SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 16 min 18 s

Ústav pre výskum srdca CEM sledoval proteomické analýzy

2. január 2024
Ústav pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v rámci svojho výskumu sledoval proteomické analýzy na úrovni srdcových mitochondrií. Tie potvrdili viaceré hypotézy o účinku tzv. remote ischemického preconditioningu myokardu indukovaného krátkymi ischemickými cyklami na zadnej končatine potkana. Riešiteľmi projektu boli Miroslav Ferko a Natália Andelová. V procese „remote preconditioningu“ dochádza k ochrane funkcie srdca adaptáciou vyvolanou zásahom nie priamo na ...
Kategórie: Podporujeme

Inovatívny spôsob spájania keramických materiálov

2. január 2024
Pokročilé kompozitné keramické materiály na báze karbidu kremičitého (SiC) sú považované za jedny z najdôležitejších konštrukčných keramických materiálov pre jadrový a vesmírny priemysel. Je to najmä vďaka ich nízkej hustote, výborným mechanickým vlastnostiam aj pri vysokých teplotách a odolnosti voči žiareniu. Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa už roky venujú výskumu týchto „materiálov budúcnosti“. „Nakoľko je výroba veľkých ...
Kategórie: Podporujeme

Cyklus popularizačných prednášok v Lučenci uzatvorila téma o mede

31. december 2023
Slovenská akadémia vied pri príležitosti 70. výročia svojho založenia zrealizovala v roku 2023 pilotný popularizačný projekt s názvom Vivat Scientia! Nech žije veda! Jeho cieľom bolo predstaviť a zviditeľniť akadémiu v regiónoch, v ktorých nesídlia vysoké školy ani vedecké pracoviská SAV. Prvým takýmto miestom sa stalo mesto Lučenec, kde sa v sérii 10-tich popularizačných prednášok postupne počas roka predstavili vedecké osobnosti akadémie. Publikum si ani v rušnom adventnom čase nenechalo ujsť stretnutie s vedou a zaplnilo ...
Kategórie: Podporujeme

Materiály budúcnosti z dielne SAV boli témou prednášky v Lučenci

30. december 2023
Posledný utorok v mesiaci v Lučenci už tradične patrí stretnutiam so Slovenskou akadémiou vied. Nebolo tomu inak ani 28. novembra 2023. V lučeneckom Mestskom múzeu na Radnici sa v rámci popularizačného cyklu Vivat scientia! Nech žije veda! s prednáškou o materiáloch budúcnosti predstavila dr. Alexandra Kovalčíková z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. (UMV SAV, v. v. i.) v Košiciach. Doktorka Kovalčíková sa venuje výskumu ultravysokoteplotných keramických materiálov. Svoju ...
Kategórie: Podporujeme

Partnerské vzťahy negatívne ovplyvňujú digitálne technológie

29. december 2023
Výsledky výskumu Sociologického ústavu SAV, v. v. i., ukázali, že v partnerských vzťahoch sa často vyskytuje rizikové správanie spojené s používaním digitálnych technológií. Potvrdilo sa to najmä u mladších účastníkov a účastníčok výskumu. Výskum bol súčasťou projektu VEGA Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Vedkyne sa v ňom sústredili na správanie, ktoré sa vo vzťahoch bežne používa ako ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 61. epizóda Vedeckého podcastu SAV

29. december 2023
Hosťom 61. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol Miroslav Blaženec z Ústavu ekológie lesa SAV, v, v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na interakciu medzi podkôrnym hmyzom a hostiteľskou drevinou. Špecializuje sa na fyziológiu lesa, populačnú dynamiku kôrovcov a skúma aj vplyv globálnych zmien na lesné ekosystémy. Samozrejme, má rád les a prírodu a sám sa považuje za skeptika. Posledný Vedecký podcast SAV v roku 2023 moderovala Klara Kohoutová. Vo svojom výskume podkôrného hmyzu sa M. Blaženec ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenský patent za výskum nových vertikálnych výkonových súčiastok

28. december 2023
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., sa v roku 2023 zaoberal výskumom nových vertikálnych výkonových súčiastok. Inovatívne riešenie vedcov ústavu využíva nitrid galitý (GaN) vo vertikálnom usporiadaní, ktoré umožňuje tok prúdu naprieč súčiastkou a spínaný výkon a napätie je možné nastaviť rôznou hrúbkou GaN vrstiev. Koncept Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., získal na toto riešenie aj slovenský patent, európska prihláška sa posudzuje. V porovnaní ...
Kategórie: Podporujeme

