Jakubany.sk

Subscribe to kanál správ Jakubany.sk
Aktualizácie: pred 12 min 37 s

Fašiangové posedenie

pred 11 hod 49 min
Obec Jakubany Vás srdečne pozýva na Fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. 02. 2019 (t.j. sobota) so začiatkom od 14:00 hod. v priestoroch KD Jakubany.
Kategórie: Samospráva

Oznam - voľné pracovné miesta

14. február 2019
OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555 vyhlasuje výberové konanie na: 1 pracovné miesto - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. 02. 2019 o 09.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Oznam ZŠ s MŠ - Chrípkové prázdniny

13. február 2019
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jakubany oznamuje rodičom, že v zmysle usmernenia MŠ SR č. 15/2005 a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, vyhlasuje chrípkové prázdniny v dňoch 14. a 15. februára 2019 (t.j. vo štvrtok a piatok) z dôvodu chrípkovej epidémie na našej škole . Vyučovanie v základnej a materskej škole bude pokračovať po jarných prázdninách v pondelok 25. februára 2019.
Kategórie: Samospráva

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v obci

8. február 2019
Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce Jakubany, že dňa 04. marca 2019 (pondelok) od 07:20 do 17:00 hod., dňa 05. marca 2019 (utorok) od 07:00 do 17:00 hod., dňa 06. marca 2019 (streda) od 07:10 do 17.00 hod. a dňa 07. marca 2019 (štvrtok) od 07:40 do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v určitých lokalitách v obci (v prílohe sú rozpísané čísla domov, kde bude odstavená elekt. energia).
Kategórie: Samospráva

XIV. ročník - Kamienska podkova v zime na saniach

7. február 2019
Obec Kamienka srdečne pozýva na podujatie Kamienska podkova v zime na saniach, ktoré sa uskutoční dňa 16. 02. 2019 od 10:00 hod. v PD Kamienka.
Kategórie: Samospráva

Vorobeľ Ján, Jakubany 495

6. február 2019
Kategórie: Samospráva

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

6. február 2019
MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 20. 02. - 22. 02. (streda, štvrtok, piatok) sa v ambulancii nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne prípady (nie predpis liekov) zastupuje: Streda: MUDr. Jana Derevjaniková, Sládkovičova 10, St. Ľubovňa Štvrtok, piatok: MUDr. Boris Poľanský, Mierová 90, St. Ľubovňa
Kategórie: Samospráva

Hlavná kontrolórka obce - plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

5. február 2019
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany na I. polrok 2019“
Kategórie: Samospráva

Chudíková Anna, Jakubany 572

4. február 2019
Kategórie: Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

4. február 2019
Kategórie: Samospráva

Oznam

4. február 2019
VSE a. s. počnúc dnešným dňom bude v našej obci realizovať práce - orez konárov v blízkosti elektrického vedenia. Prosíme občanov o ohľaduplnosť a zároveň ďakujeme za pochopenie.
Kategórie: Samospráva

Oznam

31. január 2019
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 05. 02. 2019 (utorok) otvorená len od073:30 do 12:00 hod.
Kategórie: Samospráva

Oznam - voľné pracovné miesta

30. január 2019
Základná škola s materskou školou v Jakubanoch zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.
Kategórie: Samospráva

Oznam

25. január 2019
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 28. 01. 2019 (pondelok) otvorená až od 13:30 do 15:15 hod.
Kategórie: Samospráva

Stránky