SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 10 min 50 s

Nová publikácia približuje rozličné prístupy k problémom skúmaným súčasnou environmentálnou filozofiou

15. december 2023
Za významný vedecký výsledok za rok 2023 považuje Filozofický ústav SAV, v. v. i., podieľanie sa na tvorbe publikácie Current Challenges of Environmental Philosophy. Autori tohto zväzku sa zamerali na filozofické problémy klimatického, demografického a politického režimu antropocénu. Súčasná environmentálna filozofia je široko rozvetvená oblasť skúmania polykrízy globálnej priemyselnej civilizácie. Dielo prináša výber rôznych prístupov k skúmania vzťahu civilizácie ...
Kategórie: Podporujeme

SAV vydala jedinečný zborník štúdií

15. december 2023
V roku 2023 vyšiel vo vydavateľstve VEDA jedinečný zborník štúdií s názvom Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Obsahuje celkom 15 štúdií v angličtine a nemčine z pera významných translatologických osobností z Ukrajiny i z viacerých európskych krajín. Autorkami dvoch z nich sú profesorky Mária Kusá a Katarína Bednárová z Ústavu svetovej literatúry SAV, v.v.i.. „Publikácia je výsledkom snahy ...
Kategórie: Podporujeme

Predvianočná prednáška v Lučenci bude o mede

15. december 2023
Cyklus popularizačných prednášok vedcov a vedkýň SAV s názvom Vivat Scientia! Nech žije veda! uzatvára rok 2023 vystúpením doktorky Marcely Bučekovej z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i. V utorok 19. decembra 2023 o 17.00 hod. v Mestskom múzeu na Radnici v Lučenci odznie prednáška s názvom Včely vedcom, vedci ľuďom. Doktorka Marcela Bučeková, je vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Výskumu biologických aktivít medu sa venuje od svojho ...
Kategórie: Podporujeme

Špeciálny podcast SAV v duchu histórie adventu a slávenia Vianoc

15. december 2023
Predposledný tohtoročný vedecký podcast SAV sa venoval adventu a Vianociam. S moderátorkou Soňou G. Lutherovou sa rozprávali Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., ktorá sa venuje skúmaniu tradičnej kultúry, a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i., odborníčka na novoveké dejiny. Na úvod etnologička Z. Beňušková vysvetlila, prečo advent a čas Vianoc spadá do obdobia pred a po zimnom slnovrate, ktoré je charakteristické ...
Kategórie: Podporujeme

Nová výzva pre slovenských vedcov: prístup k superpočítaču Leonardo

14. december 2023
Konzorcium Leonardo, ktoré tvorí šesť európskych krajín na čele s Talianskom, obstaralo a v novembri 2022 uviedlo do prevádzky momentálne  "https://www.top500.org/lists/top500/2023/11/" šiesty najvýkonnejší superpočítač na svete . Slovensko, ako jeden z členov konzorcia, poskytuje prostredníctvom Výpočtového strediska SAV, v. v. i., projektu svoje odborné znalosti v oblasti HPC a komunitám používateľov technickú a inžiniersku podporu na vysokej úrovni. Slovenskí používatelia majú vďaka tomu jedinečnú možnosť zapojiť ...
Kategórie: Podporujeme

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., významne prispieva k využívaniu moderných DNA postupov v poznávaní biodiverzity a determinácii druhov

14. december 2023
Zoológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., zverejnili v roku 2023 "http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922" celoeurópsku "http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922" štúdiu , v ktorej detailne opísali aktuálny stav druhovej diverzity a rozšírenia dvoch významných skupín vodného hmyzu (chrobáky – Coleoptera, bzdochy – Heteroptera) a následne presne ...
Kategórie: Podporujeme

Kvíz pre zVEDAvých: Z víťazstva sa tešili Tiperi

13. december 2023
Ďalším kolom pokračoval vo štvrtok 7. decembra 2023 v Dungeon Pube v Bratislave úspešný vedecký Kvíz pre zVEDAvých, ktorý organizuje Výbor Mladých vedcov SAV. Priniesol vážnejšie témy, ale o to súťaživejšiu atmosféru. Z prvého miesta sa tešil tím Tiperi. Výbor Mladých vedcov SAV zakladá novú sériu vedeckých kvízov s cieľom popularizovať vedu a výskum na SAV. Po májovom premiérovom Kvíze pre zVEDAvých zorganizoval výbor ďalší ...
Kategórie: Podporujeme

Jedinečný výsledok výskumu ÚEF SAV, v. v. i.: Pozorovanie kvantového prepojenia v top kvarkových pároch pomocou detektora ATLAS

13. december 2023
Členovia vedeckej košickej skupiny ATLAS z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., sa v roku 2023 výrazne podieľali na výskume efektu kvantového prepojenia páru top kvarkov v protónovo-protónových zrážkach experimentu ATLAS, LHC CERN*, postupne zaznamenaných medzi rokmi 2015 až 2018 pri energii 13 TeV. Ide o prvé pozorovanie kvantového prepojenia medzi dvojicou top a antitop kvarku pri ultrarelativistických energiách. Na štúdium daného javu bol vybraný kanál rozpadu, obsahujúci dva nabité leptóny, elementárne ...
Kategórie: Podporujeme

ÚMB SAV, v. v. i., identifikoval nové geografické a botanické zdroje pre medicínsky med

12. december 2023
Vývoj nových antibiotík a ich priame použitie v klinickej medicíne sú obmedzené aj vzhľadom na rýchly výskyt bakteriálnej rezistencie na novo používané antibiotiká. Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., sa preto v roku 2023 sústredil aj na výskum opätovného využívania prírodných antibakteriálnych produktov na lokálne použitie, ktorých mechanizmus účinku je založený na synergickom pôsobení viacerých zložiek. Jedným z týchto produktov je aj medicínsky med, ktorý ...
Kategórie: Podporujeme

Na pozorovanie roja Geminíd sú v tomto roku podmienky priaznivé

11. december 2023
Geminidy patria medzi hlavné meteorické roje. Pozorovať ich môžeme každoročne v závere roka. V roku 2023 si toto nebeské divadlo môžeme vychutnať do 17. decembra, pričom maximum aktivity nastane v noci z 13. na 14. decembra. Astronomické podmienky na pozorovanie Geminíd sú priaznivé – Mesiac nebude rušiť svojím svitom, keďže počas maxima aktivity roja bude len 1 deň po nove. Geminidy patria medzi jeden z mála meteorických rojov, ktorých zdrojom nie je kométa. Pohybujú sa v dráhe asteroidu MP 3200 Phaethon a ich ...
Kategórie: Podporujeme

Čitateľské zručnosti v ranom detstve

11. december 2023
Dôležité poznatky o rozvoji kľúčových zručností ranej gramotnosti u detí predškolského veku prináša nová kniha vydaná v roku 2023 a editovaná Kamilou Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Kniha poukazuje na kľúčovú úlohu vzdelávacieho prostredia a interakcií medzi dospelým a dieťaťom pri spoločnom čítaní pri budovaní základov gramotnosti. Zameriava sa najmä na význam kvalitného spoločného čítania, používania metakognitívneho ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

11. december 2023
Ako pokračuje výskum, ktorý môže zmeniť život diabetikom? Prečo je cukrovka civilizačná choroba? Na čo všetko možno použiť vaječné škrupiny vo výskume? Čo je zelená syntéza a čo všetko dokáže mechanochémia? Akým spôsobom možno komunikovať s hydinou o tom, aké podmienky života jej vyhovujú? A čo všetko ponúkli ústavy a centrá SAV počas Týždňa vedy a techniky? Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV sa stal laureátom ocenenia ESET Science Award 2023 v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vďaka jeho práci ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav informatiky SAV, v. v. i., ukončil projekt HYSPED

10. december 2023
Ústav informatiky SAV, v. v. i., (ÚI SAV) ukončil v novembri 2023 projekt HYSPED – Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania. Na projekte, ktorý podporil Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, sa zúčastnili aj Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) a VUJE, a. s. Cieľom riešiteľov z ÚI SAV v projekte HYSPED bola príprava cloudovej infraštruktúry ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás profesor Stanislav Kmeť

8. december 2023
Dňa 6. decembra 2023 nás vo veku 66 rokov navždy opustil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a dlhoročný člen Vedeckej rady SAV. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12. decembra 2023 o 11.00 hod. v Obradnej sieni Krematória v Košiciach. „V osobe bývalého rektora profesora Kmeťa odchádza nielen výborný rektor, manažér, vynikajúci vedec, ale aj veľmi hodnotný človek a musím povedať, že aj môj blízky priateľ. Preto mi je to nesmierne ľúto,“ vyjadril predseda ...
Kategórie: Podporujeme

Košická vedecká kaviareň s Františkom Simančíkom o zvyškovom teple

8. december 2023
Organizátori košickej vedeckej kaviarne pozývajú na decembrovú prednášku, ktorá bude v utorok 12. decembra 2023 o 18.00 hod. v Kine Úsmev v Košiciach. S prednáškou Zvyškové teplo je nepochopiteľne zanedbávaný energetický poklad vystúpi František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. František Simančík nadviaže na predchádzajúcu prednášku, v ktorej sme sa venovali možnému vplyvu človeka na prebiehajúcu klimatickú ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť AGEL SK a Slovenská akadémia vied podpísali zmluvu o spolupráci

8. december 2023
Skupina AGEL, Slovenská akadémia vied a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti vedy, výskumu a vývoja a pri príprave spoločných projektov. V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce ...
Kategórie: Podporujeme

Miloš Mistrík je laureátom Ceny Slovenského centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov

8. december 2023
Laureátom Ceny za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stal dlhoročný riaditeľ Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, bývalý generálny riaditeľ Centra vied o umení SAV, divadelný vedec a historik, pedagóg, autor početných vedeckých publikácií prof. PhDr. Miloš Mistrík. DrSc. Ocenenie od roku 2015 udeľuje Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v stredu 6. decembra 2023 v Modrom salóne Slovenského národného divadla. Slovenské ...
Kategórie: Podporujeme

Monografia výrazného predstaviteľa európskej divadelnej avantgardy: Obrazy Romea Castellucciho

8. december 2023
Podrobnú analýzu tvorby talianskeho divadelníka Romea Castellucciho, výrazného predstaviteľa európskej divadelnej avantgardy ponúka monografia Michaely Mojžišovej a Dáši Čiripovej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i., s názvom Obrazy Romea Castellucciho. Kniha rozširuje zriedkavú pôvodnú odbornú produkciu týkajúcu sa zahraničných trendov a osobností. Vyšla ku koncu roka 2023 a jej vydanie podporil Fond na podporu umenia. Romeo Castelluci ...
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV si zvolil nového predsedu

7. december 2023
Predsedom Snemu SAV na tretiu tretinu funkčného obdobia sa stane Ľuboš Kľučár. Za podpredsedov Snemu SAV zvolili na zasadnutí vo štvrtok 7. decembra 2023 v Aule SAV v Bratislave Radoslava Passiu a Katarínu Gmucovú. Začiatok ich mandátu je 20. decembra 2023. Snem SAV zároveň schválil s pripomienkami Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SAV. Po úvodnej kontrole uznesení z predchádzajúceho Snemu SAV vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii SAV predseda akadémie ...
Kategórie: Podporujeme

CEMEA vyvinulo polymérne substráty pre úložné zariadenia

7. december 2023
Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) sa počas roku 2023 sústredilo na vývoj polymérnych substrátov pre úložné zariadenia. Výskum sa zameriaval na ich vývoj pre lítium-iónové batérie na zmiernenie rýchleho poklesu hustoty energie batérie a starnutia. Výsledky ukázali pozoruhodné zlepšenie poklesu kapacity a životného cyklu. Centrum rovnako vyvinulo hlavné komponenty batérií typu kov-vzduch založené na cenovo dostupných a bezpečných materiáloch. Vzduchové katódy ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky