoročný koncert SAV v Košiciach

SAV.sk - 19. január 2019
Tohtoročný novoročný koncert SAV v Košiciach, ktorý sa konal večer 17. januára 2019, sa niesol v akejsi inej atmosfére než tie predchádzajúce. Bola prirodzene slávnostnejšia – táto forma spolupráce Slovenskej akadémie vied  a košickej Štátnej filharmónie jubiluje. Spoločný novoročný koncert bol totiž už dvadsiaty. Adekvátna k jubileu bola aj účasť členov Predsedníctva SAV i Snemu SAV, rektorov troch košických univerzít, ďalších vzácnych hostí i zamestnancov košických ústavov SAV, ...
Kategórie: Podporujeme

Video: Počuli ste už o tejto strednej škole? Na prihlásenie máte už len pár dní

PRservis.sk - 18. január 2019

BRATISLAVA 18. januára 2019 - Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku v bratislavskej Petržalke pripravuje žiakov do bezpečnostných zložiek a ozbrojených síl. Ak máte doma deviataka, ktorého oblasť bezpečnosti alebo športu zaujíma, prihláste ho sem.

Na prihlásenie sa na strednú školu už rodičom a žiakom neostáva veľa času. Na stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky je možné poslať prihlášku len do 20. februára a to prostredníctvom základnej školy. Ak chcete vybrať správne, výber školy by mal zohľadňovať nielen kvalitu vzdelávania, ale aj povahu a záľuby dieťaťa. Viac informácií o školách získate na tzv. dňoch otvorených dverí. Pokiaľ uvažujete o Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku, príďte sa pozrieť na deň otvorených dverí na Vranovskú 4 v Bratislave 26. januára 2019.

Absolventi Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku vynikajú fyzickou zdatnosťou a disciplínou. Súčasťou vyučovania je všeobecné vzdelávanie, ale aj odborné predmety ako kriminalistika, bezpečnostné právo, špeciálna bezpečnostná príprava, ochrana osôb a majetku a ekonomické predmety. V predmete špeciálna telesná výchova sa precvičuje profesijná sebaobrana, aikido či thajský box. Vítané sú aj dievčatá, ktorých je už teraz na škole viac ako jedna tretina. Žiaci majú k dispozícii internát, posilňovňu a rôzne telocvičné a športové vybavenie, keďže šport je tak ako vzdelanie, disciplína, dobrodružstvo a zábava prioritou školy.

Táto škola je prvou strednou školou tohto typu a zamerania na Slovensku. V štvorročnom študijnom odbore ochrany osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravuje žiakov na výkon povolaní v súkromných bezpečnostných službách či v obecnej polícii, ale aj v štátnych zložkách ako je Policajný zbor SR, Vojenská polícia alebo Ozbrojené sily SR. Viacerí absolventi tiež pokračujú v štúdiu na vysokých školách ako napr. právnické fakulty, fakulty telesnej výchovy a športu alebo Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline a Košiciach.

Budúcich stredoškolákov určite zaujmú rôzne aktivity ako Kurz prežitia, "Turnaj bojovníkov", ale aj súťaže ako Silná ruka stredoškolákov či AIKISUMO. Pozrite si video z dňa otvorených dverí, ak ho chcete vidieť naživo, ďalší termín je 26. januára 2019.

Video tu:

V prípade, ak sa vám video nezobrazilo, kliknite sem

Pozrite sa, ako to vyzerá v takej škole: https://www.instagram.com/nasa_skola_/

Zobraziť fotogalériu k článku:
Video: Počuli ste už o tejto strednej škole? Na prihlásenie máte už len pár dní

Kategórie: Podporujeme

Rok 2019: Začína sa éra informačného osvietenstva

PRservis.sk - 18. január 2019

BRATISLAVA 18. januára 2019 - Biznis podporený číslami, využívanie umelej inteligencie a strojového učenia na rozšírenie ponuky služieb zákazníkom. Ochrana ich osobných údajov povýšená na obchodný zámer a strategické rozhodnutia na základe analýzy získaných dát. Týmito trendami by sa mali riadiť tí, ktorí chcú v nasledujúcich mesiacoch zažiť úspech a ekonomický rast!

Rozhodnutia, ktoré spoločnosti prijmú v roku 2019 určia, aké miesto zaujmú vo vyvíjajúcom sa digitálnom svete. "Podniky musia zvoliť čo najlepšiu stratégiu, aby fungovali ešte efektívnejšie a vytvárali nové služby pre zákazníkov," konštatuje Dan Hushon, senior vice president a chief technology office v DXC Technology. ,,Dosiahnutý zisk treba jednoznačne investovať do digitálnej transformácie a inovatívnych technologických riešení."

Podľa Hushona, týchto 6 digitálnych trendov podnikom zabezpečí, aby ich digitálna transformácia bola v roku 2019 úspešná:

1) Príprava na ,,lety na Mesiac"

Firemné preteky čoraz viac pripomínajú obdobie  ,,letov na Mesiac". V ich centre je celý rad inovácií a nových obchodných modelov, za kratší koniec však potiahnu tí, ktorým sa nepodarí zjednotiť biznis na digitálnej platforme. Je preto dôležité zvoliť ucelenú stratégiu, ktorou ukážete, že váš podnik je agilný a má ambície priam raketovo napredovať. To zároveň pritiahne IT talenty, ktorých cena na trhu práce stále stúpa a je ich nedostatok. S ich nasadením digitálnu transformáciu dotiahnete do úspešného konca a budete pripravení ,,dobiť vesmír".

2) Platformy IoT ďalšej generácie

Biznis je stále viac podporený číslami, podniky už prestali hádať a začali využívať dáta naplno. Podnikatelia sú si zajedno v tom, že umelá inteligencia je zárukou úspechu. Firmy využívajú ,,digitálne systémy" na ,,kvantifikáciu podnikania" a pokročilé techniky strojového učenia im umožňujú, aby sa lepšie rozhodovali s menším počtom údajov. V roku 2019 však podniky začnú s implementáciou platforiem novej generácie. Tie dokážu analyzovať množstvá údajov špecifických pre rôzne odvetvia priemyslu pomocou internetu vecí, ako aj využívať inteligentnú inteligenciu (AI) a strojové učenie (ML), aby našli nové korelácie medzi údajmi. Tie by ľudia neboli schopní vytvoriť, pretože ľudský mozog nedokáže spracovať tak veľa faktorov.

Napríklad medicína už integruje údaje z nových zdrojov (ako sú srdcové monitory pripojené k WiFi, fitness hodinky, lokalizačné údaje alebo ľudský genóm) s tradičnými zdrojmi (ako je napríklad zloženie krvi). Práca s týmito viacnásobnými dátovými vstupmi a ich korelácia bude mať za následok presnejšie diagnostiky a liečebné plány.

