SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 16 min 17 s

Prezident Japan Science and Technology Agency v SAV

4. jún 2013
Pôdu SAV poctil svojou návštevou 30. mája 2013 prezident Japan Science  and Technology Agency (JST) Michiharu Nakamura. Spolu s ním akadémiu navštívil aj Akira Takamatsu,  veľvyslanec Japonska na Slovensku.
Kategórie: Podporujeme

Medaily Jozefovi Mariánovi Gálikovi a Natálii Krajčovičovej

4. jún 2013
Zlatú medailu SAV si 27. mája 2013  prevzal z rúk podpredsedu SAV Ľubomíra Falťana Jozef  Marián Gálik, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodný deň detí vo Výpočtovom stredisku SAV

3. jún 2013
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí navštívili Výpočtové stredisko žiaci Základnej školy J.A. Komenského na Hubeného ulici v Bratislave so svojou učiteľkou angličtiny Mgr. Katarínou Jančinovou. Videli najnovší superpočítač na Slovensku a zároveň aj prvé slovenské počítače na Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku.
Kategórie: Podporujeme

Hosť z ďalekej Ugandy na pôde Slovenskej orientalistickej spoločnosti pri SAV

3. jún 2013
Na pozvanie Slovenskej orientalistickej spoločnosti pri SAV a Ústavu orientalistiky SAV navštívil v dňoch 20.-21. mája 2013 Bratislavu hosť z Ugandy,  Rev. Dr. Basabose Solomon Nkesiga, z Bishop Stuart University.
Kategórie: Podporujeme

50 ROKOV ČINNOSTI ÚSTREDNÉHO ARCHÍVU SAV PRIBLÍŽENÝCH VEREJNOSTI

3. jún 2013
Okrúhle jubileum tento rok oslavuje nielen Slovenská akadémia vied, ale aj pracovisko, ktoré uchováva celú jej pamäť a doterajšiu históriu – Ústredný archív SAV.
Kategórie: Podporujeme

KOTVY, MÁJE, PRIORY

3. jún 2013
Ústav stavebníctva a architektúry SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava) Vás pozýva na vernisáž pod názvom „KOTVY, MÁJE, PRIORY - České obchodní domy 1965-75“  - už 5. júna 2013 o 17.00 vo výstavnom priestore oA. 
Kategórie: Podporujeme

Dospelý mozog a nové neuróny

3. jún 2013
V úspešnej spolupráci pri popularizácii výsledkov a metód práce vedcov medzi širokou verejnosťou pokračujú Slovenská akadémia vied, zastúpená Neurobiologickým ústavom v Košiciach, a tím projektu SPOTs. Tentoraz spolu pripravujú už 17. Vedeckú kaviareň  na tému „Dospelý mozog a nové neuróny“, prednášať bude RNDr. Enikő Račeková, CSc. z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach.
Kategórie: Podporujeme

Podpis memoranda o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Ústavom informačných technológií Vietnamskej národnej univerzity v Hanoji

3. jún 2013
Zástupcovia Ústavu informatiky SAV sa v dňoch 11. a 12.4.2013 zúčastnili na rokovaniach 1. zasadnutia medzivládnej Slovensko – vietnamskej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MHSR) a Zastupiteľským úradom SR v Hanoji.
Kategórie: Podporujeme

Čestná plaketa A. Stodolu Vladimírovi Šepelákovi

31. máj 2013
Čestnú plaketu A. Stodolu za zásluhy v technických vedách prof. RNDr. Vladimírovi Šepelákovi, DrSc., odovzdal 24. mája 2013 podpredseda SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. Slávnostnú laudáciu čítal riaditeľ Ústavu geotechniky,  Dr. Víťazoslav Krúpa.
Kategórie: Podporujeme

Jozef Felix (1913 – 1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike

31. máj 2013
Pod uvedeným názvom sa dňa 17. 5. 2013 uskutočnila konferencia o živote a diele popredného literárneho historika, kritika, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga Jozefa Felixa. Podujatie sa konalo pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v priestoroch FF UK v Bratislave a zorganizovali ho tamojšia Katedra romanistiky a Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry.
Kategórie: Podporujeme

Prvé miesto v rozpoznávaní entít v texte nám ušlo o menej než 1%

30. máj 2013
Tím z Ústavu informatiky SAV sa zúčastnil medzinárodnej súťaže #MSM2013 Concept Extraction Challenge "#_ftn1" name="_ftnref1" title="" [1] , ktorá sa konala v rámci najprestížnejšej vedeckej konferencie zameranej na výskum Webu, World Wide Web - WWW 2013 "#_ftn2" name="_ftnref2" title="" [2] v brazílskom Rio de Janiero.
Kategórie: Podporujeme

Práca SAV medzi 10 najvýznamnejšími biologickými objavmi 2012

30. máj 2013
Medzinárodný inštitút pre výskum organizmov (IISE) v spolupráci s Arizonskou univerzitou každoročne vyhlasuje 10 najvýznamnejších biologických objavov. Najsledovanejšiu udalosť biológie, zaoberajúcu sa základom výskumu – objavmi nových druhov organizmov každoročne preberajú najprestížnejšie agentúry vo viac ako 100 krajinách.
Kategórie: Podporujeme

Prezident SR vymenoval predsedu Slovenskej akadémie vied

28. máj 2013
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič  vymenoval 27. mája 2013 Jaromíra Pastoreka na post predsedu Slovenskej akadémie vied.
Kategórie: Podporujeme

Slavisti o kultúrnej identite a cyrilo-metodskom dedičstve

27. máj 2013
Cyrilo-metodská tradícia je kultúrnym fenoménom, ktorý prekračuje hranice jedného národa i konfesie. Je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva v jeho tradičných a trvalých hodnotách, je základným komponentom národnej i kultúrnej identity Slovákov i všetkých slovanských národov. Pre slovanskú cirkev byzantského obradu je konfesionálna tradícia založená na Cyrilovi a Metodovi trvalo platnou hodnotou. Opiera sa o jazykovú a liturgickú tradíciu a zohráva významnú úlohu pri uvedomovaní si národnej identity v jej historicko-kultúrnom rámci.
Kategórie: Podporujeme

II. oddelenie vied SAV odovzdalo významné ocenenia

27. máj 2013
21. mája 2013 sa v Červenom salóniku KC Smolenice uskutočnila malá slávnosť, v rámci ktorej členovia P SAV z II. OV SAV odovzdali významné vyznamenania SAV dvom  vedeckým pracovníkom pri príležitosti ich životných jubileí.
Kategórie: Podporujeme

Výročný seminár vedeckých organizácií II. oddelenia vied

27. máj 2013
V dňoch 20. a 21. mája 2013 sa v Smoleniciach uskutočnil Výročný seminár vedeckých a špecializovaných organizácií II. oddelenia vied SAV. Zúčastnili sa ho členovia P SAV za II. OV, riaditelia a predsedovia vedeckých rád vedeckých a špecializovaných organizácií II. OV.
Kategórie: Podporujeme

Odhalili pamätnú tabuľu prof. Hajkovi

24. máj 2013
Dôstojnou súčasťou vyvrcholenia osláv 50. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach bolo odhalenie pamätnej tabule prof. Vladimírovi Hajkovi , ktoré sa uskutočnilo 20. mája v areáli fakulty v Parku Angelinum.
Kategórie: Podporujeme

Opustili nás dvaja bývalí riaditelia Ústavu geotechniky SAV

24. máj 2013
V krátkom časovom úseku nás navždy opustili dvaja bývalí riaditelia Ústavu geotechniky SAV (ÚGt SAV) a členovia galérie SAV „Významné osobnosti SAV“.
Kategórie: Podporujeme

Interdisciplinarita v symbióze literárnej vedy a umenia

23. máj 2013
V stredu 22.5. 2013 sa v Ústave svetovej literatúry SAV konala prezentácia novej monografie prof. Ladislava Franeka, CSc., Interdisciplinarita v symbióze literárnej vedy a umenia (Veda 2012).
Kategórie: Podporujeme

Duševné vlastníctvo a transfer technológií

22. máj 2013
CVTI SR Vás pozýva na tretí zo série odborných seminárov Národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií na Slovensku.
Kategórie: Podporujeme

Stránky