Funkčné potraviny vyrobené s pomocou prospešných baktérií

28. december 2023
Funkčné potraviny sa v uplynulých rokoch stávajú predmetom výskumu vedcov po celom svete. Vďaka ich priaznivým účinkom na ľudský organizmus sú stále viac vyhľadávané, no mnohé sú zatiaľ neprebádané. Výskumníci a výskumníčky z Centra Biovied SAV, v.v.i. selektovali a charakterizovali bakteriálne kmene z ovčieho mlieka a z ovčích hrudkových syrov s prospešnými vlastnosťami a preukázanou antimikrobiálnou aktivitou. “Selektované kmene produkujú bakteriocíny, ...
Kategórie: Podporujeme

Dedičstvo osmansko-tureckej expanzie na Slovensku v 21. storočí

27. december 2023
Útoky islamistov z 11. septembra 2001 v USA a potom v Európe, ako aj európska migračná kríza, ktorá sa začala v roku 2015, oživili záujem o osmansko-tureckú minulosť na Slovensku. Obe udalosti umocňujú predstavu, že dedičstvo Osmanov (16. a 17. storočie) stále ovplyvňuje súčasnú slovenskú identitu, kultúru a politiku. Tematike sa venoval Gabriel Pirický z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., a výsledky zverejnili v publikácii Europe’s Islamic Legacy: 1900 to the Present. Udalosti dávnej minulosti sa stále často účelovo ...
Kategórie: Podporujeme

Supravodivý kábel pre jednosmerný prúd

27. december 2023
Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. sa v roku 2023 podieľali na vývoji supravodivého kábla pre prenos elektrickej energie jednosmerným prúdom. V rámci medzinárodného projektu SCARLET hľadali riešenie, ktoré sa dá výhodne použiť u farmy veterných turbín, kde možno priamo získať elektrickú energiu na úrovni stredného napätia (25 až 100 kV). „V tom prípade ale musí byť prúd prenášaný diaľkovým káblom výrazne vyšší, ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav hydrológie SAV, v. v. i., sa podieľal na unikátnych výpočtoch v oblasti hydrologických procesov

23. december 2023
Jedným z významných výsledkov Ústavu hydroloógie SAV, v. v. i., v roku 2023 bolo unikátna a v podmienkach Slovenska doteraz nezmerateľná aktuálna evapotranspirácia (výpar z pôdy a rastlín), rosy a tokov vody na dolnom okraji nenasýtenej zóny (NZ). Evapotranspirácia je jedným z kľúčových prvkov vodnej bilancie v prírode. Významne ovplyvňuje zásoby vody v nenasýtenej zóne pôdneho profilu. Ide o zásoby a zdroj vody pre biosféru. Vedecké ...
Kategórie: Podporujeme

Krásne a pokojné Vianoce!

22. december 2023
Slovenská akadémia vied praje všetkým krásne, pokojné a láskyplné vianočné sviatky. Prežite ich hlavne v zdraví, v kruhu Vám blízkym, v pokoji a radosti. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že budova Úradu SAV na Štefánikovej ulici č. 49 v Bratislave bude až do 2. januára 2024 zatvorená. Šťastné a pokojné sviatočné dni!  
Kategórie: Podporujeme

Obeťou streľby v Prahe významná muzikologička Lenka Hlávková-Mráčková

22. december 2023
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že včerajší útok na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe neprežila naša kolegyňa - muzikologička, riaditeľka Ústavu hudební vědy FF UK, doc. PhDr. Lenka Hlávková-Mráčková, Ph.D., významná odborníčka na hudbu obdobia stredoveku. Informáciu zverejnilo pracovisko fakulty so zvolením rodiny.   Vyjadrujeme týmto úprimnú sústrasť rodine a kolegom na Karlovej univerzite v Prahe. Česť jej pamiatke! Zdroj: Hana Urbancová – Eva Veselovská, Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.
Kategórie: Podporujeme

Publikácia o Jánosovi Esterházym z HÚ SAV, v. v. i., pomáha pri presadzovaní národnoštátnych záujmov Slovenska