Tento pokrok je nielen zárukou objavov, ale aj prekvapení, lebo niektoré zistenia možno budú v rozpore s našimi doterajšími poznatkami a vedomosťami. Bude však viesť k lepším obchodným výsledkom.

3) Ovládnutie cloudového rozhrania po novom

Vzhľadom na to, že technológie sú zakomponované takmer všade, k enormnému nárastu dát len prichádza, a tak podniky budú musieť spravovať aplikácie a údaje inak. IT priemysel vytvára matrixovú infraštruktúru, ktorá presahuje aj samotný cloud a zahŕňa edge computing, IoT platformy, strojovú inteligenciu, rozšírenú virtuálnu realitu, či blockchain. K najnovším digitálnym trendom patria decentralizované aplikácie, ktoré menia model cloudu ako ho poznáme, pretože dáta bude produkovať veľký počet účastníkov, nielen menší počet centrálnych zdrojov. ,,Gravitácia" – sústredenie dát – sa stáva základným princípom nových multilatentných systémov a umožňuje ich rozsiahlejšiu analýzu. Cieľom ,,matrixu" je čím viac priblížiť túto inteligenciu údajom. Preto už môžu malé a špecifické aplikácie fungovať v dostupných prostrediach v našej blízkosti, ako je napr. prístroj vo vrecku, zapracovaný do rukáva, namontovaný na stôl, alebo vonku na stĺpe pred domom. A áno, bezdrôtová technológia 5G zmení vzory zhromažďovania údajov prevratnými spôsobmi.

4) Zisk vstupenky do éry informačného osvietenstva

Digitálne podnikanie ponúka firmám bohaté informačné zázemie, na ktorom môžu stavať svoj ďalší biznis. Obrovské objemy údajov však musia podniky spracovávať čoraz rýchlejšie, a to najmä preto, že ich hodnota sa v priebehu času prudko znižuje. Preto sa v roku 2019 operatívne využívanie informácií stane pre spoločnosti kľúčové, na ich základe sa budú vedieť lepšie rozhodovať. Spoločnosti, ktoré vstúpia do veku informačného osvietenstva si uvedomia, že umelá inteligencia a strojové učenie môžu zlepšiť ponuku ich služieb a vygenerovať nové zdroje príjmov, ale iba pomocou správnych algoritmov, koordinácie modelov, údajov a dostatočnej infraštruktúry.

5) Ochrana osobných údajov zákazníkov

Zákon o ochrane osobných údajov spoločnosti prinúti, aby dodržiavali v plnej miere všeobecné nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Mali by pretaviť tento digitálny trend do príležitosti poskytnúť svojim zákazníkom ešte lepšie služby a získať si ich dôveru a lojalitu. Poslúži im hlavne jasná stratégia riadenia údajov od zákazníka, cez predaj, marketing a obchodné transakcie, až po výskum a vývoj produktov. Budú musieť zvážiť nové spôsoby prilákania zákazníkov a premyslieť zmeny vo svojich dátových zdrojoch, najmä v marketingu, v systémoch generovania dopytu a systémoch riadenia vzťahov so zákazníkmi. Podniky budú skúmať možnosti integrácie údajov, ich kvalitu, riadenie a bezpečnosť.

6) Vznik špecializovaných dátových centier

Klasické podnikové dátové centrá sa začnú vytrácať a v roku 2019 môžeme očakávať nárast prechodu týchto centier do verejných cloudov prevádzkovateľov, ktorí disponujú masívnou základňou a strategicky umiestnenými centrami. Týmto sa spracovávanie informácií podnikov stane súčasťou dodávky služieb a  dáta od zákazníkov budú široko distribuované. Vďaka tomu podniky dokážu fungovať efektívnejšie a získajú tiež cennejšie dáta. Tento trend prispeje k optimalizácii existencie veľkych "mainframovych" centier, ktoré ale časom zrejme taktiež zaniknú a budú nahradené špecializovanými verejnými cloudmi.

Aj Slovensko sa prispôsobuje digitálnym trendom, jedným z pozitívnych príkladov je práve portál Oversi.gov.sk, ktorý pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvorila DXC Technology a získal cenu najlepší Projekt digitalizácie spoločnosti ITAPA 2018. V prvej fáze odbremenil občanov a podnikateľov od povinnosti nosiť na úrady výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva vrátane kópií z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. ,, Od 1. januára 2019 občanov portál odbremenil aj od povinnosti dokladovať výpis z registra trestov," doplnil Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology.

Kategórie: Podporujeme

SAV sa pripája k stanoviskám univerzít k plagiátorstvu

SAV.sk - 18. január 2019
Slovenská akadémia vied sa pripája k stanoviskám Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach k otázke plagiátorstva. Stanoviská oboch inštitúcií prinášame v plnom znení. Stanovisko UK Bratislava Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a predseda Akademického senátu UK vydali dňa 17. januára 2019 vyhlásenie k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo v Banskej Bystrici. Zo správy komisie Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici, ktorá ...
Kategórie: Podporujeme

Lyžovanie v susednom Dolnom Rakúsku: Novinky tohtoročnej sezóny a obľúbené lyžiarske centrá

PRservis.sk - 18. január 2019

BRATISLAVA 18. januára 2019 - Lyžiarske strediská v Dolnom Rakúsku sú známe tým, že ponúkajú možnosti takmer pre každého, kto má rád zábavu na svahu. Či ide o rodinný svah v Annabergu alebo zjazdovku svetového pohára v Semmeringu, dolnorakúske lyžiarske strediská ponúkajú naozaj všetko: od celkom ľahkých až po skutočne náročné zjazdovky. Región Dolného Rakúska je blízko od slovenských hraníc a vďaka rozmanitým zážitkom na snehu je vhodným miestom na jednodňové výlety a kratšie i dlhšie dovolenky.

Dolné Rakúsko ponúka 24 lyžiarskych stredísk s viac ako 200 kilometrami zjazdoviek, ktoré obsluhuje takmer 100 lanoviek a vlekov. Zjazdovky sú väčšinou mierne a široké a oslovia tak predovšetkým rodiny a začiatočníkov. Na svoje si však prídu v deviatich zážitkových lyžiarskych centrách aj milovníci adrenalínu. Bežkári zase ocenia viac ako 800 km upravených trás. V zimnej sezóne 2018/2019 prichádzajú lyžiarske areály Dolného Rakúska s niekoľkými novinkami.

Najpopulárnejšia aktivita na svahu - ničím nerušená ranná lyžovačka Guga hö

Počas minuloročnej sezóny najväčšiu popularitu zaznamenali ranné lyžovania na Annabergu, preto sa počas tohtoročnej sezóny bude konať ešte viac Guga hö lyžovaní. Spojenie "Guga hö" pochádzajúce z mostviertelského dialektu znamená "svieži ako rybička". Volá sa tak aj zážitková ponuka lyžiarskych areálov v Mostvierteli. Ranostajov vo vybraných termínoch čaká nezabudnuteľný zážitok: Za východu slnka si, skôr než všetci ostatní, vychutnajú prvý zjazd na nedotknutej zjazdovke. S lyžiarskym sprievodcom spoznajú najkrajšie miesta na kopci a potom sa v horskej chate posilnia regionálnymi dobrotami. Od nasledujúcej zimnej sezóny môžu deti lyžovať po zjazdovkách už od skorého rána. Rodinná lyžiarska oblasť Annaberg pre deti ponúka dva špeciálne termíny, počas ktorých menší záujemcovia môžu preskúmať a dôkladne otestovať bohaté možnosti skiareálu. Deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré už zvládajú červené zjazdovky, sa môžu zúčastniť na rannom lyžovaní v Annabergu za sprievodu dospelej osoby v dňoch 9. februára a 9. marca 2019.

Nový Anna-Park na Annabergu

Veľkou novinkou sezóny je nový Anna-Park na Annabergu. V Anna-Parku sa vybláznia malí aj veľkí. Akciu a zábavu v jednom im ponúkajú dve freestylové sekcie. Vo funparku Family môžu freestyleri skákať a trénovať na prekážkach, v sekcii FunCross so strmými zákrutami, snehovými vlnami a skokmi v dĺžke 800 m si prídu na svoje začiatočníci i profesionáli. V Annabergu a Mönichkirchene môžete vyraziť na zjazdovky bez státia pri pokladni. Počnúc zimnou sezónou 2018/2019 máte možnosť si váš skipass pohodlne dobiť i z domu alebo cestou na dovolenku. Elektronické nabíjanie skipassov takisto zaznamenalo od minulej sezóny veľký úspech.

5 hlavných lyžiarskych centier v Dolnom Rakúsku

Slovenskí lyžiari s obľubou navštevujú predovšetkým osvedčené lyžiarske svahy, ktoré ponúkajú prvotriednu lyžiarsku zábavu a služby.

Lackenhof nadchne svojou polohou priamo na úpätí hory Ötscher. Ponúka početné možnosti ubytovania hneď pri zjazdovke. Tento východoalpský areál s výbornými snehovými podmienkami sa pýši zjazdovkami všetkých stupňov obťažnosti a tiež pretekárskym úsekom.

Od vrcholu až do údolia dokáže Gemeindealpe svojich návštevníkov vždy prekvapiť. Kto hľadá dobrodružstvo, v Gemeindealpe nájde, čo hľadá. Tento areál má čo ponúknuť nielen rodinám, ale aj freeridistom, snowboardistom i nelyžiarom.

Pokiaľ sa nemôžete dostatočne nabažiť lyžovania, snowboardingu a sánkovania, ste na Zauberbergu Semmeringu na správnom mieste. Jazdí sa tam ešte dlho po 18. hodine, každý deň sa rozsvieti umelé osvetlenie a ožiari nielen zjazdovky, ale aj okolitú krajinu.

Rozmanitá rodinná aréna v St. Corona am Wechsel je obľúbeným cieľom pre rodiny s malými lyžiarmi. Vzdialená iba 80 minút od Viedne ponúka St. Corona všetko, čo začiatočníci potrebujú na úvod do lyžovania. Na 350 metrov dlhom tanierovom vleku, ako aj pásových vlekoch s dĺžkou 90, 35 a 9 metrov sa lyžiari naučia všetko potrebné. O snehovú zábavu sa okrem toho stará aj zimný park so snehovými násypmi a U-rampou, ako aj špeciálnym zariadením Fun, Speed & Racing Area. Obľúbené sú najmä piatky a soboty, pretože vtedy sú zjazdovky otvorené vďaka umelému osvetleniu až do 20.00 hod.

Lyžiarske stredisko Königsberg - Hollenstein sa nachádza neďaleko mesta Waidhofen. Hoci ide o relatívne malé stredisko, v ktorom 14 km zjazdoviek obsluhuje päť lyžiarskych vlekov, pre svoju skladbu tratí je čoraz viac vyhľadávaným cieľom príjemných zimných rodinných dovoleniek. Mierne a široké svahy tvoria polovicu tunajších terénov, naozaj náročné sú len 2 kilometre königsbergských zjazdoviek.

AKTUALITA: Obľúbené stredisko Hochkar je až do odvolania zatvorené kvôli lavínovému nebezpečenstvu.

Ešte viac tipov na lyžovanie, zábavu na svahoch, informácie o lyžiarskych centrách a aktivitách mimo lyžiarskych zjazdoviek nájdete na stránke: https://www.dolne-rakusko.info/zima

Kategórie: Podporujeme

Umelá inteligencia môže pomôcť slovenskej ekonomike, kľúčová je pritom jasne definovaná vízia a následne podpora a investície vlády

PRservis.sk - 17. január 2019

BRATISLAVA 17. januára 2019 - Umelá inteligencia (UI) má potenciál priniesť revolúciu v priemysle a v poskytovaní služieb v krajinách, ktoré jej "otvoria dvere". Kľúčová je pritom úprava legislatívy, rast investícií do tejto oblasti a nastavenie rámca a možností využitia novej technológie. S cieľom koordinovať potreby firiem aj verejného sektora funguje pri Americkej obchodnej komore v SR platforma umelej inteligencie. Hosťom jej aktuálneho stretnutia bol Radoslav Danilák, hardvérový architekt a autor prototypu prevratného čipu Tachyum Prodigy, ktorému bolo udelené štátne vyznamenanie Prezidenta SR.  

"Americká obchodná komora v SR začala intenzívnejšie diskutovať na tému UI a dát začiatkom roka 2018, čo vyústilo do vytvorenia AI-SK platformy, ktorej cieľom je zjednotiť akadémiu, podnikateľský a verejný sektor a maximálne využiť potenciál UI pre podporu hospodárskeho rastu. Platforma diskutuje o ekonomických, etických a sociálnych otázkach a zmenách, ktoré UI prináša, ako aj o spôsobe budovania dôvery spoločnosti v nové technológie”, hovorí Petra Zappe, koordinátorka platformy.

Firmy aj vláda si uvedomujú obrovský potenciál umelej inteligencie a jej vplyv na hospodárstvo a verejné služby. Skúsenosti z podnikateľskej praxe ukazujú, že už dnes sa firmy zaoberajú reálnym využitím UI a komercionalizácie jej potenciálu. Darí sa im to aj na Slovensku. "Systém IBM Watson for Oncology využívajú onkológovia zo siete nemocníc už viac ako rok. Doteraz mali možnosť overiť si správnosť navrhovanej liečby pomocou umelej inteligencie a na základe medzinárodne overených postupov pri viac ako 500 pacientoch," uvádza Fridrich Matejik, obchodný riaditeľ IBM Slovensko.

