SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 2 s

Sopky, ktoré ohrozujú Európanov

21. máj 2013
V oblastiach aktívnej či driemajúcej sopečnej činnosti, i na území Európy, žije obyvateľstvo v bezprostrednej blízkosti sopiek. Do akej miery sú ich životy, zdravie a majetok ohrozené? Na túto otázku a mnoho ďalších dostanú odpoveď návštevníci ďalšej Vedeckej kaviarne v Košiciach už v utorok 21. mája na prednáške RNDr. Petra Vajdu, PhD. z Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave.
Kategórie: Podporujeme

Ján Jankovič v primaciálnom paláci

20. máj 2013
Chorvátsky klub slovensko–chorvátskeho priateľstva, Spoločnosť Ferdinanda Martinenga Bratislava a Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku zorganizovali stretnutie s pracovníkom Ústavu svetovej literatúry SAV,  jubilantom PhDr. Jánom Jankovičom, DrSc. Prezentácia jeho knihy Legenda o grófovi Zrínskom  bola spojená s Koncertom priateľstva pri príležitosti 20. výročia uznania Slovenskej a Chorvátskej republiky a vstupu Chorvátska do Európskej únie. Slávnostná udalosť sa konala 16. mája 2013 v Primaciálnom paláci v Bratislave, zúčastnili sa jej veľvyslanci Chorvátska i Srbska a rad významných osobností  zo Slovenska, nechýbali príbuzní a krajania z Považskej Bystrice.  Prácu  Jána Jankoviča  a jeho dvojzväzkové dielo Legenda o grófovi Zrínskom priblížili PhDr. Alica Kulihová, PhD. z Filozofickej fakulty UK a Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a predseda Slovenského komitétu slavistov. Činnosť Jána Jankoviča ocenili aj Mladen Heruc predseda Chorvátskeho klubu slovensko-chorvátskeho priateľstva a Peter Kurhajec zo Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, ktorí mu odovzdali ocenenia svojich organizácií.   Z vystúpení citujeme:
Kategórie: Podporujeme

Úspech slovenského sinológa v Číne

20. máj 2013
p style="margin-left:27.0pt;" Začiatkom mája sa z vyše mesačného pobytu a prednáškového turné po Číne vrátil Marián Gálik, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Počas štyridsiatich dní navštívil viaceré univerzitné a akademické pracoviská v provinciách  S‘-čchuan a Che-pej, predniesol desať dvojhodinových prednášok na rôznych fakultách a katedrách týchto univerzít, viedol rozhovory s odborníkmi na literárne a filozofické problémy na Pekingskej univerzite, na Pekingskej univerzite jazykov a kultúr, na Filozofickom ústave Čínskej akadémie vied  a na Medzinárodnej akadémii čínskej kultúry pripravujúcej vydanie všetkej konfuciánskej spisby od najstarších čias až po dnešok.
Kategórie: Podporujeme

SVET VEDY na Best FM

16. máj 2013
Od februára 2013 rádio Best FM vysiela pravidelnú rubriku Svet vedy (premiéra a 2 reprízy). V prvej časti rozprával predseda SAV Jaromír Pastorek o úspechoch vedcov a o postavení vedy na Slovensku. Druhým hosťom  redaktory Nory Gubkovej bola Eva Majková, podpredsedníčka SAV, ktorá rozprávala o postavení žien vo vede, ale aj o svete nanočastíc. Treťou časťou bola debata s Richardom Imrichom, ktorý v júni nastúpi do Predsedníctva SAV a ktorý absolvoval študijné pobyty v zahraničí. Vypočujte si záznamy.
Kategórie: Podporujeme

Výsledok slovenského tímu v CERNe publikovali v Nature Communications

16. máj 2013
Experimentálny tím v CERNe, ktorého súčasťou boli aj Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV a Stanislav Antalic z FMFI UK, po prvý krát experimentálne stanovil hodnotu ionizačného potenciálu astátu.
Kategórie: Podporujeme

Ladislav Macho: „Potrebný je neustály vstup mladých, nadaných a pre vedeckú prácu zapálených absolventov vysokých škôl.“

16. máj 2013
MUDr. Ladislav Macho, DrSc.,  je významný endokrinológ. Na čele SAV stál v rokoch 1990 – 1992. V celej svojej pracovnej kariére ani raz nezmenil zamestnávateľa – aj v krízových časoch zostal verný Slovenskej akadémii vied a jej Ústavu experimentálnej endokrinológie. Ako bývalý predseda akadémie s nami hodnotil uplynulé roky.
Kategórie: Podporujeme

Primátor Košíc ocenil parazitológov

16. máj 2013
Vyvrcholením osláv Dní mesta Košice, ktoré sa v tomto roku konali už po devätnásty raz, je slávnostný akt udeľovania najvyšších mestských ocenení. V Historickej radnici v Košiciach 7. mája, v deň 644. výročia udelenia erbovej listiny mestu kráľom Ľudovítom Veľkým, bol ocenený aj Parazitologický ústav SAV.
Kategórie: Podporujeme

Sympózium o vedeckých spoločnostiach

15. máj 2013
Veda je vzrušujúca, odznelo na jednej z prvých akcií k 60. výročiu Slovenskej akadémie vied.
Kategórie: Podporujeme

Branislav Lichardus: „ Pre chod inštitúcie je potrebná komunikatívnosť, transparentnosť riadenia a flexibilita“

15. máj 2013
Prof. MUDr. Branislav Lichardus DrSc. ,lekár, v minulosti pôsobiaci  na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, bývalý predseda SAV,  v súčasnosti rektor Vysokej školy manažmentu. Vo vedení Slovenskej akadémie vied pôsobil v rokoch 1992 – 1995.  Aj s ním sme hodnotili uplynulé roky akadémie.
Kategórie: Podporujeme

Ambrózyho dni otvorili letnú sezónu

15. máj 2013
Ambrózyho dňami 10. mája 2013 oficiálne otvorili letnú sezónu v Arboréte Mlyňany SAV. V súzvuku tónov mladých umelcov zo ZUŠ Imricha Godina z Vrábľov a príjemného počasia zneli aj nádherné farebné tóny rozkvitnutej prírody arboréta.
Kategórie: Podporujeme

Súťaž Vedec roka SR 2012

14. máj 2013
Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko – technických informácií SR a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali tento rok už 16. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy Vedec roka SR 2012, ktorý  sa konal pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Slávnostného odovzdávania cien 14. mája 2013 v priestoroch CVTI sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba, riaditeľ CVTI Ján Turňa, Božena Tušová zastupovala ZSVTS a Slovenskú akadémiu vied podpredsedníčka SAV Daniela Ježová.  
Kategórie: Podporujeme

Štefan Luby: „Treba sa usilovať o konštruktívnu spoluprácu v domácom priestore“

14. máj 2013
Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby DrSc., je nielen vynikajúcim vedcom, fyzikom a dlhoročným bývalým  predsedom SAV, ale aj autorom  kníh z vedeckého prostredia a držiteľom mnohých vyznamenaní.  Podľa jeho kolegov má nenapodobniteľný zmysel pre humor. My sme sa spolu s ním rozhodli bilancovať uplynulé roky života Slovenskej akadémie vied v rámci blížiacich sa osláv 60. výročia.
Kategórie: Podporujeme

Slávnostný vedecký seminár ÚACH SAV pri príležitosti 60. výročia jeho založenia

13. máj 2013
25. a 26. apríla 2013 si na Slávnostnom vedeckom seminári organizovanom v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pripomenuli 60. výročie založenia Ústavu anorganickej chémie. Pri tejto príležitosti sa zišli jeho súčasní zamestnanci s tými skôr narodenými, ktorí boli pracovníkmi ÚACH SAV v rokoch minulých.
Kategórie: Podporujeme

Čestná plaketa A. Stodolu Pavlovi Lukáčovi

13. máj 2013
Čestnú plaketu Aurela Stodolu odovzdal  10. mája 2013 prof. RNDr. Pavlovi Lukáčovi, DrSc., dr.h.c. podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Ing. Juraj Lapin, DrSc.  Laudáciu predniesol Ing. Karol Iždinský, PhD.
Kategórie: Podporujeme

Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov

10. máj 2013
p style="text-align: justify;" V dňoch 15. až 18 mája 2013 v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej uskutoční celoštátne kolo desiateho ročníka Olympiády mladých vedcov.
Kategórie: Podporujeme

Naše rady opustila RNDr. Vlasta Štekauerová, DrSc.

10. máj 2013
Ústav hydrológie SAV s hlbokým zármutkom oznamuje, že 8.5.2013 nás po ťažkej chorobe vo veku 64 rokov opustila RNDr. Vlasta Štekauerová, DrSc., samostatná vedecká pracovníčka Ústavu hydrológie SAV.
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV má novú predsedníčku

9. máj 2013
23. apríla 2013 sa konalo zasadnutie Snemu SAV, na ktorom sa uskutočnili voľby do pracovných komisií, voľby členov výboru snemu a predsedov komôr snemu a voľba predsedu Snemu SAV vo volebnom období 2013 – 2017.
Kategórie: Podporujeme

Svet v blízkosti absolútnej nuly

6. máj 2013
V Košiciach sa prvý májový týždeň vyznačuje veľkým množstvom rôznych podujatí na počesť udelenia erbovej listiny mestu kráľom Ľudovítom Veľkým v roku 1369. Význam tohtoročných Dní mesta Košice znásobuje aj skutočnosť, že Košice sú Európskym hlavným mestom kultúry 2013. V zozname podujatí je tiež príspevok SAV, pripravený s tímom projektu SPOTs – vedecká kaviareň, ktorá sa uskutoční v utorok 7. mája. Jej hosťom bude tentoraz Mgr. Pavol Szabó, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
Kategórie: Podporujeme

Veda pre mladých

6. máj 2013
p style="background: rgb(247, 247, 247); margin-bottom: 0pt;" span open="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family:;" Veda pre mladých je projekt s cieľom  span open="" style="font-family:;" podporiť žiakov stredných škôl vo vede /span . Projekt je realizovaný tímom odborníkov a aktívnych vysokoškolákov, ktorí sa vede venovali už na strednej škole. Garantom projektu je astrofyzik Mgr. Július Koza, PhD. z Astronomického ústavu SAV. H strong span open="" style="font-family:;" lavným zámerom je žiakom poskytnúť príležitosť vypracovať bádateľský projekt pod odborným vedením školiteľa.  /span /strong Žiaci pracujú na projektoch na špecializovaných pracoviskách rôznych slovenských inštitúcií.
Kategórie: Podporujeme

O povojnovej nemeckej literatúre

3. máj 2013
Dňa 29. 4. 2013 sa v Ústave svetovej literatúry  v spolupráci s Goetheho inštitútom konala prednáška nemeckého literárneho vedca Helmuta Böttigera, ktorý od roku 2000 pôsobí ako autor a kritik na voľnej nohe v Berlíne. Po predstavení hosťa riaditeľom Ústavu, prof. Adamom Bžochom, odznela prednáška o nemeckom literárnom zoskupení Gruppe 47, ktoré je aj predmetom Böttigerovej najnovšej publikácie Gruppe 47 – Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb. Prednášajúci v krátkosti ale výstižne predstavil literárnu skupinu povojnových nemeckých autorov, ktorí hlboko ovplyvnili západonemeckú literárnu tvorbu a verejnú mienku. Autor načrtol hlavné úskalia nielen tvorby autorov, ale aj svojho archívneho a terénneho výskumu, čím Gruppe 47 zachytil v sieti komplexných vzťahov (otázky vyhranenia poetiky a programu, vnútorná emigrácia, či pomerne nedávne obvinenia z antisemitizmu). Nasledovala pútavá diskusia, v ktorej Böttiger ochotne a vyčerpávajúco zodpovedal početné otázky z publika.
Kategórie: Podporujeme

Stránky