RSS čítačka

Nebezpečné výrobky (AKTUALIZOVANÉ)

Roznava.sk - 14. január 2008
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave oznamuje ...
Kategórie: Samospráva

Nebezpečné výrobky (AKTUALIZOVANÉ)

Roznava.sk - 14. január 2008
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave oznamuje ...
Kategórie: Samospráva

Centrum voľného času - Cé – Vé – Céčko

Roznava.sk - 14. január 2008
Naše školské zariadenie, ktorého hlavnou náplňou je práca s deťmi a mládežou vo voľnom čase, jazykové vzdelávanie /NJ, AJ/ v záujmových útvaroch, organizovanie olympiád a školských športových súťaží, turistiky a relaxačných cvičení a mnohých iných príležitostných podujatí. ...
Kategórie: Samospráva

Centrum voľného času - Cé – Vé – Céčko

Roznava.sk - 14. január 2008
Naše školské zariadenie, ktorého hlavnou náplňou je práca s deťmi a mládežou vo voľnom čase, jazykové vzdelávanie /NJ, AJ/ v záujmových útvaroch, organizovanie olympiád a školských športových súťaží, turistiky a relaxačných cvičení a mnohých iných príležitostných podujatí. ...
Kategórie: Samospráva

Školský úrad

Roznava.sk - 14. január 2008
Kontakt ...
Kategórie: Samospráva

Školský úrad

Roznava.sk - 14. január 2008
Kontakt ...
Kategórie: Samospráva

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. B

Roznava.sk - 14. január 2008
pracovisko Rožňava, Ul. Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava
Kategórie: Samospráva

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. B

Roznava.sk - 14. január 2008
pracovisko Rožňava, Ul. Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava
Kategórie: Samospráva

Stredná zdravotnícka škola

Roznava.sk - 14. január 2008
Šafárikova č.3, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná zdravotnícka škola

Roznava.sk - 14. január 2008
Šafárikova č.3, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná priemyselná škola stavebná

Roznava.sk - 14. január 2008
Námestie 1.mája č.2, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná priemyselná škola stavebná

Roznava.sk - 14. január 2008
Námestie 1.mája č.2, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Roznava.sk - 14. január 2008
Rožňavská Baňa č.211, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Roznava.sk - 14. január 2008
Rožňavská Baňa č.211, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná odborná škola

Roznava.sk - 14. január 2008
Hviezdoslavova č.5, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stredná odborná škola

Roznava.sk - 14. január 2008
Hviezdoslavova č.5, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Obchodná akadémia

Roznava.sk - 14. január 2008
Akademika Hronca č.8, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Obchodná akadémia

Roznava.sk - 14. január 2008
Akademika Hronca č.8, 048 01 Rožňava ...
Kategórie: Samospráva

Stránky