22. december 2023
Na podnet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vznikla na pôde Historického ústavu SAV, v. v. i., v roku 2023 publikácia zaoberajúca sa kontroverznou postavou dejín slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí Jánosom Esterházym. Jej autorom je historik ústavu Michal Schvarc. János Esterházy patrí bezpochyby medzi postavy dejín slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí, ktorého meno stále vyvoláva kontroverzie, vášnivé polemiky a diskusie. Vo verejnom diskurze ...
Kategórie: Podporujeme

Moderné zobrazovacie metódy odhaľujú našich dávnych predkov

22. december 2023
V roku 2023 sa výskum v oddelení optoelektronických meracích metód Ústavu merania SAV, v.v.i. (ÚM SAV, v. v. i. ) orientoval na rozvoj a aplikáciu digitálnych zobrazovacích metód. V spolupráci biológov a fyzikov sa podarilo dosiahnuť významné výsledky aplikovaním pokročilých digitálnych metód zobrazovania na analýzu paleontologického nálezu jedného z najbazálnejších plazov. Vedcom SAV sa podarilo vytvoriť unikátny virtuálny model lebky. Výsledok ...
Kategórie: Podporujeme

Predsedníctvo SAV k tragédii v Prahe

22. december 2023
Predsedníctvo SAV je zhrozené z nezmyselnej streľby na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. K tejto univerzite nás mnohých viaže osobné a profesné puto. Pozostalým, ako aj celému českému národu vyjadrujeme úprimnú sústrasť a zraneným prajeme skoré uzdravenie.
Kategórie: Podporujeme

Slovenské univerzity a SAV podpísali memorandum o porozumení s festivalom Starmus

21. december 2023
Organizátori medzinárodného festivalu vedy, hudby a umenia "https://www.starmus.com/" Starmus , nadviazali oficiálnu spoluprácu s vedeckou a umeleckou komunitou na Slovensku. Počas prvých dvoch decembrových týždňov podpísali zástupcovia festivalu memorandum o porozumení s Univerzitou Komenského v Bratislave, Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied. Súčasťou memoranda je usporiadanie prednášok svetovo uznávaných vedeckých osobností priamo v týchto vedeckých ...
Kategórie: Podporujeme

V novembrovej košickej vedeckej kaviarni sa diskutovalo, či možno spútať energiu z hviezd

21. december 2023
Už tradične na jeseň zavítal do košickej vedeckej kaviarne člen Predsedníctva SAV a vedec z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Mgr. Martin Venhart, PhD. V stredu 29. novembra 2022 o 18.00 hod. v košickej Tabačke prednášal o atraktívnej téme – jadrovej fúzii ako potenciálnej energii budúcnosti. Na začiatku svojho rozprávania Dr. Venhart odpovedal na otázku, kedy sa jadrovej fúzie dočkáme, a to rovnicou X = Y + 30 rokov. Pričom X znamená rok, v ktorom sa to stane a Y je rok, v ktorom sa to pýtame. Následne ...
Kategórie: Podporujeme

Inovačné zobrazovacie metódy, ktoré spájajú svet fyziky a medicíny

21. december 2023
Výsledky vedeckého výskumu v Ústave merania SAV, v. v. i., za rok 2023 výrazne prispeli k ďalšiemu skvalitneniu života a k rozšíreniu poznania sveta okolo nás. Zamerali sa na viaceré významné oblasti. Vedeckí pracovníci oddelenia zobrazovacích metód Ústavu merania SAV, v. v. i., navrhli nové inovačné prístupy. Riešili náročné fyzikálne procesy týkajúce sa počítačového modelovania dynamiky sférickej magnetickej mikročastice vo viskóznom prostredí počas jej zorientovania ...
Kategórie: Podporujeme

Diagnostika mikrobiálnych narušiteľov kultúrneho dedičstva

21. december 2023
Predmety a umelecké diela nášho kultúrneho dedičstva nemožno zachrániť len počítačmi a digitalizáciou. Je dôležité hľadať nový spôsob, ako ochrániť historické umenie pred procesom biodegradácie, aby sme zabezpečili ochranu kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa už roky venujú výskumu ochrany našich vzácnych pamiatok. „V nedávnej štúdii sme použili mikrobiologické a moderné molekulárne prístupy na prehĺbenie nášho pochopenia ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky