Jakubany.sk

Subscribe to kanál správ Jakubany.sk
Aktualizácie: pred 17 min 16 s

Oznam

22. október 2018
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 23. 10. 2018 (utorok) otvorená až od 10:00 hod. (od 7:30 - 10:00 hod. zatvorené)
Kategórie: Samospráva

Mesiac úcty k starším

19. október 2018
Obec Jakubany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším srdečne pozýva na divadelné predstavenie v podaní hercov Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove s názvom FARAÓNI, ktoré sa uskutoční dňa 29. 10. 2018 (t.j. pondelok) o 17:00 hod. v KD Jakubany.
Kategórie: Samospráva

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

18. október 2018
Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 02. 11. 2018 (piatok) sa uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce
Kategórie: Samospráva

Silné reči

18. október 2018
Pozvánka na podujatie Stand-up comedy show, ktoré sa uskutoční dňa 09.11.2018 (piatok) v Avalon Palace so začiatkom o 19:00 hod.
Kategórie: Samospráva

Oznam

18. október 2018
Obec Jakubany uskutoční dňa 22. 10. 2018 (t. j. pondelok) zber papiera - modré vrecia. Dňa 31. 10. 2018 (t. j. streda) sa uskutoční zber kovov - červené vrecia. Dňa 02. 11. 2018 (t. j. piatok) sa uskutoční zber Nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Vrecia a NO+VOO je potrebné v daný deň vyložiť pred svoje smetné nádoby, odkiaľ ich pracovníci pozbierajú.
Kategórie: Samospráva

Oznam o vykonávaní odpočtu vodomerov

10. október 2018
Pracovníci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. budú v našej obci od dnes vykonávať odpočet vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 26 žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomeru. Na odmernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomeru, spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom. Kontakt: Callcentrum PVPS 0850 111 800 alebo info@pvpsas.sk
Kategórie: Samospráva

Miestny spolok SČK Jakubany - Pozvánka na výlet

9. október 2018
Miestny spolok SČK v Jakubanoch pozýva svojich členov na výlet do Červeného Kláštora, ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2018 (t.j. v sobotu). Cieľom výletu je regenerácia síl v kúpeľoch Smerdžonka (kúpeľ, masáž, sauna a pod.) alebo turistika.
Kategórie: Samospráva

Pozvánka na futbalový zápas

9. október 2018
Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas 8. kola VI. ligy, v ktorom naše „A“ mužstvo privíta na domácom trávniku súpera z Litmanovej. Zápas sa uskutoční dňa 14. 10. 2018(t.j. túto nedeľu) o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Naša Vansovej Lomnička

8. október 2018
Mesto Stará Ľubovňa srdečne pozýva na 51. ročník recitačnej súťažnej prehliadky. Súťažnej prehliadky sa môže zúčastniť ktorákoľvek recitátorka so záujmom o hovorené slovo po dovŕšení 17. roku života. Súťaž sa bude konať v dňoch 12. - 13.10. 2018 (piatok, sobota) v Obradovej sieni MsÚ.
Kategórie: Samospráva

Oznam

8. október 2018
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 09. 10. 2018 (utorok) celý deň zatvorená.
Kategórie: Samospráva

Oznam o výkupe papiera

3. október 2018
V našej obci sa dňa 11. 10. 2018 (štvrtok) od 15:30 - 16:30 hod. pred Obecným úradom uskutoční výkup papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj katrón. Vykupuje sa aj prepálený kuchynský olej. Spoločnosť Brantner platí hygienickými potrebami (toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky).
Kategórie: Samospráva

Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

3. október 2018
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 08. až 21. október 2018 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jesenná kampaň 2018.
Kategórie: Samospráva

Zber nefunčných elektrospotrebičov

2. október 2018
Spoločnosť H+EKO, spol s r. o. uskutoční v našej obci dňa 08. 10. 2018 (pondelok) v čase od 08:00 hod. zber nefunkčných elektrospotrebičov.
Kategórie: Samospráva

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

2. október 2018
MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v ambulancii sa nebude ordinovať v dňoch 11. 10. 2018 (štvrtok) a 12. 10. 2018 (piatok) z dôvodu účasti na semináry. Akútne prípady ošetrí MUDr. Poľanský, Mierová 90, Stará Ľubovňa. Nie predpis liekov!!!
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box