SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 59 s

Na pozorovanie roja Geminíd sú v tomto roku podmienky priaznivé

11. december 2023
Geminidy patria medzi hlavné meteorické roje. Pozorovať ich môžeme každoročne v závere roka. V roku 2023 si toto nebeské divadlo môžeme vychutnať do 17. decembra, pričom maximum aktivity nastane v noci z 13. na 14. decembra. Astronomické podmienky na pozorovanie Geminíd sú priaznivé – Mesiac nebude rušiť svojím svitom, keďže počas maxima aktivity roja bude len 1 deň po nove. Geminidy patria medzi jeden z mála meteorických rojov, ktorých zdrojom nie je kométa. Pohybujú sa v dráhe asteroidu MP 3200 Phaethon a ich ...
Kategórie: Podporujeme

Čitateľské zručnosti v ranom detstve

11. december 2023
Dôležité poznatky o rozvoji kľúčových zručností ranej gramotnosti u detí predškolského veku prináša nová kniha vydaná v roku 2023 a editovaná Kamilou Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Kniha poukazuje na kľúčovú úlohu vzdelávacieho prostredia a interakcií medzi dospelým a dieťaťom pri spoločnom čítaní pri budovaní základov gramotnosti. Zameriava sa najmä na význam kvalitného spoločného čítania, používania metakognitívneho ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

11. december 2023
Ako pokračuje výskum, ktorý môže zmeniť život diabetikom? Prečo je cukrovka civilizačná choroba? Na čo všetko možno použiť vaječné škrupiny vo výskume? Čo je zelená syntéza a čo všetko dokáže mechanochémia? Akým spôsobom možno komunikovať s hydinou o tom, aké podmienky života jej vyhovujú? A čo všetko ponúkli ústavy a centrá SAV počas Týždňa vedy a techniky? Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV sa stal laureátom ocenenia ESET Science Award 2023 v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vďaka jeho práci ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav informatiky SAV, v. v. i., ukončil projekt HYSPED

10. december 2023
Ústav informatiky SAV, v. v. i., (ÚI SAV) ukončil v novembri 2023 projekt HYSPED – Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania. Na projekte, ktorý podporil Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, sa zúčastnili aj Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) a VUJE, a. s. Cieľom riešiteľov z ÚI SAV v projekte HYSPED bola príprava cloudovej infraštruktúry ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás profesor Stanislav Kmeť

8. december 2023
Dňa 6. decembra 2023 nás vo veku 66 rokov navždy opustil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a dlhoročný člen Vedeckej rady SAV. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12. decembra 2023 o 11.00 hod. v Obradnej sieni Krematória v Košiciach. „V osobe bývalého rektora profesora Kmeťa odchádza nielen výborný rektor, manažér, vynikajúci vedec, ale aj veľmi hodnotný človek a musím povedať, že aj môj blízky priateľ. Preto mi je to nesmierne ľúto,“ vyjadril predseda ...
Kategórie: Podporujeme

Košická vedecká kaviareň s Františkom Simančíkom o zvyškovom teple

8. december 2023
Organizátori košickej vedeckej kaviarne pozývajú na decembrovú prednášku, ktorá bude v utorok 12. decembra 2023 o 18.00 hod. v Kine Úsmev v Košiciach. S prednáškou Zvyškové teplo je nepochopiteľne zanedbávaný energetický poklad vystúpi František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. František Simančík nadviaže na predchádzajúcu prednášku, v ktorej sme sa venovali možnému vplyvu človeka na prebiehajúcu klimatickú ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť AGEL SK a Slovenská akadémia vied podpísali zmluvu o spolupráci

8. december 2023
Skupina AGEL, Slovenská akadémia vied a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti vedy, výskumu a vývoja a pri príprave spoločných projektov. V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce ...
Kategórie: Podporujeme

Miloš Mistrík je laureátom Ceny Slovenského centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov

8. december 2023
Laureátom Ceny za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stal dlhoročný riaditeľ Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, bývalý generálny riaditeľ Centra vied o umení SAV, divadelný vedec a historik, pedagóg, autor početných vedeckých publikácií prof. PhDr. Miloš Mistrík. DrSc. Ocenenie od roku 2015 udeľuje Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v stredu 6. decembra 2023 v Modrom salóne Slovenského národného divadla. Slovenské ...
Kategórie: Podporujeme

Monografia výrazného predstaviteľa európskej divadelnej avantgardy: Obrazy Romea Castellucciho

8. december 2023
Podrobnú analýzu tvorby talianskeho divadelníka Romea Castellucciho, výrazného predstaviteľa európskej divadelnej avantgardy ponúka monografia Michaely Mojžišovej a Dáši Čiripovej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i., s názvom Obrazy Romea Castellucciho. Kniha rozširuje zriedkavú pôvodnú odbornú produkciu týkajúcu sa zahraničných trendov a osobností. Vyšla ku koncu roka 2023 a jej vydanie podporil Fond na podporu umenia. Romeo Castelluci ...
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV si zvolil nového predsedu

7. december 2023
Predsedom Snemu SAV na tretiu tretinu funkčného obdobia sa stane Ľuboš Kľučár. Za podpredsedov Snemu SAV zvolili na zasadnutí vo štvrtok 7. decembra 2023 v Aule SAV v Bratislave Radoslava Passiu a Katarínu Gmucovú. Začiatok ich mandátu je 20. decembra 2023. Snem SAV zároveň schválil s pripomienkami Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SAV. Po úvodnej kontrole uznesení z predchádzajúceho Snemu SAV vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii SAV predseda akadémie ...
Kategórie: Podporujeme

CEMEA vyvinulo polymérne substráty pre úložné zariadenia

7. december 2023
Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) sa počas roku 2023 sústredilo na vývoj polymérnych substrátov pre úložné zariadenia. Výskum sa zameriaval na ich vývoj pre lítium-iónové batérie na zmiernenie rýchleho poklesu hustoty energie batérie a starnutia. Výsledky ukázali pozoruhodné zlepšenie poklesu kapacity a životného cyklu. Centrum rovnako vyvinulo hlavné komponenty batérií typu kov-vzduch založené na cenovo dostupných a bezpečných materiáloch. Vzduchové katódy ...
Kategórie: Podporujeme

Prieskum postojov obyvateľov krajín V4 a Nemecka odhalil viaceré rozdiely

6. december 2023
Obyvateľstvo krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhoduje v pomerne nízkej spokojnosti s fungovaním politického systému v krajine, dôvere konšpiračným teóriám či relatívnej nízkej tolerancii a nízkej dôvere vláde v porovnaní s výrazne odlišnejšími výsledkami z Nemecka. Vyplýva to z výsledkov projektu Politická kultúra, demokratické hodnoty a misinformácie: Odhaľovanie demokratických oporných bodov a slabín, ktorého hlavným nositeľom ...
Kategórie: Podporujeme

SAV je podľa štátneho tajomníka Róberta Zsemberu jedným z kľúčových partnerov pri tvorbe štátno-vednej politiky

6. december 2023
Predseda SAV Pavol Šajgalík privítal v utorok 5. decembra 2023 štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Róberta Zsemberu. Stretnutie nadväzovalo na pondelkové prijatie delegácie SAV ministrom školstva Tomášom Druckerom. Rokovanie na pôde SAV sa zameralo na konkrétne návrhy spolupráce. Obe strany zdôraznili, že chcú intenzívne komunikovať.  „Veľmi vítame návštevu pána štátneho tajomníka so svojimi ...
Kategórie: Podporujeme

Svetová publikácia Smery výskumu, výzvy a úspechy modernej geografie s prispením vedkyne z Geografického ústavu SAV, v. v. i.

6. december 2023
V týchto dňoch vychádza v printovej aj elektronickej verzii kniha Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography/Smery výskumu, výzvy a úspechy modernej geografie. Je rozdelená do 14 kapitol, ktoré približujú výskumné smerovanie a úspechy súčasnej geografie, ako aj jej vzťahy s inými vednými disciplínami. Na publikácii sa podieľala aj RNDr. Monika Kopecká, PhD., z Geografického ústavu SAV, v. v. i. Zostavovatelia knihy vidia paralelu medzi súčasnými trendmi svetovej geografie a výskumnou ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav polymérov SAV, v. v. i., sa podieľal na novej učebnici pre vysoké školy

6. december 2023
Ústav polymérov SAV, v. v. i., sa v roku 2023 podieľal dvomi kapitolami na tvorbe novej učebnice pre vysoké školy Syntéza a vlastnosti polymérov. Kapitoly Radikálová polymerizácia s vratnou deaktiváciou a Polymerizácie s otvoreným kruhu cyklických monomérov popisujú základy moderných polymerizačných techník, ktoré sa doteraz v slovenských VŠ učebniciach neuvádzali, a študenti boli odkázaní len na zahraničnú literatúru najmä v anglickom jazyku. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Smolenický zámok privítal mladé nádeje slovenskej vedy

5. december 2023
V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v utorok 5. decembra odštartovalo trojdňové podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky Amavet. Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy spojená s pobytom na Smolenickom zámku je odmenou pre najúspešnejších ...
Kategórie: Podporujeme

Decembrová SAVinci vedecká kaviareň: Čo zostalo na vianočnom stole?

4. december 2023
Predvianočnú, adventnú príchuť bude mať aj decembrová SAVinci vedecká kaviareň v utorok 12. decembra 2023 o 17.00 hod. v bratislavskej Eurovei 2. O Vianociach minulých rokov, najmä o vianočných stoloch budú hovoriť Diana Duchoňová a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i. V decembrovej prednáške SAVinci priblížia, ako vyzerali sviatočné vianočné stoly v minulosti a ako sa od nich líšia tie naše – súčasné? Dnes si už ťažko vieme predstaviť Vianoce ...
Kategórie: Podporujeme

Príležitosť pre doktorandov v Medzinárodnom inštitúte aplikovanej systémovej analýzy v Laxenburgu

4. december 2023
"https://iiasa.ac.at/" Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy (IIASA) ponúka každý rok pre doktorandov letný program na realizáciu vedeckého projektu na tému súvisiacu s výskumnou agendou IIASA. "https://iiasa.ac.at/early-career/yssp" Prihlasovanie je otvorené do 12. januára 2024. "https://iiasa.ac.at/" Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy , ktorý sa nachádza v Laxenburgu na okraji Viedne, sa venuje pokročilej systémovej ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na seminár o projekte Hyperlexikón

4. december 2023
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na vzdelávací seminár v rámci APVV projektu Hyperlexikón – Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov. Podujatie sa koná v stredu 6. decembra 2023 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., a "https://us06web.zoom.us/j/89382666306?pwd=KVaRSKKIU3ew29jWg48uILYfR3ZoJg.1" online . Na seminári kolektív autorov a autoriek predstaví náplň projektu, ako aj architektúru ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednáška prof. Ivana Kalmara: Rasizmus Stredoeurópanov a rasizmus voči Stredoeurópanom

4. december 2023
Ústav politických vied SAV, v. v. i., v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied (FSEV) UK organizuje vo štvrtok 7. decembra 2023 prednášku prof. Ivana Kalmara (University of Toronto) "White But Not Quite: Racism By and Racism Against Eastern Europeans." Prednáška sa týka najnovšej knihy I. Kalmara " "https://bristoluniversitypress.co.uk/white-but-not-quite" White But Not Quite. Central Europe’s Illiberal Revolt " (Bristol: Bristol University Press 2022). Uskutoční sa o 15.45 h v priestoroch FSEV, miestnosti A118, Mlynské Luhy 4 v Bratislave. p ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box