Úspešný hardvérový architekt a vynálezca Radoslav Danilák môže výrazne pomôcť rozvoju slovenského ekosystému okolo vývoja a použitia umelej inteligencie. Jeho spoločnosť Tachyum nedávno dosiahla zásadný míľnik vo vývoji prevratného čipu pre datacentrá, ktorý ma nízku spotrebu energie a vysokú kapacitu. "Slovensko má predpoklady ako aj ekonomický potenciál na to, aby dokázalo do výskumno-vývojového centra Tachyum pritiahnuť talentovaných IT a AI profesionálov, ktorí svojou prácou a vývojom prispejú aj k rozvoju slovenskej ekonomiky,” uvádza Radoslav Danilák, CEO, Tachyum. Zo štatistík vyspelých krajín vyplýva, že za každé euro investované do výskumu a vývoja čipu Tachyum v budúcom bratislavskom vývojovom centre vygeneruje tri eurá pre slovenskú ekonomiku.

Podľa Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informácií a informačných technológií STU v Bratislave, pracuje dnes veľa talentovaných Slovákov z oblasti technológií v zahraničí. Príchod výskumno-vývojového centra Tachyum na Slovensko by mohol vyvolať opačný efekt – návrat talentov domov a prilákať špičkových expertov z celého sveta. "Výskumné centrum tohto typu by nám pomohlo vytvoriť Centrum excelentnosti, okolo ktorého by vznikol silný ekosystém riešení, založených na umelej inteligencii. To by zásadne posunulo akademický sektor, zintenzívnilo technologický výskum a vývoj a prinieslo príležitosť pre šikovných ľudí."

Kategórie: Podporujeme

Corteva Agriscience bude pôsobiť aj na Slovensku

PRservis.sk - 17. január 2019

NITRA 17. januára 2019 - Corteva Agriscience™, poľnohospodárska divízia spoločnosti DowDuPont, sa stane významným hráčom v agrosektore, ktorá spojí aktivity materských firiem DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection a Dow AgroSciences. Osamostatnenie divízie a jej vstup na burzu sa očakáva po dokončení ohláseného oddelenia v júni 2019. Súčasťou procesu bude aj vytvorenie slovenskej divízie.

"Corteva Agriscience je popredným hráčom v poľnohospodárstve vo vyše 130 krajinách. Naše materské spoločnosti sú etablovaní hráči v agrosektore. Našou oporou je široký tím odborníkov a  prvotriedne kapacity v oblasti výskumu a vývoja, čo nám umožňuje vyvíjať nové technológie, osivá a inovatívne riešenia na ochranu rastlín a súčasne byť lídrom v zodpovednom plánovaní a riadení prírodných zdrojov. Umožňuje nám to meniť spôsoby pestovania a miestnym pestovateľom pomáhať produkovať lepšie, výnosnejšie a zdravšie plodiny pri efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov," povedal Petr Portych, riaditeľ divízie Corteva Agriscience na Slovensku počas odborného sympózia v Nitre.

Corteva Agriscience poskytne riešenia proti burine, škodcom, chorobám, na zabezpečenie prísunu potrebných dusičnanov a výživy rastlín, ako aj aplikované technológie v osivách pre prvotriedne osivá repky, kukurice a slnečnice.

Podľa Petra Portycha má Slovensko veľký potenciál. Výrobky a značky zakladajúcich firiem sú na Slovensku dobre známe. "Intenzívne sa venujeme slovenskému trhu a zaviazali sme sa zlepšiť podmienky pre slovenských pestovateľov a spotrebiteľov."

Corteva Agriscience poskytne pestovateľom na Slovensku rozsiahle portfólio známych značiek Pioneer, Encirca, nedávno uvedených osív Brevant a prostriedkov na ochranu rastlín.

Kategórie: Podporujeme

T.R.A.M. ponúkol vyšší level spojenia Bratislavy s Viedňou. Z galérie vo vlaku sa tešilo pol milióna účastníkov

PRservis.sk - 17. január 2019

BRATISLAVA 17. januára 2019

Netradičný projekt spájal slovenskú a rakúsku metropolu od februára 2018 do januára 2019
Poslednú jazdu absolvoval umelecký vlak 16. januára 2019
R.A.M. odkazoval na legendárnu Pressburger Bahn

Viac ako 175-tisíc najazdených kilometrov, 91 medzinárodných umelcov, 39 predstavení, 4 výstavy a vyše pol milióna účastníkov. Taká je bilancia bezmála rok trvajúceho projektu "T.R.A.M. – cesta časom Viedeň – Bratislava", ktorý od februára 2018 do januára 2019 netradičným spôsobom spojil dve európske metropoly. Umelecká vlaková súprava s galériou súčasného umenia premávala medzi Bratislavou a Viedňou 8 až 11-krát denne. Každú stredu večer sa vo vybraných priestoroch vlaku viedli diskusie a uskutočňovali prezentácie a prednášky významných hostí z oblasti umenia a kultúry.

Projekt spustený pri príležitosti 25 rokov trvania bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom z iniciatívy Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave bol dielom spolupráce Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Rakúskych železníc (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB). Cieľom bolo podporiť kultúrnu mobilitu a poskytnúť cestujúcim netradičný umelecký zážitok obohacujúci ich cestu o prekvapivé stretnutia so súčasným umením.

Svoju "labutiu pieseň" v podobe dvoch posledných jázd medzi bratislavskou hlavnou stanicou a viedenskou stanicou Hauptbahnhof absolvoval umelecký vlak 16. januára 2019. Finisáže projektu sa zúčastnili podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK Patrik Horný, členka predstavenstva ÖBB-Personenverkehr AG Michaela Huber, veľvyslanec Rakúska v SR Carl Helfried, veľvyslanec Slovenska v Rakúsku Peter Mišík, kurátor projektu Juraj Čarný či autorka vonkajšieho dizajnu vlaku Marta Kopyt.

Aj poslednú jazdu sprevádzali umelecké vstupy, napríklad v podaní členov hudobných skupín Pajtáš a Urband prezlečených symbolicky za štyroch kráľov T+R+A+M, ktorí rozdávali občerstvenie cestujúcim. Nechýbali zaujímavé prezentácie – video o opatrovateľkách, výstava nájdených predmetov z vlakov ÖBB či historické noviny z čias komunizmu.

"Teší nás, že sa aj takýmto invenčným spôsobom podarilo zdôrazniť nielen geografickú, ale aj historickú či kultúrnu blízkosť oboch metropol i národov. Aj v budúcnosti sme otvorení podobnej spolupráci. Veríme, že prepojenie Bratislavy s Viedňou vlakom bude vyhľadávať čoraz väčší počet cestujúcich, a to nielen z pracovných dôvodov, ale aj v rámci oddychu či kultúrneho obohatenia – presne v duchu historických súvislostí, s ktorými sa tento projekt spája," hodnotí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Názov práve ukončeného projektu T.R.A.M. odkazuje na legendárnu Pressburgher Bahn (ľudový názov "Viedenská električka"), takmer 70-kilometrovú elektrifikovanú železničnú trať, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň s vtedajším Prešporkom. Viedenčania vyhľadávali bratislavské kaviarne či operu, obyvatelia Bratislavy zasa cestovali – nielen za kaviarenskou kultúrou – do Viedne.

Pripomíname, že práve Rakúšania výrazne pomohli pri vzniku slovenských železníc a prispeli
K vybudovaniu novej trate z Viedne do Bratislavy-Petržalky cez Kittsee. Prvé vlaky po nej začali jazdiť v januári 1999. Toto spojenie nielen zrýchlilo čas jazdy do Viedne, ale prispelo k lepšiemu napojeniu na celú európsku sieť železníc.

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca

Kategórie: Podporujeme

Ústav experimentálnej fyziky nominovaný na Košičana roka

SAV.sk - 17. január 2019
Ústav experimentálnej fyziky SAV nominovali ankete Košičan roka 2018 v kategórii Subjekt, za sféru Vzdelávanie, veda a výskum „za vynikajúce odborné výsledky aj v čase, keď sa štát vedcom obrátil chrbtom“. Anketa Košičan roka oceňuje osobnosti a subjekty, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky alebo vykonali významné aktivity v prospech mesta Košice a jeho obyvateľov. O ocenených v ankete Košičan roka 2018 sa rozhoduje v dvoch kolách. Do 1. kola ankety predložila Nominačná komisia 10 osobností a 10 subjektov. O tom, kto ...
Kategórie: Podporujeme

Ľudská slza ako umenie

SAV.sk - 17. január 2019
Vedu a umenie spojili do jedného celku vedci z Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Na výstave, ktorú inštalovali v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach, prostredníctvom obrazov približujú širokej verejnosti výsledky niekoľkoročného výskumu diagnostického potenciálu ľudskej slznej tekutiny pri niektorých ochoreniach. S pozorovaním slznej tekutiny pomocou atómového silového mikroskopu  začala v roku 2015 doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., ...
Kategórie: Podporujeme

Guru psychoterapie v SAV

SAV.sk - 16. január 2019
Ľudský hnev, terapia odpustenia, emócie šťastia. Ich prežívanie v kontexte ľudského konania sa skloňovalo pri prijatí profesora Roberta Enrighta z USA predsedom SAV profesorom Pavlom Šajgalíkom v stredu 16. januára na pôde SAV v Bratislave. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci sympózia Integratívna onkológia, ktoré zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny spolu s partnermi, vrátane SAV, pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine. Robert Enright je profesorom edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University. Bol nominantom na Templetonovu ...
Kategórie: Podporujeme

V pohorí Tribeč miznú ľudia – do kín mieri mysteriózna filmová Trhlina

PRservis.sk - 16. január 2019

BRATISLAVA 16. januára 2019 - Možno je to len legenda, možno zámerná mystifikácia a možno desivá pravda. Ale priveľa z tohto príbehu sa naozaj stalo… 24. januára príde do slovenských kín mysteriózny thriller Trhlina, ktorý podľa rovnomennej knižnej predlohy Jozefa Kariku nakrútil režisér Peter Bebjak.

Nezamestnaný absolvent vysokej školy Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta, ktorý pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč. Keď sa po čase rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal. Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že tento prípad nie je ojedinelý – zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. Hrôzostrašných prípadov pribúda.

Igor s priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom prenikajú čoraz hlbšie a odhaľujú skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie než akákoľvek fantázia. Vyberú sa na výpravu priamo do tribečských lesov, kde zažijú čosi, čo sa vymyká ich chápaniu. Pátranie, ktoré na začiatku pôsobí ako nevinná zábava nesúrodej skupinky, však končí tragicky...

Vo filme režiséra Petra Bebjaka (film Čiara, seriály Za sklom či Mesto tieňov) sa stretnú zvučné herecké mená. Spolu s  Matejom Marušinom, Dávidom Hartlom či Máriou Bartalos sa diváci a diváčky môžu tešiť na Tomáša Maštalíra či Juraja Loja. Mysteriózny thriller Thrlina prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Zdroj: Webnoviny.sk - V pohorí Tribeč miznú ľudia – do kín mieri mysteriózna filmová Trhlina © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie: Podporujeme

Tesco je finalistom ankety Office roka 2018

PRservis.sk - 16. január 2019

BRATISLAVA 16. januára 2019 - Zmodernizované kancelárie spoločnosti Tesco na Zlatých pieskoch v Bratislave sa dostali medzi finalistov prestížnej súťaže CBRE Office roka. Súťaž má za cieľ ukázať a vyhodnotiť najinšpiratívnejšie pracovné prostredie firiem na Slovensku, predstaviť filozofiu, hodnoty a nové trendy v spoločnostiach, ktoré sa snažia o vytváranie inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia.

"Zlepšenia priniesli našim kancelárskym tímom novú kultúru a moderné kancelárske prostredie, ktoré podporuje flexibilné spôsoby spolupráce v tíme," hovorí o modernizácii kancelárií obchodného reťazca Lucia Poláčeková, PR manažérka pre Tesco na Slovensku.

V Bratislave pracuje na ploche viac ako 2 300 štvorcových metrov 250 ľudí. Modernizácia premenila kancelárie na úplne otvorené tzv. open space priestory, zamestnanci nepracujú v samostatných kanceláriách  a nemajú fixný pracovný stôl. Nové usporiadanie podporuje flexibilitu práce, komunikáciu a spoluprácu a obmedzuje hierarchiu. Pôvodné priestory sa minulý rok premenili na estetický a farebne zladený neformálny priestor s miestami na stretnutia bez nutnosti vopred si ich rezervovať. Rovnako pribudli aj miestnosti vybavené technológiou na telekonferencie a konferenčné hovory s novým systémom rezervácie.

Do plánovania zmien sa mohli zapojiť aj zamestnanci prostredníctvom Office šampióna vybraného spomedzi nich. Jeho úlohou bolo spolu s kolegami napríklad vyberať kancelársky nábytok, usporiadanie a vybavenie miestností. Spolu s architektmi a projektantmi sa tiež podieľali na záverečných úpravách dizajnu kancelárie.

"Zlepšovanie kancelárií znamená viac ako len zmenu nášho fyzického prostredia. Dúfame tiež, že bude napomáhať našej kultúre otvorenosti," dodáva L. Poláčeková. Okrem zmeny dizajnu prinieslo nové pracovné prostredie aj ekologickejšiu prevádzku. Spotrebu energie šetrí LED osvetlenie, zamestnanci separujú odpad, ktorého objem znižujú napríklad aj tým, že nepoužívajú papierové utierky.

Výsledky tretieho ročníka súťaže Office roka budú vyhlásené 21. februára 2019 v troch kategóriách – Kancelária ako DNA firmy, Zdravá kancelária, Smart kancelária.

Hlasovanie prebieha tu: https://www.officeroka.sk/sk/finalisti-finalisti-2018/

Kategórie: Podporujeme

Agent Gabriel Allon v novom trileri

PRservis.sk - 16. január 2019

BRATISLAVA 16. januára 2019 - Majster špionážneho žánru Daniel Silva nestráca dych. Prichádza s ďalším, už 18.pokračovaním jeho fantastickej série. Fanúšikovia legendárneho Gabriela Allona sa môžu aj tentoraz tešiť na fascinujúci príbeh plný nečakaných zvratov, konšpirácií, lásky a zrady.
Je tu nový triler Druhá žena.

Niektoré tajomstvá sú príliš nebezpečné, aby uzreli svetlo sveta.
Bola jeho najprísnejšie stráženým tajomstvom…

Záhadná Francúzka v odľahlom mestečku v andalúzskych vrchoch začína písať nebezpečné pamäti – príbeh muža, ktorého kedysi milovala v Bejrúte, a dieťaťa. Táto žena pozná najväčšie tajomstvo Kremľa. Pred mnohými rokmi sa KGB podarilo prepašovať na Západ svojho človeka a ten teraz stojí na prahu absolútnej moci.

Veľké sprisahanie môže odhaliť iba jeden muž: Gabriel Allon, špičkový agent a reštaurátor, súčasný šéf izraelskej spravodajskej služby. Gabriel už predtým bojoval s temnými silami nového Ruska a zaplatil za to privysokú cenu. Teraz sa s Rusmi stretáva znova a v hre nie je nič menšie ako osud povojnového svetového poriadku…

Druhá žena je opäť špičkový špionážny triler, ktorý má slúžiť hlavne na pobavenie, no niekedy až zarážajú informácie a predpovede Daniela Silvu vyrážajú dych. Nebojí sa poukazovať na neprávosti a svinstvá, ktoré sa dejú na svetovej politickej scéne.

"Medzi minulosťou a prítomnosťou existujú nápadné paralely. Rusko pod vedením Vladimira Putina je revanšistické aj paranoické, čo je nebezpečná kombinácia. Hospodársky a demograficky slabý Putin využíva svoje mocné tajné služby a kyberbojovníkov na znásobenie sily. Keď Putin rozsieva politický chaos v západnej Európe a usiluje sa narušiť a zdiskreditovať americké voľby, koná podľa starých pravidiel KGB. Prijíma "mimoriadne opatrenia"," popisuje Daniel Silva a dodáva, že Vladimir Putin bez problémov používa vraždu ako nástroj štátnej moci.

Začítajte sa do novinky Druhá žena:

PROLÓG MOSKVA 1974

Dlhá čierna limuzína Zil s plisovanými záclonkami na zadných oknách uháňala z Letiska Šeremetievo do centra Moskvy v pruhu vyhradenom pre členov politbyra a ústredného výboru. Kým prišla do cieľa, na námestie pomenované po ruskom spisovateľovi pri Patriarchových rybníkoch, mesto sa ponorilo do tmy. Kráčali po úzkych neosvetlených uliciach — dieťa a dvaja muži v sivých oblekoch — až ku kaplnke medzi platanmi. Bytový dom stál na druhej strane uličky. Vošli do drevených dverí, natlačili sa do výťahu a vyviezli hore. V tmavej chodbe čakali ešte jedny schody. Dieťa ich zo zvyku zrátalo. Bolo ich pätnásť. A nad nimi ďalšie dvere, čalúnené kožou. Stál v nich elegantne oblečený muž s pohárom v ruke. Čosi v jeho spustošenej tvári bolo dieťaťu povedomé. S úsmevom povedal po rusky jedno slovo. Prešlo veľa rokov, kým dieťa pochopilo, čo to slovo znamenalo.

PRVÁ ČASŤ NOČNÝ VLAK DO VIEDNE
1] B U D A P E Š Ť , M A Ď A R S K O

Nič z toho by sa nestalo — zúfalé pátranie po zradcovi, napäté vzťahy ani zbytočné úmrtia — keby nebolo nešťastného Heathcliffa. Bol ich tragickou postavou, ich nesplneným sľubom. No nakoniec sa stal ďalším úspechom na Gabrielovom konte. Napriek tomu si Gabriel želal, aby Heathcliff stál na jeho strane. Agenti ako Heathcliff neprichádzajú každý deň, len raz, nanajvýš dvakrát počas kariéry.
Taká je špionáž, hovoril si Gabriel. A taký je život.
Heathcliff nebolo jeho pravé meno, vybral ho náhodne počítač, aspoň to tvrdili jeho riadiaci dôstojníci. Program zámerne zvolil krycie meno, čo ničím nepripomínalo jeho skutočné meno, národnosť ani zamestnanie. To sa aj podarilo.
Muž, ktorému pridelili meno Heathcliff, nebol najdúch ani beznádejný romantik. Nebol zatrpknutý, pomstychtivý ani násilnícky. Popravde, s románovým hrdinom Heathcliffom ho spájala iba tmavá pleť, lebo jeho matka pochádzala z bývalej Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky. Z tej istej republiky, zdôrazňovala hrdo, ako súdruh Stalin, ktorého portrét ešte vždy visel v obývačke jej moskovského bytu.
Heathcliff plynulo hovoril a čítal po anglicky a mal rád viktoriánske romány. V skutočnosti koketoval s myšlienkou, že pôjde študovať anglickú literatúru, no potom zvíťazil rozum a prihlásil sa na Moskovský inštitút cudzích jazykov, považovaný za druhú najprestížnejšiu univerzitu v Sovietskom zväze. Jeho ročníkový vedúci vyhľadával talenty pre Službu vonkajšej rozviedky a po skončení štúdia Heathcliffa pozvali do akadémie SVR. Jeho matka, opitá šťastím, položila pod obraz súdruha Stalina čerstvé kvety a ovocie. "Sleduje ťa," povedala. "Jedného dňa z teba bude dôležitý človek. Muž, ktorého sa budú všetci báť."
V matkiných očiach ho nemohol postihnúť lepší osud. Väčšina kadetov túžila slúžiť v zahraničnej rezidentúre SVR, verbovať nepriateľských špiónov a riadiť ich. Takú prácu však mohol vykonávať len určitý typ dôstojníka. Musel byť bezočivý, sebaistý, zhovorčivý, pohotový a prirodzený zvodca. Heathcliff, bohužiaľ, nebol obdarený ani jednou z týchto vlastností. Nemal ani fyzické predpoklady, potrebné na plnenie drsnejších úloh. Zato mal talent na jazyky — plynulo hovoril po nemecky, po holandsky aj po anglicky — a výnimočnú pamäť. Dostal na výber, čo sa v hierarchizovanom svete SVR nestávalo často. Buď pracovať v Moskovskej centrále ako tlmočník, alebo v teréne ako kuriér. Zvolil si druhú možnosť, čím spečatil svoj osud.
Nešlo o atraktívnu prácu, ale bola dôležitá. V službe vlasti sa túlal po svete vyzbrojený štyrmi jazykmi a aktovkou plnou falošných pasov ako nenápadný poslíček, tajný poštár. Vyberal mŕtve schránky, ukladal peniaze do trezorov a príležitostne sa dokonca stretol s plateným agentom Moskovskej centrály. Keďže ročne trávil mimo Ruska aj tristo nocí, manželstvo ani vážna známosť neprichádzali do úvahy. V Moskve mu SVR dožičila ženskú spoločnosť — krásne dievčatá, ktoré by si ho za normálnych okolností ani nevšimli —, ale na cestách často podliehal pocitu osamelosti.
Práve počas takej epizódy stretol v bare hamburského hotela svoju Katarínu. Sedela pri stole v kúte a popíjala biele víno, príťažlivá tridsiatnička, svetlohnedé vlasy, opálené ruky aj nohy. Heathcliff mal príkaz vyhýbať sa takým ženám, keď cestoval. Vždy išlo o agentky alebo prostitútky v službách nepriateľa. Lenže Katarína bola na prvý pohľad iná. Keď naňho pozrela ponad mobil a usmiala sa, Heathcliff pocítil elektrický výboj, ktorý mu vystrelil zo srdca rovno do slabín.
"Neprisadnete si?" spýtala sa. "Nerada pijem sama:"
Nevolala sa Katarína, ale Astrid. Pošepla to Heathcliffovi do ucha a dlhým nechtom mu prešla po vnútornej strane stehna. Bola Holanďanka, čo znamenalo, že ju Heathcliff, vydávajúci sa za ruského biznismena, mohol osloviť v jej materinskom jazyku. Po niekoľkých drinkoch ho pozvala do svojej izby, kde sa cítil bezpečne. Na druhý deň ráno sa zobudil s ťažkou opicou, čo bolo uňho dosť nezvyčajné, a nič si nepamätal.
Astrid už bola osprchovaná, zakrútená do kúpacieho plášťa. Za bieleho dňa ešte väčšmi vynikla jej krása.
"Máš večer čas?" spýtala sa.
"Nemal by som."
"Prečo?"
Neodpovedal.
"Tentoraz to bude skutočné rande. Vezmeš ma na dobrú večeru a možno aj na diskotéku."
"A potom?"
Roztvorila plášť a odhalila dokonale tvarované prsia. Čo ako sa snažil, nespomínal si, či ich niekedy pohladkal.
Vymenili si telefónne čísla — aj to bolo prísne zakázané — a rozlúčili sa. Heathcliff mal v Hamburgu vybaviť dve záležitosti, ktoré si vyžiadali niekoľko hodín "čistenia", aby mal istotu, že ho nikto nesleduje. Práve plnil druhú úlohu — vyberal mŕtvu schránku —, keď dostal esemesku s názvom vychytenej reštaurácie neďaleko prístavu. Prišiel načas a našiel Astrid pri stole s otvorenou fľašou nehorázne drahého Montrachetu. Heathcliff sa zamračil, víno musel zaplatiť z vlastného vrecka. Moskovská centrála pozorne sledovala jeho výdavky, a keď prekročil limit, nezaobišlo sa to bez nepríjemností.
Astrid zjavne vycítila jeho rozpaky. "Netráp sa, pozývam ťa."
"Myslel som, že ťa mám zobrať na skutočné rande."
"To som povedala?"

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Historická romanca Horúce objatie

PRservis.sk - 16. január 2019

BRATISLAVA 16. januára 2019 - Horúce objatie vás zavedie do 18.storočia, do rodiny Westcottovcov. Ak máte rady historické romance, tento očarujúci príbeh vás nadchne.

Westcott, gróf Riverdale, zanechal po sebe veľký majetok a jedno škandalózne tajomstvo, ktoré navždy zmenilo život jeho rodiny – vrátane dcéry, ktorá sa rozhodne začať odznova.

Keďže manželstvo jej rodičov vyhlásili za neplatné, z Camille Westcottovej je zrazu nemanželská dcéra bez titulu. V snahe uniknúť svojej minulosti odíde z Londýna do Bathu a zamestná sa ako učiteľka v sirotinci, kde vyrastala jej nevlastná sestra Anna. Len čo si Camille zvykne na novom mieste, s nevôľou zistí, že stará matka objednala jej portrét u maliara, ktorého nemôže vystáť.

Ani učiteľ výtvarnej výchovy Joel Cunningham nie je nadšený, že dostal za úlohu namaľovať portrét povýšeneckej novej učiteľky. Ale zatiaľ čo mu Camille sedí ako model, ich vzájomná antipatia sa mení na túžbu a túžba na horúcu vášeň. A len vďaka tomuto silnému putu, čo sa medzi nimi vytvorilo, budú schopní čeliť búrke, ku ktorej sa neodvratne schyľuje…

Mary Baloghová je mimoriadne obľúbená autorka historických romancí aj na Slovensku. Jej knihy u nás vychádzajú už dlhé roky, spomeňme Zázračná láska, Žiť pre lásku, Zvrhlá láska, Vášeň ako liek, Sobáš z rozumu, Škandály lásky, Prísľub lásky, ale tiež Pavučina vášne, či Nezabudnuteľné leto.
V sérii o Westcottovcoch vyšla zatiaľ kniha Krásna dedička a teraz Horúce objatie.

Mary Baloghová rada čítala odmalička a vždy chcela písať vlastné príbehy. Dostala sa k tomu však až v období, keď mala jej najmladšia dcéra šesť rokov. Vždy rada čítala Gerogette Heyerovú a jej knihy ju očarili natoľko, že sama začala s písaním. Tým správnym obdobím, kedy sa mali jej príbehy odohrávať, bolo regentské Anglicko...a tak sa do toho pustila.

