SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 58 s

Nové poznatky v oblasti determinácie hubových patogénov

15. január 2024
Výskumný tím Oddelenia fytopatológie a mykológie Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., v Nitre sa v roku 2023 zaoberal hlavne novými poznatkami v oblasti determinácie hubových patogénov borovicových porastov na Slovensku. Sústredili sa hlavne na sypavkové ochorenia spôsobené rodmi Lophodermium a Dothistroma. Výsledky štúdií prispeli k zisteniu ich pomerného zastúpenia a z toho vyplývajúceho potenciálu škodlivosti pre borovicové porasty, ktoré sú druhým najčastejšie ...
Kategórie: Podporujeme

Zvyškové teplo – zanedbávaný energetický poklad

15. január 2024
Posledná košická vedecká kaviareň v roku 2023 bola síce v decembri, vlani, no jej odkaz je hlavne odkazom pre budúcnosť a aktuálny aj dnes. Kaviareň, ktorú si pre košické publikum pripravil člen Predsedníctva SAV Ing. František Simančík, PhD., z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave, bola pokračovaním jeho kaviarne spred štyroch rokov (november 2019). Vtedy svoju kaviareň začal tým, že na hrnček s chladnúcim čajom položil malý stroj (funkčný model Stirlingovho motora), ktorý počas prednášky ...
Kategórie: Podporujeme

Novoročný koncert SAV sa niesol v znamení optimizmu

15. január 2024
Tradičný Novoročný koncert SAV, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 11. januára 2024 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave, uzatvoril rok osláv 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Hlavným posolstvom večera bol optimizmus a nádej, ktorú svojimi melódiami publiku sprostredkovalo zoskupenie Bratislava Hot Serenaders. Súčasťou večera bolo aj slávnostné udelenie Ceny SAV za budovanie infraštruktúry. Pred začiatkom koncertu si akadémia uctila a ocenila profesora Dušana Galuseka, ...
Kategórie: Podporujeme

Chemické horizonty o olympiáde a vzdelávacích aktivitách pre mladých chemikov

13. január 2024
Prvé tohtoročné Chemické horizonty 7. februára o 14.00 h sa budú venovať chemickej olympiáde a súvisiacim vzdelávacím aktivitám. Prednáška bude online cez "https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRjZTllMGUtM2MwNi00NmM2LTg4YmUtY2U3ZDZmM2I5NTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%226d27ca22-fbe6-46e1-b839-5e1657d0fed2%22%7d" MS Teams . Predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD., a spoluorganizátorka minulého ročníka Letnej ...
Kategórie: Podporujeme

Charakterizácia molekulárneho a bunkového profilu pacientov s mnohopočetným myelómom

12. január 2024
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i., sa v roku 2023 sústredil na výskum, v ktorom charakterizoval molekulárny a bunkový profil pacientov s mnohopočetným myelómom pomocou pokročilej technológie hmotnostnej cytometrie. Cieľom bolo objasniť mechanizmy progresie ochorenia a umožniť tak personalizovanú liečbu. Mnohopočetný myelóm (MM) je rakovina kostí, pri ktorej dochádza k tvorbe abnormálnych špecifických bielych krviniek tzv. plazmatických buniek z B buniek. Napriek pokroku v objasnení biológie ...
Kategórie: Podporujeme

Odišiel RNDr. Jan Závada, DrSc.

12. január 2024
V piatok 5. januára 2024 vo veku 90 rokov v Prahe zomrel významný vedecký pracovník RNDr. Jan Závada, DrSc. V období 1956-1992 pôsobil vo Virologickom ústave SAV a v rokoch 1990-1992 bol členom Predsedníctva SAV. Odišiel, ako tomu sám zvykol hovoriť, do „večného laboratória“. RNDr. Jan Závada, DrSc. sa narodil v Prahe 10. decembra 1933. Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 1956 ho záujem o virológiu priviedol do Bratislavy, kde bol v roku 1953 založený Virologický ústav ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšiel Vedecký podcast SAV o astronomických udalostiach roka 2023

12. január 2024
Hosťom prvej tohtoročnej epizódy Vedeckého podcastu SAV bol Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., odborník na výskum medziplanetárnej hmoty. Vo svojej práci sa venuje aj popularizačným aktivitám. Spolu s moderátorom Petrom Boháčom bilancovali vlaňajší rok z astronomického a kozmologického hľadiska a dotkli sa aj očakávaní na rok 2024. Z astronomického hľadiska bol pre Jána Svoreňa, no i pre Slovensko zaujímavý pád meteoritu neďaleko Rimavskej Soboty. Teleso bolo viditeľné ...
Kategórie: Podporujeme

ÚSTARCH, v. v. i., skúmal matematické modelovanie viazaných problémov v nanokonštrukciách

11. január 2024
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., sa vo svojom výskume v roku 2023 sústredil na využitie nanotechnológií pri flexoelektrickom afekte. Pre monitorovanie zdravia konštrukcií sa využíva schopnosť niektorých materiálov transformovať mechanickú energiu na elektrickú. Tento jav sa zriedkavo vyskytuje v podobe piezoelektricity iba v materiáloch nevykazujúcich centrosymetrické usporiadanie atómov v kryštáli. Navyše tento efekt nie je dostatočne silný v klasických piezoelektrických materiáloch. p ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

10. január 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v utorok 9. januára 2024 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. CAI Ge. Stretnutia sa zúčastnili aj politický zástupca Mr. Wang Bozhi, za slovenskú stranu podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. Na ...
Kategórie: Podporujeme

V experimentálnom výskume depresívnej poruchy sa využíva magnetická rezonancia

10. január 2024
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny (ÚEFT CEM) SAV, v. v. i., v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa zaoberal využitím magnetickej rezonancie pri experimentálnom výskume depresívnej poruchy. Magnetická rezonancia (MR), ktorá sa bežne využíva v diagnostike  rôznych ľudských ochorení, umožňuje  stanovenie vybraných ukazovateľov  mozgového metabolizmu (MR spektroskopia), ...
Kategórie: Podporujeme

Do nového roku sa pozeráme optimistickejšie ako pred rokom

10. január 2024
Ľudia na Slovensku sa na rok 2024 pozerajú optimistickejšie, ako sa pozerali na rok 2023. Približne 41 % respondentov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? očakáva, že rok 2024 bude pre nich osobne lepším rokom, ako bol rok 2023. Oproti minulému roku tiež v ľuďoch viac prevládajú pozitívne emócie v spojení s novým rokom. Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku už od roku 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prvý tohtoročný historický Aperitív: Visuals in History Textbooks

9. január 2024
Historický ústav SAV, v. v. i., srdečne pozýva na prvú tohtoročnú prednášku v rámci cyklu seminára "https://www.history.sav.sk peritiv peritiv-program-2024-1-6.pdf" Aperitív . Uskutoční sa vo štvrtok 11. januára 2024 o 10.30 hod. Príspevok  " "https://www.history.sav.sk peritiv peritiv-pozvanka-jan24-1-gabowitsch.pdf" Visuals in History Textbooks: War Memorials in Soviet and Post-Soviet School Education, 1945-2021 " prednesie  "https://gabowitsch.net/" Mischa ...
Kategórie: Podporujeme

Výskum nových výkonových súčiastok na báze nového polovodičového materiálu oxidu galitého

9. január 2024
Skupina vedcov Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., pod vedením Filipa Gucmanna sa v roku 2023 zamerala na nový polovodičový materiál Ga sub 2 /sub O sub 3 /sub (oxid galitý). Tento materiál má potenciál umožniť výrobu elektronických súčiastok pre vysoko výkonové a vysoko napäťové aplikácie, kde zatiaľ nie sú dostupné komerčné súčiastky (> 10 kV). Elektronické súčiastky vhodné pre vysoké napätia alebo výkony tvoria základ  konvertorov napäťových ...
Kategórie: Podporujeme

Hotel Academia v Starej Lesnej ponúka pobytový balík Lyžovačka, sánkovačka, guľovačka

8. január 2024
Hotel Academia v Starej Lesnej pripravil pre zamestnancov SAV pobytový balík Lyžovačka, sánkovačka, guľovačka, ktorým pozýva všetkých nadšencov zimy na pravé zimné dobrodružstvo.    Príďte si užiť zasnežené kopce, ktoré ponúkajú nekonečné vyžitie vám aj vašim blízkym. Hotel Academia je obklopený 24 kilometrami zjazdoviek svetovej triedy či už v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom plese, alebo v Starom Smokovci a širšom okolí. Nechýbajú skialpinistické trasy, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedec ÚPV SAV, v. v. i., sa podieľal na analýze fenoménu panslavizmu v súčasnosti

8. január 2024
Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV, v. v. i., sa v roku 2023 autorsky podieľal na vydaní medzinárodnej komparatívnej publikácie, ktorá analyzuje fenomén panslavizmu v súčasnosti Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions. Hoci panslavizmus prestal byť koherentnou a artikulovanou geopolitickou ideológiou, charakteristickou pre obdobie romantizmu a v menšej miere aj druhú polovicu 19. storočia, z jeho myšlienok vychádza celý rad ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: Balzam na rany aj na dušu

8. január 2024
Nikto sa neteší, keď sa musí liečiť. Ale keď už, tak radšej na sladko ako na kyslo. Zďaleka to nie je také jednoduché, ako naznačujeme, no spojitosť s balzamom, ktorý môže v mnohých prípadoch pomôcť, je zrejmá. Jeho najúčinnejšie podoby hľadajú aj v „medovom laboratóriu“.  Predstaviť ho môže napríklad aj vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i., – Mgr. Marcela Bučková, PhD. Je totiž spoluzakladateľkou ...
Kategórie: Podporujeme

Bionanokompozitné materiály po prvýkrát pripravené modifikáciou vrstevnatého silikátu

5. január 2024
Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i sa v spolupráci s Ústavom polymérov, v. v. i., podarilo po prvýkrát pripraviť kompozity na báze vrstevnatého silikátu a dvoch, štruktúrne podobných, ale z nábojového hľadiska rozdielnych polymérov: katiónovým poly(etylénimínom), PEI, a neiónovým poly(2-metyl-2-oxazolínom), PMeOx (obr.). Výsledky získané pomocou experimentálnych metód ukázali rozdiely medzi pripravenými materiálmi. Množstvo ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazom súťaže BARS 3 sa stal spojený tím študentov z Gymnázií Žiliny, Popradu a Prešova

4. január 2024
Celoštátna vedecká súťaž BARS 2023 opäť oslovila stovky mladých stredoškolských študentov a študentky. Celkovo sa zapojilo 252 žiakov a ich lektorov z celého Slovenska. Deviatim trojčlenným kolektívom udelili titul úspešného riešiteľa. Finále sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV Smolenice. Víťazom súťaže sa stal spojený tím študentov z Gymnázií Žiliny, Popradu a Prešova. „Tento ročník bol najsilnejší od roku 1993. Okrem úplne najlepšej práce (86 ...
Kategórie: Podporujeme

Zhruba tretina populácie má nepríjemný pocit z výšok

4. január 2024
Približne tretina bežnej populácie trpí zvýšenou citlivosťou k vystavovaniu sa výškam a pociťuje nepríjemný pocit z výšky, najmä ak hrozí riziko pádu a strata rovnováhy. Vyplýva to z výsledkov výskumu regulácie rovnováhy v súvislosti s prežívaným strachom, ktorý realizoval Ústav normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny (ÚNPF CEM) SAV, v. v. i. Postoj vo výške predstavuje najbežnejšiu posturálnu hrozbu a zároveň ...
Kategórie: Podporujeme

Publikácia z Historického ústavu SAV, v. v. i.: Pútnik. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma

3. január 2024
Vedkyňa Historického ústavu SAV, v. v. i., Miriam Hlavačková sa vo svojej jedinečnej publikácii venuje na príklade „pána z Hlohovca, ktorý sa stal kráľom“ každodenným strastiam a radostiam stredovekých pútnikov. Kniha Pútnik. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma s podtitulom Sonda do života stredovekých pútnikov predstavuje životný príbeh zemepána Hlohovca, neskôr bosnianskeho kráľa Mikuláša, ktorý sa roku 1475 vybral na ďalekú púť do Ríma. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Rak. Kráľ Mikuláš je zároveň sprievodcom, cez ktorého ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky