SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 14 min 30 s

Digitálny archív dobovej arabskej tlače z osmanskej éry pomôže pri realizácii ERC projektu

23. január 2024
Výsledkom dve desaťročia trvajúceho systematického výskumu slovenského arabistu Emanuela Bešku z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. je rozsiahly digitálny archív arabských novín z osmanskej éry, ktorý obsahuje vyše 120-tisíc novinových strán. Bohatá novinová databáza je dôležitým nástrojom pri riešení multidisciplinárneho projektu Európskej výskumnej rady (ERC) pod názvom „Late Ottoman Palestinians“ (Neskoroosmanskí Palestínčania). ERC grant sa realizuje na Univerzite v Bochume ...
Kategórie: Podporujeme

Záverečná konferencia a škálovací seminár projektu INFO-POW v Bratislave

23. január 2024
V uplynulých dňoch  17. januára 2024 sa v sídle Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia a upscaling workshop projektu INFO-POW. Projekt identifikoval a hodnotil problémy a potreby firiem v stavebnom sektore v súvislosti s prístupom a používaním informácií o vysielaní zamestnancov na výkon služby do zahraničia. Výskum prináša poznatky o spôsobe, ktorým vysielajúce a užívateľské spoločnosti vyhľadávajú a používajú informácie, a o vplyve ...
Kategórie: Podporujeme

Medaila SAV za podporu vedy pre Miroslava Barančíka a Čestná plaketa SAV Jána Jessenia pre Igora Riečanského z CEM SAV, v. v. i.

22. január 2024
Pri príležitosti životných jubileí SAV ocenila dvoch významných pracovníkov Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Medailu SAV za podporu vedy si z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., prevzal RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., riaditeľ Ústavu pre výskum srdca CEM SAV. Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia udelili MUDr. Igorovi Riečanskému, PhD., vedúcemu Oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV. Slávnostné stretnutia pri príležitosti ...
Kategórie: Podporujeme

Zástupcovia SAV navštívili Vatikán

22. január 2024
Delegácia čelných predstaviteľov SAV navštívila v dňoch 17. a 18. januára 2024 Vatikán so zámerom nadviazať spoluprácu s Pápežskou akadémiou vied (PAV). Pozvanie kancelára tejto prestížnej inštitúcie, kardinála P. Turksona, tlmočil predsedovi SAV nuncius Svätej stolice na Slovensku Nicola Girasoli počas svojej návštevy SAV v auguste 2023. Súčasťou pracovnej cesty bola aj návšteva Dikastéria Svätej stolice pre kultúru a vzdelávanie a súkromná audiencia u Pápeža Františka. Návštevu vo Vatikáne ...
Kategórie: Podporujeme

ÚESA SAV, v. v. i., podpísal Memorandum o spolupráci s islandským Vigdís International Centre for Multilingualism and Intercultural Understanding

22. január 2024
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., a Vigdís International Centre (VIC) for Multilingualism and Intercultural Understanding ako verejná výskumná univerzita podpísali v roku 2023 spoločné memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je podpora rozvoja vedy a výskumu, aplikácie nových vedeckých poznatkov v praxi, prezentácia, popularizácia a šírenie vedeckých poznatkov, ako aj koordinácia postupov pri zabezpečovaní spoločných záujmov vo vedeckovýskumnej, organizačnej, legislatívnej, redakčnej, prezentačno-propagačnej ...
Kategórie: Podporujeme

Veda v CENTRE: Budúcnosť konverzácie? Sociálny robot ako spoločník s diagnostickými schopnosťami

19. január 2024
Dnešná technológia nám uľahčuje bežné činnosti tým, že poslúcha naše hlasové povely. Na to, aby stroj mohol komunikovať s človekom, používa rozpoznávanie a syntézu reči. Vďaka tomu prečíta emócie, ba dokonca diagnostikuje ochorenie. Ako prebieha komunikácia medzi človekom a sociálnym robotom? Aké sú kroky od rozpoznania reči až po syntézu reči? Ako vie robot identifikovať emócie a stres v hlase a ako sa učí hovoriť s emóciou? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. januára 2024 o ...
Kategórie: Podporujeme

