RSS čítačka

Aukčný predaj nehnuteľností

Roznava.sk - 13. máj 2008
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.115/2008 zo dňa 24.4.2008 sa vykoná a u k č n ý p r e d a j nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Rožňava...
Kategórie: Samospráva

Aukčný predaj nehnuteľností

Roznava.sk - 13. máj 2008
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.115/2008 zo dňa 24.4.2008 sa vykoná a u k č n ý p r e d a j nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Rožňava...
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie

Roznava.sk - 12. máj 2008
Mesto Rožňava VYHLASUJE výberové konanie na pozíciu - Asistent terénneho sociálneho pracovníka...
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie

Roznava.sk - 12. máj 2008
Mesto Rožňava VYHLASUJE výberové konanie na pozíciu - Asistent terénneho sociálneho pracovníka...
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie

Roznava.sk - 12. máj 2008
Mesto Rožňava VYHLASUJE výberové konanie na pozíciu - Terénny sociálny pracovník...
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie

Roznava.sk - 12. máj 2008
Mesto Rožňava VYHLASUJE výberové konanie na pozíciu - Terénny sociálny pracovník...
Kategórie: Samospráva

Obchodná verejná súťaž

Roznava.sk - 12. máj 2008
MESTO ROŽŇAVA so sídlom Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku mesta v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 115/2008 ...
Kategórie: Samospráva

Obchodná verejná súťaž

Roznava.sk - 12. máj 2008
MESTO ROŽŇAVA so sídlom Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku mesta v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 115/2008 ...
Kategórie: Samospráva

Obchodná verejná súťaž

Roznava.sk - 12. máj 2008
MESTO ROŽŇAVA so sídlom Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku mesta v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 115/2008 ...
Kategórie: Samospráva

Obchodná verejná súťaž

Roznava.sk - 12. máj 2008
MESTO ROŽŇAVA so sídlom Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku mesta v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 115/2008 ...
Kategórie: Samospráva

Ako vybrať "správne" meno pre dieťa....

Roznava.sk - 11. máj 2008
Vaše dieťa môže mať až tri krstné mená, pri ich výbere však musíte dodržiavať pravidlá...
Kategórie: Samospráva

Ako vybrať "správne" meno pre dieťa....

Roznava.sk - 11. máj 2008
Vaše dieťa môže mať až tri krstné mená, pri ich výbere však musíte dodržiavať pravidlá...
Kategórie: Samospráva

Doklady...doklady...doklady - čo vyhodiť a čo radšej odložiť...

Roznava.sk - 10. máj 2008
Faktúry, bločky, doklady – všetko má svoj špecifický režim a význam...
Kategórie: Samospráva

Doklady...doklady...doklady - čo vyhodiť a čo radšej odložiť...

Roznava.sk - 10. máj 2008
Faktúry, bločky, doklady – všetko má svoj špecifický režim a význam...
Kategórie: Samospráva

Chystáte sa zrekonštruovať byt?

Roznava.sk - 9. máj 2008
Nadšenie z predstáv o novej podobe bytu, nezáživné legislatívne vybavovačky, nedočkavosť so začatím rekonštrukčných prác, stresujúce nekonečné dni mimo vlastného domova, strastiplné naťahovanie sa s remeselníkmi, úľava pri pohľade na vydláždenú a obloženú kúpeľňu, radosť z prvého kúpeľa v novej vani, pôžitok z kuchynských prác v novej kuchyni, spokojné a hlboké vydýchnutie pri pohľade na nové parkety... To sú fázy a pocity, ktoré nech vás neprekvapia, ak plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu bytu...
Kategórie: Samospráva

Chystáte sa zrekonštruovať byt?

Roznava.sk - 9. máj 2008
Nadšenie z predstáv o novej podobe bytu, nezáživné legislatívne vybavovačky, nedočkavosť so začatím rekonštrukčných prác, stresujúce nekonečné dni mimo vlastného domova, strastiplné naťahovanie sa s remeselníkmi, úľava pri pohľade na vydláždenú a obloženú kúpeľňu, radosť z prvého kúpeľa v novej vani, pôžitok z kuchynských prác v novej kuchyni, spokojné a hlboké vydýchnutie pri pohľade na nové parkety... To sú fázy a pocity, ktoré nech vás neprekvapia, ak plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu bytu...
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie

Roznava.sk - 5. máj 2008
Mesto Rožňava VYHLASUJE výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy so sídlom Ul. zlatá č. 2 v Rožňave...
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box