Humenne.sk

Subscribe to kanál správ Humenne.sk Humenne.sk
Aktualizácie: pred 9 min 33 s

<p>V lokalite Sídliska III sa nachádza

pred 9 hod 29 min

V lokalite Sídliska III sa nachádza niekoľko mozaikových múrov, ktoré vplyvom počasia nahlodal zub času. Aktuálne podstupujú svoju obnovu.

Kategórie: Samospráva

<p>Európsky týždeň mobility predstavuje

19. september 2018

Európsky týždeň mobility predstavuje kampaň na národnej úrovni, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR. Každý rok sa uskutočňuje od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Do projektu sa zapojilo aj naše mesto Humenné.

Kategórie: Samospráva

<p>V sobotu 15. septembra sa v Humennom

18. september 2018

V sobotu 15. septembra sa v Humennom zastavili historické vozidlá Občianskeho združenia Vihorlat veterán klub Snina. Bezmála 45 nablýskaných tátošov a 6 motocyklov zaplnilo námestie pri Fontáne lásky.

Kategórie: Samospráva

<p>Letné mesiace júl a august znamenajú

17. september 2018

Letné mesiace júl a august znamenajú pre pracovníkov Odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Humennom administratívnu kontrolu podkladov o držiteľoch čipových kariet Senior. Ide hlavne o kontrolu potvrdení zaplatenia miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad.

Kategórie: Samospráva

<p>Jana Vaľová: „Jediná cesta, ktorá

10. september 2018

Jana Vaľová: „Jediná cesta, ktorá vedie k ďalším úspechom Humenného, je cesta spolupráce, rešpektu, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity.“

Kategórie: Samospráva

<p>Krasokorčuliarsky klub Humenné

7. september 2018

Krasokorčuliarsky klub Humenné organizuje nábor detí od 4 do 12 rokov + možnosť absolvovať kurz korčuľovania pod vedením trénerky, vek neobmedzený aj chlapci.

Kontakt: tel. 0908 381 313; 0910 948 836

www.facebook.com/kraso.kraso

Kategórie: Samospráva

<p>V sobotu 1. septembra bolo Humenné

5. september 2018

V sobotu 1. septembra bolo Humenné dejiskom jednej z etáp 40. ročníka jubilejného Zrazu cykloturistov. Cyklistov privítal zástupca primátorky Andrej Semanco.

Kategórie: Samospráva

<p>Železničná spoločnosť Slovensko

27. august 2018

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom otvorili v sobotu 25. augusta 2018 v Humennom pre verejnosť brány rušňového depa.

Kategórie: Samospráva

<p>Piataci MHK Humenné obsadili tretie

27. august 2018

Piataci MHK Humenné obsadili tretie miesto na domácom turnaji žiakov 5. ročníkov o putovný pohár primátorky mesta Humenné, ktorý sa uskutočnil v sobotu 25. augusta 2018 na zimnom štadióne.

Kategórie: Samospráva

<p>Pozývame Vás na oslavy 74. výročia

23. august 2018

Pozývame Vás na oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 27. augusta 2018 (pondelok) pri Pamätníku vďaky na Námestí slobody o 13.00 hod.

Kategórie: Samospráva

<p>Začiatkom apríla tohto roku sa

17. august 2018

Začiatkom apríla tohto roku sa uskutočnila porada Odboru školstva Mestského úradu v Humennom s riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci porady si riaditeľky materských škôl vytýčili priority na opravy predškolských zariadení. Aktuálne sú niektoré škôlky v procese rekonštrukcie, aby deti v septembri vstúpili do vynovených priestorov.

Kategórie: Samospráva

<p>Pri príležitosti 74. výročia

17. august 2018

Pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania sa v pondelok, 27. augusta 2018, konal pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku vďaky na Námestí slobody.

Kategórie: Samospráva

<p>V utorok 14. augusta sa uskutočnil

15. august 2018

V utorok 14. augusta sa uskutočnil kontrolný deň revitalizácie vnútroblokového priestranstva na Ševčenkovej ulici. Kontrolného dňa sa zúčastnila primátorka Jana Vaľová, Odbor výstavby a ÚP Mestského úradu a zhotoviteľ stavby. Obyvateľom boli odovzdané do užívania nové parkovacie plochy.

Kategórie: Samospráva

<p>V horúcich letných dňoch trávia deti

13. august 2018

V horúcich letných dňoch trávia deti najviac času na detských ihriskách a pieskoviskách. Aby sa počas hrania cítili dobre, Správa rekreačných a športových zariadení mesta Humenné (SRaŠZ) sa pravidelne stará o ich údržbu, keďže detské pieskoviská patria pod ich správu.

Kategórie: Samospráva

<p>V dňoch 8.-12.júla 2018 sa Folklórny

18. júl 2018

V dňoch 8.-12.júla 2018 sa Folklórny súbor Chemlon Humenné zúčastnil XVIII. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu „Vlaška 2018“ v Srbsku. Účasť kolektívu sprostredkovala primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová a organizačne ho zabezpečili pracovníci sekretariátu a odboru kultúry MsÚ Humenné, Vihorlatského múzea a Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné.

Kategórie: Samospráva

<iframe width="560" height="315" src=

12. júl 2018

Pozrite si ako sa vyvíjal futbalový štadión v Humennom od roku 1974, kedy bol postavený, až po jeho znovuzrodenie v roku 2018.

Kategórie: Samospráva

<p>V stredu 4. júla sa uskutočnil

4. júl 2018

V stredu 4. júla sa uskutočnil kontrolný deň rekonštrukčných prác na Domašanskej ulici a Dome smútku, ktoré patria do skupiny investičných akcií mesta. Kontrolného dňa sa zúčastnila primátorka mesta Jana Vaľová, zástupcovia zhotoviteľa stavieb a zamestnanci Odboru výstavby a územného plánovania MsÚ. Rekonštrukčné práce pokračujú podľa plánu.

Kategórie: Samospráva

<p>V sobotu 30. júna 2018 sa v našom

3. júl 2018

V sobotu 30. júna 2018 sa v našom francúzskom partnerskom meste Darney konala tradičná spomienková slávnosť kladenia vencov k vojenskému pamätníku v Darney pri príležitosti 100. výročia odovzdania zástavy 21. českosloven­skému regimentu prezidentom Francúzskej republiky Raymondom Poincarém (30.06.1918). Pripomenuli si udalosti spred 100 rokov, ktoré významne prispeli k uznaniu nezávislosti budúcej Československej republiky. Na základe pozvania veľvyslanca SR vo Francúzsku J. E. Igora Slobodníka a veľvyslanca ČR vo Francúzsku J. E. Petra Druláka sa slávnosti zúčastnila aj delegácia z mesta Humenné.

Kategórie: Samospráva

<p>Začiatkom tohto roka vyhlásilo

3. júl 2018

Začiatkom tohto roka vyhlásilo Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v spolupráci s Turistickým informačným centrom súťaž NAKRESLI SI HUMENNÉ A PREDSTAV SVOJE MESTO. Cieľom tohto projektu bolo vzbudiť u žiakov a študentov základných a stredných škôl záujem o mesto, v ktorom žijú, vyrastajú, alebo chodia do školy. Zapojiť ich do lepšieho a pozornejšieho vnímania svojho okolia, upriamiť ich pozornosť na krásy, kultúrne, historické a prírodné pamiatky a zaujímavosti Humenného.

Kategórie: Samospráva

<p>Uplynulý týždeň 20. júna sme

29. jún 2018

Uplynulý týždeň 20. júna sme vyprevadili na cestu do školských lavíc budúcich prváčikov. Pri príležitosti ukončenia dochádzky v materskej škole sa odovzdávali pamätné listy.

Kategórie: Samospráva

Stránky