Začítajte sa do romance Horúce objatie:

Po niekoľkých mesiacoch skrývania, trápenia a odmietania, hnevu a hanby a všetkých ostatných citov a pocitov, aké len jestvovali, Camille Westcottová sa v jedno slnečné, vetristé júlové ráno rozhodla vziať život do svojich rúk, a to v pokročilom veku dvadsaťdva rokov. Pred veľkou katastrofou, ktorá sa udiala pred pár mesiacmi, sa nemusela starať o svoj život, lebo bola dáma — lady Camille Westcottová, najstaršie dieťa grófa a grófky Riverdalovcov — a dámy sa nemusia starať, ako budú žiť. To musia robiť iní — rodičia, slúžky, opatrovateľky, guvernantky, gardedámy, manželia, všeobecne spoločnosť s množstvom pravidiel a očakávaní, z ktorých väčšina je nepísaná, ale napriek tomu reálna.
Ale teraz sa potrebovala uplatniť. Už nebola lady. Stala sa z nej jednoducho slečna Westcottová a nebola si istá ani tým menom. Má nemanželská dcéra právo používať otcovo meno? Život zíval pred ňou ako desivé neznámo. Netušila, čo môže očakávať. Nijaké pravidlá, nijaké méty.
Nijaká spoločnosť, nikam nepatrila. Ak nevezme život do svojich rúk a niečo neurobí, kto to urobí za ňu? Samozrejme, to bola rečnícka otázka. Nevyslovila ju nahlas, nikto ju nepočul, ale aj keby ju bola vyslovila nahlas, nikto by jej nedal uspokojujúcu odpoveď. A tak sa rozhodla, že to vyrieši sama. Buď niečo urobí, alebo sa do konca života bude ukrývať v tmavom kúte. Už nebola lady, ale bola živá, dýchajúca bytosť. Je niekto.
Camille a Abigail, jej mladšia sestra, bývali u svojej starej matky v impozantnom dome na prestížnej adrese Royal Crescent v Bathe. Dom stál na kopci nad mestom, viditeľný aj zďaleka, na tej ulici stál rad veľkolepých georgiánskych domov, pred ktorými sa rozprestieral park.

Ale výhľad bol na obe strany. Z okien na prednej strane mali obyvatelia Crescentu výhľad na mesto a na budovy za riekou, za nimi sa v diaľke rozkladal vidiek a vlnili sa kopce. Bol to jeden z najkrajších výhľadov v celom Anglicku a Camille sa z neho tešila, keď bola malá a mama vzala ju a jej súrodencov na dlhšiu návštevu k starým rodičom.

Ale teraz sa jej to už nezdalo také lákavé, keď tu bola nútená žiť v exile a nemilosti, hoci ona ani Abigail neurobili nič, aby si vyslúžili takýto osud. V to slnečné ráno počkala, kým jej stará matka a sestra odišli z domu, čo robievali často, do kúpeľnej dvorany blízko Bathského opátstva, kde sa prechádzali s vyššou spoločnosťou. Hoci tá spoločnosť už nepôsobila tak čarovne ako kedysi. Obyvatelia zostarli a viedli pokojný, usporiadaný život v honosnom prostredí. Aj návštevníci bývali zväčša starší ľudia, chodili sem piť minerálnu vodu a mysleli si, či už oprávnene alebo mylne, že hneď budú zdravší, keď sa napijú tej nechutnej vody. Niektorí sa v nej dokonca kúpali ponorení až po krk, hoci to sa teraz považovalo za staromódne.
Abigail rada chodila do kúpeľnej dvorany, lebo ako osemnásťročná sa rada prechádzala v spoločnosti a očividne tam obdivovali jej mladistvú krásu, hoci ju nepozývali na súkromné večierky ani na verejné zábavy.
Koniec koncov nebola úctyhodná mladá dáma, aj keď ich stará mama patrila k smotánke. Camille tvrdošijne odmietala sprevádzať ich niekam, kde mohli stretnúť iných ľudí. Keď sa výnimočne rozhodla vyjsť von, zväčša s Abby, zastrela si tvár závojom, lebo sa bála, že ju spoznajú.
Ale dnes nie. A zariekla sa, že už nikdy viac. Skoncuje so svojím starým životom, a ak ju niekto spozná a zaútočí na ňu, ona mu to vráti. Najvyšší čas začať nový život a nájsť si nové známosti! A ak pri prechode z jedného sveta do druhého utŕži nejaké rany, vyrovná sa s nimi.
Keď stará mama a Abby odišli, obliekla si slušivé vychádzkové šaty a na hlavu si založila čepiec, ktorý s nimi ladil. Obula si pohodlné topánky, lebo črievice, aké nosila, keď sa všade vozila kočom, boli teraz nepoužiteľné, mohla ich nosiť akurát tak po dome. Napokon si vzala kabelku a rukavičky a vyšla na dláždenú ulicu, nečakala, kým jej sluha otvorí a podrží dvere a spýtavo na ňu pozrie, prečo ide sama, možno sa ju aj pokúsi zastaviť alebo za ňou poslať lokaja, aby ju sledoval. Chvíľu postála vonku, zmocnila sa jej hrôza, ba až panika a premýšľala, či sa nemá vrátiť a skryť sa niekde v tmavom kúte. Za celý život málokedy vyšla z domu alebo parku bez sprievodu člena rodiny alebo sluhu, často oboch. Ale tie dni sa skončili, hoci stará mama by bezpochyby namietala. Camille vystrela plecia, zdvihla bradu a vykročila dolu kopcom smerom k opátstvu.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

COOP Jednota obhájila titul, superznačkou sa stala už šiesty raz!

PRservis.sk - 16. január 2019

BRATISLAVA 16. januára 2019 - V nezávislom hodnotení značiek si COOP Jednota už šiestykrát odnáša významné ocenenie Superbrands. Titul udeľuje odborná porota značke, ktorá odzrkadľuje silu brandu, schopnosť plniť svoje sľuby, inovovať a neustále napredovať.

"Je pre nás nesmiernou cťou, že sa už po šiesty raz môžeme pochváliť týmto prestížnym ocenením. Vnímame ho ako pozitívnu spätnú väzbu na silu a hodnotu našej značky. Sme radi, že našim zákazníkom ponúkame najväčší podiel slovenských potravín spomedzi obchodných reťazcov a neustále zvyšujeme kvalitu výrobkov a služieb. Ďakujeme za prejavenú dôveru, " uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Na toto ocenenie môžu byť nominované iba značky, ktoré prešli prísnym výberom. Komisiu tvoria poprední a uznávaní marketingoví a komunikační experti, ktorí sledujú dva ciele: prezentovať príklady hodné nasledovania pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať a nechať sa inšpirovať tými najlepšími, a zároveň uvádzať do pozornosti mimoriadne silné značky.

Na Slovensku sa ocenenie Slovak Superbrands udeľuje už sedem rokov. Odbornej i širšej verejnosti sprostredkúva históriu úspechu najpopulárnejších značiek na Slovensku. Medzinárodný program Superbrands Awards vznikol v roku 1995 vo Veľkej Británii. Dnes sa toto rešpektované ocenenie udeľuje už v takmer stovke krajín.

COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku. V roku 2019 oslavuje 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisícom zamestnancov v 10 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 200 predajných miest na celom území Slovenska. COOP Jednota  presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota.

Kategórie: Podporujeme

Stránky