SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 17 min 21 s

Nové horizonty kvalitatívneho výskumu

8. február 2024
V dňoch 5. a 6. februára 2024 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave uskutočnil už 23. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, ktorého spoluorganizátormi boli už tradične Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. Témou tohtoročnej konferencie boli Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. Zamerali sme sa predovšetkým na to, ako môžu sociálne vedy, a špecificky kvalitatívny výskum pomôcť ...
Kategórie: Podporujeme

Igor Lacík prezidentom Polymérnej divízie IUPAC a členom Vedeckej rady IUPAC

8. február 2024
Vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i., je od januára 2024 prezidentom Polymérnej divízie IUPAC na roky 2024-2027 a členom Vedeckej rady IUPAC na roky 2024-2025. Do týchto pozícií ho zvolilo Valné zhromaždenie IUPAC na Svetovom chemickom kongrese v Hágu v auguste 2023. IUPAC je Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu ( "http://www.iupac.org" The International Union of Pure and Applied Chemistry ). IUPAC bol založený v roku 1919 a predstavuje svetovú autoritu v chémii. ...
Kategórie: Podporujeme

Spoznajte predpovedný model nízkouhlíkového vývoja

6. február 2024
Vedeckí pracovníci a pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (CSPV SAV, v. v. i.) vyvinuli v spolupráci so zahraničnými partnermi modelový nástroj 2050 Pathways Explorer určený na tvorbu scenárov nízkouhlíkového vývoja. Odborná verejnosť sa s týmto nástrojom môže zoznámiť prostredníctvom série sektorovo orientovaných online webinárov. Registrácia je otvorená do 7. 2. 2024 do 12.00 hod. Modelový nástroj ...
Kategórie: Podporujeme

Pomer priaznivcov a odporcov konšpirácií v slovenskej spoločnosti

6. február 2024
Projekt Pandemické pravdy realizovaný v Sociologickom ústave SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe analýzy dát, získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu realizovaného v novembri a decembri 2023, je možné v slovenskej online populácii identifikovať šesť odlišných ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: O srdci a jeho limitoch

5. február 2024
Často to prichádza náhle. Bez varovania. Bolesť v hrudníku a panika v hlave. Je to len náhla slabosť? Alebo infarkt? Ľudské srdce je naším najvýkonnejším svalom. V priemere pulzuje šesťdesiatimi až sedemdesiatimi tepmi za minútu. Dokáže za ten čas „prečerpať“ až päť litrov krvi – teda takmer celý objem krvi v našom ľudskom tele. Aké sú jeho limity? RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., je od roku 2010 riaditeľom Ústavu pre výskum srdca, ktorý je už súčasťou Centra experimentálnej ...
Kategórie: Podporujeme

Výskumný projekt posúdi riziká vzniku zoonóz v súvislosti so stratou biodiverzity

5. február 2024
Ochorenia prenášané zo zvierat na ľudí, známe ako zoonózy, predstavujú infekcie, s ktorými sa dnes bežne stretávame. K ich zvýšenému výskytu prispieva aj strata biodiverzity v dôsledku zásahov človeka do ekosystémov. Aký veľký je však vplyv zmien vo využívaní pôdy a úbytku biodiverzity na prenos patogénov medzi zvieratami a ľuďmi? Otázkou sa zaoberá medzinárodné výskumné konzorcium v rámci EÚ projektu pod názvom Vznik zoonóz naprieč degradovanými a obnovenými ...
Kategórie: Podporujeme

Nová publikácia zrevidovala stav vegetácie Národného parku Veľká Fatra

5. február 2024
Výsledky z takmer 50-ročného výskumu a podrobné údaje o vegetácii jedného z našich najväčších a najzachovalejších národných parkov prináša nová publikácia Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra, ktorú slávnostne predstavil jej autorský kolektív na pôde SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa. Publikácia spojila botanikov z dnes už zrušeného pracoviska Botanickej záhrady UK v Blatnici a Centra biológie ...
Kategórie: Podporujeme

Smolenický zámok sa otvára verejnosti a ponúka aj Galériu na zámku

4. február 2024
Návšteva Smolenického zámku bude opäť o niečo pestrejšia a hlavne zaujímavejšia aj pre širokú verejnosť. V piatok 2. februára 2024 tu oficiálne sprístupnili na dolnom nádvorí Galériu na zámku spojenú s kaviarňou. Bude príjemným miestom na stretnutia, pre potešenie oka a chutí či len ako zastávka po prehliadke zámku alebo prechádzke po Karpatoch. Nové priestory v Kongresovom centre SAV Smolenice otvorili spoločne člen Predsedníctva SAV Marek Radvanský, župan Trnavského samosprávneho kraja (TSK) ...
Kategórie: Podporujeme

Dnes je medzinárodný deň mokradí

2. február 2024
Na to, aby sme mohli mokrade efektívne chrániť, potrebujeme poznať, aké spoločenstvá ich tvoria, aké organizmy v nich žijú, aké je ich presné rozšírenie a aké environmentálne faktory ich ovplyvňujú. Rovnako dôležité je sledovať zmeny týchto dôležitých biotopov v čase a priestore, snažiť sa porozumieť ich dynamike a vedieť vysvetliť, čo môžeme v prípade negatívnych zmien ako spoločnosť urobiť a ako týmto zmenám predchádzať. Vedci zo Slovenskej akadémie vied prispievajú k výskumu mokradí aj vďaka programu NaturaSat. br ...
Kategórie: Podporujeme

Keď dôveryhodných inštitúcií niet, konšpiračné presvedčenia prekvitajú

1. február 2024
Čo ak to, či uveríme nejakej konšpiračnej teórie nezávisí len od našich individuálnych faktorov, ako je vzdelanie, inteligencia či informačné zdroje, ktoré si vyberáme? Čo ak ku konšpiračným presvedčeniam prispievajú faktory, ktoré máme len malú moc ovplyvniť, ako je napríklad kvalita demokratických inštitúcii a ich dôveryhodnosť, socioekonomické nerovnosti, korupcia, pomalší ekonomický rozvoj či nízky HDP? Konšpiračné presvedčenia sa už dlho nachádzajú v centre ...
Kategórie: Podporujeme

Tretia výzva návratovej schémy SAV je otvorená

1. február 2024
Slovenská akadémia vied vyhlásila v poradí už tretiu výzvu návratovej projektovej schémy pre rodičov vracajúcich sa z materskej či rodičovskej dovolenky. Výzva je otvorená od 1. februára do 31. marca 2024. Oprávnené žiadateľky a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu svojich projektov vo výške 5 000 eur na riešenie vedeckých projektov trvajúcich jeden rok. Návratová projektová schéma SAV (NPS) má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok po ukončení materskej ...
Kategórie: Podporujeme

Druhá výzva postdoktorandského programu MERIT je otvorená

30. január 2024
Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do druhej výzvy postdoktorandského štipendijného programu MERIT Stredočeského inovačného centra. Program ponúka výskumné príležitosti v piatich hlavných aplikačných oblastiach: Biotechnológie/Biomedicína, Laserové technológie, Vesmírne technológie, Udržateľná energia/Materiály a Digitalizácia/Umelá inteligencia. Uzávierka výzvy je 15. apríla 2024. Program MERIT má tri strategické ciele: prispieť k posilneniu európskeho ...
Kategórie: Podporujeme

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

27. január 2024
V sobotu 27. januára si pripomíname Medzinárodný deň holokaustu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 a má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Tento rok si však pripomíname 80. výročie viacerých smutných udalostí, ktoré sa odohrávali v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne na konci druhej svetovej vojny a ktoré s týmto dňom súvisia. Z tohto územia, ktoré sa v novembri 1938 na základe prvej Viedenskej ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás Ing. Ján Malík, CSc.

26. január 2024
Vo štvrtok 25. januára 2024 v neskorých večerných hodinách nás náhle opustil vedúci Úradu SAV Ing. Ján Malík, CSc. Ján Malík sa narodil 21. júla 1956 v Plzni. Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave) absolvoval v roku 1980. Pôsobil ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, kde sa venoval predovšetkým výskumu vplyvu priečnych síl ...
Kategórie: Podporujeme

Prežite vesmírneho Valentína V HOTELI ACADEMIA

26. január 2024
Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej ponúka špeciálny pobytový balík Vesmírny Valentín platný v termíne od 16. do 18. februára 2024. Víkendový pobyt sa začína v piatok večerou, v sobotu cez deň si môžu návštevníci vychutnať oddych na svahoch alebo v hotelovom relax centre, večer bude pre hostí pripravený špeciálny astronomický zážitok. Hotel Academia v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i. prináša hosťom jedinečný zážitok spojený ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 62. epizóda Vedeckého podcastu SAV

26. január 2024
Znečistenie životného prostredia alebo infekcia môžu v rastlinách vyvolať zmeny, ktoré vyústia až do ich mutácií. Katastrofa v černobylskej jadrovej elektrárni, ktorá v roku 1986 spôsobila masívny únik radiácie, vyvolala na rastlinstve vznik viacerých bizarných mutácií. O tom, aký vplyv mal výbuch na rastliny v danej oblasti a ako tieto rastliny vyzerajú dnes, hovoril vo Vedeckom podcaste SAV doktor Maksym Danchenko z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.). Vzhľadom na to, že ...
Kategórie: Podporujeme

Autori predstavili druhé vydanie Katalógu biotopov Slovenska

25. január 2024
V utorok 23. januára 2024 predstavili na Technickej univerzite vo Zvolene publikáciu Katalóg biotopov Slovenska – druhé, rozšírené vydanie, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých vedeckých a odborných organizácii pod vedením Dr. Roberta Šuvadu a gestorstvom Štátnej ochrany prírody SR. Katalóg biotopov Slovenska slúžil počas posledných dvoch dekád ako základná publikácia pre štátne inštitúcie, organizácie a prax ochrany prírody pri mnohých ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal povereného rektora Trnavskej univerzity v Trnave

25. január 2024
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík vo štvrtok 25. januára 2024 privítal na pôde SAV prof. Miloša Lichnera,  povereného výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Témou diskusie bola vzájomná spolupráca Trnavskej univerzity v Trnave a Slovenskej akadémie vied v oblasti histórie a humanitných vied. Obsahom rozhovorov bola aj aktuálna téma bezpečnosti a duševného zdravia na akademickej pôde, adekvátne reakcie na možnú radikalizáciu, prejavy netolerancie, rasizmu a antisemitizmu. Na ...
Kategórie: Podporujeme

Seminár pre výskumníkov SAV so zástupcami IIASA

25. január 2024
V utorok 23. januára sa v konferenčnej miestnosti ÚMMS SAV, v. v. i. uskutočnil seminár pre výskumných pracovníkov SAV a doktorandov organizovaný so zástupcami prestížneho Medzinárodného inštitútu pre aplikovanú systémovú analýzu (IIASA). Cieľom stretnutia bolo priblížiť potenciálne možnosti spolupráce a ponuky pre vedcov a doktorandov z rôznych oblastí výskumu pokrývaných IIASA.   "file:///C:/Users/Feriancekova/Documents/RKM/%C4%8Dl%C3%A1nky/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD%20in%C5%A1tit%C3%BAt%20pre%20aplikovan%C3%BA%20syst%C3%A9mov%C3%BA%20anal%C3%BDzu%20(IIASA)" Medzinárodný ...
Kategórie: Podporujeme

Januárová košická vedecká kaviareň sa bude venovať parazitom okolo nás

25. január 2024
V stredu 31. januára 2024 o 18.00 h sa v Tabačke – malej kinosále v Košiciach koná ďalšia zo série vedeckých kaviarní. Tentoraz sa bude venovať parazitológii. Tému Parazity okolo nás. Fikcia a skutočnosť predstaví MVDr. Daniela Antolová Daniela, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., Košice. Parazity sú všade okolo nás. Existujú spolu s ľudstvom na našej planéte celé tisícročia. Spôsobujú nám väčšie či menšie problémy, ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky