SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 28 s

Aktivita telies Slnečnej sústavy: prípadová štúdia asteroidu

20. december 2023
Astronomický ústav SAV, v. v. i., sa v roku 2023 okrem iného venoval aj výskumu aktívnych asteroidov. Táto oblasť má svoje špecifické charakteristiky vyplývajúce predovšetkým z obmedzeného množstva existujúcich pozorovaní. Dôvodom je hlavne fakt, že aktivita asteroidov je nepredvídateľná, a teda sa nedá predpovedať ako napríklad v prípade komét. Výsledky štúdia vybraného aktívneho asteroidu boli uverejnené v recenzovanom vedeckom časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ktorý ...
Kategórie: Podporujeme

Vyhlásili študentské osobnosti v akademickom roku 2022/2023

20. december 2023
Vo štvrtok 14. decembra 2023 v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne vyhlásili študentské osobnosti roka v akademickom roku 2022/2023. Medzi ocenenými boli aj doktorandi SAV. V kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie sa stal študentskou osobnosťou roka Mgr. Fridrich Egyenes, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., v kategórii Lekárske vedy ocenili Mgr. Anetu Ševčíkovú z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy si odniesol ocenenie Mgr. Vladimír Held, ...
Kategórie: Podporujeme

V decembrovej SAVinci sa hovorilo o vianočných zvykoch, ale najmä o prestretých stoloch

20. december 2023
O advente, vianočných sviatkoch a najmä o sviatočnom jedálnom lístku našich predkov hovorili v predvianočnej vedeckej kaviarni SAVinci v bratislavskej Eurovei 12. decembra 2023 odborníčky Diana Duchoňová a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i. „Predstavy o Vianociach sa spájajú najmä s hojnosťou, bohatými stolmi, vianočnými stromčekmi, darčekmi, polnočnou omšou, no to všetko malo svoju postupnosť a vyvíjalo,“ vysvetľuje Tünde Lengyelová a dodáva, ...
Kategórie: Podporujeme

Návšteva francúzskych vedcov na Chemickom ústave SAV, v. v. i.

20. december 2023
V dňoch 11. až 15. decembra 2023 navštívili Chemický ústav SAV, v. v. i., v rámci krátkodobého pobytu traja francúzski vedci Dr. Gilles Ledoux, Dr. Yannick Guyot a Dr. Benoit Mahler z Institut Lumière Matière (ILM) Univerzity Lyon. Návšteva sa uskutočnila na základe spoločného francúzsko-česko-slovenského projektu v rámci výzvy Dunajská stratégia – Francúzsko 2022 podporovanej Agentúrou na podporu výskumu  a vývoja. Okrem diskusie o ďalších možnostiach ...
Kategórie: Podporujeme

Automatizovaný model odhaľuje kondíciu poľnohospodárskych plodín

20. december 2023
Aktuálny stav plodín, ale aj trendy ich vývoja v čase – to dokáže určiť nový automatizovaný model, ktorý je založený na metódach strojového učenia. SK-CROP-net – (Satellite based crop classification model) dokáže identifikovať aktuálne využitie poľnohospodárskych parciel v širšej regionálnej mierke. Na tvorbe modelu sa podieľali vedecké tímy z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a Ústavu informatiky SAV, v. v. i. „V našej štúdii sme implementovali prístup ...
Kategórie: Podporujeme

Geografi SAV skúmali pohyb ľudí vo veľkomeste a jeho okolí

19. december 2023
Fenomén poklesu interakcií s narastajúcou vzdialenosťou (tzv. distance decay) dlhodobo priťahuje pozornosť výskumníkov v rôznych oblastiach, vrátane dopravných štúdií, územného plánovania a urbánnej geografie. Doposiaľ nepoznáme uspokojivé odpovede na základné otázky ako napríklad, na akú vzdialenosť ľudia dochádzajú v rámci mesta, aby dosiahli rôzne ciele? Existujú potenciálne významné rozdiely medzi rôznymi typmi cieľov? Štúdia geografov Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej ...
Kategórie: Podporujeme

Nová vedecká monografia Dimenzie slovenskej etymológie

19. december 2023
Výsledkom výskumnej činnosti v roku 2023 Ľubora Králika z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., je vedecká monografia Dimenzie slovenskej etymológie, ktorá prináša autorove etymologické interpretácie viac ako 60 výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, starších období vývinu slovenčiny i slovenských nárečí. Skúmaná lexika (slová zachované v slovenskom jazyku z praslovanského obdobia, výrazy utvorené počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci SAV vyvinuli nové vrstvy na ochranu implantovateľných materiálov

18. december 2023
Nežiadúce interakcie medicínskych materiálov po implantácii do ľudského organizmu vedú k zníženiu terapeutickej alebo diagnostickej účinnosti a taktiež môžu viesť k zápalovým reakciám. Preto je dôležité vyvíjať možnosti ochrany implantovateľných materiálov pred odozvou imunitného systému hostiteľského organizmu. „V našom spoločnom výskume s Ústavom makromolekulovej chémie Akadémie vied Českej republiky sme vyvinuli nový typ tenkých hydrogélových ...
Kategórie: Podporujeme

Zo zasadnutia Medzinárodnej únie akadémií vo Philadelphii

18. december 2023
V dňoch 3. až 6.októbra 2023 sa uskutočnilo 92. generálne zasadnutie Medzinárodnej únie akadémií v meste Philadelphia v Spojených štátoch amerických. Medzinárodná únia akadémií so sídlom v Bruseli je vedecká asociácia vytvorená v roku 1919 v Paríži a združuje národné aj súkromné akadémie z viac ako 60 krajín sveta. V súčasnosti sponzoruje, podporuje alebo vedecky zastrešuje niekoľko desiatok vedeckých projektov oblasti humanitných a spoločenských vied v 4. ...
Kategórie: Podporujeme

Prvý nález parazitických jednobunkovcov rodu Babesia u vtáčích kuklorodiek rodu Ornithomya

18. december 2023
Vedci a vedkyne Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., zverejnili v roku 2023 výsledky prvého molekulárneho skríningu patogénov u vtáčích kuklorodiek rodu Ornithomya zo Slovenska. Výskum odhalil prítomnosť jednobunkových parazitov rodu Babesia (Piroplasmida), konkrétne Babesia canis, Babesia venatorum a Babesia microti, ktoré sú viazané prevažne na voľne žijúce cicavce, ako sú mäsožravce (B. canis), jeleňovité (B. venatorum) a hlodavce (B. microti). p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy privítala talenty z celého Slovenska

15. december 2023
V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok sa 5. až 7. decembra uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky AMAVET. Odmenou za ich úspešnosť bol pobyt na zámku spojený s prednáškami a možnosťou odprezentovania svojich projektov pred odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, ktorí im poskytli odborný ...
Kategórie: Podporujeme

Nová publikácia približuje rozličné prístupy k problémom skúmaným súčasnou environmentálnou filozofiou

15. december 2023
Za významný vedecký výsledok za rok 2023 považuje Filozofický ústav SAV, v. v. i., podieľanie sa na tvorbe publikácie Current Challenges of Environmental Philosophy. Autori tohto zväzku sa zamerali na filozofické problémy klimatického, demografického a politického režimu antropocénu. Súčasná environmentálna filozofia je široko rozvetvená oblasť skúmania polykrízy globálnej priemyselnej civilizácie. Dielo prináša výber rôznych prístupov k skúmania vzťahu civilizácie ...
Kategórie: Podporujeme

SAV vydala jedinečný zborník štúdií

15. december 2023
V roku 2023 vyšiel vo vydavateľstve VEDA jedinečný zborník štúdií s názvom Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Obsahuje celkom 15 štúdií v angličtine a nemčine z pera významných translatologických osobností z Ukrajiny i z viacerých európskych krajín. Autorkami dvoch z nich sú profesorky Mária Kusá a Katarína Bednárová z Ústavu svetovej literatúry SAV, v.v.i.. „Publikácia je výsledkom snahy ...
Kategórie: Podporujeme

Predvianočná prednáška v Lučenci bude o mede

15. december 2023
Cyklus popularizačných prednášok vedcov a vedkýň SAV s názvom Vivat Scientia! Nech žije veda! uzatvára rok 2023 vystúpením doktorky Marcely Bučekovej z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i. V utorok 19. decembra 2023 o 17.00 hod. v Mestskom múzeu na Radnici v Lučenci odznie prednáška s názvom Včely vedcom, vedci ľuďom. Doktorka Marcela Bučeková, je vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Výskumu biologických aktivít medu sa venuje od svojho ...
Kategórie: Podporujeme

Špeciálny podcast SAV v duchu histórie adventu a slávenia Vianoc

15. december 2023
Predposledný tohtoročný vedecký podcast SAV sa venoval adventu a Vianociam. S moderátorkou Soňou G. Lutherovou sa rozprávali Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., ktorá sa venuje skúmaniu tradičnej kultúry, a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i., odborníčka na novoveké dejiny. Na úvod etnologička Z. Beňušková vysvetlila, prečo advent a čas Vianoc spadá do obdobia pred a po zimnom slnovrate, ktoré je charakteristické ...
Kategórie: Podporujeme

Nová výzva pre slovenských vedcov: prístup k superpočítaču Leonardo

14. december 2023
Konzorcium Leonardo, ktoré tvorí šesť európskych krajín na čele s Talianskom, obstaralo a v novembri 2022 uviedlo do prevádzky momentálne  "https://www.top500.org/lists/top500/2023/11/" šiesty najvýkonnejší superpočítač na svete . Slovensko, ako jeden z členov konzorcia, poskytuje prostredníctvom Výpočtového strediska SAV, v. v. i., projektu svoje odborné znalosti v oblasti HPC a komunitám používateľov technickú a inžiniersku podporu na vysokej úrovni. Slovenskí používatelia majú vďaka tomu jedinečnú možnosť zapojiť ...
Kategórie: Podporujeme

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., významne prispieva k využívaniu moderných DNA postupov v poznávaní biodiverzity a determinácii druhov

14. december 2023
Zoológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., zverejnili v roku 2023 "http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922" celoeurópsku "http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922" štúdiu , v ktorej detailne opísali aktuálny stav druhovej diverzity a rozšírenia dvoch významných skupín vodného hmyzu (chrobáky – Coleoptera, bzdochy – Heteroptera) a následne presne ...
Kategórie: Podporujeme

Kvíz pre zVEDAvých: Z víťazstva sa tešili Tiperi

13. december 2023
Ďalším kolom pokračoval vo štvrtok 7. decembra 2023 v Dungeon Pube v Bratislave úspešný vedecký Kvíz pre zVEDAvých, ktorý organizuje Výbor Mladých vedcov SAV. Priniesol vážnejšie témy, ale o to súťaživejšiu atmosféru. Z prvého miesta sa tešil tím Tiperi. Výbor Mladých vedcov SAV zakladá novú sériu vedeckých kvízov s cieľom popularizovať vedu a výskum na SAV. Po májovom premiérovom Kvíze pre zVEDAvých zorganizoval výbor ďalší ...
Kategórie: Podporujeme

Jedinečný výsledok výskumu ÚEF SAV, v. v. i.: Pozorovanie kvantového prepojenia v top kvarkových pároch pomocou detektora ATLAS

13. december 2023
Členovia vedeckej košickej skupiny ATLAS z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., sa v roku 2023 výrazne podieľali na výskume efektu kvantového prepojenia páru top kvarkov v protónovo-protónových zrážkach experimentu ATLAS, LHC CERN*, postupne zaznamenaných medzi rokmi 2015 až 2018 pri energii 13 TeV. Ide o prvé pozorovanie kvantového prepojenia medzi dvojicou top a antitop kvarku pri ultrarelativistických energiách. Na štúdium daného javu bol vybraný kanál rozpadu, obsahujúci dva nabité leptóny, elementárne ...
Kategórie: Podporujeme

ÚMB SAV, v. v. i., identifikoval nové geografické a botanické zdroje pre medicínsky med

12. december 2023
Vývoj nových antibiotík a ich priame použitie v klinickej medicíne sú obmedzené aj vzhľadom na rýchly výskyt bakteriálnej rezistencie na novo používané antibiotiká. Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., sa preto v roku 2023 sústredil aj na výskum opätovného využívania prírodných antibakteriálnych produktov na lokálne použitie, ktorých mechanizmus účinku je založený na synergickom pôsobení viacerých zložiek. Jedným z týchto produktov je aj medicínsky med, ktorý ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box