Rozvoj rezistencie na onkologickú liečbu je problémom humánnej lekárskej praxe

19. január 2024
Vážnym problémom súčasnej humánnej lekárskej praxe je rozvoj rezistencie na onkologickú liečbu. Výskumná skupina Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) Centra biovied SAV, v. v. i., sa preto v roku 2023 sústredila na hypometylačné látky využívané na liečbu prevažne starších pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou, ktorí nie sú vhodní na transplantáciu krvotvorných buniek. Aj napriek veľkému úsiliu vedcov z celého sveta nie je dnes dostupný marker predikujúci ...
Kategórie: Podporujeme

Vyhlásili BARSIV (4) 2024, výnimočnú vedeckú súťaž pre stredoškolákov a expedíciu do Indie

18. január 2024
Stredoškolákom, ktorí sa neboja dobrodružstva, je určená vedecká súťaž BARSIV (2024). Tímy, ktoré najlepšie vypracujú zadané úlohy, postúpia do finále na zámku v Smoleniciach, kde absolvujú štvordňové sústredenie spojené so školením s vedcami a odborníkmi na prežitie. Víťazný tím sa dostane na mesačnú letnú vedeckú výpravu do prapôvodných lesov tigra v krajine pod Himalájami, v Indii. Projekt sa uskutočňuje aj v spolupráci s Harvardovou univerzitou v USA, Cambridgeskou univerzitou vo ...
Kategórie: Podporujeme

V Ústave genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV zistili, čo ovplyvňuje tvorbu somatických embryí u borovice

18. január 2024
Rastliny, na rozdiel od živočíchov, majú schopnosť v podmienkach in vitro tvoriť somatické embryá zo somatických buniek, t. j. bez splynutia pohlavných buniek. Táto schopnosť sa využíva na vegetatívne rozmnožovanie rastlín pomocou in vitro kultúr. Rovnako umožňuje sledovať ich vývin, keďže somatické embryá sa podobajú na zygotické embryá. Tím Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity (ÚGBR CBRB) SAV, v. v. i., v spolupráci s Chemickým ústavom SAV, v. v. i., zaujímalo, ...
Kategórie: Podporujeme

Minisemináre k aktuálnym výzvam v Interreg Programe dunajského regiónu

17. január 2024
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje v dňoch 6. – 7. februára 2024 dva online informačné minisemináre k aktuálne otvoreným výzvam v programe. Minisemináre budú online: • Miniseminár k druhej výzve v programe 6. februára 2024; trvanie 1 hodina (od 13.30 do 14.30 hod.   "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wlme5HgQ3EOq0AS0Z_m2IV8_kfPpA3BAmZw2mM06hCRUOEc0TjVMOFExWFZGT0c4VFMxUUUzVEFRRS4u" ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav informatiky SAV, v. v. i., spolupracoval pri vývoji služieb pre projekt CESSDA

17. január 2024
Ústav informatiky SAV, v. v. i., sa v roku 2023 intenzívne podieľal na vývoji služieb pre potreby projektu CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a ERIC (European Research Infrastructure Consortium). CESSDA poskytuje spoločenským vedám rozsiahle, integrované a udržateľné dátové služby. Združuje spoločenskovedné dátové archívy v celej Európe s cieľom propagovať výsledky spoločenskovedného výskumu a podporovať národný a medzinárodný výskum a spoluprácu. CESSDA poskytuje viacero služieb, ...
Kategórie: Podporujeme

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 1/24

17. január 2024
Výpočtové stredisko (VS) SAV a Národné superpočítačové centrum (NSCC) otvárajú prvú tohtoročnú Výzvu na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 1/24. Projekty možno podávať kontinuálne, pričom počas roka sú štandardne tri termíny uzávierky, po ktorej sa uskutoční hodnotenie dovtedy podaných žiadostí. O prístup treba požiadať výhradne prostredníctvom používateľského portálu  "https://eurocc.nscc.sk/register.nscc.sk" register.nscc.sk . p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

V prestížnom vydavateľstve Springer VS vyšla kniha o politickom systéme Slovenska

17. január 2024
Kolektívna publikácia "https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-42633-0#toc" „Das politische System der Slowakei. Konstante Kurswechel in der Mitte Europas“ (Springer VS 2023), ktorej editormi boli pracovník Ústavu politických vied SAV, v. v. i., doc. Dirk Dalberg a prof. Astrid Lorenz z Univerzity v Lipsku, ponúka hĺbkovú analýzu a aktuálne informácie o tendenciách vývoja politického systému na Slovensku. Dokumentuje rastúci strategický význam členstva Slovenska v EÚ a v NATO. Jednotlivé kapitoly sa ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku dr. Zdeňka Hostomského

16. január 2024
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., (CEMEA) pozýva na prednášku RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského, CSc., zástupcu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy, Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR, s názvom Základný výskum a možnosti aplikácií: Skúsenosti z USA a Českej republiky. Podujatie sa uskutoční v pondelok 22. januára o 13.00 hod. v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda na Štefánikovej 3 v Bratislave. Dr. Zdeňek Hostomský od roku 1987 pracoval v USA ...
Kategórie: Podporujeme

ÚEFT CEM SAV sa podieľal na vzniku voľne dostupnej webovej platformy na predikciu fototoxicity chemických látok

16. január 2024
Výsledkom spolupráce Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i., a Fakulty informatiky a informačných technológií STU vznikla voľne dostupná platforma na predikciu fototoxicity látok metódami QSAR. Užívateľ môže zadať testované látky vo forme CAS čísla (jedinečný identifikátor látky) , SMILES kódu (Simplified Molecular Input Line Entry System, ktorý reprezentuje chemickú štruktúru) alebo pomocou triviálneho názvu. Výsledok predikcie je vo forme ...
Kategórie: Podporujeme

Riešite problém s obezitou? Zavolajte na Linku obezity

16. január 2024
Trápite sa s obezitou a neviete, na koho sa obrátiť? Na pomoc prišla prvá telefonická linka obezity na Slovensku. Linka umožňuje ľuďom s obezitou spojiť sa priamo s lekármi špecializovanými na liečbu obezity a s ňou spojených komorbidít.        Ľudia s obezitou často nevyhľadajú potrebnú pomoc, pretože nevedia, na koho sa majú obrátiť. Neuvedomujú si, že obezita je ochorenie, ktoré vyžaduje lekársku pomoc, nenachádzajú oporu blízkych, pri viacerých pokusoch o redukciu hmotnosti ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšehradské know-how pre Macedónsko

16. január 2024
Okrúhlym stolom Kľúčová úloha Vyšehradskej skupiny v súčasných procesoch rozšírenia EÚ s primárnym zameraním na štáty Západného Balkánu sa 15. januára 2024 ukončil projekt „Alliances for EU: Overcoming Cultural Disputes, Opening Pathways of EU Enlargement“, financovaný v rámci strategických grantov Medzinárodného vyšehradského fondu (č. projektu: 22230012). Projekt sa týkal súčasnej úrovne vzťahov Severného Macedónska so susednými štátmi, osobitne s Bulharskom ...
Kategórie: Podporujeme

Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila in memoriam aj Gizelu Fleischmannovú. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za ňu prevzala historička z SAV

15. január 2024
Pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky udeľovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania významným osobnostiam spoločenského i kultúrneho života na Slovensku.  Ako zdôraznila vo svojom príhovore, osobnosti, ktoré dostali vyznamenania, tvoria príbehy Slovenska, pričom šírili idey slobody a demokracie. V zrkadle ocenení sú skryté životy ľudí, ktorí často vzdorovali nepriazni osudu aj za cenu straty vlastnej osobnej slobody.  Medzi ocenenými osobnosťami bola aj významná predstaviteľka slovenskej židovskej ...
Kategórie: Podporujeme

Chemické databázy REAXYS a CAS SciFinder Discovery Platform dostupné v SAV

15. január 2024
Dve chemicke databázy sú dostupné v rámci siete SAV: REAXYS a CAS SciFinder Discovery Platform. Informuje o Ústredná knižnica SAV, v. v. i.  Databáza REAXYS (vydavateľ Elsevier) je dostupná "https://www.reaxys.com" TU  v internetovej sieti SAV alebo "https://uk.sav.sk/vzdialeny-pristup/" cez vzdialený prístup ÚK SAV, v. v. i. CAS SciFinder Discovery Platform je dostupná v internetovej sieti SAV. Vedeckí zamestnanci a zamestnankyne SAV môžu využívať CAS SciFinder Discovery Platform ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal veľvyslanca Japonska

15. január 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v  span id="OBJ_PREFIX_DWT2271_com_zimbra_date" role="link" pondelok 15. januára 2024 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska  J. E. Yasuhira Kawakamiho. Stretnutia sa zúčastnili 2. tajomníčka Veľvyslanectva Japonska Kazuko Komo, za slovenskú stranu podpredsedníčka pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. p ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky