RSS čítačka

Osobnosti Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava svojim baníctvom, ktorému tu bola venovaná vždy zvýšená pozornosť a náležitá úcta, vytvárala dlhé storočia materiálne bohatstvo ako základ jeho rozvoja a živnú pôdu rozkvetu troch kultúr. Popri baníctve tu našli svoje miesto aj vzdelanosť a veda...
Kategórie: Samospráva

Osobnosti Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava svojim baníctvom, ktorému tu bola venovaná vždy zvýšená pozornosť a náležitá úcta, vytvárala dlhé storočia materiálne bohatstvo ako základ jeho rozvoja a živnú pôdu rozkvetu troch kultúr. Popri baníctve tu našli svoje miesto aj vzdelanosť a veda...
Kategórie: Samospráva

Technické pamiatky Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava sa do priemyselnej histórie Európy zapísala hlavne baníctvom a železiarstvom. Od prelomu nášho letopočtu sa tu na ploche 48 km štvorcových v rudnom poli na severovýchode a severozápade dobývali drahé a farebné kovy a železné rudy...
Kategórie: Samospráva

Technické pamiatky Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava sa do priemyselnej histórie Európy zapísala hlavne baníctvom a železiarstvom. Od prelomu nášho letopočtu sa tu na ploche 48 km štvorcových v rudnom poli na severovýchode a severozápade dobývali drahé a farebné kovy a železné rudy...
Kategórie: Samospráva

Pamätihodnosti mesta Rožňava

Roznava.sk - 17. jún 2008
Zo štvorcového námestia sa hviezdicovito na všetky svetové strany rozbiehajú ulice lemované jedno a dvojpodlažnými budovami so záhradami. Najvýstavnejšími ulicami boli terajšia Šafárikova a Čučmianska dlhá...
Kategórie: Samospráva

Pamätihodnosti mesta Rožňava

Roznava.sk - 17. jún 2008
Zo štvorcového námestia sa hviezdicovito na všetky svetové strany rozbiehajú ulice lemované jedno a dvojpodlažnými budovami so záhradami. Najvýstavnejšími ulicami boli terajšia Šafárikova a Čučmianska dlhá...
Kategórie: Samospráva

Rožňavské pestré leto 2008

Roznava.sk - 16. jún 2008
Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Saleziáni don Bosca v spolupráci s Laurou – Združením mladých, Sestrami saleziánkami a Mestom Rožňava pripravujú počas letných prázdnin 2008...
Kategórie: Samospráva

Rožňavské pestré leto 2008

Roznava.sk - 16. jún 2008
Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Saleziáni don Bosca v spolupráci s Laurou – Združením mladých, Sestrami saleziánkami a Mestom Rožňava pripravujú počas letných prázdnin 2008...
Kategórie: Samospráva

Prehliadka v speve ľudových piesní detí predšk. veku

Roznava.sk - 13. jún 2008
Mesto Rožňava – odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Sekcia estetickej výchovy MŠ v spolupráci so Spoločnosťou predškolskej výchovy v Rožňave a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali...
Kategórie: Samospráva

Prehliadka v speve ľudových piesní detí predšk. veku

Roznava.sk - 13. jún 2008
Mesto Rožňava – odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Sekcia estetickej výchovy MŠ v spolupráci so Spoločnosťou predškolskej výchovy v Rožňave a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali...
Kategórie: Samospráva

Prehliadka v speve ľudových piesní detí predšk. veku

Roznava.sk - 13. jún 2008
Mesto Rožňava – odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Sekcia estetickej výchovy MŠ v spolupráci so Spoločnosťou predškolskej výchovy v Rožňave a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali...
Kategórie: Samospráva

Prehliadka v speve ľudových piesní detí predšk. veku

Roznava.sk - 13. jún 2008
Mesto Rožňava – odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Sekcia estetickej výchovy MŠ v spolupráci so Spoločnosťou predškolskej výchovy v Rožňave a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali...
Kategórie: Samospráva

Stránky