Podporujeme-RSS

Aké bude stavebníctvo na Slovensku?

PRservis.sk - pred 3 hod 37 min

28.9.2020 - Kam smeruje nová legislatíva vo výstavbe? Dosiahneme skrátenie procesu pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie? Je kontrolná a dozorná činnosť vo výstavbe dobrá, či dostatočná? Ako pokračuje informatizácia a elektronizácia stavebnej správy? Aké sú úlohy a zodpovednosť projektantov v procese výstavby? 

Nielen na tieto otázky sa diskutovalo na konferencii Stavebné úrady 2020, ktorú pravidelne organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) už od roku 2009. Dvojdňová odborná konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v hoteli Ski & Wellness Residence Družba Jasná v Demänovskej doline v dňoch 24.–-25.9.2020.

Okrem vyššie spomenutých otázok sa odborníci venovali aj energetickej hospodárnosti budov,  bezbariérovosti a debarierizácii pri výstavbe na Slovensku, ale aj ďalším témam, ktoré aktuálne rezonujú v stavebníctve.

Konferenciu otvoril predseda SKSI Vladimír Benko a Pavol Liška z VÚC Žilina. Pozvanie prijalo viacero významných hostí, medzi nimi aj štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková, ktorá informovala o príprave zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, o cieľoch Programového vyhlásenia vlády 2020-2024 pre úsek územného plánovania a stavebného poriadku, ako aj o úlohách pre naplnenie cieľov v oblasti výstavby. Predseda SKSI, Vladimír Benko, hovoril o pozícii SKSI v stavebníctve, o aktivitách, ktoré komora robí pre svojich členov, či už je to celoživotné vzdelávanie, odborné aktivity, vybrané poskytované služby a legislatívne zmeny: "Je pre nás prioritou, aby sa do nového zákona dostali témy, ako je vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov od územného konania až po kolaudáciu autorizovanými osobami. Aby vykonávacie predpisy boli zamerané na spracovanie minimálneho rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie pre všetky odbornosti autorizovaných inžinierov a architektov, aby sa zjednodušili povoľovacie procesy a správne sa nastavilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V neposlednom rade sú dôležité kvalitnejšie projekty, nezávislá kontrola dôležitých projektov vo verejnom záujme.", zdôraznil predseda SKSI.

Odborným garantom konferencie za SKSI bol 1. podpredseda Ján Petržala, ktorý vystúpil s prednáškou na tému "Úlohy a zodpovednosť projektantov v procese výstavby", a ozrejmil zúčastneným, aké sú kompetencie a rozsah zodpovednosti projektanta v tomto procese. Organizačným garantom konferencie bol aj tento rok člen predstavenstva Boris Vrábel.

Cieľom konferencie je každý rok priniesť nové poznatky a komplexnejší pohľad na dané témy, ktoré sú plnohodnotne využívané v praxi a ktoré pomôžu pracovníkom stavebných úradov, štátnej a verejnej správy, projektantom ako aj ďalším odborníkom v oblasti stavebníctva v každodennom pracovnom živote.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

CETAF a jeho 63 inštitúcií súčasťou Globálnej koalície Európskej komisie “United for #Biodiversity"

SAV.sk - pred 4 hod 26 min
Konzorcium európskych taxonomických inštitúcií CETAF a jeho inštitúcie, medzi ktoré patrí aj Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, sa pripojilo ku Globálnej koalícii "United for Biodersity". "https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm" Koalícia  začala svoju činnosť počas Svetového dňa ochrany prírody (World Wildlife Day) 3. marca 2020. Cieľom komunikačnej kampane koalície je zvyšovanie povedomia pred kľúčovou Konferenciou zmluvných strán Dohovoru ...
Kategórie: Podporujeme

Digitalizácia prinesie zmeny v doručovaní dobierok

PRservis.sk - pred 5 hod 37 min

28.9.2020 - Digitalizácia a inovácie sa nedotýkajú len takých sektorov ako je IT, zdravotníctvo či bankovníctvo. Zasahujú výrazne aj do sektora logistiky a doručovateľských služieb. Plnoautomatické inteligentné linky vedia dnes roztriediť niekoľko tisíc zásielok za hodinu. Kuriéri využívajú inteligentné tablety s perami, vďaka čomu môžu klienti podpisovať zmluvy a iné právne dokumenty biometricky bez toho, aby museli držať v ruke tlačenú verziu dokumentov.

Podľa Jána Ťureka, konateľa najväčšej kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service, "inteligentné riešenia umožňujú kuriérskym spoločnostiam poskytovať kvalitnejšie a ekologickejšie služby." Slovak Parcel Service v ostatných mesiacoch investovala značné finančné prostriedky do vývoja a implementácie digitálnych riešení. Tie podľa Ťureka uľahčujú procesy, poskytujú vysokú mieru komfortu pre kuriérov a samozrejme aj samotných zákazníkov. Okrem toho minimalizujeme kontakt kuriéra so zákazníkom, čo je v čase pandémie vírusu COVID-19 dôležitým bezpečnostným opatrením.

Spoločnosť len pred niekoľkými mesiacmi uviedla na trh ako jedna z prvých na Slovensku službu Biometrický podpis a aktuálne uvádza na trh nové elektronické riešenie pre príjmové doklady. "Ročne spotrebujeme niekoľko ton papiera len preto, aby kuriéri vytlačili pre každú dobierkovú zásielku dve strany príjmového dokladu," vysvetľuje Ladislav Kohaut, obchodný riaditeľ spoločnosti Slovak Parcel Service.

Proces pri doručení dobierky totiž prebieha tak, že ihneď po zaplatení čiastky za dobierku odovzdá kuriér jeden príjmový doklad príjemcovi a jeden si ponecháva pre seba. Spoločnosť však v záujme ochrany životného prostredia a prechodom na inteligentné riešenia v oblasti logistiky a doručovateľských služieb prichádza s elektronizáciou príjmových dokladov po doručení dobierky. Zákazník po zrealizovaní platby za dobierku nedostane od kuriéra príjmový doklad v papierovej verzii, ale o niekoľko minút mu bude prostredníctvom SMS alebo mailu zaslaný link na generovanie daňového dokladu pre túto konkrétnu zásielku. Digitalizácia má však v tomto prípade ešte jednu výhodu. "Pokiaľ si chce zákazník zmeniť dodacie údaje v doklade, môže tak urobiť prakticky okamžite. Pri zmene údajov mu doručíme cez  SMS  alebo mail špeciálny identifikátor – PIN kód, ktorým si  odomkne obsah príjmového dokladu a môže si zmeniť dodacie údaje a túto zmenu následne uložiť," dodáva Kohaut.

Spoločnosť Slovak Parcel Service ako moderná, inovatívna firma, ktorá zavádza do svojich procesov inteligentné, plnoautomatizované a digitálne procesy opäť posúva hranice svojich služieb bližšie k zákazníkom. "Všetky nami implementované inovácie majú jeden cieľ – uľahčiť procesy v doručovaní zásielok našim kuriérom, prichádzať so službami ktoré sú vysoko pro-zákaznícke a v neposlednej miere máme za cieľ šetriť životné prostredie a chrániť našu planétu," uzatvára konateľ spoločnosti Ján Ťurek.

Zákazníci Slovak Parcel Service sa tak už nebudú stretávať s papierovým príjmovým dokladom po zaplatení dobierky, ale prechádzajú na elektronickú formu tohto dokladu, v ktorom si navyše môžu sami zmeniť dodacie údaje.

www.sps-sro.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Silnú imunitu bez týchto troch látok nedosiahnete

PRservis.sk - pred 8 hod 37 min

28.9.2020 - Sychravé jesenné počasie na seba nedalo dlho čakať a krátke a daždivé dni sú už nenávratne tu. V tomto chrípkovom období je dôležité udržiavať si zdravú imunitu. Na jej podporu si určite nezabudnite povolať tieto tri nenahraditeľné látky.

Vitamín C

Vitamín C sa už dlho spája s pevným zdravím a jeho zvýšená dávka je počas zimy a jesene nevyhnutná. Podporuje totiž tvorbu bielych krviniek, ktoré tvoria základ nášho imunitného systému. Navyše pomáha telu vstrebávať železo z jedla a je dobrý aj pre zdravie kostí, zubov a kĺbov.

Získať dostatočnú dávku vitamínu C (okolo 100 mg denne, ale ani viac neuškodí) našťastie vôbec nie je zložité. Stačí jesť stravu bohatú na ovocie a zeleninu. Nájdete ho napríklad v brokolici, pomarančoch či zemiakoch.

Slnečný vitamín

Slnečný vitamín, alebo teda vitamín D, má pre telo viacero benefitov. Pomáha udržiavať zdravé a pevné kosti a zuby a v neposlednom rade prispieva svojou trochou aj k podporovaniu imunity. Nesmieme ho zabúdať v dostatočnej miere prijímať ani v tehotenstve a počas dojčenia a je dôležitý aj pre deti a dospievajúcu mládež pre správny vývoj organizmu.

Počas leta získava naše telo dostatok vitamínu D zo slnka, ale v jesennom a zimnom období musíme myslieť na dopĺňanie jeho hladiny inými spôsobmi. "Veľa sa ho nachádza predovšetkým v rybách, v rybom oleji, ale aj v mäse, vaječnom žĺtku, ale napríklad aj v mlieku a mliečnych výrobkoch. Pre vegetariánov sú vhodnými potravinami predovšetkým rastlinné tuky a oleje, ale aj kokos, kakao alebo datle," radí výživová špecialistka Janka Trebulová.

Zdravé tuky

Omega-3 mastné kyseliny uzatvárajú trojicu látok ktoré sú pre naše zdravie nenahraditeľné. "Omega-3 mastné kyseliny sú súčasťou mnohých dôležitých metabolických procesov v tele a majú pozitívny vplyv aj na imunitu," vysvetľuje Janka. Výskum tiež ukazuje, že zvyšujú aj efektívnosť B-lymfocytov, ktoré sú tiež zodpovedné za imunitu. Okrem toho podporujú omega-3 mastné kyseliny aj zdravie mozgu, srdca a očí.

Získať ich môžete z tučných rýb ako napríklad losos alebo tuniak. Ich výborným zdrojom je aj výživový doplnok OmegaMarine Forte+ od NaturaMed Pharmaceuticals. Obsahuje kvalitný olej z nórskych lososov, ktorý sa pýši označením najčerstvejší rybí olej na svete! Navyše je obohatený aj o vitamín D.

Mesačné balenie OmegaMarine Forte+ teraz môžete vyskúšať zadarmo, len za cenu poštovného a balného. Viac informácií o produkte aj aktuálnej akcii získate na bezplatnej linke 0800 444 204 alebo na webovej stránke www.omegamarineforte.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: ROZPRÁVKOVÉ BODY - 2.50

Zlacnene.sk - 26. september 2020
Kategórie: Podporujeme

Tesco na Slovensku ďalej rastie: V petržalskej Galérii otvárajú ďalšie obchody

PRservis.sk - 25. september 2020

25.9.2020 - Reťazec Tesco pokračuje na Slovensku v raste a rozširuje ponuku služieb pre slovenských zákazníkov. Napriek vypuknutiu koronakrízy otvoril počas tohto roka dva nové supermarkety a výraznerozšíril dostupnosť Tesco Online nákupov. Tesco si pripravilo pre slovenských zákazníkov aj ďalšie novinky. Nákupné centrum Galéria vPetržalke otvára čoraz viac obchodov vrátane reštauračných prevádzok či kaviarní. Zákazníci v bratislavskomRužinove si môžu od tohto týždňa vyskúšať rýchly nákup bez kompromisov vnovom obchode Žabka.

"Tesco sa stará o slovenských zákazníkov už 24 rokov, počas ktorých vybudovalo širokú sieť 152 obchodov rozličných formátov naprieč celou krajinou. Tento rok sme ju posilnili nielen vďaka dvojici nových obchodov Tesca, ale takisto rozšírením Tesco Online nákupov pre 600-tisíc nových zákazníkov,otvorením nákupného centra Galéria vPetržalke anaštartovaním novej franchisovej siete. Som nesmierne hrdý na prácu všetkých 9 000 kolegov Tesca, vďaka ktorej sme vuplynulých mesiacoch ešte viac potvrdili náš záväzok voči slovenským zákazníkom. Nakupujúci vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť za každých okolností, avnašom úsilí prinášať tie najlepšie služby pokračujeme vytrvalo ďalej," zdôraznil Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Zákazníci si rýchlo obľúbili nové supermarkety Tesca na Farského ulici v Bratislave a v meste Turany na severe Slovenska. Súčasťou skupiny Tesco sú aj obchody Žabka, ktoré s úspechom ponúkajú služby zákazníkom v susednom Česku. Žabka dnes otvorila svoj prvý obchod už aj na Slovensku, konkrétne v polyfunkčnom komplexe Perla Ružinova v Bratislave. Nakupujúcim ponúka rýchly nákup bez kompromisov, a to vďaka sortimentu približne dvetisíc potravín a kompaktnej ploche predajne zhruba 105 štvorcových metrov.

Galéria vPetržalke ponúkne 50 prevádzok

Čoraz väčšiemu záujmu nakupujúcich sa tešia prevádzky, ktoré sú súčasťou nového nákupného centra Tesco Galéria v Petržalke. Vybudovanie tohto nákupného centra s plochou 11-tisíc štvorcových metrov je najväčšou investíciou Tesca na Slovensku počas uplynulých troch rokov.

Tesco Galéria v Petržalke prináša zákazníkom aj naďalej obľúbený hypermarket, ktorý zostáva obchodom Tesca s najširšou ponukou sortimentu na Slovensku. Z celkovej plochy nového nákupného centra zaberá približne 60%. Spolu s hypermarketom je v novom nákupnom centre zákazníkom k dispozícii aj mnoho prevádzok overených i nových značiek. V Galérii Petržalka sú otvorené obchody ako H&M, New Yorker, Sinsay, Intersport, Dráčik, Deichmann či dm drogerie markt.

Jednotlivé obchody sprístupňujú ich prevádzkovatelia postupne, vždy s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie – na otvorenie čakajú už len posledné prevádzky, s ich otvorením počíta Tesco už čoskoro.

Obyvatelia Bratislavy a okolia môžu už dnes v Tesco Galérii využívať aj služby ako lekáreň, kaderníctvo, oprava obuvi, kľúčová služba, nechtové štúdio, kvetinárstvo a pobočky bánk či operátora Telekom. Čoskoro v centre pribudne aj predajňa operátora Orange.

Nakupujúci si môžu oddýchnuť v troch kaviarňach. Tesco otvorilo v nákupnom centre Galéria už aj foodcourt – aktuálne si môžu zákazníci vybrať z ponuky talianskej a ázijskej kuchyne. V krátkom čase pribudne reštaurácia s izraelskou kuchyňou a obľúbený Regal Burger.

Nová Tesco Galéria vbratislavskej Petržalke:

Nové nákupné centrum ponúkne viac ako 50 obchodov, kaviarní areštaurácií;
Predajne: H&M, New Yorker, Sinsay, Intersport, Dráčik, Deichmann, dm drogerie markt, Orsay, ŠEVT, Matyšák, Starý Otec či Panta Rhei, Pepco, Bepon, Delia Caffe, BioTech USA, čoskoro pribudne Materasso;
Služby: lekáreň, kaderníctvo, oprava obuvi, kľúčová služba, nechtové štúdio, kvetinárstvo a mobilný operátor Slovak Telekom. Čoskoro v centre pribudne aj predajňa mobilného operátora Orange;
Banky: Prima Banka, Raiffeisenbank;
Dve kaviarne, čoskoro pribudne tretia;
Foodcourt: Reštaurácie stalianskou a ázijskou kuchyňou, čoskoro v centre pribudne exotická kuchyňa aj obľúbený Regal Burger;
Nový detský kútik s modernými technológiami;
Otváracie hodiny: 9.00 – 21.00 hod.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Certifikát o absolvovaní externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 pre BMC SAV

SAV.sk - 25. september 2020
Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hneď na začiatku pandémie dobrovoľne ponúklo svoje odborné aj technické kapacity a zapojilo sa do rutinného testovania na SARS-CoV-2. Bol to vtedy bezprecedentný krok, ktorý stál BMC SAV veľa úsilia, ale ukázal sa ako správny. Rutinné testovanie pokračuje až doteraz, pričom sa používajú slovenské PCR testy, na ktorých vývoji a hlavne validácii sa stále pracuje. V lete sa testovaciemu tímu naskytla príležitosť zúčastniť sa externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko čaká zásadná zmena energetiky. Čo prinesie zimný balíček?

PRservis.sk - 25. september 2020

25.9.2020 - Slovensko čaká v najbližších rokoch zásadná zmena energetiky. Zavedenie tzv. zimného energetického balíčka (súbor 8 nariadení a smerníc EÚ "Clean energy for all Europeans") prinesie zásadnú zmenu do fungovania trhu s energiami, ale aj nové možnosti ako pre hráčov na trhu, tak aj spotrebiteľov.

O vytvorení podmienok pre rozvoj využívania elektromobility, decentralizovanej výroby z OZE, či efektívnom využívaní veľkokapacitných batérií budú so zástupcami energetického sektora na už druhom Smart NRG Fóre diskutovať štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek aj nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris.

Zimný energetický balíček

- Smernica o energetickej hospodárnosti budov
- Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
- Smernica o energetickej efektívnosti
- Nariadenie o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy
- Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou
- Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
- Nariadenie ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
- Nariadenie o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie

Z pohľadu spotrebiteľov prináša tento rozsiahly balíček zaujímavé nové nástroje. Umožní napríklad vznik tzv. agregátora, ktorý by mal napríklad umožniť aj domácnostiam dosahovať finančné úspory pri efektívnom inteligentnom riadení nielen spotreby energií, ale aj ich výroby napríklad z vlastných malých zdrojov na báze OZE. "Aj malí výrobcovia a samozrejme spotrebitelia bez skúseností na trhu s energiami získajú cez agregátora možnosť predávať svoje prebytky a tým zlepšovať návratnosť investície napríklad do malého fotovoltaického panela, či iného obnoviteľného zdroja,"  vysvetľuje Martin Dargaj, šéfredaktor portálu vEnergetike.sk.

Slovensko už v tejto chvíli, aj v dôsledku zmeny vlády a nástupu korony, s implementáciou zimného energetického balíčka mešká. Nielen pre veľkých hráčov na trhu, ale najmä aj pre rozhodnutie aj malých spotrebiteľov o investícií napríklad aj do kúpy elektrického automobilu, je preto podľa M. Dargaja dôležité, kedy dôjde k zavedeniu tejto podpory novej energetiky. "Samozrejme ešte dôležitejšie je, čo bude prioritou z pohľadu štátu a regulátora. Aj o tom budeme diskutovať ako s novým predsedom ÚRSO, tak aj so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR," dodáva M. Dargaj.

Podujatie Smart NRG Forum organizuje portál vEnergetike.sk v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť. Jeho cieľom je vytvoriť v čase obmedzení pre veľké podujatia priestor na diskusiu o významných zmenách, ktoré čakajú Slovensko v oblasti energetike. "Zároveň presunutím konferencie do online priestoru, ako aj možnosťou vypočuť si diskusiu bez vstupného, chceme sprístupniť energetiku aj spotrebiteľom," vysvetľuje M. Dargaj. Partnermi podujatia sú Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika, Stredoslovenská distribučná, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské elektrárne. Viac o podujatí, ako aj programe a spíkroch, nájdete na www.smartnrgforum.sk.

Názov podujatia: Smart NRG Forum II - online energetická konferencia
Dátum konania: 29. 9. 2020
Čas konania: 09:00 – 11:40
Témy konferencie: 1. Nová energetika z pohľadu regulátora a štátu, 2. Nové výrobné zdroje – ekologizácia výroby energií
Účastnícky poplatok: bezplatne
Partneri podujatia: ZSE, SSE, SSD, SPP, Slovenské elektrárne
Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Rozprávky budú pre deti pútavejšie aj vďaka vedcom SAV

SAV.sk - 25. september 2020
Výskumníci z Ústavu informatiky SAV vyvinuli aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok. Na začiatku bol nápad vydavateľstva inspira publishing, ktoré sa rozhodlo podporiť čítanie rozprávok deťom rodičmi a zatraktívniť ho. Nová aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou. S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru, ktorý bude ...
Kategórie: Podporujeme

Online SAVinci s RNDr. Tatianou Betákovou, DrSc.: Načo nám je očkovanie

SAV.sk - 25. september 2020
Nepochybne je témou roka koronavírus, témou jesene bude s ním súvisiace očkovanie. Jeseň totiž nebude len chrípková. Vírusy chrípky a nový koronavírus SARS-CoV-2 patria k významným ľudským patogénom. Oba vírusy patria medzi respiračné vírusy, kým však chrípka má niekoľko typických príznakov (vysoká horúčka, bolesť svalov, únava a pod.), COVID-19 má až 98 symptómov. O rozdieloch v šírení vírusov, priebehu ochorenia, mutovaní ...
Kategórie: Podporujeme

Ralf Krueger novým riaditeľom LANXESS pre strednú Európu

PRservis.sk - 25. september 2020

25.9.2020 -
R. Krueger povedie od 1.10.2020 centrálu LANXESS pre strednú a východnú Európu, spoločnosť LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Doterajší riaditeľ Wolfgang Heuchel odchádza do dôchodku

Ralf Krueger (58) sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 stane generálnym riaditeľom stredoeurópskej centrály chemickej spoločnosti LANXESS so sídlom v Bratislave.

Krueger v súčasnosti vedie Country & Agency Management skupiny LANXESS a organizuje globálnej predajné oddelenie spoločnosti. Funkciu preberá po Wolfganga Heuchelovi (65), ktorý po 39 rokoch v spoločnostiach LANXESS a Bayer odíde 1. októbra 2020 do dôchodku.

"Stredná a východná Európa je pre LANXESS dôležitým rastovým regiónom. Pod vedením Wolfganga Heuchela sa naše podnikanie v tejto oblasti v posledných rokoch skvele rozvíja. Rád by som mu poďakoval za jeho odhodlanie a vynikajúce výsledky. Želám mu, nech sa mu v jeho novej životnej etape darí," uviedol Anno Borkowsky, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS AG.

LANXESS má od roku 2008 centrálu pre strednú a východnú Európu v Bratislave

Od roku 2008 riadi LANXESS svoje podnikanie v strednej a východnej Európe prostredníctvom bratislavskej centrály LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. Z centrály v Bratislave a ďalších kancelárií vo Varšave, Budapešti, Viedni a Belehrade spoločnosť obsluhuje zákazníkov vo viac ako 20 krajinách regiónu.

"Ralf Krueger má vďaka svojej vysokej odbornosti z globálneho trhu ideálne predpoklady pre pokračovanie nášho rastového kurzu v strednej a východnej Európe. Želám mu do budúcnosti veľa úspechov," dodáva Anno Borkowsky.

Ralf Krueger pracuje pre spoločnosti Bayer a LANXESS cez 35 rokov. Počas tejto doby vykonával rad riadiacich funkcií. Od roku 2016 je Krueger vedúcim Country & Agency Management skupiny LANXESS. Vo svojej novej funkcii bude zodpovedný členovi správnej rady LANXESS Annovi Borkowskemu.

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Koronavírus neprerušil vzdelávanie audítorov

PRservis.sk - 25. september 2020

25.9.2020 - Napriek nepriaznivej situácii v organizovaní podujatí, Slovenská komora audítorov neprerušila povinné vzdelávanie svojich členov.

"Práve naopak, zintenzívnili sme nielen rozsah ale kompletne sme prešli na digitálnu komunikáciu, a to nám umožnilo kontinuálne vzdelávanie obohatiť o nové moderné prvky",   avizuje viceprezident pre vzdelávanie SKAU Ing. Štefan Fabian.

SKAU v týchto dňoch realizuje vzdelávací projekt, ktorý bol pripravený v spolupráci s Ministerstvom financií SR a je zameraný na štatutárny audit v samospráve.

Prax potvrdila význam auditu v tejto oblasti, keďže obce a ich financovanie tvoria súčasť rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky.

Audítori sa touto formou vzdelávajú a prehlbujú si svoje zručnosti a vedomosti v tejto oblasti tak, aby bol poskytnutý nezávislý názor audítora v Správe audítora, ktorá poslúži tak Ministerstvu financií SR ako aj klientom a bežným užívateľom týchto závierok.

Vedúca projektu a členka prezídia SKAU Ing. Mária Brániková hovorí: "Cieľom projektu je nielen ďalšie prehĺbenie odborných vedomostí  audítorov pre výkon štatutárneho auditu v samospráve obcí, ale aj výmena skúseností a tréning v realizácii auditu tak, ako požaduje prax. Z pohľadu súhrnnej účtovnej závierky štátu je dôležité, aby účtovníctvo obcí a účtovné závierky boli na kvalitatívnej úrovni a overené nezávislou odbornou kontrolou, ktorú predstavuje štatutárny audítor."
Projekt je zameraný na súčasný právny stav vrátane vplyvov legislatívy súvisiacej s Covid-19, ktorá sa v účtovníctve obcí zobrazí v roku 2020 a teda aj podmienky na audit budú v tomto smere zmenené.

Ing. Fabian, PhD., viceprezident pre sústavné vzdelávanie v SKAU sa vyjadril, že "projekt svojím obsahom  a zameraním na audítorské postupy, účtovnú závierku a špecifiká subjektov miestnej samosprávy poskytuje audítorom detailný prehľad auditu účtovných závierok tak, aby audítorské správy boli odrazom skutočností, ktoré sú prezentované v účtovných závierkach ako aj uistením, že iné skutočnosti uvedené v závierkach, ktoré overuje audítor súčasne s účtovnou závierkou sú pravdivé a užitočné pre používateľov a ako aj pre MF SR k zostaveniu konsolidácií a záverečného účtu SR a zostavenie súhrnnej závierky MF SR  za SR.

Projekt sa skladá z informačného videa poskytnutého odborníkmi z Ministerstva financií SR a dvoch dvojdňových webinárov s lektormi Slovenskej komory audítorov a Ministerstva financií SR.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

MetLife predstavuje na Slovensku synonymum finančnej istoty

PRservis.sk - 25. september 2020

25.9.2020 - Spoločnosť MetLife tento rok oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu, počas ktorých poistila takmer každého piateho Slováka alebo Slovenku a vyplatila až 141 miliónov  eur v rámci poistných plnení. Celé štvrťstoročie pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu je hlavným krédom a synonymom spoločnosti – finančná istota.

Na začiatku ako AMSLICO – Prvá americko-slovenská poisťovňa doslova vyrástla "na zelenej lúke" a od svojho založenia (18. september 1995) dosahovala pod značkou Amslico výnimočné podnikateľské úspechy a priniesla na slovenský trh množstvo inovácií od svojej globalnej matky Alico.

Nová kapitola poisťovne začala v roku 2010, kedy sa spoločnosť stala súčasťou americkej poisťovne MetLife, Inc. Od roku 2014 stojí na čele spoločnosti nový generálny riaditeľ Mario Valdes, ktorý v zahraničných pobočkách poisťovne pôsobí od roku 1995.

"Pre mňa vždy bola, je a bude na prvom mieste spokojnosť klienta, pretože v našom biznise je toto najdôležitejšie. Služby klientom poskytujeme už desiatky rokov a sme tu pre nich v čase, kedy to najviac potrebujú. Sme hrdí na to, čo sme dosiahli a preto by som sa chcel poďakovať všetkým našim klientom, obchodným partnerom a aj všetkým zamestnancom za ich dôveru a spoluprácu počas týchto rokov" povedal Mario Valdes.

V súčasnosti má MetLife viac ako 900.000 existujúcich klientov (individuálnych a skupinových) a takmer 10-percentný podiel na trhu životného poistenia na Slovensku. Počas svojho pôsobenia doteraz nevykázala stratu a v súčasnosti poskytuje celkové poistné krytie klientom vo výške takmer 12 miliard eur.

Počas svojho pôsobenia poisťovňa viackrát získala významné ocenenia TREND TOP v kategórii Poisťovňa roka udeľované ekonomickým týždenníkom Trend. Dva razy sa umiestnila na prvom mieste, štyrikrát na druhom mieste a dva razy na treťom mieste.

Keďže základnym krédom spoločnosti je poskytovanie finančnej istoty, kde zákazník a rodina sú stredobodom pozornosti, pri vývoji jej produktov je prvoradým cieľom zohľadniť ich skutočné potreby, ktorým prispôsobuje svoje produktové portfólio tak, že produkty pripravuje priamo určené pre konkrétny segment.

Okrem individuálneho životného a úrazového poistenia, ktoré poskytuje prostredníctvom svojej vlastnej agentúrnej siete a top maklérskych spoločností na Slovensku, MetLife taktiež spravuje viac ako 600 skupinových poistných zmlúv pre rôznych zamestnávateľov.

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností ("MetLife") jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: Bupi detské mydlo - 0.33

Zlacnene.sk - 25. september 2020
Kategórie: Podporujeme

Obavy nám silnejú, zatiaľ čo opatrnosť klesá

SAV.sk - 24. september 2020
    S narastajúcim počtom pozitívne testovaných prípadov na ochorenie COVID-19 na Slovensku narastajú aj obavy obyvateľov Slovenska. Zatiaľ čo v máji sa cítilo ohrozených 20 percent opýtaných, v septembri to bolo 27 percent. Napriek klesajúcej opatrnosti hrozbu epidémie koronavírusu neberie slovenská verejnosť ani po pol roku na ľahkú váhu. Tieto závery prináša septembrová vlna kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý mapuje situáciu na Slovensku od marca tohto roku. Prieskum vznikol z iniciatívy ...
Kategórie: Podporujeme

Pri umelom oplodnení nemusíte čakať na súhlas poisťovne a môžete aj ušetriť 1200 eur

PRservis.sk - 24. september 2020

24.9.2020 - Počet párov, ktorým sa nedarí počať dieťa prirodzeným spôsobom, rastie – v súčasnosti s týmto problémom bojuje asi každý piaty. Príčiny sa zhodne vyskytujú ako u mužov, tak i u žien. Najčastejšími dôvodmi u žien sú napríklad nepriechodné vajíčkovody,  hormonálna nerovnováha, poruchy ovulácie alebo nefunkčné vaječníky a tiež imunologické alebo genetické príčiny. U mužov ide zase o zníženú kvalitu spermií, vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov, stavy po zápaloch a infekciách.

Jedným z riešení je navštíviť centrum asistovanej reprodukcie a nechať sa dôkladne vyšetriť. Union v rámci urýchlenia celého procesu asistovanej reprodukcie nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou umelého oplodnenia z verejného zdravotného poistenia.   "Naše poistenkyne nemusia vypisovať žiadosť a čakať na náš súhlas s úhradou liečby. Celý proces je tak oveľa jednoduchšie načasovaný s potrebami poistenkyne a nedochádza k časovým stratám kvôli administratíve," uviedla Elena Májeková, riaditelka sekcie zdravotného poistenia Union. Ako ďalej dodala, predpísanie liečby, jej priebeh, výsledky vyšetrení,  čestné prehlásenie poistenky a iné náležitosti, ktoré boli vyžadované k predchádzajúcemu súhlasu sa zaznačia len do zdravotnej dokumentácie. Súhlas zdravotnej poisťovne sa vopred nevyžaduje ani pri  liekoch, ktoré sú súčasťou umelého oplodnenia.

Podľa  platnej legislatívy sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39 rokov. Tieto podmienky sa týkajú výhradne liečby na Slovensku.

V prípade, že chce pár ušetriť, môže požiadať Union o preplatenie niektorých vyšetrení a dostať späť až 1200 eur na:

Mikromanipulačná  metóda ICSI - príspevok vo výške 200 €
Komplexné vyšetrenie spermiogramu - príspevok vo výške 100 €
Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) - príspevok vo výške 900 €

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Srdcový červ Dirofilaria immitis znepokojuje parazitológov

SAV.sk - 24. september 2020
Komáre nás v tomto mokro-teplom roku poriadne vytrápili. V niektorých obciach dokonca uvažovali o vyhlásení mimoriadneho stavu. Komáre okrem toho, že spôsobujú svrbivé štípance, prenášajú mnohé nebezpečné choroby. Napríklad aj dirofiláriózu, ktorú skúmajú vedci z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Dirofilárióza je choroba spôsobená parazitujúcimi vlasovcami (Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens) z čeľade Onchocercidae. Postihuje ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky